De Teylinger

3 mei 2017

De Teylinger 3 mei 2017


Oplossing gloort voor kozijnen Hoogh Teylingen

Voorhout n B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om bijna 275.000 euro uit te geven aan het vervangen van de kozijnen van het appartementsgebouw Hoogh Teylingen aan de Pieter van Slingerlandlandstraat.

Door Nico Kuyt

Sinds de realisatie in 2002 kwamen er bij de gemeente een stroom klachten binnen over lekkende kozijnen van Hoogh Teylingen. Destijds was de gemeente de opdrachtgever voor het bouwen en de verkoper van de koopappartementen. Er stond een garantieperiode op van tien jaar, dus tot en met 2012. In die tijd heeft eerst Voorhout en daarna Teylingen steeds gezorgd voor het herstel. Echter, de bewoners bleven last houden van lekkages. Een aantal kozijnen zijn inmiddels vervangen door de oorspronkelijke bouwer Heijmans. B&W wil nu een einde maken aan het langlopende conflict en gaat de raad voorstellen om geld beschikbaar te stellen om het definitief op te lossen. De Vereniging van Eigenaren stemt in met het plan. Als de raad akkoord gaat zal Heijmans de kozijnen vervangen. Met de bewoners gaat de gemeenten een overeenkomst aan om tot een finale beslechting van de zaak te komen.

Vraag over behoud mortuarium Warmond

Warmond n De dreigende sluiting van het mortuarium in Warmond heeft CDA-raadslid Reny Wietsma in onrust gebracht. Zij heeft hierover vragen aan B&W gesteld.

Door Nico Kuyt

Binnenkort zullen de tijdelijke bewoners uit Mariengaerde vertrekken waarna het verzorgingshuis de deuren sluit. Hierdoor sluit ook het daarbij behorende mortuarium, waardoor er voor de inwoners van Warmond geen mortuarium in het eigen dorp meer beschikbaar is en dus een voorziening armer. Bij het overlijden van een familielid of dierbare zal men nu noodgedwongen moeten uitwijken naar een rouwcentrum in een ander dorp, waar de overledene opgebaard wordt. Vooral voor de oudere inwoners betekent dit dat zij voor een bezoek aan het rouwcentrum vaak een beroep moeten doen op familie of vrienden voor vervoer.

Voorzieningen

De gemeente heeft rond een mortuarium wel niet direct een wettelijke taak, maar moet zich wel verantwoordelijk voelen voor goede voorzieningen.

Het CDA vraagt nu aan B&W om alle partijen uit te nodigen en met elkaar om aan tafel te gaan zitten om te kijken of een mortuarium voor Warmond behouden kan blijven.


Bevrijdingsconcert op Oude Haven

Sassenheim n Het eerste Sassenheimse Bevrijdingsconcert is op vrijdagavond 5 mei op de Oude Haven.

Verschillende artiesten doen mee, zoals harmonievereniging Crescendo Sassenheim, Ruby van Urk, De Bollenband en musicalgroep Up2Stage. Zij treden niet alleen individueel op, maar staan ook samen op het podium om zo orkest en zang te combineren. Het concert wordt afgesloten worden met het bekende 'We'll meet again', zoals dat ook bij het door onze koning bezochte Bevrijdingsconcert in Amsterdam de traditie is.

Het is de eerste keer dat de Oranjevereniging in samenwerking met lokale muzikanten een concert op Bevrijdingsdag organiseert. Het concert gaat op vrijdag 5 mei om 19.00 van start en is naar verwachting rond 22.00 afgelopen. De toegang is gratis.

Herdenking 4 mei

Ook op 4 mei, is in Sassenheim het programma rond de Nationale Herdenking aangepast. Na afloop van de herdenking is er een stille tocht naar 't Onderdak. Daar is een speciaal programma. Lees verder op pagina 7.

Muziek en dementie

Voorhout n Muziek kan veel los maken bij mensen met dementie. Zij kunnen soms onrust ervaren of verdrietig zijn ten gevolge van hun ziekte, maar kunnen door muziek een positieve impuls krijgen. Hoe kan een muziektherapeut daar gebruik van maken bij de zorg en behandeling voor mensen met dementie? Het Alzheimer café besteedt op maandag 8 mei aandacht aan dit thema. Willy Gillissen gaat hierover in gesprek met muziektherapeut Marian Jaspers Faijer.

Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het Alzheimer café (Agneshove 81) is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen. Voor meer informatie: Mevrouw C.van Noort, telefoonnummer 06-10918151.

Wandeling bij Huys te Warmont

Warmond n De gidsen van IVN Leiden geven op zondag 7 mei om 14.00 uur een voorjaarsexcursie in het landgoedbos van Huys te Warmont (Herenweg 139). Bomen en struiken kleuren groen en in de kruidenlaag staat al veel in bloei. Geniet van de geur van het daslook, de bloei van het fluitenkruid, koekoeksbloemen en boshyacinten. Het frisse groen in vele tinten is erg rustgevend. En er valt ook te genieten van de zang van de roodborst, de vink en het winterkoninkje. Meer informatie over de wandeling op www.ivn.nl/leiden.

Cultureel Café

Voorhout n Het Cultureel Café Lisse maakt een uitstapje en houdt op dinsdag 9 mei een bijeenkomst in de Bollenburcht (Teylingerlaan 13). Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Er is onder andere een presentatie door Simon Balyon , schilder van het panorama van de Blauwe Tram. Aanmelden kan via info@cultureelcafelisse.nl.

n Bordjes op bruggen

Een van de bruggen, de Klokkenmakersbrug op de hoek Engelselaan met de Prinsenweg in Voorhout. De herkomst van de naam is in mysterien gehuld. Wellicht heeft er eens in de buurt een klokkenmaker gewoond. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

De 26 voornaamste bruggen in Teylingen krijgen binnenkort een naambordje, na een verzoek van de historische verenigingen van Voorhout, Warmond en Sassenheim. Een van de bruggen, is de Klokkenmakersbrug op de hoek Engelselaan/Prinsenweg in Voorhout. De herkomst van de naam is in mysteriën gehuld. Lees verder op pagina 7.

De herdenking vorig jaar bij het monument in Voorhout. Dit jaar onthult Gerdi Verbeet een dag eerder het vernieuwde monument. | Foto: pr. Foto: pr.

Jong en oud
herdenken
op 4 mei

Stille
tocht
en
bijeenkomst

Graven in
Boterhuis-
polder

De schaduw van de oorlog

Jong en oud herdenken op 4 mei

De herdenking vorig jaar bij het monument in Voorhout. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Ook in Voorhout, Warmond en Sassenheim worden op donderdagavond 4 mei de mensen herdacht die voor onze vrijheid sneuvelden in de oorlog of omkwamen in vredesmissies.

Voorhout

Om 19.00 uur vindt er een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Bartholomeuskerk in Voorhout. Tijdens de bijeenkomst in de kerk treden de Singing Stars op, worden er gedichten voorgedragen en wordt ook het verhaal van de Voorhouter Dick van der Tang verteld door zijn dochter en kleindochter. Hij maakte de oorlog mee en moest daarna als dienstplichtig militair naar Nederlands-Indië.

Na afloop worden de aanwezigen uitgenodigd om mee te lopen in een stille tocht naar het Raadhuisplein. Daar worden, na een korte plechtigheid, bij het nieuwe monument kransen en bloemen gelegd. Bij het gemeentehuis speelt St. Cecilia koraalmuziek en worden er enkele toespraken gehouden.

Sassenheim

De Oranjevereniging Sassenheim is van mening dat de waarde en betekenis van 4 en 5 mei belangrijk zijn om door te geven aan volgende generaties. Voor de Oranjevereniging is dit reden om intensief na te denken over de invulling van het programma voor de dodenherdenking op 4 mei. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de plechtigheid. Vanzelfsprekend zullen vanaf 19.35 uur bij het monument op de hoek Hoofdstraat/Wilhelminalaan de toespraak van de burgemeester, het optreden van Adest Musica, de twee minuten stilte om 20.00 uur en aansluitend het Wilhelmus met de kranslegging bij het monument onveranderd blijven.

Na de plechtigheid bij het monument gaat er voor het eerst een stille tocht naar het 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan). Daar is er een programma met informatie over de bezettingsperiode, muziek van Christelijke Harmonievereniging Crescendo en de gelegenheid om met elkaar te spreken over de onderwerpen die betrekking hebben op de bezettingsperiode. Alle bezoekers zullen hier een kopje koffie of thee aangeboden krijgen.

Warmond

Voorafgaand aan de herdenking in Warmond is iedereen van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomst in de St. Matthiaskerk, die om 19.00 uur begint. De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door onder meer Gospelkoor 'Soul to Soul'. Sprekers zijn Anja Schrage van Historisch Genootschap Warmelda en wethouder Bas Brekelmans. Leerlingen van basisschool De Waaier dragen zelfgeschreven gedichten voor. Na de herdenking in de kerk lopen we met alle aanwezigen naar het monument. Daar speelt harmonie St. Matthias tot 20.00 uur Koraalmuziek. Na de 2 minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus houdt wethouder Arno van Kempen een korte overdenking en leest een leerling van De Waaier weer een zelfgeschreven gedicht voor. Aansluitend aan de kranslegging kunnen alle aanwezigen hun eer betonen aan de oorlogsslachtoffers.

Zorgen over voortbestaan van de Kindertelefoon

Teylingen n De Kindertelefoon luidde onlangs de noodklok over het voortbestaan vanwege mogelijk krappere financiële middelen. De raadsfractie van CDA vraagt nu of B&W met deze dienst en vergelijkbare stichtingen een overeenkomst gaat afsluiten om continuering te waarborgen.

Door Nico Kuyt

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft besloten om vanaf 2018 een andere aanpak te kiezen rond de financiering van collectieve activiteiten, zoals de Kindertelefoon. Deze dient nu met alle gemeenten afzonderlijk te onderhandelen over de betaling voor de diensten. Kopen niet alle gemeenten tijdig in, dan moeten medewerkers afvloeien en neemt de bereikbaarheid af. Hetzelfde probleem geldt voor het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders in de jeugdzorg, en Sensoor, waar volwassenen met problemen terecht kunnen voor een luisterend oor. Het CDA wil nu van B&W weten of de gemeente van voornemens is een overeenkomst te sluiten met deze stichtingen.

Naamborden op bruggen

Vervolg voorpagina

De historische kringen van Voorhout, Sassenheim en Warmond brachten in 2012 het bruggenboek van Teylingen uit in samenwerking met B&W. Hierin is de geschiedenis van de 26 vooraanstaande bruggen in Teylingen beschreven en de historische benamingen vastgelegd. De historische kringen hebben de gemeente Teylingen verzocht de bruggen te voorzien van naamborden. B&W heeft 25 duizend euro beschikbaar gesteld voor inmeten, vervaardigen, bevestigen en schilderen van de borden. De opdracht van het project is verleend aan het bedrijf Griekspoor uit Nieuw Vennep. (Door Nico Kuyt)

Jumelage Warmond op zoek naar gastgezinnen

Warmond n In het kader van de jaarlijkse jumelage tussen Warmond en de Franse plaats Champigné komt in het lange weekeinde van Hemelvaart (25, 26, 27 en 28 mei) een groep Fransen naar Warmond. De Franse gasten worden ondergebracht bij gastgezinnen. Omdat er ongeveer 30 gasten komen is de Stichting JWC nog op zoek naar een aantal gastgezinnen.

De gasten arriveren donderdag 25 mei aan het einde van de dag en vertrekken zondagochtend 28 mei weer naar Frankrijk. Er is een programma gemaakt voor de dagen dat de Fransen hier zijn. Gastgezinnen mogen hier ook aan mee doen, maar dat moet niet. Ook is het niet nodig om perfect Frans te spreken. Een aantal Fransen oefent in het spreken van Engels en ook met handen en voeten komen we een heel eind, is de ervaring.

Aanmelden

Interesse om als gastgezin te fungeren of heeft u tips voor een ander logeeradres? Stuur dan een e-mail naar jumelagewarmondchampigne@gmail.com. Voorzitter Bernadette van Moorsel van de Stichting JWC is desgewenst graag bereid extra toelichting geven.

Perfect Frans spreken is niet nodig

Wie weet de herkomst van twee Sassenheimse leeuwen?

De Stichting Oud Sassenheim heeft twee van deze leeuwen in zijn bezit en is op zoek naar meer informatie over de beeldjes. | Foto: pr./Barbera van der Eijk Foto: pr.

Sassenheim n Stichting Oud Sassenheim (SOS) houdt op donderdag 4 mei en donderdag 11 mei inloopbijeenkomsten in de Wittezaal van de Julianakerk (Julianalaan 6).

Eind vorig jaar kwam de SOS in het bezit van twee betonnen ornamenten van een leeuw met het wapen van Sassenheim. De stichting zou graag willen weten waar deze leeuwen hebben gestaan. Ze behoorden niet toe aan het oude gemeentehuis. Informatie verstrekken kan via info@stichtingoudsassenheim.nl.

Tijdens de inloopbijeenkomsten ligt veel fotomateriaal over oud Sassenheim en haar inwoners. Vrijwilligers staan klaar om vragen te beantwoorden. Er kunnen oude foto's worden gebracht of ter plekke worden gescand en oude voorwerpen m.b.t. Sassenheim worden achtergelaten. De SOS werkt momenteel aan haar eigen onderkomen aan de Kagerdreef 72. Oud materiaal over Sassenheim is van harte welkom. De stichting zoekt nog mensen die een handje willen komen helpen het archief en de expositieruimte in te richten.

Op 4 mei is de bijeenkomst van 10.00 tot 12.30 uur. Deze is toegespitst op historie. De bijeenkomst van 11 mei is van 14.00 tot 16.00 uur en is zowel gericht op historie als op genealogie.

Inloopbijeenkomst Historische Kring

Voorhout n In het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout is op woensdag 10 mei van 14.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag.

Alleen tijdens deze inloop en in die van juni is de tentoonstelling Hemels Voorhout in de Foranholtezaal nog te bezichtigen. Er zijn bidprentjes, communieprentjes, foto's en stukken van de dragersvereniging St. Barbara.

Bij binnenkomst valt direct het Raadhuisplein op met heel veel zaken over het oude gemeentehuis. In de Oosthoutzaal liggen talloze boeken over het historisch verleden van Voorhout en haar inwoners en ook kan men vol op bladeren in de tientallen fotoalbums met duizenden oude foto's. Er is voor elk wat wils te vinden over de historie van Voorhout. Bestuursleden zijn aanwezig om de gasten rond te leiden en vragen te beantwoorden. Uiteraard staat de koffie en thee klaar. Het bestuur hoopt vele leden en belangstellenden op deze middag te mogen ontvangen. Verder is er de mogelijkheid om foto's en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout aan te bieden om te laten scannen of te schenken.

Het Kenniscentrum is gevestigd in de voormalige noodlokalen van de Emmaüsschool aan de Bonekruidstraat in Voorhout. De volgende inloopbijeenkomst is woensdag 14 juni van 14.00 tot 16.00 uur.

Duikvereniging Onderwaterbos opent het buitenseizoen met zonnige duik

Voor de cursisten van de duikopleiding was het de eerste keer dat ze in het buitenwater doken, onder begeleiding van een duikinstructeur. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De leden van Sassenheimse duikvereniging Het Onderwaterbos hebben afgelopen weekend het buitenduikseizoen geopend met een feestelijke duik in de Vinkeveense Plas. De duikers vonden het heerlijk om weer de natuur in te gaan na een winter lang training in Zwembad De Wasbeek. De uitbundige zonneschijn maakte het extra aangenaam aan de waterkant. Onder water komt de natuur langzaam uit haar winterslaap. De eerste snoekbaarzen, paling en zoetwaterkreeftjes werden direct gesignaleerd. Voor de cursisten van de duikopleiding was het de eerste keer dat ze in het buitenwater doken. Meer weten? Kijk op www.onderwaterbos.nl.

Veel mobieltjes voor Jesse

Voorhout n Begin april zamelde Ladies' Circle Voorhout maar liefst 268 oude mobieltjes in. Bij de Albert Heijn Voorhout, Jeroen Schulte Doe het zelf en op enkele basisscholen konden defecte en beschadigde mobieltjes ingeleverd worden.

De 13-jarige Jesse Mulder stuurde Ladies' Circle Voorhout enkele weken geleden een email of zij hem konden helpen. Hij zamelt oude mobieltjes in nadat hij als 7-jarige mocht genezen van kanker. Dit doet hij voor Stichting Opkikker en de VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker) nadat hij heeft zelf mogen genieten van een Opkikkerdag. Met de opbrengst van deze oude mobieltjes worden Opkikkerdagen voor langdurig zieke kinderen georganiseerd en de Kanjerketting gesteund. Ladies' Circle Voorhout heeft inmiddels voor gezorgd dat de grote doos met mobieltjes bij Jesse terecht gekomen is.

Merenwijkers starten petitie

Warmond n Een groep inwoners van de Merenwijk is een petitie gestart tegen de geplande skeelerbaan van de Warmondse IJsclub in polderpark Kagerzoom. Op zaterdag 6 mei gaan de Merenwijkers handtekeningen ophalen in het winkelcentrum de Kopermolen en op zondag 7 mei in polderpark Kagerzoom. De petitie 'Houd de Warmondse landijsbaan groen' staat ook online https://landijsbaanwarmondgroen.petities.nl.

Orgelconcert

Warmond n Ad van Pelt en Henny Visscher-Roersen geven op vrijdag 19 mei een concert op het Lohmanorgel in de Protestantse kerk (Herenweg 82). Zij spelen onder meer muziek van Handel, Bach, liedbewerking en vierhandige muziek. De toegang is gratis. Er is wel een collecte voor de onkosten.

Vakantie voor digitaal spreekuur

Teylingen n Voor vragen over mobiele telefoons, laptops, tablets of e-readers, is het digitale spreekuur. Tot en met mei kan iedereen voor gratis advies langskomen in de bibliotheken van Sassenheim, Voorhout en Warmond. Daarna is er een zomerstop van juni tot en met augustus. Vanaf 5 september gaat het spreekuur weer open. Meer informatie op www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Zomerleeskring

Sassenheim n Vind je het leuk om over boeken te praten en heb je geen tijd om dit in een vaste leesgroep te doen? Kom dan naar de Zomerleeskring, op donderdag 15 juni van 19.00 tot 21.00 uur in de bibliotheek (Kerklaan 42). Deelname is gratis. Aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek.nl/leeskring.

'Het heeft Zijne Majesteit behaagd…'

Burgemeester Carla Breuer reikte vorige week tien koninklijke onderscheidingen uit in het Bestuurscentrum in Voorhout. Het elfde lintje voor een inwoner van Teylingen, is in Lisse uitgereikt. | Foto: fbps/Peter Schipper Foto: fbps/Peter Schipper

Burgemeester Carla Breuer heeft woensdag 26 april aan tien inwoners van Teylingen een koninklijke onderscheiding uitgereikt. De elfde werd uitgereikt in Lisse, door burgemeester Lies Spruit.

Rini Jonkman-Jansen (Sassenheim)

Foto: Ruth Eppink

Mevrouw Jonkman (81) heeft vooral in de zwemwereld in Sassenheim heeft zij haar sporen verdiend. Zo was zij jarenlang vrijwilliger bij Zwemvereniging Sassenheim, waar zij zich bezighield met het geven van zwemlessen en trainingen aan wedstrijdgroepen, het organiseren van wedstrijden en daarbij fungeren als official. Ook was zij bestuurslid bij de Stichting Wasbeek en rapporteur zwemdiploma's bij de Nationale Raad Zwemdiploma's. Verder was zij (bestuurs)lid en vrijwilliger bij meerdere commissies en organisaties, waaronder Stichting Beheer Park Rusthoff. Op dit moment is zij nog actief als bestuurslid van de bewonersvereniging Sassembourg, en als gastvrouw aldaar. Rini Jonkman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Paul Burgmeijer (Sassenheim)

Sinds 1986 is de heer Burgmeijer (57) dirigent van het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim (OKS), dat hij in dat jaar zelf oprichtte. Paul Burgmeijer leidt de wekelijkse repetities, verzorgt de voorbereidingen voor vieringen en volgt ook muzikale cursussen en workshops. In november 2016 heeft het OKS een jubileumconcert gegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan.

Ook is hij bestuurslid en muzikaal leider van Up2Stage, een musicalgroep voor jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar, opgericht door Paul Burgmeijer, samen met zijn twee broers. De groep repeteert wekelijks en voert één keer per jaar gedurende een weekend een musical uit in een grote productie. Paul Burgmeijer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hennes Claassen (Sassenheim)

De heer Claassen (66) heeft een grote liefde voor de natuur en zet zich op vele gebieden in voor behoud van het groene erfgoed. Ruim 17 jaar geleden heeft hij het project Schooltuin in Park Rusthoff in Sassenheim opgezet en is nog steeds nauw betrokken. Ook is Hennes Claassen sinds 2011 coördinator van het herstel van leifruit muren op Buitenplaats Berbice in Voorschoten. Leifruit, dat gekweekt wordt tegen (oude) tuinmuren, is een complexe cultuur waar veel deskundigheid voor vereist is en waar veel tijd en geduld mee gemoeid is. Daarnaast is de hij lid van het Gilde van Tuinbazen, vrijwilliger bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland en bij de Stichting Comité Jeugdnatuurwacht Sassenheim. In het verleden heeft de heer Claassen als natuurgids natuurwandelingen georganiseerd en was hij initiatiefnemer van de oprichting van Volleybal Club Sassenheim. Hennes Claassen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Brouwer (Sassenheim)

De heer Brouwer (74) is gedurende achttien jaar penningmeester geweest van de Stichting Oud Sassenheim. Naast het dagelijks beheer van de financiën heeft hij zich ook ingezet voor de jaarlijkse inning van donateursbijdragen. Ook is hij met succes actief geweest voor fondsenwerving, ten behoeve van de uitgave van historische boeken door de stichting, en het verkrijgen van subsidies. Verder beheerde hij sinds de fusie van de gemeente Teylingen de jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor Open Monumentendag. Jan Brouwer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gijs Overvliet (Sassenheim)

De heer Overvliet (70) is sinds 1994 bestuurslid van de Stichting Oud Sassenheim. Van 2006 tot 2016 vervulde hij de rol van secretaris. In die hoedanigheid was hij initiatiefnemer van de Oud Sassenheim Restauratieprijs en de Zilveren Erepenning voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stichting. Ook is de heer Overvliet voorzitter van de Werkgroep Historie en lid van het redactieteam van de Aschpotter. In het verleden was de heer Overvliet bestuurslid van de Harmonievereniging Crescendo, vrijwilliger bij Drum- en Showband Adest Musica en Diaken bij de Protestantse Gemeente in Sassenheim. Gijs Overvliet is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dirk Vink en Tineke Vink – de Groot (Sassenheim)

Dirk (61) en Tineke (66) Vink hebben zich sinds 1999 ingezet als vrijwilliger ten behoeve van de gezondheidszorg in Tanzania, in het bijzonder voor het ziekenhuis in het dorp Sumve. Vanaf 1999 zijn zij in Nederland fondsen gaan werven voor dit ziekenhuis en bezochten zij regelmatig het land om mee te helpen bij activiteiten ter plaatse. In 2007 hebben zij beiden hun baan in Nederland opgezegd om in Tanzania te gaan wonen. In 2009 werd de Stichting 'Saida helpt Sumve' opgericht, die fondsen werft en de heer en mevrouw Vink ondersteunden bij te realiseren projecten. Door hun inzet is een groot aantal projecten gerealiseerd. Mevrouw Vink heeft zich ook, gesteund door het Liliane Fonds, ingezet voor de revalidatie van kinderen in Tanzania. In de loop van 2016 zijn zij teruggekeerd naar Nederland. Dirk en Tineke Vink zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Erwin de Mooij (Sassenheim)

De heer De Mooij (40) heeft sinds 2001 zeer intensief onderzoek gedaan naar de op 26 september 1944 neergestorte Amerikaanse bommenwerper in Lisse. Zo kwam hij in contact met familieleden van de bemanningsleden en heeft hij in kaart kunnen brengen wat er precies gebeurd was. Hij heeft hiermee in belangrijke mate bijgedragen aan de geschiedschrijving in Nederland, die opgeslagen en ter inzage is bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie van het Ministerie van Defensie in Den Haag. Ook heeft hij initiatief genomen voor het realiseren en het in stand houden van een monument voor de neergestorte bommenwerper aan de Herenweg in Lisse. De uitreiking van de onderscheiding was in Lisse. Erwin de Mooij (links op de foto onderaan) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Antoon de Vroomen (Warmond)

Sinds 1999 is de heer De Vroomen (77) voorzitter van de Stichting Zeilvaart Warmond. Naast het leiden van de bestuursvergaderingen en het onderhouden van de contacten met de vrijwilligers houdt hij zich bezig met alle benodigde werkzaamheden rondom de vier jaarlijkse grote zeilevenementen die de Stichting organiseert. Ook is de heer De Vroomen sinds 2007 voorzitter van Muziek- en Toneelvereniging Sint Matthias in Warmond. Mede door zijn inzet en energie kwam er weer structuur in het bestuur van de vereniging en is het ledenaantal gestegen. Ook is de heer De Vroomen tien jaar lang voorzitter geweest van de Warmondse IJsclub, en van 2003 tot 2016 secretaris van de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond. Antoon de Vroomen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Steef Slingerland (Warmond)

De heer Slingerland (42) is een zeer actieve vrijwilliger in Warmond. Al meer dan 20 jaar zet hij zich in tijdens evenementen van de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten (VWF), met name tijdens de jaarlijkse Kaagweek. Verder is hij vrijwilliger bij de Stichting Lopen tegen Kanker, de jaarlijkse Harddraverij van Warmond en bij de Warmondse Schippertjesdagen. Ook heeft hij zich ook ingezet als vrijwilliger bij het Jeugdcircus Atleta, de Stichting Kindervakantieweek, Voetbalvereniging Warmunda en de toenmalige carnavalsvereniging De Billenprikkers. Steef Slingerland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Frans van der Geer (Voorhout)

De heer Van der Geer (68) is oprichter van Rotary club Voorhout (1991). Hij is een zeer betrokken en actief lid. Naast fondsenwerfactiviteiten, waarvan de opbrengst ten gunste kwam van minder bedeelden in binnen- en buitenland, was de heer Van der Geer ook betrokken bij projecten in Voorhout, zoals de aanleg van het schelpenpad in Park Overbosch, de waterleiding in de Boerhaave tuin, het tegelpad bij de Kinderboerderij en het jaarlijkse Luchtkussenfestival. Van 2005 tot 2014 was de heer Van der Geer bestuurslid en voorzitter van de Historische Kring Voorhout. Ook was hij bestuurslid van de Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bollencultuur (KAVB), en bestuurslid van de Parochie St. Barholomeus, Van der Geer is sinds 2003 voorzitter van de Volvo Klassieker Vereniging Regio West. Frans van der Geer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Oranje boven!

Foto: Peter Schipper

Koud was het wel, maar gelukkig ook droog. Koningsdag werd een feest in Teylingen, met spelletjes in Warmond en Voorhout, de grote vrijmarkt in Sassenheim en met afsluitend Sportparkpop op de Elsgeest. | Foto's: pr., Peter Schipper en Carolina D'Andrea

Foto: pr.
Foto: pr.
Foto: Carolina DíAndrea
Foto: pr.

Lokaal talent speelt in Sunset Boulevard

Esther Scherpenisse, Léon Koelewijn, Wil Brandhorst, Kees Groot en Jeanet Jager.| Foto:pr./Peter Robbemond. Foto: pr.

Regio n Musical Bollenstreek speelt op 19, 20 en 21 mei in de Muze het schitterende musicaldrama van Andrew Lloyd Webber; Sunset Boulevard. Ga mee terug naar het Hollywood van de jaren '50 en beleef het verhaal van scenarioschrijver Joe Gillis die beroemd wil zijn en per toeval de enorme villa van actrice Norma Desmond aan Sunset Boulevard binnenwandelt. Haar gloriejaren zijn allang verstreken, maar ze ziet in hem de mogelijkheid van een comeback en ontwikkelt gevoelens voor hem. Wordt het een happy end in Hollywood?

| Foto: pr./ Instagram: javierfranciscoguzman Foto: pr./ Instagram: javierfranciscoguzman

Een van de hoofdpersonages uit deze epische klassieker is Max, de Butler. Zijn vertolker, Sassenheimer Kees Groot, vertelt; "Max is een merkwaardig figuur die zielsveel houdt van Norma Desmond, een vroegere ster uit de stomme film. Hij is haar butler, chauffeur, assistent en laat haar in de waan dat zij nog altijd een grote ster is. Jaagt hij hierin een onmogelijke droom na?".

Kees Groot is geen onbekende op het toneel. Al sinds 1989 speelt hij met diverse groepen mee, voordat hij het afgelopen jaar bij Musical Bollenstreek (MuBo) binnenstapte.

"Ik vind het altijd leuk en spannend om met een groep mensen iets moois te maken waar het publiek van kan genieten. Je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor het plezier van anderen. En nog steeds leer ik nieuwe dingen."

Sunset Boulevard lijkt een "makkelijke meezing-musical", aldus Groot. Maar schijn bedriegt. "De muziek van Andrew Lloyd Webber is bizar mooi, maar als je de bladmuziek bekijkt dan duizelt het je van de maatwisselingen en toonsoorten. MuBo gaat deze uitdaging niet uit de weg!".

Deze voorstelling biedt ruimte voor verschillende rollen. Over het acteren met zijn medespelers zegt Groot: "We groeien naar elkaar toe, mede door de regelmatige solisten repetities. Ik probeer Max te zijn, niet te spelen. Hans (Hollander, regisseur) is daarbij onmisbaar met zijn aanwijzingen en commentaar". Bij MuBo ontkom je daarnaast niet aan het groepsgevoel, één van de speerpunten van de stichting. "De inspanning en gedrevenheid van de hele Mubo-ploeg is zichtbaar op het toneel", aldus Groot, "Het zijn mensen die een dergelijke productie aandurven, hun uiterste best doen en er plezier in hebben om het publiek waar voor hun geld te geven."

Kaartverkoop

Sunset Boulevard is op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei te bewonderen in Theater de Muze, Noordwijk. Kijk voor kaarten op www.stichtingmubo.nl, www.demuzenoordwijk.nl of bel 071-364 62 26.

Guzman en Ernst Jansz in 't Onderdak

Sassenheim n Grote namen treden op in 't Onderdak. Op zaterdag 13 mei staat Ernst Jansz op de planken. Javier Guzman treedt op zondag 21 mei op met zijn voorstelling 'Ga-Bie-Jer' (zo zeg je dat).

Ernst Jansz' muziek-carrière duurt nu exact 50 jaar. Dus wie kent hem niet? Al vroeg in de loopbaan van Jansz speelt het lidmaatschap van CCC Inc. een hoofdrol en in 1978 richt hij 'Doe Maar' op. Met beide bands treedt hij nog steeds op.

Tijdens het optreden in 't Onderdak brengt hij met zijn band intieme liedjes, nieuw en oud repertoire en - niet te vergeten - de Bob Dylan vertalingen waarmee hij al zoveel harten gestolen heeft. Jansz toont zijn kwaliteiten met andere, maar ook uitstekende muzikanten.

Javier Guzman

Javier Guzman maakte sinds 2003 reeds zeven avondvullende programma's, maar stelt zich graag nog eens opnieuw voor. Hij zorgt dat het nu, anders dan voorheen, 'verdomme een keer rustig blijft'. Zijn teksten zijn ditmaal alle kalm, genuanceerd en helder. En 'Ga-Bie-Jer' doet alles om met zijn voorstelling het publiek geboeid te houden.

Javier Guzman - broer Emilio trad afgelopen september al op - is een veelzijdig artiest. Behalve als cabaretier manifesteert hij zich als stand-upcomedian en als (stem)acteur.

Kaartverkoop

Kaarten voor beide voorstellingen kosten 19 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, info@hetonderdak.nl, telefonisch (0252-225874) op werkdagen van 10.00-11.00 uur, twee voor de voorstelling bij Primjera Sassenheim en vanaf 30 minuten voor aanvang aan de kassa van het theater.

Bloeddruk


Het was een slechte week voor mijn gezondheid. Normaal kan ik wel wat hebben en schrik ik niet van een VVD-voorzitter die nog leeft in de tijd van de brilcream. Het lag ook niet aan het feit dat ik 14 oranje tompouces op heb (te lekker voor die prijs). Nee, mijn bloeddruk gaat vanwege een andere oorzaak weer regelmatig door het plafond.

De reden: ik denk na over een nieuw beleidsplan voor de omroep. Ik zit al 22 jaar bij de omroep, dus dit is beleidsplan 14 of zoiets. We gaan een nieuw plan maken, omdat volgend jaar de zendvergunning voor vijf jaar verlengd moet worden. Maar het wordt door niemand gelezen. Je moet het maken omdat het hoort bij het fatsoenlijk draaiende houden van een vrijwilligersorganisatie. Gemeentes eisen het ook. Geen idee waarom, want tijdens gesprekken met gemeentes moet ik altijd zaken uitleggen die al in ons beleidsplan staan. Kijk daar gaat mijn bloeddruk. Altijd als ik bij een nieuw beleidsplan aan het terugkijken ben, schiet mijn bloeddruk omhoog. Raar, want een beleidsplan is een toekomstplan. Als er iemand overtuigd is van een goede toekomst ben ik het wel. Effe iets bedenken waardoor ik tot rust kom. Noordwijkerhout. Wethouder Bert Gotink. Noordwijkerhout is het kleinste dorp in de Bollenstreek en moet daarom fuseren. Het is voor de omroep wel de meest stabiele partner van de vijf gemeentes gebleken. En bovendien is Bert iemand die geen beleidsplan nodig heeft. Die weet wat een publieke, lokale omroep inhoudt en die weet hoe belangrijk de lokale journalistiek is. Kijk: bloeddruk weer omlaag. Een omroep biedt ook anno 2017 ontzettend veel mogelijkheden. Tegenwoordig is iedereen omroep. Iedereen heeft mogelijkheden om zaken te publiceren of uit te zenden. In dat drukke speelveld moeten wij als omroep een unieke rol spelen. Wat wij melden is waar. Wij moeten zaken melden die niemand anders meldt. Veel vrijwilligers krijgen waardering dankzij de jaarlijkse lintjesregen. Wij verzorgen elke dag een stortbui aan waardering door aandacht te besteden aan het werk van vrijwilligers. Hoe veel mensen die thuis gezelligheid missen, zouden wij met de radio wat plezier brengen? En zo kan ik nog wel even door gaan over de voordelen van de omroep. Wat te denken van onze rol als waakhond van de democratie? Gelooft u dat de politiek in de Bollenstreek geen fouten maakt? Shit, daar gaat mijn bloeddruk weer. Even iets doen ter ontspanning. Lekker eten bijvoorbeeld. Zijn die tompouces nog in de aanbieding?

Ard Zandbergen
Hoofdredacteur Bo
ard@bollenstreekomroep.nl

Café Over-Leven: 'Jong je partner verliezen: afgebroken verwachtingen'

Sassenheim n De bijeenkomst van het Café Over-Leven is op zondag 21 mei vanaf 14.15 uur in de bibliotheek (Kerklaan 49) in Sassenheim. De toegang is gratis.

Het thema is dit keer 'Jong je partner verliezen: afgebroken verwachtingen'. Als je op een relatief jonge leeftijd je partner verliest kan de schok immens zijn. Plotseling stort je wereld ineen en alles wordt onwerkelijk. Geen gezamenlijk toekomst perspectief meer. Weg zijn de dagen van plezier, het schijnbaar zorgeloze leven, het even tegen elkaar aankruipen als je het even niet ziet zitten. Weg is je maatje met wie je alles deelde. Je lijkt de weg volkomen kwijt te zijn en het verlies ervaar je als onrechtvaardig. Hoe moet je verder?

Ruud Pattiapon, schrijver en oud-freelance journalist van onder andere de bladen van Telegraaf Media Groep (Leidsch Dagblad, Het Witte Weekblad), het ministerie van VWS (Trefpunt) en VUmc Amsterdam (Tracer) deelt zijn ervaringen met verlies en rouw. Hoe ging hij op 50-jarige leeftijd om met het overlijden van zijn vrouw, wat deed hij om het verlies te verwerken en hoe kwam hij weer op de weg terug? Na afloop neemt Ruud ruim de tijd om uw vragen te beantwoorden.

De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die hierin steun wil vinden in een vertrouwde omgeving, waar tijd en aandacht is. De erkenning en de herkenning van lotgenoten kunnen steun bieden.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, te bereiken op 0252-231805.

De schaduw van de oorlog

Ingesleten wegen van de ziel
lijden in een spoor van verdriet.
Door weemoed bekropen.
De tijd heeft een masker voor.
Een verwarrende innerlijke pijn,
die in echo's weergalmt.
Gevangen in waanbeelden.
Het verdriet huilt om de werkelijkheid.
Het verleden houdt haar gezicht verborgen.
Elke spiegel is een moment van herinnering.
Liefde en haat hebben onze moed uit elkaar geslagen.
Machteloosheid van ontheemde zielen.
Om de schuldeloze schuld te vergeven.
De pijn als plicht, die je op je schouders draagt
om de oorlog niet te laten overschaduwen.
Omarm de vrijheid voor je kinderen.

Nu eens voel ik pijn, dan weer overvalt mij
een gevoel van lichte, blije kalmte.
In een gedroomde verbeelding,
die de geest van verlossing ademt.

Ad Blomsteel.

Ad Blomsteel is woonachtig in Sassenheim en was van 2008 tot 2010 de Teylinger dichter.

De Voorhoutse voedselberg in oorlogstijd

Marjolijn Balk sprak met Voorhouters die als kind de oorlog hebben meegemaakt. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Marjolijn Balk uit Voorhout raakte na een bezoek aan het Verzetsmuseum geinteresseerd in de Voorhoutse voedselberg. Voor haar blog interviewde ze Voorhouters die de oorlog meemaakte.

Balk sprak met Nely Lemmers, Frans Beugelsdijk en Siem van der Hulst. Zij vertelden haar over hoe ze de jaren tussen 1940 en 1945 hebben ervaren. Balk: "De eerste jaren hadden de Voorhouters het niet zo slecht. Dat wisten ze in de omliggende gemeenten ook. Op het station ontstond een levendige handel. "Als het om voedsel ritselen gaat, laat de Voorhouters dan maar schuiven", werd er vaak gezegd."

Toch krijgen ook de Voorhouters het in het laatste oorlogsjaar zwaar. "Etenswaren worden schaars evenals brandstof en elektriciteit. Dagelijks trekken er honderden mensen door de Voorhoutse polder op zoek naar eten. Mensen eten bloembollen en suikerbieten. Er ontstaan gaarkeukens, zoals die bij het parochiehuis. Er is veel diefstal bij de boeren en de bomen langs de Leidsevaart worden gekapt voor brandhout. De hongerziekte: 'oedeem' duikt op."

De rest van de verhalen van de Voorhouters en nog meer informatie, is te lezen op de blog van Marjolijn: www.tomaatvoorhout.com.

Eerste lot voor Van den Ende

Kunstschilder Leo van den Ende ontvangt het eerste lot voor de Zonnebloem loterij van een vrijwilligster van de Zonnebloem Voorhout. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Kunstschilder Leo van den Ende, bekend van het Panorama, heeft vorige week de eerste Zonnebloemloten in ontvangst genomen.

Het was meteen het startsein voor de lotenverkoop van de Zonnebloem afdeling Voorhout. De loterij loopt tot en met 3 juli. Binnenkort gaan de vrijwilligers langs de deuren voor de verkoop. De loten kosten 2 euro per stuk. Een groot deel van de opbrengst gaat dagjes uit en overige activiteiten van de Zonnebloem in Voorhout.

De trekking vindt plaats op 9 oktober. Dit jaar is er een vernieuwd prijzenpakket. De lotenkopers maken, naast de bekende geldprijzen, kans op het winnen van een e-bike, een droomreis of een weekendje weg. Meer informatie op www.zonnebloem.nl.

Leonie maakt meubeldroom waar met 'Let's make a seat'

Meubelstoffeerster Leonie Durieux viert deze maand het eenjarig bestaand van haar winkel 'Let's make a seat'. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Leonie Durieux heeft van haar liefde voor vintage meubels haar werk gemaakt. Deze maand viert de meubelstoffeerster het eenjarig bestaan van 'Let's make a seat'. Geliefde oude meubels worden in haar winkel weer als nieuw.

In de etalage en op de website van 'Let's make a seat' barst het van de kleur. De passie van Leonie voor het opknappen van meubels spat er vanaf. Die liefde begon als hobby, maar door haar nieuwsgierigheid voor het vak is het uitgegroeid tot iets groters. "Ik kocht stoeltjes en kastjes via de kringloopwinkel of via Marktplaats, maar steeds zonder stoffering. Ik ging op zoek naar cursussen en workshops en kwam uiteindelijk uit bij een tweejarige vakopleiding op de zaterdag in Amsterdam. Tijdens een open dag was ik om. De werkbanken, de machines en de gereedschappen, fantastisch!" Al snel volgen de eerste opdrachten voor de Sassenheimse." Tijdens de opleiding kreeg ik af en toe de vraag om iets voor iemand op te knappen. De eerste periode werkte ik nog bij mijn ouders op zolder, maar vanaf 1 mei 2016 heb ik de winkel aan de Vijfmeiweg 16 in Sassenheim kunnen openen."

Oud weer als nieuw

Klanten kunnen met verschillende meubels bij Leonie terecht. "Dat kan van het herstofferen van een simpele stoel tot het compleet vernieuwen van een ingewikkelde fauteuil of design bank. Het is ook mogelijk om het binnenwerk volledig te vernieuwen, zodat het meubel dan eigenlijk zo goed als nieuw is. Daarnaast kunnen kussens op maat gemaakt worden, bijvoorbeeld voor een loungebank, maar ook sierkussens voor de aankleding op een bestaande bank. Ook voetenbankjes, hockers en poefen komen regelmatig aan bod. Op mijn website www.letsmakeaseat.nl staan foto's van de meeste projecten. Daarnaast heb ik in mijn winkel ook handgemaakte sierkussens en diverse meubeltjes te koop. Ook kunnen mensen die graag thuis zelf aan de slag willen, bij mij terecht voor meubelstof of materialen."

Vintage

Zelf heeft ze een voorliefde voor meubels uit de jaren '50 en '60, Deens Design en vintage. "Vaak zijn het prachtige stevige houten frames, met mooie kleuren, waarmee het leuk combineren is met bijvoorbeeld een prachtige wollen stof."

Ze besluit enthousiast: "Op het moment dat je een meubel opnieuw gaat opbouwen, zie je het opknappen. Dat ik iets kan maken dat een ander echt waardeert, geeft een kick. Ook de afwisseling vind ik fijn: met grof gereedschap aan de haal, geconcentreerd achter de naaimachine en de precieze afwerkingen met de hand. Het is echt een ambacht. Ik heb een fantastisch vak!"

Het nieuwe boek van Juf Marit: Tijd voor Kunst

Teylingen n Dagelijks ziet ze gehaaste ouders hun kinderen op school afleveren. Opvoeden lijkt iets voor tussen de bedrijven door. Daarom schreef Juf Marit uit Sassenheim het boek dat ze altijd al wilde schrijven: 'Tijd voor Kunst'. Hét hulpmiddel voor iedereen die de tijd wil nemen voor de eigen 'kids'. Een boek waarmee ze kinderen échte kunst kan laten maken.

"Voor veel ouders wordt een groot deel van de tijd opgeslokt door werk, huishoudelijke beslommeringen en alle sociale contacten," aldus Juf Marit, het pseudoniem van Marit May. "In deze snelle tijd moeten onze kinderen groot worden." In haar boek doet Juf Marit een pleidooi voor kwali-'tijd'. Dat wil zeggen, écht aandacht aan je kinderen geven. Even na school met ze om tafel. Zoals de opa's en oma's ook deden met hun eigen kinderen. Toen games, computers en mobiele telefoons thuis nog niet voor de afleiding moesten zorgen. Die online-bezigheden worden tegenwoordig veel te vaak gebruikt als hulpmiddel voor ouders om te kunnen voldoen aan een dwingende agenda, zo signaleert Juf Marit. "Geef ze eerst een koekje en een ouderwetse glas limo en neem de tijd. Klets even met ze. Of nog leuker: ga samen iets maken met je kinderen, waar ze ontzettend trots op zijn."

Allemaal kunstenaars

Het boek 'Tijd voor Kunst' geeft grootouders en ouders tips hoe zij samen met hun (klein)kinderen in een mum van tijd een kunstwerk kunnen maken in de stijl van Rembrandt, Van Gogh, Herman Brood, Andy Warhol en vele anderen. Prachtige kunst om zó aan de muur te hangen. Juf Marit: "Ik merk dagelijks in de klas wat kunst met kinderen teweeg brengt. Hun creativiteit wordt gestimuleerd, daar worden ze rustig en blij van. Vele onderzoeken wijzen uit dat die 'flow', die veel creatievelingen waarschijnlijk herkennen, niet alleen lekker is, maar ook nog eens gezond. Straks breekt de vakantie weer aan. Ouders vinden het heerlijk dat ze opeens weer de tijd kunnen nemen om veel samen met hun kinderen te doen. Grote kunst is echter om ook buíten de vakanties die quality-time te scoren. Kinderen zijn allemaal kunstenaars. Het is zó leuk om te zien hoe zij dingen aanpassen en oplossen. Maar je moet er écht wel even de tijd voor nemen."


'Tijd voor Kunst' is het derde boek van Marit May (1960). Het is het logische vervolg op de reeds succesvolle boeken 'Kunst(en)makers' en 'Kunst op je Kamer'. May is vakleerkracht handvaardigheid op twee basisscholen in Sassenheim, geeft al meer dan dertig jaar les en ziet het als belangrijke taak de wereld van de kinderen te verbreden door ze te laten kennismaken met kunst en cultuur en zo hun eigen creativiteit te stimuleren. Marit May wordt vanwege haar baanbrekende ideeën zeer regelmatig gevraagd deze uit te dragen op nationale en internationale scholen.

Op zaterdag 6 mei van 10.00 tot 12.00 uur presenteert Juf Marit haar boek 'Tijd voor Kunst' bij boekhandel Wagner te Sassenheim. Daar geeft zij voor de eerste kinderen die langskomen een workshop.

Moederdag special bij Sassembourg

Sassenheim n De participanten in woonservicecentrum Sassembourg hebben de handen ineen geslagen om een ludieke actie op te zetten voor moeders in de regio.

Vanaf deze week is bij Apotheek SassemBourg, Graaf Jan en bij Trias Kinderopvang een Moederdagkaart aan te schaffen, die toegang geeft tot de 'verwenroute' op woensdag 17 mei in Sassembourg.

Moeders kunnen zelf kiezen welke leuke activiteiten ze op het programma willen hebben. Iedere moeder krijgt sowieso een leuk presentje van Bloemenatelier Capri. Daarnaast kunnen ze kiezen voor koffie met gebak bij Graaf Jan, haren of make-up laten doen bij de Apotheek Sassembourg, een fotoshoot (ook met de kinderen), tanden laten polijsten mondhygiëniste bij Diana van Staden of de huid laat checken bij Derm Medic. De kinderen kunnen tijdens deze verwenmomenten knutselen bij De Kleine Wereld.

Viswedstrijd voor de jeugd

Teylingen n De jeugdafdeling van Hengelsportvereniging ''De Leede'' organiseert vijf keer een losse viswedstrijd voor de jeugd, op vrijdagavond 12 mei, 19 mei, 2 juni, 9 juni en 16 juni. Verzamelen om 18.00 uur op de Gemeentehaven in Warmond, de wedstrijd is van 19.00 tot 21.00 uur Er wordt iedere keer een andere locatie gekozen in de wateren van de gemeente Teylingen of Oegstgeest. De jeugd wordt onderverdeeld in leeftijdscategorie 7 t/m 13 jaar en 14 t/m 17 jaar. Er zijn leuke prijzen te winnen in de vorm van hengelsportartikelen. Jeugdbegeleiders bieden hulp en geven aanwijzingen. Degenen die nog niet zo lang vissen kunnen een vaste hengel en/of leefnet in bruikleen krijgen. Voor aas en lokvoer wordt gezorgd en deelname is gratis.

Deelnemen is alleen mogelijk na aanmelding via jeugd@hsvdeleede.nl. Je hoeft niet per se lid te zijn van 'De Leede'. Niet-visclubleden krijgen gratis een speciale dagvergunning om mee te kunnen vissen. Voor meer informatie, kijk op www.hsvdeleede.nl, afdeling jeugd.

Jongerenwerk zoekt klussen

Teylingen n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier is op zoek naar klussen voor jongeren. De jongeren zijn 14 jaar en ouder en willen op deze manier geld sparen om leuke activiteiten te kunnen doen of spullen aan te schaffen zoals licht -en geluidsapparatuur. Klussen als de heg snoeien, die oude garage opruimen of andere hand en spandiensten zijn van harte welkom. De jongerenwerker zal de klus/het werk en de vergoeding bespreken. Wanneer de klus is aangenomen, voeren de jongeren onder begeleiding met de jongerenwerker en of oudere vrijwilliger de klus uit.

Ook een klus? Neem contact op met Johan Braaksma: 0252-229952 / 06 36184030 of johanbraaksma@welzijnskwartier.nl.

Jubilerend Cultuur Verheft viert feest met bijzondere theaterroute

Cultuur Verheft speelt zes korte toneelstukken tijdens de bijzondere toneelroute door Voorhout. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Cultuur Verheft bestaat 70 jaar en geeft unieke voorstellingen op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei in Voorhout. Op zes locaties zijn zes verschillende eenakters te zien, verdeeld over twee routes. Per avond loopt het publiek één route en zien ze drie voorstellingen. De locaties liggen dicht bij elkaar (rondom Herenstraat). Plaatsen zijn te reserveren vanaf 5 mei, door tussen 19.00 en 21.30 uur te bellen naar Esther: 0252-222477 (voor kaarten op vrijdag 19 mei, alleen de zwarte route is nog beschikbaar). Voor kaarten op zaterdag 20 mei, bel naar Petra: 0252-347364. Deelname kost 6 euro, maar voor donateurs zijn er twee gratis kaartjes. Meer informatie is te vinden op www.cultuurverheft.nl.

Foreholte komt tekort tegen DOSR

Voorhout n Praktisch elke tegenstander van Foreholte profiteert betrekkelijk moeiteloos van de staat van het elftal. Op zondag was het DOSR dat een heel belangrijke overwinning aan zijn seizoenstotaal van drie overwinningen kon toevoegen.

Foreholte startte met Toni Arroyo in de spits en Sam Lemmers en Casper Brabander op het middenveld. De vleugelaanvallers Christian Guijt en Rik Grondel hadden van flank gewisseld. Alle goede intenties ten spijt, Casper Brabander manifesteerde zich nadrukkelijk in de wedstrijd, maar kon uiteindelijk ook niet voorkomen dat Foreholte opnieuw met lege handen stond.

Het eerste gevaar kwam van DOSR-rechtsbuiten Mauro Wesselman. Vanaf de 16 meterlijn trof zijn geplaatste schot de bovenkant van de lat. Daarna kreeg Sam Lemmers een lastige kans toen hij een voorzet van Toni Arroyo onder druk naast het doel van Mike van Vliet plaatste. Even later kon Foreholte-keeper Matthijs Guijt nog net met de handschoen redden bij opnieuw een inzet van Wesselman.

Rode kaart

De grootste en laatste kans van de wedstrijd kreeg Foreholte in de 26e minuut. Een mooie aanval over de linkerkant werd door Lucas Wiering voor het doel geplaatst. Tom Bleijswijk had bij de eerste paal koppend moeten scoren, maar hij miste de bal volledig. Vlak voor de rust nam DOSR de leiding. De aanval kwam over de linkerflank en bij de tweede paal was het schaduwspits Julian Dobbe die de bal onder Guijt in het doel plaatste (1-0). Inmiddels was er bij Foreholte nog al wat irritatie voor wat betreft het optreden van scheidsrechter Karagantcheff. Toch altijd wel gevoelig voor appelleren besloot de leidsman om vlak voor rust DOSR-verdediger een directe rode kaart te geven omdat hij de doorbrekende Tom Bleijswijk vasthield, daar waar keeper Mike van Vliet de bal reeds in handen had.

Annuleren

Na rust voetbalden de Voorhouters 45 minuten tegen het tiental uit Roelofarendsveen. Foreholte was voortdurend in balbezit en DOSR vond dat prima. Uiterst eenvoudig bleef de roodgele formatie overeind. De Voorhouters wisten geen enkele kans te creëren. De grootste mogelijkheid, een vrije trap van invaller Friso van Haren, ging net over het doel. In de 90e minuut leek Toni Arroyo alsnog de gelijkmaker te scoren. Karagantcheff wees eerst naar het midden, maar ging toen toch naar de vlaggende DOSR-assistent. Het was op zich geen verrassing dat hij op zijn advies de treffer alsnog annuleerde. Na een paar halve pogingen bezegelde invaller Jordi van Klink de Voorhoutse nederlaag door een van de uitvallen achter doelmaan Guijt te plaatsen (2-0). Vrijwel onmiddellijk volgde het fluitsignaal. DOSR behaalde drie heel belangrijke punten, de Voorhouters gingen snel op weg naar sportpark de Elsgeest.

Vierde dan in hapkido voor Paco Zuidhoek

Paco Zuidhoek, op de achterste rij in het midden, behaalde zijn vierde dan. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Een aantal leden van Hapkido vereniging Voorhout hebben vorige week seminars gevolgd bij Grandmaster Booth, het hoofd van de Internationale Hapkido Alliantie.

Speciaal voor het tienjarige bestaan van de IHA in Nederland is Grandmaster Booth vanuit Australië naar Nederland gereisd om daar verschillende seminars aan leden van zijn organisatie te geven en tevens zwarte band examens af te nemen.

Voor Daehan Hapkido vereniging Voorhout heeft Paco Zuidhoek examen gedaan voor zwarte band, 4e dan. Om de 4e dan te bemachtigen moest hij aan de Grandmaster en 4 andere masters, waaronder Peter Onderwater, een demonstratie geven van een breed scala aan Hapkido technieken waaronder valbreken, trap- en stoottechnieken, klemmen, worpen en verdedigingen met een korte- en lange stok en een band.

Zuidhoek hoorde na twee dagen dat hij geslaagd is. Leraar Peter Onderwater en assistente Judith Witteman zijn trots en blij dat na vele jaren van opleiding en hard trainen hun pupil dit met succes afgerond heeft.

Teylingen op achttiende plaats topsportgemeenten

Teylingen n De gemeente Teylingen staat op de achttiende plaats in de lijst van Topsportgemeente-van-het-jaar. De titelstrijd wordt jaarlijks gehouden.

In totaal deden 155 gemeenten mee. Westland werd de winnaar van de titel Topsportgemeente van Nederland 2016 gevolgd door Amsterdam en Bunschoten. Leiden bleef de nummer vijf Utrecht voor.

De Topsportgemeente-van-het-jaar prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de gemeente met de beste topsportprestaties, gemeten over 41 landelijke topsportcompetities. In 2012 eindigde Teylingen nog op plaats twee in de verkiezingen. Vorig jaar stond de gemeente nog op plaats twintig.

Ter Leede wint en pakt koppositie, Teylingen geeft winst weg

Tony Schreurs viert het doelpunt van Marc de Kruys. | Foto: Pieter Platteel/Orange Pictures Foto: Pieter Platteel/Orange Pictures

voetbal n Ter Leede heeft met de overwinning op Zwaluwen de koppositie heroverd. Teylingen liet koploper Den Hoorn lange tijd zweten.

Ter Leede begon zonder een aantal vaste basiskrachten vanwege blessures en schorsingen. Het deerde het elftal van Henk Wisman niet. Na 14 minuten liet Mark de Kruys sportpark de Roodemolen voor de eerste keer juichen. Oog in oog met de doelman van Zwaluwen rondde hij feilloos af. Na de 1-1 zorgde Tony Schreurs voor de 2-1. De Kruys scoorde zes minuten voor tijd de 3-1. De 3-2 was nog voor de statistiek, want door de overwinning, en het verrassende verlies van Achilles Veen, gaan de Sassenheimers met nog twee wedstrijden voor het kampioenschap in de Hoofdklasse A.

Teylingen had lange tijd het beste van het spel tegen Den Hoorn. De koploper had het in Sassenheim lange tijd lastig. Teylingen kwam op voorsprong door twee goals van Tom van der Vlugt. Vlak voor tijd maakte Den Hoorn toch nog de gelijk (2-2), maar het kampioenschap konden de bezoekers nog niet vieren.

Warmunda verloor met 2-3 van WVC. Voor de thuisclub scoorde Solleveld en Dijkstra. Warmunda staat voorlaatste en kan zich aan opmaken voor de nacompetitie. Daarin speelt de ploeg van Alan Campfens voor lijfsbehoud in de derde klasse.

The Bassets zonder brandstof

Sassenheim n De laatste thuiswedstrijd van The Bassets verliep niet zoals gewenst. De Sassenheimers verloren van HRC met 0-71.

Rugbyfans vanuit de Bollenstreek waren zaterdag naar The Bassets gekomen om de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen te bekijken. Na de oorwassing van vorige week was The Bassets erop gebrand het thuis seizoen in stijl af te sluiten en een mooie pot op de grasmat neer te leggen. HRC uit Den Haag zou in Sassenheim wat gaan beleven.

Hoe anders kan het in de sport lopen. Vol verbazing zag het publiek een wedstrijd die niet eens op een wedstrijd leek. Na vijf minuten gooide The Bassets de handdoek al in de ring. HRC kon na hart en lust vrijuit spelen en liepen met twee vingers in de neus dwars door The Bassets heen. Op enkele speldenprikken daargelaten was het lang wachten op het verlossende eindsignaal. Toen dit fluitje eindelijk klonk stond de teller al op 0-71. Voor de competitiestand veranderd er niets. The Bassets staan vast op een vijfde plaats. The Bassets speelt op zaterdag 6 mei tegen de nummer twee: 't Gooi in Naarden.

Teylingen van A tot Z

Tortelen betekent knuffelen en verliefd doen. Turkse tortelduiven zijn bijna altijd met zín tweeën en lijken eeuwig verliefd. Foto: PR Ada van der Aar

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam: Postduiven Vereniging de Blauwband

Opgericht in: 1947

Aantal leden: 19 leden

Wie zijn we en wat doen we?

We zijn een postduivenvereniging en spelen wedvluchten vanaf verschillende lossingsplaatsen in Nederland België en Frankrijk. Hiervoor worden de duiven op vrijdag voor korte vluchten bij de vereniging in gekorfd en voor langere vluchten op donderdagavond. Op zaterdag krijgen we via teletekst te zien of onze duiven los gaan en hoe laat. Dit kan door de weersomstandigheden ook wel eens naar zondag verplaatst worden of zelfs afgelast zodat de duiven dicht bij huis gelost worden. Een uur na aankomst van de eerste duif -als het concours vlot verloopt- worden de klokken leeg gehaald en wordt de uitslag voor de vereniging bekend gemaakt. De bestanden van de klokken worden doorgestuurd naar de computer van de club om te kijken hoe de duiven in groot verband hebben gepresteerd. Aan het eind van het seizoen wordt dan gekeken wie er het snelst over alle vluchten zit en op de afstanden Vitesse midfond en de dagfond. Dit gebeurt zowel in de vereniging als in groot verband van de afdeling 5 en cc Leiden en omstreken. In de wintermaanden worden er tentoonstellingen gehouden bij alle verenigingen in Leiden, de Duin- en Bollenstreek en daarbuiten. Deze zijn openbaar en kunnen door iedereen bezocht worden, meestal zijn daar ook verlotingen bij met kleine tot grote prijzen. In de wintermaanden of de maanden waarin geen vluchten plaatsvinden beginnen onze leden met de kweek van de jonge duiven.

Waarom is het een leuke vereniging?

Het is een leuke vereniging, omdat het meestal erg gezellig is en het ontmoetingsplek is om over de hobby postduiven te praten.

Wat is jullie ambitie?

Onze ambitie is om als vereniging met uitslagen geteld te worden in Teylingen, zodat onze uitslagen ook wekelijks gepubliceerd worden.

Meer informatie:

Nederlands Postduiven Organisatie, lokale vestiging Vijf Meiweg 39 in Sassenheim

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'. Ook in deze rubriek? Stuur dan een e-mail naar m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Meer over deze rubriek op www.deteylinger.nl.

Mariamaand in Pancratiuskerk

De maand mei staat in de Pancratiuskerk in het teken van de verering van Maria. | Foto: Maurice Hoogeveen van Aerial Footage Holland Foto: Maurice Hoogeveen van Aerial Footage Holland

Sassenheim n De eerste sporen van een maand bijzonder toegewijd aan de verering van Maria komen uit het oosten. Bij de Kopten is het december, bij de Grieks-Byzantijnen augustus. In het westen is de meimaand als Mariamaand een reactie op de heidense feesten die aan het begin van de meimaand gevierd werden. Dit blijkt bijvoorbeeld als in 1579 de heilige Carolus Borromeüs in Milaan speciale Mariadevoties voorschrijft tegen uitlopers van deze excessen. Ook de heilige Filippus Neri bidt in de 16de eeuw met de Romeinse jeugd in de maand mei speciaal tot Maria

In navolging zijn er op alle donderdagavonden, vanaf 11 mei, in de Mariakapel van de St Pancratiuskerk weer Maria vieringen. Deze vieringen rond Maria hebben een meditatief karakter en er is ruimte voor stilte, gebed en muziek. Deze vieringen beginnen om 19.00 uur en worden verzorgd door de gebedsleider Aat van Kapel.

Oecumenische Taizéviering

Sassenheim n De laatste oecumenische Taizéviering van dit seizoen wordt gehouden op zondag 7 mei, om 19.00 uur in de Dorpskerk (Hoofdstraat). Voorganger is ds. T. Moll en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent haar medewerking.

De Taizédienst voegt, met de specifieke Taizézang, iets toe aan de gebruikelijke zondagse kerkdiensten. De stilte krijgt in deze gebedsdienst een belangrijke plaats. Een stilte die rust en ruimte geeft voor inkeer. Even een stil moment om bewust te leven in de week waarin onze vrijheid is gevierd. Daarbij is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken voor een situatie in de wereld of iemand die in gedachte is. De viering is voor jong tot oud en van alle kerkelijke gezindten.

Vaste rubriek in De Teylinger, ook voor uw vereniging

Teylingen n Muziek, sport, cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Om te ontspannen, om te sporten, om vrijwilligerswerk te doen of om op een andere manier een steentje bij te dragen.

Iedere week krijgt een organisaties de ruimte om zich voor te stellen in een rubriek in het weekblad De Teylinger: Van Avondvierdaagse tot Zwemvereniging.

In de krant

Wilt u uw vereniging in de krant, ga dan naar de website van Welzijn Teylingen, onder het kopje vrijwilligerswerk staat "uw organisatie in De Teylinger". Via het formulier kunt u dan een aantal vaste vragen beantwoorden.

Tot de zomer

Iedereen levert de rubriek op dezelfde manier in, zodat er herkenning ontstaat. De rubrieken worden geplaatst in volgorde van binnenkomst. Als uw inzending aan de beurt is, wordt gekeken of de informatie die erin staat nog actueel is; anders vragen wij u om de informatie aan te passen.

De ruimte in De Teylinger is beschikbaar tot de zomer, wilt u ook uw vereniging voorstellen, vul het formulier dan snel in.

SeniorWeb cursus: Samsung tablet

Sassenheim n Het leercentrum van SeniorWeb is sinds begin dit jaar gevestigd in de bibliotheek (Kerklaan 42) in Sassenheim. In mei start de cursus Samsung tablet.

Doel van deze cursus is de basisvaardigheden op de Samsung tablet te bespreken: bediening, verbinding maken met wifi; surfen en e-mailen en apps gebruiken. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een Samsung tablet en deze mee te nemen. Voor de cursus is geen basiskennis vereist.

De cursus bestaat uit vier lessen van twee uur en de kosten zijn 30 euro voor biebleden en 40 euro voor niet-leden. Een cursusboek wordt gratis verstrekt.

De lessen zijn op woensdagmiddag 3, 10, 17 en 24 mei van 14.15 tot 16.15 uur. Aanmelden voor beide cursussen kan in de vestigingen van de bibliotheek in de Bollenstreek.