De Teylinger

6 maart 2019

De Teylinger 6 maart 2019


Bijzonder (Boeren)bruidspaar

Het boerenbruidspaar komt aan in het gemeentekantoor in Sassenheim. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n Het is altijd een van de meest ludieke momenten tijdens de carnavalsdagen, als een boerenbruidspaar in het huwelijk treedt. Op maandagmiddag 4 maart was het wel een heel bijzonder paar dat elkaar in de gemeentewinkel in Sassenheim de ringen om schoof. Boer Geert Geesing en Trude van Teylingen beloofden elkaar eeuwige trouw.

Door Piet van Kampen

Nadat de carnavalswagen met een luidruchtige Raad van Elf en daarachter de koets met het aanstaande bruidspaar het verkeer in de Hoofdstraat ophield, arriveerde het stel op locatie. Een bonte menigte onthaalde het paar luid applaudisserend. Een lekker mentaal opkikkertje zo vlak voor de grote plechtigheid in een bomvolle zaal met feestneuzen. De stemming was opperbest en het alaaf was niet van de lucht. Prins Harold en zijn prinses Danielle was de eer wel toevertrouwd om in het jubileumjaar – De Saksen bestaat 44 jaar- het bruidspaar in spé met een rijke woordenschat welkom te heten. "U lijkt verdacht veel op onze burgemeester," sprak Harold en hij beschreef boer Geert als iemand die mensen kan overtreffen en volgens ingewijden waardeert Trude dit. "Jullie zijn mooie personen voor een langdurige relatie," voorzag de 44e Prins der Saksen. Alvorens hij tot de huwelijksvoltrekking over wilde gaan, werd de orde verstoord door een getraumatiseerde ex-Prins William en zijn psychologe Mona. William kwam verhaal halen om dat zijn voormalige prinses Lady Di nu de prinses van Harold was. "En nu heet jij dan plotseling Danielle, "verweet hij haar. "Mijn relatie met haar is op de klippen gelopen," waarschuwde hij het aanstaande bruidspaar, dat blijkbaar zijn waarschuwing liet voor wat het was want zij bleven er onbewogen onder.

Bezwaren

Er dook ook nog een boerentweeling op die Geert nog even de neus wilden wassen. "Blij je weer te zien Geert. Weet je nog hoe ze je vroeger noemden? Geile Geert." Het duo had prompt de lachers op de hand. "Hoe is het met je geestelijke gesteldheid? Heeft Trude al voldoende research gedaan?". Geert glimlachte en Trude keek ernstig. Het bezwaar van wethouder Arno van Kempen betrof het feit dat het paar in de Ruïne van Teylingen wilde gaan wonen en waarmee de gemeente andere plannen had. Gaat een huwelijk tussen een CDA' er en VVD'er wel goed komen? was een vraag van een ongeruste feestneus. De tijd zal het leren als burgemeester Carla Breuer als combinatiefunctionaris en haar partner Erwin Koenen als boer en delfstoffenbewerker na het feestgedruis weer het normale leven oppakken. Alhoewel normaal, tijdens de speech voorafgaand aan de boerenkoolmaaltijd, deed Koenen iets dat niet in het programma stond. Hij ging op één knie en vroeg zijn Carla echt ten huwelijk. Een extra mooi slot van een bijzondere boerenbruiloft. Meer op pagina 7.

Uitreiking Sportprijzen

Teylingen n Wie winnen de jaarlijkse Sportprijzen Teylingen? Op vrijdagavond 8 maart om 20.00 uur is de feestelijke uitreiking bij Dekker Warmond Sport & party Events. De inloop is vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis.

In de categorie Sportman 2018 zijn genomineerd: autocoureur Niels Langeveld, voetballer Jaap Zwetsloot en atleet Emiel Stoop. In de categorie Sportvrouw 2018 zijn genomineerd: schaatsster Iris van der Stelt, triatleet Tessa Kortekaas en rugbyster Famke Deelstra. In de categorie Sportploeg 2018 zijn genomineerd TOP/SolarCompleet, Judoteam Bollenstreek en RC The Bassets dames. Dit jaar kiest de jury ervoor om de sportman, sportvrouw en sportploeg van 2018 in het zonnetje te zetten. Uit deze drie winnaars wordt vervolgens de winnaar van de hoofdprijs, de Teylinger Sportprijs, gekozen.

In de categorie Talentenprijs, gesponsord door Van Velzen Accountants, zijn drie talentvolle sporters tot en met 18 jaar genomineerd: turnster Elena Harkes, schaatsster Patricia Koot en voetbalster Rosa van Gool. De categorie Sportbegeleider 2018 kent twee genomineerden: Johan Zagers van Judoteam Bollenstreek en Miranda Nijenhuis van zwemvereniging De Columbiaan. Ook worden de prijswinnaars van Het Beste Idee bekend gemaakt.

Meer op www.sportcafeteylingen.nl.


Voorhout
in
100
tekeningen

Meermaker
officieel
van start

Bouw
woningen niet
af te dwingen

column n 'Onze cijfers spreken voor zich'

Meermaker nieuwe instantie voor steun en advies in duurzaamheid

Bas Brekelmans, Andrea van de Graaf, Rob ten Boden en notaris Rob Timmers. Foto: Piet van Kampen

n Gemeente gaat samenwerken met Haarlemmermeer

Teylingen n Duurzaamheid is een grote maatschappelijke opgave waarin ook de gemeente Teylingen haar verantwoording wil nemen en aan bijdragen. Op vrijdag 1 maart werd in het bestuurscentrum in Voorhout samen met de gemeente Haarlemmermeer een overeenkomst getekend voor samenwerking op dit belangrijke gebied in het duurzame investeringsfonds Meermaker.

Door Piet van Kampen

Bij Meermaker kunnen inwoners terecht voor vragen, adviezen over energieneutraal en duurzaamheid. Het adviseren richting de juiste instanties, mogelijke subsidie aanvragen en een financieel zetje in de rug geven door het verstrekken van leningen. Aanvragen voor projecten die innovatief en duurzaam zijn worden door Meermaker beoordeeld en in laatste instantie ook door het college van B & W bekeken. Meermaker financiert tot maximaal 40 procent van de projecten. In totaal stelt de gemeente Teylingen 2,4 miljoen investeringsgeld beschikbaar voor de komende vier jaar. Wethouder Rob ten Boden: "We hebben er naar toe gewerkt om een zet te geven aan duurzame initiatieven en deze te stimuleren. Samen met de kennis en ervaring van de gemeente Haarlemmermeer met hun succesvolle projecten willen wij dit ook in Teylingen doen en wij geloven er in'.

Optimistische doener gezocht

Andrea van de Graaf is directeur van Meermaker. Sinds 2013 is ze al aan de slag in Haarlemmermeer, en nu haakt Teylingen aan bij het project. Zij stelt luid en duidelijk: "We moeten ophouden met tijdrekken en aan de slag gaan. Behalve bedrijven en particulieren kunnen ook sportverenigingen en scholen zich aanmelden. Teylingen gaat nu samen met Haarlemmermeer werken, maar wij zoeken nog naar een 'aanjager' binnen de organisatie. Een optimistische doener. Voor innovatieve projecten is lef nodig en het is soms ook best wel spannend maar wij willen met elkaar een voorsprong opbouwen."

Ervaring

In Haarlemmermeer zijn inmiddels elf deelnemers aan Meermaker. Een van hen is ondernemer Ad van Vugt met zijn bedrijf Agae Innovations, een algenkwekerij. Hij profiteerde van de adviezen en de lening en heeft een succesvolle onderneming. Ook werden er andere succesvoorbeelden getoond zoals de zonnepanelenweide langs de A4 bij Burgerveen, een appartementencomplex dat energieneutraal is en diverse grote kwekerijen. Informatie en aanmelden bij Meermaker kan via www.meermaker-teylingen.nl, teylingen@meermaker.nl of bel 0252-259001.

Fort Marina is openbaar toegankelijk

Het zebrapad bij de Bonekruidstraat moet behouden blijven, vinden omwonenden en het CDA. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Het gebied rondom het bouwterrein en de achterliggende haven van Fort Marina aan de Burgemeester Ketelaarsstraat blijft ook na de plaatsing van de twee toegangspoorten publiekelijk toegankelijk. Dat antwoordt B&W op vragen van PvdA-raadslid Joost van Doesburg.

Door Nico Kuyt

Voetgangers en fietsers kunnen, al dan niet lopend met de fiets aan de hand, via de opening naast de entreepoorten het terrein vrijelijk betreden. Bezoekers met een auto moeten zich wel melden en kunnen dan worden toegelaten. De reden ligt hierin dat het hier gaat om particulier gebied, waar het parkeren bedoeld is voor de eigenaren en hun bezoekers en daarom het hek. In 2014 is ook tijdens een vergadering van de raadscommissie Ruimte door de projectontwikkelaar toegezegd dat het gebied toegankelijk blijft voor voetgangers en fietsers om even gezellig langs de bootjes te lopen. Ook is destijds een bord afgesproken om bezoekers te attenderen op de toegankelijkheid van het gebied met de jachthaven.

Actie voor bedreigde 'zebra's' Oosthoutlaan

Voorhout n In verband met het realiseren van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) moeten op de Oosthoutlaan in Voorhout de nodige zebrapaden verdwijnen. Met name tegen het verwijderen van het zebrapad ter hoogte van de Bonekruidstraat zijn bewoners in verzet gekomen. Zij willen dat de zebra blijft. Hun argument: juist deze oversteekplaats wordt druk gebruikt door kwetsbare verkeersdeelnemers als schoolkinderen, ouderen en minder validen. Ook voor fietsers is het een gevaarlijk oversteekpunt.

CDA Teylingen besloot de geplaagde bewoners een hart onder de riem te steken en organiseerde een 'klaar-over actie' voor behoud van de zebra die op veel bijval kon rekenen. Het CDA hoopt dat de gemeente alsnog wil luisteren naar de bewoners en bereid is het zebrapad te behouden.

Bouw woningen Hof van Liduina niet af te dwingen

In het plan worden 28 woningen gerealiseerd op de hoek Endepoellaan-De Weiden. | Foto: archief Foto: pr.

Warmond n De conclusie van een juridisch onderzoek laat zien, dat de gemeente gezien de afspraken in de anterieure overeenkomst de start van de bouw en het daadwerkelijk realiseren van de 28 woningen van het plan 'Hof van Liduina' niet kan afdwingen.

Door Nico Kuyt

Ontwikkelaar Vorm heeft het plan tijdelijk in de ijskast gestopt vanwege de gestegen bouwkosten. In de overeenkomst met de gemeente zijn voor de 28 woningen op de hoek Endepoellaan-De Weiden maximale verkoopprijzen afgesproken. Vorm heeft geen aannemer kunnen vinden die er brood in ziet.

'Afspraak is afspraak'

In een bespreking heeft de raadscommissie Ruimte op 15 januari als voorlopige reactie aangegeven de ontwikkelaar aan de afspraken te laten houden onder ´afspraak is afspraak´. B&W heeft vervolgens juridisch laten kijken of een ingebrekestelling van Vorm mogelijk is, maar de gemeente kan de bouw niet kan afdwingen.

In de overeenkomst is opgenomen, dat de partijen in nader overleg treden als aan het project wegens ´onvoorziene omstandigheden´ geen uitvoering kan worden gegeven. Dat overleg loopt nu.

Hoogte verkoopprijzen

Gevraagd is dat Vorm gemotiveerd aantoont wat de oorzaak is van de voorgestelde prijsstijgingen. Dit is noodzakelijk om als gemeente te kunnen beoordelen of er sprake is van onvoorziene omstandigheden en hiermee aanpassing van de overeenkomst gewenst of gerechtvaardigd is. Indien niet, dan zal de gemeente richting Vorm aangeven, dat zij zich alsnog moeten houden aan de verkoopprijzen uit de anterieure overeenkomst.

Er wordt verder niet onderhandeld. Dit is echter onwenselijk omdat de consequentie hiervan is, dat Vorm voorlopig of helemaal niet tot de bouw van woningen over zal gaan.

Indien wél een aanpassing van de anterieure overeenkomst gewenst of gerechtvaardigd is, start B&W de onderhandeling met Vorm over de hoogte van de verkoopprijzen.

Flessenbonnen leveren 729 euro op voor St. Matthias jeugdorkest

Warmond n Harmonie St. Matthias is dankzij de inzameling van flessenbonnen 729,80 euro rijker. De opbrengst komt ten goede aan het jeugdorkest.

Vanaf oktober 2018 tot en met januari 2019 konden klanten bij AH in Warmond hun statiegeld bij het inleveren van lege flessen schenken aan het jeugdorkest van St. Matthias. Dat de inwoners de harmonie een warm hart toedragen is bekend, maar de opbrengst heeft de verwachtingen ruimschoots overtroffen. De 729,80 euro opbrengst wordt onder andere besteed aan nieuwe (oefen)-instrumenten voor de jeugd.

Jonge muzikanten

Het jeugdorkest staat, net als het harmonie-orkest, onder leiding van Patricia Kerkdijk. Zij geeft sinds drie jaar AMV-lessen aan kinderen vanaf groep 4 op basisschool de Buitenplaats. Na de AMV-lessen krijgen deze leerlingen les op een instrument en mogen na enige tijd meespelen in het jeugdorkest. Uiteindelijk kunnen deze jonge muzikanten doorstromen naar de harmonie. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendig orkest!

AMV-lessen

Het jeugdorkest bestaat momenteel uit tien kinderen, die saxofoon, trompet of klarinet spelen. In mei starten er weer nieuwe AMV-lessen, waarvoor Patricia diverse klassen zal bezoeken op de Buitenplaats. Meer informatie hierover is binnenkort te vinden op www.sintmatthias.nl/harmonie .

Afsluiting jubileumjaar

Op zaterdag 30 maart sluit St. Matthias het honderd jarig jubileum af met een Koninklijk concert, om 20.00 uur in het Trefpunt (Herenweg 80) in Warmond. Het jeugdorkest en de harmonie treden beiden op die avond.

Van 'n bruiloft...

Erwin Koenen verrast Carla Breuer en vraagt haar ten huwelijk. | Foto: Dit bijzondere moment werd vastgelegd door Edwin van der Wijngaard. Foto: pr./Edwin van der Wijngaard.

Sassenheim n Dat ze op maandag 4 maart in het onecht verbonden zouden worden, dat wist burgemeester Carla Breuer wel. Samen met haar partner Erwin Koenen trad ze dit jaar als Boerenbruidspaar in het huwelijk. Wat op maandagmiddag 4 maart nog eenmalig leek, kreeg aan het einde van de middag toch een verrassend vervolg.

Als Trude van Teylingen en Geert Geesing arriveerde het boerenbruidspaar 's middags bij het gemeentekantoor in Sassenheim. Na de ceremonie werd het feest voortgezet in 't Onderdak. Eerst met een receptie en daarna met de boerenkoolmaaltijd. Tijdens de speech van het bruidspaar maakte boer Geesing van gelegenheid gebruik om iets van het afgesproken scenario af te wijken. Koenen ging, tot grote verrassing van Breuer, op één knie en vroeg haar echt ten huwelijk. Zij zei direct ja. Wanneer deze bruiloft gepland staat, is nog niet bekend. Het paar heeft in ieder geval alvast een goede generale repetitie gehad.

'Bewoners polsen over verbod knalvuurwerk'

Teylingen n De fractie van GroenLinks wil dat B&W een onderzoek doet naar het draagvlak onder de inwoners om een lokaal verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te stellen.

De fractie gaat drie moties indienen in de gemeenteraad van 7 maart. Niet alleen om het Rijk te vragen om een landelijk verbod op het particulier afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen in te stellen voor de volgende jaarwisseling. Daarnaast ook eentje om, als het Rijk het mogelijk heeft gemaakt, een lokaal verbod in te stellen. Maar nu komt er ook nog bij het doen van een onderzoek onder de Teylingers hoe zij staan tegenover een verbod van het knallen. Vóór 1 juni moet dan het resultaat de gemeenteraad worden voorgelegd. (NK)

Woningoverval Rijksstraatweg

Sassenheim n De politie hield maandagavond 25 februari in Apeldoorn een 35-jarige man uit Apeldoorn aan op verdenking van een woningoverval eerder op de middag in een woning aan de Rijksstraatweg in Sassenheim.

Rond 14.45 uur kregen agenten de melding van een woningoverval aan de Rijksstraatweg. Daar vertelde het 55-jarige slachtoffer dat hij door vijf mannen onder bedreiging van een steekwapen zou zijn beroofd van enkele goederen. Vervolgens gingen de vijf verdachten in een auto ervandoor. Een oplettende getuige noteerde het kenteken van het voertuig, waarna de politie 's avonds één verdachte in Apeldoorn kon aanhouden. De politie is nog op zoek naar de overige verdachten. Heeft u iets gezien of gehoord wat met deze woningoverval te maken heeft? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

50Plus op verkiezingstour

Teylingen n De lijsttrekkers en leden van 50Plus gaan voor de Provinciale Staten verkiezingen en de waterschapsverkiezing op woensdag 13 maart op tournee door de Bollenstreek. Zij starten om 9.00 uur in Hillegom en komen via Lisse ook naar Sassenheim (plein bij de Hema) en Voorhout (plein bij de Bartholomeuskerk). Speerpunten zijn onder andere AOW voor 65 jaar en de indexatie daarvan. Meer op www.50pzh.nl.

6644 euro voor Hersenstichting

Teylingen n De inwoners van Teylingen hebben tijdens de collecteweek 6644,77 euro gegeven aan de Hersenstichting. De opbrengst wordt besteed aan hersenonderzoek, het geven van voorlichting aan patiënten en hun omgeving en de ontwikkeling van de juiste patiëntenzorg. De collecteweek liep van maandag 28 januari tot en met zaterdag 2 februari. In Teylingen gingen 53 collectanten langs de deuren.

Verdwenen Voorhout in tekeningen

Jos Warmenhoven toont een van zijn vele tekeningen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Tijdens de vijfde editie van het Rondje Kunst, op zondag 10 maart, gaan 35 kunstenaars en muzikanten op diverse locaties hun kunst exposeren en hun muziek laten horen. Alle deelnemers hebben een binding met de regio. Jos Warmenhoven is één van de kunstenaars die zijn werken laat zien.

In de werkkamer staat een grote doos met ingelijste tekeningen. Iedere tekening toont een inmiddels gesloopt gebouw in Voorhout. De Bonte Koe, de Agnes, de oude boerderij op Kerkzicht, het oude Raadhuis, huizen op de Herenstraat en nog veel meer gebouwen heeft Warmenhoven de afgelopen twintig jaar getekend.

'vreselijk als een pand gesloopt wordt'

Het is een kleine stap naar zijn beroepsleven, waarin hij architect was. Warmenhoven heeft in Voorhout en omgeving veel gebouwen ontworpen, waarvan veel er nog steeds staan en waarvoor andere gebouwen plaats moesten maken. "Eigenlijk vind ik het vreselijk als er een pand moet worden gesloopt voor de bouw een nieuw pand. Twintig jaar geleden heb ik toen als een soort grapje een kerstkaart gemaakt met daarop een tekening van een pandje waarvan ik wist dat het op de nominatie stond om gesloopt te worden. En dat is daarna een beetje een traditie geworden. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk oude panden te tekenen. Die oude karakteristieke gebouwen blijven zo toch nog een beetje bewaard." Hij vervolgt: "Weet je, mensen zien de tekeningen en praten erover. Ze gaan zich zaken herinneren en dat is zo leuk om mee te maken. De tekeningen maken als het ware de herinneringen weer wakker."

Boek

Hij laat een plattegrond van Voorhout zien met daarop stippen met cijfers erin en een gekleurde lijn die alle stippen verbindt. "Kijk, ik heb behalve die kerstkaarten nog veel meer tekeningen van oude gebouwen gemaakt, maar dat waren maar losse tekeningen. Mijn dochter kon zich niet goed voorstellen waar die panden hadden gestaan en vroeg of ik niet een soort van overzichtelijke lijst kon maken. En toen kwam het idee voor een boekje. In dat boek komen de tekeningen met uitleg en informatie aan de hand van een wandelroute. Op deze plattegrond zie je de wandelroute binnen en buiten Voorhout en met het boekje in de hand kun je door het dorp wandelen en zien waar de gebouwen stonden. En dan zie hoe de gemeente is veranderd. Sommige plekken kun je niet meer herkennen, die zijn zo anders geworden. Maar zie je deze plaat? Dat zijn de huizen die vroeger op de hoek Schoonoord en Herenstraat stonden. Daar aan het eind zie je het huisje waar nu de schoenmakerij van Ben in zit. Dus dan snap je een beetje hoe dat vroeger was."

De tekeningen van Jos Warmenhoven staan in zijn boek 'Verdwenen Voorhout in 100 pentekeningen', dat half april uitkomt. De tekeningen zijn tijdens Rondje Kunst te bekijken in De Roef, naast de St Bartholomeuskerk.

Rondje Kunst

Rondje Kunst, op zondag 10 maart, is een initiatief van Rotary Club Voorhout. De opening is om 13.15 uur in Cheers. Vervolgens kunnen bezoekers tot 17.00 uur gratis de kunstwerken bezoeken. De exposities en uitvoeringen zijn op verschillende locaties langs de Herenstraat plaats, zoals de Kleine Kerk, De Verdieping, De Roef, Notariskantoor Voorhout, de St. Bartolomeuskerk, Agnesstaete en SCAL/Huisartsen bij de Agneshove. Bij iedere locatie is een programmaoverzicht te krijgen.

Rondje Kunst als podium voor jonge musici

Marcus Vliegen en zijn junioren in concert. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Violist Marcus Vliegen speelt samen met zijn gevorderde leerlingen tijdens Rondje Kunst in de Kleine Kerk. Bezoekers kunnen gratis komen luisteren.

"Als 7 jarig jongetje begon ik met viool spelen. Zo kwam ik op het conservatorium van Amsterdam terecht. Algauw raakte ik ook geïnteresseerd in het lesgeven, het overbrengen van muziek en vioolspel," vertelt Vliegen over zijn passie. "Ik speel nu aan de ene kant nog zelf op hoog niveau als concertmeester bij Het Zeeuws Orkest en ook bijna alle edities van Symfonica in Rosso waar ik onder andere Lionel Richie, Diana Ross, Simply Red, Doe Maar, Anouk en Marco Borsato begeleidde. Voor menigtes van 2000 man spelen, zoals vorig jaar met Het Zeeuws Orkest en BLØF op Concert at Sea, blijft een uitdaging! Aan de andere kant heb ik een eigen lespraktijk met leerlingen uit Voorhout maar eigenlijk uit de hele regio."

Openbaring

Vliegen ziet bij veel van zijn leerlingen hoe het samenspelen hun plezier kan bevorderen. "De viool is een melodie-instrument, en het is heerlijk om altijd de melodie te kunnen spelen, maar het spelen in een orkest zorgt ervoor dat je meer kan dan alleen die ene prachtige melodie spelen. Voor jonge kinderen is het spelen in een orkest een net zo grote openbaring. Eerst zijn ze overweldigd van wat er om hen heen gebeurt, en als ze daar overheen zijn genieten ze volop van het samenspelen. Met ook veel nieuwe vriendschappen tot gevolg. Dat ik daar als dirigent van het Junioren Symfonieorkest van de Bloembollenstreek aan mag bijdragen is voor mij heel waardevol."

Concertervaring

"Rondje Kunst geeft mij de gelegenheid om de gevorderde leerlingen echt concertervaring in het samenspel op te laten doen. Het is laagdrempelig voor het publiek, de voorbereiding en het optreden zijn heel leerzaam, en het geeft leerlingen weer meer stimulans om door te zetten in hun eigen ontwikkeling door ze te laten ervaren wat er allemaal mogelijk is."

Vliegen en zijn leerlingen treden op zondag 10 maart op in de Kleine Kerk. Ze spelen stukken van Mozart, Piazolla, Elgar maar ook het overbekende thema uit de film Schindlers List.

Rondje Kunst, op zondag 10 maart, is een initiatief van Rotary Club Voorhout. De opening is om 13.15 uur in Cheers. Vervolgens kunnen bezoekers tot 17.00 uur gratis de kunstwerken bezoeken. De exposities en uitvoeringen zijn op verschillende locaties langs de Herenstraat plaats, zoals de Kleine Kerk, De Verdieping, De Roef, Notariskantoor Voorhout, de St. Bartolomeuskerk, Agnesstaete en SCAL/Huisartsen bij de Agneshove. Bij iedere locatie is een programmaoverzicht te krijgen.

Rondje Kunst

Vijf dagen lang Saksenrijk en Bokkendorp

Foto: Marjo Koelewijn

Sassenheim/Voorhout n Carnavalsverenigingen De Saksen en De Bokken sloten dinsdag 5 maart de vijf dagen feest in hun Saksenrijk en Bokkendorp af. Voor de Saksen extra bijzonder, want zij vierden het 44-jarig jubileum uitbundig. De Voedselbank Teylingen werd uitgeroepen tot Grote Asbak 2019.

Traditioneel is de sleuteloverdracht het startsein voor de carnaval. Burgemeester Carla Breuer overhandigde op vrijdag 1 maart achtereenvolgend de sleutel van Voorhout aan De Bokken, om vervolgens in Sassenheim de sleutel van dat dorp in handen te leggen van De Saksen.

Foto: pr.
Foto: pr.
Foto: Edwin van der Wijngaard

Voor de jubilerende Saksen is het sowieso een bijzonder jaar. Prins Harold en Prinsen Danielle waren als jubileumpaar, samen met jeugdprins Jan en page Nisreen en de vereniging, aanwezig bij vier optochten in de regio. Op vrijdagavond reden ze mee bij de verlichte optocht in Noordwijk, op zaterdag in Lisse en in het eigen Saksenrijk (foto rechtsboven) en vervolgens op zondag in De Zilk.

Verder waren er natuurlijk op vrijdag- en zaterdagavond de druk bezochte feestavonden. Mede met dank aan de Flierefluiters, die van elke avond een feest maakten. Op zondag werd de kindermiddag druk bezocht (foto linksboven). Op maandag nog een bijzondere gebeurtenis: burgemeester Carla Breuer was de bruid tijdens de Boerenbruiloft.

Plony van Leeuwen in het zonnetje

Ook bij De Bokken was het vijf dagen lang feest. Weliswaar geen jubileum, maar dat maakt het feest in het Bokkendorp niet minder gezellig. Op vrijdagavond was het na de sleuteloverdracht feest met Romano Boersma en Dries Roelvink (rechtsonder). Op zaterdag trok de eigen optocht door het centrum en was de Hollandse avond. Op zondagochtend was in de Bartholomeuskerk de carnavalsviering, waarin Plony van Leeuwen is benoemd tot Lid van Verdienste vanwege haar 20 jaar inzet voor de fruitschalen expres (linksonder). Nog meer leden werden in het zonnetje gezet tijdens het Rood-wit feest bij Foreholte. Daar gingen de onderscheidingen naar Martin Weijers en Rogier Hoeijmans. Kijk voor meer foto's op www.deteylinger.nl.

| Foto's met dank aan: CV De Bokken, CV De Sasken en De Teyding/Edwin van der Wijngaard.

'De vereniging is veel meer dan carnaval'

Jeugdprinsenpaar Martijn en Marijn brengt fruitschalen langs in Voorhout. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Carnavalsvereniging de Bokken heeft de afgelopen periode op verschillende manieren geld opgehaald voor diegene die best wat extra aandacht verdienen. Nu is het ook tijd om iedereen te laten weten waar dat geld aan wordt uitgegeven

Al het geld voor de goede doelen is onder andere bijeengebracht met de Bokkenwinkel, waarbij er plantjes, glazen, speelkaarten en notitieblokjes aan de deuren werden verkocht, de Bokkenloterij, de grote Bokkenveiling waar 11.111 euro in opgehaald en de actie waarbij werd opgeroepen om mee te spelen met de Vriendenloterij. Daarnaast kunnen ze rekenen op onze donateurs en sponsors die de vereniging al jaren een warm hart toedragen. "Er is door de bewoners van Voorhout gul gedoneerd" vertelt Bob van der Wal, penningmeester van de Bokken. "We kunnen dit jaar hele mooi dingen doen voor de zieken, bejaarden, kinderen, mensen met een geestelijke beperking. Maar ook volgend jaar, waarin de Bokkies 22 jaar bestaan."

Het sociale gezicht

Van der Wal: "De vereniging is veel meer dan carnaval. We zijn inmiddels het sociale gezicht van Voorhout voor de mensen die echt wel een lach en een pleziertje kunnen gebruiken. Zo bezoeken we ook dit jaar weer meer dan 250 mensen die ziek of eenzaam zijn. We komen dan natuurlijk niet met lege handen. Iedereen krijgt een fruitschaal en een echt mooi opgemaakte plant in pot. Daarnaast organiseren we de ouderenmiddag op dinsdag in Boerhaave, waar we de mensen voorzien van hapjes en drankjes. Zij gaan allemaal naar huis met een Bokkenbroeder en ook een mooi bloemstuk. Maar we houden ook speciale feesten, gaan naar de BNS en de Agnes waar we grote fruitschalen achter laten. Ook gaan we elk jaar op donderdag naar de Bavo in Noordwijkerhout, waar we met de bewoners en hun begeleiders feest vieren. Al die activiteiten, de muziek, versiering, cadeautjes, hapjes en drankjes worden betaald van de gulle gave van de mensen die bij ons wat kopen of meespelen met de loterij."

Achter gesloten deuren

De Bokken hebben ook activiteiten die achter gesloten deuren worden georganiseerd. Zo wordt de Hooghe Bergh bezocht, een instelling voor meervoudig gehandicapten, organiseren zij samen met andere verenigingen het Winterfeest voor mensen met een geestelijke beperking en worden de bewoners van de Agnes, Bernardus & BNS lang vermaakt met ook hier weer een hapje en een drankje.

Kinderen zijn de toekomst

De allerkleinste worden op zaterdag helemaal in de watten gelegd bij het kindercarnaval in Cheers. Hier treden artiesten op, is er muziek en krijgen de kinderen lekkers en limonade en tot slot gaat niemand met een lege buik weg; frietjes voor iedereen. De Bokken staan bekent om de optocht, maar minder bekend zijn de snoepzakjes die alle kinderen krijgen die met de optocht hebben meegelopen. "Het volgende seizoen wordt ook een speciaal jaar voor de jeugd van de Bokken." verteld van der Wal. "De Bokkies bestaan dan 22 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Er komt een groot feest voor en met de jeugd van Voorhout." Meer informatie is later dit jaar te vinden op www.22jaarbokkies.nl

Vastentijd voor Panama

Teylingen n Na al het feestgedruis breekt ook weer de tijd aan voor bezinning en verder kijken dan de eigen omgeving. De vasten- of 40-dagen tijd als voorbereiding voor Pasen. In deze 40 dagen voert de parochie Sint Maarten actie voor arme boeren in Panama.

Het project dat door pater Roberto is gestart, heet hier Challenge for Panama. En voor deze vastentijd heeft de parochie daar de 40 days Challenge for Panama van gemaakt. Jongeren van over heel de wereld brachten daar tijdens De Wereld Jongeren Dagen een bezoek. De bedoeling is om het leven van de mensen daar te verbeteren en ze zelfredzaam te maken.

Overal in de parochie Sint Maarten worden activiteiten ondernomen om een mooi bedrag naar dit project over te kunnen maken. Zo worden er in de diverse kerken artikelen zoals kookwekkers, maar ook wijn en bloemen verkocht voor het goede doel. Daarnaast wordt een Fancy Fair georganiseerd, op zondag 24 maart van 11.15 tot 16.00 uur in de Maasgaarde in Noordwijkerhout. Mensen die nog artikelen hebben, die geschikt zijn voor de verkoop, zijn welkom op 23 maart van 10.00 tot 13.00 uur. De artikelen kunnen eventueel ook opgehaald worden. Bel hiervoor 0252-341063 of stuur een e-mail naar sintjozef@parochiesintmaarten.nl.

Ook wordt op zaterdag 30 maart een golfwedstrijd georganiseerd. Inschrijven kan via www.parochiesintmaarten.nl onder het kopje activiteiten.

Oogkleppen? Onze cijfers spreken voor zich!

In nog geen jaar zijn meer dan 525 vuilniszakken vol zwerfafval opgeruimd. Foto: pr.

Een paar maanden na de start van het vrijwilligersinitiatief 'Voorhout Schoon' voor zwerfafval, verscheen in juli 2018 een redactioneel stuk in De Teylinger naar aanleiding van het jaarverslag 2017 over het openbare gebied en dat de buitenruimte voldoet aan de eisen die de gemeenteraad eraan heeft gesteld.

Foto: pr.

De algemene conclusie was "de openbare ruimte ligt er goed bij". Maar de opmerking dat er "in het geheel genomen weinig zwerfvuil wordt aangetroffen" schoot ons in het verkeerde keelgat. Wordt er vergeleken met een stad? Dan zou dat kunnen, want Voorhout/Teylingen is een relatief kleine gemeente, met keurig nette inwoners… maar het is niet voor niets dat steeds meer vrijwilligers zich inzetten om zwerfafval op te rapen! Dus wat klopt er niet? Worden de mensen asocialer? Moet de gemeente meer doen? Hoe het ook zit, de vervuiling neemt helaas ook hier toe, kijk maar gewoon goed om je heen!

We geven daarom even een inkijkje in de hoeveelheid afval die wij van straat, uit bosjes, bermen en sloten weghalen. ZAP-ers (zwerfafvalpakkers) Hans en Sylvia en een groepje vrijwilligers, hebben in nog geen jaar tijd al meer dan 525 vuilniszakken vol zwerfafval opgeruimd in Voorhout! Daarbij zaten onder andere 3.222 blikjes, zeker 828 plastic flesjes en 400 lege sigarettenpakjes. Veel tijd en afstand is hierin gaan zitten: 478 kilometer in 286 uur. En voor de goede orde: véél is niet geregistreerd, omdat niet alle vrijwilligers het doorgeven, maar ook omdat niet altijd alle 'producten' te tellen zijn. Gewoon omdat het teveel is of te lastig. Wat te denken van alle (plastic) verpakkingsmateriaal en de vele duizenden peuken die ook opgeraapt worden. En... vuurwerkresten, auto- en fietsonderdelen, tiewraps, kledingstukken, dopjes, drankflessen, schoonmaakdoekjes, papiertjes. Maar ook de meeste vreemde dingen kom je tegen. Er is met name veel vervuiling in winkelgebied, bij bouwprojecten en bedrijventerreinen (voornamelijk door bezorgdiensten), langs (fiets)paden en op- en afritten.

We willen hierbij dan ook de mensen die schouwen, uitnodigen om eens met ons mee te lopen en te zien wat er werkelijk ligt, zelfs week na week op diverse plekken. Wel zeggen we er vast bij: stevige wandelschoenen aan! En laat ons meelopen bij het schouwen, wij zijn bekend met veel probleemplekken. Ook iedereen die dit verhaal niet gelooft of dit eens met eigen ogen wil zien en/of opruimen: meld je bij ons en we gaan aan de slag, want we willen niet dat ons fijne dorp vuil is en het milieu beschermen voor onszelf, de natuur en de dieren, nu en in de toekomst!

Uitgeverij Verhagen BV neemt LOS Magazine over

Dirk Bouman en Roald Laport ondertekenen de papieren voor de overname. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio/zakelijk n Uitgeverij Verhagen BV in Katwijk heeft per 1 maart 2019 LOS magazine, het stadsmagazine van Leiden overgenomen. Verhagen bestaat bijna honderd jaar en geeft meer dan elf kranten uit in groot Leiden, de Kust- en Bollenstreek.

Dirk Bouman – directeur Uitgeverij Verhagen: "Wij zijn een gezond mediabedrijf met lokaal zeer sterke titels rondom Leiden. In Leiden zelf zijn we pas kort actief. LOS is een bewezen titel met een aantrekkelijk format en groot bereik. Het beleid de liefde voor Leiden. Wij nemen die liefde graag op in onze familie. Daarnaast is het geweldig dat Roald Laport de komende jaren een rol gaat spelen als 'adviseur commerciële content en partnerships' binnen ons bedrijf. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van zijn kennis, creativiteit, netwerk en liefde voor de stad."

Ondernemersavontuur

Roald Laport – oprichter en voormalig uitgever LOS Magazine: "Het is geweldig dat het kindje waar mijn ondernemersavontuur veertien jaar geleden mee begon, een nieuw leven krijgt binnen dit prachtige mediabedrijf. En des te leuker dat ik de komende jaren een rol blijf spelen in de verdere ontwikkeling. Ondanks dat het aansturen van OWN agency mijn absolute passie is, stromen er ontegenzeggelijk papiervezels door mijn aderen. We hebben grote plannen en kunnen niet wachten om deze vorm te geven."

Groter bereik

LOS behoudt het vertrouwde format, maar transformeert naar een 'Vrijetijdskrant'. En gaat van zes keer per jaar naar elf keer per jaar. Daarnaast stijgt het bereik behoorlijk. Naast de vertrouwde displays in en om het centrum van de stad, worden de magazines in de omliggende wijken op de laatste dinsdag van de maand huis-aan-huis verspreid. Tevens wordt LOS - in dezelfde week - als bijlage mee verspreid met het Leiderdorps weekblad en de Oegstgeester Courant. Hierdoor stijgt de totale oplage naar meer dan 70.000 exemplaren.

De Leidenaar, die het brede nieuws uit Leiden verzorgt, gaat weer naar tabloidformaat, zoals de andere nieuwsbladen van Uitgeverij Verhagen. De Leidenaar wordt de eerste drie weken van de maand huis-aan-huis verspreid, LOS de laatste week van de maand. LOS zal samen met de Leidenaar, het Leiderdorps Weekblad en de Oegstgeester Courant binnen Uitgeverij Verhagen de Media Combinatie Groot Leiden vormen.

De specificaties van alle titels zijn te vinden op www.grootleiden.com. Meer informatie over Uitgaverij Verhagen is te vinden op www.uitgeverijverhagen.nl.

Plan voor BMX-skatebaan van de baan

Voorhout n Er zijn vele inspanningen verricht maar blijkt inpassing van een BMX-skatebaan in Voorhout, rekening houdend met de wensen van de initiatiefnemers, niet mogelijk te zijn.

Door Nico Kuyt

Op 30 oktober 2017 hebben drie jeugdigen uit de wijk Oosthout een initiatiefvoorstel gedaan in de gemeenteraad voor de aanleg van een´urban skatebaan´. Als suggestie voor een plek noemden zijn park Wilgenhorst. Er kwamen echter berichten vanuit de buurt nabij het park dat men overlast verwachtte van een dergelijke skatebaan.

De gemeente heeft vervolgens gekeken naar mogelijke alternatieve locaties waar geen of minder risico op overlast aanwezig is. Echter, in Voorhout is er geen braakliggend stukje grond in eigendom van de gemeente ervoor. Alleen als een bestaand speelveld wordt omgevormd tot een BMX-baan. Het ruimtebeslag voor een dergelijke geasfalteerde baan is in de praktijk veelal groter is dan de omvang van een bestaande reguliere speelplaats. Als alternatieve optie is bekeken welke mogelijkheden er zijn in het Oosthoutpark. Een baan bij Foreholte vonden de jongeren te gevaarlijk. Er zijn daar altijd hangjongeren met drank en drugs, aldus de kinderen. En Sassenheim vonden ze veel te ver weg. Er is nog even gekeken naar de speelplaats aan de Spoorlaan, maar vanwege de lengte van de procedure van het wijzigen van het bestemmingsplan was deze optie voor de initiatiefnemers niet aantrekkelijk.

Een inpassing blijkt dus niet mogelijk en het project is gestopt. "Inmiddels zijn de jongeren ook op een leeftijd dat het voor hen niet meer de hoogste prioriteit heeft", merkt de raadsmemo droogjes op. Terugkijkend komt B&W tot de conclusie dat het in de praktijk niet eenvoudig is dergelijke initiatieven snel te honoreren. "Nog los van de beperkte financiële middelen loopt de gemeente vaak tegen grenzen en beperkingen aan zoals de lange duur van te volgen procedures, mogelijke weerstand van anderen en beperkingen die het gevolg zijn van de beperkte ruimte in het fysieke domein waar diverse functies concurreren met elkaar", aldus B&W.

Hulp bij belastingaangifte

Sassenheim n Vanaf 1 maart kan iedereen weer aangifte inkomstenbelasting doen. Kan je wel wat hulp gebruiken bij het doen van deze aangifte? Een expert die met je meekijkt of die jouw vragen kan beantwoorden? In maart en april helpt de Bibliotheek Bollenstreek iedereen die in Teylingen woont vanuit de vestiging Sassenheim (Kerklaan 42).

Wil je dat een belastinginvuller jou helpt? Maak dan tijdens het belastingspreekuur een afspraak en vraag samen met de belastinginvuller een machtigingscode aan. Je hebt daarvoor je Burgerservicenummer nodig. Zodra de machtigingscode binnen is, komt de belastinginvuller bij jou thuis de aangifte invullen.

Om van deze hulp gebruik te maken, mag je inkomen niet hoger zijn dan 35.000 euro (alleenstaande) of 50.000 euro (voor gehuwden en samenwonenden). De kosten voor deze service bedragen 25 euro.

Spreekuren

De belastingspreekuren zijn op: dinsdag 26 maart van 15.00 tot 17.00 uur, donderdag 28 maart van 18.30 tot 20.00 uur, dinsdag 9 april van 15.00 tot 17.00 uur en donderdag 11 april van 18.30 tot 20.00 uur. Alle spreekuren zijn in de bibliotheek aan de Kerklaan 42. Iedereen kan in alle vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek gratis online de belastingaangifte invullen en printen met een veilige computer en internet. In de regio worden ook workshops gegeven: op dinsdag 19 maart van 14.00 tot 16.00 uur in Lisse (Koninginneweg 79a) en op donderdag 4 april van 10.30 tot 12.00 uur in Noordwijkerhout (Herenweg 2).

B&W stelt beleid vast voor uitstallingen en reclame

Foto: Marieke Voorn

Teylingen n Er geldt vanaf volgende week een strenger beleid op uitstallingen, reclameborden en spandoeken in de centra van Teylingen. Hierdoor zou onder andere een vrije doorgang voor bezoekers op de stoepen mogelijk moeten zijn. Het college heeft de algemene regels vorige week vastgesteld. Op vrijdag 8 maart gaan de nieuwe regels in, maar dan geldt nog wel een overgangsperiode.

Het college heeft vorige week de 'Algemene regels uitstallingen, reclameborden en spandoeken Teylingen 2019' vastgesteld, vooruitlopend op het opstellen van de centrumvisie(s) voor de kernen. Doel van de regels is om uitstallingen en reclameborden in de openbare ruimte mogelijk te maken en tegelijk een vrije doorgang te garanderen die voldoende ruimte biedt voor bezoekers om elkaar te passeren en die veilig is. Bij het inwerking treden en uitvoeren van de regels gaat de gemeente uit van een overgangsperiode. De gemeente bereidt de komende periode de uitvoering van de regels voor.

Uitzondering in Warmond

De regels gelden voor alle kernen. Voor de Dorpsstraat in Warmond is een uitzondering opgenomen die aansluit bij de bestaande regels voor Warmond in het terrassenbeleid. Op niet alle plekken in de Dorpsstraat is de vrije doorgang te garanderen. Om ongelijke situaties tussen ondernemers in Warmond te voorkomen, wordt deze problematiek verder meegenomen in de bredere afweging van het opstellen van de centrumvisie.

Voor alle kernen geldt dat tijdens het opstellen van de centrumvisie(s) moet blijken of de nu gekozen invulling het beste bijdraagt aan de kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid van de centra.

Overgangsperiode

De regels zijn op 27 februari 2019 gepubliceerd, en gaan acht dagen na publicatie in werking. Bij het inwerking treden en uitvoeren van de regels gaat de gemeente uit van een overgangsperiode. Daarin krijgen de ondernemers de gelegenheid om te voldoen aan de nieuwe regels en zich te melden dan wel ontheffing aan te vragen.

Voordat er handhavend wordt opgetreden, wordt er met de ondernemers gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn als niet wordt voldaan aan de nieuwe regels.

Verbeteren

Op basis van de gehouden schouwen en contacten met ondernemers en de citymanager is de verwachting dat op de meeste plaatsen in Sassenheim en Voorhout kan worden voldaan aan de regels. Wel blijft er in een aantal gevallen minder dan één meter over om een uitstalling of reclamebord in te plaatsen. Er zijn ook gevallen waar de plaatsing van fietsenrekken of –nietjes, prullenbakken, verkeersborden, plantenbakken en dergelijke de vrije doorgang bemoeilijken. Daarvoor wordt bezien of een andere inrichting van de buitenruimte door de gemeente dit kan verbeteren.

Voorbereiding

De gemeente bereidt de komende periode de uitvoering van de regels voor. Denk aan het inrichten van de meldingen en de afhandeling daarvan. Het melden gebeurt zo eenvoudig mogelijk, zodat het zo min mogelijk inspanning vereist van zowel de ondernemers als het team vergunningen. De gemeente zal daarvoor, net als voor het aanvragen van een ontheffing, een redelijke termijn geven. Zodra de uitvoering van de regels start, worden ondernemers hiervan actief op de hoogte gesteld.

'Wel handhaving in 30 km/u-zones'

Foto:pr

Teylingen n Bij concreet gebleken gevaarlijke verkeerssituaties in 30 km/u-zones wordt door de politie gehandhaafd evenals bij excessen, antwoordt B&W op vragen van het CDA.

Door Nico Kuyt

In 2017 en 2018 zijn door de politie diverse bekeuringen uitgeschreven in verband met de overtreding van verkeersregels. De handhaving is echter lastiger als het gebied niet fysiek is ingericht als een 30 km/u-zone. De kans van slagen bij de rechter is niet groot, waardoor de politie en de BOA's ook zichtbaar handhaven door mensen aan te spreken op bijvoorbeeld gevaarlijk rijgedrag. Dit is ook wat zij beiden regelmatig doen en wat inwoners en ondernemers ook onderling kunnen doen om een gedragsverandering te bewerkstelligen. En daar waar een 30 km/u-zone goed ingericht is, conform CROW richtlijnen, zal deze automatisch uitnodigen om ook deze verplichte snelheid aan te houden.

Prioriteiten

Omdat de manuren bij de politie schaars zijn, kan deze niet alle taken met dezelfde intensiteit vervullen. Dat betekent dat prioriteiten gesteld moeten worden. De gemeenteraad besluit over deze prioriteiten bij de vaststelling van het integraal veiligheidsbeleid. Dit jaar wordt er een nieuw integraal veiligheidsbeleid opgesteld. Dit meerjarenbeleid zal met input van partners, ondernemers, inwoners en raadsleden gemaakt worden en wordt eind 2019 voor vaststelling aan de raad voorgelegd. In het integraal veiligheidsbeleid 2014-2017 heeft de raad vijf prioriteiten gesteld. Als eerste de (woning)inbraken: In 2017 waren er 53 voltooide woninginbraken en in 2018 waren dit er 33. Dit is een daling van 38 procent. Als tweede de veiligheidsbeleving: Er is een stijging zichtbaar in de subjectieve veiligheidsgevoelens die inwoners van Teylingen ervaren. Zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2017 dat de 'veiligheid in de buurt' ten opzichte van 2015 is gestegen (van 7,5 naar 7,7). Als derde veilige uitgaansgelegenheden. Dan volgt alcohol en drugs. En de jeugdoverlast: In het geval van jeugd is er naast het regulier jeugdoverleg ingezet op diverse projecten samen met de jongeren en ouders. Samen met de ketenpartners, waaronder Jongerenwerk, Brijder, JGT, JPT en de politie is er een groep in kaart gebracht die overlast gaf. Onder regie van de gemeente zijn de ketenpartners met de ouders en jongeren in gesprek gegaan. Voor een aantal is een zorgtraject gestart. Inmiddels is er ook een jeugdwijkagent ingesteld.

"Door prioriteit te geven aan bepaalde veiligheidsthema's, wordt hier extra aandacht aan besteed en de bovenstaande resultaten en successen laten zien dat onze gezamenlijke inzet loont. Er wordt capaciteit ingezet op de prioriteiten die de raad stelt en hierdoor zijn positieve resultaten zichtbaar. De gemeente en de politie blijven zich inzetten om Teylingen veilig en leefbaar te houden", aldus B&W.

Vlieghinder Schiphol wordt punt op agenda

Regio n In het gemeentehuis van Oegstgeest was op dinsdag 26 februari een stevig debat over de inzet van de provincie Zuid-Holland als het gaat om de toekomst van de luchtvaart en het terugdringen van de geluidsoverlast door laagvliegende vliegtuigen van en naar Schiphol. Ruim 160 bewoners uit Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem en Teylingen waren er in een bomvolle raadszaal getuige van dat vertegenwoordigers van tien politieke partijen unaniem aangaven dat Zuid-Holland serieus meer werk moet gaan maken van het terugdringen van de overlast.

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Om die reden hadden Oegstgeest Zonder Vlieghinder, de Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem, Duurzaam Dorp Oegstgeest, de Bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol en de Natuur en Milieufederatie de handen ineengeslagen bij de organisatie van de debatavond met de kandidaat-Statenleden.


Tijdens het debat werd duidelijk dat de kandidaat-Statenleden onderkennen dat er in het noordelijk deel van Zuid-Holland veel overlast is door geluidshinder van laag overkomend vliegverkeer. Op een afstand van vijftien tot twintig kilometer van Schiphol vliegen veel toestellen op 700 meter en soms nog lager over. Dit gebeurt zowel overdag als 's nachts. In de regio Leiden gaat het vooral om landend verkeer, in het oostelijker deel zoals bij Kaag en Braassem veroorzaken zowel opstijgende als dalende vliegtuigen geluidsoverlast. In het noordwestelijk deel van de Bollenstreek gaat het om opstijgend vliegverkeer. Alle kandidaat-Statenleden gaven aan dit punt de komende jaren serieus aan te willen gaan pakken.


Nadelige effecten

Evenzo belangrijk is dat het merendeel van de nieuwe Statenleden kritisch kijkt naar de nadelige effecten van de luchtvaart op mens en milieu. Dat wonen en vliegen niet of moeizaam met elkaar te verenigingen zijn, is een punt dat door alle partijen werd onderkend. Geconstateerd werd ook dat de prijs van vliegen ten opzichte van andere manieren van vervoer veel te laag is. Met uitzondering van de VVD vonden alle partijen dat luchtvaartgebruikers een faire prijs voor ticket moet gaan betalen. Belangwekkend is dat, wederom met uitzondering van de VVD, alle partijen zich zorgen maken over de veiligheid op en rond Schiphol.

Minder eenduidig was men over het idee van het verplaatsen van banen naar zee. Groen Links, Code Oranje, PvdA en de Partij voor de Dieren gaven aan hiervan geen voorstander te zijn. Zij vinden dat er minder gevlogen moet worden; de aanleg van banen in zee helpt niet om dat doel te bereiken, zo is hun redenering. Minder vliegen betekent dus: geen uitbreiding op de huidige locatie.

Invloed

Cruciaal punt is natuurlijk of de provincie invloed heeft op de problematiek die tijdens de debatavond aan de orde kwam. Het antwoord hierop bleek nadrukkelijk 'ja'. De uiteindelijke besluitvorming over de toekomst van de luchtvaart ligt bij de Tweede Kamer. Voor de bewoners van het noordelijk deel van Zuid-Holland is het van belang dat er een provincie is die voor hun belangen op komt. De minister van Infrastructuur zal zeker rekening moeten gaan houden met standpunten die de provincie in dit verband inneemt. Daartoe uitgedaagd beaamden alle kandidaat-Statenleden dat de provincie voortaan meer moeite moet doen (onder meer als lid van de Omgevingsraad Schiphol) om goede afspraken te maken met andere overheidspartijen, Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen.

Kieswijzer

Als laatste, en dat is ook niet onbelangrijk: de leden van Provinciale Staten kiezen straks de Eerste Kamer. De politieke kleur van de Eerste Kamer kan van grote invloed zijn op beslissingen die bepalend zijn voor 'hoe verder met Schiphol'. Om de kiezers te helpen met het maken van hun keuze in het stemhokje op 20 maart, is naar aanleiding van de uitspraken tijdens het debat een kieswijzer gemaakt. Deze is te raadplegen op www.vlieghinder-oegstgeest.nl.

Rechtsbescherming bij dementie

Sassenheim n Het Alzheimer Café is op maandag 11 maart te gast in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1). Onderwerp van gesprek is dit keer de rechtsbescherming bij dementie. Wanneer wordt het tijd om iets te gaan regelen en vastleggen?

Dementie vermindert het vermogen om eigen wensen kenbaar te maken. Op een bepaald moment kunnen mensen hun eigen belangen niet meer zelf behartigen. Wie gaat dan de belangen vertegenwoordigen op sociaal en financieel gebied? Het is belangrijk om deze zaken op tijd te regelen. Kandidaat-notaris mevrouw Augustinus gaat als gastspreker in op bovenstaande onderwerpen. Aan de orde komen het levenstestament, bewindvoering, volmacht en mentorschap.

Het Alzheimer café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie, bel Wil van der Kwaak via 06-46033996.

Keukenhof ligt ver voor in groei en bloei

Drie weken voor de opening staat er al het nodige in bloei op Keukenhof, wijst Bart Siemerink. | Foto: A. in 't Veld Foto: A. in 't Veld

Regio n Wat velen hebben verwacht is uitgekomen. Mede dankzij de extreem zonnige en warme periode is de groei en bloei van bloembollen nauwelijks meer te remmen. Iets dat zich ook manifesteert in Keukenhof, waar in een kleine drie weken voor de opening op 21 maart al veel bollen in bloei staan.

Door Arie in 't Veld

"Vorig jaar schaatsten we nog met het personeel eind februari op de vijver en nu kun je in korte broek lopen en staan er volop krokussen te bloeien, staan de narcissen in groten getale op springen en zijn ook al veel tulpen bovengronds gekomen. Met name enkele specifieke tuintulpen staan op het punt in bloei te komen. Dat is alles bij elkaar wel wat anders dan een opening met zwarte perken. Nu is het gras zelfs al op een aantal plekken voor het eerst gemaaid." Keukenhof-directeur Bart Siemerink maakt zich geen zorgen over de groei en bloei in het komende seizoen, mede omdat er weer wat koude dagen zijn. "Maar het is spannend om te ervaren hoe de natuur zich nu gedraagt en af te wachten of de natuur zichzelf zal herstellen, zoals velen denken. In elk geval is wat er nu gebeurt uniek in Keukenhof. Als het maar niet volledig de andere kant uitgaat, want veel bollen kunnen wel kou hebben, maar dat geldt niet voor alle soorten. Hoe dan ook: we zijn overgeleverd aan de natuur en zullen zien hoe het loopt," aldus de directeur vorige week woensdag.

Flower Power

Keukenhof voert dit jaar als thema 'Flower Power'. Het is een knipoog naar de hippietijd, maar onderstreept ook de kracht wereldwijd van bloembollen en bloemen. En bloeiende bloembollen verbinden mensen. "Zeker in Keukenhof waar het druk kan zijn, maar je geen geschreeuw hoort en de gasten gebroederlijk langs al het moois lopen." De bezoekers lopen niet altijd op de paden langs de bloemen als ze op zoek zijn naar die ene plek voor een foto die het allemaal zo uniek maakt. "Soms gaat men daar echt wat te ver in. Dit jaar zal dan ook een aantal stewards worden ingezet als een soort informatiepunt, maar ook om de bezoekers die over de schreef gaan toe te spreken. Alles uiteraard op een vriendelijke manier", benadrukt Siemerink.

Zo'n drie weken voor de opening zijn er nog veel activiteiten in het park aan de orde. Tuinlieden, bouwvakkers en andere specialisten hebben het er druk mee om op tijd alles voor elkaar te hebben. "Zoals de complete nieuwbouw van de ingang aan de westzijde, dus aan de Loosterweg. Dat was noodzakelijk, want als we vanwege de grote belangstelling de bezoekersstroom moeten spreiden, komt het parkeerterrein aan die kant van het park in beeld."

'De ontsluiting is een zaak voor de hele Bollenstreek'

Siemerink vertelt dat in het park zelf ook het nodige is veranderd en verbeterd. "Zoals het gebied rond het Irene-paviljoen; verder is de terp vernieuwd en zijn er de nodige bomen en struiken nieuw aangeplant. Dergelijke vernieuwingen zijn gewoon noodzakelijk. Keukenhof haalde het vorige seizoen een 9 bij het tevredenheidsonderzoek en dat cijfer koesteren we. En dat moet ook, want we hebben een naam hoog te houden. Sommige mensen reizen de halve wereld over om Keukenhof te zien en te beleven. En als het even kan ook de bloeiende bollenvelden en het bloemencorso."

Bezoekersaantal

Of erop wordt gerekend ook dit jaar 1,4 miljoen bezoekers te trekken zegt de Keukenhof-directeur dat men van dat cijfer niet uitgaat, maar toch wel het miljoen in de gaten houdt. En te druk, zoals over sommige attracties wordt gezegd? Siemerink vindt van niet, maar een en ander houdt wel in dat de logistiek in het park perfect op orde moet zijn, om het nog maar niet te hebben over de ontsluitingen. "Dat is geen zaak voor Keukenhof en de gemeente Lisse alleen, maar ook voor alle omliggende gemeenten. De Bollenstreek is in het voorjaar nu eenmaal verschrikkelijk mooi en daar komen veel mensen uit binnen- en buitenland op af. En soms zijn dat niet eens Keukenhof-bezoekers", aldus de directeur.

Keukenhof zelf doet er overigens veel aan om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Met een parkeerterrein waar 4500 auto's en 1000 touringcars kunnen parkeren. Dit heeft een gunstig effect op de verkeersafhandeling rondom het park. Voor 2019 is de entree van P-extra volledig vernieuwd.

Bloemenshows

Siemerink kijkt met vertrouwen het nieuwe, alweer 70ste, seizoen tegemoet. Een seizoen waaraan ook het nodige wordt bijgedragen door honderd bloembollenkwekers die inzender zijn van Keukenhof en vijfhonderd bloemenkwekers die deelnemen aan de bloemenshows in onder andere de paviljoens waar de tentoonstellingen elkaar afwisselen. Hier tonen de kwekers een enorme verscheidenheid aan bloemen en planten, in alle kleuren en vormen. En natuurlijk van topkwaliteit. Dit is de apotheose van een onderlinge competitie tussen telers om de beste teeltprestatie per product, variërend van tulp tot roos. Voor orchideeën wordt al jaren de duizend vierkante meter van het Beatrix-paviljoen gebruikt.

Deze show is de mooiste orchideeënshow in Europa. Een traditionele topattractie is de unieke lelieshow in het Willem-Alexander-paviljoen. Het is de grootste lelieshow ter wereld. Op 6.000 vierkante meter zijn ongeveer 15.000 lelies in circa 300 verschillende variëteiten te bewonderen. In het Oranje Nassau-paviljoen komt het gebruik van bloemen in het interieur aan de orde. Hier is te zien hoe bloemen worden toegepast in verschillende interieurstijlen. Arrangeurs laten tijdens demonstraties zien hoe bloemen op een verrassende manier worden verwerkt in een boeket.

Opening

Keukenhof is geopend van 21 maart tot en met 19 mei. Tickets voor een bezoek zijn aan de kassa of online (1 euro goedkoper) te koop. Wie vaker wil genieten van het park is wellicht voordeliger uit met de Lentepas. Meer info op www.keukenhof.nl.

Presentatie: 150 jaar brandweer in Sassenheim

Zes woningen staan in 1949 in brand in de wijk Bijdorp. | Foto: archief SOS Foto: archief

Sassenheim n Het zal je maar gebeuren. Een brand in je woonhuis of bedrijfspand. Verschrikkelijk. De afgelopen jaren zijn er in Sassenheim vele branden geweest. Op het netvlies staan bij sommige Sassenheimers mogelijk nog de branden bij Sikkens in 1968 en 1972 of de brand in Bijdorp in 1949, waarbij zes woningen in de vlammen opgingen.

Op donderdag 7 maart om 10.30 uur wordt tijdens de Inloopochtend bij Stichting Oud Sassenheim (De Coy, Kagerdreef 72) een presentatie gegeven over '150 Jaar brandweer in Sassenheim'. Het brandweercorps en de kazerne door de jaren heen passeren de revue. Van de allereerste motorspuit tot de huidige moderne wagens worden getoond. En natuurlijk ontbreken niet de verhalen, de foto's en filmpjes van spectaculaire branden.

Tentoonstelling

De tentoonstelling 'Openbaar vervoer in de Duin- en Bollenstreek' kan in de naast gelegen zaal worden bezichtigd. Deze tentoonstelling met veel bezienswaardigheden over de Blauwe tram loopt tot half mei.

Paasartikelen in Kringloopwinkel Op Dreef

Sassenheim n In Kringloopwinkel Op Dreef in Sassenheim gaat op zaterdag 9 maart op de afdeling Huishoud de traditionele verkoop van Paasartikelen weer van start.

Voor deze specifieke Paasverkoop zijn de afgelopen tijd artikelen uitgezocht, gesorteerd en tijdelijk even opgeslagen. Op die manier is er toch een leuke variatie aan artikelen bij elkaar verkregen. Zo vinden bezoekers op de eerste verkoopdag in ieder geval paaseieren, paaseierdoppen, paashazen, paaskleedjes, kippen kuikentjes, diverse versieringen voor een paastak, linten, servetten, mandjes kaarsjes, en beeldjes.

Kringloopwinkel Op Dreef is gevestigd aan de Kagerdreef 90 in Sassenheim en is elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en elke woensdag van 13.30 tot 16.30 uur geopend.

Inloopmiddag bij HKV

Voorhout n Bij Historische Kring Voorhout (HKV) is op woensdag 13 maart van 14.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag. Bezoekers kunnen in het Kenniscentrum (Bonekruidstraat 13) onder andere terecht voor de tentoonstelling 100 jaar St. Cecilia.

De tentoonstelling '100 jaar St. Cecilia' vertelt heel veel over de geschiedenis van de honderdjarige muziekvereniging met attributen, geschriften en volop documentatie.

Kunst op de rotonde

Van de Rotary Voorhout kreeg de HKV van genummerde en gesigneerde schaalmodellen van het kunstontwerp De Kus geplaatst naast de Nagelbrug. Ook een ingelijste en genummerde art impressie van De Kus mocht de vereniging in ontvangst nemen. De schenking van het kunstproject Nagelbrug, opgezet naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Rotary, bestond buiten het kunstwerk De Kus ook uit banners over fondswerving en uitleg over de tunneltekeningen.

Burgemeesters penning

De in december in langdurige bruikleen ontvangen penning die de Voorhoutse ambtsketen van 1980 tot 2006 sierde, is in het Kenniscentrum te bezichtigen De ambtsketen was een geschenk van de congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Daarnaast is er de verzameling van tientallen fotoboeken met duizenden foto's uit het recente en verre verleden. In de mappen met bidprentjes van Voorhouters kunnen mogelijk familieleden teruggevonden worden. De boeken in de bibliotheek geven een beeld van de geschiedenis van Voorhout en de dorpen uit de Duin- en Bollenstreek. Ook zijn de recente aankopen van cultureel erfgoed Voorhout te bewonderen. Terug naar de zeventiger jaren kan door te bladeren in de ingebonden Leidse Dagbladen uit die jaren.

Het bestuur van de HKV blijft geïnteresseerd in foto's en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout. Deze kunnen worden gedigitaliseerd of geschonken. De volgende inloopgelegenheid is op zaterdag 30 maart van 10.30 tot 12.30 uur.

Holland Rijnland gaat over op nieuwe website voor sociale huurwoningen

Regio n De zeventien corporaties, verenigd in Holland Rijnland Wonen, gaan eind maart over naar een nieuwe website: www.hureninhollandrijnland.nl. Ingeschreven woningzoekenden moeten om hun bestaande inschrijving te behouden, binnen een jaar een keer inloggen op de nieuwe website.

De leden van Holland Rijnland Wonen hebben gekozen voor het systeem van Zig, de grootste aanbieder van woonruimteverdeelsystemen in Nederland. 'Hureninhollandrijnland' wordt dé digitale plek waar woningzoekenden het aanbod van sociale huurwoningen in de regio straks kunnen vinden.

Op de nieuwe website staat de woningzoekende centraal. Het zoekproces is in logische stappen opgebouwd en begeleidt woningzoekenden soepel door het proces. Van uitnodiging voor bezichtiging tot acceptatie van de woning is de status makkelijk te volgen. Het nieuwe systeem is goedkoper, waardoor de inschrijfkosten dalen van 10 euro naar 7,50 euro per jaar. Ook is het loten, de nieuwe manier van toewijzen die in de huisvestingsverordening staat en vanaf 1 juli ingaat, meegenomen in het systeem. De regels omtrent de toewijzing van woningen en het huidige zoekgebied blijven ongewijzigd.

Inschrijftijd blijft behouden

Op dit moment staan ongeveer 103.000 woningzoekenden in de regio Holland Rijnland ingeschreven bij WoningNet. Zij behouden allemaal de in het verleden opgebouwde inschrijftijd. De inschrijfgegevens van alle woningzoekenden worden automatisch van WoningNet overgezet naar 'Huren in Holland Rijnland'. Het is belangrijk straks in ieder geval één keer inloggen op de nieuwe website om hun bestaande inschrijving binnen het nieuwe systeem te activeren. Binnenkort ontvangen alle ingeschreven woningzoekenden hiervoor een inlogcode en wachtwoord per e-mail. Woningzoekenden waarvan geen e-mail adres bekend is, ontvangen een brief of sms. Alle woningzoekenden krijgen minimaal een jaar de tijd om hun inschrijving te activeren op de nieuwe website en de opgebouwde rechten en inschrijftijd te behouden.

Tijdelijk geen woningaanbod

Een week voor de livegang wordt er tijdelijk geen woningaanbod geadverteerd. Dit heeft te maken met de overgangsperiode van de oude naar de nieuwe website. Om de corporaties te ondersteunen is de eerste vier maanden vanaf de livegang een speciale servicedesk operationeel waar woningzoekenden terecht kunnen met hun vragen over het nieuwe systeem.


Internationale Vrouwendag

Regio n De vrijwilligers van Amnesty Oegstgeest hopen veel mensen op vrijdag 8 maart tussen 14.00 en 16.00 uur te ontmoeten in de bibliotheek (Lange Voort 2T) in Oegstgeest. Dit jaar is er tijdens Internationale Vrouwendag bijzondere aandacht voor Saoedische vrouwen. Sinds afgelopen zomer is het rijverbod voor hen opgeheven, maar Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan, Aziza al-Yousef en andere activisten die zich hiervoor inzetten, zitten gevangen en werden gemarteld. Er worden handtekeningen verzameld en bezoekers kunnen een kaartje sturen naar de gevangenis, om op deze manier de Saudische vrouwen een hart onder de riem te steken.

Schrijfster Roos Schlikker te gast in Boekenweek

Roos Schlikker is schrijfster van onder andere ‘Het eerste miljoen is het moeilijkst’ (2008) en ‘Ik wens je het onmogelijke’ (2012). | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n In de Bibliotheek Bollenstreek zijn tijdens de Boekenweek krachtige vrouwen uitgenodigd voor een interview. Op dinsdag 26 maart is Roos Schlikker te gast in bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42) .

Van zaterdag 23 maart tot en met zondag 31 maart is het Boekenweek. Het thema dit jaar is 'De moeder de vrouw'. De Boekenweek viert het boek, en in 2019 zijn dat boeken over moederschap in het bijzonder. Iedereen heeft een moeder, hartverwarmend en zorgzaam, streng of afwezig. Fictie en non fictie brachten vele markante moeders voort.

Interview

Op dinsdag 26 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur wordt schrijfster en columnist Roos Schlikker geïnterviewd door de plaatselijke auteur Geeri Bakker in de bibliotheek in Sassenheim. Roos Schlikker heeft een column in onder andere het Parool en Libelle. Ze verschijnt regelmatig als tafeldame bij DWDD. Naast haar columns schrijft zij voornamelijk fictie. Schlikker is bekend van haar boeken 'Het eerste miljoen is het moeilijkst' (2008) en het opvoedboek 'Van achter het behang tot over je oren' (2015). In 2018 schreef ze 'Moeder van glas', over haar manisch depressieve moeder.

Kaarten kosten 10 euro voor leden van de bibliotheek en 12,50 euro voor niet-leden en zijn te koop in de alle vestigingen of via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

'Hoge noot in Laagland' bij Pankras

'Hoge noot in Laagland' draait om de noodzaak van de noten. | Foto: pr./Edwin van der Wijngaard Foto: Edwin van der Wijngaard

Sassenheim n Toneelvereniging Pankras speelt op zaterdag 16 en zondag 17 maart om 15.00 uur de familievoorstelling 'Hoge noot in Laagland' in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

In het vruchtbare Laagland van Lord Lamido groeien veel noten aan de bomen. Deze noten worden geplukt en geraapt door de Laaglanders. Voor hen zijn noten NOOTZAAK. Hun hele leven draait om noten. De geiten van het volk van het Hoogland zijn ook dol op de noten. Zij komen naar het Laagland en eten de noten. Als de Laaglanders dit ontdekken, vangen ze de geiten en zetten ze in een goed afgesloten schuur. Herbert, de muzikale lord van het Hoogland, wil zijn geiten natuurlijk weer terug hebben. Hij daalt, verkleed als herder, af naar het Laagland. Daar probeert hij op slimme wijze de geiten te bevrijden. Maar…. of de Laaglanders dit zomaar toestaan is natuurlijk de vraag. De regie is in handen van Hein van der Meer.

De zaal gaat open om 14.30 uur. Kaarten kosten 5 euro en zijn aan de deur te koop,of te bestellen via www.inteylingen.nl.

Nog plaats bij de AMV-cursus van Crescendo

Sassenheim n Crescendo Sassenheim geeft sinds een paar jaar ook lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV). Er is op dit moment nog plaats voor nieuwe leerlingen bij deze lessen.

Tijdens deze lessen leren kinderen onder leiding van een professionele muziekdocente spelenderwijs noten lezen, omgaan met klank, samenspel en theorie. Hier leren zij dé basis voor het bespelen van een muziekinstrument. De AMV-lessen worden gegeven aan een groepje van maximaal acht leerlingen. Met dit groepje kunnen de leerlingen ook deelnemen aan bijvoorbeeld een voorspeelavond, een concert of de slotactiviteit.

Al na één jaar AMV kunnen kinderen voor een ander muziekinstrument kiezen, zoals klarinet, dwarsfluit, trompet, saxofoon, trombone, hobo, fagot, hoorn, slagwerk of bariton. Daarbij is er de mogelijkheid om proef te spelen op verschillende instrumenten, voordat er een keuze gemaakt wordt op welk instrument het kind lessen kan gaan volgen na de AMV-lessen. Na één of twee jaar les op een vervolginstrument kan het kind plaatsnemen in het jongste van onze drie orkesten: het Opleidingsorkest.

De lessen zijn iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 14.30 in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) in Sassenheim. De kosten van een groepsles inclusief de huur van een blokfluit zijn 15 euro per maand. Meer informatie over de AMV-lessen en het aanmelden voor de lessen, is te vinden op www.crescendosassenheim.nl

Drumfanfare St. Cecilia gaat voor Royals of the 80's

Voorhout n Drumfanfare St. Cecilia presenteert dit jaar voor het eerst haar nieuwe muzikale show, getiteld Royals of the 80's. Het wordt een muzikale ode aan de iconische 'koninklijke' popmuzikanten uit de jaren '80. De première is op zaterdag 18 mei, tijdens de Voorhoutse Jubileumtaptoe van de 100-jarige muziekvereniging.

De jaren '80 waren zeer bepalend voor de tegenwoordige popmuziek. Voor veel mensen staan de hits uit die tijd nog altijd in hun geheugen gegrift. Muzikale helden als George Michael, David Bowie, Queen, Prince en Michael Jackson (the King of Pop), worden door hun fans nog steeds vereerd als 'royals'. Drumfanfare St. Cecilia haalt al die muzikale herinneringen terug naar het heden met hun splinternieuwe show Royals of the 80's.

De afgelopen maanden is het fanfarekorps intensief bezig geweest met het instuderen van de muziek, gearrangeerd door dirigent Iwan Wiering en slagwerkinstructeur Paul Does. De choreografie is speciaal voor St. Cecilia geschreven door Maarten Messemaker en staat onder leiding van exercitie-instructeur Marco van der Plas.

Drumfanfare St. Cecilia heeft wel enige ervaring met het uitvoeren van shows. Zo werd in 2007 de James Bond-show gepresenteerd en in 2014 een show met muziek van de Amerikaanse band Earth, Wind & Fire. Maar tijdens deze nieuwe show gaat het er, vooral bij het instuderen van de choreografie, op een totaal nieuwe manier aan toe. Zo werd de show voor het eerst geschreven met behulp van een speciaal computerprogramma. Voor de leden van St. Cecilia is ook het werken met bijvoorbeeld coördinaten, yardbordjes en hashmarks iets totaal nieuws. Maar de eerste resultaten van de muzikanten en instructeurs zijn erg positief.

Vrijwilligers voor springfestival

Voorhout n De organisatie van het Luchtkussen Festival laat weer van zich horen. De veertiende editie van het festival is op zondag 2 juni. Er staan dan rond de dertig luchtkussens in de Herenstraat. Het festivalterrein strekt zich uit vanaf de Beukenrode, over de Herenstraat tot aan de Dr. Nolenslaan, inclusief het Kerkplein en de parkeerplaats van de oude Plus supermarkt. Ouders betalen voor hun kinderen een kleine eenmalige bijdrage van 5 euro. Daarna kunnen de kinderen naar hartenlust de hele middag de luchtkussen uitproberen. De opbrengst gaat zoals elk jaar naar een goed doel in Teylingen.

Het evenement wordt georganiseerd door het LKF. Zij kunnen dat niet zonder de hulp van heel veel vrijwilligers. Vorig jaar stonden 175 vrijwilligers klaar bij de diverse kussens en op andere posten. Zij maken het mogelijk dat het grootste straat luchtkussenfestival van Nederland veilig verloopt.

De organisatie kan nog extra helpende handen gebruiken. Aanmelden kan via luchtkussenfestival@gmail.com of via de Facebookpagina. Voor een hapje en drankje wordt tijdens de dag gezorgd en medewerkers krijgen een t-shirt, dat ze na afloop mogen houden als aandenken.

No Worries: 'Lettersetter'

Voorhout n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert op zaterdag 9 maart om 20.00 uur weer No Worries. Het thema is 'Lettersetter', oftewel spellen als het welbekende galgje en dieren.

Verder zijn er jongeren aanwezig die gezellig samen een potje gaan poolbiljarten, darten of tafelvoetballen. Begeleiding is aanwezig.

No Worries is een activiteit voor jongeren met een licht verstandelijke handicap, tussen 14 en 18 jaar oud. Doel is ontmoeting en nieuwe contacten op te doen met andere (LVG)jongeren.

De entree is 3 euro (inclusief 2 consumpties) . No Worries duurt tot 22.30 uur en wordt georganiseerd in jongerencentrum Ex Voto, Jacoba van Beierenweg 118b in Voorhout.

.

Ekaterina in Het Trefpunt

Warmond n In de succesvolle voorstelling De Weg vertelde zangeres en harpiste Ekaterina Levental over haar vlucht uit de voormalige Sovjet-Unie. Een weg die eindigde in een veilig politiebureau op De Wallen in Amsterdam. De Grens begint waar De Weg stopte. De voorstelling is op zaterdag 9 maart om 20.30 uur te zien in Het Trefpunt (Herenweg 80). Toegangskaarten à € 20,00 verkrijgbaar bij het VVV-kantoor (Gemeentehaven 3) of via www.theaterhettrefpunt.nl.

Levende geschiedenis in de Ruïne

Voorhout n Wie zijn die re-enactors nou? Het Platform Levende Geschiedenis Vroege Middeleeuwen is op zaterdag 16 maart van 11.00 tot 16.00 uur aanwezig zijn bij de Ruïne van Teylingen. Zij ontvangen bezoekers graag voor een leuk gesprek over hun hobby: vroeg middeleeuws re-enactment. Er zijn vechtdemonstraties en ambachten. Kinderen tot 4 jaar hebben gratis toegang. Volwassenen betalen 3 euro, kinderen tot 12 jaar 1,50 euro. Parkeren is gratis.

Kiers treedt op

Sassenheim n Wouter Kiers treedt op zondag 10 maart om 16.30 uur op café de Twee Wezen. De Sassenheimer speelt met zijn band een thuiswedstrijd. Met de tenorsax altijd prominent aanwezig, is de muziek ongecompliceerd lekker en staat bovenal garant voor een middag dansen, feesten, beulen, swingen en genieten. De toegang is gratis.

Buwalda signeert

Sassenheim n Schrijver Peter Buwalde is op vrijdag 29 maart van 14.15 tot 15.15 uur te gast bij boekhandel Wagner. Hij signeert zijn nieuwste boek, 'Otmars zonen'. Buwalda debuteerde in 2010 met Bonita Avenue. Het boek werd genomineerd voor twaalf literaire prijzen, waarvan hij er vijf won.

Genoeg bloemen voor de corso

Eric van der Reijden: 'Er is hier veel moois te vinden'. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

Regio n Vorig jaar zomer heerste er droogte. Daardoor moesten maatregelen genomen worden. Het 'doorspoelen' van het zoute slootwater van de Haarlemmermeerpolder dreigde langs bollengronden worden afgevoerd. Bollen houden niet van zout. Dat zou de bollenteelt schaden en daarmee de opbrengst van bloemen voor het komende corso.

Door Piet de Boer

Geen zout, dus genoeg bloemen voor een kleurrijke corso. | Foto: archief/ Richard de Vos Foto: pr./Richard de Vos

Het Hoogheemraadschap van Rijnland damde begin augustus de Leidsche trekvaart af bij de fietsbrug over de Leidsevaart vlakbij station Heemstede – Aerdenhout. Er werden betonnen platen in het water neergelaten. Het relatief zoute water uit de Haarlemmermeer werd daardoor niet langer via de Bollenstreek maar via het Noordzeekanaal afgevoerd. Gelukkig werd er goed samengewerkt volgens de heer Piet van der Poel van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Alleen de beroepsvaart en pleziervaart op dit deel van de vaart ondervond hinder van de betonnen keerwand in het water. Het was de eerste keer dat afdammen gebruikt werd om het verzilten van het grondwater in de bollenstreek te voorkomen. Terugkijkend heeft het afdammen het beoogde resultaat opgeleverd.

Smeltwater

Toen het begon te regen kon eind 2018 de betonnen dam verwijderd worden. De bolbloemen voor het corso zijn niet in gevaar gekomen. Of het plaatsen van een dam dit jaar ook noodzakelijk is, blijft speculeren. Van der Poel blijft echter optimist. De afgelopen maanden viel er veel sneeuw in het Alpengebied. ''Dat gaat een keer smelten'', zegt hij geruststellend.

Bezoek nu de Almondehoeve

n Opheffingsuitverkoop op drieduizend vierkante meter

zakelijk n 'Het is nog steeds mijn hobby; mooie meubels inkopen, opknappen en verkopen,' vertelt een enthousiaste Eric van der Reijden van Almondehoeve Lifestyle & Antiek (Van Almondeweg 2) in Oegstgeest.

Tijdens een wandeling door de uitgebreide winkel met zijn vele, mooie ruimtes (maar liefst drieduizend vierkante meter), weet de antiekkenner bij elke tafel en kast wel een mooi verhaal te vertellen. "We zijn als familiebedrijf bijna vijftig jaar geleden begonnen en ook nu nog staat de winkel vol met mooie spullen uit onder andere Engeland, Spanje, India en China."

Restaureren

De Almondehoeve verkoopt niet alleen maar antiek. Toch zijn de tijden veranderd. Koopgedrag en smaak van mensen zijn anders geworden. Het combineren van antiek en modern blijft echter. "We willen de komende jaren in een andere, afgeslankte vorm verder, en dus houden we een opheffingsuitverkoop waarbij alles in de showrooms tien tot zestig procent goedkoper uitvalt." Bijzonder is de kennis en expertise in de winkel. "Onze restaurateur Herman Koolmoes bijvoorbeeld werkt hier al veertig jaar. U kunt bij ons ook uw eigen meubelen laten restaureren."

'lijkt wel een museum'

De Almondehoeve blijft een unieke zaak. "Wij zijn de enige zaak in Nederland met dit soort spullen. 'Het lijkt wel een museum', zeggen mensen soms. Zoek je iets moois voor in je interieur? Dan is dit dé tijd om voordelig iets moois aan te schaffen." Er staan prachtige stoelen en banken, kasten, dressoirs, lampen, spiegels en veel decoratieve spullen, maar de meeste vraag is er toch wel naar eettafels en sidetables. "Voor tafels in elke maat kun je hier terecht."

Daarnaast zijn er bij de Almondehoeve veel mooie cadeaus te vinden. "Vanaf 25 euro neem je al iets unieks mee naar huis. En alles is van goede kwaliteit, want er is al rommel genoeg", zegt Eric met een glimlach.

Meer informatie op www.almondehoeve.nl.

Druk jaar voor de dierenambulance

De nieuwe dierenambulance met een deel van de vrijwilligers en de bestuursleden. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

regio n De gemiddeld 45 vrijwilligers van de Dierenambulance regio Leiden verzorgden met elkaar 4.731 ritten het afgelopen jaar.

In totaal 1.843 daarvan hadden betrekking op huisdieren en 2.888 op wilde dieren. Bij de huisdieren betrof het zowel levende als dode huisdieren. De levende huisdieren worden afhankelijk van de vraag of ze gewond waren vervoerd naar een dierenarts of naar de dierentehuizen in Leiden en Noordwijk. De dode huisdieren, vooral katten, werden gedurende minstens 14 dagen door ons opgeslagen.

Circa 42 procent van de ritten werd uitgevoerd in Leiden, circa 16 procent van de ritten ging naar Katwijk/Rijnsburg en Valkenburg en zo'n 12 procent naar Noordwijk/Noordwijkerhout. De overige zes gemeenten zorgden bij elkaar voor circa 30 procent van de ritten.

Financieel groot verlies

Van de wilde dieren werd een belangrijk deel direct naar dierenartsen vervoerd. Veel daarvan waren zodanig verwond dat herstel uitgesloten was. Van de wilde dieren waarvan herstel wel mogelijk leek werden er 1.732 opgenomen in ons vogelasiel. Vooral vogels, maar ook haasjes, vleermuizen en egels (kortdurend) werden daar liefdevol verzorgd.

Exoten waaronder slangen en schildpadden werden doorgebracht naar gespecialiseerde opvang, zoals Serpo in Rijswijk, of de schildpaddenopvang in Alphen. Ongeveer de helft van de opgevangen dieren, ruim 800, vooral vogels, konden na verzorging weer worden uitgezet in de vrije natuur.

Financieel werd evenals de jaren daarvoor op de reguliere exploitatie een aanzienlijk verlies geleden. De inkomsten bedroegen circa 67.000 euro, vrijwel volledig afkomstig van particulieren en donateurs. De uitgaven besloegen een bedrag van 106.000 euro, waardoor er een tekort was van circa 39.000 euro.

Onverwachte erfenis

Daarin zijn nog niet opgenomen de kosten van de nieuwe ambulance, die pas in januari is opgeleverd en de noodzakelijke uitbreiding van personeel tot 2 fte. Indien de organisatie daarmee rekening houdt, zal het tekort de komende jaren tussen de 65.000 en 70.000 euro bedragen.

In overleg met de regionale gemeenten van het werkgebied wordt voor dit structurele tekort naar een oplossing gezocht. Gelukkig sloot de rekening dankzij een onverwachte erfenis toch positief. Mede daardoor kan de dierenambulance de mogelijkheid van nieuwbouw onderzoeken op een voormalig opslagterrein in het park Kweeklust in Leiden. Sponsoring en subsidiëring daarvan is daarbij een punt van grote aandacht.

Studente presenteert aerodynamische ligfiets

Sassenheim n Cécile Volten (22) uit Sassenheim maakt deel uit van studentenproject het Human Power Team van de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam. Op dinsdag 26 februari hebben zij het ontwerp van hun nieuwste hightech fiets gepresenteerd: de VeloX 9. Met deze fiets zullen zij in september het wereldrecord van 121,8 km/uur aanvallen in Nevada.

Volten is dit jaar verantwoordelijk voor de partners en PR van het Human Power Team. "Ik zorg ervoor dat meer mensen bekend raken met de aerodynamische ligfiets van het team", legt Cécile uit. "Daarnaast zorg ik ervoor dat het team over genoeg middelen beschikt om daadwerkelijk een fiets te kunnen produceren."

Het Human Power Team heeft het ontwerp van de VeloX geoptimaliseerd om zo hard mogelijk te kunnen fietsen. Zo heeft de fiets onder andere geen raam. "Door een raam ontstaat er een klein randje in de vorm, dit zorgt ervoor dat de stroming van de lucht van een mooie laminaire stroming, overgaat naar een turbulente", legt Tomas Gast, de Chief Engineering van het team, uit. "Dit levert bij hoge snelheden behoorlijk wat extra weerstand op." De VeloX wordt daarnaast gemaakt van super lichtgewicht materialen en bovendien zo klein mogelijk. Om ruimte te besparen wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkeld schakelsysteem waarbij de cassette beweegt in plaats van de ketting. Bovendien rijdt de VeloX dit jaar met speciaal voor het team ontwikkelde banden.

Het Human Power Team is een studententeam dat er sinds 2010 ieder jaar naar streeft om de grenzen van de menselijke en technische potentie te verleggen. Het team bestaat uit zestien studenten van de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam die een jaar lang hun studie op stop zetten om zo hun doel te kunnen behalen: het vestigen van een wereldrecord.

Helpen bij NLdoet

Teylingen n Tijdens NLdoet, op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart, gaan vrijwilligers weer aan de slag bij verschillende klussen in Teylingen.

Ieder jaar melden duizenden sociale organisaties in heel Nederland activiteiten aan waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Tijdens NLdoet komen honderdduizenden vrijwilligers in actie om deze organisaties te helpen bij de activiteiten en zo iets voor een ander te doen. Ook een steentje bijdragen, alleen of met bijvoorbeeld familie, vrienden of collega's? Kijk voor alle klussen in Teylingen op www.nldoet.nl.

Leander van der Geest wint Marathon Cup bij beloften

Patricia Koot (m) wint net als vorig jaar de Vikingrace. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Na de natuurijswedstrijden in Zweden moest er nog één marathonwedstrijd gereden worden voor het klassement van de KPN Marathon Cup. In de Elfstedenhal in Leeuwarden werd de finale wedstrijd voor de Heren Beloften, voor Dames Topdivisie en Heren Topdivisie verreden. Leander van der Geest ging bij de beloften met de Cup naar huis.

Leander van der Geest (m) op het podium, met nummer twee Casper de Gier (l) en Ruud Slagter. | Foto: pr. Foto: pr./Arjen Vervoort/schaatspeloton.nl

Leander van der Geest (WIJC en Sportchalet Viehhofen) stond al heel lang aan de kop van het klassement, maar hij kon in de laatste wedstrijd nog altijd ingehaald worden. Opletten was dus het devies en dat deed Van der Geest. Er was een kopgroep weg met daarin drie mannen van de ploeg Bouwpartners. Een van de drie was een grote concurrent voor de eindoverwinning, Casper de Gier , die dus hulp had van twee ploeggenoten. Verder bestond de kopgroep uit Yves Vergeer (WIJC) en Hendrik Poelstra. Toen het klassement hem bijna uit handen leek te glippen, lukte het Van der Geest toch nog de oversteek vanuit het peloton naar de kopgroep te maken.

Casper de Gier ontsnapte in de slotfase uit die kopgroep en kwam alleen over de finish. Het podium van deze finale was verder voor Remon Vos (tweede) en Harm Visser (derde). Yves Vergeer werd vijfde en Leander van der Geest was de laatste van de kopgroep die over de streep kwam. Dat leverde Van der Geest genoeg punten op voor de overwinning van het klassement van de KPN Marathon Cup. Casper de Gier eindigde als tweede, Ruud Slagter als derde.

Dames Topdivisie

Irene Schouten deed mee aan deze laatste wedstrijd en weer ging zij met de dagwinst naar huis, net als alle andere keren dat zij aan de marathoncompetitie deelnam. Manon Kamminga werd tweede en Imke Vormeer werd derde. Lisa van der Geest (WIJC en mkbasics.nl) finishte als vierde en Loesanne van der Geest (WIJC en Nedflex) reed naar de tiende plaats. Anne Leltz (WIJC en A6) werd 31e. Iris van der Stelt (WIJC en mkbasics.nl) moest er in de 69e ronde af.

Dames klassement

Manon Kamminga reed alle wedstrijden in de KPN marathon competitie en heeft op een wedstrijd na ook steeds veel punten gehaald. Zij won dan ook het dames klassement met 259.2 punten. Tweede werd Imke Vormeer met 225 punten en op de derde plaats met 220.8 punten is Irene Schouten geëindigd. Iris van der Stelt eindigde, na de winst vorig jaar, als vijfde. Lisa van der Geest werd tiende. Hun ploeg mkbasiscs won wel het ploegenklassement. Loesanne van der Geest eindigde als dertigste, debutante Anne Letz als 53ste. | Foto: pr./ schaatspeloton.nl

Patricia Koot sterkste in Vikingrace

Warmond n De Vikingrace is het grootste internationale schaatstoernooi voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorieën van 11 tot en met 16 jaar. Patricia Koot (WIJC) stond nu aan de start bij de 13-jarigen, de dames C1, en het lukte weer.

De eerste 500 meter won Koot in 43.00, op de eerste 1000 meter werd zij tweede in 1.26.07, ruim een seconde boven haar PR. De WIJC-schaatsster staat vrijdagavond eerste in het tussenklassement. Op zaterdag 2 maart begint ze de 500m met gedeelde winst , nu gereden in 42.65. Dezelfde tijd als de Italiaanse Melanie Segata, die teveel moet toegeven op de 1000 meter om gevaarlijk te zijn. Met deze tijd wordt het gat met haar grootste concurrente, Meike Veen, groter. Daarna de laatste 1000 meter, weer tweede nu in 1.25.09 achter Meike Veen, die wel een persoonlijk record rijdt.

Patricia Koot wint de Viking Race in het klassement bij de dames C1 met 171.230 punten, tweede wordt Meike Veen met 171.730 punten. Nummer 3 is de Poolse Aleksandra Czapnik met 174.040 punten.

Vergeer op twaalfde plaats

Rens Vergeer (WIJC) staat voor de tweede keer aan de start bij de Viking Race. Vorig jaar werd hij negende bij de elfjarigen. De jongens van 12 jaar rijden drie keer een 500 meter en een keer de 1000 meter. In het klassement eindigt Vergeer op de twaalfde plaats. De winst bij de twaalfjarigen is voor de Noor Didrik Eng Strand, tweede wordt Mats Bendijk uit Nederland en derde de Pool Mateusz Sliwka .

Over de Vikingrace

Tijdens dit tweedaagse toernooi, dat sinds 1989 wordt georganiseerd door STC Rutten, gaan zo'n 288 jonge schaatsers onderling de strijd aan in IJsstadion Thialf in Heerenveen. De deelnemers komen onder andere uit Nederland, Noorwegen, Zweden, Finland, Duitsland, Polen, Italië, Oostenrijk, Wit Rusland, Roemenië, Groot-Brittannië en Denemarken.

TOP verslaat LDODK

Celeste Split scoort zeven keer en wordt uitgeroepen tot Player of the Match. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n De weken van de waarheid breken aan. Dat TOP/SolarCompleet zich al geplaatst heeft voor de play-offs en PKC dat na de bizar hoge uitslag tegen KCC (52-21) ook heeft gedaan zal niemand verbazen. Om de plekken drie en vier wordt echter nog volop gestreden en daarvoor is tegenstander LDODK één van de kandidaten met goede papieren.

Het omzetten van de eerste aanval en verdediging wierp gelijk zijn vruchten af. Celeste Split gaf gelijk haar visitekaartje af en scoorde de 1-0 en 2-0. De variant op de vrije bal werd vervolgens door Jet Hendriks benut. Zo stond er al snel een 3-0 op het scorebord. Inmiddels werd al duidelijk dat LDODK, veel moeite had met de verdedigende druk van TOP. TOP speelde een hele goede wedstrijd, was op alle fronten beter en er waren prachtige goals te noteren. In de laatste fase voor rust verzuimde TOP om de voorsprong verder uit te breiden en daardoor kon LDODK met 16-12 de ruststand bepalen.

Na rust was de eerste fase voor LDODK en met nog 16 minuten op de klok was de achterstand nog maar twee doelpunten: 18-16. Zoals al vaker deze competitie bleef TOP rustig, zette de poppetjes goed neer en scoorde vervolgens uit drie aanvallen twee doelpunten. De 19-16 van Nick Pikaar en de 20-16 van Jet Hendriks waren de definitieve beslissing. De TOP-machine ging weer draaien en het spel was mooi en van een hoog niveau. De eindstand was uiteindelijk enigszins geflatteerd maar verdiend voor TOP: 29-19.

Foreholte geeft niet thuis

Voorhout n Foreholte kon bij winst in Reeuwijk ook de tweede periode winnen. Het liep anders voor de Voorhouters, die zagen hoe RVC'33 de voor hen drie belangrijke punten in eigen huis hielden.

Eerder dit seizoen werd in de eerste periode in kansrijke positie niet thuis gegeven in de laatste fase. Op zondag 3 maart moest voor de winst in de tweede periode gewonnen worden van RVC'33, maar weer werd Foreholte te licht bevonden.

Op zich en optisch kwamen de mannen van Bloemheuvel best goed uit de startblokken. Foreholte probeerde binnen de uiterst lastige omstandigheden combinerend de aanval te zoeken om vervolgens te proberen de in vorm zijnde Sam Lemmers aan te spelen. RVC'33 zette daar een krachtig verdedigend centrum tegenover en opende bij balverovering onmiddellijk de tegenaanval door de bal rechtstreeks richting de aanvallers te schieten. Het was een half uurtje wachten welke spelopvatting de overhand zou krijgen, maar in de 31e minuut was het voor de eerste keer spits Frank Stolwijk die een vrije trap eerst tegen Guijt aan kopte om vervolgens in de rebound raak te schieten (1-0). Foreholte ging op zoek naar de gelijkmaker, maar liep zich voortdurend vast op de resoluut opererende verdedigers van RVC'33. Het was opnieuw Stolwijk die een over de Voorhoutse verdediging overwaaiende bal oppikte (2-0).

De tweede helft werd in meerdere opzichten een kopie van de eerste. Foreholte bleef voetballend zoeken naar de mogelijkheden, maar deze middag was het binnen de weers- en veldomstandigheden onmogelijk om een resultaat te halen tegen het stug verdedigende RVC'33. De inzet en goede wil waren in meer dan voldoende mate aanwezig, maar ook RVC'33 werkte zich een slag in de rondte en speelde zonder al te veel paniek alles wat gevaarlijk leek vrij simpel weg. In de tegenstoot was het vervolgens nog voor het uur dat de Reeuwijkse topscoorder Stolwijk een voorzet vanaf de linkerkant onbedreigd binnenwerkte (3-0). Ook de penalty was aan Stolwijk besteed, hij wist die achteloos langs Matthijs Guijt te schuiven (4-0).

Zwaar seizoen voor The Bassets

Sassenheim n Voor de rugbyers van The Bassets mag het seizoen liever vandaag dan morgen over zijn. Met man en macht voldoet The Bassets aan hun sportieve plicht en speelt ze de resterende wedstrijden op het tandvlees.

Door de vele blessures wordt week in week uit iedereen opgetrommeld om de wedstrijden af te werken. Dit gebeurde ook op zaterdag 2 maart tegen koploper Ascrum. Ondanks dat de einduitslag 15-58 er niet om loog, was aan Bassets zijde aan inzet geen gebrek. Ondanks dat sommige spelers nog niet toe zijn aan het Ereklasse-geweld verstopte niemand zich, zodat het bij fases nog verrassend goed ging. Met deze gedachten moet het geplaagde team het voorlopig doen. Door een interlandperiode kan The Bassets even op adem komen. De Sassenheimers spelen pas op 30 maart in Middelburg tegen Oemoemenoe.

De Zonnebloem haalt de lente in huis

Iedere deelnemer ging met een vrolijk voorjaarsstukje naar huis. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Deelnemers van de Zonnebloem konden op dinsdag 26 februari aan de slag met bloemstukjes. De zelfgemaakte vrolijke creaties pasten perfect bij de zonnige dag.

In het Zenit, de zaal achter de Protestantse kerk, kwam een tiental dames bijeen om te gaan bloemschikken. Onder leiding en met hulp van de vrijwilligers werden de bloemstukjes gemaakt. Eén van de vrijwilligsters had haar veertienjarige kleindochter Meike meegenomen, die zich ontpopte tot een vrijwilligster in de dop. Omdat het een voorjaarsbloemstukje betrof mochten de bolletjes natuurlijk niet ontbreken. Samen met takjes groen van allerlei struiken ontstond een fraai tafelstukje.

7 t/m 13 maart

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger: diaken B. Prins

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag, geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, Dopen, voorgangers: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. A. Bakker

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. de Vrolijke Nootjes, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zaterdag 19.00 uur, voorganger: Ds. A. van Houwelingen (Noordwijk)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Fokke Kooistra

Wings of Healing (Veerpolder 6a): geen informatie.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 10 maart bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: SPINNEWIEL.
De winnaar is: A. van der Zwet uit Voorhout.