De Teylinger

28 februari 2018

De Teylinger 28 februari 2018


Onderzoek spoorwegovergang lijkt er te komen

De spoorwegovergang bij de Herenstraat is al lange tijd onderwerp van discussie. | Foto: MV

Voorhout n Het lijkt erop dat het extra onderzoek naar de verkeerssituatie rond de spoorwegovergang ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. D66 en VVD hebben hiertoe een motie ingediend. Het CDA overweegt om aan te sluiten waardoor er een meerderheid ontstaat in de gemeenteraad van donderdag 8 maart. Door Nico Kuyt

Volgens Bart van der Ploeg (D66) zijn er na de twee ongelukken te weinig mogelijke maatregelen onderzocht en genomen om de verkeerssituatie te verbeteren. D66 dringt al langer aan op onderzoek naar mogelijkheden om de spoorwegovergang in Voorhout veiliger te maken. In januari liet B&W in antwoorden op vragen van die partij nog weten dat de overgang en beide aansluitende wegvakken voldoen aan de richtlijnen.

Gevaarlijke situatie

De overgang en kruising wordt als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Door de file voor de voorrangskruising en aan de andere kant de rotonde, kan een auto op het spoor klem komen te staan. Het komt dagelijks voor dat het nog net goed gaat, stelt Van der Ploeg. Zo stond onlangs weer een auto half op het spoor die nog net kon wegrijden. Mensen die niet bekend zijn met de situatie van overgang en voorrang kunnen op het spoor in een gevaarlijke situatie komen.

Bij de voorbespreking in de raadscommissie Ruimte verklaarde het CDA blij te zijn met de motie.

Uitreiking Sportprijzen Teylingen

Teylingen n Welke sporter of welk team uit Teylingen wint de Sportprijs Teylingen 2017? En wie winnen de Talentprijs en Sportbegeleidersprijs? Op dinsdag 6 maart is om 20.00 uur de jaarlijkse uitreiking van de gemeentelijke sportprijzen bij Dekker Warmond (Veerpolder 14).

Ieder jaar reikt de gemeente Teylingen, in samenwerking met Stichting Sport Promotie Teylingen, de Sportprijzen uit. Dit jaar zijn er vier genomineerden in twee categorieën.

Bij de talenten maken schaatsster Patricia Koot (13), hockeyster June van Westing (14), scheidsrechter Yodi Monteny (17) en rugbyer Mark van Loon (18) kans op de prijs. Voor de Sportprijs Teylingen zijn de voetbalteams Warmunda Vrouwen 1 en Ter Leede Vrouwen 1, de handbalselectie van Foreholte dames 1 en 2 en zeezeiler Pieter Heerema genomineerd. Ook wordt voor de derde keer de Sportbegeleidersprijs uitgereikt.

De officiële uitreiking begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De deuren gaan open vanaf 19.30 uur. Alle inwoners van Teylingen worden uitgenodigd de uitreiking bij te wonen. De toegang is gratis. Meer informatie op www.sportcafeteylingen.nl.


Vaart in plan voor nieuwe woonwijk in Overteylingen

Sassenheim n Er komt eindelijk schot in de realisatie van de woningbouw op het oostelijke gedeelte van Overteylingen. Op dit moment start de uitwerking van de planalogische kaders en de start van de procedure om te komen tot de 130 woningen in het gebied.

Door Nico Kuyt

Jarenlang is er over gedaan om de gronden te verwerven. De laatste tijd is het in een stroomversnelling gekomen. De ontsluiting was eveneens een probleem. Die gaat via de Hoofdstraat lopen. Daartoe diende een woning te worden aangekocht. De verkeersstromen lopen in een lus van en naar de Hoofdstraat. Het overige gedeelte van de wijk wordt van elkaar afgesloten door middel van een paal. Het plan is om langs de provinciale weg 26 geluidswerende starterswoningen te realiseren. Daarnaast 24 koopwoningen, 20 beneden-bovenwoningen, 28 koopappartementen, 31 twee onder een kapwoning en nog een vrijstaande woning. Er komt ook nog een parkeergarage. Voor wat betreft de duurzaamheid komt er geen gasaansluiting. Gedacht wordt aan warmtepompen, 3-laags glas, zonnecollectoren, extra isolatie en duurzame ventilatiesystemen.

Op weg
naar de
verkiezingen

Wind- molens bij Akzo goed idee?

Raad bespreekt bijzondere panden

Meer dan 100 kaarsjes op de taart

stv n Hoogste punt nieuw tennispark bereikt

Scherp toezicht op staat bollenschuur Colijn

Voorhout n B&W stelt alles in het werk om het rijksmonument de voormalige bollenschuur van Colijn op Jacoba van Beierenweg 75, zo goed mogelijk te behouden en de eigenaar te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Daarbij worden de middelen ingezet die daarvoor nodig zijn, zo antwoordt B&W op vragen van de CDA-raadsleden Maarten van Welie en Sybrinne de Vries.

De architect bereidt op dit moment namens de projectontwikkelaar een aanvraag voor een vergunning voor. Het plan is de bollenschuur te verbouwen tot vijf grondgebonden woningen. Een aantal malen heeft B&W de eigenaar geboden het monument wind- en waterdicht te maken om de conditie van het pand niet te laten verslechteren. Er is daarbij gewezen op de instandhoudingsplicht van de eigenaar op grond van de Erfgoedwet voor het beschermde rijksmonument. Deze dient concrete en noodzakelijke maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de monumentale waarde niet in gevaar komt en het monument beschermd blijft. B&W is het eens met beide raadsleden dat de voorgenomen restauratie en verbouw snel en met voorrang gestart moet worden. Met de werkzaamheden kan worden begonnen nadat, na het indienden van de aanvraag, de omgevingsvergunning door de gemeente en de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming door de provincie zijn verleend. Voor de behandeling van de aanvraag geldt in deze situatie een uitgebreide procedure omdat het een rijksmonument betreft. De termijn is ongeveer zes maanden. Er wordt een advies bij betrokken van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over het behoud van de oorspronkelijke elementen van het monument. | Tekst: Nico Kuyt

'Schrap fietspad in Roodemolenpolder'

Teylingen n De ChristenUnie wil dat de gemeente Teylingen stopt met pogingen om een fietspad door de Roodemolenpolder aan te leggen. Jongste aanleiding is informatie vanuit de gemeente dat het plan opnieuw vertraging op gaat lopen, omdat er problemen zijn met het aankopen van de benodigde grond. Over het fietspad wordt al sinds 2008 gesproken. De ChristenUnie heeft bij het college van B & W schriftelijke vragen ingediend over de hoeveelheid geld en tijd die inmiddels in het project zijn gaan zitten.

Fractievoorzitter Frans Nederstigt: "Wij vinden dat het bij dit fietspad gaat om een tijdwinst van een minuut voor inwoners uit bepaalde delen van Oosthout die naar het station Sassenheim moeten of naar het Rijnlands Lyceum. Dat vinden wij al een beperkte opbrengst, waarvoor dus wel die polder moet worden doorsneden. Er is door het huidige college van VVD, CDA en D66 de afgelopen jaren behoorlijk wat ambtelijke capaciteit en belastinggeld in dit project gestoken. Nu hebben we recent vernomen dat er nóg weer een forse vertraging in gaat zitten. Het lijkt ons dan ook een verstandig moment om nu de stekker uit dit project te trekken. Onderzoeken en rapporten zijn inmiddels ook al zeven tot tien jaar oud, dat is nauwelijks nog meer actueel te noemen".

Het fietspad zorgde de afgelopen jaren ook voor stevige aanvaringen tussen buurtbewoners in de Sassenheimse Trix Terwindstraat en Jan Mollstraat en het gemeentebestuur. Nederstigt: "Het is een kostbaar en tijdrovend idee waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Het zou beter zijn als de gemeente die energie steekt in het verbeteren van de fietsroute over de Zandslootkade, of andere zaken die écht belangrijk zijn, zoals het in stand houden van de Roodemolenpolder".

Gemeenteraad in gesprek over nieuwe erfgoedverordening

Alfred Pop spreekt de commissie toe over de wens voor meer panden op de nieuwe lijst. | Foto: NK

n In totaal 75 beeldbepalende panden op voorlopige lijst

Teylingen n De gemeenteraad gaat op donderdag 8 maart spreken over de bescherming van beeldbepalende objecten in de gemeente. Het huidige monumentenbeleid zorgt ervoor dat een aantal gesloopt zijn. Naast andere zaken moet de nieuwe erfgoedverordening dit voorkomen.

Door Nico Kuyt

Er is een lijst samengesteld van 75 panden die beeldbepalend zijn. Zij hebben op dit moment geen status als beschermd gemeentelijk monument. Het slopen van zulke historische panden, zoals de Villa Rusthoff in Sassenheim, gaf vorig jaar de gemeenteraad aanleiding tot het aannemen van een motie van CDA en Trilokaal en een initiatiefvoorstel om het erfgoedbeleid aan te passen. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het maken van een visie voor gebouwd erfgoed en een verordening. Namens de oudheidkundige verenigingen kwam Alfred Pop met nog een aanvullende lijst van 22 panden. Zoals hij het inschatte zou onder de huidige criteria Villa Rusthoff zelfs niet op de lijst zijn gekomen. Hij verzocht de commissie een verruiming.

Immaterieel erfgoed

Op verzoek van D66 wordt de verordening nog in de raad besproken. Naar de mening van Fred Koot (D66) ontbrak onder andere het immaterieel erfgoed. De fractie beraadt zich nog om een amendement hiertoe in te dienen. Als de raad instemt met de verordening wordt een bestemmingsplan opgesteld om de panden en objecten te beschermen. Eigenaren kunnen daarop zienswijzen indienen met eventueel planschade.

Kindergemeenteraad verdeelt tweeduizend euro

De kindergemeenteraad verblijdt de vier vertegenwoordigers met een cheque. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n De kindergemeenteraad van Teylingen vergaderde op donderdag 22 februari. Twintig leerlingen van De Achtbaan (Cluster), De Andreasschool en De Startbaan waren deze avond de kinderraadsleden. Zij mochten in totaal een bedrag van 2000 euro doneren aan een of meerdere maatschappelijk projecten.

De kindergemeenteraad stond voor een lastige keuze. Wat vonden de leerlingen van groep 8 belangrijker? Een boottochtje voor mensen met een verstandelijke beperking of Kunst voor kids in het Overbosch? Het project Junior fietsmaatjes óf een rolstoel voor handbal voor mensen met een fysieke handicap?

Basisscholen

De kindergemeenteraad wordt ieder schooljaar twee tot drie keer gehouden. De gemeente wil kinderen laten ervaren hoe het is om raadslid te zijn. Klassen van verschillende basisscholen uit Warmond, Voorhout en Sassenheim worden hiervoor uitgenodigd.

De afgelopen periode hebben de leerlingen zich voorbereid op school met een gastles van een raadslid. Daarna hebben alle klassen geoefend met debatteren in de raadzaal. De kinderen kozen zelf wie hun klas mag vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad.

Gelijk spel

Aanvankelijk konden de kinderraadsleden het niet eens worden over de verdeling van het geld. Er waren twee voorstellen die precies evenveel stemmen kregen. Voor een democratisch besluit is een meerderheid nodig. Dus moesten de kinderraadsleden nogmaals overleggen. Vlak voor afloop van de vergadering kwamen ze tot een compromis.

Iedereen blij

Voor het boottochtje voor mensen met een verstandelijke beperking is 900 euro beschikbaar. De projecten Junior fietsmaatjes en de handbalvereniging Foreholte ontvangen beiden 500 euro. Voor Kunst voor kids in het Overbosch is 100 euro toegezegd.

Net als bij de 'echte' gemeenteraad is de vergadering terug te kijken op www.teylingen.tv.

Op weg naar de stembus met 'Jouw stem telt!'

Teylingen n De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart. Voor iedereen die meer wil weten over deze verkiezingen organieert de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42) op woensdag 14 maart de informatiebijeenkomst 'Jouw stem telt!'.

Volg jij de lokale politiek niet op de voet, maar zou je er wel meer over willen weten?

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Bibliotheek Bollenstreek en ProDemos. Het doel is om iedereen op een laagdrempelige manier te informeren over het belang van stemmen. Waar kies je voor als je op 21 maart je stem uitbrengt? Wat doet een gemeenteraad eigenlijk? Op deze en vele andere vragen krijgen bezoekers tijdens deze bijeenkomst antwoord.

Iedereen is welkom, of je nu al weet op wie je gaat stemmen of nog geen idee hebt. Je leert meer over het verschil tussen feit en fabel en denkt na over je eigen standpunten tijdens 'over de lijn'. Natuurlijk zijn ook raadsleden aanwezig waarmee je in gesprek kunt gaan.

De inloop is vanaf 19.15 uur, met om 19.30 uur een welkom door de organisatie. Om 19.45 uur start het programma, met onder andere de quiz feit of fabel, uitleg over hoe de gemeentepolitiek werkt, stellingen en een gesprek met raadsleden. Om 21.30 uur is de bijeenkomst afgelopen. De toegang is de 14de gratis. De organisatie verzoekt deelnemers zich van te voren aan te melden. Dat kan via www.bibliotheekbollenstreek.nl/jouwstemtelt.

In Teylingen kunnen inwoners voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen ook kijken op www.teylingenstemt.nl.

Onderhoud Landgoed Huys te Warmont

Warmond n Stichting Het Zuid-Hollands Landschap voert in de week van 5 tot en met 9 maart werkzaamheden uit op Landgoed Huys te Warmont. Met behulp van een hoogwerker en een ervaren aannemer worden alle laanbomen gecontroleerd op dood hout. Ook worden aanliggende bomen gesnoeid om de lanen beter zichtbaar te maken.

Om de vitaliteit van de bomen en daarmee ook de lanen, die zo belangrijk en kenmerkend zijn voor Landgoed Huys te Warmont, te behouden, voeren we onderhoudswerkzaamheden uit. De lanen maken deel uit van het eeuwenoude parkachtige bos. Het Zuid-Hollands Landschap hecht veel belang aan het behoud van de historische structuur op dit bijzondere landgoed.


Tijdens de werkzaamheden is het landgoed minder toegankelijk en worden lanen afgesloten, zodat de aannemer veilig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Bezoekers zijn in andere delen van Huys te Warmont van harte welkom om te genieten van het landgoed. De werkplanning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Het Zuid-Hollands Landschap kan deze werkzaamheden uitvoeren, dankzij een Groene BRIM-subsidie. Deze rijkssubsidie is specifiek voor het in stand houden van groene rijksmonumenten. Dankzij deze subsidie kan Het Zuid-Hollands Landschap het unieke karakter van het landgoed op een duurzame wijze bewaren.

Even op het ijs

De meerkoeten wagen zich als eerste op het bevroren water aan de Van de Berch van Heemstedeweg in Voorhout. | Foto: MV

Teylingen n Het is voorjaarsvakantie, maar het vriest dat het kraakt! Ook deze week verwacht het KNMI nog volop winterweer, met matige vorst in het begin van de week, maar strenge vorst tot zo'n -10 van woensdag op donderdag. Voor begin maart zijn dit ongewoon lage temperaturen. De gevoelstemperaturen liggen in de ochtend rond -15 graden. Bij de ijsclubs kriebelt het dan ook flink, maar de banen zijn nog niet open. Voor een landijsbaan geldt voor het ijs een minimale dikte van 5 centimeter. Zowel in Warmond, Sassenheim als Voorhout werd die aan het begin van de week nog niet gehaald. In Voorhout verwachten ze baan bij het sportpark de Elsgeest vandaag, woensdag 28 februari, te kunnen openen. Ook de andere ijsclubs melden op hun website iedere keer de stand van zaken.

De schaatspret is mogelijk maar van korte duur. Vanaf vrijdag voorspelt het KNMI een dooiaanval met eerst sneeuw, steeds meer overgaand in regen bij oplopende temperaturen.

Geen expo Business Women

Teylingen n De expo die netwerkclub Business Women Teylingen heeft georganiseerd op dinsdag 6 maart is afgelast vanwege te weinig belangstelling.

Business Women Teylingen (BWT) is bijna een jaar geleden gestart. Het initiatief voor een aparte netwerkclub voor vrouwelijke ondernemers werd ontvangen met enthousiaste reacties. Na een jaar is besloten BWT te evalueren en wordt de komende maanden gesproken over de toekomst van de netwerkclub. Daarvoor geven de initiatiefnemers vier opties. Dat kan zijn als niet-commerciële vereniging of in een business-model met commerciële tarieven. Ook aansluiten bij een bestaande ondernemersvereniging is een optie. De laatste optie is het opheffen van BWT.

Collecte voor Jantje Beton

Voorhout n Vrijwilligers van de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Voorhout (SJJV) gaan volgende week collecteren voor Jantje Beton. Tussen 5 en 10 maart komen ze in Voorhout langs de deuren. De helft van de opbrengst gaat naar de landelijke stichting van Jantje Beton, de andere helft wordt verdeeld onder de deelnemende Voorhoutse jeugdclubs.

Veel kaarsjes op de taart

Burgemeester van Oegstgeest Emile Jaenschn feliciteert mevrouw Keijzer. | Foto: pr./ Henk Keijzer Foto: Henk Keijzer

n Hennie Keijzer-van der Heiden 107 jaar

Regio n Hennie Keijzer-van der Heiden bereikte op zaterdag 24 februari de leeftijd van 107 jaar. De jarige woonde tot vier jaar geleden nog zelfstandig in Sassenheim.

Door Wim van Tuijl

Dergelijke leeftijden zijn uitzonderlijk. Navraag leert dat Oegstgeest met mevrouw Keijzer op dit moment de oudste inwoner van de regio huisvest. Alleen de oudste inwoner van de gemeente Leiden volgt haar op de hielen. Zij is een paar dagen later 107 geworden. Hennie is dus de oudste van alle 361.739 inwoners in de 071-regio.

Hennie Keijzer is geboren in Oostendorp, vlakbij Elburg, en maakte deel uit van een gezin met tien kinderen. Ze was 65 jaar getrouwd met Wim Keijzer. Hij overleed op 91-jarige leeftijd. Het echtpaar kreeg vijf kinderen. Inmiddels zijn er elf klein- en 24 achterkleinkinderen.

Verstoppertje

Ze heeft tot op 103-jarige leeftijd zelfstandig kunnen wonen in Sassenheim. "Ik speelde zelfs nog verstoppertje met achterkleinkinderen", onderstreept ze haar vitaliteit. Een val met een ongelukkige breuk aan de heup tot gevolg maakte een einde aan zelfstandig wonen. Hennie verhuisde naar Wijckerslooth, waar ze nu inmiddels vier jaar onder de pannen is. De nieuwe woonomgeving bevalt haar goed. Ze is volop gaan meedoen met activiteiten die binnen Wijckerslooth worden georganiseerd. "Ik doe mee aan bloemschikken, zing mee in de zanggroep van het huis en op zondag word ik naar de kerkdienst gereden", vertelt ze. "Ja, ik lees ook dagelijks de krant, want ik wil wel op de hoogte blijven van wat er zoal in het land en de wereld gebeurt", geeft ze aan. Hennie rijdt zelfs, als het weer het toelaat, met behulp van een fietsmaatje door Oegstgeest op de duofiets.


Bloemen

Burgemeester Emile Jaensch kwam op vrijdag 23 februari naar Van Wijckerslooth om namens de gemeente Oegstgeest Hennie Keijzer te feliciteren en een bos bloemen te overhandigen. "Wat een stevige handdruk geeft u", uitte hij verrast toen hij haar feliciteerde. Hij complimenteerde haar levenslust, die blijkt uit meedoen aan bovengenoemde activiteiten en het dagelijks volgen van het nieuws in het Leidsch Dagblad. "Geboren in 1911; wat heeft u veel meegemaakt in de wereldgeschiedenis, onder andere beide wereldoorlogen." Onder genot van koffie met taart, waarop de leeftijd was aangebracht, sprak hij verder met haar. "Wat zullen we zeggen; tot volgend jaar?", sprak hij tot slot.


Het feest hield nog niet op voor de jarige. Op zaterdag heeft Hennie haar verjaardag met de gehele familie in De Oude Tol in Sassenheim gevierd.

Aan de slag tijdens NLdoet

Teylingen n Tijdens NLdoet, op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart, gaan vrijwilligers weer aan de slag bij verschillende klussen in Teylingen. In totaal zijn er achttien projecten waarvoor vrijwilligers gevraagd worden.

In Sassenheim zijn zeven klussen aangemeld. Zo wil Scoutinggroep Scojesa kozijnen en deuren verven van het clubhuis aan de Sportdreef. De Tjarda gaat de steiger en de brug opknappen (Kagerweide 30). Speeltuin Bijdorp (Krelagehove 2) is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen de speeltuin klaar te maken voor de opening. In Sassembourg (Jan van Brabantweg 7) is op vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur open podium. Vrijwilligers wordt gevraagd een optreden van tien minuten te geven. Dat mag van alles zijn; bijvoorbeeld zang, dans of goochelen.

In Voorhout staan acht klussen op de lijst. Een daarvan is die om het Overbosch lenteklaar te maken op zaterdag 10 maart. De werkzaamheden in het bos op de hoek van de Rijnsburgerweg – Leidsevaart, zijn heel divers. Bij de ingang van het Overbosch staan bestuursleden klaar om de vrijwilligers te verwelkomen en uitleg te geven over de aan te pakken werkzaamheden. Iedereen kan kiezen welke werkzaamheden hij of zij wil uitvoeren. Voor meer informatie: www.vriendenvanhetoverbosch.nl. Ook bij kinderboerderij de Klaprooshof (Klaprooshof 12) zijn ze op zoek naar helpende handen. De woonkamers van 's Heerenloo in de Dirck Verhagenstraat 7 moeten geverfd worden. Voor deze klus op zaterdag worden nog twee vrijwilligers gevraagd.

In Warmond vraagt Scouting Norvicus hulp bij opknappen van de slaapruimtes in het wachtschip (Hellegatspolder 2). Bij Kinderboerderij de Kloosterhof wordt tijdens NLdoet een nieuwe blokhut geplaatst. Bij basisschool de Buitenplaats wordt het groene schoolplein klaargemaakt voor het voorjaar.

Ook een steentje bijdragen, alleen of met bijvoorbeeld familie, vrienden of collega's? Kijk voor alle klussen in Teylingen op www.nldoet.nl.

Daten voor 60-plussers

Teylingen n Na het succes van vorig jaar, organiseert Welzijn Teylingen opnieuw een (speed)datebijeenkomst voor 60-plussers te organiseren. Zo krijgen inwoners van de Bollenstreek op zaterdag 24 maart opnieuw de mogelijkheid om weer een nieuwe liefde, vriendschap of activiteitenmaatje te ontmoeten. Aanmelden kan nog tot en met 1 maart.

De Bollenstreek telt aardig wat alleenstaande senioren. Dat kan zijn door een scheiding of door het overlijden van de partner. Sommige senioren willen graag de rest van hun leven nog met iemand anders delen. Dat hoeft niet direct een nieuwe liefde te zijn, een goede vriendschap is vaak ook al voldoende.

Tijdens een datemiddag kunnen inwoners van Teylingen en omstreken elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. De middag is onderverdeeld in verschillende activiteiten; het échte één op één speeddaten voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe liefde en de groepsgesprekken voor diegene die op zoek zijn naar een activiteiten maatje. Via het aanmeldingsformulier op de website van Welzijn Teylingen kan worden aangeven voor welk onderdeel deelnemers zich willen inschrijven.

Aanmelden

De datemiddag is op zaterdag 24 maart van 15.00 tot 17.00 uur in een discrete locatie in de buurt van Voorhout. Na aanmelding ontvangt men de definitieve locatiegegevens. De toegang bedraagt 12,50 euro per persoon, dit is inclusief toegang, een hapje en twee drankjes. Aanmelden kan tot en met 1 maart via www.welzijnteylingen.nl of bel 0252-231805. Voor wie wil komen maar geen eigen vervoersmogelijkheden heeft, kan Welzijn Teylingen eventueel een passende oplossing vinden.

Politici in debat met leerlingen van Rijnlands Lyceum Sassenheim

Leerlingen van het Rijnlands Lyceum tijdens het debat van vorig jaar. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Sassenheim n Zeven vertegenwoordigers van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, gaan op woensdag 7 maart in de debat met leerlingen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim.

De leerlingen van de bovenbouw gaan in debat onder leiding van docenten Tom de Kruif en Gerard Arends. Zij begeleiden ook de debatclub van de school die een dag later aan het Lagerhuis deelneemt.

In overleg met de gemeente zijn stellingen gekozen over onderwerpen die leerlingen aanspreken, zoals 'In de gemeente Teylingen moet geëxperimenteerd worden met door overheid verschafte wiet', 'Als we afval beter scheiden mogen burgers in Teylingen daar best meer voor betalen', 'De horeca in Teylingen mag voortaan haar eigen sluitingstijden bepalen' en 'Vuurwerk moet verboden worden in Teylingen'.

Op 19 en 20 maart worden op het RLS de scholierenverkiezingen gehouden, in echte stemhokjes die de gemeente ter beschikking stelt. Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. | Foto: Nico Kuyt

Frans Nederstigt

Foto: Marieke Voorn

ChristenUnie

ONEENS - Vooropgesteld: We gaan hier als gemeenteraad niet over, want het is een provinciale bevoegdheid. Partijen die hier anders doen voorkomen houden inwoners van Teylingen een beetje voor het lapje. We delen als ChristenUnie wel de zorg van omwonenden en wat dit voor ze gaat betekenen. Ook vragen we ons af of deelname in een windpark op zee of zonnepanelen niet handiger zijn. Het gesprek met omwonenden moet gaan over draagvlak in de buurt én over die alternatieven. Akzo zal ons eerst moeten zien te overtuigen dat ze die verantwoordelijkheid serieus hebben opgepakt voor we hierover onze reserves kunnen temperen.

Rob ten Boden

Foto: pr.

Trilokaal

ONEENS - Trilokaal is groot voorstander van duurzaamheid en energieneutrale bouw. Duurzaamheidsinitiatieven mogen echter niet voorbijgaan aan het woongenot van omwonenden. Als je door slagschaduwen en gebrom van twee grote windturbines niet je normale leefpatroon kunt handhaven, dan vinden wij dat zorgelijk. AkzoNobel had in een eerder stadium al omwonenden moeten betrekken. Trilokaal is in gesprek gegaan met omwonenden over de plannen. De omwonenden willen zelf graag meedenken met AkzoNobel over een vorm van duurzame energieopwekking die geen overlast veroorzaakt. Daar houden wij bij Trilokaal van, als burgers actief meedenken over een oplossing om een win-win situatie te creëren.

Lena Budko

Foto: Marieke Voorn

Groen Links

EENS - GroenLinks wil keihard werken aan de transitie naar een klimaatneutrale gemeente, zodat we in Teylingen geen negatief effect hebben op het klimaat. Daarom willen we vervuiling op alle vlakken beperken. Voor het verminderen van CO2-uitstoot moeten we van fossiele brandstoffen af en zelfstandig schone energie gaan opwekken. Wij zijn daarom enthousiast over het initiatief van AkzoNobel om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Wel zal er gekeken moeten worden naar de gevolgen voor de directe omgeving. Wij willen ons inzetten om in samenwerking met ondernemers meer bedrijfspanden en industrieterreinen in Teylingen te benutten voor het opwekken van schone, lokale en goedkopere energie.

Peter Scholten

Foto: pr.

CDA

ONEENS - Het is (nog) geen goed plan. Het is belangrijk dat Akzo Nobel rekening houdt met belangen, zorgen en woongenot van hun directe buren. Daarom wil het CDA dat de gemeente Teylingen zelf het bestemmingsplan wijzigt en zorgt dat de belangen van omwonenden goed worden meegewogen. Mooier zou het zijn als Akzo Nobel op haar terrein duurzame energie zou produceren op een bij de omgeving passende schaal en daarnaast zou participeren in het produceren van windenergie op zee.

Bas Brekelmans

Foto: pr.

VVD

ONEENS - Duurzaamheid is goed, maar deze gigantische kolossen zo dicht tegen onze dorpsrand plaatsen is een heel slecht plan. Het gaat om exemplaren van 175 meter hoog die meestal op zee staan, of ver van bewoning. Dat is vier keer zo hoog als de Pancratiuskerk! Ons prachtige landschap, de aanblik van onze dorpshorizon en het leefklimaat van omwonenden worden dan op een ongekende manier aangetast. Echt niet doen! De VVD wil dat de gemeente dit tegenhoudt. Kies liever voor duizenden zonnepanelen op bedrijfsdaken, of sponsor twee windturbines op zee. Dat is even duurzaam, maar dan blijft Teylingen wel mooi!

Fred Koot

Foto: Marieke Voorn

D66

EENS - Om te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs, is een ingrijpende energietransitie nodig. Ook Teylingen dient hieraan een bijdrage te leveren. Wind bijvoorbeeld is een duurzame en schone energiebron. Het initiatief van AkzoNobel te investeren in windturbines past in de gemeentelijke doelstelling 'Teylingen Duurzaam in 2030'.

Wel stelt D66 randvoorwaarden als: 1. Intensief overleg met omwonenden en naastgelegen bedrijven, 2. Mogelijkheid van mede-eigenaarschap voor inwoners en ondernemers, 3. Toepassen van de meest moderne technologie om mogelijke overlast te minimaliseren en 4..Investering door AkzoNobel in de landschappelijke kwaliteit van de omgeving.

Sandra Groenendal

Foto: pr.

PvdA

EENS - De PvdA Teylingen is heel duidelijk als het om duurzaamheid gaat: Teylingen moet in het jaar 2030 voor 100 procent duurzaam zijn. Gelukkig heeft de gemeente Teylingen dit PvdA-doel overgenomen. Het plan van AkzoNobel om twee windmolens te plaatsen is goed. Hierbij moet AkzoNobel wel rekening houden met de gevolgen voor omwonende door de hoogte van de windmolens aan te passen. Dus niet net zo hoog als de Euromast en geef omwonenden de mogelijkheden om mee denken. Hiermee kan de negatieve impact op omwonenden, werknemers en de locatie worden beperkt.

'Ons dorp is niet geschikt voor zulke hoge windmolens'

Foto: pr.

Teylingen n Kandidaat raadsleden van VVD Teylingen hebben zaterdag 24 februari samen met het Comité tegen Dreiging Windmolens AKZO een bezoek gebracht aan windpark Giessenwind en windpark Autena in Giessenlande en Vianen. De turbines in die twee parken hebben een hoogte van respectievelijk 150 en 165,5 meter. Aanleiding voor het bezoek zijn de plannen van AkzoNobel om twee windturbines van mogelijk zelfs 175 meter hoogte te plaatsen op hun eigen terrein aan de Rijksstraatweg in Sassenheim.

"Als je onder een turbine staat met een ontzagwekkende hoogte van 165,5 meter sta je echt versteld. Het geluid dat vrijkomt, een constante zoem gecombineerd met het geluid van windvlaag, maakt direct duidelijk waarom dit niet wenselijk is in bewoond gebied. En dan te bedenken dat de turbines bij de Akzo nog hoger zouden worden dan deze", aldus kandidaat raadslid Hidde Verhoeve.

Eén van de omwonenden, Frans Neuman van het Comité tegen Dreiging Windmolens AKZO, benadrukt dat dit precies is waar hij bang voor is. Indien deze turbines geplaatst worden, wordt zijn leefomgeving ook zwaar aangetast. Het geluid, de slagschaduw en het enorme en continue bewegende beeld is voortdurend aanwezig en veroorzaakt een heel onrustige sfeer.

Schrik

Wethouder Bas Brekelmans, tevens lijsttrekker voor VVD Teylingen, is geschrokken van de omvang en het geluid van deze turbines. "We kennen allemaal de turbines wel bij Burgerveen langs de A4/A44, hier vlak bij Teylingen, maar die zijn maar 85 meter hoog. We wilden als VVD Teylingen wel eens met eigen ogen en oren ervaren wat het betekent als ze net zo hoog zijn als wat AKZO van plan is neer te zetten. Maar daar schrokken we toch wel even van! Vanaf tien kilometer waren ze heel goed te zien en hoe dichter we bijkwamen, hoe imposanter het werd. In de directe omgeving was er geen ontkomen aan, je voelt de aanwezigheid gewoon. We hebben nu ook zelf het constante geluid kunnen horen, de enorme slagschaduwen zien zwiepen over de weilanden en het onrustige gevoel ervaren van hele grote draaiende metalen bladen die de horizon domineren."

Brekelmans vervolgt: "VVD Teylingen is overigens niet tegen windmolens, alleen de locatie bij de Akzo Nobel zo direct aan de rand van ons dorp is volgens ons niet geschikt om zulke hoge turbines te realiseren. Deze jongens zijn echt veel en veel hoger dan we hier in de regio kennen, en zullen het leefklimaat voor de betrokken inwoners, het karakter van ons landschap en het aangezicht van de horizon in de Bollenstreek enorm vervuilen. Er zijn heel veel andere mogelijkheden voor Akzo om net zo'n belangrijke bijdrage aan duurzaamheid te leveren. Denk aan het sponsoren van twee van zulke windturbines, maar dan op zee, of het investeren in duizenden zonnepanelen op daken van bedrijven."

Themacafé over jeugdhulp en armoedebeleid

Rens Raemakers gaat in gesprek met zijn partijgenoot, en wethouder in Teylingen, Arno van Kempen. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n D66 organiseert op maandag 5 maart het themacafé 'Jeugdhulp, participatie en armoedebeleid in Teylingen'.

Een gesprek tussen D66-wethouder Arno van Kempen en Tweede Kamerlid Rens Raemakers over de toekomst van de jeugdhulpverlening, participatie en armoedebeleid in Teylingen.

Individuele vrijheid

Samenleven doe je niet alleen: daarvoor heb je elkaar nodig. D66 gaat ervan uit dat inwoners hun leven zoveel mogelijk zelf richting en inhoud willen geven. Individuele vrijheid en het recht op zelfregie is het uitgangspunt. De overheid heeft tegelijkertijd een zorgplicht voor inwoners die er zelf niet in slagen - noch met behulp van eigen familie, buren of vrienden - om economisch zelfstandig en/of sociaal zelfredzaam te zijn. De gemeente biedt dan een vangnet voor wie zorg- of hulpbehoevend is.

Maar hoe verbind je landelijk beleid aan de praktijk van de gemeente? Hoe leg je de focus op preventie en het leveren maatwerk voor jongeren die extra zorg, begeleiding en ondersteuning nodig hebben? Over deze onderwerpen organiseert D66 een discussiebijeenkomst op maandag 5 maart van 19.00 tot 21.00 uur in Grand Café Graaf Jan (Jan van Brabantweg 3 in Sassenheim). De toegang is gratis.

Minister Hugo de Jonge gastspreker in Fioretti

Hillegom n Het CDA Hillegom organiseert in samenwerking met de CDA-afdelingen in Lisse en Teylingen op dinsdag 13 maart een thema-avond over welzijn. Vicepremier Hugo de Jonge is tijdens deze avond gastspreker.

De Jonge is sinds 2017 vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport namens het CDA.

De bijeenkomst vindt plaats in het Fioretti College aan de Van Den Endelaan 5a. De toegang is gratis en de zaal is open om 19.45 uur. Het programma start om 20.15 uur.

Leer werken met DigiD

Voorhout n De Bibliotheek Bollenstreek vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen redden in een wereld waarin internet niet meer weg te denken is. Tijdens de cursus Digisterker wordt in vier bijeenkomsten van twee uur het aanvragen en leren gebruiken van DigiD geoefend. Ook het zoeken van werk, aanvragen van huur- of zorgtoeslag en doorgeven van een verhuizing komen aan de orde. De cursus is in bibliotheek Voorhout (Herenstraat 48) en start op dinsdagmiddag 27 maart van 14.15 tot 16.15 uur. De andere cursusdata zijn 10, 17 en 24 april. Deelname kost 20 euro, dat is inclusief het gebruik van een laptop. Aanmelden kan via www.bibliotheekbollenstreek.nl/cursussen of aan de balie in de bibliotheek.

Wandeltocht vastenactie

Regio n De vastenactie van de parochie Sint Maarten organiseert op zaterdag 3 maart om 13.30 uur een wandeltocht door de duinen o.l.v. Diaken Prins en leden van de NSL. De opbrengst is voor de aanschaf van een tweedehandse (school) bus in Oyugis, Kenia. De 7,5 kilometer lange wandeling start vanaf Café Zonneweelde aan de Duindamseweg 8 in Noordwijk. Inschrijven kan via e-mail: fjvandermeij@planet.nl of via een van de secretariaten van de katholieke kerken in Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout of Warmond. Deelname bedraagt 7,50 per persoon, dat is inclusief koffie of thee.

Vergadering KBO

Sassenheim n Het bestuur van KBO Sassenheim houdt op maandag 12 maart de Algemene Ledenvergadering, om 14.00 uur in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Overspannen

Ik zal maar met de deur in huis vallen: dit is mijn laatste column, want ik ben overspannen. Sinds vorige week zit ik thuis. Ik hoopte dat het me nooit zou overkomen.

Ik zie mezelf als een ras-optimist met een onuitputtelijke voorraad energie. Met de finish in zicht ben ik toch uitgevallen. Dat gevoel overheerst. Natuurlijk wist ik zelf ook dat ik niet gezond bezig was. Vijf jaar geleden zijn we omroep van de Bollenstreek geworden en dat betekende met bijna hetzelfde aantal mensen en dezelfde begroting vijf in plaats van twee gemeentes als werkgebied. Toen kon het al niet en nu nog steeds niet. Een omroep moet een politiek programma hebben. Twee gemeentes betaalden er zelfs voor. Ard begon het op tv.

Monteren deed ik een jaar lang elk weekend en doorrrrrrrr.

Door een per ongeluk aangewaaide vrijwilliger werd dat technisch opgelost. O, de betaalde sportredacteur in het weekend wegbezuinigd?

Ard schrijft voortaan wel de sportberichten op zaterdag en zondag en doorrrrrrrrr.

's Nachts een fik, Ard heeft altijd piketdienst en doorrrr Geen vrijwilliger beschikbaar voor die belangrijke klus, Ard springt in het gat en doorrrrr.

Slechts enkele voorbeelden. De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Wie moet dat als extra klus op zich nemen? Ard uiteraard en doorrrrrrr.

Nee, dit keer niet.

Als journalist verheugde ik me altijd op de verkiezingen, nu niet. De verzuring sloeg toe: al die politieke partijen die plotseling overal op pleintjes en markten open staan voor de mening van de burger. Het ene na het andere filmpje met prachtige beloftes. En na de verkiezingen is politiek gewoon weer een gezelschapsspel voor een beperkt aantal deelnemers. En de lokale journalistiek als waakhond van de democratie? Die discussie duurt al zo lang waardoor waakhonden het loodje leggen. Voorbeelden van zelfbeklag, verzuring of misschien is het gewoon waar? En wat bedoel ik met: met de finish in zicht ben ik toch uitgevallen?

Prachtige banen die me op het lijf zijn geschreven, kwamen voorbij. Ik liet ze passeren. Waarom: ik geloof heilig in de lokale omroep, maar dan wel op een gezonde manier. Die gezonde manier staat in een toekomstplan waarover de 5 gemeentes voor 1 juli gaan beslissen. Bij een negatieve beslissing zou er niets veranderen en zou ik alle reden hebben om na 1 juli te vertrekken. Dan had ik mijn stinkende best gedaan en met een extreme inspanning alles geprobeerd er uit te halen. Nu is dat een open vraag geworden. Ik heb geen idee wat me nu te wachten staat.

Helpt u de omroep waar u kan en heb begrip als er ergens gaten vallen.

Ard Zandbergen

Expositie over lagere scholen extra middag geopend

Sassenheim n De expositie 'Lagere scholen in Sassenheim' is vanaf 1 maart tot 1 mei ook iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen. Stichting Oud Sassenheim (SOS) hoopt met de middagopenstelling een nieuw publiek naar de tentoonstelling te trekken.

De tentoonstelling, die vanaf de opening van kenniscentrum De Coy vorig jaar november loopt, trok tot nu toe vooral veel donateurs van de stichting. Met de extra openingstijden in de middag hoopt de stichting ook meer niet-leden en oud-leerlingen van de scholen en hun kinderen te trekken. Op donderdagmiddag 1 maart kan dat nog mooi tijdens de voorjaarsvakantie. Met name kinderen verbazen zich er over hoe vroeger het lagere schoolonderwijs was ingericht. De leermiddelen van toen doen hen verbaasd staan. Ouderen herkennen vooral de oude schoolplaten en het oude speelgerei van het schoolplein. Naast de oude schoolattributen is een groot aantal mappen uitgestald met klassenfoto's en foto's van scholen die allang niet meer bestaan. Tijdens de Open Monumentendag van vorig jaar vonden vooral de fotomappen veel bekijks tijdens het Klasgenotenfestival. De foto's kunnen worden nabesteld.

Gedurende de extra openingstijden gaan veelal oud-docenten de bezoekers door de tentoonstelling leiden. Voor kinderen staat er een drankje klaar. De tentoonstelling 'Lagere scholen in Sassenheim' duurt tot 1 mei en is te bezichtigen in De Coy (Kagerdreef 72).

Op donderdag 1 maart is ook de SOS-Inloopbijeenkomst, vanaf 10.00 uur. Om 10.30 uur wordt voorstelling nr 2 vertoond van 'Kent u ze nog, de Sassemers'.

Nog meer leesplezier

Hans Portengen (r), directeur van Bibliotheek Bollenstreek, heeft nieuwe boeken voor de onder- en bovenbouw van de KTS meegenomen. KTS-directeur Ton de Groot (l) is blij met het nieuwe leesvoer voor de leerlingen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het Teylingen College KTS en de Bibliotheek Bollenstreek gaan hun samenwerking nog verder uitbouwen. Tijdens een ontmoeting tussen de directeuren van beide organisaties, vanwege de overdracht van de nieuwe collectie, benadrukten zij nogmaals het belang van lezen.

Twee jaar geleden zijn de middelbare school en de bibliotheek gestart met een pilot, waarbij de bibliotheek ieder halfjaar een speciaal geselecteerde collectie aan de KTS levert. In de onderbouw lezen de leerlingen vrij in de lessen Nederlands, en vergroten zo hun woordenschat en leesplezier. Ze kunnen langer zelfstandig lezen en leren zich beter te concentreren. Dit schooljaar zijn er ook nieuwe boeken geleverd voor de bovenbouw. Het doel is een doorlopende leeslijn te creëren. De komende tijd gaan de KTS en Bibliotheek Bollenstreek kijken naar een samenwerking op het gebied van workshops voor leerlingen en docenten.

Boekenweeklunch met Herman van Amsterdam

Herman van Amsterdam in de tuin van de pastorie van de Pancratiuskerk in Sassenheim. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n In het kader van de Boekenweek organiseert de bibliotheek Sassenheim op dinsdag 13 maart een lunchlezing. Te gast is Herman van Amsterdam, auteur van de dorpsnovelle 'Onder het oog van de slechtvalk'.

Herman van Amsterdam werkte vier seizoenen als vrijwilliger op de dodenakker en in de pastorietuin van de Pancratiuskerk in Sassenheim. Daarover schreef hij de dorpsnovelle 'Onder het oog van de slechtvalk'. Een belangrijke rol is weggelegd voor de Zweedse slechtvalk die sedert enkele jaren in de toren van de kerk huist.

De auteur, geboren en getogen in de Bollenstreek, brengt met zijn gedetailleerde observaties de begraafplaats op bijzondere wijze tot leven.

De lunch is van 12.00 tot 14.00 uur en wordt gehouden in de bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42). De entree bedraagt 7,50 euro voor leden en 10 euro voor niet leden. Toegangskaarten zijn bij alle vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek verkrijgbaar aan de balie of via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Boekenweekthema: natuur

Van 10 t/m 18 maart is het weer Boekenweek. Dit jaar is het thema: natuur. Ook de Bibliotheek Bollenstreek staat deze week helemaal in het teken van dit allesomvattende thema.

Voorjaarsconcert Monward met topsolisten

Warmond n De Stichting Kamermuziek Warmond brengt tijdens het voorjaarsconcert op zaterdag 10 maart om 20.15 uur in de Protestantse Kerk een sterk Italiaans getint programma.

Het Monward Consort heeft twee solisten uit Italië uitgenodigd: pianist Paolo Fiamingo en sopraan Irene Favro. Beiden hebben een indrukwekkende staat van dienst. Irene Favro soleerde bij vele orkesten in binnen- en buitenland. Zij zingt regelmatig in de operahuizen van Italië, onder andere in de beroemde opera van Verona. Paolo Fiamingo is naast docent aan het Conservatorium van Turijn ook dirigent en werkt in die functie als assistent en co-repetitor bij de opera van Verona.

Die Forelle

Voor de pauze neemt Fiamingo de virtuoze pianopartij van het Forellenkwintet voor zijn rekening nemen. Dit bekende kamermuziekwerk ontleent zijn naam aan het feit dat Schubert in het vierde deel het door hem eerder gecomponeerde lied 'Die Forelle' gebruikte als thema om er variaties over te schrijven.

Na de pauze zingt Favro meerdere delen uit Italiaanse opera's. Muziek uit de tijd van de Barok van componisten als Monteverdi, en Vivaldi tot de allermooiste aria's uit de Romantiek van onder andere Bellini en Puccini.

Kaarten zijn nog te reserveren via www.kamermuziekwarmond.nl.

Keramisten in 't Keldertje

Warmond n In de kelder van Galerie de Pomp (Dorpsstraat 38) is tot en met april het werk van drie keramisten te zien.

Het aardewerk van Cotta di Mare in Leiden komt uit traditionele pottenbakkerswerkplaatsen in Spanje. Elke streek heeft zijn eigen stijl. De eigenaresse, Eva van Deinse, gaat regelmatig naar Spanje om het aardewerk daar zelf uit te zoeken.

Lies van Huet maakt interieurkunst en werkt in opdracht. Zij geeft cursussen en workshops en is eigenaar van een atelier, gevestigd in de oude gevangenis de Blokhuispoort in Leeuwarden. Lies werkt met steengoedklei en porselein. Vanuit een concept, een idee, ontstaat de vorm. Dan volgen de techniek en de kleuren, met als belangrijke inspiratiebron het Friese landschap.

Marian van der Weyden is tien jaar geleden, nadat zij eerst schilderde, begonnen met een drie jarige opleiding en maakt vooral gebruikskeramiek. Ook vindt zij raku en houtzout stoken heel inspirerend. Meer op www.galeriedepomp.nl.

cultuur/uit!

n Dubbel feest Rijnlands Lyceum met renovatie en lustrum

Door de renovatie zijn er extra zit- en werkplekken voor de leerlingen gecreeerd. | Foto: pr.

Sassenheim n Het gerenoveerde schoolgebouw van het Rijnlands Lyceum Sassenheim wordt op woensdag 14 maart feestelijk geopend. Wethouder Kees van Velzen verricht samen met een leerling de openingshandeling waarna een ieder het resultaat van de renovatie kan bewonderen. Ook heeft de middelbare school nog wat te vieren: het 45-jarig lustrum.

"Onze leeromgeving is nu aangepast aan de nieuwste inzichten op onderwijsgebied", zegt Ilse Tacken, conrector bedrijfsvoering. "Onderwijsvormen veranderen, leermiddelen veranderen en het leerlingenaantal groeit nog steeds. Zelfstandig werken, werken met een eigen device: dat is steeds meer gemeengoed geworden. Om die redenen werd het gebouw anders ingedeeld. Daarnaast deelden we kantoorruimtes efficiënter in en is er geclusterd. Tenslotte werd het klimaat in de lokalen verbeterd. Het is gelukt om alles is in de schoolvakanties te realiseren zodat de lessen er minimaal hinder van hadden. We startten in de kerstvakantie in 2016, het meeste gebeurde in de zomervakantie 2017 en tenslotte is in de voorjaarsvakantie het laatste afgerond", aldus Tacken.

Lokalen van verschillende groottes en mini-leerpleinen zijn gemaakt, op de gang kwamen werkplekken voor leerlingen. Ook zijn er zitjes voor leerlingen gerealiseerd zodat zij op andere plekken dan in de aula kunnen pauzeren.

Op naar de Tweede Kamer

Foto: pr.

Teylingen n Een groep inwoners van Teylingen heeft donderdag 22 februari een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Doel was om, in deze verkiezingstijd, de verschillende functies van de gemeenteraad en de Tweede Kamer nog eens op het netvlies te krijgen. Er was een rondleiding en een ontmoeting met CDA-kamerlid René Peters. Voordat hij in 2017 tot de CDA-fractie in de Tweede Kamer toetrad, was Peters raadslid en wethouder in de gemeente Oss. De bezoekers waren ook aanwezig bij de bijzondere zitting van de voltallige Tweede Kamer, in verband met het overlijden van oud-premier Lubbers. | Foto: pr.

Anne in Teylingen

Foto: pr.

Teylingen n Tweede Kamerlid Anne Kuik was vorige week te gast bij CDA Teylingen in Grand Café Graaf Jan in Sassenheim. Tijdens dit Politiek Café beantwoordde het jonge CDA-kamerlid vragen over onderwijs, zorg, wonen en werk. De 30-jarige Groningse kreeg bij de laatste Kamerverkiezingen 15.000 voorkeurstemmen. Voordat ze verkozen werd als Tweede Kamerlid was ze gemeenteraadslid voor het CDA in Groningen. De meeste vragen van de aanwezigen hadden betrekking op de zorg en meestal ook op de eigen situatie. | Foto: pr.

'Het gaat om het spel'

Foto: pr.

Warmond n Voor de tweede keer in het afgelopen jaar organiseerden de KBO Teylingen en de Warmondse afdeling van de Zonnebloem gezamenlijk een spelletjesmiddag. Op woensdag 21 februari was de opkomst groot genoeg om twee speeltafels te maken voor het klaverjassen, drie tafels om rummikub te spelen en een sjoelgroepje te vormen. Het ging er fanatiek aan toe, maar winnaars en verliezers waren er deze middag niet, want het ging om het spel en niet om de knikkers. | Foto: pr.

Verlate Valentijnslunch bij Zonnebloem

Foto: pr.

Voorhout n Dat de Zonnebloem Voorhout hart heeft voor de zaak, is natuurlijk bekend. De jaarlijkse Valentijnslunch moest een weekje doorgeschoven worden vanwege de carnaval, maar ook zeven dagen na Valentijnsdag smaakte de lunch heerlijk. Vorige week woensdag genoten 28 gasten en 3 vrijwilligers van de kippenpasteitjes, andijviestamppot met een gehaktbal en een vlaflip bij Welgelegen in Voorhout, dat de gehele lunch sponsorde. | Foto: pr.

week in beeld

Tennispark in juni open

Op sportpark de Roodemolen wordt hard gewerkt om het nieuwe tennispark van de STV aan te leggen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De bouw van het nieuwe tennispark van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV) is in volle gang. Het park op het Roodemolenpark wordt media juni dit jaar geopend.

Bij de bouw van het nieuwe tennispark voor de Sassenheimse Tennis Vereniging is weer een nieuw hoogtepunt bereikt. Letterlijk dit keer, want het hoogste punt van het clubhuis zit erop. STV vierde dat samen met de medewerkers van de bouw door het schenken van zogenaamd (alcoholvrij) pannenbier. Om het feest compleet te maken, sneden STV-voorzitters Hans Wingender en René Vos de taart aan. Bovendien werden de bouwmedewerkers bedankt met een aandenken.

De beide voorzitters, die elkaar als voorzitter van de tennisvereniging jaarlijks afwisselen, zijn hun gezamenlijke bestuursperiode acht jaar geleden gestart. Hierbij wisten ze dat tijdens hun ambtsperiode de bouw van het nieuwe tennispark gerealiseerd zou worden. Het is dan ook fijn om na jaren van intensieve voorbereidingen eindelijk resultaat te kunnen zien. Tijdens de ALV van de vereniging kregen de leden een virtuele rondleiding door het nieuwe clubhuis.

De Sassenheimse Tennis Vereniging zal medio juni 2018 het nieuwe clubhuis feestelijk openen tijdens het Open Toernooi.

Dubbel Van der Geest

Warmond n Lisa van der Geest heeft de derde en vierde marathon uit de grandprixcyclus op natuurijs gewonnen. In het Zweedse Lulea won ze de laatste wedstrijd door in de laatste fase weg te rijden bij concurrent Elma de Vries.

Van der Geest won al eerder de nationale titel op de Weissensee en ook in Zweden liet ze zien in goede vorm te steken. Op zaterdag won ze derde wedstrijd door weg te rijden en met een voorsprong van 14 seconden te finishen voor haar achtervolgers. Op zondag zette haar ploeg, MK Basics, de kaarten op Iris van der Stelt. De inwoonster van Sassenheim had nog een kans om het klassement van de Grand Prix te winnen, maar viel uit met materiaalpech. Het betekende voor Van der Geest dat haar kopwerk niet meer nodig was voor haar ploeggenoot en dus ging ze voor eigen kansen. Na bijna honderd kilometer reed ze weg bij de kopgroep van zes en kwam alleen over de finish.

Foreholte wint degradatiekraker

Voorhout n Een onvervalste degradatiekraker tussen Foreholte en Alphen voltrok zich voor de ogen van de min of meer verbaasde toeschouwers op een ijskoude Elsgeest. Uiteindelijk vergoedde het resultaat heel veel voor de Voorhoutse supporters.

Alphen was onmiddellijk gevaarlijk vanaf de aftrap en het was zoals zo vaak keeper Matthijs Guijt die de Voorhoutse ploeg in de wedstrijd hield. Eerst was het spits Mounier el Bouny die op de Voorhoutse keeper stuitte en even later miste aanvoerder Dennis Boer oog in oog met Guijt. De Voorhouters sloegen in hun eerste goede aanval direct toe. De opgekomen Joost van Dam gaf een prima voorzet, die door spits Jelle Geerlings onberispelijk werd binnengekopt (1-0). Even later stuitte topscoorder Yassine Barraki wederom op doelman Guijt. De Voorhouters hadden de voorsprong kunnen vergroten maar de voorzet van Sten Admiraal viel tussen Alphenkeeper Rick de Vries en Tom Bleijswijk, waardoor De Vries nog net kon ingrijpen.

onrust

Het feit dat de Voorhouters niet in staat waren geweest om de voorsprong te vergroten bleef in de tweede helft voor heel veel onrust zorgen in hun spel, maar nadat middenvelder Jan de Lange, natuurlijk opnieuw via de vingertoppen van Guijt, de lat had geraakt gaf de Voorhoutse ploeg geen kans meer weg. Wel was het de gehele tweede helft 'vrouwen en kinderen eerst' binnen de lijnen en daarbuiten werden de billen samen geknepen. Het voetbal was niet om aan te zien, maar de spanning hield eenieder bij de les. Toni Arroyo kwam voor Bas Jongbloed en Bas Rotteveel voor Christian Guijt. Casper Brabander zag een vliegend schot naast het doel verdwijnen en Joost van Dam kopte in kansrijke positie onzorgvuldig over. En zo bleef de spanning in de lucht hangen en de mogelijkheid voor een dramatisch gelijkspel. Tot opluchting van alle Voorhouters floot scheidsrechter El Hayouti na vierennegentig minuten de wedstrijd de geschiedenis in en kan Foreholte drie punten bijschrijven.

23 / 24

1 t/m 7 maart

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger: Diaken B. Prins

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur: Meditatieve dienst, voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. M. Hogenbirk

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met Parochiekoor , voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9):zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: ds. J. Schelling (Woerden)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. J. de Klerk (Wassenaar)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn (Heilig Avondmaal)

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur Jeugd-Bar, zondag 10.00 uur, heilig avondmaaldienst, 19.00 uur: genezingsdienst o.l.v. J. Zijlstra.

Internetpastor over uitmuntendheid: Je eigen pad volgen

Nikolaas Sintobin. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De Vlaamse jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin komt op maandag 5 maart naar Palliam in Warmond om een lezing te geven over 'uitmuntendheid'. Het is een woord uit de pedagogische traditie van Ignatius van Loyola dat past bij het streven van veel mensen om de beste te zijn. Zo'n streven lijkt vooral op een soort uitputtende wedstrijd.

Volgens Nikolaas Sintobin leert Ignatius met zijn 'uitmuntendheid' iets heel anders. Het heeft volgens hem te maken met een verlangen om je positief te onderscheiden van de rest van de wereld en daarbij je eigen pad te volgen. Het gaat er niet om beter te willen zijn dan iemand anders, maar om je unieke, persoonlijke weg van groei. De jezuïtische traditie van 'uitmuntendheid' leert hoe hier mee om te gaan, ten gunste van jezelf én van de samenleving.

De bijeenkomst is in de Matthiaskerk (Herenweg 78) en begint om 19.30 uur. De toegang bedraagt 5 euro Inschrijven kan bij www.palliam.nl.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 4 maart binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 8 is: D. van de Poll uit Voorhout. De oplossing was: Koufront.