De Teylinger

18 december 2019

De Teylinger 18 december 2019


Lintje voor Marcel Floor

Burgemeester Breuer met Marcel Floor, zijn vrouw Marloes en zoon Siem. | Foto: PdB Foto: Piet de Boer

Voorhout n Muziekvereniging Sint Cecilia bestaat dit jaar honderd jaar. Het afsluitende feest was op zaterdag 14 december in @Hok. Burgemeester Breuer komt om 22.00 uur onverwachts de zaal in lopen. Ze wil met de quiz meedoen die op punt van beginnen staat. ''Ik heb een paar vragen meegenomen.'' Het zijn vragen over feesten, evenementen en verenigingen in Teylingen. Bij ieder evenement bleek een Voorhouter de bedenker, initiatiefnemer en uitvoerder te zijn. Marcel Floor. Zijn ouders kijken gespannen toe. Ze hebben samen met een groep familieleden en fotografen tot 22.00 uur buiten gewacht. ''Komt u ook voor wat ik niet mag zeggen?''. Lees verder op pagina 11.

Kerstwandeling

Teylingen n In Park Rusthoff in Sassenheim is het op zaterdag 21 december mogelijk om tussen 17,00 en 19.00 uur een bijzondere kerstwandeling te maken. In Warmond is op zondag 22 december ook een kerstwandeling. De start is om 17.00, 17.30 of 18.00 uur. Vooraf aanmelden via www.pgwarmond.nl.

Foto: Piet de Boer

Jojan Froeling neemt
afscheid

Huisarts
is het
mooiste
vak dat er is

Zoektocht naar Het Beste Idee van 2020

Eropuit in
Teylingen rond
de feestdagen

uitgeweid n Riejelletie-tievie

Knauw in ambtelijke samenwerking HLT

Teylingen n De tussentijdse evaluatie van de ambtelijke samenwerking van Teylingen, Lisse en Hillegom heeft in Teylingen bij een aantal fracties niet tot echt warme gevoelens geleid. Een herijking is volgens hen gepast. Zelfs aan een deels ontvlechting wordt gedacht. In ieder geval is er een ietwat meer genuanceerd beeld ontstaan over hoe het bestuur van de gemeente aankijkt tegen HLT Samen. Met name D66, PvdA, CDA en de ChristenUnie staan kritisch.

Mankementen in de bedrijfsvoering, de financiële perikelen van Lisse, de ambtelijke samenwerking van Teylingen, Lisse en Hillegom ligt zwaar op de maag, zo blijkt uit een tussenevaluatie. "Dat kan fricties teweegbrengen", stelde GroenLinks. "Wat kunnen wij als raad doen samenwerking te verbeteren", vroeg de VVD af. "Het voldoet niet helemaal", constateerde Trilokaal. "Een brevet van onvermogen", strooide de ChristenUnie nog wat zout. Die partij was vanaf het begin al een criticaster voor deze ambtelijke samenwerking. "Een substantieel probleem met het management", oordeelde het CDA. De PvdA legde ook de vinger op de hoge druk die op de ambtenaren wordt gelegd. De evaluatie kreeg in Teylingen niet een gunstig ontvangst.

"Er zijn kinderziekten, maar er is geen dip", zo verklaarde een woordvoerder van het onderzoeksbureau. Het gaat de goede kant op. Er ligt wel een opgave om je als drie gemeenten strategisch te positioneren in de regio. Lisse is wel een groot aandachtspunt met die krappe beurs. Wethouder Marlies Volten zag eveneens gronden om op de ingeslagen weg verder te gaan. Er moet wel wat gebeiteld worden aan HLT Samen. En ook het CDA heeft veel waardering kennis en kunde van de ambtenaren, maar wees eveneens op wat mankementen, zoals de hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en de vele externe inhuur van krachten. Bij de fracties klonk steeds meer het woord 'ontvlechten'. Echter, bij de VVD viel er in de organisatie nog wat te verbeteren, maar het verdiende ook een compliment. Maar, "er heerst een organisatorische malaise van onbekwaamheid", kapte D66 af. "Niet zomaar met het badwater weggooien", dempte GroenLinks. "Niet het beschuldigende vingertje", voegde Trilokaal toe. "Als een organisatie fuseert kost het wat tijd. Wij zien juist positieve tekens", meende de eveneens wethouder. En ook de woordvoerder van het bureau bevestigde dat de samenwerking op de goede weg is. De wethouder zegde toe om in januari met een visie over het vervolg van HLT Samen te komen.

Moties

In de commissie kondigde de ChristenUnie alvast aan om met twee moties te komen, één over het besturingsmodel, en één over de ambtelijke aansturing. "In de huidige situatie loopt de ambtelijke organisatie aan tegen de vraag die vanuit de verschillende gemeentebesturen komt. Die werklast komt voort uit het ambitieniveau van B&W's en gemeenteraden. Als je juist heel ambitieus bent, leg je dus meer beslag op de HLT. Dat is een probleem, want het ambitieniveau van de verschillende gemeenten houdt daar geen rekening mee. Het gevolg is dan dat de werkdruk hoog is", aldus Nederstigt. "Alle fractievoorzitters hebben bij een gesprek aangegeven dat de HLT Samen op het strategische vlak voor Teylingen in elk geval een dikke onvoldoende scoort".

Andere opzet

In de raadsvergadering van donderdag 19 december hoopt de ChristenUnie (CU) een motie aangenomen te krijgen die B&W de opdracht meegeeft een plan te maken voor een herijking. "We vragen B&W te kijken naar andere besturingsmodellen, zoals bijvoorbeeld de opzet van een strategiebureau, waarbij de gemeenten strategisch advies kunnen 'inkopen' bij HLT. Dat is duidelijker. De operationele onderdelen van de organisatie kunnen dan weer gewoon naar de eigen gemeente. Maar een ander voorstel is ook om gewoon te kijken wat er gebeurt als je de hele organisatie weer ontvlecht als het je wel heel veel kost, maar toch niet oplevert wat je er van verwacht had. Dat die herijking noodzakelijk is ziet iedereen wel, de vraag wordt vooral op welke manier we dat aanpakken", zo antwoordt CU desgevraagd. (NK)

Oplossing voor doorstroming op Van Pallandtlaan nog in onderzoek

Er leefden onder de bewoners nog vele vragen over de geplande aanpassing. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Sassenheim n De doorstroming op de Van Pallandtlaan moet verbeterd worden. Het is een flessenhals. Fietsers steken de straat over als waaghals. Er moet wat gebeuren, maar wat precies, is nog de vraag, zo bleek tijdens de informatieavond op dinsdag 10 december in 't Onderdak.

Door Nico Kuyt

De verkeersdruk neemt steeds maar toe. Een onderzoek toont dat deze in 2030 flink toeneemt. Er wordt stevig gebouwd in Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout en Lisse en die auto's moeten ergens naar toe. "Wij willen het verkeer niet door ons dorp", stelde een woordvoerder van de aanpalende bewoners, maar dit zal die bouw niet tegenhouden.

Rotondes aanpassen

In de toekomst is met een grotere mobiliteit rekening te houden, waaronder het verbeterde openbaar vervoer HOV-net. De rotondes bij de Parklaan en Hoofdstraat voldoen niet en een aanpassing moet er komen. "De provincie is verantwoordelijk voor een goede doorstroming", zo klonk in ´t Onderdak van een provinciaal ambtenaar, waar helaas de provinciaal gedeputeerde Floor Vermeulen verstek liet gaan.

Geen randweg

Een eerder plan strandde een aantal maanden geleden al. En nu is het een zoeken van de provincie en gemeente naar een oplossing. Wil je een tunnel voor de fietser en voetganger, want die steken nu al met enige moeite over. Voor die tunnel, daar moet dan wel een huis voor sneuvelen.

Een randweg, dat geeft ook weer problemen. Het is beschermd bollengrond en er zijn bewoners die daar weer bezwaar tegen maken. In de toekomst zal door toenemende verkeersdrukte de vertragingen dus toenemen. Hoe dit op te lossen zal de komende tijd blijken. Voor een aantal drastische maatregelen, zoals een tunnel voor het autoverkeer, is het geld er niet. Het zal een oppoetsen worden van de huidige situatie, zo was de conclusie van de informatieavond. Verkeerslichten zijn geen optie, want er is dan teveel ruimte nodig voor een goede doorstroming.

Tot februari worden de commentaren opgehaald. In maart moet dat resulteren in een Nota van Beantwoording. En dat moet dan leiden tot een besluitvorming in provincie en gemeente.

Teylinger Trofee 2019 voor In de Buurt van Raamwerk

De winnaars van Raamwerk met hun trofee en een cheque van 1.000 euro. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Teylingen n Ze waren door het dolle heen toen vorige week donderdag aan hen de Teylinger Trofee werd uitgereikt. Deelnemers van In de Buurt van Raamwerk ontvingen uit handen van wethouder Arno van Kempen de eerste prijs. Van Kempen: 'De keuze is op jullie gevallen omdat het vernieuwend is, en bovendien plezierig is om mensen met een beperking deel te laten nemen aan de samenleving'.

Door Piet van Kampen

Welzijn Teylingen organiseert deze jaarlijkse uitreiking en voor de Teylinger Troffee 2019 waren drie organisaties genomineerd, op basis van drie criteria van wat zij voor de samenleving betekenen. Hun werk moet een verbindende factor in zich hebben, onderscheidend zijn en met veel passie worden gedaan.

Drie genomineerden

In de loop van het afgelopen jaar werden er drie 'periodewinnaars' bekend, die de Teylinger Prijs ontvingen. In april ging de prijs naar Raamwerk, in augustus naar de organisatie van de Kerstwandeling Sassenheim en in de laatste ronde in november naar Sassemkwizzt. Deze drie stonden dus in de jaarlijkse finale, in een stampvolle zaal bij Cheers! in Voorhout. Daar was ook het jaarlijkse vrijwilligersfeest, voor alle inwoners die zich inzetten bij 200 vrijwillige organisaties die Teylingen rijk is.

Mooi en dankbaar

Voordat de wethouder tot de bekendmaking overging, werden filmpjes van diverse vrijwilligersorganisaties getoond waaronder uiteraard ook die van de genomineerden. De spanning liep op. Van Kempen:"'Ik vind het geweldig om dit te mogen doen en vind het een van de mooiste momenten van het jaar. Het is ongelofelijk mooi en dankbaar werk wat jullie doen,"stak hij de genomineerden de loftrompet. Vervolgens opende hij de envelop met daarin een cheque van 1.000 euro voor de winnaar. Toen bekend werd dat Raamwerk de uitverkorene was gingen de deelnemers uit hun dak. Op basis van het glas huis aan huis ophalen, het terrein schoon houden bij Van der Valk, het helpen bij hondenopvang Kwispelbrigade en het zingen met ouderen in Sassembourg leverde hen dat de hoogste eer op.

In de voetsporen van Jan Steen met nieuwe wandeling

Warmond n Burgemeester Carla Breuer en wethouders Arno van Kempen en Marlies Volten maakten zondag 15 december de Jan Steen-wandeling door het historische dorpscentrum van Warmond. Bij die gelegenheid werd ook de online brochure van deze wandeling gelanceerd.

Op initiatief van Stichting Warmond aan de Kaag zijn op verschillende locaties in het dorp reproducties van wereldberoemde schilderijen van Jan Steen opgehangen. Aan de hand van deze schilderijen vertelden gidsen Anja Schrage en Astrid Hennekam, die de wandeling ontwikkelden, de deelnemers over Jan Steen, de symboliek in zijn schilderijen en over het dagelijks leven in de zeventiende eeuw.


"Erg leuk én leerzaam om mee te lopen", aldus burgemeester Carla Breuer. "Deze wandeling laat goed zien waarom Warmond alle reden heeft om zich als Jan Steen-dorp op de kaart te zetten."


Wonen en werken

De beroemde schilder uit de Gouden Eeuw woonde en werkte een periode in Warmond. Zo is bijvoorbeeld het vroegere kasteel Lockhorst op een van zijn werken afgebeeld. Maar ook op talloze manieren kan een link met de Warmondse historie worden gelegd.

Gratis brochure

De leuke weetjes en achtergrondverhalen zijn nu ook terug te lezen in een gratis brochure, die te downloaden is via de website van Warmond aan de Kaag: www.warmondaandekaag.nl.

De brochure is zo vormgegeven dat deze goed te lezen is vanaf een smartphone. Zo kan iedereen op een moment naar keuze deze wandeling beleven.

Politiechef luidt noodklok

Teylingen n Politiechef Henk Woppenkamp luidt de noodklok over de personeelstekorten bij de politie. In de commissie van maandag 9 december zegt de teamchef van het politieteam Noordwijk-Teylingen "dat wij dit geen half jaar meer volhouden".

Het team presteert "op de toppen van ons kunnen", zegt Woppenkamp. In de afgelopen twee jaar is hij achttien agenten kwijtgeraakt, onder meer door pensionering, en zijn er slechts twee voor teruggekomen. Het illustreert een landelijk probleem, waarbij de politie de personeelstekorten maar moeilijk kan opvangen. Daarnaast worden agenten van het team ook ingezet bij de persoonsbeveiliging in andere plaatsen en door de rellen in Den Haag moeten ook daar extra agenten heen.

Door intensieve samenwerking in de streek lukt het het team tot nu toe om de tekorten op te vangen, maar dat gaat niet lang meer duren. Door tekorten in de teams Bollenstreek-Noord en Katwijk worden agenten ook daar regelmatig ingezet. Woppenkamp laat weten dat hij de situatie voor 2020 nog erger verwacht, en benoemde daarbij de inzet van politie tijdens het watersportseizoen op de Kaag als een van de punten van zorg is. Burgemeester Breuer zegde, na vragen uit de commissie, toe om binnenkort in debat te gaan over de problemen en daarin onder andere mee te denken over welke politietaken prioriteit hebben.

Meerlanden reikt cheques uit

Wethouder Rob ten Boden reikt cheques uit aan vertegenwoordigers van Stichting Zinsnede, Cultuur Verheft, speeltuin DVV en Judoteam Bollenstreek. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Judoteam Bollenstreek (369,83 euro), 's Heeren Loo Willem vd Bergh (400 euro), Speeltuinvereniging DVV (868,50 euro), Stichting Tandem Activiteiten Gehandicapten (500 euro), Stichting Zinsnede (500 euro), Toneelvereniging Cultuur Verheft (650 euro) en Volleybalclub Sassenheim (250 euro) hebben vorige week een cheque ontvangen van het Meerlandenfonds.

"Dit jaar ontvangen 108 clubs een bijdrage uit het Meerlandenfonds. We hebben als bestuur bij de aanvragen gelet op degenen, die zich inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving, vandaag en morgen," zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van afvalwerker Meerlanden. "Deze vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze maatschappij. Zij dragen eraan bij dat het in onze regio fijn wonen, werken en recreëren is."

In totaal zijn is 55.000 euro aan cheques uitgedeeld.

Oliebollen voor Hartekind

Voorhout n Stichting Hartekind houdt in de laatste week van het jaar een oliebollenactie, om geld in te zamelen voor onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. Door oliebollen te kopen, steunen kopers Hartekind. Ophalen kan op maandag 30 en dinsdag 31 december in Voorhout, bestellen via hartekindvanbeelen@gmail.com. Of ophalen in Sassenheim, bij snackbar Parkzicht: info@snackbarparkzicht.nl.

Grote Clubactie: 28.770 euro

Teylingen n Zo'n 260.000 verkopers gingen de afgelopen maanden op pad om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Teylingen lukte het verenigingen om in totaal 28.770 euro op te halen.

Van alle verkochte loten gaat 80 procent terug naar de club. In Sassenheim ontving Badmintonclub Dynamo Sassem 303 euro, Christelijke Harmonievereniging Crescendo 567 euro, Gymnastiekvereniging RETURN Sassenheim 2.577 euro, RKVV Teylingen 3.360 euro, Volleybalclub Sassenheim 798 euro en Schaatstrainingsgroep Sassenheim & Kagermeer 516 euro.

In Voorhout haalde Handbalvereniging Foreholte 3.987 euro op, Twirlvereniging Inspiration 996 euro, MHC Voorhout 4.089 euro, Muziekcorps Sint Cecilia 1.719 euro, Universele Gevechtskunst Sportvereniging 924 euro en ZV de Columbiaan 1.788 euro. In Warmond wist SV Warmunda in totaal 5.208 euro op te halen met de lotenverkoop.

Ophokplicht voor krachtig kraaiende hanen

Teylingen n Hanen die in een stevig decibel in de morgenuren kraaien, krijgen te maken met de gemeentelijke handhavers. Zij zijn dus gewaarschuwd. Even de snaveltjes dicht.

Door Nico Kuyt

De raadscommissie Bestuur was het er vorige week maandag over eens. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een artikel opgenomen om de luidruchtige hanen nu even flink aan te pakken. Er geldt een ophokplicht voor dat robuust mannelijk pluimvee met een iets te sterke keel. De buren mogen namelijk niet in de nachtelijke uren verstoord worden in hun slaap. Aanleiding is een enkel incident dit jaar met een haan in Sassenheim. Het bewuste beest was begaafd met een zeer krachtig keelgeluid, wat de buren tot een zeker ongenoegen oprispte. De gemeente bleek niet bij machte om in te grijpen om zo de nachtelijke rust weer te herstellen, want de APV voorzag hierin namelijk niet. Het kraaien bleek geheel legaal. Maar een maatregel bleek echter ook niet nodig, want de haan streek vooraf het vaantje waardoor het probleem zich op natuurlijke wijze zich oploste. Niettemin is nu in de APV een artikel opgenomen om toekomstig mannelijk pluimvee met teveel zangtalent hun stem te laten ontzeggen.

In de raadscommissie Bestuur had Frans van Swieten (Trilokaal) nog wel wat bedenkingen bij het kelen van de hanen. Hoe ga je dat handhaven, zo was zijn vraag. Moet het niet gelden voor alle huisdieren, zoals honden. Maar volgens burgemeester Carla Breuer is er na dit incident met de krachtige kraaiende haan toch een bestuurlijke middelmodus gevonden door het nemen van een niet al te hele drastische maatregel. Om zo in de toekomst de overlast te voorkomen. De gemeente regelt daarmee niet meer dan nodig is. Je kan je voorstellen dat het ook voor driftig blaffende honden in de nachtelijke uren zou kunnen gelden, maar de gemeente blijft voorlopig bij een plicht van ophok van voor de buren al te luidruchtig pluimvee. De haan blijft een incident, maar met de nieuwe APV heeft de gemeente volgend jaar mogelijkheden om op te treden tegen het al te robuust natuurlijk gedrag van hanen die de hennen met hun aangenaam luidruchtig decibel hun wensen te imponeren. En helaas niet hun buren.

CultuurHistorisch Genootschap schrikt van scenario sloop Westerbeekschuur

Zicht op de Ruïne van Teylingen vanaf de Teylingerlaan. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek laat in een brief aan de gemeenteraad weten 'met ontsteltenis kennis genomen te hebben' van het plan om de oude bollenschuur van Westerbeek aan de Teylingerlaan te slopen.

De sloop maakt deel uit van de businesscase 'de Tuinen van de Ruïne', het scenario dat de gemeente verder laat uitwerken in het grotere plan om de Ruïne en de omgeving op te knappen en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Daarin wordt een oude kasteeltuin aangelegd die jaarrond open is. Ook moet er een bezoekerscentrum komen. Omdat ook de omgeving van het oude kasteel wordt aangepakt, is ook de oude bollenschuur van Westerbeek in het plan opgenomen.

In het plan 'de Tuinen' wordt het voorstel gedaan om de tachtig jaar oude schuur te slopen en op die plek eventueel een nieuw bezoekerscentrum neer te zetten. Reden voor de sloop is onder meer dat de huidige schuur het zicht op de Ruïne vanaf de Teylingerlaan zou ontnemen. Volgens het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) klopt dit niet. "Het zicht wordt niet belemmerd door de oude bollenschuur uit 1930, maar alleen door de latere aanbouwen," schrijven zij onder een meegestuurde foto. En dat de Westerbeekschuur niet op een gemeentelijke monumentenlijst staat, is volgens het CHG ook geen reden om het te slopen. "De bollenschuur van Westerbeek staat al vanaf het begin in de Regionale Collectie Bollenschuren. Helaas heeft de gemeente Teylingen verzuimd om deze voor de regio belangrijke bollenschuur de benodigde bescherming te geven."

Daarnaast wijst het CHG op een eerder rapport dat in opdracht van de gemeente is opgesteld in onderzoek naar de mogelijkheden voor de Ruïne. "In dit rapport [...] worden de bollenschuren in de omgeving van de Ruïne beschreven als iconen van de Bollenstreek. In deze visie wordt aangeraden de bollenschuren te herstellen en ze te betrekken in de totale historische context van het gebied."

Tot slot schrijft het genootschap ook over de historische betekenis van het pand. "Nadat de buitenplaats, die rond de Ruïne van Teylingen was ontstaan, in verval was geraakt, zijn de gronden verkaveld en in cultuur gebracht. De bloeiperiode van de bloembollencultuur in de 19de en 20ste eeuw is van even groot belang voor de Bollenstreek als de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw."

Het CHG zou graag zien dat de Westerbeekschuur gerestaureerd wordt en dienst gaat doen als bezoekerscentrum. In de businesscase wordt het pand voor deze functie echter als 'te groot' aangeduid. Ook de invulling met woonappartementen wordt als suggestie meegegeven. De sloop van de bijgebouwen, achter de schuur, is geen probleem. Daardoor zou vanuit het westen de Ruïne weer helemaal zichtbaar worden. Het genootschap vraagt de gemeente dit te overwegen en hen in het vervolg te betrekken bij de plannen.

Ingezonden: Beter nieuws voor Warmond

Ingezonden n "Eind oktober kreeg Warmond te horen: het veiliger maken van de doorgaande route is uitgesteld tot 2021. Dat was SLECHT nieuws.

Maar nu is er BETER nieuws! Onze brief en de brieven van andere inwoners hebben geholpen. Wij willen dat de weg al op korte termijn veiliger wordt gemaakt. Op 2 december hadden we daarover een positief gesprek met drie ambtenaren. De twee projectleiders en de verkeersdeskundige hebben goed naar ons geluisterd en kwamen zelf ook met ideeën. Begin januari praten we verder.

Uiteindelijk beslist natuurlijk het gemeentebestuur. Maar de leden van de raad hebben al gezegd dat ook zij niet willen wachten tot 2021. Komende donderdag stemmen ze over een voorstel van het CDA. Dat voorstel is al begin volgend jaar een maximum snelheid van 30 km per uur in te voeren. Al met al gaat het dus de goede kant op: van slecht nieuws naar beter nieuws naar hopelijk GOED nieuws. Wordt vervolgd."

Ans Bartelink / Aad Overgaag / Aad Boer / Dick Duynhoven / Erik van Gogh / Aad Heemskerk / Ilona Huppler / Leo Knijnenburg / Jaap Mohlmann / Bouke van Rijnswou / Marissa Scherptong / Nicoline Sieval / Ricky Slingerland / Gerrit Slingerland / Renate Weijers / Ans Willemze / Els de Winter.

Knauw in ambtelijke samenwerking HLT

Teylingen n De tussentijdse evaluatie van de ambtelijke samenwerking van Teylingen, Lisse en Hillegom heeft in Teylingen bij een aantal fracties niet tot echt warme gevoelens geleid. Een herijking is volgens hen gepast. Zelfs aan een deels ontvlechting wordt gedacht. In ieder geval is er een ietwat meer genuanceerd beeld ontstaan over hoe het bestuur van de gemeente aankijkt tegen de HLT Samen. Met name D66, PvdA, CDA en de ChristenUnie staan kritisch.

Door Nico Kuyt

Mankementen in de bedrijfsvoering, de financiële perikelen van Lisse, de ambtelijke samenwerking van Teylingen, Lisse en Hillegom ligt zwaar op de maag, zo blijkt uit een tussenevaluatie. "Dat kan fricties teweegbrengen", stelde GroenLinks. "Wat kunnen wij als raad doen samenwerking te verbeteren", vroeg de VVD af. "Het voldoet niet helemaal", constateerde Trilokaal. "Een brevet van onvermogen", strooide de ChristenUnie nog wat zout. Die partij was vanaf het begin al een criticaster voor deze ambtelijke samenwerking. "Een substantieel probleem met het management", oordeelde het CDA. De PvdA legde ook de vinger op de hoge druk die op de ambtenaren wordt gelegd. De evaluatie kreeg in Teylingen niet een gunstig ontvangst.

Geen dip

"Er zijn kinderziekten, maar er is geen dip", zo verklaarde een woordvoerder van het onderzoeksbureau. Het gaat de goede kant op. Er ligt wel een opgave om je als drie gemeenten strategisch te positioneren in de regio. Lisse is wel een groot aandachtspunt met die krappe beurs. Wethouder Marlies Volten zag eveneens gronden om op de ingeslagen weg verder te gaan. Er moet wel wat gebeiteld worden aan HLT Samen. En ook het CDA heeft veel waardering kennis en kunde van de ambtenaren, maar wees eveneens op wat mankementen, zoals de hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en de vele externe inhuur van krachten. Bij de fracties klonk steeds meer het woord 'ontvlechten'. Echter, bij de VVD viel er in de organisatie nog wat te verbeteren, maar het verdiende ook een compliment. Maar, "er heerst een organisatorische malaise van onbekwaamheid", kapte D66 af. "Niet zomaar met het badwater weggooien", dempte GroenLinks. "Niet het beschuldigende vingertje", voegde Trilokaal toe. "Als een organisatie fuseert kost het wat tijd. Wij zien juist positieve tekens", meende de eveneens wethouder. En ook de woordvoerder van het bureau bevestigde dat de samenwerking op de goede weg is. De wethouder zegde toe om in januari met een visie over het vervolg van HLT Samen te komen.

Moties

In de commissie kondigde de ChristenUnie alvast aan om met twee moties te komen, één over het besturingsmodel, en één over de ambtelijke aansturing. "In de huidige situatie loopt de ambtelijke organisatie aan tegen de vraag die vanuit de verschillende gemeentebesturen komt. Die werklast komt voort uit het ambitieniveau van B&W's en gemeenteraden. Als je juist heel ambitieus bent, leg je dus meer beslag op de HLT. Dat is een probleem, want het ambitieniveau van de verschillende gemeenten houdt daar geen rekening mee. Het gevolg is dan dat de werkdruk hoog is", aldus Nederstigt. "Alle fractievoorzitters hebben bij een gesprek aangegeven dat de HLT Samen op het strategische vlak voor Teylingen in elk geval een dikke onvoldoende scoort".

Andere opzet

In de raadsvergadering van donderdag 19 december hoopt de ChristenUnie een motie aangenomen te krijgen die het B&W de opdracht meegeeft een plan te maken voor een herijking. "We vragen B&W te kijken naar andere besturingsmodellen, zoals bijvoorbeeld de opzet van een strategiebureau, waarbij de gemeenten strategisch advies kunnen 'inkopen' bij HLT. Dat is duidelijker. De operationele onderdelen van de organisatie kunnen dan weer gewoon naar de eigen gemeente. Maar een ander voorstel is ook om gewoon te kijken wat er gebeurt als je de hele organisatie weer ontvlecht als het je wel heel veel kost, maar toch niet oplevert wat je er van verwacht had. Dat die herijking noodzakelijk is ziet iedereen wel, de vraag wordt vooral op welke manier we dat aanpakken", zo antwoordt de ChristenUnie desgevraagd.

'HLT Samen scoort op het strategische vlak een dikke onvoldoende'

Dokter van 'Gallisch dorp in de Randstad'

Jojan Froeling in zijn behandelkamer. Op de achtergrond Afrikaanse kunstvoorwerpen. | Foto: Piet de Boer Foto: Piet de Boer

n Huisarts Jojan Froeling neemt na 27,5 jaar afscheid

Warmond n Jojan Froeling komt uit een familie die generaties lang medici heeft voortgebracht. Hij studeerde medicijnen in Leiden. Na zijn huisartsenopleiding kon hij meteen aan de slag in Warmond. 'Huisarts is het mooiste vak dat er is.' Vooral door het contact met de bewoners van 'dit Gallisch dorp in de Randstad'.

Door Piet de Boer

Na de huisartsenopleiding in Nijmegen kwam hij in juni 1992 naar Warmond. Froeling staat in een lange familietraditie van huisartsen en andere medici. Ook zijn jongste dochter studeert op dit moment medicijnen. Zijn oudste dochter koos voor facility management en zijn zoon studeert op 19 december af als natuurkundige gespecialiseerd in duurzame energie op waterstoftransport.

Patiënten

Froeling volgde in 1992 dokter dokter Fons de Gijzel op. Die stond, volgens de toen nieuwbakken huisarts, ''te springen om met zijn zeilboot te vertrekken en hij zeilt nog steeds". Er is zo nu en dan nog contact.

Het aantrekkelijke van huisarts zijn, is het langdurige contact met allerhande patiënten. Je kan mensen bijstaan met advies en ondersteuning. De huisarts heeft ook ongewild een natuurlijke autoriteit, wat hem soms wel eens verbaast. ''Er wordt eerder geloofd wat ik zeg dan wat de partner zegt.'' Bijvoorbeeld bij overgewicht of stoppen met roken.

Asterix

Warmond is volgens hem een uitzonderlijk dorp. ''Een pareltje in het westen.'' Men kent elkaar en de Randstedelijke drukte lijkt de sfeer in het dorp niet te raken. ''Het is afgezonderd en kleinschalig. Maar er gebeurt veel in het dorp. Er heerst een goed dorpsgevoel.'' Froeling ziet overeenkomsten met het Gallische dorp van Asterix en Obelix. En wie bent u dan? ''Asterix'', zegt hij lachend. ''Maar ik heb geen toverdrank.''

Hij benadrukt 27,5 jaren heel fijn in Warmond te hebben gewerkt. Hij heeft veel vertrouwen gevoeld vanuit de patiënten. Ook is hij dankbaar voor de fijne samenwerking met zijn collega artsen en de rest van het team in de praktijk. Het team is in de loop der jaren fors gegroeid. De onderlinge band is gelukkig erg goed gebleven. Toch hebben zijn vrouw en hij besloten te verhuizen naar Friesland. Daar liggen haar roots. Zij woont en werkt daar al bij de Raad voor de Kinderbescherming. Jojan pendelt tussen Leeuwarden en zijn huis in Warmond. In de auto gaat radio Omrop Fryslân aan. Hij kan het Fries al aardig volgen. ''Het is niet zo moeilijk, maar perfect spreken zal ik het nooit.''

Afrika en afscheid nemen

Froeling wil de komende tien jaar huisarts zijn in Friesland, maar geen eigen praktijk leiden. Geen administratie en meer tijd voor de patiënten. Hij wil dat eventueel combineren met werk bij de levenseinde kliniek, nu Expertisecentrum voor Euthanasie. Tenslotte wil hij meer vrijwilligerswerk gaan doen in zijn geliefde Afrika. Artsen opleiden, dat is hard nodig. Net als zijn broers volgde hij een opleiding tot Tropenarts en was in zijn studententijd diverse keren langdurig te vinden in een ziekenhuisje in Kenia. Na een rondreis met zijn vrouw in Afrika bleek tropenarts echter geen haalbare kaart. ''Doe me dit niet aan'' heeft ze toen gezegd. ''Mijn vrouw is minder reislustig dan ik'', verklaart hij. Ze besloten in Warmond neer te strijken, waar de behandelkamer van Froeling vol hangt met Afrikaanse kunstvoorwerpen.

Goede doelen

Op vrijdag 20 december neemt Jojan Froeling officieel afscheid met een receptie in 't Trefpunt tussen 15.00 en 18.30 uur. Bedoeld voor alle bewoners van Warmond zegt hij nadrukkelijk. Daar kan men ook kennismaken met zijn opvolger dokter Daisy Pors. Eventuele bijdragen gaan naar twee goede doelen. De Kili-Challenge sponsorbeklimming van de Kilimanjaro van de stichting WarChild en Tweega Medica, een kleine organisatie die Nederlandse artsen uitzendt naar de armste delen van Oost-Afrika.

Marcel Floor krijgt koninklijk onderscheiding

Foto: pr.

Vervolg voorpagina

De ouders van Marcel Floor kijken gespannen toe. Ze hebben samen met een groep familieleden en fotografen tot 22.00 uur buiten gewacht. ''Komt u ook voor wat ik niet mag zeggen?'' vraagt zijn moeder Anneke aan ieder die naar het @Hok loopt. Later in de gang zorgt ze met vriendelijke vasthoudendheid dat de groep ongezien blijft en geen geluid maakt. De verrassing mag niet uitlekken. De spanning valt weg als voorzitter Marcel Floor naar voren wordt geroepen en de burgemeester hem de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau op de revers speldt. Zijn vader Jan Floor en zijn moeder stralen naast hun zoon.

Boffen

Breuer was om 22.00 uur de zaal binnengestapt en stelde een paar vragen aan het publiek. Over het Grootste Doolhof bij de scouting en de Grootste Vossenjacht die in het Guinness Book of Records kwam. ''Wie organiseerde in 2001 dat Brasso (van Cecilia) optrad op Lowlands? Het publiek had weinig moeite met de vraag en bulderde: ''MARCEL''. Het is wel duidelijk voor wie ik kom, zei Breuer. ''Wij boffen met jou. Voorhout boft met jou. Heel veel verenigingen boffen met jou en heel veel inwoners boffen met jou.''

Marcel is een echte sociale bruggenbouwer. Zijn goede voornemen en wens is, zo citeert Breuer: ''Meer mensen betrekken bij het verenigingsleven. Dat leidt tot verrijkende ontmoetingen en een nog socialer Teylingen''. Ze glimlacht. ''Dat heb je meer dan waargemaakt''. Ze geeft hem de eretitel ''een ware ambassadeur voor plezier en vermaak in Voorhout''.

Organisator

De decorandus is namelijk een groot organisator en een vrijwilliger in hart en nieren. Floor organiseerde zeer uiteenlopende evenementen voor onder andere Scouting Boerhaave, de Oranjevereniging en natuurlijk muziekvereniging Cecilia. Enkele voorbeelden daarvan zijn De Proms, het grootste Doolhof, het tachtig- en honderdjarig jubileum van St. Cecilia, Oktoberfesten, maar ook het Tonprossen bij CV de Bokken. Marcel weet van aanpakken maar doet het liefst alles zelf. Carla Breuer tipt hem om ook anderen wat vaker bij zijn werkzaamheden te betrekken. Marcel houdt graag de touwtjes in handen, maar bij zijn dankwoord is hij toch wat beduusd. Bijna verlegen. ''Dit stond niet in het programma voor vanavond. Ik weet niet wat ik moet zeggen.'' Hij herpakt zich en eindigt met: ''Ik ben wel vereerd''. | Tekst: Piet de Boer

Nieuwe lesbrieven over de historie van de dorpen

Teylingen n In 2006 zijn de voormalige gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond opgegaan in de fusiegemeente Teylingen. In het daarop volgende jaar hebben de drie historische verenigingen van de drie dorpen een lesbrief samengesteld over de historie van deze drie dorpen. Voor 2020 is de lesbrief vernieuwd. Burgemeester Carla Breuer krijgt op woensdag 18 december het eerste nieuwe exemplaar uitgereikt.

De lesbrieven hebben voor elk dorp een heel eigen inhoud, maar zijn in de opmaak gelijksoortig en herkenbaar als loten aan dezelfde stam. In 2018 waren er geen lesbrieven meer beschikbaar en werd het tijd voor een herdruk. Daarop hebben Historisch Genootschap Warmelda, Stichting Oud Sassenheim (SOS) en de Historische Kring Voorhout (HKV) besloten om de inhoud van de brieven te herzien.

Historisch besef

De documenten zijn ook opnieuw opgemaakt, modern en kleurig met het oog op de doelgroep, de leerlingen van de groepen zeven van de basisscholen.

De gemeente heeft besloten om vanuit het oogpunt van educatie en historisch besef, de drukkosten van de lesbrieven voor haar rekening te nemen.

Bijzondere verjaardag voor Ben van Kesteren

Voorhout n Een bijzondere dag was het op zaterdag 14 december bij 'de Groentebroers' in Voorhout. Ter ere van de 75ste verjaardag van hun vader Ben van Kesteren was het gezin Van Kesteren weer eens voltallig aanwezig in de groentewinkel aan de Herenstraat.

Vader Ben, zijn zoons Ab en Pim en dochter Annemarie van der Sar - Van Kesteren deelden onder andere koffie en erwtensoep uit aan bezoekers, en klanten kregen ook nog eens een goodie bag mee.

Annemarie van der Sar: "Er zijn veel oude bekende langsgekomen, ook veel oud-medewerkers! Heel erg leuk om samen herinneringen op te halen. Het was een zeer bijzondere dag. Mijn vader straalde!" | Foto: pr.

Kerstsamenzang in Matthiaskerk

Warmond n Het Warmonds Schippertjeskoor zingt op zaterdag 21 december tijdens de traditionele kerstsamenzang in de Sint Matthiaskerk (Herenweg 78 in Warmond). De kerk wordt verlicht met honderden kaarsjes. Kinderen mogen een eigen muziekinstrumentje meebrengen om een aantal liedjes mee te spelen. De samenzang begint om 19.00 uur.

Alle knetterballen nog aan toe...

Foto: pr.

De knetterbal is te koop in veel winkels en is écht een voorbeeld van een super slecht stukje vuurwerk (speelgoed): om wat kruit met een lontje zit namelijk een (rood, groen of zwart) plastic balletje dat je na aansteken weggooit, in twee delen uit elkaar valt, zo'n twee seconden knettert en vervolgens blijft liggen....

Foto: pr.

Naast Dirk Groot, alias de Zwerfinator, en Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer, strijden vele anderen ook voor het stoppen van het gebruik van (met name dit) plastic in vuurwerk. Via Litterati worden nu ook de op straat gevonden plastic deeltjes van de knetterbal vastgelegd; vorig jaar werden er al 19.000 stuks geregistreerd! Uiteraard is dit het topje van de ijsberg, want niet overal wordt dit gedaan en bovendien blijft veel onopgemerkt ergens liggen. Dit categorie 1 vuurwerk mag het hele jaar door worden gekocht en afgestoken.

Vuurwerk, voor de een pret, voor de ander een ergernis. Persoonlijk ben ik geen voorstander, niet alleen vanwege de knallen, vernielingen en luchtvervuiling, maar u begrijpt voornamelijk vanwege het afval dat achterblijft. Er zijn zeker mensen die, vooral in hun eigen straatje op nieuwjaarsdag hun vuurwerkrestanten netjes opruimen, maar genoeg mensen doen dat niet. Vuurwerk 'schiet' ook alle kanten op en komt in de bosjes of elders terecht. En wanneer jongelui op straat ermee rondlopen en afsteken heb ik nog nooit iemand dit naderhand zien opruimen…

Zeker tot en met april, maar eigenlijk het hele jaar door, vind je nog wel delen van vuurwerk. Dat het rommel geeft die niet opgeruimd wordt (behalve dan voor een deel door de gemeentedienst en de zwerfafvalvrijwilligers) is tot daaraan toe, maar dat met deze knetterballen onnodig veel plastic - letterlijk wegwerpplastic, waar we allemaal zo hard tegen strijden! – in het milieu komt is ronduit belachelijk. Wist u dat waar vroeger papier gebruikt werd dit deels vervangen is door plastic en dat dit in kleine deeltjes uiteen wordt gereten?! Veel siervuurwerk en rotjes bevatten tegenwoordig plastic hulzen!

Actie #knetterbal

U kunt hieraan ook meehelpen: download de app Litterati, maak een eigen uitdaging aan of sluit aan via 'Lokale uitdagingen in de buurt' bij 'VoorhoutSchoon - vuurwerktroep', maak een foto (locatie aan), upload de foto en voeg thuis (wifi) tags toe (vuurwerk, plastic, knetterbal). Zo kunnen we een vuist maken om een verbod hierop te krijgen. Het mooiste is natuurlijk om ze ook op te rapen en in de PMD-zak te gooien.

Voorhout Schoon wenst iedereen een hele fijne kersttijd, een mooie jaarwisseling en schoon 2020!

Enquête over versterken vrijwilligersorganisaties

Teylingen n Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Teylingen verzetten enorm veel werk voor de eigen leden, de leefomgeving en samenleving, en vaak ook voor zichzelf. Vrijwilligerswerk brengt soms knelpunten met zich mee, uitdagingen of de noodzaak te vernieuwen of te ontwikkelen. Voor dergelijke vragen kunnen organisaties terecht bij Welzijn Teylingen. Welzijn Teylingen wil graag weten hoe haar dienstverlening nog beter kan aansluiten op de vragen en wensen van vrijwilligersorganisaties. Om deze informatie te verzamelen heeft Welzijn Teylingen een vragenlijst uitgezet.

Welzijn Teylingen biedt allerlei informatie en diensten aan vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in Teylingen. Te denken valt aan cursussen (via de vrijwilligersacademiebollenstreek.nl), een vacaturebank voor vrijwilligerswerk, een nieuwsbrief voor vrijwilligersorganisaties, bestuursondersteuning en de Teylinger Prijs.

Welzijn Teylingen reageert daarbij op signalen uit de samenleving: vraag naar een cursus over bepaalde onderwerpen, hoe kunnen er meer vrijwilligers worden gevonden, de behoefte om iemand mee te laten denken over een bepaald bestuursvraagstuk. Het welzijnswerk kent en spreekt weliswaar veel mensen in Teylingen, maar niet iedereen even goed. Daarom worden alle organisaties die in Teylingen werken met vrijwilligers opgeroepen om Welzijn Teylingen te helpen een goed beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoefte. Dat kan door de vragenlijst op de website in te vullen: https://www.survio.com/survey/d/wat-wil-de-vrijwilligersorganisatie.

Vragenlijst

De enquête staat open tot en met 15 januari 2020. De resultaten zullen worden verwerkt in het plan van aanpak voor 2020. Via de nieuwsbrief aan vrijwilligersorganisaties zal een samenvatting van de resultaten worden verspreid.

Meer informatie over vrijwilligerswerk is te vinden op de website van Welzijn Teylingen: https://www.welzijnteylingen.nl.

Beschikbaarheid sociale huurwoningen speerpunt in nieuwe woonafspraken

Op de foto staan vlnr Cor Vink (Huurdersbelang Teylingen) Hans Al (bestuurder Stek) Ingrid Tijsen (Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek HBVB) Marlies Volten ( wethouder Teylingen) Jolanda Langeveld (wethouder Lisse) en Anne de Jong (wethouder Hillegom). Foto: pr.

Teylingen n De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, Fusiecorporatie Stek/Vooruitgang, de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en Huurdersbelang Teylingen ondertekenden op donderdag 12 december de prestatieafspraken voor 2020. De partijen sloten zowel afspraken voor de drie gemeenten gezamenlijk als lokale afspraken per gemeente.

Er is behoefte aan goedkope en betaalbare huurwoningen. De economische crisis en later de hoge bouwkosten hebben ervoor gezorgd dat, er de afgelopen jaren minder woningen zijn gebouwd. Dit heeft ook invloed gehad op de doorstroming en zo zijn er de afgelopen jaren minder woningen beschikbaar gekomen. De gemeenten, corporatie en de huurdersbelangenvereniging willen een veilige woonomgeving en behoud van het unieke karakter van de kernen door onder meer een evenwichtige bevolkingsopbouw. Daarbij staat duurzaam wonen hoog in het vaandel: goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee.

Een belangrijk thema in de afspraken is de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Zo zijn er onder andere afspraken gemaakt over sloop en herbouw, renovatie en nieuwbouw, het bevorderen van doorstroming en woningen voor verschillende doel- en inkomensgroepen. De afspraken gaan niet alleen over de beschikbaarheid van woningen, maar ook over belangrijke onderwerpen als duurzaamheid van de woningvoorraad, betaalbaarheid en leefbaarheid. Zo zijn er afspraken gemaakt over het ophalen van grofvuil en wordt er samengewerkt op het gebied van woonoverlast. Daarnaast werken gemeente en woningcorporatie nauw samen in het huisvesten van kwetsbare doelgroepen.

In 2020/2021 levert Stek verschillende woningbouwprojecten op. In de gemeente Teylingen bijvoorbeeld in Warmond seniorenwoningen op verschillende locaties en eengezinswoningen aan de Jan Steenlaan, appartementen in de projecten Bloementuin en Vredesteyn in Sassenheim en in Voorhout over woningen in het project Hooghkamer.

Doorstroming

Om de doorstroming van sociale huurwoningen te bevorderen wijst Stek haar vrijesectorwoningen met voorrang toe aan zittende huurders met een midden- of hoog inkomen. Wanneer er geen geïnteresseerden vanuit Stek zijn, hebben kandidaten met een middeninkomen tot 47.069 euro voorrang op kandidaten met een hoog inkomen. Daarbij geeft Stek ouderen die een eengezinswoning van Stek achterlaten, voorrang op woningen die gelabeld zijn voor senioren. Jongeren kunnen met voorrang inschrijven op speciaal gelabelde woningen van Stek. Hierbij krijgen jongeren een tijdelijk huurcontract van vijf jaar en behoud van inschrijfduur. Afgelopen jaar is hiermee voor het eerst geëxperimenteerd en de resultaten zijn zodanig positief dat in 2020 deze regeling wordt voortgezet.

Workshop Windows 10 door Seniorweb

Voorhout n In de bibliotheek Voorhout (Herenstraat 48) start in het nieuwe jaar een Windows 10 workshop, gegeven door Seniorweb.

De cursus is op maandag 6 januari (de basis), maandag 13 januari (bestandsbeheer), maandag 20 januari (Internet Edge), maandag 27 januari (veiligheid en onderhoud), maandag 3 februari (fotobewerking) en maandag 10 februari (Word).

Kleine groepjes

De workshops van elk twee uur zijn van 14.15 tot 16.15 uur in de bibliotheek. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van maximaal zes deelnemers, zodat iedereen alle tijd en aandacht krijgt. Een laptop hoeven deelnemers niet mee te nemen. Deze staan klaar in de bibliotheek.

De kosten voor deze workshops zijn per keer 7,50 euro voor leden van de bibliotheek en/of Seniorweb en 10 euro voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over deze en andere cursussen.

Digitaal inloopspreekuur

Een andere digitale vraag? Kom dan naar het digitale inloopspreekuur. In de bibliotheek van Voorhout is dit spreekuur iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. Deze inloop is gratis.

Gemeente en Combibrug op zoek naar 'Het Beste Idee' van 2020

Teylingen n Niet alleen sportverenigingen, maar ook cultuur- en sociaal-maatschappelijke verenigingen en scholen kunnen meedoen aan een nieuwe ronde van Het Beste Idee. Daarin is de Combibrug, in opdracht van de gemeente, op zoek naar de beste sociale ideeën om mensen met elkaar te verbinden. Voor de winnaar is een cheque van 3.000 euro. Aanmelden kan tot half januari.

Wie heeft er een goed idee om mensen bij elkaar te brengen, uit hun isolement te halen, te laten bewegen, te laten zingen of te stimuleren in een positieve ontwikkeling? Hoe kun je, door gebruik te maken van de faciliteiten en vrijwilligers van de verschillende organisaties, iets doen voor anderen in de samenleving? Het zijn vragen die met Het Beste Idee beantwoord gaan worden. Vorig jaar was de eerste editie voor sportclubs, die werd gewonnen door De Columbiaan. Hun idee voor een speciaal zwemuurtje voor vrouwen, waarin ook zwemles gegeven wordt, won de hoofdprijs. Dit jaar is de wedstrijd dus breder. Ook andere verenigingen en scholen mogen hun idee inzenden. Het thema is dan ook niet voor niets 'Het Beste Idee, iedereen doet mee!'.

Vorig jaar was er begeleiding vanuit de gemeente en Sportcafé Teylingen, dit jaar pakt de Combibrug dat op. "We vinden dat heel erg leuk om te doen," vertelt Ludi van Zanten van de Combibrug. "We willen nu echt ruimer inzetten en ook alle inzenders gaan ondersteunen in de uitvoering van hun idee, zodat het er ook echt komt. Daarvoor hoef je dus niet te winnen. Met deze wedstrijd willen we een positieve impuls geven aan alle ideeën die in Teylingen leven."

Dit jaar hoeven de deelnemers ook geen presentatie te geven. Van Zanten: "We willen de drempel zo laag mogelijk houden, zodat zoveel mogelijk ideeën ingestuurd worden. Daarom hebben we gekozen voor een eenvoudig inschrijfformulier op een speciale website: www.hetbesteideevanteylingen.nl. Dat kan tot half januari. Daarna komt een panel bij elkaar en zij kiezen de drie beste ideeën. Die krijgen hun prijs uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst." De winnaar ontvangt 3.000 euro, voor de nummer twee is 2.000 euro beschikbaar en de nummer drie krijgt een cheque van 1.000 euro. Nieuw is de aanmoedigingsprijs van 500 euro voor een klein individueel initiatief. Van Zanten: "Denk aan een straat waar veel ouderen wonen en waar ze een keer in de maand samen gaan eten." Zulke verbindende sociaal maatschappelijke ideeën worden ook beloond.

Van Zanten heeft er veel zin in. "Wij hopen de slinger te zijn, zodat ideeën ook echt gerealiseerd gaan worden."

Rebecca de Bruyn schrijft boek over oma worden

De Bruyn: 'Dingen die mij raken, die moeten op papier.' | Tekst en foto: Piet de Boer Foto: Piet de Boer

Warmond n 'In mijn schoot' geworpen gaat over nieuw leven en de confrontatie met ouder worden. ''Ik zie de herfst zachtjes mijn kant op waaien'', schrijft de auteur Rebecca de Bruyn. Maar de verhalen gaan ook over touwtjes uit handen geven. Loslaten is pijnlijk, maar geeft het leven ook kleur en glans, volgens de auteur. Haar dochter Laura krijgt een kind.

Moeder Rebecca wordt overvallen door het besluit van haar dochter. ''Maar dan waait de wind uit onverwachte hoek mijn leven in. Mijn dochter wil een kindje.'' Ze probeert Laura op andere gedachten te brengen. Je bent te jong en hebt nog alle tijd. Haar dochter prikt een ballonnetje door: ''Maar mam, ik ben nu twee jaar ouder dan jij destijds was. En met deze woorden vervaagt het meisje in de volwassen vrouw die nu naast me zit.''

Zwangerschap Laura

Rebecca de Bruyn (1966) schreef 23 verhalen over de zwangerschap van dochter Laura en de gevolgen voor haar leven en het moederschap. De twintig weken echo, 'De Negenmaandenbeurs', De gender reveal party' en 'De laatste loodjes' zijn enkele van de hoofdstuktitels. Haar kind wordt moeder, Rebecca schuift ''een takje omhoog in de stamboom''. Dat wordt haar plagerig ingepeperd door haar vriendinnen. ''En als een van de meiden de zin 'goh wat mooi dat je alle fases van het vrouw-zijn doorloopt, van dochter naar moeder en nu oma' uitspreekt, schieten de kriebels in het verkeerde keelgat. "Bedoel je dat ik dan nu mijn laatste fase inga?" hoor ik mezelf bits terugkaatsen.'' Oma is voor Rebecca een brug te ver. Ze kiest wel voor de rol maar met een eigen titel: Nonna.

Schrijverschap

''Dingen die mij raken die moeten op papier''. Zij vormen de drive en inspiratie voor het schrijven en publiceren. Haar eerste publicatie was een artikel in Libelle. Over haar puberende dochter die een opstel schreef over iemand die ze bewonderde. ''En? Over wie heb het je geschreven? Ja, over jou natuurlijk, klonk het nog steeds boos. (. . .). Laura keek me aan en toen kwamen die onvergetelijke woorden: "Mam, ik doe soms wel lelijk tegen jou, maar ik vind het zo lekker dat je er altijd bent als ik uit school kom en we dan samen even kunnen kletsen."

De erkenning van Libelle smaakte naar meer. Ze bleef schrijven en het boek Big Magic van Elizabeth Gilbert inspireerde haar om fulltime schrijver te worden. Het is een boek over het creatieve, enge, kwetsbare, rare maar mooie beroep van schrijfster. ''Het ligt als een bijbel naast mijn bed.''

In de schoot geworpen

De wens een boek te schrijven groeide. ''Een boek in de boekenkast met mijn naam", droomde ze. Die droom en de wens zouden niet meer verdwijnen. Het boek is er nu. Hoe is het zo gekomen? Het is de 'wet van de aantrekking', verklaart ze. Door die wens te herhalen en er vaak over na te denken kom je de juiste mensen en informatie tegen en wordt de droom werkelijkheid. De wet is populair geworden door de bestseller The Law of Attraction van het echtpaar Esther en Jerry Hicks en de film The Secret (2006). Maar er was meer nodig. Iets praktisch. Rebecca kreeg een steuntje in de rug van aar man stuurde Rebecca drie jaar geleden naar de Schrijversacademie.

Verhalen op de muur

Ze schrijft gewoon op de laptop. Als de korte, vaak humoristische verhalen klaar zijn plakt Rebecca ze op de witte muur. Kijken en proeven of het geheel in balans is. Want in haar boek staan openhartige verhalen over haar emotionele worstelingen naast beeldende, kleurrijke verslagen over haar bevallingen. ''Ik heb mijn dochter vooraf niet alles verteld. Dat vond ik te heftig.'' Ze heeft haar man, kinderen en alle andere personages de stukken laten lezen. Die stemden in. Rebecca voegde ook een epiloog toe. ''Een brief aan mijn dochter Laura (met nuttige tips voor elke kersverse moeder): draag geen witte kleding en zorg voor een back up team. 'In mijn schoot geworpen' is verkrijgbaar via rebeccadebruyn.nl of uitgeverij Komma.

Komt er een vervolg? Een tweede boek zal er zeker komen. ''Want schrijven is heerlijk.'' Maar wat het wordt, daar is Rebecca nog niet uit. Ze gelooft dat een nieuw verhaal in haar schoot wordt geworpen. Een verhaal voor een kinderboek misschien.

Kerstmarkt zorgt voor feestelijke sfeer

Reny Wietsma, Angela Tuijp en Marcel van den Broek in de kraam van de Rotary. | Foto: Lotte Zoet Foto: Lotte Zoet

VOORHOUT n De jaarlijkse kerstmarkt op het plein voor de Bartholomeuskerk zorgde voor een feestelijke sfeer in het dorp. Op zondag 15 december was er voor iedereen wel iets te doen. Kinderen konden hun eigen kerstboom timmeren en voor volwassenen was er een grote veiling door de Oranje Vereniging Voorhout.

Door Lotte Zoet

In het 'kinderparadijs' konden kinderen de zelf getimmerde kerstbomen versieren en werd genoten van de poffertjes. De kerstman was aanwezig en ging natuurlijk uitgebreid op de foto met de kinderen. Ook werden de nodige selfies gemaakt. Op het grote podium traden verschillende koren en muzikanten op, zoals het St. Cecilia leerlingen orkest en de Singing Stars.

In de boekentent werden goede zaken gedaan. En ook bij de kramen is het druk. Wie zijn huis nog in kerstsferen wilde brengen, of ideeën op wilde doen, was deze zondag op het Kerkplein op de juiste plek. Bij de kraam van de Rotary Voorhout konden bezoekers zowel kerstinkopen doen én het goede doel steunen. Reny Wietsma: ''De opbrengst van onze kerstkraam gaat naar Nepal. We willen ervoor zorgen dat de kinderen daar naar school kunnen gaan. Soms moeten zij daar wel twee uur voor lopen en dus is onderwijs niet vanzelfsprekend. Vooral voor vrouwen is het daar minder goed. Door te zorgen voor onderwijs, worden deze meisjes minder snel uitgehuwelijkt. Wij werken samen met Hart4onderwijsNepal. Met het geld wat we vandaag ophalen, kunnen we potloden en schriften regelen." In de kraam liggen allerlei producten uit Nepal. Zoals de kerstklokjes, die gemaakt zijn van snoeppapier. "Achtergelaten door toeristen op de Himalaya." Leden van de serviceorganisatie hebben kerststukjes gemaakt voor de verkoop. De zaken gaan goed.

Rice and Shine Talentenshow

Het is niet de enige actie die de Rotary houdt. "Op 29 maart 2020 organiseren we de 'Rice and Shine' talentenshow. Kinderen uit Teylingen zetten zich in voor kinderen uit Nepal. De opbrengst van dit festival wordt besteed aan eten. Wij gaan zelf naar Nepal, zodat we meteen kunnen kijken hoe het geld wordt besteed.''

My Fair Lady

En ook bij de voorstelling My Fair Lady van Theaterschool Teylingen was het druk. Zes keer zat de zaal in de Roef helemaal vol. Het publiek werd meegevoerd naar de sfeer van 1916 Londen, waar de elitaire professor Higgings een weddenschap aangaat om van het volkse bloemenverkoopster Eliza Doolittle de perfecte vrouw te maken. Als professor Higgins wist Walter van Polanen met zijn mooie stem te imponeren. Eliza werd afwisselend gespeeld door Bo van Eeden en Jackelien van der Bent, die deze zware rol prima wisten te dragen. De grote verrassing was het ensemble bij de Ascot scène, met de imposante hoeden als bijzondere blikvanger. Mathijs Koenen en Tijn Hulsebosch speelden de rol van de verliefde Freddy verdienstelijk. Snoepje van de voorstelling was natuurlijk Alfred Doolittle (Geert Fortrie) die de zaal even op zijn kop zette.

Veel kostuumwissels en maar liefst 23 castleden in een ingenieus decor gaven het verhaal precies wat het nodig heeft. Veel bezoekers kwamen overweldigd - en helemaal in kerstsfeer- de zaal uit.

De krant rond de feestdagen

Redactie n Voor u ligt de laatste reguliere krant van dit jaar. Op maandag 23 december ontvangt u namelijk ons Jaaroverzicht 2019. In de eerste week van 2020 valt een magazine vol inspirerende verhalen op de mat. De eerste Teylinger in 2020 verschijnt op woensdag 8 januari. Insturen voor deze editie kan tot en met maandag 6 januari 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl.

Nieuwe dirigent jeugdorkest St. Cecilia

Voorhout n Sinds kort heeft het leerlingenorkest van muziekvereniging St. Cecilia een nieuwe dirigent: Vito De Coster. Op zondag 15 december onderging hij zijn 'vuurdoop' met zijn eerste optreden als dirigent van het orkest tijdens de kerstmarkt in Voorhout.

De Coster startte zijn muzikale loopbaan bij het harmonieorkest Musikalo in Ternat (België). "Ik begon eerst op trompet en stapte daarna over op de euphonium", vertelt hij. "Mijn vader was oudsher muzikant bij de vereniging. Het is ook dankzij hem en de plaatselijke muziekvereniging van het Vlaamse dorp waar ik vandaan kom dat ik inmiddels sta waar ik nu ben."

Hij studeerde onder andere aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Als invaller-muzikant heeft hij sindsdien al door heel België gespeeld. Momenteel is hij als 'vaste muzikant' actief bij Brass Band Schoonhoven. "Maar ik probeer nog steeds wel alle concerten van mijn moedervereniging uit mijn dorp mee te spelen", aldus Vito.

Motivatie

Ook dirigeren van jongere muzikanten vindt de nieuwe dirigent erg leuk. "In België had ik al een tijdje een ander jeugdorkest gedirigeerd en dat was toch iets dat ik ging missen nu ik in Nederland mijn studies ging vervolgen. Dat was voor mij genoeg motivatie om op een aantal vacatures voor jeugd-dirigent te reageren."

Toevallig was St. Cecilia tegelijkertijd op zoek naar een nieuwe dirigent om het stokje over te nemen van Marjoleine Mosselman, die vele jaren het leerlingenorkest heeft gedirigeerd. "Al vanaf het sollicitatie-gesprek had ik een hele positieve indruk over de werking van de vereniging en vooral over hun jeugdwerking."

Thuis voelen

De Coster heeft momenteel nog geen ambitieuze projecten in zijn hoofd zitten voor het leerlingenorkest. "Ik wil me vooral op het 'leerlingen'-aspect toeleggen. Ik vind het persoonlijker belangrijker dat men zich thuis voelt in een ensemble waar men op een goed niveau mooie en leuke muziek kan spelen. Over het algemeen is er in leerlingen- of jeugdorkesten ook een grote doorstroom van muzikanten dus het is belangrijk in mijn ogen dat het orkest steeds toegankelijk is én blijft, voor oud en jong."

Dit wil uiteraard niet zeggen dat er geen ruimte is voor leuke concerten en projecten in de toekomst. Het eerste concert van het leerlingenorkest samen met Vito De Coster vond plaats tijdens de kerstmarkt op 15 december. Het leerlingenorkest gaf op het Kerkplein een leuk optreden weg vol swingende kerstnummers, waaronder 'Jingle Bells' en 'We All Stand Together'.

Dwars Op: Slijterij Kerkvliet

Voorhout n In de laatste Dwars Op van 2019, uitgegeven door de Historische Kring Voorhout (HKV), wordt het verhaal over café-restaurant Boerhaave van Willem en Jo Kerkvliet vervolgd.

De slijterij behorend bij Boerhaave wordt overgenomen door Cees en Ellen Kerkvliet-Wesseling. Omdat het café-restaurant wordt uitgebreid, moet deze slijterij verhuizen naar een andere locatie. Aan de overkant van café Boerhaave aan de Herenstraat staat een woning met aangrenzend een bollenschuur met gebroken dak. Dit is het pand van schilder Van der Plas. In de woning woont op dat moment de familie Kooloos. De bovenverdieping van de bollenschuur is in gebruik als werkplaats voor Van der Plas en beneden wordt het als garage verhuurd aan buurman Bernard Schulte. Die heeft daar niet alleen een Mercedes staan, maar hier ligt ook carbid opgeslagen. In de jeugd van Cees Kerkvliet werd daar nog wel eens wat carbid gepikt om 'kleine ontploffinkjes' te veroorzaken, dit tot grote hilariteit van de deugnieten.

Drank en antiek

Het pand en de reeds klaarliggende tekeningen voor nieuwbouw worden door Cees en Ellen Kerkvliet overgenomen en in 1968 verrijst er een nieuw pand op het adres Herenstraat 122. De slijterij wordt geopend door burgemeester Stolwijk. Omdat die onvoldoende opbrengt wordt de drankenwinkel gecombineerd met de verkoop van antiek. Op zekere dag komt de politie binnen met de mededeling dat er aangifte is gedaan. De slijterij moet gescheiden worden van de antiekwinkel. Om dit te realiseren wordt de naastliggende garage verbouwd tot een kleine winkel.

Speelgoedwinkel

In 1988 wordt de slijterij overgenomen door JeKa en nog later, in de jaren negentig door Mitra. Cees Kerkvliet komt hiermee in loondienst en voor het eerst kan hij vrije dagen opnemen en met het gezin op vakantie gaan. Ellen heeft van 1988 tot 1997 een speelgoedwinkel genaamd 'L-speelgoed', in de eerder verbouwde voormalige garage. In het dorp is daar op dat moment echt behoefte aan. Wanneer de familie van den Berg aan de Boekhorstlaan ook een speelgoedwinkel opent, stopt Ellen met de zaak en gaat met vervroegd pensioen. In 1999 volgt Cees haar voorbeeld en gaat met de VUT. Het winkelpand wordt in 2003 gekocht door de aannemer Gerard van der Hulst. Hij is ook de bouwer van de Boerhaavehof op de oude gemeentewerf achter de oude Antoniusschool. En daar zijn Cees en Ellen Kerkvliet naar toe verhuisd, nu alweer meer dan vijftien jaar geleden.

Marriage Course Voorhout: APK voor jullie relatie

Voorhout n Tijd voor elkaar maken, blijkt de sleutel tot een gelukkige relatie te zijn, zo blijkt uit onderzoek. Vaak is er in een relatie de behoefte aan bijvoorbeeld meer gezamenlijke activiteiten, betere gesprekken met elkaar en betere seks, maar hoe ga je daarmee aan de slag? De Marriage Course, een relatiecursus van Alpha Nederland, is een goed begin.

De Marriage Course in Voorhout gaat op 22 januari 2020 om 19.00 uur van start, en wordt gehouden in de Verdieping (Dr. Aletta Jacobslaan 1). Tijdens vijf woensdagavonden krijgen koppels praktische handvatten om samen mee aan de slag te gaan. Elke avond begint met een diner voor twee, verzorgd door restaurant Het Alternatief. Afgewisseld met inleidingen van cursusleiders gaan de deelnemers met z'n tweeën in gesprek over thema's als conflicten, seks, liefdestalen, vergeving en communicatie. Er zijn dus geen groepsgesprekken, er is juist tijd voor elkaar.

De relatiecursus is leuk en goed voor een relatie, of het nou lekker loopt of juist even wat minder gaat. Een deelnemer van de Marriage Course: "Waarom zouden we wachten tot het fout gaat? Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog prima rijdt en je nergens last van hebt." Bovendien blijkt uit onderzoek dat 80 procent van de mensen in een vaste relatie ervan overtuigd is dat 'alles onderhoud vraagt, ook een relatie'.

De cursus kost 95 euro per stel. Daarvoor krijgen zij elke cursusavond een diner voor twee, koffie of thee, wat lekkers tijdens de avond en cursusmateriaal. Kijk voor meer informatie op tijdvoorelkaar.nl en zoek op Voorhout. Aanmelden kan via marliesmostert@hotmail.com of via facebookpagina: Paraplu Voorhout.

Bijzondere kerstkaartenactie door leerlingen van De Regenboog

Negen leerlingen brengen kerstkaarten naar bewoners van de Agnes. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n In de voorbereiding op de komende feestdagen hebben de kinderen van basisschool De Regenboog in allemaal een kerstkaart gemaakt. Deze ruim 225 kerstkaarten zijn via verschillende wegen verspreid in de regio. Op woensdag 11 december ontvingen de bewoners van de Agnesstaete persoonlijk een kaart van de leerlingen.

Vito De Coster met St. Cecilia in actie tijdens de kerstmarkt. | Foto: pr. Foto: pr.

Negen kinderen, uit verschillende bovenbouw groepen, twee leden van de ouderraad en juf Hellen brachten de kaarten zelf naar de ouderen. Na overhandiging van de kaarten werd er gezamenlijk een aantal kerstliedjes gezongen. De bewoners stelden dit bezoek erg op prijs. De kinderen waren erg onder de indruk van de gesprekken die ontstonden met de bewoners. Een ander deel van de kaarten is bezorgd op de kinderafdeling van een ziekenhuis in de regio. Ook is een deel van de kaarten bestemd voor verspreiding via de Voedselbank Teylingen. Tenslotte werden de bewoners van een verzorgingshuis in Lisse ook nog verrast met een zelfgemaakte kaart.

CHG stelt grenzen aan bouw in buitengebied

Regio n Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) heeft op donderdag 12 december het Manifest 'Grenzen in zicht' uitgebracht, waarin de grenzen worden aangegeven voor nieuwbouw in het buitengebied. Het CHG wil hiermee bereiken dat de raden van de Greenport-gemeenten zich duidelijker gaan uitspreken over de vraag waar wel en niet gebouwd kan worden in het buitengebied en waar zicht op het open landschap moet blijven.

Het CHG heeft het manifest uitgebracht aan de vooravond van de besloten, regio-brede informatiebijeenkomst van de gemeenteraden over Greenportwoningen op 18 december. Volgens het CHG zijn de grenzen bereikt. Met name het uitgeven van kavels voor zogenaamde Greenportwoningen heeft de laatste maanden veel stof doen opwaaien. Het CHG wil het nog resterende open landschap beschermen en langs een aantal wegen en karakteristieke linten in het buitengebied geen verdere bebouwing toestaan. Hiertoe heeft het Genootschap per gemeente zogenaamde Top-locaties aangewezen waar bebouwing tot ernstig bezwaar leidt. De vijf kaarten met de Top-locaties zijn in een manifest aangeboden aan de raadsleden in de Duin- en Bollenstreek.

Internetcursus voor beginners

Warmond n In de bibliotheek (Herenweg 80) start op dinsdag 7 januari de vijfdelige cursus Klik & Tik, internet voor beginners. Deelnemers leren bijvoorbeeld informatie zoeken, websites bekijken en informatie opzoeken over openbaar vervoer. Er wordt geoefend op computers van de bibliotheek. De cursus is van 10.00 tot 12.00 uur. De overige cursusdata zijn dinsdag 14, 21, 28 januari en 4 februari. Deelname kost 15 euro voor bibliotheekleden en 20 euro voor niet leden. Aanmelden kan in de vestigingen van de bibliotheek.

Kerstmis met Caprice

Vocaal ensemble Caprice brengt een klassiek kerstprogramma ten gehore in de Dorpskerk. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Vocaal ensemble Caprice geeft op vrijdag 20 december om 20.00 uur een kerstconcert in de Dorpskerk. Samen met haar gastmuzikanten willen de vier zangeressen het publiek meenemen in de kerstsfeer.

A capella ensemble Caprice is ontstaan uit voormalig kinderkoor de Lenteklokjes, en verzorgt sinds haar oprichting optredens binnen en buiten de regio.

Tijdens dit concert zal Caprice een klassiek kerstprogramma ten gehore brengen in samenwerking met gastmuzikanten uit de top van de klassieke muziekwereld. Mezzosopraan Virpi Räisänen is een geboren Finse maar woont in Nederland. Ze is haar carrière begonnen als concertvioliste, maar is nu al vele jaren een veelgevraagde opera- en concertzangeres op internationale podia. Van La Scala in Milaan en de Staatsoper in Berlijn tot de Nederlandse Opera en het Amsterdams Concertgebouw. Ze coacht vocaal ensemble Caprice sinds diens oprichting in 2017. Barokvioliste Tuuli Korte en tenor Jonatan Repokari komen beiden ook uit Finland. Zij studeren aan het prestigieuze Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Organist Ere Lievonen begon zijn muziekstudies in Finland en sloot ze af in Nederland, waar hij sinds 1997 woont. Hij is specialist op klavecimbel, fortepiano, piano en orgel. Hij geeft regelmatig orgelconcerten door heel Nederland en is als kamermusicus, solist en componist internationaal bekend.

Het concert begint om 20.00 uur, de deuren gaan open om 19.45 uur. De toegang bedraagt 10 euro, kaarten zijn vooraf te bestellen via vecaprice@hotmail.com of verkrijgbaar aan de deur.

Dribbel in Het Trefpunt

WARMOND n Hond Dribbel komt met zijn minishow op zaterdagmiddag 8 februari naar Het Trefpunt (Herenweg 80). De voorstelling begint om 15.00 uur.

Dribbel gaat op avontuur op de boerderij van vader Max. Tot zijn grote schrik zijn alle dieren verdwenen! Natuurlijk wil hij ze terugvinden. Samen met zijn vriendin Leentje Nijlpaard gaat hij naar ze op zoek. Dribbel en Leentje hopen dat er veel kinderen in de zaal zijn die meehelpen met zoeken.

Spaaractie

Het gezelschap Theater Terra timmert al jaren aan de weg met voorstellingen voor de allerjongste bezoekers, maar deze zijn zeker ook leuk voor grote mensen. Theater Het Trefpunt werkt voor deze kindervoorstelling samen met Albert Heijn Warmond. Middels een spaaractie die 1 januari van start gaat, kan het publiek voor een sterk gereduceerde prijs naar binnen. Een kaartje kost 2 euro en spaar je bij AH aan de Dorpsstraat 2 in Warmond.

Comedy, klassieke muziek en cabaret openen 2020

Sassenheim n Het nieuwe jaar in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) begint op vrijdag 10 januari met Stenzel & Kivits 'The Impossible Concert'.

Een comedyshow met klassieke muziek? Tenor Stenzel en meesterpianist Kivits leveren het ultieme bewijs dat dit kan. De eerste indruk op het podium: volstrekt serieus. Twee heren in rokkostuum en een vleugel. Maar met een grenzeloze schat aan invallen brengen de twee hoofdrolspelers elkaar op muzikale wijze tot cabareteske topprestaties, samen met ongelooflijke capriolen onder, naast, op en met hun vleugel. Ongewone improvisaties en persiflages op klassieke thema's - soms dwalen ze zelfs af naar de folklore of jazz.

De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 16,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

Thomas Smith: De jaren van verstand

Thomas Smith houdt met zijn energieke publieksinteractie en sublieme gedachtesprongen al achttien jaar verschillende generaties op het puntje van hun stoel. Op zaterdag 11 januari staat hij om 20.15 uur op het toneel van 't Onderdak.

In 'De Jaren Van Verstand' komt hij geen levenslessen dicteren, maar neemt hij alledaagse zaken op de korrel en stelt hij hersenkronkels en gedragingen in vraag met de nodige hilariteit tot gevolg. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat je drie gedachten per seconde hebt, de hele dag door. De kans is groot dat je die gedachten ook voor waar aanneemt en ernaar handelt. Maar wat als je dat eens niet zou doen?

De toegang bedraagt 15 euro. Kaartverkoop via www.hetonderdak.nl.

Kerstsamenzang bij de Pomp

Warmond n Het Oude Raadhuis van Warmond organiseert traditiegetrouw de kerstsamenzang op het Pleintje bij de Pomp op kerstavond, dinsdag 24 december om 19.00 uur. Musici van Matthias werken samen met het Schippertjeskoor mee aan dit evenement. Ruud Aanhane draagt de kerstvertelling voor. Uiteraard worden er ook samen kerstliederen gezongen. met elkaar kerstliederen te zingen.

Gezinsviering met Bert en Ernie en Mariah Carey

Sassenheim n Ja, "Wanneer is het Kerst?". Deze vraag is gesteld aan alle groepen acht van de Sophia Scholen. Hun antwoorden zijn gebruikt voor de invulling van de kerstgezinsviering op Kerstavond, dinsdag 24 december, in de St. Pancratiuskerk (Hoofdstraat 188). De viering begint om 18.30 uur. Naast de traditionele liedjes, zal het kinderkoor Vivo ook bekende liedjes van Bert en Ernie, Kinderen voor Kinderen en onder andere Mariah Carey zingen. De verhalen worden voorgelezen door kinderen van de diverse basisscholen. De viering is een mooi begin als start voor de Kerst voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom.

Kerstgala bij No Worries

Voorhout n Ook No Worries dompelt onder in de kerstsfeer. Op zaterdag 21 december is een kerstgala voor LVG-jeugd tussen de 14 en 20 jaar. Er is onder andere een kahootquiz en de mogelijkheid voor karaoke. Ook kunnen bezoekers poolbiljarten, tafelvoetballen, kaarten, darten en naar de beste kerst-hits luisteren. Het feest duurt van 20.00 tot 22.30 uur en is in jongerencentrum Ex-Voto (Jacoba van Beierenweg 118b). De entree bedraagt 4 euro.

No Worries is een activiteit voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en wordt georganiseerd door het jongerenwerk van Welzijnskwartier. Voor meer informatie, kijk op www.ex-voto.nl.

Kerstwinnaars bij het Overbosch

Voorhout n Het was zondag 15 december een koude en winderige kerstmarkt, maar geweldig gezellig. Bij het kraampje van de Vrienden van het Overbosch konden de bezoekers hun geluk beproeven met de in Voorhout wereldberoemde ballenbak.

Net als ieder jaar verlootte de stichting twee mooie kerststukken. Aan het eind van de middag werden de winnaars getrokken. Jolanda en Huub Paardekooper konden mevrouw Luttige uit Voorhout en de familie Van de Berg uit Noordwijk blij maken met de door hun gewonnen kerststukken van de kerstmarkt tombola.

Max Meser Group

Sassenheim n The Max Meser Group speelt op zondag 22 december om 16.30 uur in café de 2Wezen (Oude Haven 2). De band speelt Indierock en Britpop met een ruig randje garagerock en met artiesten als Beatles en David Bowie als inspiratiebron. De toegang is gratis.

Kampioenen en talenten nomineren voor de Sportprijzen Teylingen 2019

Teylingen n Jaarlijks belonen de gemeente Teylingen en de Stichting Sport Promotie Teylingen de sporthelden uit Voorhout, Warmond en Sassenheim met de Sportprijzen Teylingen. Nomineren voor alle categorieën kan tot en met vrijdag 1 februari. Op vrijdag 6 maart is de prijsuitreiking.

De prijzen gaan naar sporters die in teamverband of individueel in 2019 een topprestatie hebben geleverd. Het zijn de kampioenen, de promovendi en de aanstormende talenten uit onze gemeente die voor de prijzen in aanmerking komen. De jaarlijkse sportprijs gaat naar de beste sportman, sportvrouw of sportploeg. Daarnaast wordt ook de Talentenprijs uitgereikt. De Talentenprijs is voor de beste sporter, sportster of sportploeg tot 18 jaar.

Nomineren

Een recordbreker of prijzenpakker, die in 2019 een bijzondere sportprestatie heeft geleverd, nomineren kan vanaf dinsdag 10 december via www.sportcafeteylingen.nl.

Criteria

Voor deelname aan de sportprijzen zijn criteria opgesteld. Voor de prijzen kunnen in principe de volgende personen in aanmerking komen: Een sporter of sportster uit de gemeente Teylingen, die op internationaal, nationaal dan wel regionaal niveau een sportieve prestatie heeft geleverd. Sporters onder de 18 jaar komen in aanmerking voor de talentenprijs. Een team of vereniging uit de gemeente Teylingen, dat op internationaal, nationaal dan wel regionaal niveau een sportieve prestatie heeft geleverd. Voor de nominatie van een team is het niet perse noodzakelijk dat alle sporters afkomstig zijn uit de gemeente Teylingen. Sportploegen onder de 18 jaar komen in aanmerking voor de talentvolle sportploeg.

Sportbegeleidersprijs

Daarnaast is de jury ook op zoek naar vrijwilligers of professionals die het sporten voor anderen mogelijk maken. Scheidsrechters, trainers, coaches; ook hun bijdrage is topsport. Personen nomineren voor de Sportbegeleidersprijs kan ook tot en met 1 februari via www.sportcafeteylingen.nl.

Voordracht kan ook per post

Een nominatie insturen per post kan door het formulier te downloaden via www.sportcafeteylingen.nl en in te sturen naar Sportprijzen Teylingen, Wasbeeklaan 3, 2361 HG in Warmond.

Prijsuitreiking

De uitreiking van de Sportprijzen Teylingen is op vrijdagavond 6 maart tijdens het speciale Sportcafé bij Dekker Warmond. De Sportprijzen worden georganiseerd door Stichting Sport Promotie Teylingen en de gemeente Teylingen.

TOP weet in tweede helft promovendus Groen Geel te verslaan

Mick Snel werd topscoorder met elf doelpunten. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n Dat TOP/SolarCompleet nog niet in de beste vorm steekt, bleek in de wedstrijd tegen het gepromoveerde Groen Geel/IJskoud de Beste. Driekwart van de wedstrijd waren de ploegen aan elkaar gewaagd en kon TOP niet het beslissende gaatje slaan. Groen Geel was met het afstandsschot trefzeker en TOP had vooral in het eerste aanvalsvak teveel moeite om tot scoren te komen. Het waren met name Mick Snel, goed voor elf goals, en Tim Flokstra die verdedigend een hele goede wedstrijd speelde, die TOP in de wedstrijd hielden en in de laatste acht minuten de winst zeker stelden. Voor TOP een wedstrijd waarin veel verbeterpunten zijn om aan te werken en voor Groen Geel een wedstrijd om vertrouwen uit te halen voor de komende wedstrijden.

Met een vanwege griep afwezige Nick Pikaar en een aantal niet fitte spelers begon TOP aan de wedstrijd. En het begin was zeker niet onaardig, want binnen 10 seconden schoot Barbara Brouwer de 1-0 binnen. Na de 1-1 en de 2-1 (Tim Flokstra) werd het stuivertje wisselen. Onder aanvoering van aanvoerder Mick Snel bleef TOP aan de goede zijde van de score, maar duidelijk werd al wel dat met name twee heren van Groen Geel het vizier erg op scherp hadden staan.

Het eerste aanvalsvak met Frank Mostard, Paul Anholts, Celeste Split en Barbara Brouwer had veel moeite om tot goede aanvallen te komen. Zowel Split, gekoppeld aan Fenna Jagtman (die dit seizoen TOP verruilde voor Groen Geel), als de heren werden strak verdedigd zodat er weinig spel gemaakt kon worden. Er waren veel eenschotsaanvallen en (te) weinig goals. Bij 11-11 scoorde Snel twee keer op rij en de goal van Mostard, een ongelofelijke tip-in, betekenden voor het eerst een voorsprong van drie doelpunten. Slordig balverlies werd in de slotseconden afgestraft waardoor met 14-12 de kleedkamers werden opgezocht.

Flokstra speler van de wedstrijd

Na rust was het weer uitblinker Snel, zeer goed gesteund door zijn vakgenoten, die in de laatste seconden van de schotklok de 15-12 scoorde. Toch lukte het TOP niet om meer afstand te nemen en Groen Geel bleef aanhaken. De gelijkmaker hing voortdurend in de lucht, maar TOP wist voornamelijk op wilskracht de voorsprong te behouden. De doelpunten die steeds weer een twee punten voorsprong betekenden worden met luid gejuich gevierd. Tim Flokstra groeide uit tot Speler van de Wedstrijd met vooral zijn verdedigende acties waarbij hij zijn tegenstander verschillende keren blokte en daarnaast heerste hij onder de korf waardoor vakgenoot Snel maar kon blijven schieten.

De energie waarmee Groen Geel speelde was knap, maar de jonge ploeg kon dat niet de hele wedstrijd volhouden. In het laatste deel werd de druk iets minder en daarvan profiteerde TOP optimaal. Een mooie afstandstreffer van Sanne Jousma en de elfde goal van Mick Snel zetten de eindstand van 26-21 op het scorebord. Een zwaarbevochten overwinning, maar de punten tellen en daarmee was TOP deze wedstrijd meer dan tevreden.

Doelpunten: Mick Snel (11), Celeste Split (4), Barbara Brouwer (3), Sanne Jousma (2), Tim Flokstra (2), Jet Hendriks (2), Frank Mostard (2).

The Bassets verslikt zich bijna in Utrecht

Sassenheim n De laatste wedstrijd van dit kalenderjaar voor de rugbyers van The Bassets zou in Utrecht zijn, maar door de extreme weersomstandigheden en de belabberde gesteldheid van het speelveld werd deze wedstrijd in Sassenheim afgewerkt, want daar was het kunstgrasveld wel prima bespeelbaar.

Dit vroege kerstcadeautje kon The Bassets prima gebruiken. Laagvlieger URC moest eenvoudig aan de zegekar te binden zijn. Alleen zo eenvoudig ging dat allemaal niet. Het water kwam met bakken uit de hemel en een straffe zuidwester zorgde ervoor dat de bal een eigen leven ging leiden. Het normaal goede en verzorgde spel van The Bassets was in geen velden of wegen terug te zien, dit zag URC ook en met een snelle aanval scoorde zij zelfs de 0-5. Met meer geluk dan wijsheid kregen de Sassenheimers ook punten op het scorebord en met 12-10 als minimale voorsprong, werd de rust bereikt. Zo kon de wedstrijd toch nog alle kanten op, dus ook de verkeerde. Gelukkig voor The Bassets-supporters stonden er in de tweede helft spelers op met individuele kwaliteiten en bleken zij de sleutel voor succes. Het verdiende niet helemaal de schoonheidsprijs en alles bleef rommelig, maar eind tweede helft was URC echt verslagen. Met een einduitslag van 33-15 konden de tot het bot toe verkleumde spelers en de blauwbekkende supporters eindelijk naar binnen om de overwinning te vieren.

Met deze overwinning op zak is The Bassets gestegen naar de vijfde plaats in de landelijke Ereklasse en daar blijft zij zeker tot na de feestdagen staan. The Bassets speelt op 11 januari 2020 de thuiswedstrijd tegen de studenten van Ascrum uit Amsterdam.

Beginner team Inspiration Nederlands kampioen

Het junior beginner team wint goud en is Nederlands kampioen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n In het weekend van 14 en 15 december deden solisten en teams van twirlvereniging Inspiration Voorhout mee aan het Runner-up NK van de nationale twirlbond NBTA.

De meiden lieten zien dat ze keihard getraind hebben. Het junior beginner team werd Nederlands kampioen, het allerjongste team behaalde een tweede plaats. Individueel eindigde Nina van den Berg met haar twirling 1 baton op de vijfde plaats en met haar dancetwirl als zesde. Desiree Buwalda werd tweede met haar twirling 2-baton. Tanisha Ouwehand werd derde met haar dancetwirl.

Foreholte pakt volle winst tegen De Tukkers

Voorhout n Foreholte moest er even voor reizen, maar in Albergen won de Voorhoutse ploeg met 27-34 van De Tukkers.

Na een rit van 187 kilometer kon Foreholte aan de bak. De eerste helft ging gelijk op. De Tukkers waren niet uit hun spel te krijgen. Het missen van vijf open Voorhoutse kansen in de eerste tien minuten hielp daar niet bij. De Tukkers zag zelfs kans om op voorsprong te komen met drie punten. Vrij snel na de time-out liep Foreholte weer in en werd er met scherp geschoten. Na de ruststand van 14-13 voor De Tukkers, was het compleet anders. Aan de kant van Foreholte werden kansen afgemaakt en verdedigend ging het potdicht. De in de rust gemaakte afspraken liepen als een speer en er werd veel bewogen. De passeerbewegingen werden explosief. Ook werd er meer afstand gehouden van de dekking waardoor meer ruimte ontstond aan de cirkel. Er was meer lef in de aanval en na het uitdekken van de rechtshandige schutter van De Tukkers viel de dreiging weg bij de thuisploeg. De dekking van Foreholte stond als een huis en vanuit deze muur kon de bal snel opgebracht worden om de voorsprong te vergroten naar de winst van 27-34.

Zilver en brons voor Yves Vergeer bij NK afstanden voor Junioren

Yves Vergeer in actie bij het NK Junioren in Alkmaar. | Foto: pr./Arjen Vervoort Foto: pr./Arjen Vervoort

Warmond n De schaatsers van de Warmondse IJsclub hebben weer een volle wedstrijdweek achter de rug. Woensdag 11 december werd er gestreden in het districtskampioenschap, afgelopen weekend stonden de Nederlandse Kampioenschappen voor Junioren op het programma en waren de marathonschaatsers actief in Utrecht voor de landelijke marathoncompetitie.

Bij het NK afstanden voor Junioren in Alkmaar behaalde Yves Vergeer een zilveren en een bronzen medaille. Zaterdag was een 4:00.86 goed voor brons op de 3000 meter, de dag erop volgde een zilveren medaille voor de Voorhoutse A-junior. Met een tijd van 6:48.14 hoefde Vergeer alleen Ivar Immerzeel, die het baanrecord verbrak, voor te laten gaan. Okke Mouwen eindigde op het NK voor Junioren B als tiende op de 3000 meter. Remco Langemaire eindigde bij het NK sprint voor met een twaalfde, veertiende en twee vijftiende plekken buiten de prijzen.

Door zijn prestatie promoveert Duivenvoorde naar de Top-klasse libre. Foto: pr.

Koot naar schaatsinterland

Patricia Koot heeft zich op zaterdag in Alkmaar tijdens de selectiewedstrijd geplaatst voor de schaatsinterland waar Nederland het volgende week in het Duitse Inzell zal opnemen tegen het gastland en Noorwegen. Koot eindigde als tweede in een eindklassement over 500 en 1000 meter na op beide afstanden ook als tweede te zijn geëindigd. Op de 500 meter was ze goed voor 43.09, na afloop van de 1000 meter stond 1:28.25 op het bord. De Noors-Duits-Nederlandse landenwedstrijd staat 21 en 22 december op het programma.

Acht districtsmedailles

Woensdag 11 december werden de distritskampioenschappen afstanden verreden in Heerenveen. Op het snelle ijs van Thialf kwam de Warmondse IJsclub met acht medailles thuis. Sosha Zuiderduin werd districtskampioen op de 500 meter voor Junioren A, zij behaalde ook zilver op de 1500 meter. Zilver was er voor Tom Leltz op de 500 meter de Heren Junioren A, Leltz haalde daarnaast brons binnen op de 1500 meter.

Ook Joost Blonk (500 meter Junioren B), Avery Heemskerk (500 meter Junioren B) en Rianne Koot (500 meter en 1500 meter Junioren A) waren goed voor brons.

Marathondebuut

In Utrecht werd zaterdag de zevende wedstrijd in de landelijke marathonschaatscompetitie verreden. Deze keer stond de competitie ook open voor de best presterende schaatsers uit de regionale competities net onder het landelijke niveau. Tom Leltz maakte hierdoor zijn landelijke debuut in het marathonpeloton. De Voorhouter slaagde er bij de beloften in de wedstrijd uit te rijden en finishte in het peloton als 45e. De pelotonsprint om de negende plaats werd gewonnen door Warmonder Kees Heemskerk. Plaats- en clubgenoot Leander van der Geest maakte onderdeel uit van de kopgroep en greep met een vierde plaats net naast zijn eerste podiumplaats van het seizoen.

Bij de vrouwen moest Sassenheimer Iris van der Stelt genoegen nemen met de vijfde plaatsen en behaalde Anne Leltz op een twaalfde plaats haar beste klassering van het seizoen. Ook Loesanne en Lisa van der Geest finishten de wedstrijden als 21e en 52e.

Foreholte met negatieve balans de winterstop in

Voorhout n Foreholte verloor z'n laatste wedstrijd voor de winterstop en wist daarmee de balans van de tot nu toe gespeelde wedstrijden geen positieve doorslag te geven. Na een flitsende start met vier overwinningen voegden de Voorhouters daar vorige week nog een winstpartij aan toe. Eerder werd het tegen ASC een gelijkspel, maar OLIVEO zette deze zondag de teller op zes nederlagen.

Dat Foreholte het lastig zou krijgen in Pijnacker tegen de nummer drie in de stand van de 2e klasse C was van te voren wel duidelijk. Toch had de ploeg van trainer Frank Bloemheuvel met enig fortuin nog wel een punt vanuit de Groene Wijdte kunnen meenemen.

Met O19-speler Lars Berg in de basis startte Foreholte op een winderig sportpark met die zelfde wind strak in de rug. Het was juist Berg die als eerste scoorde, maar wel een gele kaart na een stevig duel op het middenveld. Na een kwartier was er plotseling de eerste mogelijkheid voor Ivo Smits. Zijn inzet werd gekeerd tot een corner. Vanuit die situatie krulde Sten Admiraal de bal weergaloos op de verre kruising, waarna de bal terugsprong in het veld. In de 20e minuut kwam OLIVEO op voorsprong toen een vrije trap vanaf de linkerkant loepzuiver op het hoofd van middenvelder Guy Lescuere werd gelegd en deze op zijn beurt keeper Matthijs Guijt kansloos liet (1-0). Nog voor het half uur vergrootte de thuisploeg de score. De mee naar voren gekomen Tjeerd van der Zwaan had maar net zijn kopkans verloren zien gaan toen de voortdurend gevaarlijke aanvaller Pjer Bom zich op de 16 meterlijn vrij kapte en hard diagonaal het net wist te vinden (2-0). Foreholte leek rap naar een grotere nederlaag gespeeld te worden toen bij een uitval Toni Arroyo de stand verkleinde door keeper Peter Paul Rotte met een schuiver te verslaan (2-1). Scheidsrechter Pille moest de OLIVEO-grensrechter nog wel even overtuigen van zijn visie op wel of niet buitenspel, maar de aansluitingstreffer stond op het bord.

Kans op de gelijkmaker

Na rust ontwikkelde zich een spannende wedstrijd waarbij OLIVEO wel een klein overwicht had, maar Foreholte de gehele tijd loerde op een beter resultaat. Invaller Jelle Geerlings had meer kunnen doen met een geboden kopkans, maar dat zelfde gold voor spits Tim van Rheenen die recht in de handen van Guijt kopte. Even later bracht die zelfde Guijt redding ten opzichte van de doorgebroken Bob Ruigrok.

In het laatste kwartier liet Foreholte alle schroom varen en drukte OLIVEO terug in de verdediging. Tom Noordermeer kwam voor Ivo Smits. De ploeg uit Pijnacker liet het zich aanleunen en gokte verder op de uitval om de overwinning eventueel veilig te stellen. Slechts eenmaal kreeg Foreholte de kans op de gelijkmaker maar centrale verdediger Boyd Slobbe schoot in de scrimmage de bal naast in plaats van in het OLIVEO-doel. Vijf minuten later floot scheidsrechter Pille de laatste competitiewedstrijd van dit decennium naar het verleden en stuurde daarmee de roodwitte formatie met een nederlaag terug richting de Bollenstreek.

Teylingen verspeelt voorsprong tegen DOSR

Sassenheim n Het kalenderjaar 2019 van Teylingen werd afgesloten met een 2-2 gelijkspel tegen laagvlieger DOSR. Een teleurstellend resultaat, mede omdat Teylingen twee keer een voorsprong verspeelde. In de laatste vijf competitiewedstrijden wisten de Sassenheimers niet meer te winnen en dat levert een tiende plaats op in de Tweede Klasse met dertien punten uit twaalf wedstrijden.

Teylingen begon het treffen met DOSR goed en scherp. Middels een snelle counter na een corner van DOSR, kwam de bal aan de rechterkant van het veld terecht bij buitenspeler Tim Gorter. Hij had een goede voorzet in huis op het hoofd van spits Sepehr Safi en hij kopte vervolgens goed binnen. Ook in de fase hierna was Teylingen de betere ploeg zonder hierbij het rendement te vergroten. De wind speelde gistermiddag een grote rol, Teylingen had hem tegen in de eerste helft en werd goed vastgezet door DOSR. Opbouwen maakte het hierbij lastig, waardoor de lange bal gehanteerd moest worden. De tweede bal was veelal voor DOSR waardoor zij de overhand hadden tot de rust en zichzelf beloond zagen in de 45e minuut dankzij Sven Hoogervorst uit een vrije trap.

Winst lijkt binnen

In het tweede bedrijf vergat Teylingen goed positiespel te spelen met de wind mee. Een aantal cross ballen verdwenen met grote snelheid achter de achterlijn waardoor DOSR lange tijd niet in de problemen kwam. Tot de 81ste minuut, een fantastische aangesneden corner van Niels Rodenburg werd tot doelpunt gepromoveerd door rechtsback Jelle Vooijs. De zo broodnodige drie punten leken binnen. Leek, want doelman Wessel Zonjee maaide vol over de bal heen in de 89ste minuut waardoor Joey van der Geest van DOSR alsnog een punt mee kon nemen naar Roelofarendsveen. Voor een leeg doel kon hij gemakkelijk zijn team aan een gelijkspel helpen.

Derby

Middenvelder Dani Hoogkamer zag een wisselvallig Teylingen: "We hebben gewoon weinig aan dit gelijkspel. Twee keer geven we de voorsprong onnodig weg en dat is gewoon balen. Het is lekker dat het nu even winterstop is, zodat we na de winter de draad weer kunnen oppakken. We beginnen direct met een derby eind januari en daar heb ik erg veel zin in".

De eerste wedstrijd in 2020, op zondag 26 januari, is inderdaad direct een derby. Op bezoek bij Foreholte probeert Teylingen dan een nieuwe frisse start te maken in de race om een mooie positie in de middenmoot te vergaren.

9. 1-0, Sepehr Safi, 45. 1-1, Sven Hoogervorst, 81. 2-1, Jelle Vooijs, 89. 2-2, Joey van der Geest

Opstelling: Zonjee, Vooijs, van den Nouland, Rodenburg, Dofferhoff; el Kourami (86. Bemelman), van der Zon (34. Driessen), Hoogkamer; Gorter (74. Witkamp), Safi en de Ridder.

Biljarter Ben Duivenvoorde derde in kampioenschap van Nederland

Voorhout n Biljarter Ben Duivenvoorde uit Voorhout heeft tijdens het kampioenschap van Nederland de derde plaats in het librespel behaald.

Het weekend van 14 en 15 december stond de biljartvereniging Almere '83 in het teken van het nationaal kampioenschap in het librespel. Ben Duivenvoorde had zich met een gemiddelde van 32,70 geplaatst in de eindstrijd van de Overgangsklasse (moyenne van 20-35 en partijlengte 250 caramboles). De zaterdag begon met een winstpartij waarin een serie van 199. De andere twee partijen gingen echter verloren doordat de tegenstanders met respectievelijk een serie van 250 en van 214 hem geen kans meer gaven. Op zondag wist Duivenvoorde de rollen om te draaien en dankzij series van onder andere 172 in zijn eerste en een slotserie van 207 in zijn tweede partij kwam hij in een gelijk aantal winstpunten met drie andere spelers. Op basis van hun eindgemiddelde werd de rangschikking bepaald en werd Duivenvoorde derde. Ook wist hij te promoveren naar de Top-klasse libre. | Foto: pr.

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186):

Zo 22 dec 10.00 uur: Woord- en Communieviering
Di 24 dec 18.30 uur: Gezinsviering, voorganger: pastoor M. Straathof, 21.00 uur: Nachtmis, voorganger pastor P. Owel
Woe 25 dec 10.00 uur: Eucharistieviering met Vivace; voorganger pastor P. Owel
Do 26 dec 10.00 uur: Kindje wiegen, met kinderkoor Vivo, voorganger pastor P. Owel
Zo 29 dec 10.00 uur: Woord- en Communieviering
Di 31 dec 17.00 uur: Vesper
Woe 1 jan 10.00 uur: Eucharistieviering
Zo 5 jan 10.00 uur: Woord- en Communieviering

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217):

Zo 29 dec 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma
Di 31 dec 19.30 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma
Woe 1 jan 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6):

Zo 22 dec 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting
Di 24 dec 21.30 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma
Woe 25 dec 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zo 22 dec 10.00 uur, voorganger: Ds. J.Groenleer, woe 25 dec 10.00 uur, voorganger: dhr. H.C. Moolenburgh, zo 29 dec 10.00 uur, dhr. H.C. Moolenburgh.

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zo 22 dec 10.00 uur Eucharistieviering
Di 24 dec 18.30 uur Eucharistieviering met de Vrolijke nootjes; 21.00 uur Eucharistieviering met Pastor Th. Blokland en Diaken J. Lamberts
Woe 25 dec 9.00 uur Herdertjesviering; 10.30 uur Eucharistieviering met jongerenkoor, voorganger: Pastor Th. Blokland
Zo 29 dec 10.00 uur, Eucharistievie
Di 31 dec 19.00 uur Oecumenische viering in de Kleine Kerk (Dr. Aletta Jacobslaan 9)
Woe 1 jan 10.00 uur Eucharistieviering met Golden Harvest

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zo 22 dec 10.00 uur, voorganger: Dhr. J. Anninga
Di 24 dec 22.00 uur, Kerstnachtdienst, voorganger: ds. J.W. v.d Berg
Woe 25 dec 9.30 uur, Kerstdienst; 11.00 uur Familiekerstdienst, voorganger: ds. J.W. v.d Berg
Zo 29 dec 10.00 uur, voorganger: Dhr. E.J. Bergman (Katwijk)
Di 31 dec 19.00 uur, Oecumenische viering, voorgangers: ds. J.W. v.d Berg en J. Lamberts

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Za 21 dec 19.00 uur, kerstsamenzang met Schippertjeskoor
Di 24 dec 19.00 uur, Woord en Communieviering met Iriskoor
Woe 25 dec 10.00 uur, Eucharistieviering met Matthiaskoor, voorganger: Pater Wehlin
Do 26 dec 10.30 uur, Kindeke Wiegen met Papillon
Za 28 dec 19.00 uur, Woord- en Communieviering
Za 4 jan 19.00 uur, Eucharistieviering met Cantores, voorganger: Pastor Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zo 22 dec 11.00 uur, viering
Di 24 dec 22.00 uur, Kerstnachtdienst, voorganger: Ds. N. Smit (Oegstgeest)
Woe 25 dec 10.00 uur, voorganger: Ds. A. Alblas
Zo 29 dec 10.00 uur, voorganger: Ds. E. van der Weide
Di 31 dec 19.00 uur, Oudejaarsdienst, voorganger: Ds. A. Alblas
Woe 1 jan 10.30 uur, Nieuwjaarsbegroeting
Zo 5 jan 10.00 uur, voorganger: Ds. R. Steenstra (Leiden)


Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): Zo 22 dec 10.30 uur, voorganger: Jan Wolsheimer
Di 24 dec 21.30 uur voorganger: Ds. W.F. van Rijn
Woe 25 dec 10.30 uur voorganger: Ds. W.F. van Rijn
Zo 29 dec 10.30 uur, Ds. W.F. van Rijn
Zo 5 jan 10.30 uur, voorganger: Tom van Lieshout (Heilig Avondmaal).

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zo 22 dec 10.00 uur, eredienst; di 24 dec 20.00 uur Kerstavonddienst, woe 25 dec 14.00 uur Kerstfeest; zo 29 dec 10.00 uur eredienst, zo 5 jan 10.00 uur eredienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Riejelletie-tievie

Hoe het zo gekomen is weet ik niet precies. Maar zo is het geloof ik gegaan: beroemde mensen wilden nog beroemder worden door iedereen via de tv te laten meegenieten van wat ze zo allemaal deden. Niet de dingen waardoor ze bekend en beroemd zijn, maar juist hun alledaagse leven. Tandenpoetsen, boodschappen doen, ruzietjes met huisgenoten, probleempjes hier en probleempjes daar. Uiteraard was het niet hun werkelijkheid: het zijn nu eenmaal geen gewone mensen. Ze hebben een personal trainer, een personal assistent, een personal shopper. Geen van hen, schat ik, maakt ooit zelf z'n wc schoon. Het leven dat ze laten zien speelt zich af voor de camera's. Er wordt toneel gespeeld en in scène gezet, geregisseerd en geknipt en geplakt, en dat krijgen we te zien. Daartussendoor en handig erin verstopt allerlei reclame. De opzet is: nog meer aandacht op de sterren en nog meer geld voor mensen die toch al niet armlastig zijn. Maar het wordt gebracht alsof het voor ons, kijkers, is bedoeld: ze zijn net zo gewoon als jij! Ze laten dat allemaal zien om jou aandacht te geven! Ze hebben het goed met je voor! Ondertussen gebeurt er wat anders: omdat hun gedrag als reality wordt gebracht, doen we hen na. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Want wie is er nog zichzelf? Je bent blijkbaar pas jezelf wanneer je net zo overdreven en aanstellerig doet als de heren en dames diva. Je telt pas mee wanneer je koopt en eet en draagt wat zij kopen en eten en dragen. Je moet ook vooral zo praten: je gaat wijnen en in elke zin roep je drie keer oh my god!, of je nu in God gelooft of niet. De echte realiteit is dat we niet meer weten wat we met de werkelijkheid van ons eigen bestaan aan moeten. De trieste waarheid is dat de nep-aandacht van de sterren de enige aandacht is die veel mensen krijgen. Ze weten alles van je, internetbazen, reclame-jongens, overheid – maar wie vraagt er nou eens hoe het echt met je gaat? Warmte hebben we nodig, echte belangstelling. Sterren geven geen warmte. Echte mensen wel. Dàt is de realiteit.

egbert van der weide

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zo 22 dec 10.00 uur Eucharistieviering
Di 24 dec 18.30 uur Eucharistieviering met de Vrolijke nootjes; 21.00 uur Eucharistieviering met Pastor Th. Blokland en Diaken J. Lamberts
Woe 25 dec 9.00 uur Herdertjesviering; 10.30 uur Eucharistieviering met jongerenkoor, voorganger: Pastor Th. Blokland
Zo 29 dec 10.00 uur, Eucharistievie
Di 31 dec 19.00 uur Oecumenische viering in de Kleine Kerk (Dr. Aletta Jacobslaan 9)
Woe 1 jan 10.00 uur Eucharistieviering met Golden Harvest

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zo 22 dec 10.00 uur, voorganger: Dhr. J. Anninga
Di 24 dec 22.00 uur, Kerstnachtdienst, voorganger: ds. J.W. v.d Berg
Woe 25 dec 9.30 uur, Kerstdienst; 11.00 uur Familiekerstdienst, voorganger: ds. J.W. v.d Berg
Zo 29 dec 10.00 uur, voorganger: Dhr. E.J. Bergman (Katwijk)
Di 31 dec 19.00 uur, Oecumenische viering, voorgangers: ds. J.W. v.d Berg en J. Lamberts

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Za 21 dec 19.00 uur, kerstsamenzang met Schippertjeskoor
Di 24 dec 19.00 uur, Woord en Communieviering met Iriskoor
Woe 25 dec 10.00 uur, Eucharistieviering met Matthiaskoor, voorganger: Pater Wehlin
Do 26 dec 10.30 uur, Kindeke Wiegen met Papillon
Za 28 dec 19.00 uur, Woord- en Communieviering
Za 4 jan 19.00 uur, Eucharistieviering met Cantores, voorganger: Pastor Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zo 22 dec 11.00 uur, viering
Di 24 dec 22.00 uur, Kerstnachtdienst, voorganger: Ds. N. Smit (Oegstgeest)
Woe 25 dec 10.00 uur, voorganger: Ds. A. Alblas
Zo 29 dec 10.00 uur, voorganger: Ds. E. van der Weide
Di 31 dec 19.00 uur, Oudejaarsdienst, voorganger: Ds. A. Alblas
Woe 1 jan 10.30 uur, Nieuwjaarsbegroeting
Zo 5 jan 10.00 uur, voorganger: Ds. R. Steenstra (Leiden)


Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): Zo 22 dec 10.30 uur, voorganger: Jan Wolsheimer
Di 24 dec 21.30 uur voorganger: Ds. W.F. van Rijn
Woe 25 dec 10.30 uur voorganger: Ds. W.F. van Rijn
Zo 29 dec 10.30 uur, Ds. W.F. van Rijn
Zo 5 jan 10.30 uur, voorganger: Tom van Lieshout (Heilig Avondmaal).

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zo 22 dec 10.00 uur, eredienst; di 24 dec 20.00 uur Kerstavonddienst, woe 25 dec 14.00 uur Kerstfeest; zo 29 dec 10.00 uur eredienst, zo 5 jan 10.00 uur eredienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Kans maken op twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 5 januari binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van 11 december: Achterban.

De winnaar is: J. van Diepen uit Sassenheim.