De Teylinger

20 februari 2019

De Teylinger 20 februari 2019


Luidina is nu Het Gastenhuis

Peter Hulser in gesprek met de dames Keijzer en Siedenburg. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Warmond n Een ongekende drukte op zondag 17 februari in en bij Huize St. Luidina. Honderden bezoekers namen een kijkje tijdens de open dag van het Gastenhuis Warmond. Er waren zelfs verkeersregelaars ingezet om opstoppingen op de Herenweg te voorkomen en de automobilisten te verwijzen naar een parkeerplekje elders in de buurt.

Door Piet van Kampen

Het markante gebouw, dat ooit bewoond werd door zusters en in de loop der jaren dienst deed als verpleeghuis voor senioren, is de afgelopen drie jaren intern verbouwd. Het gebouw is aan de voorzijde intern volledig gestript en omgetoverd tot een moderne huisvesting voor dementerende senioren. Niet alleen voor inwoners uit de gemeente Teylingen maar ook voor hen uit de regio en zelfs uit den lande. Peter Hulser die samen met zijn partner Petra Luttekes als 'zorgechtpaar' de leiding over de nieuwe huisvesting heeft legt het uit. "Vaak wonen kinderen van dementerende ouders hier in de omgeving en dan is het prettig als de ouders verder weg wonen nu hier bij ons kunnen komen wonen."

Onderscheidend

Het Gastenhuis in Warmond onderscheidt zich ten opzichte van anderen woonzorgcentra. "Wij hebben geen gesloten afdelingen en proberen de bewoners zoveel mogelijk samen te laten doen tijdens de dagbesteding. Meehelpen de maaltijden voor te bereiden, boodschappen te doen in het dorp, in de tuin bezig zijn en elkaar gezelschap te houden in de gemeenschappelijke ruimte waar ook gegeten wordt," licht Hulser toe. "De mensen meten zich hier met elkaar vertrouwd voelen." Het Gastenhuis bestaat uit twee gedeelten voor de veertig bewoners en uit centrale verblijfsruimtes voor de dagbesteding, "Het is erg mooi geworden," vertelt overbuurvrouw van het gebouw, mevrouw Keijzer. "Ik heb het de afgelopen jaren allemaal kunnen volgen en was erg benieuwd hoe het er nu van binnen uit ziet," laat zij tijdens een informeel onderonsje aan Hulser weten. Zij was niet de enige die vol lof was over het nieuwe onderkomen voor dementerende medemensen. Inmiddels zijn de kamers al bijna vol geboekt.

Wethouder Arno van Kempen noemde het tijdens zijn openingswoordje een schoolvoorbeeld van wonen en zorg voor mensen die dat nodig hebben. "Het is maatwerk en een verrijking binnen onze gemeente. Het huis staat goed en met de zorg komt het ook goed."

De eerste bewoners verhuizen op maandag 25 februari naar Het Gastenhuis. Er zijn in eerste instantie vier verhuisdagen. Vanaf 8 maart zullen er ongeveer 34 mensen in Het Gastenhuis wonen.

Genomineerden Sportprijzen bekend

Teylingen n Wie winnen de jaarlijkse sportprijzen voor de beste sportman, sportvrouw en sportploeg uit de gemeente Teylingen? Wethouder Arno van Kempen reikt op vrijdagavond 8 maart de Sportprijzen Teylingen uit tijdens het Sportcafé bij Dekker Warmond. Ook de Talentenprijs en Sportbegeleidersprijs worden tijdens deze feestelijke avond uitgereikt.

In de categorie Sportman 2018 zijn genomineerd: autocoureur Niels Langeveld, voetballer Jaap Zwetsloot en atleet Emiel Stoop.

In de categorie Sportvrouw 2018 zijn genomineerd: schaatsster Iris van der Stelt, triatleet Tessa Kortekaas en rugbyster Famke Deelstra.

In de categorie Sportploeg 2018 zijn genomineerd TOP/SolarCompleet, Judoteam Bollenstreek en RC The Bassets dames.

Dit jaar kiest de jury ervoor om de sportman, sportvrouw en sportploeg van 2018 in het zonnetje te zetten. Uit deze drie winnaars wordt vervolgens de winnaar van de hoofdprijs, de Teylinger Sportprijs, gekozen.

Talenten en begeleiders

In de categorie Talentenprijs, gesponsord door Van Velzen Accountants, zijn drie talentvolle sporters tot en met 18 jaar genomineerd: turnster Elena Harkes, schaatsster Patricia Koot en voetbalster Rosa van Gool.

De categorie Sportbegeleider 2018 kent twee genomineerden: Johan Zagers van Judoteam Bollenstreek en Miranda Nijenhuis van zwemvereniging De Columbiaan.

Het Beste Idee

Tijdens de prijsuitreiking van de Sportprijzen, is ook aandacht voor de drie finalisten van Het Beste Idee. UGSV, voetbalvereniging Ter Leede en zwemvereniging de Columbiaan plaatsten zich begin januari met hun sociaal maatschappelijke ideeën voor de finale. Ze horen tijdens de uitreiking wie met de eerste, tweede en derde prijs naar huis gaan.

Prijsuitreiking

De uitreiking van de Sportprijzen is op vrijdag 8 maart tijdens een feestelijke bijeenkomst van het Sportcafé is bij Dekker Warmond Sport & party Events (Veerpolder 14 in Warmond). De uitreiking start om 20.00 uur, de deuren gaan open om 19.30 uur. De toegang is gratis.

De uitreiking van de sportprijzen wordt georganiseerd door de gemeente Teylingen en Stichting Sport Promotie Teylingen.

Optimisme over bouw mortuarium

Warmond n Wethouder Bas Brekelmans is optimistisch gesteld over de komst van een mortuarium in Warmond aan de achterzijde van de Matthiaskerk. Over een paar weken neemt B&W hierover een besluit.

Dit blijkt uit antwoorden die de wethouder gaf op vragen van CDA-raadslid Reny Wietsma in de raadscommissie Bestuur. Er is volgens Brekelmans een groep mensen die in een stichting het beheer willen uitvoeren van het mortuarium voor uitvaarten voor alle gezindten. Er moeten nog een paar praktische punten worden opgelost. Zo valt de plek onder het beschermd dorpsgezicht. Ook verdringt het een deel van de sociale woningbouw, die woningcorporatie Stek op deze oude locatie van basisschool De Waaier wil bouwen. Als deze zaken zijn uitgezocht, kan snel voortgang worden gemaakt, zo gaf de wethouder aan. (NK)

Vijfde Rondje Kunst komt eraan

Voorhout n Het centrum van Voorhout staat op zondagmiddag 10 maart in het teken van kunst, tijdens de vijfde editie van het Rondje Kunst.

Ruim 35 kunstenaars en muzikanten uit de regio exposeren op diverse locaties hun kunst en laten hun muziek horen. Alle kunstenaars hebben een binding met de regio. Bezoekers kunnen terecht voor verschillende vormen van beeldende kunst, zoals schilderkunst, beeldhouwwerk, fotografie en keramiek. Daarnaast worden door diverse muzikanten en groepen muziekstukken uitgevoerd. Stijlen variëren van licht klassiek tot pop.

De exposities en uitvoeringen zijn op verschillende locaties langs de Herenstraat, zoals in De Kleine Kerk, De Verdieping, De Roef, Notariskantoor Voorhout, de St. Bartholomeuskerk, Agnesstaete en SCAL/Huisartsen op de Agneshove.

Rondje Kunst is een initiatief van Rotary Club Voorhout, met als doel Teylingers op een laagdrempelige manier in contact te brengen met allerlei soorten kunst en kunstenaars.

De opening is om 13.15 uur bij Cheers! en wordt verricht door Rotary-voorzitter Marcel van den Broek. Rondje Kunst duurt tot 17.00 uur. Deelname is gratis.

Foto: pr.

Familiefeest in de kuip

Vader
en zoon
Does
winnen prijs

Onderzoek naar betaald parkeren

Geen
meerderheid
vuurwerkshow

column n Stichting Platform Hondenvrienden

Zes werkgevers mantelzorgvriendelijk

Vertegenwoordigers van de zes organisaties ontvangen de erkenning. | Foto: pr./Dirk van Egmond Foto: pr./Dirk van Egmond

Teylingen n Welzijn Teylingen, ISD Bollenstreek, Bibliotheek Bollenstreek, stichting Fioretti Teylingen, Welzijnskompas en werkorganisatie HLTsamen kregen op donderdag 14 februari de erkenning 'Wij werken mantelzorgvriendelijk' uitgereikt. Dat gebeurde tijdens de Mantelzorgmonologen, een bijeenkomst voor professionals en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties in Bernardus in Sassenheim.

De organisaties zijn in het kader van het project 'Mantelzorg werkt', opgezet vanuit het Rijk, in het afgelopen jaar door stichting Werk & Mantelzorg begeleid in mantelzorgvriendelijk werken. Wethouder Langeveld van Lisse reikte een erkenning uit aan Welzijnskompas en Fioretti. Ze licht toe: "Maar liefst 83 procent van alle mantelzorgers combineert het mantelzorgen met werk, blijkt uit onderzoek. Er bestaat dus een reëel risico dat zo iemand overbelast raakt. Het project Mantelzorg werkt is bedoeld om werkgevers te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden, zodat ze eraan kunnen bijdragen dat mantelzorgers in balans blijven".

Wethouder Arno van Kempen reikte een erkenning uit aan Welzijn Teylingen en de ISD Bollenstreek. Hij legt uit waarom hij het zo belangrijk vindt dat organisaties bewuster worden. "Werknemers die ook mantelzorger zijn, trekken vaak pas aan de bel als ze al overbelast zijn. Dat is te laat en daar heeft niemand baat bij. Daarom is het goed als werknemers in een vroeg stadium op de hoogte zijn van de mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren."

Meedenken

Wethouder Fred van Trigt (Hillegom) tot slot reikte een erkenning uit aan Welzijnskompas en werkorganisatie HLTsamen. "Deze werkgevers, maar gelukkig ook veel andere, vinden het vanzelfsprekend om mee te denken over oplossingen. Als zij goed op de hoogte zijn, kunnen ze het verschil maken voor hun medewerkers. Ik zie het als wethouder als mijn taak om me hier hard voor te blijven maken."

Burgemeester Carla Breuer heeft de erkenning namens het HLT-bestuur in ontvangst genomen. "Ook bij onze werkorganisatie HLTsamen werken mensen die naast hun baan voor iemand zorgen. Dat kan heel zwaar zijn en daar moet je als werkgever begrip voor hebben. Samen tot een oplossing komen om werken en zorg te combineren is bij ons altijd mogelijk. Ik ben er trots op dat wij nu ook officieel een mantelzorgvriendelijke organisatie zijn!".

Mantelzorgondersteuning

Het project Mantelzorg werkt is een van de dingen die de HLT-gemeenten doen om mantelzorgondersteuning zo effectief mogelijk te maken. In dat kader zijn onlangs ook regelingen van Lisse en Teylingen aangepast, waardoor mantelzorgers niet alleen ondersteuning kunnen krijgen voor huishoudelijke hulp, maar ook voor bijvoorbeeld respijtzorg of klussen in en om het huis. In Hillegom was deze regeling al zo breed. Het verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers stond ook centraal tijdens de Mantelzorgmonologen. Professionals en vrijwilligers wisselden hierover van gedachten en formuleerden verbeterpunten, geïnspireerd door een boeiende theatervoorstelling.

Motie tegen geluidsoverlast Schiphol

Teylingen n Het CDA dient in de raadsvergadering van donderdag 7 maart een motie in om aan het Rijk een 'Teylings geluid' te laten horen rond de overlast van vliegtuigen van en naar Schiphol. De motie dringt aan op het alsnog uitvoeren van een onderzoek naar de effecten op de lange termijn van de luchtvaart op de gezondheid van de inwoners in de omgeving van de luchthaven. En tevens spreekt het de wens uit voor een reductie van het aantal (nacht)vluchten.

Door Nico Kuyt

De directie van Schiphol koestert het idee het aantal vluchten verder uit te breiden. Dit zorgt voor een toenemende geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof. Nu al is er een negatieve invloed van de vluchten op het woonklimaat, de nachtrust en de gezondheid van de inwoners van Teylingen, vindt het CDA. De partij meent dat daarom een verdere toename moet worden tegengegaan en er juist ingezet moet worden op een vermindering daarvan. Een verdere toename is in de ogen van de fractie niet meer acceptabel.

Wordt de motie aangenomen, dan stuurt B&W deze naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de regering en de leden van de Tweede Kamer. De fracties van GroenLinks en ChristenUnie hebben in de raadscommissie Ruimte al aangegeven mede-indiener te willen zijn. Collegepartij Trilokaal was positief over de motie, maar de VVD is tegen. D66 bespreekt het nog even in eigen kring welk standpunt de fractie zal innemen. Mochten coalitiepartijen VVD en D66 tegenstemmen, dan hebben zij geen meerderheid in de raad.

Onderzoek naar betaald parkeren bij station

Sassenheim n Wethouder Bas Brekelmans voert een zorgvuldig onderzoek uit naar een eventueel invoeren van het betaald parkeren bij station Sassenheim. Dit na signalen dat het parkeerdek soms vol staat, ondanks de nog vrij recente uitbreiding.

De drukte betekent volgens de wethouder dat de parkeergelegenheid een groot succes is. Bij de uitbreiding is de afspraak met de gemeenteraad gemaakt dat, als het met de langparkeerders de spuigaten uitloopt, er maatregelen getroffen zouden worden, zoals bijvoorbeeld betaald parkeren. Sassenheim kan zeer aantrekkelijk zijn, omdat bij Schiphol en de aanpalende stations betaald moet worden. Een eerdere meting gaf aan dat er 20 procent langparkeerders zijn. De wethouder onderzoekt nu zorgvuldig de gevolgen van betaald parkeren, want het kan namelijk voor een ´waterbed-effect´ zorgen, het parkeren in de omliggende buurten, zoals de nu al overbelaste Kwekersweg en het parkeerterrein bij de Wasbeek. Er is inmiddels een systeem voor het herkennen van kentekens geïnstalleerd om te speuren naar de hoeveelheid langparkeerders, maar die kan nog niet worden uitgelezen vanwege problemen met de privacy.

Beheer

Dan ligt er nog de vraag wie het betaald parkeren gaat beheren. De gemeente heeft er geen ervaring mee. Tenslotte moet de wethouder over een te nemen maatregel overleg voeren met de ProRail, NS, de provincie en het vervolgens voorleggen aan de gemeenteraad. In de raadscommissie Bestuur vond raadslid Peter Scholten (CDA) dat B&W veel eerder dit had moeten voorbereiden. Het was vroeger al bekend dat bij langparkeerders maatregelen getroffen zouden worden. Er zijn meerdere signalen ingekomen dat het vol staat. Door de langparkeerders te weren komt er weer lucht in de zaak, zo schat hij in. (NK)

Onvrede over GOM-woningen op bollengrond

Franck van der Valk ventileert zijn ongenoegen in de raadscommissie Ruimte. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Agrariër en voormalig raadslid Franck van der Valk heeft in de raadscommissie Ruimte zijn onvrede geuit over de bouw van woningen in het buitengebied die gerealiseerd worden onder de noemer van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en op bollengrond. Van der Valk riep zelfs op om deze instelling maar helemaal op te heffen.

Door Nico Kuyt

De GOM is opgericht om het buitengebied op te schonen van de verrommeling en de bollengrond te beschermen. Inkomsten verkrijgt de GOM onder andere door het verkopen van bouwrechten voor zogeheten GOM-woningen. Ook dragen gemeenten bij aan de kas van de GOM.

Maar Van der Valk heeft zijn twijfels. Er gaan miljoenen in om, maar hij ziet weinig positief resultaat. De GOM is naar zijn mening niet te stuiten in het slopen. En het gaat daarbij om nog goede bruikbare gebouwen. "Je moet schuren en kassen hebben om als agrariër te produceren. Als jonge ondernemer ben je zo kansloos. Het bedrijf daalt verder in waarde. Een pure kapitaalvernietiging. Die woningen om de kas van de GOM te spekken, worden gebouwd op goede bollengrond. Zoals aan de Eikenhorstlaan. We moeten oppassen dat het gebied niet als een Belgisch buitengebied wordt. De gemeenteraad maakt het keer op keer mogelijk om in het buitengebied huizen te bouwen. Misschien is het mogelijk die nieuwe woningen ergens te clusteren, of gewoon te stoppen met de GOM en verder gaan met wat niets kost, namelijk ruilverkaveling", zo hield hij de raadsleden voor. Omdat het onderwerp niet op de agenda stond, besprak de commissie zoals gebruikelijk de inspraak niet.

GOM-woning

Zonder dat er een relatie was met deze inspraak, heeft B&W recent de medewerking verleend aan het opstarten van een procedure om te komen tot een bestemmingsplan voor de bouw van een GOM-woning aan de Oude Herenweg tussen huisnummer 4 en 6. De initiatiefnemer had hiertoe bij de gemeente een principeverzoek ingediend. De gemeenteraad moet er uiteindelijk nog over besluiten.

Akoestisch onderzoek naar geluidsoverlast A44

Sassenheim n Wethouder Rob ten Boden moet een akoestisch onderzoek uitvoeren naar de geluidsoverlast van de A44, die loopt langs de Kagerbuurt.

Door Nico Kuyt

De PvdA heeft in 2016 een motie ingediend om als gemeente begin 2018 opnieuw een meting te laten uitvoeren naar de geluidsoverlast van de A44. Die vond vorig jaar niet plaats, want Rijkswaterstaat zou er eentje doen. Maar die laat op zich wachten. De PvdA wil nu dat B&W uitvoering geeft aan de motie en zette het op de agenda van de raadscommissie Ruimte. De verwachting is namelijk dat, in tegenstelling tot de eerdere meting, het geluid de grenswaarde overschrijdt, want de verkeersdrukte is na de crisis toegenomen. Bij een overschrijding dient Rijkswaterstaat maatregelen te treffen.

Niet wachten

De uitkomst van de bespreking in de commissie was vorige week helder. Ten Boden moet het onderzoek nu uitvoeren en niet wachten op Rijkswaterstaat. Daarnaast moet hij actief gaan lobbyen om de maatregelen in de eerste fase te laten terechtkomen van het meerjarenprogramma geluidsanering van Rijkswaterstaat. De resultaten van het onderzoek kunnen daarbij als munitie dienen. "Afwachten betekent de inwoners in de herrie laten zitten. Niet, ga rustig slapen tot meting van Rijkswaterstaat is geweest en duimen dat de A44 in fase 1 meegenomen wordt, want dan heb je dikke pech", meende Joost van Doesburg (PvdA).

Ten Boden gaat nu in gesprek met de Omgevingsdienst voor het uitvoeren van een onderzoek en bekijkt een eventueel lobbytraject.

Schikking voor schuld Winnersclub

Voorhout n B&W heeft een schikking getroffen voor de restantschuld van de voormalige pachter van de Winnersclub, het horecadeel van sporthal De Tulp. Die had tot en met 2015 een betalingsachterstand aan huur bij de gemeente opgebouwd van ruim 60.000 euro.

De voormalige pachter nam de Winnersclub in januari 2013 van D&B Sport over, maar wist deze niet winstgevend te maken. De eenmanszaak poogde in 2015 er nieuw leven in te blazen met hapjes en tapas onder de naam 'Hapas for You', maar ook dat werkte niet. In juni 2015 beëindigde B&W het huurcontract. De schuld bleef al die jaren staan. Die is nu afgekocht. Van de 60.000 euro krijgt de gemeente 12.500 euro. Het restant is oninbaar verklaard. B&W is er recent mee akkoord gegaan. (NK)

Workshop voor kersverse ouders

Sassenheim n CJG Sassenheim start op dinsdag 5 maart met de eerste bijeenkomst van 'Baby in beeld', voor ouders met hun eerste baby tussen de vier en zestien weken. De cursus behandelt uiteenlopende onderwerpen zoals de ontwikkeling van de baby, contact maken met de baby, huilen, slapen, troosten en alles wat met kersvers ouderschap te maken heeft. De bijeenkomst bestaat uit vier ochtenden van 10.00 tot 11.30 uur, en kost 10 euro per persoon. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.

'Aandacht voor veilige routes naar school'

Teylingen n CDA Teylingen heeft vorige week fietslampjes uitgedeeld. De partij deed dit om aandacht te vragen voor veilige schoolfietsroutes. "Als je kind iedere dag van en naar school moet fietsen, dan wil je de zekerheid hebben dat de route zo veilig mogelijk is," zegt Hans van Ek, kandidaat-Statenlid voor het CDA Zuid-Holland. De partij wil dat de provincie de Top 100 schoolfietsroutes onder de loep neemt en de knelpunten oplost. Dat kan door fietspaden duidelijk af te scheiden van autowegen, borden en belijning te verbeteren of maatregelen te nemen bij gevaarlijke oversteekpunten. Lees het hele artikel op www.deteylinger.nl.

Nieuwe brug

Sassenheim n De fiets- en voetgangersbrug tussen de Baanbrekersweg en de van Alkemadelaan in Sassenheim is aan vervanging toe. Vanaf maandag 18 februari tot en met vrijdag 8 maart gaat het bedrijf Haasnoot Bruggen deze dan ook vervangen. De nieuwe brug heeft stalen liggers met een composiet brugdek en stalen leuningen en is erg duurzaam; ze gaat drie keer langer mee dan een houten variant. De planning is dat de werkzaamheden ongeveer 15 werkdagen duren.

Zijlpont voor 26ste jaar weer in de vaart

Vanaf vrijdag 1 maart kunnen fietsers en voetgangers weer gebruik maken van de Zijlpont. | Foto: pr.

Regio n Voor het 26e jaar gaat de Zijlpont weer in de vaart.

Vanaf vrijdag 1 maart kunnen fietsers en voetgangers weer gebruik maken van deze pontverbinding tussen de noordoostpunt van de Merenwijk in Leiden en de Zijldijk in Teylingen.

In maart vaart de pont alleen op vrijdag, zaterdag en zondag. Van 1 april tot 1 oktober is de pont weer volledig in bedrijf. Met uitzondering van maandag en feestdagen vaart de pont dagelijks, op werkdagen van 12.00 tot 18.00 uur en in het wekend van 10.00 tot 18.00 uur. Voetgangers betalen 1 euro, fietsers betalen 1,20 euro. Kinderen tot 10 jaar (zonder fiets) betalen 50 eurocent

.

De Zijldijk is onlangs uitgebreid met een prachtige nieuwe fiets- en wandelroute door de Boterhuispolder.

Speeltuin Beatrix stoort burenrust

Teylingen n Het hek dicht en de omliggende omheining puberwerend maken. Dat willen de omwonenden van de speeltuin Beatrix. Hun woongenot wordt nu behoorlijk verprutst. Dat vindt de woordvoerster van de omwonenden aan de B.GJ. Berntzenstraat, die insprak in de afgelopen raadscommissie Bestuur.

Door Nico Kuyt

Het is al jarenlang een overlast en het wordt tijd dat er actie wordt ondernomen. En dat gehang van de jeugd met daarbij de opklimmende tonen van die hedendaagse muziek, de omwonenden zijn het meer dan zat. Hier moet iets gebeuren. Maar de politie, gemeente en Boa´s verhelpen het niet. Het hek staat 24 uur open. En het omringende hekwerk is te laag om de hangende jeugd te weren. Die blijft in de speeltuin luidruchtig chillen. En daarnaast is er nog het plan om de openingstijd van de Beatrix te verlengen naar het oude 22.00 uur. Omwonenden zijn tegen. Met protest togen zij naar de raadscommissie. Het moet uit zijn met dat hinderlijke gehang.

Sluiten

En die overlast neemt burgemeester Carla Breuer ook heel serieus. Tien meldingen in een jaar, het is niet niks. Maar het is moeilijk om een oplossing ervoor te vinden. De speeltuin werkt als een klankkast. Ga je maatregelen nemen, dan komt de veiligheid van de jeugd in het geding omdat het zicht weggenomen wordt. Speeltuinvereniging, politie, Boa's zijn niet bereid het hek dicht te doen. En een oplossing moet toch gevonden worden.

De burgemeester gaat nu al de betrokkenen uitnodigen voor een gesprek, zo gaf zij in de commissie aan. Om samen een afspraak te maken. Zelf het hek sluiten? Frans van Swieten (Trilokaal) wees nog op een oplossing zoals het Park Rusthoff. Daar opent en sluit een particulier beveiligingsbedrijf het hek op bestemde uren. En dat op ongeveer dezelfde tijden als de Beatrix. Misschien is het een idee. De komende tijd zal blijken of het hangen een afdoende slotakkoord vindt of dat de omwonenden het muzikaal genieten van een virtuoos tussenspel van de pubers toch nog moeten verduren.

Vader en zoon Does met winst naar huis bij Kuipzwammen

Jan Piet Does (tweede van links) en zoon Timo (midden boven) gaan met de prijzen naar huis. | Foto: pr. Foto: pr.

n Bert Pilaszek voor het laatst in 'de kuip'

Voorhout n Jan Piet Does heeft zijn titel weer terug. De 'veteraan' werd op zaterdag 16 februari tot winnaar uitgeroepen van het Kuipzwammen, het traditionele grappenfestijn van carnavalsvereniging De Bokken. En net als twee jaar geleden, won ook dit keer zoon Timo de publieksprijs. Het familiefeestje ging daarmee op herhaling.

Vorig jaar gingen zowel de jury- als publieksprijs voor beste zwammer naar debutant Ties van Kesteren. Die was dit jaar niet aanwezig. De vier andere zwammers maakten het de familie Does zo moeilijk mogelijk. Bert Pilaszek liet weten dat zijn dertiende deelname, ook zijn laatste zou zijn. Bas Versluijs kwam op als het Monopoly-mannetje, wat een populair onderwerp bleek. Ook Timo Does koos voor een soortgelijk kostuum. De enige vrouwelijke deelnemer was debutante Sandra van der Geer. Ook zij haakte in op het in december gelanceerde Voorhouts Monopoly.

Does senior gooide het over een andere boeg en overtuigde de jury met zijn optreden door zijn scherpe oog. "Voorhout is een bijzonder dorp. Wij hebben een winkelstraat zonder winkels, een ijsvereniging zonder ijs en een toneelvereniging zonder theater," 'zwamde' de latere winnaar in de kuip. Hij kreeg er de lachers mee op zijn hand en werd aan het einde van de avond als winnaar uitgeroepen. Zoon Timo won de Ferry Knop-prijs, de publieksprijs met als trofee de helm van wijlen dorpsjournalist Ferry Knop.

Grote Bok

Tijdens de pauze wordt traditiegetrouw de Grote Bok bekend gemaakt. De carnavalsvereniging wijst dan een belangrijk persoon binnen de Voorhoutse samenleving aan. De eer gaat naar Peter van Schooten, hij is verkozen tot Grote Bok 2019.

Carnaval

Voor De Bokken is het Kuipzwammen traditiegetrouw het laatste evenement voor het echte carnaval. Op vrijdag 1 maart trappen ze af met de sleuteloverdracht en daarna het sleutelbal in Boerhaave. De optocht is op zaterdag 2 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Het vertrekpunt is in de Prins Bernhardstraat en zal daar ook weer worden ontbonden. De optocht wordt uiteraard weer ondersteund met heel veel muziek. In de optocht zijn Mavileo uit Leimuiden en het jubilerende St. Cecilia te horen. Op maandag 4 maart is van 14.00 tot 18.00 uur de kroegentocht. Dinsdag 5 maart is het einde van het carnaval, met om 20.30 uur het Bokverzuipen in Cheers!. Meer op www.cvdebokken.nl.

Minder inbraken gemeld in Zuid-Holland

Regio n Op basis van de cijfers van Misdaad in Kaart, gepubliceerd door Politie.nl, heeft het bedrijf Slotenmaker 365 een onderzoek laten uitvoeren naar alle inbraken in 2018 in de provincie Zuid-Holland.

Wat onder andere opvalt in het onderzoek in gemeente Zuid-Holland: Gemeente Zoeterwoude heeft als kleinste gemeente de grootste daling in het aantal inbraken van 70 procent en in verhouding het minste inbraken. Er zijn meer dan twee keer zoveel inbraken in Delft en Rotterdam als in Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Leiden.

In 2018 vonden in Teylingen 9,84 inbraken per 10.000 inwoners plaats. Ter vergelijking: In Leiden was dit 11,34, in Leiderdorp 9,19, in Oegstgeest 15,07, in Katwijk 7,24 en in Wassenaar 22,62.

De meeste inbraken vonden in plaats in Westvoorne. Met 14.508 inwoners heeft deze gemeente 32,40 inbraken per 10.000 inwoners. De dubieuze tweede plek is voor Gemeente Midden-Delfland met een gemiddelde van 27,41 inbraken per 10.000 inwoners terwijl er 19.338 mensen wonen. Daarna volgen Delft, Gouda en Wassenaar. De minste inbraken vonden plaats in Zoeterwoude. De kleine gemeente staat trots bovenaan: 8430 inwoners en een gemiddeld van 3,56 inbraken per 10.000 inwoners.

Geen meerderheid voor vuurwerkshow

Teylingen n In de raadscommissie Bestuur is het idee van GroenLinks voor een vuurwerkshow bij oud en nieuw voortijdig ontploft. Er bleek geen meerderheid voor. Ook het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen lijkt in de gemeenteraad uit te lopen op een sisser zonder knal. Alleen de ChristenUnie ging met GroenLinks mee in het verbieden.

Door Nico Kuyt

Het Rijk is landelijk bezig om te bekijken of er een verbod van knalvuurwerk en vuurpijlen moet komen. Deze twee zorgen voor ongelukken en veel hinder. Het siervuurwerk blijft dan over. De lokale fractie van GroenLinks wil niet op het Rijk wachten en diende een motie in om het in Teylingen alvast te verbieden. Het geeft teveel overlast voor het milieu, de mens en het dier, zo hield burgerlid Jeroen Tomassen (GroenLinks) de commissie voor. De gemeente moet het verbieden en het Rijk verzoeken het landelijk in te voeren. Als alternatief voor het niet meer mogen knallen, kan de gemeente een vuurwerkshow in elke kern organiseren.

Maar burgemeester Carla Breuer vindt de tijd nog niet rijp voor een lokaal verbod. Is er wel draagvlak voor? Zij wil daarover eerst de inwoners polsen. Ze denkt daarbij aan het burgerpanel van 750 inwoners, en ook het Jongerenpanel. B&W ziet veel meer effect in het intensiever promoten van de vuurwerkvrije zones. Nu zijn er in de gemeente elf van zulke straten of gebieden. Als 75 procent van de bewoners het ermee eens is, dan wordt het ingesteld. En het blijkt heel goed te werken. De laatste jaren verloopt oud en nieuw overigens heel rustig.

Exemplarisch gedrag

Vooraf aan de bespreking in de commissie kwam een inwoner de fracties toespreken. Hij riep op om tegen de motie te stemmen. Het is een opzeggen van het vertrouwen in de Teylingse inwoner, die zich tijdens de jaarwisseling gedisciplineerd en exemplarisch gedraagt, aldus de inspreker. "Teylingen moet als voorbeeld dienen voor de manier waarop het nieuwjaarsfeest gevierd moet worden." En ook een meerderheid van de commissie voelde er niet veel voor. Behalve dan Frans Nederstigt (ChristenUnie). Op één avond wordt 30 ton zwaveldioxide de lucht ingejaagd, stipte hij aan. Mensen met longproblemen, dieren in angst, schade aan eigendommen, lichaamsdelen aangetast, het is misschien beter van de traditie af te stappen, stelde hij. "Je kunt prima heel goed oud en nieuw vieren zonder knalvuurwerk. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en het verbod hier invoeren." Een polsen van de inwoners zou nog tot een verrassing kunnen leiden, verwachtte hij. Nederstigt kon toch niet meegaan met de vuurwerkshow. Op dat punt was de commissie het wel met hem eens. Tomassen trok staande de vergadering de show maar weer in.

Vuurwerkvrij

Maar een verbod knalde niet echt bij de overige fracties. Peter Scholten (CDA) wees er op dat er geen draagvlak onder de inwoners zal zijn. Met het extra promoten van de vuurwerkvrije zones heeft de Teylinger genoeg instrumenten in handen om het knallen in zijn woongebied te weren. Ook Paul Witteman (PvdA) stak de lont van de motie niet aan. Jelmer Bode (VVD) vond het maar een vrijheidsbeperking. Er zijn in Teylingen weinig incidenten. "Je moet de inwoners niet teveel betuttelen en hun het vertrouwen en de verantwoordelijkheid geven." Joren Noorlander (D66) zag er eveneens niet veel in. Het instellen van de vuurwerkvrije zones is in 2016 ook tot stand gekomen na een D66-motie. En die zones werken, voegde Frans van Swieten (Trilokaal) toe. De ondernemers moeten bovendien hun geld verdienen. Die zet je voor een grote schadepost.

Gesplitst

GroenLinks overweegt nu de motie gesplitst te sturen naar de gemeenteraad voor een besluit. De shows komen helemaal te vervallen. De steun is er niet voor. Eén motie roept dan het Rijk op een landelijk verbod in te voeren. Hier waren nog wel wat fracties voorzichtig voor te porren, maar wilden het nog wel eerst bespreken met hun achterban. Een tweede motie treft dan het verbod van knalvuurwerk en vuurpijlen. De voorspelling is dat de raadsvergadering zeer rustig zal verlopen.

'Geen kap kastanjes Prins Hendriklaan in één keer'

Sassenheim n De voorgenomen kap in één keer van de 45 paardenkastanjes in de Wilhelminalaan, Pr. Hendriklaan en Koningspark heeft het ongenoegen opgeroepen van het CDA. Alleen als het echt nodig is zou alleen die boom gekapt moeten worden en de rest blijven staan. De fractie overweegt om een motie in te dienen in de gemeenteraad van donderdag 7 maart.

Volgens B&W hebben enkele bomen last van ziektes en schimmels. De oudsten zijn aangeplant rond 1948 en dus ongeveer 70 jaar oud. De afgelopen jaren zijn al enkele bomen verwijderd en niet herplant. Hierdoor zijn er gaten gevallen. Met het vervangen van alle bomen kan de boomstructuur hersteld worden. Maar het CDA denkt dat een groot aantal van de bomen kan blijven staan zonder het gevaar van omvallen. Om zo de gevolgen voor de uitstraling van de buurt te beperken. En het scheelt gelijk geld. De fractie plaatste het op de agenda van de raadscommissie Ruimte. Een meerderheid van de fracties vindt het wel jammer dat de bomen gekapt worden, willen dat er bomen van een beetje kwaliteit terugkomen, maar kon zich vinden in het besluit van B&W.

Het is niet anders, meende de VVD. Iets monumentaals terugplanten, voegde D66 toe. Met een nieuwe aanplant verbetert de toegankelijkheid van de voetpaden, vond Trilokaal. De ChristenUnie sloot zich bij de vorige sprekers aan. Die bomen geven over 70 jaar weer hun schoonheid af, dacht de PvdA, die verder aandacht vroeg voor de cultuurhistorische waarde. GroenLinks vroeg zich af of kap echt nodig was, want kastanjes hebben een levensduur van 300 jaar. De fractie vroeg om nader onderzoek. Het CDA gaat het verder bespreken in de eigen fractie en dient wellicht een motie in. (NK)

Landelijke verkiezingscampagne waterschappen van start

De landelijke campagne voor de waterschapsverkiezingen is vanaf deze week overal te zien. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio n De landelijke verkiezingscampagne van de 21 waterschappen is op maandag 18 februari van start gegaan. Het doel is om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te trekken op woensdag 20 maart.

Elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Maar veel Nederlanders weten niet precies wat de waterschappen doen, laat staan wat ze moeten stemmen. Doutzen Wijbenga van het coördinerende communicatiebureau GH+O: "Veel mensen denken bij de waterschappen aan veilige dijken. Maar de waterschappen maken ook het afvalwater schoon, regelen de visstand en voeren het regenwater in de stad weer goed weg. In de campagne focussen we op de onderwerpen waar je als stemmer invloed op hebt. En waarbij er dus écht iets te kiezen valt."

Hoe denken partijen over Schiphol en geluidsoverlast? | Foto: archief Foto: pr. / pixabay.com

Nederlanders en water

De verkiezingscampagne speelt in op de unieke band die Nederlanders hebben met water, en koppelt die band aan het werk van de waterschappen. Wijbenga: "Of je nou aan het water woont, 's zomers weleens in natuurwater zwemt, of wekelijks door de regen fietst: iedereen in Nederland heeft wel íets met water. In de campagne komt die band met water tot leven in de vorm van verschillende herkenbare 'watertypes', zoals de miezerfietser, oeververtoever en plezierdobberaar. Elk watertype staat symbool voor een belangrijk verkiezingsthema."

Voor de landelijke campagne is gekozen voor een opgewekte toon en een frisse stijl, waarbij fotografie wordt gecombineerd met krachtige typografie. De campagne bestaat onder andere uit een website waar bezoekers meer informatie vinden over de waterschappen en de verkiezingen. Ook kunnen mensen testen wat hun eigen watertype is. Daarnaast is er een social campagne, en worden zowel traditionele pr als influencers ingezet. Wijbenga: "De 21 waterschappen voeren ook zelf hun eigen campagne in de regio's. Daarom hebben we een toolkit ontwikkeld, met al het campagnemateriaal en handige sjablonen. Zodat elk waterschap een eigen inhoudelijke invulling kan geven aan de campagne."

Lijsttrekkersdebat Provinciale Staten over vliegtuiglawaai

Regio n In de raadszaal van het gemeentehuis (Rhijngeesterstraatweg 13) in Oegstgeest is op dinsdag 26 februari om 20.00 uur een lijsttrekkersdebat van alle partijen die verkiesbaar zijn voor de Provinciale Staten. Een van de belangrijkste onderwerpen is de geluidshinder die vliegverkeer van en naar Schiphol veroorzaakt.

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. De Provincie heeft een belangrijke stem als het gaat om het verminderen van de geluidsoverlast. Om bewoners in de regio te informeren, organiseren Duurzaam Dorp, Oegstgeest zonder Vlieghinder, Werkgroep Kaag & Braassem in samenwerking met de Natuur & Milieu Federatie een debat met de lijsttrekkers van de partijen die verkiesbaar zijn. De bijeenkomst is vrij toegankelijk, dus ook voor inwoners uit Teylingen. De inloop is vanaf 19.30 uur.

"In het noordelijk deel van Zuid-Holland wordt door velen ernstige geluidshinder ondervonden van laag overkomend vliegverkeer," schrijft de organisatie. "Op een afstand van 15 -20 km van Schiphol vliegen veel toestellen op 700 meter en soms nog lager over. Dit gebeurt zowel overdag als 's nachts. In de regio Leiden gaat het vooral om landend verkeer, in het oostelijker deel zoals bij Kaag en Braassem veroorzaken zowel opstijgende als dalende vliegtuigen veel geluidsoverlast. In het noordwestelijk deel van de Bollenstreek gaat het om opstijgend vliegverkeer."

Tot voor kort had de provincie Zuid-Holland nauwelijks aandacht aan de problematiek van de geluidsoverlast, veroorzaakt door het vliegverkeer. Duurzaam Dorp, Oegstgeest zonder Vlieghinder, Werkgroep Kaag & Braassem willen daar verandering in brengen, schrijven ze. "In de verkiezingsprogramma's voor de komende verkiezingen krijgt dit - voor onze regio belangrijke - onderwerp slechts bij een paar partijen aandacht. Het debat biedt bewoners gelegenheid te horen waar de verkiesbare statenleden voor staan met betrekking tot de geluidsoverlast en de toekomst van de luchtvaart gerelateerd aan onze leefomgeving. En welke rol het Klimaatakkoord hierin speelt."

Met honden bijdragen aan een schone en veilige leefomgeving

Hondeneigenaren Annemieke van Luijk (l) en Anja Breedijk uit Sassenheim. Foto: pr.

Honden en hun baasjes, samen op stap. Van 's morgens vroeg tot diep in de nacht en in alle weersomstandigheden. Een bekend verschijnsel voor iedereen die zijn neus buiten de deur steekt. De reacties op deze herkenbare burgers kunnen echter nogal uiteenlopen. Variërend van "Ah, wat een leukerd, mag ik 'm aaien?" en "Hé, weer lekker samen aan wandel?!" naar neutraal ("Zolang ze de hondenpoep opruimen, vind ik het best" ) tot angst of regelrechte afkeer.

Wie geen affiniteit heeft met, of kennis van, hondeneigenaren en hun dieren, realiseert zich waarschijnlijk niet, welke belangrijke rollen honden en hun baasjes vervullen in de gemeenschap. Zij dragen bij aan een gezonde, groene, schone, sociale en veilige leefomgeving. Als lezer van De Teylinger vragen wij u met ons mee te wandelen, samen de wereld van die twee- en viervoeters te verkennen. Waarom? Omdat dit ook uw wereld is, uw recreatie- en leefomgeving in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Als Stichting Platform Hondenvrienden hopen wij u met onze maandelijkse columns een andere kijk te bieden. Bijvoorbeeld op niet-opgeruimde hondenpoep. Altijd hoog scorend in de ergernissenlijstjes. Maar wat zijn nu eigenlijk de feiten?

Hondenpoep en         zwerfvuil opruimen

Wist u bijvoorbeeld dat de meeste hondeneigenaren altijd hondenpoep opruimen? Daarom hebben Annemieke van Luijk-Grevelink (foto links) en Anja Breedijk uit Sassenheim ook altijd poepzakjes bij zich voor hun honden Malin en Percy. Wist u dat veel baasjes ook ander zwerfvuil zoals blikjes en flesjes oprapen? We gaan een andere keer dieper op hondenpoep in, want wij zijn fan van de opruimplicht. Hij staat daarom al ruim elf jaar in onze uitgangspunten.

Elf jaar? Jazeker. Eind 2007 sloegen hondenliefhebbers en -deskundigen uit de drie dorpen de handen ineen. Sindsdien werken we samen met gemeente en medeburgers aan een hondvriendelijker Teylingen.

We verzamelen steunbetuigingen voor onze visie en activiteiten via een invulformulier op www.platformhondenvrienden.nl. Daarvoor hoeft u dus geen hondeneigenaar of -liefhebber te zijn.

Twee nieuwe Broodfondsen van start

Regio n De informatieavond over de opzet van een Broodfonds voor ondernemers in de Bollenstreek, heeft niet één, maar twee nieuwe Broodfondsen opgeleverd. Bij beide verenigingen is nog plek voor zelfstandige ondernemers.

"Het was fantastisch, wat een enorme belangstelling. We waren al zeer tevreden wanneer we één nieuw broodfonds konden starten, maar er gaan nu zelfs twee nieuwe broodfondsen starten, vertelt Marlies Nieuwmeijer enthousiast". Samen met mede-ondernemer Karin Heppener organiseerde Nieuwmeijer de bijeenkomst op dinsdag 12 februari in De Zwarte Tulp in Lisse.

Alternatief voor verzekering

Een Broodfonds is een sociaal en betaalbaar alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers. Het bestaat uit een vereniging van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die elke maand een bedrag opzij zetten op hun persoonlijke broodfondsrekening bij Triodosbank. Zo wordt gezamenlijk een buffer opgebouwd waaruit een deelnemer, die tijdelijk zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren, maandelijks schenkingen krijgt voor een periode van maximaal twee jaar. Er komen geen controlerende artsen aan te pas en omdat iedereen bekend is, weet elke deelnemer waar zijn of haar geld heengaat. Inmiddels hebben zich in Nederland al meer dan 20.000 ondernemers bij meer dan 440 broodfondsen aangesloten.

De spreker van De Broodfondsmakers, Jan van Bussel, gebruikte het eerste deel van de avond om de werking van het broodfonds kort toe te lichten en ging na de pauze inhoudelijk de nieuwe broodfondsen vormgeven. Hierbij werden de voorzitter, penningmeester en secretaris gekozen en werd er een passende naam voor ieder broodfonds bepaald. "Het komt niet vaak voor dat er op één avond twee broodfondsen gevormd worden, aldus van Bussel". Die aan het einde van de avond zeer te spreken was over het verloop van de avond.

Oprichting

De beide initiatiefnemers Heppener en Nieuwmeijer hebben zich ook aangesloten bij een van de nieuwe broodfondsen. De derde keer is de oprichtingsbijeenkomst en dan kan er binnen drie maanden worden gestart.

Aangezien er nu twee fondsen van start gaan, is er in beide verenigingen nog plaats voor zelfstandig ondernemers. Wie interesse heeft, kan kijken op broodfonds.nl voor informatie. Of stuur een mail aan info@marliesnieuwmeijer.nl.

Windows 10 workshops

Sassenheim n De Bibliotheek Bollenstreek biedt al enige tijd in samenwerking met Seniorweb workshops over Windows 10 aan. Windows 10 is het nieuwste besturingssysteem van Microsoft. Tijdens deze workshop ontdekken deelnemers wat ze er zelf mee kunnen. De volgende reeks workshops start op maandag 25 februari. Nieuw in deze reeks is de workshop over veiligheid en onderhoud.

De volgende workshops worden gegeven: op 25 februari 'De basis', op 4 maart 'Bestandsbeheer', op 11 maart 'Internet', op 18 maart 'Veiligheid en onderhoud', op 25 maart 'Fotobewerking' en op 1 april 'Word'. De twee uur durende workshops zijn op maandagmiddag van 14.15 tot 16.15 uur in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42). Er is een maximum van zes deelnemers. De groepen zijn klein, zodat iedereen de aandacht kan krijgen om de nieuwe vaardigheden te leren. Voor alle deelnemers staat een laptop klaar om te gebruiken tijdens de workshop.

De kosten per workshop zijn 7,50 euro voor leden van de Bibliotheek Bollenstreek en/of Seniorweb en 10 euro voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de bibliotheek geregeld worden en ook via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Hondenvrienden helpen Gastenhuis

Beheerder Petra Luttekes (derde van links) toonde zich aangenaam verrast door het initiatief van SPH. | Foto: pr. Foto: pr.

n Nieuwe groene columns in De Teylinger

Warmond n Terwijl in Het Gastenhuis een race tegen de klok plaatsvond om alles op orde te hebben voor het open huis van zondag 17 februari, stroopten enkele grote en kleine vrijwilligers van Stichting Platform Hondenvrienden (SPH) dit weekend buiten de mouwen op.

Op en rond het terrein werden vuilniszakken en containers gevuld met stukken glas, plastic, blik en andere rommel. Dit was allemaal blijven liggen na de ingrijpende verbouwing van het pand.


Beheerder Petra Luttekes toonde zich aangenaam verrast door het initiatief van SPH. "We werden gebeld en konden de hulp goed gebruiken." SPH heeft zaterdag en zondag op meer plekken in Warmond zwerfvuil opgeruimd. "We vonden Het Gastenhuis extra leuk om te doen, omdat hier bezoekers met honden welkom zijn", zei hondenvriend Esther Moonen (op de foto links) na afloop.

Column

Stichting Platform Hondenvrienden verzorgt vanaf deze week één keer in de maand een groene column in De Teylinger. Zij schrijven over wat ze tegen komen en hun acties voor een groener, socialer, schoner en veiliger Teylingen. Onderaan deze pagina leest u de eerste bijdrage.

Twee weken geleden konden lezers al in de column kennis maken met Voorhout Schoon. Initiatiefnemers Hans en Sylvia Hoogduin schrijven ook iedere maand in deze krant over hun opruimrondes. Met andere vrijwilligers waren ook zij dit weekend in touw.

Ook meeschrijven?

Heeft u ook een groen vrijwilligers- initiatief in Teylingen? En wilt u daar maandelijks over schrijven in De Teylinger? Stuur dan een e-mail met motivatie naar redactie@deteylinger.nl. De redactie neemt vervolgens contact op om uw voorstel te bespreken.

KTS brengt zoete Valentijn

Voorhout n Werkgroep De Kletskop heeft op woensdag 13 februari in samenwerking met de KTS Voorhout een leerzame en professionele Valentijns-workshop gehouden in het Victorhuis in Noordwijkerhout. Een achttal leerlingen uit het vierde leerjaar vertoonden hun banketbakkerskwaliteiten onder leiding van vakdocent Sander Blom. Deelnemers gingen aan de slag met Room-Suisse (Zwitserse room), geroosterde amandelen uit de oven en vers bereide botercrème, die samen met de luchtig gebakken biscuit-taartbodem, abrikozenjam en marsepein werd omgetoverd tot een valentijnstaart. Alle 50 deelnemers gingen naar huis met een naar eigen smaak gedecoreerde valentijnstaart. Kijk voor meer nieuws op www.deteylinger.nl.

Vorm staat centraal in Het Oude Raadhuis

Warmond n Ruud Jaspers en Thecla Renders exposeren vanaf 27 februari in Het Oude Raadhuis van Warmond.

Als kunstenaar is Ruud Jaspers autodidact. In 1994 begon hij met het maken van houtobjecten En sinds 1996 exposeert hij in galeries, op kunstbeurzen en op manifestaties voor houtkunstenaars. De unieke structuur van de spiraal gebruikt Ruud in zijn objecten. Hij verzaagt een stuk hout en maakt er daarna weer een organische eenheid van. Deze spiraalvorm is een " universele" vorm in ons universum, van spiraalnevel tot minuscuul slakje, van varenblad tot in bijvoorbeeld zonnebloemen, overal kom je hem tegen, een prachtig beeld voor ontwikkeling en evolutie.

Thecla Renders

Thecla Renders is geboren op 21 april 1956 en woont en werkt sinds 2001 in 's-Hertogenbosch. Ze studeerde aan de Kunstacademie van Rotterdam en voltooide een studie kunstgeschiedenis in Leiden. Sinds 1984 is zij werkzaam als professioneel kunstenaar en exposeert zij in Nederland en daarbuiten. De eenvoudige sobere vormen in haar stillevens en haar figuurtekeningen worden op een expressieve wijze uitgewerkt, waarbij zij soms gebruik maakt van patronen in voor- en achtergrond en soms de lijst bij haar werk betrekt. De vorm staat in dienst van de kleur en van de expressie. Haar heftige heldere kleurgebruik is zowel bespiegelend als confronterend en zo typerend voor haar werk.

De expositie is van 27 februari tot en met 31 maart te bezichtigen in Het Oude Raadhuis van Warmond. De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur.

Kunst in 't Keldertje

Warmond n Bij een bezoekje aan Galerie de Pomp is het de moeite waard om ook het trapje naar het keldertje af te dalen. De komende twee maanden is daar gebruikskeramiek tentoongesteld. De expositie loopt tot 1 april.

Drie keramisten tonen hun sterk uiteenlopende werk. Lisanne Ceelen (1989) maakt allerlei functioneel design. Hoewel keramiek het meest gebruikte materiaal is, zijn hout, glas, beton, metaal en papier ook vertegenwoordigd.

Urnen en gedenkobjecten met een heel eigen uitstraling, die naast hun functie als bewaarder van de as van een dierbare ook hun eigen verhaal vertellen. Dat is het werk van Karin van Leeuwen. De urnen zijn handmatig opgebouwd, zorgvuldig intuïtief gevormd, vervolgens met engobes en oxides op gevoel gekleurd.

Marianne Hoffmann werkt bij voorkeur met plakken klei. Zij maakt samengestelde gebouwen, dozen en vazen/waterobjecten.

Koert Witteman zingt

Koert Witteman is al jaren bezig met muziek. | Foto: pr./Danielle Reizevoort Foto: Danielle Reizevoort

SASSENHEIM n Koert Witteman speelt op zondag 24 februari in café de Twee Wezen (Oude Haven 2). Witteman is een singer/songwriter en neemt voor de gelegenheid een bassist mee.

De Sassenheimer speelde zich al in de kijker bij 3FM, het Glazen Huis en The Voice Of Holland. De setlist bestaat uit covers en eigen nummers. De covers lopen uiteen van Bruce Springsteen, Jeff Buckley, John Mayer, Ed Sheeran tot Ariana Grande en Armin van Buuren.

Het optreden begint om 16.30 uur en de toegang is gratis.

Zonnebloem en Valentijn

Voorhout n De Zonnebloem afdeling Voorhout is op woensdag 13 februari met 30 gasten en 3 vrijwilligers gaan lunchen bij Welgelegen. Nadat iedereen voorzien was van een drankje, vertelde eigenaresse Jol Kraakma wat op het menu stond. De lunch bestond uit een kop tomatensoep vooraf, als hoofdgerecht was er bami en als toetje werd speculaasijs met slagroom en chocoladesaus geserveerd. Na afloop van het etentje zijn eigenaren Dick en Jol Kraakman uitgebreid bedankt met vriendelijke woorden en een cadeaubon. Als verrassing kregen zij ook nog een oorkonde uitgereikt door De Zonnebloem. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Inloop over vrijwilligerswerk

Sassenheim n Een derde tot de helft van Nederland doet minstens een keer per jaar vrijwilligerswerk. Ook aan de slag? Op donderdag 21 februari is er weer een inloopspreekuur over alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft.

Van 18.30 tot 19.30 uur kan iedereen binnenlopen in de bibliotheek (Kerklaan 42). Twee medewerkers van Welzijn Teylingen zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Voor vrijwilligers vacatures, kijk op www.welzijnteylingen.nl, de vacaturebank staat onder het kopje vrijwilligerswerk. Liever telefonisch informatie, bel dan naar Welzijn Teylingen 0252 231805.

Avond over geweldloos communiceren

SASSENHEIM n Met respect met elkaar in gesprek. Op maandag 25 februari is in het parochiecentrum (Hoofdstraat 188) om 20.00 uur een bijeenkomst over geweldloze communicatie onder leiding van Jan Koeleman.

Bij deze vorm van communiceren gaat het vooral om een manier waarbij met respect voor elkaars vaak tegengestelde belangen met elkaar gesproken wordt. Op deze avond vertelt Jan Koeleman over de achtergronden van deze methode en ook met de aanwezigen een aantal opdrachten uitvoeren. De toegang bedraagt 3 euro.

'Guzmán'

Warmond n Comedian Javier Guzman speelt een try-out van zijn nieuwste programma 'Guzmán' op vrijdag 1 maart in Theater Het Trefpunt (Herenweg 80) Hij is allang geen onbekende meer. Inmiddels is Guzman aanbeland bij zijn negende avondvullende show. Hierin doet Javier herkenbare, opmerkelijke en opzienbarende uitingen. Enerzijds over zijn grillige leven, anderzijds over zijn stormachtige carrière. Met vlijmscherpe en rake observaties, zoals de toeschouwer inmiddels van hem gewend is. De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 19,50 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, 45 minuten voor aanvang aan de zaal of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Alfred J. Kwak in Koetshuis

Regio n In het Koetshuis van Kasteel Keukenhof is op zondag 3 maart om 11.00 uur een extra kindervoorstelling onder de titel Alfred Jodocus Kwak 'Zo Vrolijk in Eend grote terts', een muzikale hervertelling van een oeroud sprookje. De interactieve voorstelling is voor kinderen vanaf 4 jaar gemaakt, met bekende liedjes zoals 'Zo Vrolijk' en 'Spetter Pieter Pater'. Het Koetshuis in Lisse is open vanaf 10.30 uur. Kaartverkoop en reserveren: www.kasteelkeukenhof.nl/concerten of bel 0252-465555.

uit! / welzijn

Duur verlies tegen hekkensluiter

Voorhout n Na afloop van de wedstrijd keken de Voorhoutse supporters elkaar vol ongeloof aan: hoe was dit mogelijk geweest? Niets afdoend aan de prestatie van het dapper strijdende GDA, maar Foreholte had het voor elkaar weten te krijgen dat de cruciale wedstrijd voor winst in de tweede periode geëindigd was in een overwinning voor de nummer laatst.

Wat is dat toch met het vlaggenschip uit Voorhout? Al seizoenen lang blijkt de ploeg de grootste moeite te hebben om gewoon te doen wat voor het grijpen ligt: in dit geval winst in een thuiswedstrijd op degradatiekandidaat GDA.

Gek genoeg nam Foreholte na de aftrap niet onmiddellijk het initiatief, maar besloot 'de kat uit de boom te kijken'. Nou, dat kwam GDA wel goed uit. De eerste vrije trap van Claudio Sietsma werd nog door keeper Matthijs Guijt uit de bovenhoek gehaald, maar bij de daaropvolgende eerste corner kregen de Voorhouters het maar niet voor elkaar om de bal te ruimen. Natuurlijk was het topscoorder Mark Okhuizen die bedankte voor de alsnog geboden mogelijkheid (0-1).

Gelijkmaker

Gaandeweg de eerste helft bleek Foreholte de grootste moeite te hebben met de 4-4-2 tactiek van GDA-trainer Abdullah Sari. De Voorhouters kregen wel mogelijkheden, zelfs opgelegde kansen, maar Marouane el Idrissi en met name Joost van Dam kregen het niet voor elkaar om 'held van de middag' keeper Ozgun Arslan te passeren. Het was min of meer een meevaller dat Toni Arroyo in blessuretijd van de eerste helft kogelhard de bal in een tijd binnenschoot (1-1).

Achterstand

Wie dacht dat Foreholte het lek boven had en geleerd had van de eerste helft, kwam meer dan bedrogen uit. Binnen het kwartier zette het ongecompliceerde GDA de Voorhouters op een 1-3 achterstand en te kijk in de druk bezochte thuiswedstrijd. Eerst was het opnieuw Mark Okhuizen die tot zijn eigen verbazing de bal voor zijn voeten kreeg uit een door de Foreholte-verdediging slecht verwerkte corner (1-2). En daarna was het een prachtig doelpunt van Marcus Slagveer, die het sprintduel met Tjeerd van der Zwaan ruimschoots won en Matthijs Guijt met een diagonaal schot kansloos liet (1-3).

Lemmers scoort nog

Inmiddels was spits Sam Lemmers in de ploeg gewisseld voor verdediger Guido Drewes. Het was juist Lemmers die zijn gram leek te halen over zijn reservebeurt door in de 70e minuut de voorzet vanaf de rechterkant onhoudbaar binnen te koppen (2-3). Heel Voorhout op de Elsgeest ging er eens goed voor zitten. Nog twintig minuten te gaan, alles was nog mogelijk. De Voorhouters kregen de mooiste kansen op de gelijkmaker en meer, maar Lemmers, Arroyo en later el Idrissi wisten 'de leeuw van GDA' niet te passeren.

Zakelijke winst TOP op Deetos

Frank Mostard krijgt de bal van Jet Hendriks. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n In de wedstrijd tussen de nummer één en de nummer laatst lag het in de lijn der verwachtingen dat TOP/SolarCompleet zou gaan winnen van Deetos/Snel. De ruststand gaf echter nog een ander beeld, want bij 10-9 was de wedstrijd nog niet gespeeld. TOP kon niet echt in de wedstrijd komen en had veel kansen nodig om tot scoren te komen. De run van vier goals net na rust was echter beslissend en de winst kwam geen moment in gevaar. Deetos/Snel zal snel punten moeten gaan pakken om rechtstreekse degradatie te voorkomen. TOP blijft op koers voor de playoffs.

TOP was individueel gezien vele malen beter, maar kon dat in het spel maar moeilijk tot uitdrukking brengen. Deetos/Snel speelde meer als team en het was dat de zuiverheid ontbrak, anders had de ploeg de wedstrijd langer spannend kunnen houden. Deetos/Snel ging extreem achter verdedigen en daar had TOP moeite mee. Te vaak was de bal na één schot weer voor de tegenstander. De doelpunten waren in de eerste helft schaars, waarbij opviel dat van de tien goals, er zes uit handen van de TOP-dames kwamen. De 8-5 en 9-5 van Barbara Brouwer betekenden de eerste voorsprong van vier punten. Even zo snel was deze voorsprong alweer gereduceerd tot twee en zelfs één doelpunt net voor rust: 10-9.

Na rust startte TOP een stuk beter, aan de hand van Mick Snel (3) en Jet Hendriks werd de voorsprong in korte tijd uitgebreid naar 14-10. TOP kreeg wat meer grip op het achter verdedigen en vooral Paul Anholts profiteerde daar van. Deetos/Snel herpakte zich nog enigszins, maar kon niet dichterbij komen dan twee doelpunten.

Niet sprankelend

Deetos/Snel bleef het wel proberen om aan te haken, maar miste daarvoor simpelweg de kwaliteit. TOP scoorde, ondanks het matige spel, wat gemakkelijker en kon de voorsprong in de laatste tien minuten nog uitbreiden. De mooiste goals kwamen uit handen van Sanne Jousma, die haar tegenstandster twee keer het nakijken gaf en met één hand scoorde. Ook de 25-19 van Mick Snel was een prachtige. Zo viel er zo af en toe wat te genieten, maar sprankelend werd het nooit. Twee benutte vrije ballen van Celeste Split, een prachtige goal in de draai van Deetos/Snel en een afstandstreffer van Frank Mostard bepaalden de eindstand op 28-22. Een zakelijke overwinning waarbij er voor TOP nog voldoende te verbeteren valt, maar waar voor nu de winst telt.

Niebeek verlengt contract

Voorafgaand aan de wedstrijd werd bekend gemaakt dat coach Jan Niebeek ook komend seizoen de hoofdtrainer zal zijn. Assistent-trainer Frits Haan neemt een sabbatical en zijn plek zal worden in genomen door de huidige hoofdtrainer van TOP 2, Ruben Boode. Succestrainer Niebeek verbindt zich alweer voor het zevende seizoen aan TOP. Ook hebben het bestuur en Niebeek principe-afspraken met elkaar gemaakt over een meerjarig dienstverband, waarbij de Amsterdammer zich – naast het hoofdtrainerschap – ook op andere aandachtsgebieden voor de vereniging gaat inzetten. De concrete invulling hiervan gaat de komende maanden vorm krijgen.

Het tweede team van TOP/SolarCompleet staat komend seizoen onder leiding van Timon Zuurmond en Bregtje Braunstahl - van Drongelen (37). Braunstahl was eerder jarenlang speelster van TOP en behaalde in 2011 de zaaltitel in Ahoy.

Twee zwarte banden

Jannetje Driessen en Camiel Plevier (r) met in het midden judoleraar Johan Zagers. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Camiel Plevier en Jannetje Driessen hebben op zaterdag 16 februari de zwarte band behaald bij sportschool Kaizen.

Maandenlang hadden zij zich voorbereid voor dit moment. Voor Camiel Plevier was het een herexamen. In juni vorig jaar had hij van de drie af te nemen onderdelen al twee met voldoende afgerond. Het onderdeel grondtechnieken kwam afgelopen zaterdag tijdens het herexamen aan de beurt.

Voor Jannetje Driessen was het de eerste keer dat ze aan het examen deelnam. Bijgestaan door familie en vrienden en uiteraard hun judoleraar Johan Zagers begonnen ze sterk aan het examen.

Na het verplichte kata, de demonstratie werptechnieken, voor Jannetje mocht de de drieman sterke examencommissie de kandidaten aan de tand voelen. Ondanks de pittige vragen wisten beiden de vragen goed te beantwoorden. Na een goed en stevig examen was de jury het unaniem eens: geslaagd!

The Bassets komt ook tegen ARC tekort

Sassenheim n Voor de rugbyers van The Bassets zit het dit seizoen niet mee. Voor de zoveelste keer stonden ze weer met lege handen. Op zaterdag 16 februari was het Amstelveense ARC te sterk met 47-20.

The Bassets had alle moed voor het treffen tegen een gelijkwaardig geachte opponent bij elkaar geraapt en begon vol goede moed aan de wedstrijd. In het begin waren inderdaad beide ploegen aan elkaar gewaagd en dat was ook aan het scoreverloop goed te zien. Scores vielen aan beide kanten alleen halverwege de tweede helft was de pijp aan Bassets zijde leeg en kwamen er scheurtjes in de verdedigingslinie en die scheurtjes werden breuken. ARC, dat opgejut werd door het thuispubliek, trok de wedstrijd naar zich toe en won uiteindelijk met 47-20.

Voor The Bassets is er dit seizoen niets meer te halen of te verliezen, maar het is zaak voor zowel de spelers als beleidsbepalers lering uit dit seizoen te trekken voor het volgend seizoen. Er zal geïnvesteerd moeten worden om ervaring in het team te halen. Daarvoor is nu alle tijd om in binnen of buitenland de boer op te gaan. Zoveel verliespartijen die The Bassets nu lijden kan een volgend seizoen desastreus zijn en dat mag en kan niet gebeuren bij een club die graag omhoog wil kijken.

Judoka Eva Hornsveld plaatst zich voor NK

Voorhout n Eva Hornsveld van Judo Team Bollenstreek heeft zich op zondag 17 februari tijdens het Zuid-Hollands Kampioenschap -18 jaar geplaatst voor het NK, op 9 maart in Den Haag.

Alle jongens en meiden van het Judo Team in deze leeftijdscategorie deden mee aan het toernooi. Dat het op voorhand een zwaar zou worden was al bekend. De afgelopen weken was er dan ook hard getraind op pakkingen, tactieken en vooral een aantal nieuwe wedstrijdtechnieken om de concurrentie te verrassen.

Dit pakte niet voor iedereen goed uit. Ondanks keihard knokken werd er vergeten het geleerde van de afgelopen tijd in praktijk te brengen. Hierdoor liepen de meeste in een aanvallende fout en werden ze overgenomen.

Wel wist Eva Hornsveld zich te plaatsen voor het NK-18, op zaterdag 9 maart in Den Haag. "In de komende weken zullen we dus met het team moeten gaan werken voor haar NK, maar ook het het Zuid-Hollands kampioenschap -15 komt eraan. Dus het wordt druk zat komende periode," aldus hoofdtrainer Johan Zagers.

Verlies Ter Leede

Teylingen n Het duel om de koppositie in de Hoofdklasse A heeft Ter Leede met 2-1 verloren bij koploper RKAV Volendam. Warmunda verloor met 5-1 bij Voorschoten '97, Brian van Noort scoorde. Eind januari maakte Warmunda bekend dat het eerste elftal volgend seizoen van zondag naar zaterdag gaat.

Ondanks puntverlies is periodetitel voor Teylingen nog in zicht

Foreholte kan Borhave niet afstoppen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Teylingen heeft gisteren in een ietwat saaie vertoning 1-1 gespeeld tegen KDO. Voor rust viel er aan beide kanten twee grote kansen te noteren, na rust waren de kansen eveneens schaars, al vielen er wel twee doelpunten te noteren.

Teylingen houdt een punt over aan het duel met KDO. | Foto: pr./Peer Compeer Foto: pr./Peer Compeer

Beide teams gokten veel op hun sterspeler. Jaap Zwetsloot aan Teylingen kant was zo nu en dan weer levensgevaarlijk, maar miste de absolute scherpte in de afronding. Aan de andere kant was het Jesse Stange, die op snelheid de verdedigers van de Sassenheimers een aantal keren te slim af was.

Kort na de onderbreking brak Teylingen de ban, middels een schitterende aanval. Stand-in Rik Prange (Mark van der Vlugt is op vakantie) stak rechtsbuiten Sam Witkamp diep, die met een puntgave voorzet het hoofd van Jaap Zwetsloot vond. Vrijwel direct erna was het alweer gelijk. Vanuit een halve scrimmage was het Bart Hoving die KDO langszij bracht.

Toen Zwetsloot én Lasse van Wijk daarna uitvielen met blessures werd het er allemaal niet beter op. Teylingen mist creativiteit én daadkracht zonder deze twee spelers en wanneer je over creativiteit spreekt mag Van der Vlugt zeker niet onbelicht worden. Teveel van hetzelfde type spelers in één linie zorgt voor voorspelbaarheid, iets wat KDO aanvoelde en op zoek ging naar de winst. Tel daarbij op dat de opbouw van achteruit een structureel probleem blijft (KDO zette Raymond Dolieslager slim vast en liet Dennis van den Nouland de opbouw verzorgen) en dan wordt het positiespel ondermaats.

Periodetitel

Positief is dat Teylingen altijd strijd als een team en hierdoor niet eens zo gek veel weg gaf. De eindstand van 1-1 was een terechte afspiegeling van de verhoudingen op het veld. Geluk bij een ongeluk was dat ROAC én Foreholte ook puntverlies leden, waar Teylingen bij een overwinning op zondag 24 februari uit bij datzelfde ROAC, normaal gesproken de Tweede Periode kan pakken. Foreholte en Laakkwartier hebben een wedstrijd minder gespeeld, maar een veel minder doelsaldo dan Teylingen. Dat zou een knappe prestatie zijn van de equipe van Marc van Wonderen. In de totaalstand is Teylingen gestegen naar de derde positie.

Spanning op zondag

Middenvelder Rik Prange na afloop: "Het is zonde dat we puntverlies hebben geleden, maar het was een gelijkwaardige wedstrijd, zonder al teveel kansen. De 1-1 was in mijn ogen terecht. Er was veel strijd aanwezig vandaag en mijn taak was vandaag te controleren en te passen. Wat betreft de tweede periode staan we er goed voor, het wordt lastig tegen ROAC volgende week, omdat we daar weinig winnen de laatste jaren. Er zal spanning op zitten volgende week, maar ik heb er zin in," sloot Prange af.

Opstelling: Kharboutli, Dofferhoff, Dolieslager, van den Nouland, Heemskerk; Rodenburg, Prange, van Wijk (66. Vooijs); Witkamp, Zwetsloot (61. de Louw) en de Ridder. 47. 1-0, Jaap Zwetsloot, 50. 1-1, Bart Hoving.

Kledingbeurs een succes

Sassenheim n De Kledingbank Teylingen organiseert een keer per kwartaal een kledingbeurs voor belangstellenden. Op zaterdag 16 februari was de eerste beurs van dit jaar. Het doel is om oude kleding voor een zacht prijsje te verkopen en zo ruimte te maken voor kleding voor het nieuwe seizoen.

Door Lotte Zoet

Normaal gesproken is kleding gratis voor de vaste klanten van de Kledingbank, maar tijdens de beurs wordt een kleine bijdrage gevraagd aan alle bezoekers. De opbrengst gaat naar gas, water, licht op de locatie achter de brandweerkazerne. Ook worden nieuwe sokken en onderbroeken gekocht. Deze kledingstukken neemt de kledingbank namelijk niet aan.

Gratis kleding

Het idee van de uitgifte kwam vijf jaar geleden. De Voedselbank bestond al, maar voor diezelfde doelgroep was er niets op het gebied van kleding. ''Wij vonden het belangrijk dat de mensen die het niet breed hebben, ook toegang hebben tot gratis kleding. De ingebrachte broeken en truien moeten schoon en netjes zijn, wij zijn namelijk niet in staat om kleding te wassen,'' vertelt Monique Keuning, vrijwilligster bij de kledingbank.

Momenteel maken 108 gezinnen uit de Bollenstreek, Katwijk en Leiden gebruik van de bank. Zij zijn doorverwezen door een andere hulpverlenende organisatie, bijvoorbeeld ISD Bollenstreek of Welzijn Teylingen.

Voor de kleine beurs

De kledingbeurs werd niet heel druk bezocht afgelopen zaterdag. Desondanks was de sfeer goed. Keuning: ''Het is mooi om dit te organiseren voor mensen, die niet in aanmerking komen voor de kledingbank, maar wel weinig te besteden hebben. Ik vind het een heel goed initiatief.''

Over een aantal maanden is weer een kledingbeurs, dan wordt opnieuw ruimte gemaakt in de collectie voor nieuwe zomerse items.

Foreholte verliest in laatste tien minuten

Voorhout n Lang kon Foreholte mee in de thuiswedstrijd tegen Borhave. Tot tien minuten voor tijd. De gasten winnen met 24-28.

Bij coach Erik van der Wel overheerst een dag later nog steeds de teleurstelling. "Er is goed gespeeld, er is met snelheid gespeeld, er zijn goede combinaties geweest, er zijn veel 7-meters mee gekregen. Er is onnodig balverlies geleden, er zijn kansen gemist, de samenwerking in de verdediging haperde. In deze wedstrijd zat van alles."

Foreholte begon sterk en kwam op een 10-5 voorsprong. Tegenstander Borhave wist zich terug te knokken tot 10-10, waarna de wedstrijd tot de rust gelijk opging (14-14).

De ploegen zijn aan elkaar gewaagd, tot het laatste deel, vertelt Van der Wel. "Uiteindelijk in de laatste 10 minuten hebben we geen antwoord meer op hun goed georganiseerde verdediging. En dan loopt de achterstand nog onnodig van twee naar vier punten op. Dus wel teleurgesteld, en zeker niet zonder optimistisch verwachtingspatroon. Er zit vooruitgang in, alleen moeten we de goede periodes langer laten duren. Het oude vertrouwde spelpatroon van je afschudden kost tijd. Alleen zoveel tijd is ons niet gegund. Blijft over om te doen wat we vanaf januari hebben gedaan. Keihard trainen, geloof versterken in de gekozen speelwijze en zelfvertrouwen tanken uit alle goede acties en combinaties die er de afgelopen wedstrijden zijn geweest. We gaan er voor!".

Bridgeclub Teylinger Soos

Het bestuur van de nieuwe club (v.l.n.r.): Anne-Marie van Velsen, René Bousie, Cary Vermeulen en Alka Dobber. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Sinds begin deze maand is B.C. Teylinger Soos, onderdeel van de Teylinger Soos, officieel lid van de Nederlandse Bridge Bond. Op zondag 10 februari was de oprichtingsvergadering en is een bestuur benoemd.

Teylinger Soos startte een half jaartje geleden en telt inmiddels meer dan 50 leden. De bridge is op woensdag en zondagmiddag aan de Rusthofflaan 27A. De start is om 14.00 uur. Lid worden kost 50 euro, vrije inloop kost 6 euro per paar. Deelname is de eerste keer gratis. Een keer per maand wordt op zondag gezamenlijk gegeten na de bridge. De nadruk ligt op de sociale aspecten.

Aanmelden kan via https://www.nbbclubsites.nl/club/9062 of bel naar Ida Heyl via 06-23394280.

Sassem Troef wint opnieuw bekerwedstrijd

Sassenheim n De bridgers van Sassem Troef hebben ook de tweede ronde van de landelijke strijd om de Hoofdklassebeker weten te winnen.

Nadat in de eerste ronde het Amsterdams Hok al aan de zegekar is gebonden, moest nu het team van De Vriendenschaar in Amersfoort het hoofd buigen voor de ontketende Sassenheimers. Met 210 tegen 124 wedstrijdpunten bleef Sassem Troef aan de goede kant van de score. Vier ronden lang ging het min of meer gelijk op, maar in de vijfde ronde sloeg Sassem Troef een gat van meer dan 60 punten, waarmee de overwinning werd veiliggesteld.

Alle paren van Sassem Troef droegen met een positieve eindscore bij aan het mooie resultaat. De opstelling van Sassem Troef bestond uit de paren Aad Kaandorp en Guus Slauerhof, Jan Willem Lubberhuizen en Rob Prins, Audrey Koene en Hage Verdun, Gerrit van der Velde en Ferry van Huut, Janny en Peter Scholten, Imkje Cancrinus en Robert Cornelisse.

sport/verenigingen

Statiegeld voor Gambia

Foto: pr

Sassenheim n De horlogebroers Johnny en Robert Spies begonnen in december met de actie '1915 watches voor Gambia', om te zorgen dat kinderen die de broers persoonlijk kennen, komend jaar naar school kunnen.

Daarnaast wilden Johnny en Robert dat er minimaal twaalf dozen met bruikbare spullen verstuurd kunnen worden naar het Afrikaanse land. Albert Heijn Sassenheim wilde ook een steentje bijdragen en stelde vijf weken de donatiebox bij de statiegeldautomaat beschikbaar. Op woensdag 13 februari werd de opbrengst, 265 euro, aan de broers overhandigd. Een mooi bedrag dat gebruikt wordt om te zorgen dat onder andere de kinderen van Kalilu naar school kunnen gaan. Verder kunnen voldoende bruikbare spullen verstuurd worden. Johnny en Robert zoeken nog schriftjes, pennen, rugzakjes, speelgoed, elektronica, schoenen/slippers of in nog in goede staat verkerende zomerkleding voor Gambia. Deze kunnen naar 1915 watches opgestuurd worden of op kantoor (Meer en Duin 299, 2163 HE Lisse) worden langs gebracht.

20 t/m 27 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: carnavalsviering, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag, geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. T.B. Hop (Hillegom)

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, Heilig Avondmaal, voorganger: Ds. C. Affourtit

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, eucharistieviering/ afscheidsviering Pastor Claassens, voorgangers: A. Goumans/M.Claassens

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: B. Wehlin

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zaterdag 19.00 uur, voorganger: Ds. E. H. van der Weide (Warmond)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ramon Schaaf

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: doop in de heilige geest o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 24 februari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: STROOIWAGEN.
De winnaar is: T. Beljon uit Sassenheim.