De Teylinger

22 november 2017

De Teylinger 22 november 2017


Start bouw tennispark STV

Sassenheim n Wethouder Bas Brekelmans heeft maandag 20 november het startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe tenniscomplex van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV). Op de bouwlocatie op Sportpark De Roodemolen sloeg hij de symbolische eerste paal in het bijzijn van een grote groep belangstellenden.

Door Esther Luijk

De tennisvereniging heeft sinds de oprichting in 1950 gespeeld aan de Parklaan, in het centrum van Sassenheim. In 1992 werd echter besloten dat alle gevestigde sportverenigingen aan de Parklaan moesten verhuizen. De twee gymzalen werden gesloopt. Een voor een verhuisden onder andere turnvereniging Return en korfbalvereniging TOP. Vijfentwintig jaar verder, is dan nu eindelijk de STV aan de beurt. Voorzitter René Vos bekijkt de verhuizing met gemengde gevoelens. "We zitten natuurlijk fantastisch daar, midden in het centrum", verklaart hij. "Maar aan de andere kant krijgen we er nu wel iets heel moois voor terug: een heel complex voor onszelf, gloednieuw en hypermodern. Tel je zegeningen, zeg ik altijd, en dat geldt hierbij zeker!"

Gravel van 21ste eeuw

En hypermodern, dat wordt het nieuwe complex zeker. "Een nadeel van onze huidige speellocatie is dat de gravel waar we op spelen oud is", vertelt de voorzitter. "Als het hard geregend heeft, blijft er water op staan en kan er niet op gespeeld worden. Bij het nieuwe complex spelen we op Claytech, ook wel gravel 21e eeuw genoemd. Doordat het water daar niet op blijft staan, kan er in principe 365 dagen per jaar getennist worden."

Lees verder op pagina 7.

n Welkom Sinterklaas

Foto: pr./ Edwin van der Wijngaard

Teylingen n De spanning was van veel gezichtjes af te lezen. Zou Sint-Nicolaas Sassenheim en Voorhout wel kunnen vinden? En hoe zit dat toch met al die verdwenen pakjes? Gelukkig is het goedgekomen en konden Sint en zijn pieten zaterdag 18 november rekenen op een warm ontvangst in beide dorpen. | Foto: pr./ Edwin van der Wijngaard

Bijzondere kunst

Warmond n Het Oude Raadhuis viert het lustrum met kunst uit eigen dorp. Leerlingen van basisschool De Buitenplaats werkten onder leiding van kunstenaars aan het thema van de expositie 'Warmond ons dorp'. Vanaf zaterdag 25 november is het resultaat te zien in het Oude Raadhuis (Dorpsstraat 36).

Foto: pr.

Ruim 20.000 euro voor
lokaal fonds

Donatie
van
Vrienden
in Warmond

Aandacht voor verkeers-
veiligheid

Voorstel: pauze Ondernemers- fonds

voorhout n Zilveren Barensteel voor Gerard Allard

Plan van aanpak voor verkeersonveilige plekken

Teylingen n Verkeersonveilige plekken in de gemeente kregen vorige week de volle aandacht van de raadscommissie Ruimte. Dit naar aanleiding van een enquête van het CDA. Een oproep aan B&W wordt opgesteld om hier extra aandacht aan te besteden.

Door Nico Kuyt

Bij de leden van de fractie van het CDA kwamen enige tijd geleden diverse meldingen binnen van plaatsen in de gemeente die de deelnemer aan het verkeer uitzonderlijk uitdagen. De CDA-raadsleden stelden vervolgens een lijstje van 35 euvels op en dienden een motie in om daar verbetering in aan te brengen. Vorige week onderschreven in de commissie de overige fracties het belang van de verkeersveiligheid, maar vonden het opsommen van de plekken iets te beklemmend en ze konden zich hierin niet vinden. Het is een voortdurende taak van B&W om deze aan te pakken. Een meer algemene motie zonder het noemen van al die plekken, dat kon wel op steun rekenen.

Wethouder Kees van Velzen beklemtoonde dat de verkeersveiligheid de voortdurende aandacht heeft van B&W. Een deel van het lijstje wordt al meegenomen in komende herinrichtingen, zoals de Herenweg in Warmond. Voor de rest zegde hij toe een plan van aanpak op te stellen. De fracties gaan het nog afzonderlijk in eigen kring bespreken en op donderdag 30 november besluit de gemeenteraad over de nieuwe motie. De PvdA deed staande de vergadering al een voorstel die B&W oproept om uiterlijk 1 april met een inventarisatie en een plan van aanpak te komen.

Spoorwegovergang

Pieter Janssen (ChristenUnie) legde vorige week ook nog de vinger op de spoorwegovergang in Voorhout. Kort geleden is er weer een ongeluk gebeurd, gelukkig zonder fatale gevolgen. Het is in zijn ogen urgent om hier op korte termijn wat aan te doen. De wethouder gaf aan dat na het ongeluk in B&W meteen gesproken is over de veiligheid van de overgang, maar het gaat met name over een verkeersonveilige situatie die verkeersdeelnemers zelf creëren. Bart van der Ploeg (D66), die hierover onlangs al vragen aan B&W had gesteld, wees evenwel erop dat met name op zaterdag de voorrangssituatie aan de zijde van de Herenstraat voor problemen kan geven, vooral voor personen die niet bekend zijn met de situatie. Zij kunnen vast komen te staan tussen de spoorbomen."Je ziet regelmatig dat het maar net goed gaat", aldus Van der Ploeg. Maar oud-verkeersinstructeur Frans van Swieten (Trilokaal) stelde dat je nooit mag stoppen op een spoorbaan, je moet altijd de ruimte laten bij het aanrijden. Er ligt ook een verantwoordelijkheid van de bestuurder. Hoe het ook zij, de komst van de Noordelijke Randweg Voorhout over enkele jaren, zal hopelijk enige verlichting brengen van het al jarenlang kwellende probleem van de spoorwegovergang.

Bouw van 'meest duurzame tennispark van Nederland' gestart

Wethouder Bas Brekelmans geeft het startsein voor de bouw van het nieuwe tennispark. | Tekst en foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Vervolg voorpagina

Naast de moderne elf speelvelden, wordt het nieuwe tenniscomplex van STV bovendien CO2-neutraal gebouwd, wat inhoudt dat het complex alle energie die het nodig heeft, zelf opwekt. Door bijvoorbeeld het dak van het nieuwe clubgebouw vol te leggen met zonnepanelen, een warmte-terugwin-installatie te installeren en gebruik te maken van Ledverlichting, is het park straks volledig zelfvoorzienend. STV-voorzitter Vos: "We worden het meest duurzame tennispark van Nederland, misschien wel van heel Europa!"

Vos verwacht dat de modernisering van de tennisvereniging zal leiden tot een groei van het aantal leden. "We zitten nu natuurlijk in het centrum van Sassenheim, maar straks in het centrum van Teylingen. Dat, en het feit dat er straks 365 dagen per jaar gespeeld kan worden, zal de club ongetwijfeld doen groeien!"

tegenstanders

Naast alle positieve reacties op de bouw van het nieuwe sportcomplex, is er ook een aantal tegenstanders. Buurtbewoners zijn bang voor geluids- en licht- en parkeeroverlast. Een van de buurtbewoners was aanwezig bij de officiële start van de bouw. "Er wordt tot elf uur 's avonds getennist en er staan dan ook felle lampen aan, dus dat zou eventueel overlast kunnen veroorzaken. Maar ik ben altijd van 'niet schreeuwen voordat je geslagen wordt', dus ik wacht het wel af!"

Vos begrijpt de zorgen van de omwonenden: "Ze weten wat het nu is en niet wat het wordt. Er worden echter extra parkeerplaatsen bijgebouwd en er wordt goed op overlast gelet, dus ik denk dat het uiteindelijk heel erg meevalt".

Opening in zomer 2018

De bouw van het nieuwe tenniscomplex is opgeknipt in twee fases. De verwachting is dat, zonder tegenslagen, de eerste fase in juni 2018 klaar is. Daarna gaat de tweede fase van start, waarin nog twee extra tennisbanen worden aangelegd. De vereniging houdt nog twee tennisbanen, het clubhuis, opslagruimte en een oefenmuur op het oude park tot ook fase 2 gerealiseerd is. Na de definitieve verhuizing van STV wordt het oude terrein, gelegen tussen de Parklaan en Narcissenlaan, gereed gemaakt voor woningbouw. De eerste woningen van het project Bloementuin staan gepland voor 2021.

Intocht Sint in Warmond

Warmond n De kinderen in Warmond moeten altijd een weekje langer geduld hebben voordat Sinterklaas en zijn Pieten ook in Park Groot Leerust voet aan wal zetten. Op zaterdag 25 november is het eindelijk zover.

Om 13.00 uur meert de Goedheiligman aan in het park en wordt daar ontvangen door burgemeester Carla Breuer. Na de aankomst, gaat de Sint op weg naar het Trefpunt (Herenweg 80). Iedereen kan hem vergezellen tijdens de optocht door Warmond, waarin de Pietenband dit jaar voor extra muziek zorgt.

De optocht eindigt in het Trefpunt, waar vanaf 14.15 uur alle kinderen uit groep 1 tot en met groep 4 welkom zijn om samen met de Vereniging tot viering van Warmonds Feesten Sinterklaas te ontvangen. Het feest duurt tot ongeveer 15.30 uur. Meer op www.vwf-warmond.nl.

Roep om pauze jaar voor Ondernemersfonds

Agrariër en voormalig raadslid Van der Valk uit zijn tegenstand. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n De proefperiode van het Ondernemersfonds is niet positief verlopen. De ondernemers zijn tot op het bot verdeeld en het aantal projecten valt tegen. In de raadscommissie Bestuur klonk bij een meerderheid van de fracties de gedachte om een jaartje pauze in te lassen en te kijken hoe onder de ondernemers de eenheid gekweekt kan worden voor een goed gedragen en andere opzet van het fonds.

Door Nico Kuyt

Er is inmiddels al acht jaar strijd over het hoofdpijndossier in de gemeenteraad. Ook vorige week was het in de raadscommissie weer raak. Maar liefst elf insprekers kwamen hun mening geven over het voortzetten van het Onderdenemersfonds, want de proef van twee jaar is verlopen en politiek Teylingen moet voor het eind van het jaar een besluit nemen over het lot van het fonds.

De insprekers waren een toonbeeld van het gevoel wat er leeft: circa de helft was voor en andere de helft was tegen. Criticaster van het eerste uur, agrariër Van der Valk, riep op om het huidige fonds maar te schrappen en over te gaan op een BIS-model, waar kleine groepen bedrijven zelf een fonds oprichten. Op zijn beurt gebruikte dhr. Vergeer van land en tuinbouworganisatie LTO zelfs het woord 'gechanteerd'. Agrariërs hebben niets aan het fonds en zitten niet op een belastingverhoging te wachten, sprak hij in de commissie.

Ondernemer Cees Bos onderstreepte dat er moet gezocht worden naar eenheid onder de ondernemers. Even stoppen en in 2018 een nieuw plan maken dat wel draagvlak heeft. Het resterende budget in het fonds kan aangewend worden om nog enkele projecten te voeden zodat ze door kunnen gaan, was zijn voorstel. Dhr. Vester, van de van de uit de ondernemersvereniging afgesplitste groep Vrije Ondernemers Teylingen (VOT), spuwde zijn gal. Hij noemde de proef 'een fiasco' en was van mening dat 'het geen zin heeft om aan een dood paard te trekken'.

Voorstanders

Volgens Alphons Morssink van het Bedrijfsleven Bollenstreek heeft het fonds heeft een beetje tijd nodig om te starten. Hij somde enkele buurplaatsen op waar het een succes is. Het kind moet niet met het badwater worden weggegooid. Woorden waar Frans Heemskerk, bestuur City Management Teylingen, hartgrondig mee instemde. Diverse projecten heeft deze organisatie uitgevoerd met de noodzakelijke bijdrage uit het fonds. Niet stoppen dus. Arjan Heijl van de Promotie Warmond omarmde eveneens het fonds. Natuurlijk was ook dhr. Hoek van het Ondernemersfonds positief. Schaamte moet er zijn dat op dit moment de twee ondernemersgroepen voor het gerecht hun gelijk willen gaan halen. En dat terwijl er mooie resultaten zijn behaald in de winkelkernen. Er zitten wel wat weeffouten in het fonds, maar die kunnen eruit gehaald worden. Hij sprak zijn afkeuring uit over de tendentieuze pamfletten van de VOT. Ook Joost Verbaas van het Winkelierscentrum Sassenheim pleitte voor behoud. Diverse activiteiten zijn voor de inwoners ontplooid met de noodzakelijke aanvulling uit het fonds, want vooral de sponsoring wordt minder en minder. Een waardevolle aanvulling is het ook volgens dhr. Klok namens de Voorhoutse ondernemers. Dhr. Vos van de Teylinger Ondernemersvereniging (TOV) haalde uit naar de afgescheiden VOT met woorden als ‚machtsmisbruik' en het fonds 'gegijzeld' en ‚gefrustreerd' te hebben in bepaalde gebieden waar weinig is gebeurd aan activiteiten. Het zijn 'schreeuwerige Trumps' en een ‚stalinistisch bolwerk'. Met het nu door de evaluatiecommissie en B&W voorgestelde nieuwe initiatief met een lagere heffing en beter ingedeelde gebieden kon worden ingestemd om zo het fonds door te zetten.

Oordeel in raad

Nu, daar dacht een meerderheid van de commissie toch nog iets anders over. De fractie van Trilokaal had niet echt vertrouwen in de toekomst. Zij zijn niet tegen een fonds, maar dan wel eentje met draagvlak. Volgend jaar moet maar worden gebruikt om een goed programma op te zetten waar voldoende ondernemers in kunnen participeren. De PvdA kon eveneens in dit Salamonsoordeel het kind niet doormidden klieven en ook het CDA vond de proef niet echt geslaagd en koesterde twijfels over het voorstel van B&W. De VVD wees daarbij op het woordgebruik tussen de gespleten ondernemers als intimidatie en sabotage. Het lijkt of alles rond het fonds persoonlijk wordt gemaakt, maar de samenleving maken wij zelf. Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid en dat betekent niet dat dan alles mag. De eerste uitdaging is een goede samenwerking. Eveneens moest D66 het moeizame gedoe nog even laten bezinken. De ChristenUnie is ook voor een fonds, maar die moet wel voor verbinding zorgen en niet tot verdeeldheid. Een jaar in de ijskast, het tarief even op nul euro en dan kijken naar een fonds 2.0, dat is gewenst.

De fracties gaan het nog even in eigen huis bespreken. Op 30 november staat het als een besluitpunt op de agenda van gemeenteraad. De verwachting is wel dat het huidige voorstel voor een afgeslankt fonds het niet gaat redden en aanpassingen erop worden ingediend.

'Wij zijn een echt team'

Burgemeester Carla Breuer feliciteerde het het bruidspaar Huub en Nel van Seggelen afgelopen donderdag. | Tekst en foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Warmond n 'Het was echt een perfecte dag' blikt het echtpaar Huub van Seggelen (85) en Nel van Seggelen-van der Hulst (84) terug op maandag 13 november. Het was de dag waarop zijn hun 60-jarig huwelijksfeest samen met kinderen en kleinkinderen in de eigen woning aan de Burgemeester Ketelaarstraat vierden.

De beide echtelieden zijn geboren en getogen Warmonders, die in hun jeugd in de Warmundastraat woonden. Toch ontbrandde de liefdesvlam buitengaats in dansschool Evert Castelein in Leiden. De aanleiding hiertoe was echt typisch iets voor een jongeman. "Ze had zulke mooie benen", glimlacht de bruidegom fijntjes. Dat het niet om de benen alleen ging, bleek wel. Op 13 november 1957 schoven zij elkaar de ringen om. Uit hun huwelijk zagen dochter Caroline en zoon Roland het levenslicht. Het paar werd ook gezegend met vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Manusje van alles

Huub verdiende de kost bij de Universiteit Leiden, waar hij vele functies bekleedde. "Ik heb daar van alles gedaan," blikt hij terug. Vrouwlief was een geweldige 'breister' die veel modellen breidde voor de plaatselijke wolwinkel en natuurlijk ook voor het eigen gezin. Het stel woonde aanvankelijk aan de Herengracht, later in de Marijkestraat en lieten later een eigen huis in de Kloosterwei bouwen. Nadien verkasten het diamanten bruidspaar naar hun huidige woning aan de Burgemeester Ketelaarstraar, waar ze nu al ruim twintig jaar tot volle tevredenheid woont.

Bereisd echtpaar

Huub en Nel hebben veel van de wereld gezien. Met de camper door Europa en met het vliegtuig naar landen zoals Amerika, de Carribean en de Canarische eilanden. Absolute hoogtepunten waren echter de geboorte van hun kinderen en kleinkinderen, die hen op hun 60-jaige huwelijksdag enorm verrasten. Regelmatige wandelingen en fietstochtjes vormden een welkome afwisseling en Huub vermaakt zich nog in zijn volkstuin en hanteert nog steeds het tennisracket. Samen zijn het enthousiaste liefhebbers van een potje bridgen. "We zijn een hecht team en als je aardig voor elkaar bent is dat het geheim van een lang en goed huwelijk," is de levenswijsheid van de bruid. Huub knikt instemmend.

Oud Sassenheim opent eerste expositie in De Coy

Sassenheim n De Coy is de naam van het nieuwe onderkomen van de Stichting Oud Sassenheim. Het gebouw aan de Kagerdreef is de afgelopen maanden flink opgeknapt. Op vrijdagmiddag 24 november verricht wethouder Kees van Velzen de officiële opening. De eerste tentoonstelling, 'Basisscholen van Sassenheim' wordt geopend door twee trouwe donateurs van de stichting.

Stichting Oud Sassenheim (SOS) kreeg in april dit jaar de sleutel van de voormalige peuterspeelzaal aan de Kagerdreef 72. Het pand stond al een aantal jaar leeg. De Stichting Oud Sassenheim (SOS) was op zoek naar een centrale locatie voor haar collectie en haar activiteiten en stelde daarom aan de gemeente voor het pand over te nemen. In januari ging het college van B&W akkoord en kocht SOS het pand voor het symbolische bedrag van 1 euro. Sindsdien hebben vrijwilligers het pand verbouwd. "Deze lui zijn goud waard geweest", zegt voorzitter Alfred Pop. "Zonder hen waren we nooit zo ver gekomen". De Coy, vernoemd naar de vroeger in de buurt gelegen eendenkooi, heeft zalen voor inloopbijeenkomsten en tentoonstellingen, een archiefruimte en een computerruimte.

Kroontjespen

De eerste tentoonstelling in het nieuwe gebouw gaat over de basisscholen in Sassenheim. Pop: ""Eindelijk kunnen we nu eens laten zien wat we allemaal in huis hebben. Leerlingen van nu groeien op met digiborden en hebben geen idee wat een kroontjespen is en hoe het er vroeger op school aan toeging. De vele attributen en klassenfoto's zijn ook leuk voor de oudere Sassemer". SOS wil basisschoolklassen uitnodigen de tentoonstelling te bezoeken. Maar eerst is er nog de officiële opening van de expositie. Die wordt verricht door donateurs mevrouw Oudshoorn en meneer Hoogervorst.

Op zaterdag 25 november is het van 10.30 tot 17.00 uur open huis voor donateurs en andere belangstellenden. De toegang is gratis.

Ruim 24.000 euro in kas dankzij schenking Vrienden in Warmond

Leden van de Vrienden in Warmond overhandigen de cheque aan Wim Ouwehand, voorzitter JvBFonds. | Foto: pr. Foto: pr.

n Groot bedrag voor Jacoba van Beierenfonds Teylingen

Warmond n De stichting Vrienden in Warmond houdt op te bestaan. De 12.100 euro die nog in kas zat, is geschonken aan het Jacoba van Beierenfonds Teylingen. Doordat de schenking nog dit jaar is gedaan, verdubbelt Fonds 1818 dat bedrag. In totaal krijgt het fonds 24.200 euro dankzij deze verdubbelaar.

Vrienden in Warmond begon als kennismakingsclub voor mannen die in Warmond woonden. Een aantal jaren later nam de club het initiatief voor de organisatie van het Leede Concert. Vanaf 2006 was er jaarlijks een gratis concert op het Warmondse water. Bedrijven konden een sloep huren, waarvan de opbrengst naar de opgerichte stichting Vrienden in Warmond ging. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties in Warmond werden vervolgens verrast met een cheque.

Politie optreden

Tot het in 2012 misging, toen na afloop van het concert de politie ingreep omdat ze meenden dat er overlast was. Omstanders bemoeiden zich ermee en er volgden enkele arrestaties. Inmiddels is de zaak afgedaan, zegt Maikel Ouwerkerk namens het bestuur van de stichting Vrienden in Warmond. "Er is genoeg over gezegd en we willen het in het verleden laten." De zevende editie van het Leede Concert was ook meteen de laatste. "Het was altijd een heel gezellig evenement en we hadden het graag nog jarenlang op de evenementenkalender gezien, maar na 2012 besloten we al snel dat er geen vervolg zou komen."

Lokale initiatieven

Toen hadden de Vrienden nog geld in kas. Jarenlang werd er kleine donaties gedaan, tot de stichting door het Jacoba van Beierenfonds Teylingen om een donatie werd gevraagd. Het idee ontstond snel om de resterende middelen naar het lokale fonds over te maken. Verenigingen en particulieren uit Teylingen met een project voor de gemeenschap kunnen via www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl een aanvraag doen voor een donatie van maximaal 1.500 euro. Ouwerkerk: "We vinden het een goed idee, dat het hele bedrag naar het fonds gaat. Initiatiefnemers uit Teylingen kunnen vervolgens bij hen een aanvraag doen. Op die manier blijft het bedrag in onze gemeente en hebben hopelijk veel verenigingen en inwoners er plezier van."

Sophieke Klaver van het Jacoba van Beierenfonds is blij met de schenking. "Het is een waanzinnig mooi bedrag. Hopelijk kunnen we meer mensen overtuigen, om in de decembermaand vrijgevig te zijn. De verdubbelaar van Fonds 1818 geldt namelijk alleen nog voor dit jaar."

Door als vriendenclub

Door het geld te schenken, kan de stichting Vrienden in Warmond worden opgeheven. Ouwerkerk: "Dat scheelt ieder jaar kosten. We hebben liever dat dat geld goed besteed wordt". De Vereniging Vrienden in Warmond houdt niet op te bestaan en gaat gewoon door zoals het ooit is begonnen: als vriendenclub. "Wij hebben elke maand een bijeenkomst en daarnaast organiseren we ook nog leuke activiteiten. Maar niet meer zo grootschalig als de Leede Concerten."

Middag over babbeltrucs bij KBO Warmond

Warmond n KBO Warmond organiseert op dinsdag 28 november een informatiebijeenkomst over babbeltrucs in het Trefpunt (Herenweg 80). Senioren uit Warmond en omgeving worden door de wijkagenten bijgepraat over hoe deze trucs werken en krijgen tips om te voorkomen dat ze zelf slachtoffer worden.

Bij een babbeltruc komen oplichters vaak aan de deur. Ze zien er betrouwbaar uit en zeggen dat ze van de bank of thuiszorg zijn, de meterstand komen opnemen of vragen of ze even binnen mogen bellen. Ook op straat worden -veelal ouderen- soms aangesproken door iemand met niet de juiste bedoelingen. Tijdens het pinnen wordt de pincode van het slachtoffer afgekeken. Vervolgens wordt het slachtoffer gevolgd en afgeleid, zodat ook de pinpas gestolen kan worden.

De wijkagenten van Teylingen hebben hier enkele voorbeelden van en willen senioren er met filmbeelden op attent maken. Ook geven ze tips waar op te letten en hoe te voorkomen dat een oplichter toch het huis binnen stapt. De presentatie begint om 14.30 uur. de zaal is open om 14.00 uur. Aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis.

Een dierbare verliezen

Voorhout n De Rafaëlgroep Voorhout organiseert woensdag 29 november weer een bijeenkomst voor mensen die in hun naaste omgeving een dierbare verloren hebben. Het thema is 'Stenen op mijn pad'. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Roef naast de Bartholomeuskerk (Herenstraat 47). Inloop vanaf 14.15 uur. Voor meer informatie, neem contact op met Leny van Beek (tel. 0252-216382) of Greet Hoek (0252-216363). Mailen kan ook naar: rafaelgroepvoorhout@gmail.com. Belangstellenden die wel willen komen, maar geen vervoer hebben, kunnen even contact opnemen.

Dubbel aantal op parkeerdek

Met de bouw van het parkeerdek is het aantal parkeerplaatsen bij station Sassenheim bijna verdubbeld: van 270 naar 520 plaatsen. Vanaf vanmiddag 17.00 uur kunnen automobilisten er gebruik van maken.  | Foto: MV

Teylingen n 'Station Sassenheim' staat groot op het nieuwe parkeerdek bij het station, dat vanmiddag, woensdag 22 november, officieel wordt geopend door wethouder Bas Brekelmans en gedeputeerde Floor Vermeulen.

De bouw van het parkeerdek is een gezamenlijk project van de gemeente, de provincie en het Rijk. De drie partijen legden ieder een miljoen euro in om de parkeervoorziening te realiseren. Die was nodig, vonden ze, omdat door de 3.800 reizigers per dag de parkeerdruk bij het station te hoog werd. Dat argument wordt door tegenstanders betwist: zij menen dat er te weinig plek was door de vele langparkeerders, die hun auto gratis parkeerden en via Sassenheim naar Schiphol reisden. Wethouder Brekelmans liet al eerder optekenen dat hij wat hem betreft, het parkeerdek daar niet voor gebruikt wordt. Hij zegde toe met maatregelen te komen als blijkt dat er toch veel vakantieparkeerders zijn.

Nieuwe kringloopwinkel in Herenstraat

Voorhout n Herenstraat 63 is de naam van de nieuwste kringloopwinkel in Voorhout. Op donderdag 23 november om 10.00 uur gaan de deuren voor het eerst open.

Een deel van de vrijwilligers in de nieuwe kringloop werkte eerder samen bij Opnieuw Voorhout, de kringloopwinkel aan de overkant van de straat. Deze winkel werd in de zomer van 2016 geopend vanuit de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Voorhout (SJJV). De opbrengst werd gebruikt voor activiteiten zoals jeugdclubs en de kinderkookclub. Ook ging een deel van de opbrengst naar maatschappelijke organisaties en verenigingen in Teylingen.

Conflict

Dit najaar liep het echter uit op een conflict tussen de vrijwilligers in de winkel en het bestuur van SJJV. Er werd besloten Opnieuw tijdelijk te sluiten. Welzijn Teylingen werd ingeschakeld om te bemiddelen.

In september lieten de vrijwilligers al weten het voormalig pand van Hoek Boek te willen betrekken. Na maanden van verbouwen opent Herenstraat 63 op donderdag zijn deuren. De opbrengst van de verkoop gaat naar lokale goede doelen, zegt penningmeester Atie Paardekooper. "We willen zoveel mogelijk kleine goede doelen in de Bollenstreek steunen. En dan liever niet met cheques, maar door bijvoorbeeld de rekening voor een aangepaste fiets te betalen."

Laatste inloop Historische Kring

Voorhout n De Historische Kring Voorhout (HKV) organiseert zaterdag 25 november van 10.00 tot 12.30 uur haar laatste inloop van dit jaar op de zaterdagmorgen in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat t.o. nummer 30.

De tentoonstelling 'Foto's van Ferry Knop: daar staan alle Voorhouters op!' is hierna nog slechts één keer te bezoeken. De tentoonstelling geeft een uniek beeld van het jarenlange werk van deze Voorhoutse 'ereburger'. Het is een eerbetoon aan de man die van 1986 tot 2003 voor het Voorhout Weekblad (nu De Teylinger) van Uitgeverij Verhagen het plaatselijk nieuws versloeg en voorzag van foto's zoals alleen hij die kon maken. De tentoonstelling geeft een beeld van het jarenlange werk, met geselecteerde foto's uit de vele duizenden die Knop bij verenigingen, instellingen en particulieren maakten.

Bestuursleden zijn aanwezig om de gasten rond te leiden en vragen te beantwoorden. In de Oostzaal kunnen gasten balderen door de tientallen foto's en boeken over het historisch verleden van Voorhout, de bollenvelden, boerderijen en familiegeschiedenissen. Ook is het mogelijk om foto's en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout aan te bieden, te laten scannen of te schenken. De laatste inloopbijeenkomst van dit jaar is op woensdag 13 december van 14.00 tot 16.00 uur.

Glimmende rode buggy is 'veel cooler dan het paard!'

Geen paard dit jaar voor de Sint, wel een stoere wagen. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Voorhout n Ondanks zijn drukke schema in Dokkum had Sinterklaas op zaterdag 18 november nog tijd om ook de kinderen van Voorhout te bezoeken. Wel zonder schimmel, want Amerigo was een beetje moe, zei de Sint. In plaats daarvan kwam hij met een stoere buggy aan. Sjoerd (6) kon het nieuwe voertuig van de goedheiligman wel waarderen. 'Veel cooler dan dat paard!'

Door Esther Luijk

De intocht vanaf het bestuurscentrum tot aan het kerkplein verliep voor de Sint overigens niet helemaal vlekkeloos; hij was zijn staf kwijtgeraakt en kon hem nergens meer vinden. Gelukkig waren er een heleboel oplettende kinderen die bij de pietenspeurtocht de staf in het notariskantoor aan het kerkplein hadden zien staan.

Glutenvrij

De kinderen die alle twintig stempels hadden weten te verzamelen bij de pieten in het dorp, konden hun stempelkaart bij Sinterklaas inruilen voor een lekkere traktatie. Zelfs aan de kinderen met een glutenallergie werd gedacht: er liepen 'Glutenvrije pieten' rond, die speculaaspoppen en pepernoten uitdeelden die aan de dieetwens voldeden.

Auto op het dak?

Maud (5) had overigens nog wel wat vragen voor een van de pieten. "We hebben geen schoorsteen meer, hoe kom je nu mijn cadeautjes brengen? En kan die auto ook op het dak, net als het paard?". Gelukkig hebben de Sint en zijn kameraden voor elk probleem een oplossing. "We hebben een sleutel die op elke deur past!", vertelt een vrolijke, groengeklede piet. "Dan hoeven we niet meer door de schoorsteen en hoeft het paard ook niet meer op het dak, want dat is wel een beetje gevaarlijk natuurlijk!".

Blije gezichten

De intocht werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door citymanager John van der Tol in samenwerking met Cultuur Verheft. Hij is blij met hoe de intocht verlopen is. "Ik ben superblij met de inzet van alle ondernemers. We hebben onze krachten gebundeld en de handen ineen geslagen. Het was enorm druk en ik heb zoveel blije gezichten gezien, dat maakt het voor mij een geslaagd feest."

Geen stoomboot, wel een klein bootje voor de Sint. | Foto: pr./Edwin van der Wijngaard Foto: pr./Edwin van der Wijngaard

Sassenheim n En ook in Sassenheim was het dit keer anders dan anders. Door de verkoop, kon de Tjarda Sint geen stoomboot aanbieden. Gelukkig heeft de goedheiligman wel voor hetere vuren gestaan. En dus 'lag de stoomboot vast op de Kaag'. Het was voor de pieten reden alvast op de Solex naar het terrein bij de brandweer te 'brommen'. Bij de vaste aanlegplaats van Sinterklaas hadden zich zaterdagmiddag ruim honderd kinderen en hun ouders verzameld. Jesper (6) wacht gespannen. Hij heeft vannacht niet zo goed geslapen. "Ik ben vijf keer wakker geworden." Maar liefst vijf tekening heeft hij al gemaakt voor de Sint. "Die hebben we al via de mail naar de Sint gestuurd," zegt moeder Jacqueline. Voor Sofie is het allemaal wat minder spannend. Als achtjarige heeft ze de Sint al vaker onthaald. "Ik weet wel wat er gaat gebeuren. Hij komt aan met de boot, gaat dan naar het podium en daarna op Amerigo naar het dorp." Opeens klinkt 'zie ginds komt de stoomboot'. In de verte doemt een klein bootje op. Gelukkig, Sint heeft Sassenheim kunnen vinden. Er is alleen één klein probleempje: waar zijn alle pakjes?!

De baard van Sinterklaas

Voorhout n Cultuur Verheft speelt op zondag 26 november twee keer het poppenkast-toneelstuk 'De baard van Sinterklaas' in Cheers! (Herenstraat 106).Zwarte Piet heeft per ongeluk de baardgroeipillen van Sinterklaas in de schoen van Jan Klaassen gedaan. Jan en Katrijn en anderen snoepen ervan en krijgen een baard. Sint echter verliest steeds meer baardhaar. Lukt het Piet om de pillen terug te krijgen? De voorstelling zijn om 11.00 en 13.30 uur en zijn geschikt voor kinderen tussen de 3 en 8 jaar. Kaartjes kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar bij Toys 2 Play (Herenstraat 92).

Sinterklaashuis

Voorhout n Sinterklaas en zijn pieten hebben hun tijdelijke intrek genomen in de bibliotheek van Voorhout. Vanuit zijn kleine, maar gezellige slaapkamer zou hij graag de Voorhouter kinderen willen ontmoeten om samen (voor) te lezen, op de foto te gaan, een tekening in ontvangst te nemen of een hand te geven. Het Sinterklaashuis is open op vrijdag 24 november tussen 16.00 en 17.00 uur, woensdag 29 november tussen 15.00 en 16.00 uur en vrijdag 1 december tussen 16.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage voor Cultuur Verheft is van harte welkom.

Billie Boem en Sinterklaas

Sassenheim n De jeugdvoorstelling 'Cowboy Billie Boem en Sinterklaas' is op zondag 26 november om 13.00 en 15.30 uur te zien in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). In deze voorstelling gaan Cowboy Billy Boem en de circusdirecteur op zoek naar Sinterklaas. Kaarten voor de voorstelling kosten 8,50 euro per stuk voor kinderen vanaf 2 jaar. Kaartverkoop via www.hetonderdak.nl.

Voorleesochtend

Teylingen n Samen met zijn pieten trakteert Sinterklaas op zaterdag 2 december van 11.30 tot 12.30 uur op snoepgoed en mooie verhalen in de bibliotheken van Sassenheim en Warmond. De entree is gratis.

Sint bezoekt speeltuin Beatrix

Sassenheim n Sinterklaas en zijn pieten bezoeken op woensdagmiddag 29 november om 13.30 uur speeltuin Beatrix (Vooruitgangdreef 1). Deelname kost 4 euro per kind. Aanmelden via secretariaat@speeltuinbeatrix.nl of een berichtje via de facebookpagina.

Waar is Amerigo?

regio n Sinterklaas Groep Bollenstreek speelt op zondag 26 november om 13.00 en om 15.30 uur de gezinsvoorstelling "Waar is het Paard van Sinterklaas?" in 't Poelhuys in Lisse. Kaarten via www.sinterklaasgroepbollenstreek.nl.

Vrijwilligers- belasting

Mark en zijn Pieten willen de dividendbelasting afschaffen om het voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijker te maken zich in Nederland te vestigen. Het zou de overheid 1,4 miljard schelen aan belastingen. Grote bedrijven in Nederland, maar ook wereldwijd, zoals Shell, zouden het verzoek hebben gedaan aan Mark en zijn Pieten. Grote jongens met geld bellen even met Mark voor een verrekt interessant hoofdstuk in het regeerakkoord.

Ik heb zaterdag weer een heerlijk broodje bal gegeten in de kantine van de voetbalclub waar mijn jongens spelen. Zoals gebruikelijk werd ik geholpen door hartstikke aardige dames achter de balie. Bekende gezichten want deze vrijwilligers staan er vaak. Het gebeurde na een gewonnen wedstrijd onder leiding van een onbetaalde, dus vrijwillige scheidsrechter. Zonder hem geen wedstrijd en dus ook geen broodje bal. Vrijwilligers bij een voetbalclub doen dat voor hun eigen cluppie.

Er is nog een andere categorie: vrijwilligers die in actie komen voor de publieke zaak. Een vrijwilliger bij de brandweer loopt zelfs risico's waar je niet te veel bij stil moet staan. Hij is vrijwilliger ten behoeve van een overheidstaak. In Noordwijk heb je de reddingsbrigade. Die gaan over veiligheid op zee, ook een overheidstaak. De leden van de reddingsbrigade betalen zelfs lidmaatschapsgeld.

In een hospice komen mensen die vanwege hun ziekte in hun laatste levensfase zijn. Zo'n hospice draait op vrijwilligers die een loeizware zorgtaak hebben. Zorg, ook een overheidstaak. Er zijn dus heel veel mensen die onbetaald werk doen dat eigenlijk een taak is van de overheid. Als al die mensen er mee stoppen, staat Nederland stil. Maar stel dat er ergens een vrijwilliger is die spullen tekortkomt, geld tekortkomt, kan die dan ook bellen met Mark en zijn Pieten? Zou er een aparte aftrekpost in het leven geroepen kunnen worden voor vrijwilligers zodat je minder belasting hoeft te betalen? Gewoon een soort 'voor wat, hoort wat'. Ik hoor u denken: dat gaat echt niet gebeuren. Nee, dat denk ik ook niet.

Bo is een publieke omroep. Een door de rijksoverheid aangewezen organisatie die volgens zware, wettelijke voorwaarden moet zorgen voor een goede omroep. Dat doen we voor 90 procent met vrijwilligers en altijd met te weinig geld. Grote bedrijven worden geholpen door Mark en zijn Pieten. Maar al dat vrijwilligerswerk waar we niet meer zonder kunnen? Dat is stilzwijgend vanzelfsprekend. Nee, vrijwilligerswerk kan nooit waardering genoeg krijgen en is het beste bewijs dat de wereld niet alleen om geld draait. Begrepen, Mark?

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Op verhaal komen: Rouw- en Verliescafé Over-Leven

Sassenheim n De tweede bijeenkomst van het Café Over-Leven is op zondag 26 november om 14.30 uur in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42). De toegang is gratis.

De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die steun wil vinden in een vertrouwde en ontspannen omgeving. Deze bijeenkomst staat niet in het teken van een vooraf bepaald thema, maar er is volop ruimte voor het delen van verhalen.

Verhalen over verlies, rouw, gemis en verlangen. Over wat van waarde is en nooit verloren mag gaan in een periode van verlies. Verhalen die gaan over gebeurtenissen die de ziel geraakt hebben en je leven hebben veranderd of waar men erg over teleurgesteld is. Over de essentie van het leven. Elk verhaal heeft zijn betekenis.

Het verhaal is er en het mag verteld worden. Soms moet het ook verteld worden en doet het goed om het te delen, want delen van een verhaal kan helend werken. In de eigen omgeving is het soms moeilijk om er de gelegenheid voor te vinden, omdat mensen niet altijd een luisterend oor hebben. Het is bijzonder om te ervaren hoeveel (h)erkenning deze verhalen bij de andere bezoekers oproept.

De bijeenkomst wordt begeleid door Wil van der Kwaak. Wil is vrijwilliger bij Welzijn Teylingen en sinds 2015 lid van de werkgroep. Ze werkt al ruim 35 jaar met ouderen en sinds kort met jonge mensen met dementie. Van hieruit heeft ze veel te maken met rouw, verlies en verdriet en vindt ze het fijn om in het café een luisterend oor te zijn.

Voor meer informatie, neem contact op met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, via 0252-231805.

Cheque Happy Painter

Margareth Meulmeester ontvangt de cheque. | Foto: pr./pulsya.nl Foto: pr./pulsya.nl

Warmond n Margareth Meulmeester heeft zaterdag 18 november een cheque aangeboden gekregen voor haar Art Child Foundation. De 3.000 euro is bedoeld voor het project Happy Painter, waarin de Warmondse beeldend kunstenares jonge kwetsbare kinderen kosteloos de kans geeft om door middel van creativiteit, hun eigenheid te ontwikkelen, en het zelfvertrouwen te sterken.

De cheque is beschikbaar gesteld door de Raad van Advies regio NoordWest van coöperatie VGZ. Voorzitter Evi Koster: "De mogelijke helende werking die uit kan gaan van een project als Happy Painter spreekt ons erg aan. Emotioneel en geestelijk goed in je vel zitten is zo belangrijk om kind te kunnen zijn en gezond op te kunnen groeien".

Met Happy Painter brengt Meulmeester de kinderen in een sfeer waarin het denken overgaat in gevoel. Terug naar een oorspronkelijk gevoel van zijn als het ware. Hierdoor is het mogelijk dat een kind weer kind kan zijn en zichzelf op dat moment kan ervaren en voelen. Een moment zonder ziekte, beperking en of oorlog. Eerder gaf de kunstenares de workhsops al aan kinderen met autisme stoornis, kinderen met een verstandelijke beperking en heeft inmiddels vele workshops gegeven aan kinderen uit oorlogsgebieden die (zwaar) getraumatiseerd zijn.

Wetenschappelijk onderzoek

Tegelijk met de Happy Painter wordt ook een project gesponsord dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de inzet van kunstzinnig werken als therapie bij mensen met angstklachten. Koster:"Het gaat om een innovatieve manier om mensen met psychische problemen te behandelen. We zijn als Raad van Advies erg benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek." Het project is onderdeel van een promotie onderzoek aan Hogeschool Leiden in samenwerking met de Universiteit Leiden.

Aanpak van alcoholisme

Warmond n De Commissie Vorming & Toerusting van de Raad van Kerken Sassenheim organiseert op dinsdag 28 november een bijeenkomst over de gevolgen van alcoholisme. Een lid van de broederschap AA staat uitvoerig stil bij de gevolgen die de ziekte alcoholisme kan hebben voor mensen. Veel mensen kunnen alcohol laten staan, maar als alcoholgebruik problemen gaat opleveren, is stoppen voor velen onmogelijk. Alcoholisme grijpt in op drie gebieden van het mens-zijn: fysiek, mentaal-emotioneel en spiritueel. Vanuit de broederschap AA wordt een programma aangeboden, waarin ook het geloof een rol speelt. De bijeenkomst is in 't Zenit (Herenweg 82 in Warmond) en begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 3 euro.

n Johan Kuiphuis en Tobi Hoogink ereleden van de Bokken

Foto: pr.

Voorhout n Carnavalsvereniging de Bokken heeft Johan Kuiphuis en Tobi Hoogink benoemd tot ereleden. Voorzitter Theo van Werkhoven: "Als bestuurslid hebben zij een enorme bijdrage geleverd aan de vereniging. Daarom ben ik trots dat ik Johan en Tobi, namens het bestuur mag benoemen als erelid der Bokken"

Johan Kuiphuis heeft zich als vicevoorzitter van het bestuur ruim tien jaar ingezet binnen vele commissies en activiteiten zoals het Bokkenballentoernooi en de Bokkenwinkel. Hij zorgde ervoor dat alle onderscheidingen die door de prinsenparen worden uitgereikt, perfect in orde waren. Iedereen die weleens op een seniorenmiddag is geweest, kent Johan van zijn ludieke acts.

Tobi Hoogink is secretaris van het bestuur geworden, direct nadat hij Prins de Bokken was in 1998. Een functie waarvan de omvang pas duidelijk werd toen hij vorig jaar zijn taken begon over te dragen. Als secretaris is Hoogink de spil in de vereniging geweest en was hij bij alles betrokken. Van het behandelen van de post, een berichtje tot de het verzorgen van de vele ontvangsten, het opzetten van de draaiboeken, maken van verslagen en notulen. Ontelbaar velen zijn dat er geweest in al die jaren.

Kuiphuis en Hoogink hebben afscheid genomen als bestuurslid. Hoogink blijft nog wel betrokken bij het Kuipzwammen.

Foreholte veiling levert 63.000 euro op

Foto: pr.

Voorhout n Onder leiding van veilingmeester Theo van Werkhoven, later afgewisseld door Jan Piet Does, werd op vrijdag 17 november het eerste bosje pioenrozen geveild voor de Foreholte veiling. Daarna volgde de kavels zich vier uur lang in rap tempo op. Er werd grof geboden op kaarten voor Eredivisie- en Bundesliga kaarten. En ook het etentje met de voorzitter viel in de smaak. De loterij leverde een opbrengst van 11.000 euro op. In totaal kan de voetbalvereniging daardoor 63.030 euro op de rekening bijschrijven. Voorzitter Jan Regeer maakt op de foto het totale bedrag bekend.

Verlenging

Robin Borst (Scouting Boerhaavegroep en Ton Wolvers (voorzitter Oranje Vereniging) ondertekenen de nieuwe overeenkomst. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Oranje Vereniging Voorhout en scouting Boerhaave zetten de samenwerking tijdens de najaarsfeesten voort. Op woensdag 15 november ondertekenden OVV-voorzitter Ton Wolvers en Robin Borst van de Boerhaavegroep het nieuwe contract Tijdens de najaarsfeesten zorgt het hekkenteam onder andere voor een veilige afsluiting van het hele evenemententerrein. Door de hekken op het juiste moment op de juiste plaats te zetten, kan met een gerust hart meegedaan worden aan de activiteiten. Beide partijen zijn blij deze samenwerking opnieuw vast te leggen voor de komende drie jaar.

Tijd- machine

Foto: pr.

Sassenheim n De redactie kreeg vorige week deze foto binnen van R. Welgraven. De fotograaf schrijft: "In eerste instantie was ik voor deze foto geïnspireerd door prachtige herfstkleuren gecombineerd met oranje brievenbussen van PostNL. Toeval wilde echter dat precies op moment van de foto er ook nog een echtpaar voorbij loopt met een boodschappentas met het oude PTT-logo. De voorbijgangster kon er ook de humor wel van inzien. Deze foto heeft me vervolgens de hele dag een blij gevoel gegeven."week in beeld

Musicalgroep Up2Stage is klaar voor jubileumvoorstelling

Vanaf mei oefent Up2Stage voor de jubileumvoorstelling. | Foto: archief Foto: pr.

Sassenheim n Musicalgroep Up2Stage viert aankomend weekend zijn tienjarig bestaan met een sprankelende jubileumvoorstelling: Enigami, een land vol fantasie.

De musical vertelt met zang en dans het verhaal over een gezin in oorlogstijd. Vader zit in het leger, moeder en vier kinderen trekken naar het platteland om veilig te zijn voor bombardementen van de vijand. Ze wonen tijdelijk bij een professor. In zijn huis vinden de kinderen een bijzondere spiegel, die toegang blijkt te geven tot een andere wereld waar een boze koningin heerst. Daar gaan ze samen met wonderlijke wezens de strijd aan met de ijskoningin. Enigami is een eigen productie van Up2Stage. Het script is geschreven door Nienke Burgmeijer. De liedjes zijn gemaakt door Rhody Matthijs en Tineke Blok.

Alles klaar

De acteurs en actrices van Up2Stage zijn tussen de 12 en 28 jaar oud. Sinds mei hebben ze geoefend voor de feestvoorstelling. Pasjes geleerd, teksten en melodieën in hun hoofd gestampt. Moeders hebben geholpen met de kostuums en rekwisieten, vaders hebben getimmerd en gezaagd om de decorstukken te maken. De grime en styling ploeg staan klaar voor de start. Een professionele technisch crew heeft het licht en geluid voorbereid. En alles achter de schermen is voorbereid. Alles is klaar voor de grote uitvoering.

Professioneel niveau

Enigami, een land vol fantasie is volgens regisseur Koos Burgmeijer een van mooiste voorstellingen in de tienjarige historie van Up2Stage. "Het verhaal zit heel goed in elkaar en de groep is erg goed. We zijn een amateurgroep, maar we streven naar een professioneel niveau." Diverse Up2Stagers zijn na hun periode bij de groep doorgegaan naar theater- of muziekopleidingen. Laura Beekman is zelfs hard op weg naar landelijke bekendheid.

De jongens en meisjes van Up2Stage voeren de musical op in de theaterzaal van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. Er zijn drie voorstellingen, zaterdag 25 november om 20.00 uur, zondag 26 november om 11.00 uur en om 15.00 uur. U kunt nog kaarten kopen op up2stage.nl en bij boekhandel Wagner in Sassenheim. Kijk voor meer informatie op www.up2stage.nl en facebook.com/Up2Stage.

Vermakelijk avond bij Matthias Toneel

Jaap (Simon Krikke), Simon (Marcel Vooren) en Dirk (Bram van Leuveren) . Foto: pr.

Warmond n De toneelgroep Sint Matthias speelde zaterdagavond 18 november in Het Trefpunt het blijspel 'Echtgenoot te huur' van Peter Bergvliet. Op vrijdag 24 november en zaterdag 25 november is de voorstelling nog te zien.

Het stuk gaat over de compagnons Dirk Verstoep, gespeeld door Bram van Leuveren, en Simon Jansen, gespeeld door Marcel Vooren. Hun bedrijf zit in geldnood, waardoor Dirk in de verleiding komt om via een smoes geld te ontlokken aan zijn vermogende neef Joris en diens vrouw Dina. Dit echtpaar wordt vertolkt door Brenda Keijzer en debutant Emiel Legger. In de list die Dirk verzon speelt zijn dochter Ankie een cruciale rol. Ankie wordt gespeeld door Esther van Leeuwen.

Dit keer kende het stuk maar liefst tien volwaardige rollen, waardoor regisseur Saskia Neuijen en assistent Stan Lambregt hun handen vol hadden aan de coaching van deze groep. Onder de overige vijf spelers is nog een tweede debutant, in de rol van Emmy, gespeeld door Hanny Prins. Haar tegenspeler is de al jaren tot groot plezier van het publiek acterende Hein van Schie. Verder spelen de huishoudster van Dirk, gespeeld door Els Versluys en bezoeker Jaap, gespeeld door Peter Krikke een overtuigende rol. Mandy Oostdam is na afwezigheid van twee jaar terug in de rol van Sophie, de zuster van Dirk.

Sint Matthias speelt 'Echtgenoot te huur' nog twee keer: op vrijdagavond 24 november en zaterdagavond 25 november om 20.15 uur in de theaterzaal van Het Trefpunt (Herenweg 80). De toegang bedraagt 6 euro per persoon en kaarten zijn verkrijgbaar voor aanvang aan de deur van het theater. Donateurs van Matthias verkrijgen gratis toegang op vertoon van hun donateurkaart. Tijdens de pauze zijn er lootjes voor de loterij te koop om een deel van de kosten van de voorstelling te financieren.

Sint op bezoek bij Zonnebloem Sassenheim

Sassenheim n Het bestuur van de Zonnebloem afdeling Sassenheim heeft bericht ontvangen dat Sinterklaas en zijn gevolg op donderdagmiddag 30 november een bezoekje komen brengen aan de gasten van de afdeling. De sintbingo en -muziekmiddag begint om 13.30 uur en is in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Het programma wordt voor een deel door de Sint zelf verzorgd, want hij is zeer bekend met het bingospel, dat hij in een aantal ronden zal leiden. Ervaring leert dat er prijsjes zijn voor alle gasten. Daarnaast is er die middag ruimte voor muziek. De sixties band 2ndHalf brengt, afwisselend met het bingospel, een deel van hun repertoire ten gehore.

Er zijn inmiddels al aanmeldingen ontvangen, maar iedereen die deze middag ook wil meemaken, is na aanmelding eveneens welkom. Ook mogen onze gasten een introducé mee nemen. De vereniging de Zonnebloem richt zich op mensen die (chronisch) ziek zijn, lichamelijk beperkt zijn of wat alleen en wel een opkikkertje kunnen gebruiken. Aanmelden bij Gerard van der Horst: 0252-214759 of gonengerard@gmail.com. De sinterklaasmiddag is gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om zo een deel van de kosten te dekken. Het programma duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Lustrumkunst in Het Oude Raadhuis

Warmond n Warmondse leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool de Buitenplaats exposeren van zaterdag 25 november tot en met zondag 3 december in Het Oude Raadhuis (Dorpsstraat 36). Burgemeester Carla Breuer opent de expositie aanstaande zaterdag om 15.00 uur.

Dit najaar viert Het Oude Raadhuis een dubbel lustrum: de vereniging Het Oude Raadhuis bestaat 35 jaar en het gebouw 150 jaar. Afgelopen weken hebben de leerlingen De Buitenplaats onder leiding van kunstenaars geschilderd, gewerkt met klei en steen en kijkdozen gemaakt. Op deze manier is vanuit allerlei invalshoeken vorm gegeven aan het thema van de expositie 'Warmond ons dorp'. De vereniging heeft er bewust voor gekozen op deze wijze het lustrum te vieren. Zij wil zoveel mogelijk dorpsgenoten hierbij betrekken en de interesse voor kunst bij kinderen, hun ouders, grootouders en hun bredere omgeving aanwakkeren.

Het Oude Raadhuis is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

'Twee mannen, twee levens'

Sassenheim n Oud-Sassenheimer Reinhard de Jong presenteert zijn boek Twee mannen, twee leven op zaterdag 25 november om 16.00 uur.

De Jong schrijft in Twee mannen, twee levens een dubbelportret over de levensgeschiedenis van zijn vader, Sjaak de Jong, en zijn Britse schoonvader, Frank Dellar. Beide mannen zijn al lang niet meer in leven. Ze hebben elkaar nooit gezien en gesproken. De verbinding tussen hen is dat ze beiden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland waren. Zijn vader als dwangarbeider, zijn schoonvader als kapitein in het Britse leger. Wie waren ze, wat is hun voorgeschiedenis en hoe hebben ze hun leven geleefd? Dit verhaal vertelt hun levensgeschiedenis tegen de achtergrond van sociale, politieke en economische gebeurtenissen, die ook in Sassenheim hun sporen achterlieten. De presentatie duurt tot 17.00 uur en is in Boekhandel Wagner (Hoofdstraat 181). De toegang is gratis, wel vooraf aanmelden via info@boekhandelwagner.nl.

Collecte Alzheimer NL

Voorhout n De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Voorhout het mooie bedrag van 4.324,80 euro opgeleverd. Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. Ook wordt geïnvesteerd in de ondersteuning van mantelzorgers en het dementievriendelijker maken van de samenleving.

De 39 collectanten kunnen terugkijken op een geslaagde collecteweek. Volgend jaar ook meehelpen? Aanmelden kan via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij Ria van der Poel, organisator Alzheimer collecte in Voorhout, via 0252-223940 of riavdpoel@casema.nl.

Waarom zetten we onze schoen?

Warmond n Hoe zit het nou precies met de Sint? Komt hij bijvoorbeeld echt uit Spanje? Waarom rijdt hij op een wit paard over de daken? Hoelang wordt het Sinterklaasfeest al gevierd? Hoe zit dat met die cadeaus in de schoen? Vanaf de Gouden Eeuw tot nu is er veel te zien en te vertellen over de goedheiligman. Op woensdag 29 november om 20.00 uur geeft Camée van Blommestein een kunsthistorische lezing met een knipoog in het Trefpunt (Herenweg 80). De toegang bedraagt 15 euro, dat is inclusief koffie, thee en speculaasjes.

Kick:Start

Regio n Het event Kick:Start is voor startende ondernemers uit de Bollenstreek, die met goede informatie en handige tips een flinke duw in de juiste richting willen krijgen. De vijfde editie van het evenement is op woensdag 29 november van 19.00 tot 22.00 uur in De Loft Lisse (Heereweg 345). Onderwerpen zijn businessplannen, online marketing en pitchen. Deelname is gratis, aanmelden via deloftlisse.nl/kickstart.

cultuur/uit!

Foreholte heeft weinig in te brengen tegen sterk RKDEO

Voorhout n De slechtste RKDEO-wedstrijd van dit seizoen" noemde de thuisclub het na afloop. Toch verloor Foreholte op zondag 19 november kansloos in Nootdorp. Het was aan keeper Matthijs Guijt te danken dat de wedstrijd voor de bezoekers niet uitdraaide op een fikse oorwassing.

Trainer Marcel IJzendoorn had een basisplaats ingeruimd voor Ralph Schiebroek en posteerde door een te veel aan middenvelders Sten Admiraal linksachter. De wedstrijd was precies vier minuten onderweg toen Hayden Bergen vanaf de rechterkant ongemoeid de voorzet kon verzenden. Volkomen vrijstaand kon aanvoerder, middenvelder en topscoorder Rob van Hagen ongehinderd binnenkoppen (1-0). RKDEO drukte onmiddellijk door en na tien minuten verzond die zelfde Van Hagen de steekpass dwars door de Voorhoutse defensie naar spits Tommie Simonis. Vanaf rand strafschopgebied liet hij keeper Guijt voor de tweede keer kansloos (2 – 0). Vanaf dat moment waren de Voorhouters rijp voor de slacht. Het was opnieuw Simonis die in de volgende aanval zwaar gehinderd door Patrick Roukema de volgende voorzet vanaf de rechterkant niet langs doelman Guijt wist te krijgen.

Schade beperkt

Even lieten de Nootdorpers de teugels vieren, wat overigens niet leidde tot ook maar een enkele Voorhoutse mogelijkheid tot scoren. Op het half uur wist linksback Ricky de Bruijn vanaf de achterlijn net niet de spitsen Simonis en Bergen te bereiken en tot aan de rust kreeg de Nootdorpse spits Simonis nog twee honderd procent kansen, maar telkens kwam keeper Guijt als winnaar naar voren. De Voorhouters mochten de handen dichtknijpen dat de ruststand nog 'overzichtelijk' was.

Verlies geen schande

Achteraf gezien ware het beter geweest dat in de rust besloten was de wedstrijd verder schriftelijk af te doen. Hoewel Foreholte juist in deze helft z'n enige mogelijkheid tot scoren kreeg toen centrale verdediger Jari Seffelaar de bal onder de voet door liet schieten. Rechterspits Christian Guijt schoot vanaf zestien meter de bal tegen keeper Dennis Hendriks. Maar eerst verscheen middenvelder Tomas Prieto nog vrij voor Guijt, zonder resultaat overigens. De Voorhouters haalden nog even twee gele kaarten op wegens praten tegen de scheidsrechter. Enig lichtpunt deze middag voor Foreholte was het feit dat RKDEO gewoonweg tot een van de beste ploegen van de 2e klasse C behoord. Verlies tegen een dergelijke ploeg is op zich geen schande.

Van der Stelt blijft leider in marathon

Iris van der Stelt wint in Haarlem en blijft zo koploper in de Marathon Cup. | Foto: pr./schaatspeleton.nl Foto: pr./schaatspeleton.nl

Teylingen n De vijfde marathonwedstrijd van dit seizoen is gewonnen door Iris van der Stelt.

Iris van der Stelt (Warmondse IJsclub) was een van de gangmakers op zaterdagavond 18 november op de Kennemer kunstijsbaan in Haarlem. Ze zat regelmatig voorin en zoekend naar een mogelijkheid om weg te komen. Zij bleek de enige van haar marathonploeg in de kopgroep, daarom profiteerde Van der Stelt zoveel mogelijk van de andere rijdsters en wist zij haar rust te bewaren tot de eindsprint. Achter haar probeerde onder andere ploeggenote Lisa van der Geest het peloton te 'stoppen'. Er waren meerdere pogingen van andere ploegen die het gat met de koplopers probeerden te dichten, maar echt ruimte kregen zij niet.

Met nog 29 ronden te gaan sloot de kopgroep weer aan bij het peloton. Er werd goed op elkaar gelet en rijdsters die probeerden weg te komen, werden met name door Anni Tauber (witte trui/jongerenklassement) teruggehaald. Met de kopgroep weer bij elkaar maakte Iris van der Stelt de wedstrijd in de sprint af. Corina Strikwerda moest haar op het laatste rechte stuk voorbij laten. Elma de Vries eindigde als derde net voor Emma Engbers op het podium. Engbers lijkt in het klassement wel de belangrijkste concurrente voor Van der Stelt te worden. In de nieuwe tussenstand staat zij op plaats twee met slechts 10,1 punt achter Van der Stelt, die volgende week in Hoorn weer in het oranje leiderspak rijdt.

De andere WIJC-rijdsters waren Lisa van der Geest (17e) en Loesanne van der Geest (31e). Anne Leltz die als regiorijdster weer met de dames mee mocht doen, finishte nu als 49e. Mede Teylingse Denise van der Hulst (Voorhout) finishte als 45e.

TOP verliest bij rivaal PKC

Sassenheim n TOP is er niet in geslaagd om de tweede competitiewedstrijd in winst om te zetten. In een op papier topwedstrijd tegen PKC eindigde voor zowel de ploeg als het publiek in een teleurstelling. Na een gelijk opgaande eerste helft (11-11) kwam de ploeg van Jan Niebeek maar liefst tien minuten niet tot scoren. PKC profiteerde hiervan door uit te lopen naar 15-12. Het verschil van minimaal drie doelpunten bleef tot het einde van de wedstrijd staan.

De wedstrijden tegen PKC hebben altijd een speciaal tintje. Beide ploegen zijn al jaren ieder seizoen in de race om het landskampioenschap en beide ploegen hebben veel internationals. Een topwedstrijd zo vroeg in het seizoen zegt nog niet zo heel veel, maar het zijn wel altijd wedstrijden die graag gewonnen worden. TOP ging uitstekend van start door uit drie aanvallen twee keer via Barbara Brouwer te scoren. PKC trok de stand al vrij snel weer gelijk en hierna scoorden de ploegen om en om en waren gelijkwaardig aan elkaar. Bij 5-4 kwam PKC voor het eerst op voorsprong. De 8-9 was er eentje om in te lijsten: een prachtige pass van Nick Pikaar werd door Paul Anholts met één hand afgemaakt. Verder viel er in de laatste 10 minuten van de eerste helft weinig te genieten. Op slag van rust was het net als vorige week Celeste Split die voor de 11-11 zorgde.

Na rust werd de lijn van de laatste tien minuten doorgezet: veel plaatsfouten, één schots aanvallen, onbegrip tussen de spelers en de verdedigende druk van PKC waar TOP geen antwoord op had. In de doelpuntloze fase van ruim tien minuten profiteerde uiteindelijk PKC met een paar mooie goals. De thuisclub liep zelfs uit naar 18-13. Met het wisselen van vak van Nick Pikaar en Mick Snel probeerde coach Jan Niebeek de wedstrijd te kantelen. Dit lukte enigszins, want zowel Snel als Pikaar kwamen in het andere vak vrijwel gelijk tot scoren. PKC rook echter de winst, speelde zakelijk en effectief en met nog vier minuten op de klok was de voorsprong uitgebreid naar 23-17. TOP herstelde zich nog enigszins in de laatste minuten van de wedstrijd, maar kwam niet verder dan 23-20.

Maximaal resultaat in voetbalweekend

Teylingen n Zowel Ter Leede, Teylingen als Warmunda hebben hun wedstrijd in het afgelopen weekend gewonnen.

Teylingen won in een doelpuntrijk duel van Hvv. De Haagse ploeg zag de bezoekers op voorsprong komen dankzij een goal van Lasse van Wijk. Die voorsprong bleef staan tot de rust, waarna het duel zich in een doelpuntenfestijn ontpopte. Dankzij twee goals van Pascal de Ridder, een penalty van Mark van der Vlugt en een doelpunt van invaller Sam Witkamp won Teylingen met 3-5. Na afloop maakte het bestuur van de Sassenheimers bekend dat het contract met trainer Marc van Wonderen tot 1 juli 2019 wordt verlengd.

Ook bij de buren van Ter Leede was het feest. De thuisclub stond al bij rust met 1-0 voor tegen hekkensluiter Argon door een goal van Marc de Kruijs. In de tweede helft scoren Jeffrey Bok en opnieuw De Kruijs. Ter Leede wint met 3-1.

Warmunda pakte belangrijke punten in het thuisduel tegen Bernardus (2-1). Selmo Kurbegovic brengt de Warmonders terug in de wedstrijd, waarna invaller Jeroen van Noort de winnende binnen schiet.

Indrukwekkend eerbetoon

JO19-3 van Foreholte en de JO19-4 van Ter Leede herdenken gezamenlijk hun overleden voetbalvriend. | Foto: Foreholte

Voorhout n 'You never walk alone' schalt woensdagavond 15 november door de speaker op sportpark de Elsgeest. JO19-3 van Foreholte en de JO19-4 van Ter Leede speelden de herdenkingswedstrijd voor hun vriend Stan Verlinden, die afgelopen zomer plotseling overleed. Alle spelers dragen een shirt achterop de naam 'Stan'. Als scheidsrechter Allard Lindhout fluit voor het begin, is het massaal aanwezige publiek samen met de spelers 1 minuut stil. In de elfde minuut komen alle spelers weer in de middencirkel bijeen. Een minuut lang klinkt applaus, terwijl de fakkels het voetbalveld verlichten. De familie van Stan laat in de middencirkel witte ballonnen op. Later in de wedstrijd is er nog een bijzondere rol weggelegd voor het broertje en zusje van Stan. Beiden mogen meedoen als invaller en scoren uit een penalty. Na afloop lopen alle spelers een ereronde, met Stan in hun hoofd en hart. Het applaus dat klinkt is dan ook voor een groot deel voor hem.

Districtsfinale driebanden

regio n De sterkste spelers uit het district Duinstreek strijden aankomend weekend om de titel in de districtsfinale driebanden. Deelnemers zijn onder andere John Kuijken en René de Rooij (Sportrust, Sassenheim) en Ben Duivenvoorde (B.C.O. Oegstgeest, maar woonachtig in Voorhout). De finales zijn in Biljartcentrum Oegstgeest (Voscuyl 38-A) in Oegstgeest. De wedstrijden beginnen op vrijdag 24 november om 19.30 uur, zaterdag 25 november om 11.00 uur en zondag 26 november om 12.00 uur. De toegang is gratis.

Sportcafé: Nieuwe gezichten

Warmond n Ineke van Winden is op woensdag 22 november gastspreker tijdens het Sportcafé bij Tennisvereniging Overbos (Herenweg 98) in Warmond. Ze vertelt over 'Vertrouwde en nieuwe gezichten in de sport' en haar rol daarin als coördinator integratie statushouders bij Welzijn Teylingen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen kan sporten? En welke begeleiding is nodig? Het Sportcafé begint om 17.15 uur en duurt tot ongeveer 18.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. De tennisvereniging verzorgt dan een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meer op www.sportcafeteylingen.nl.

Woensdag 22 t/m 29 november

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor; voorganger pastor P. Owel

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur; avondmaal, voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: avondmaal, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. K. Visser

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering m.m.v. kinderkoor De Vrolijke Nootjes, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Eucharistieviering met Iriskoor, voorganger: Pastor Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar, voorganger: Ds. R. van Zwieten (Amsterdam)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Carlo Noort

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst o.l.v. Jan Zijlstra, 19.00 uur geen dienst

Zeemanskoor bij Zonnebloem

Zeemanskoor Overal bezorgt de gasten van de Zonnebloem een muzikale middag. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Zeemanskoor Overal heeft op woensdag 15 november een muzikale middag verzorgd in Cheers!. Het koor, uitsluitend mannen, heeft belangeloos drie keer een half uur opgetreden voor een grote groep gasten van de Zonnebloem, afdeling Voorhout. Moest tijdens het eerste half uur nog even de sfeer gezet worden, bij het tweede half uur werd er luid meegezongen en bij het derde half uur gingen de voetjes van de vloer. Van de bekende zeemansliederen werd moeiteloos over geschakeld naar Elvis en ook de Amsterdamse grachten werden niet vergeten. De gasten hebben veel plezier gehad maar ook de zangers van het koor genoten zichtbaar van hun optreden. Door Cheers werd gezorgd voor een welkome ontvangst met een hapje en een drankje.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk 12 november binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 46 is: Y. Vergeer uit Warmond . De oplossing was: Stormdepressie.