De Teylinger

22 maart 2017

De Teylinger 22 maart 2017


Opnieuw plan voor windmolens bij Akzo

AkzoNobel heeft plannen voor de plaatsing van twee windmolens op het eigen terrein. | Foto: pr. Foto: pr.pixabay

Sassenheim n Het bedrijf AkzoNobel komt opnieuw met het plan om windturbines te plaatsen op zijn terrein.

Door Nico Kuyt en Marieke Voorn

Een inwoner maakt zich zorgen, zo schrijft hij in een ingezonden brief aan B&W. Het gaat om twee windmolens met een hoogte van 116 meter met een tophoogte van 171 meter. Om het in vergelijking te stellen; de kerktorens van Sassenheim en Voorhout zijn beide ongeveer 45 meter. De nieuwe molens moeten dienen tot het eco-vriendelijk voorzienen van energie voor Akzo.

Enkele jaren geleden is het idee voor een realisatie van drie windmolens nog door het bedrijf op koud ijs gezet. Horizonvervuiling was op dat moment het grootste protest tegen de bouw, zo bleek destijds uit een door Akzo georganiseerde informatieavond.

Vragen aan B&W

In de Voortgangsrapportage Windenergie december 2016 van de provincie Zuid Holland is opgenomen dat er wordt gestreefd naar het verlenen van een omgevingsvergunning medio juli van dit jaar. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. De brief van de bezorgde inwoner is voor pre-advies naar het college. Ook spreekt hij in op dinsdag 4 april in de commissie Ruimte.

AkzoNobel was niet in de gelegenheid te reageren voordat deze krant naar de drukker moest. De reactie leest u op www.deteylinger.nl.

Mast Vodafone kan de lucht in

Warmond n De extra mast van Vodafone om het mobiel bereik in Warmond te verbeteren wordt binnenkort op het terrein van Dekker in de Veerpolder opgericht. Wethouder Bas Brekelmans kon de raadscommissie Ruimte vorige week melden dat de overeenkomst tussen Dekker en Vodafone 'op een haar na nagenoeg' rond is. Dit antwoordde hij op vragen van Joost van Doesburg (PvdA). De provider heeft aangegeven gewillig te zijn een mast in de Veerpolder neer te zetten. Het heeft een behoorlijk lange tijd geduurd om deze te plaatsen, maar er zit nu toch wat schot in de zaak. (NK)

Barensteel voor Roos van Leeuwen

Warmond n Roos van Leeuwen heeft dinsdagavond 21 maart de Zilveren Barensteel ontvangen voor haar inzet voor de Vereniging tot viering van Warmondse feesten (VWF). Wethouder Arno van Kempen reikte de gemeentelijke onderscheiding uit tijdens de ALV van VWF in Het Trefpunt.

Van Leeuwen (57) krijgt de Barensteel voor haar jarenlange bijdrage rond de organisatie van evenementen zoals Koningsdag, de Kaagweek en de intocht van Sinterklaas. Dat deed ze naast haar fulltime baan. Ze wordt geroemd om haar originele ideeën, haar passie en creativiteit.

Tijdens de ALV nam Van Leeuwen na 13 jaar afscheid als bestuurslid.

Sportprijs voor korfballers TOP

Teylingen n De Teylingen Sportprijs 2016 is gewonnen door TOP. De korfballers werden vorig jaar landskampioen. De jury reikte daarnaast ook twee talentenprijzen uit. Atlete Andrea Bouman ontving de Talentprijs individueel voor haar gouden prestaties op de 100m en 200m sprint op het Nederlands kampioenschap. De Talentprijs ploeg is voor de Minioren van zwemvereniging de Columbiaan, die Nederlands kampioen estafette werden. De Sportbegeleidersprijs is voor Willem Homan, al 50 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging Teylingen, waaronder 17 jaar als begeleider van het G-team.

De prijzen werd uitgereikt in de kantine van voetbalvereniging Teylingen tijdens een speciale editie van het Sportcafé Teylingen. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Mevrouw van Harskamp-Bol ontvangt de felicitaties van burgemeester Carla Breuer. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Eeuwelinge Geertje van Harskamp

Rozen voor honderd jarige

Jeugdzorg
De Vaart
sluit deuren

Leerlingen aan de slag op Boomfeestdag

sport n in het kort

Opvang jeugd zoveel mogelijk in regio na sluiting De Vaart

Het gebouw van De Vaart blijkt toch niet zo geschikt te zijn voor gesloten jeugdopvang. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Sassenheim n De Teylingse jeugd in de instelling van gesloten jeugdzorg in De Vaart aan het Poelruiterpad wordt, na de sluiting, zoveel mogelijk in de regio opgevangen. Het gaat daarbij om instellingen in Alphen en Oegstgeest.

Door Nico Kuyt

Het is al jaren een gedoe rond de gebouwen naast de jeugdgevangenis Teylingereind. Het gebouw van De Vaart was als uitbreiding van de gevangenis bedoeld, maar na de realisatie bleek er geen behoefte meer aan. Het werd bovendien in 2011 gebouwd op een veld dat eigenlijk bedoeld was voor recreatie van de Klinkenbergerplas, maar de voormalige gemeente Sassenheim bleek dat te zijn vergeten en het veld kon niet meer worden opgeëist. Uiteindelijk werd het leegstaande gebouw verhuurd aan De Vaart voor de gesloten behandeling van jeugd van 12 tot en met 18 jaar die te kampen heeft met ernstige problematiek, zoals loverboys. Maar na enkele luttele jaren sluit ook De Vaart weer de deur. De Vaart vindt het gebouw toch een beetje teveel een gevangenis gelijken en ook is de huur van het ministerie te duur. Daarnaast wil het ministerie het alsnog als jeugdgevangenis inzetten. Tevens wenst De Horizon uit Rotterdam, waaronder De Vaart valt, dichter bij huis de jeugd opvangen. Toen wethouder Arno van Kempen hoorde dat De Vaart zou sluiten heeft hij meteen contact gezocht met directeur Bert Koetze. Ook heeft hij het in de regio Holland Rijnland aangekaart. En in de nieuwe contracten met de zorgaanbieders is overeengekomen dat twee derde van de jeugdigen binnen de regio, dus in Alphen en Oegstgeest worden opgevangen. Voor de overige een derde is dat nog niet het geval en zij zijn geplaatst in Rotterdam of Den Haag, maar de regio gaat door om ook deze naar de regio toe te halen, zo geeft Van Kempen aan op vragen van raadslid Shari van den Hout (ChristenUnie).

Open huis brandweerkazerne Voorhout

Voorhout n Voor een blik achter de schermen in de vernieuwde kazerne van de brandweer Voorhout, kunnen bezoekers op zaterdag 25 maart tussen 10.00 en 16.00 uur terecht in de kazerne aan de Nijverheidsweg 32b.

Naast rondleidingen, laat de jeugdbrandweer zien wat zij allemaal kunnen. Bezoekers kunnen zien hoe je een vlam in de pan niet moet blussen en over welke vaardigheden de brandweermannen en - vrouwen moeten beschikken tijdens de demonstratie hulpverlening.

Kazerne Voorhout is een van de 47 kazernes van Brandweer Hollands MIdden, waar ruim 1300 mensen, waarvan 950 vrijwilligers, dagelijks waken over de veiligheid.

Teylingen kiest voor VVD, groot verlies voor PvdA

Teylingen n Net als in 2012 hebben stemgerechtigden in Teylingen de meeste stemmen gegeven aan de VVD. De PvdA levert -net als landelijk- fors in. Het opkomstpercentage was hoog: 86,95 procent.

De VVD verliest wel, maar blijft de grootste met 32,1 procent van de stemmen (tegenover 40,7 procent in 2012). De PvdA is de grootste verliezer: van 18 procent naar 4,1 procent. D66, CDA, PVV en GroenLinks stijgen flink. Ook 50Plus, Partij voor de Dieren en ChristenUnie ontvingen meer stemmen. Nieuwkomers Forum voor Democratie en DENK kregen respectievelijk 2,2 en 0,4 procent.

Het opkomstpercentage lag hoger dan in 2012: in totaal maakte 86,95 procent van de stemgerechtigden een gang naar de stembus. Daar zaten overigens 43 ongeldige stemmen en 23 blanco stemmen bij. Bij de vorige verkiezingen was het opkomstpercentage in Teylingen 80,7 procent.

Donkere wolken boven bomen gemeentehuis

Warmond n De second opinion over de twee bomen bij de ingang van het voormalige gemeentehuis aan de Herenweg wijst ongeveer hetzelfde uit als het eerste onderzoek. Daarmee komt het behoud ervan op een heel smalle waagschaal te staan.

Zou namelijk de door gemeente uitgevoerde second opinion een gelijke uitslag geven als het door de ontwikkelaar uitgevoerde bomenonderzoek, dan zou de kap van de bomen een feit zijn. Echter, wethouder Bas Brekelmans is nog in ´goed overleg´ met bezwaarmaker Hans Goudsmid van de Betrokken Teylingers over het eventueel behoud van een boom, zo meldde hij de afgelopen raadscommissie Ruimte. Hij komt met een voorstel naar de commissie terug. (NK)

WIJC blijft bij aanleg van skeelerbaan in Veerpolder

Warmond n De IJsclub Warmond blijft erbij op zijn veld een skeelerbaan aan te leggen ondanks plannen van Leiderdorp om eentje daar op te plussen tot een wedstrijdbaan.

Door Nico Kuyt

De Warmondse IJsclub wist vooraf van de verbouwing in Leiderdorp, maar heeft toch overwogen om de skeelerbaan op zijn veld aan te leggen. Voor de leden, en met name de jeugd, is Leiderdorp toch iets te ver weg om daar te gaan skeeleren. Ook is er de vraag of de voorzieningen daar wel aan de eisen voldoen. Teylingen heeft behoefte aan een baan en samen met de ijsclubs in Teylingen is de keuze gemaakt. Er is geen behoefte om terug te keren op wat ook mogelijk zou zijn geweest in Leiderdorp, zo klonk in de raadscommissie Ruimte op vragen van Joost van Doesburg (PvdA). Op 27 maart komen de skeelerbanen aan de orde in de vergadering van de gemeenteraad in Leiderdorp. Voor het Warmondse is wethouder Bas Brekelmans nog in overleg met de bewoners van de aanpalende Leidse Merenwijk over hun zorgen rond mogelijke licht- geluid- en parkeerhinder. Hij hoopt hierover binnenkort te komen tot afspraken.

Geen zicht op nieuw beleid monumenten

Teylingen n Het door het CDA en Trilokaal voorgestelde nieuwe beleid voor waardevolle panden, dat aan beeldbepalende objecten in de gemeente meer bescherming moet bieden en het doelbewust verwaarlozen tegengegaan, lijkt na de bespreking in de raadscommissie Ruimte nog niet af te stevenen op een meerderheid. Op donderdag 23 maart spreekt de gemeenteraad er verder over.

Door Nico Kuyt

Vooraf aan de bespreking in de raadscommissie kwam Alfred Pop namens de stichting Oud Sassenheim het nieuwe beleid aanbevelen. Hij wees op de voorgenomen sloop van villa Rusthoff, waarna het plan is om acht appartementen, met horeca en terras aan het park te realiseren. Pop meldde de sloop absoluut niet te willen en ook niet dat de gemeente jarenlang gaat aankijken tegen een leeg 'gat van Brekelmans' tussen sloop en bouw. Ook Voorhouter Gerrit de Goede sprak in om steun te verlenen aan het nieuwe beleid. Hij vindt dat het nu hard de verkeerde kant op gaat met het cultureel erfgoed, zoals de sloop van boerderij Oostdam aan de Herenstraat in Voorhout. Het door CDA en Trilokaal ingediende initiatiefvoorstel gaf hem weer een beetje hoop. Die steun bleek er in de raadscommissie nog niet echt te leven. Wethouder Bas Brekelmans wees erop dat veel eigenaren zich zouden gaan roeren als op de panden een bescherming wordt opgelegd via het bestemmingsplan, een procedure die minimaal een jaar gaat duren. "Dit zal niet over enkele weken klaar zijn," aldus de wethouder. Voor Bob Keeven (VVD) is het huidige beleid nog geen vier jaar oud en steunde daarom ook geen wijziging. Maar Pieter Janssen (ChristenUnie) is juist voor. In zijn ogen is het een stukje reparatie van het huidige beleid. Joost van Doesburg (PvdA) wenst eerst boter bij de vis in de vorm van geld voor het beleid, en nog minder sloop. Een wat wonderlijk standpunt nam Fred Koot (D66) in. Hoewel het voorstel was aangepast kon de fractie zich er toch niet in vinden, omdat het teveel hinkte om het voorgaande beleid aan de kaak te stellen. Er moest sprake zijn van een 'bredere scope'. In de gemeenteraad overweegt de fractie een aanpassingsvoorstel in te dienen.

Beter beschermen

Maarten van Welie (CDA) bleef ondanks de onverwachte weerstand benadrukken dat de gemeente voor wat betreft de monumenten zwak scoort en Dion Piket (Trilokaal) pleitte voor het vasthouden van de oude panden. Ook inspreker De Goede deed een oproep het cultureel erfgoed beter te beschermen en niet te vervallen in partijpolitiek. En op zijn beurt prees ook Pop het nieuwe beleid aan. Maar voor Keeven zijn de woningen iemands eigendom. Iemand is het 'slachtoffer' in het nieuwe beleid. Een woord dat op de publieke tribune voor enig tandenknarsen zorgde. De indieners proberen de komende tijd een meerderheid in de gemeenteraad te vinden.

Sierkers, gele kornoelje en fruitbomen op Boomfeestdag

Alfred Pop (SOS) pleit voor beter beleid. | Foto: Nico Kuyt

Teylingen n 'Bomen verbinden' is dit jaar het thema van de Landelijke Boomfeestdag. Wat de functie van bomen is daarin werd vooraf al uitleg op de deelnemende scholen gegeven. Ruben van groep 6 van basisschool De Waaier uit Warmond had het begrepen: "Heel erg leuk om te doen" . Samen met zijn klasgenoten deerde de regen hem maandagochtend geenszins. De leerlingen mochten samen met wethouder Arno van Kempen de vijf prunussen (sierkers) planten in de Julianastraat. Op meer plekken in Teylingen worden deze week nieuwe bomen geplant. Op woensdag 22 maart helpt groep 5 van de Emmaüs wethouder Van Kempen aan 't Rietpad in Voorhout. Daar planten ze samen een vogelkers, lijsterbes, gele kornoelje en een kleinbladige linde. Burgemeester Carla Breuer gaat donderdagochtend 23 maart met groep 8 van De Springplank naar Speeltuinvereniging DVV om fruitbomen te planten.

De wethouder plant samen met leerlingen van De Waaier vijf prunussen in de Julianastraat. | Tekst en foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Zijldijk wordt geen fietsstraat na protest omwonenden

Warmond n De inrichting van de Zijldijk zal niet veranderen zoals het nu is. Tegen een aanpassing naar een fietsstraat hebben bewoners bezwaren ingediend.

Het was het plan om in het kader van het 'rondje Kaag' de Zijldijk op te plussen tot een fietsstraat. Door de toename aan fietsers zorgt de nieuwe inrichting tot een betere veiligheid. Maar bewoners hebben aangegeven niet achter de fietsers te willen rijden om het bedrijf en woning te bereiken. Zij gingen in het protest en vervolgens werd de fietsstraat geschrapt. De dijk wordt wel versterkt, maar de inrichting van het voormalige jaagpad blijft hetzelfde. In de raadscommissie Ruimte pleitte raadslid en bewoner van het gebied Bert van Leeuwen (CDA) nog wel op het verbeteren van het parkeren op de dijk. "Dat is een knelpunt, maar er worden daartoe geen aanpassingen gepleegd volgens de huidige stukken. Er zijn goede oplossing te vinden die voor een duidelijke verbetering zorgen," aldus Van Leeuwen. Wethouder Kees van Velzen zegde toe te zoeken naar mogelijke plaatsen voor het parkeren. (NK)

Honderd rode rozen voor eeuwelinge Geertje van Harskamp - Bol

Mevrouw van Harskamp-Bol ontvangt de felicitaties van burgemeester Carla Breuer. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n 'Het is allemaal vanzelf gegaan' blikt Geertje van Harskamp –Bol nuchter terug op maandag 20 maart nadat zij de dag ervoor samen met de kinderen, kleinkinderen en neven en nichten een feestje had gevierd ter ere van deze een bijzondere mijlpaal in haar leven. Zij geniet er nog met volle teugen van na. Ook van de bloemenpracht in haar woonkamer. Niet te vergeten de meer dan honderd kaarten die zij kreeg, een brief van Koning Willem Alexander en het bezoek van burgemeester Carla Breuer.

Door Piet van Kampen

De bejaarde maar nog kwieke vrouw woont nu in het zorgcomplex Sassembourg. Daar blikt zij terug op haar geboortehuis in de 3e Poellaan, waar zij in een gezin van zes kinderen ter wereld kwam. "Later gingen wij op nummer 47 wonen," herinnert zij zich nog maar al te goed. Het grootste deel van haar leven bracht zij in de vertrouwde omgeving door. De zonen, Willem, Dick en André zagen er het levenslicht. In 1995 verhuisde zij naar voormalige De Schutse maar toen was zij inmiddels al weduwe. Vanwege het slopen van het gebouw woonde zij vijf jaar in Noordwijkerhout waar haar medebewoners ook tijdelijk werden ondergebracht. Nu woont zij naar tevredenheid in Sassembourg. "Ik woon hier naar mijn zin." Haar echtgenoot Andries overleed 24 jaar geleden. Hij bracht het brood op de plank als timmerman in Sassenheim en later als houtzager in Leiden. De honderdjarige Geertje is erg gelukkig met haar zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. "Ik denk nog wel eens terug aan de vakanties samen met mijn man in Zeeland en Limburg." De eeuwelinge is nog helder van geest en af en toe is een opmerking doorspekt met een humor.

Geheim

Wat is het geheim van honderd jaar worden? Geertje fronst even de wenkbrauwen en zegt dan nuchter: "Het is allemaal vanzelf gegaan". Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Zij doet nog volop mee aan activiteiten in het complex zoals bijvoorbeeld een partijtje sjoelen en de gym. Voorheen was kaarten, met name jokeren, haar favoriete hobby.

Wat een sterke kant van haar is, is dat zij alle verjaardagen van de familie bijhoudt. Een doos met kaarten staat naast haar stoel. De tijd van het verenigingsleven als vrijwilliger bij de meisjesvereniging ligt ver achter haar. Ook de periode dat zij veel mensen hielp en haar moeder verzorgde in een bejaardentehuis in Leiden. Op naar de 101? "Zolang ik hier goed zit wel, maar dat weet je nooit." De jarige geniet zichtbaar van haar gebakje, iets wat zij die ochtend ook al met een aantal medebewoners deed. Op zondag werd zij in de kerk toegezongen en kreeg een fraai boeket mee. Een van de velen die haar kamer volop fleur gaven.

U heeft een geweldig plan. En dan?

Jacoba van Beierenfonds Teylingen ondersteunt uw plan. | Foto: pr. Foto: pr.

Stel, u hebt als actief en maatschappelijk betrokken inwoner van de gemeente Teylingen een goed idee om de samenleving van Teylingen nog mooier, leuker of beter te maken. Bijvoorbeeld door de aanleg van een buurttuin, sport- of speelveld in de wijk. Het organiseren van een speurtocht voor alle kinderen uit het dorp of een ander evenement, dat bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente. En voor het verwezenlijken van dat plan heeft u geld nodig. U kunt dan voor financiële ondersteuning terecht bij het Jacoba van Beierenfonds Teylingen. Zo'n burgerinitiatief moet dan wel aan verschillende voorwaarden voldoen, om voor toekenning in aanmerking te komen.

Breed draagvlak

Zo moet het project altijd voor en door inwoners van Teylingen zijn. Wat betekent, dat de aanvragers ingezetenen van de gemeente Teylingen zijn en het plan een breed draagvlak heeft onder de inwoners van de gemeente. Het draagt echt bij aan de vernieuwing en versterking van de kwaliteit van samenleven in onze gemeente en is gericht op cultuur, sport, natuur, educatie, welzijn, economie of de maatschappij. Ook is belangrijk, dat de aanvraag wordt ingediend door een partij zonder winstoogmerk of commerciële doeleinden.

Concreet en realiseerbaar

Het plan is concreet, heeft een heldere begroting en er is een duidelijk begin en eind aan het initiatief. Tijdens de aanvraag bevindt het zich bovendien in de voorbereidingsfase of is het nog niet gestart. Het initiatief moet binnen een redelijk termijn realiseerbaar zijn. Waarbij u als aanvrager uiteraard ook zelf bereid bent om tijd, geld en/of expertise bij te dragen voor het welslagen van uw project. Ook de hoogte van het aangevraagde bedrag is bepalend of en hoe het Jacoba van Beierenfonds uw initiatief steunt. Crowdfunding kan bijvoorbeeld een verplicht onderdeel van de toekenning zijn. Informatie hierover vindt u op onze website.

Voldoet uw aanvraag uiteindelijk aan alle voorwaarden en is een financiële bijdrage van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen toegekend? Dan spreekt het voor zich, dat u het Fonds vermeldt in uw communicatie rond en over uw project.

Uiteraard kunnen niet alleen burgers, maar ook stichtingen en verenigingen voor ondersteuning van projecten bij het Jacoba van Beierenfonds Teylingen terecht. Zowel voor een financiële bijdrage als voor advisering en hulp vanuit ons netwerk. Zolang het initiatief maar ten gunste is van een breder publiek dan uitsluitend de eigen leden en voldoet aan alle overige voorwaarden voor toekenning.

Alles voor een beter, leuker en mooier Teylingen!

Bouw op gemeentewerf snelt vooruit

warmond n De raadscommissie Ruimte is helemaal akkoord met de bouw van de twaalf huur- en dertien koopwoningen op de voormalige gemeentewerf van Warmond aan de Van den Woudestraat 1a.

Het bestemmingsplan om de herontwikkeling van de gemeentewerf mogelijk te maken gaat als snel hamerstuk naar de gemeenteraad voor een besluit. De fracties betitelden het als een 'mooi en goed plan', en het opruimen van een stukje rommelige grond. Wethouder Bas Brekelmans gaf aan dat er goed naar de buurt is geluisterd. Er zijn twee zienswijzen van bewoners ingediend, maar die spraken zich uit voor de uitvoering van het plan. Wel waren er zorgen over een toename in de verkeersdruk op de Van Wassenaarstraat. Volgens de gemeente wordt er door de bouw van de 25 woningen geen overbelasting van de Van Duvenvoordestraat, Endepoellaan en Van Wassenaarstraat verwacht, volgens het geldende verkeersmodel (RVMK). Met de bouw van de voormalige gemeentewerf komen woningen beschikbaar voor jonge gezinnen in Warmond. Hier heeft het sterk vergrijsde dorp behoefte aan. (NK)

Zorgen over parkeren bij station

Sassenheim n Over het waar reizigers over enkele maanden hun voertuig kunnen parkeren tijdens de bouw van het nieuwe parkeerdek bij station Sassenheim, daarover blijkt nog behoorlijk onbekendheid onder reizigers te leven, zo blijkt uit een gepleegd onderzoek door de raadsfractie van de VVD.

Op 14 maart heeft de VVD-fractie een enquête gehouden onder 33 reizigers van station Sassenheim om te kijken of zij wel bekend zijn met het feit dat over enkele maanden het parkeerdek gebouwd wordt en er tijdens die werkzaamheden niet geparkeerd kan worden. Het bleek dat 72 procent van hen hier niet mee bekend was. Een aantal van hen gaf aan dat ze dan beschikken over alternatieve middelen van vervoer, maar over het algemeen bleek dat niet het geval. Sabrina van der Lubbe (VVD) wil van B&W weten of er wel voldoende gedacht is aan de mogelijkheden om tijdelijk elders te parkeren en welke deze dan wel zijn, bijvoorbeeld een shuttlebus. Ook wil zij weten over de maatregelen om te voorkomen dat reizigers gaan parkeren in de naastgelegen wijk en op privé-terreinen. Tenslotte hoe de communicatie wordt uitgevoerd in het informeren van de reizigers over de bouwwerkzaamheden en waar zij kunnen parkeren. (NK)

Open dag bij kledingbank Teylingen

Sassenheim n Bij Kledingbank Teylingen is op zaterdag 25 maart van 13.00 tot 15.00 uur een open middag. Iedereen kan dan een kijkje nemen bij deze bijzondere winkel aan de Parklaan 176d (achter de brandweerkazerne).

Inwoners uit de Duin- en Bollenstreek, die geen financiële middelen hebben om kleding en schoenen te kopen voor hun gezin of zichzelf, kunnen hier (met verwijzing) terecht. Vrijwilligers sorteren de ingebrachte kleding en schoenen. De open dag is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor de activiteiten van de Kledingbank. Tijdens de open dag wordt er geen kleding uitgegeven, kleding inbrengen is wel mogelijk, vooral zomerkleding kan de stichting nu goed gebruiken. Ondergoed en sokken kunnen om hygiënische redenen niet worden aangenomen. Voor meer informatie, kijk op www.kledingbankteylingen.nl.

___________________________

Warmonds Shantyfestival

Warmond n De zesde editie van het Warmondse Shantyfestival is op zondag 2 april van 14.00 tot 17.30 uur in Het Trefpunt (Herenweg 80). Er zijn optredens van Shantykoor Het Groene Hart (Koudekerk a/d Rijn), shantykoor Skuytevaert (Katwijk),het Viswijvenkoor (Leiden) en het organiserende Warmonds Schippertjeskoor. De toegang is gratis.

Wat een reep chocola al niet te weeg kan brengen

Burgemeester Carla Breuer brengt een bezoek aan het bruidspaar George en Bep Visser. | Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n Een meisje dat een jongen verleidt met een reep chocola. De omgekeerde wereld zeker in vroegere jaren. Het begin van een romance die nooit meer zou eindigen. George Visser (89) en Bep Visser – van der Splinter (83) genieten na zoveel jaren nog steeds van elkaar. Op zaterdag 18 maart waren ze 65 jaar getrouwd.

Door Piet van Kampen

Even terug in de tijd met het gezellige echtpaar. Naar het moment waarop de in Amsterdam geboren George en Bep die in Den Haag het levenslicht zag, elkaar ontmoetten. "Ik kwam met een vriendin uit de bioscoop in Den Haag en zag George samen met en vriend. Hij viel op door zijn matrozenpak en ik kocht bij Jamin een reep chocola voor hem." George, die als marineman een uitstapje met een vriend maakte, werd aan de haak geslagen en er volgde een afspraak. Om een lang verhaal kort te maken, het mondde uit in een huwelijk. Het stel trok bij moeder Van der Splinter in. Het was van korte duur, want George was gelegerd op Vliegkamp Valkenburg en een woning dicht bij het werk was derhalve logisch. De Pioenhof in Katwijk werd hun 'thuisbasis'. Uit hun verbintenis werden Ron, George en Nel geboren en het paar werd gezegend met vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Mooie tijd

Vanwege het beroep volgde uitzending naar Curaçao. Bep ging mee en ze hebben er een mooie tijd beleefd. Na die fijne tijd ging het via Schagen, Weesp naar de Essenlaan in Sassenheim. Tussentijds was de caravan hun tweede woning en omdat de heer des huizes –die zich inmiddels had opgewekt tot officier- vroeg met pensioen ging kon het paar jarenlang genieten en in het Spaanse Benidorm overwinteren. "Wij hebben er ook ruim zes jaar gewoond,"blikt Bep met voldoening terug. Ook deden ze met hun rijdende tweede huis België, Frankrijk en Portugal aan. "Het was een mooie tijd," geeft op George te kennen. En wat te denken van een cruise van vier maanden langs de eilanden van Indonesië? Het stel heeft van het leven genoten en doet dat nog steeds in hun woning in de Gildehof. Bep leest graag en George kijkt televisie of doet nog graag iets op de computer. "We hebben een goed leven gehad," bevestigt het tevreden echtpaar.

Bloemencorso zoekt vrijwilligers voor 70ste editie

Foto: pr

Teylingen n Fan van het Bloemencorso van de Bollenstreek? Dan daagt de Stichting Bloemencorso je uit om te helpen dit unieke voorjaarsevenement in goede banen te leiden.

Alweer de 70ste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt op vrijdagavond 21 april en zaterdag 22 april door de streek. Zondag 23 april is het corso het kleurrijke middelpunt van het bloemenfeest in Haarlem. Voorafgaand zijn vanaf 19 april de opbouwdagen in Teylingen. "Voor al deze corsoactiviteiten zijn vrijwilligers nodig," zegt corsovoorzitter Leo van der Zon.

"Vanuit het bestuur ervaren we dat veel corsovrijwilligers zo enthousiast zijn dat we jaarlijks op hen kunnen rekenen. Dat is natuurlijk geweldig. Door verloop en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten komen we echter nog de nodige vrijwilligers te kort. Lijkt het je leuk om als vrijwilliger maatschappelijk actief te zijn voor het allermooiste evenement in de Bollenstreek, maar wil je je liever niet per se langdurig binden aan een vereniging dan is dit bij uitstek iets voor jou!"

Verkeersregelaars

Ben jij degene die tijdens het corsoweekend een unieke ervaring niet uit de weg gaat? Meld je dan aan als verkeersvrijwilliger.

Stichting Bloemencorso Bollenstreek verzorgt in samenwerking met de Politie de instructie voor verkeersregelaars. Deze taak is eveneens geschikt om te dienen als maatschappelijke stage, dus wellicht een idee voor jou? Wel geldt hier een spelregel, namelijk een minimale leeftijd van 18 jaar.

Er zijn meer vrijwilligersvacatures waaronder kassamedewerkers en rondleiders die minimaal Engels of Duits spreken tijdens de opbouwdagen. En gastvrouwen of gastheren voor de feestelijke corsotribune op zaterdag 22 april van 10.00 tot 14.00 uur.

Twitter en Facebook

Geïnteresseerden die handig zijn met social media, kunnen zich aanmelden om alle ins en outs tijdens het rijdende Bloemencorso te posten vanuit de centrale meldkamer.

Kijk voor meer informatie op www.bloemencorso.info/vrijwilligers of klik op vacatures. Direct aanmelden kan bij Nancy Remkes per e-mail vrijwilligers@bloemencorso.info of per telefoon 06-34934738.

Hulp op maat via Wijzelf Bollenstreek

Wethouder Arno van Kempen lanceert de website Wijzelf Bollenstreek. | Tekst en foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Teylingen n Met een muisklik zorgde wethouder Arno van Kempen er vorige week voor dat de website van Wijzelf Bollenstreek sindsdien in de lucht is.

Laura Kluft nam vorig jaar februari het initiatief voor de website. Via haar netwerk ontdekte zij dat er landelijk al een aantal websites 'Zorgcoöperatie' actief waren. 'Waarom zou het bij ons de Bollenstreek ook niet kunnen?' vroeg zij zich af en zocht contact met wethouder Arno van Kempen. "Ik werd direct al enthousiast over dit initiatief," zegt Van Kempen in zijn openingswoordje. "Het ging allemaal snel want in het tweede gesprek waren er al drie nieuwe bestuursleden van de coöperatie bij. Het initiatief past bij de samenwerking voor de zorg in de Bollenstreek. Het is een prachtig voorbeeld van toegang tot de zorg en ook voor de zelfredzaamheid. Dit heeft prioriteit. Een goede communicatie van de coöperatie met de gemeente, die ook haar verantwoording heeft, vullen elkaar goed aan."

Gratis en betaald

Via Wijzelf Bollenstreek kan een hulpaanvrager betaalde en vrijwillige hulpaanbieders vinden. Zij zijn allemaal gerangschikt voor bepaalde hulpdiensten en worden van tevoren zorgvuldig geselecteerd door enkele leden van het bestuur, dat in zijn geheel uit vrijwilligers bestaat. Of het nu om klusjes in huis, in de tuin of om boodschappen doen gaat, op allerlei manieren kan er zorg worden geboden. De aanvrager in welke leeftijd dan ook, kan op de website zelf selecteren welke hulpaanbieder hij of zij kiest. Dan kan er een afspraak gemaakt worden en onderhandeld over de tarieven die er tegenover staan indien de hulpvrager met een betaalde kracht in zee gaat. Er zijn echter ook vrijwilligers die belangeloos hun diensten aanbieden. De cliënt krijgt voor 20 euro per jaar toegang tot de besloten website. Dit hoeft pas betaald te worden als er van de eerste dienst gebruik wordt gemaakt. Voor alle informatie: www.wijzelf.nl/bollenstreek.

Baan via Bo

In een vorig leven heb ik bij Radio West gewerkt. Daar moest je meestal een journalistieke opleiding gevolgd hebben om een baan te krijgen. Dan kwam een net afgestudeerde journalist, meestal in het bezit van een te grote mond, ons vertellen hoe het allemaal zat.

Als diegene dan op pad werd gestuurd en terugkwam, bleek mijnheer of mevrouw groentje vaak niet de kunde van het monteren te beheersen. Op dat soort momenten denk ik altijd: had nou ervaring opgedaan bij de lokale omroep: vlieguren maken, nieuwsgebeurtenissen volgen. Vaak wordt echter de neus opgehaald voor de lokale omroep. Daar kan ik me nog wel wat bij voorstellen, maar ook bij een iets mindere omroep kan je ervaring op doen, laat staan bij een goede. Als je twee keer naar een informatieavond van een gemeente bent geweest, weet je hoe je als verslaggever inwoners moet benaderen. Dat je tegenstanders niet moet laten leeg lopen voor een microfoon. Je leert omgaan met de wethouder met zijn eigen verhaal, die na afloop heel tevreden is omdat burgers toch maar mooi mee mochten praten. Niet dat het zaken verandert, want een kapitein-wethouder met zijn eigen koers laat dekzwabberende burgers echt zijn idee niet veranderen.

Sorry, ik dwaal af. Ervaring opdoen houdt in dat je vaak dezelfde situaties meemaakt en dan bij een volgende keer weet hoe te handelen. Maar ook omstandigheden die je niet vaak meemaakt zorgen voor ervaring. Ik kwam er na een half uur liveverslag pas achter dat de keeper in een hockeyteam helemaal geen rugnummer 1 heeft zoals bij voetbal. Gelukkig zie je schaamrood niet op de radio. Ook werd ik een keer naar een vreselijk ongeluk op de A4 gestuurd. Weg afgesloten, auto's met grote schade, ambulances, traumahelikopter, iedereen – ook ik – op grote afstand gehouden. Het duurde en het duurde. Uiteindelijk helikopter weg zonder slachtoffer en ambulance vertrekt zonder sirene. Nou dan weet je het wel: dat is verkeerd afgelopen, chauffeur overleden. Net voordat ik dat in de uitzending wilde melden, dacht ik: niet doen, je weet het helemaal niet. Bleek achteraf dat de verwondingen zo mee vielen dat ambulancevervoer niet nodig was.

In elk vak heb je ervaring nodig. Het aantal vacatures bij omroepen is enorm opgedroogd. Ervaring kan het verschil maken. Kom naar de lokale omroep! Ik weet toevallig nog een hele leuke. Ze zitten in Noordwijk, leuke mensen, goede koffie en genoeg te doen. En we hebben allemaal een grote mond, kan je daar ook alvast ervaring mee op doen.

Ard Zandbergen
Hoofdredacteur Bo
ard@bollenstreekomroep.nl

Teylingen sport in het kort

Foto: Willemien Timmers

Teylingen n De handbalsters van Foreholte zijn nog een overwinning verwijderd van het kampioenschap en promotie naar de eredivisie. In de thuiswedstrijd tegen DSS maakte de Voorhoutse ploeg in de tweede helft het verschil en won ruim: 40-22. Op zaterdag 25 maart kan Foreholte het kampioenschap behalen door te winnen bij Hercules in Den Haag. Meer op www.deteylinger.nl.

De dames van Forwodians verslikte zich vorige week in Cady'73 en hadden dus wat goed te maken tegen Rowic. De Dordrechtste thuisclub won het eerste kwart, maar ziet de basketbalsters uit Voorhout daarna snel langszij komen. Toch blijft het tot het eind toe spannend. Forwodians wint met 55-56 en blijft meedoen in de titelrace.

Voor de Foreholte zat er geen stunt in tegen kampioenkandidaat Den Hoorn. De schade was bij rust nog beperkt (0-2), maar ook met wind mee konden de voetballers uit Voorhout geen vuist maken. Zelfs een eretreffer zat er niet in en zo werd de eindstand bepaald op 0-5.

De korfballers van TOP hadden een makkelijke avond tegen het Delfste Fortuna. Bij rust stond het al 20-9 en ook de tweede helft was de thuisploeg oppermachtig. De eindstand 35-20 geeft vertrouwen voor de belangrijke playoffs, waarvan de eerste op zondag 26 maart om 16.00 uur live wordt uitgezonden bij de NOS op NPO1.

De kampioensschaal kon omhoog voor de Bassets 16-18 jaar. In het Nationaal Rugby Stadium in Amsterdam versloegen ze RC 't Gooi met 12-8. Die eindstand was overigens bij rust al bepaald.

De jeugd van de Warmondse IJsclub (WIJC) heeft de Andries Kwik Bokaal gewonnen, samen met Vereniging IJssport Koudekerk. Dat is voor het eerst in de 39 jaar van het toernooi dat dat is gebeurd. Tom Leltz was de laatste schaatsers voor WIJC en zijn tweede plaats bezorgde de schaatsclub de regio-bokaal.

De hockeysters van MHC Voorhout hebben in de tweede helft van de competitie nog geen punten gepakt. Ook tegen nummer twee Roomburg lukte het niet, het werd 1-5. Astrid Konijn scoorde voor MHC.

Tot slot een sporter waar we allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen: de heer G. J. van Zonneveld (foto). De Oegstgeestenaar, die op 8 maart 91 jaar is geworden, sport al ruim vijftien jaar bij Sport & Fitness Thea Hoogervorst in Voorhout. Hij komt er nog steeds twee keer in de week. "Hij heeft nog heel veel energie. Zijn eigen woorden zijn dat je gezond oud wordt als je traint bij ons centrum. Dat is natuurlijk een heel groot compliment!" aldus Isabella Rieken van het sportcentrum.

Woensdag 22 t/m 29 maart

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor. Voorganger: Diaken B. Prins; 12.00 uur: Doopviering

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J. Groenleer

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Golden Harvest, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): woensdag 22 maart 19.00 uur, Vesper; zaterdag 25 maart 19.00 uur, Eucharistieviering met het Ojé koor, voorganger: Pastoor Goumans, woensdag 29 maart 19.00 uur, Vesper.

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds. C. Berbée Abbenes.

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Peter Briscoe

Wings of Healing (Veerpolder 6a): woensdag 22 maart 20.00 uur, speciale dienst; zaterdag 25 maart 19.00 uur Jeugdavond; zondag 10.00 uur: Eredienst, woensdag 29 maart, Vuur van god-avond o.l.v. Jan Zijlstra.

Teylingen van A tot Z

Foto: Marieke Voorn

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam vereniging: Humanitas Rijnland - Steun bij Verlies

Opgericht in: 2000

Aantal leden: 10

Wie zijn we en wat doen we?

Wij bieden als vrijwilligersorganisatie een luisterend oor aan iedereen die een ingrijpend verlies heeft meegemaakt. Dat kan zijn het verlies van een dierbare naaste, maar ook verlies van gezondheid, werk of verlies door echtscheiding. We geven individuele steun via een ervaren vrijwilliger die regelmatig bij je thuis komt. Totdat je het gevoel hebt dat je zelf weer verder kunt. Daarnaast organiseren we ontmoetingsgroepen waarbij er tijdens acht bijeenkomsten ruimte is voor ieders verlies en er (h)erkenning kan zijn in elkaars verhalen. Begin april starten we met een groep voor Jong Partnerverlies.

Waarom is het een fijne organisatie?

We zijn geen therapeuten, maar meer een maatje die gedurende een bepaalde periode met je oploopt. Er is alle tijd en aandacht om het te hebben over je verlies en je pijn. En we vinden niks gek.

Wat is jullie ambitie?

We zouden graag iedereen met een groot verlies een steuntje in de rug geven. Je ook het gevoel willen geven dat elk verlies er mag zijn, evenals emoties zoals verdriet, boosheid, opluchting of juist schuldgevoelens.

Meer informatie:

Bel of mail met onze coördinator Anne Remijn: 06-13123575 of steunbijverlies@humanitas-rijnland.nl Of kijk op onze website: www.humanitas.nl/afdeling/rijnland klik door op Steun bij Verlies.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

Bijeenkomst voor senioren: Hoe houd ik mijn hersenen gezond?

Sassenheim n KBO Sassenheim houdt op maandag 27 maart voor alle senioren in Teylingen een presentatie met als thema 'Hoe houd ik mijn hersenen gezond?'. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en is in 't Onderdak (J.P Gouverneurlaan 40A).


Iedereen wil graag een gezonde oude dag hebben om nog lang van het leven te kunnen genieten. Wat ouderen vooral willen is hun zelfstandigheid in geestelijk opzicht behouden, of zoals ouderen vaak zeggen: als ik maar goed bij mijn hoofd blijf. De Hersenstichting geeft enkele tips over gezonde hersenen. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op wat weten we over hersenen en slaap, bewegen en voeding en over training van de hersenen. Hoe eerder men daarmee begint, hoe groter de kans dat ook de hersenen op hoge leeftijd actief blijven.