De Teylinger

13 mei 2020

De Teylinger 13 mei 2020


Kinderen weer naar school

De verschillende groepen van basisschool de Rank hebben een eigen ingang. Foto: MV

Teylingen n De 28 basisscholen die onder Sophia Scholen vallen, hebben hun deuren op maandag 11 mei weer geopend. De invulling is per school verschillend, maar vast staat dat iedere leerling vanaf 11 mei tot Pinksteren in ieder geval de helft van de lestijd op school doorbrengt.

De aanbeveling is om leerlingen om de dag een hele dag op school te laten zijn, maar alternatieven zoals ochtend- of middagshifts zijn ook toegestaan. Omar Ramadan, voorzitter College van Bestuur, geeft aan dat dit afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van een school, zoals de grootte, het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van naschoolse opvang et cetera. Wel is dan instemming nodig van de medezeggenschapsraad en moet goed overleg plaatsvinden met de buitenschoolse opvang en andere partners. Ramadan benadrukt dat het slechts om de helft van de lestijd gaat. “De combinatie thuiswerken en het begeleiden van je kind(eren) bij onderwijs op afstand blijft bestaan. De helft van de tijd zijn leerlingen nog steeds thuis en verwachten we dat ze huiswerk maken.”

Bij alle Sophia Scholen is gezorgd voor extra hygiënemaatregelen. Er vindt dagelijks tussen de middag een extra schoonmaakronde plaats, waarbij sanitair en andere oppervlakken die kinderen veelvuldig aanraken grondig gedesinfecteerd worden. Dit gebeurt ook aan het einde van de dag. Voor de leerlingen en het medewerkers zijn papieren handdoekjes beschikbaar, evenals flacons handalcoholgel en extra prullenbakken.

IJsjes voor leerlingen van de Overplaats op de eerste schooldag. | Foto: pr. Foto: pr.

De precieze regelingen rond het brengen en halen van kinderen kunnen per school verschillen, maar Sophia Scholen houdt in ieder geval vast aan de maatregel dat ouders het schoolgebouw en het schoolplein niet mogen betreden en dat zij zelf goed opletten om voldoende afstand tot elkaar te bewaren.

“Ik ben in ieder geval ontzettend trots op alle 28 scholen en de medewerkers. Knap hoe zij erin geslaagd zijn in zo’n korte tijd aan de slag te gaan met onderwijs op afstand met de beschikbare middelen”, zegt de voorzitter van het college van bestuur.

Ramadan onderstreept dat kinderen verplicht zijn om vanaf deze week weer naar school te gaan. “Alleen voor leerlingen die behoren tot een risicogroep kan een uitzondering worden gemaakt.”

Foto: MV

Bibliotheken weer open voor publiek

Boeken

wel
in
quarantaine

'Eindelijk weer
knippen'

Verenigingen starten weer op

uitgeweid n 'Iedereen heeft bange dromen'

'Faciliteren buitensport is zaak van gemeente'

Teylingen n Worden de sportverenigingen bij hun verzoek voor het faciliteren van sportactiviteiten in de buitenlucht voor de jeugd tijdens de coronacrisis, als een 'pingpongballetje' heen en weer geslagen tussen gemeentebestuur en Stichting de Combibrug? De fractie van het CDA heeft dit vernomen en stelt hierover vragen aan B&W.

Door Nico Kuyt

Er ligt een oproep van het kabinet aan de gemeenten om sportactiviteiten in de buitenlucht te faciliteren en te organiseren op grond van het 'Protocol verantwoord sporten' tijdens de coronacrisis. Het gaat daarbij om kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, ook gericht op niet-leden. De gemeenten zouden deze sportactiviteiten dienen te faciliteren en organiseren onder begeleiding van buurtcoaches of sportaanbieders.

In ieder geval heeft de basketbalvereniging Forwodians uit Voorhout een verzoek ingediend. Volgens het CDA heeft B&W dit verzoek, en mogelijk ook andere verzoeken, niet zélf opgepakt, maar doorverwezen naar Stichting de Combibrug. Echter, naar verluidt pakt deze het ook niet op met als reden dat de buurtcoaches van deze stichting een te zware caseload zouden hebben en daartoe nu niet in staat zijn.

Het CDA constateert dat hierover teleurstelling is ontstaan bij de verenigingen die sportactiviteiten willen organiseren en vervolgens als een pingpongballetje heen en weer worden geslagen tussen gemeentebestuur en Stichting de Combibrug. "Met het oog op de bijzondere omstandigheden als gevolg van de razernij van het coronavirus én de oproep van het kabinet aan gemeenten rust er een nadrukkelijke verantwoordelijkheid op B&W om zélf actief inwoners, organisaties en verenigingen te faciliteren en te ondersteunen die voorstellen doen om de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen en jeugd te verzachten en zich er van te verzekeren dat dit daadwerkelijk gebeurt", zo stelt de fractie en vraagt wat B&W op korte termijn hieraan gaat doen.

>PvdA wil snelle voortgang Langeveld

Sassenheim n De ontwikkeling van de bouwlocatie Langeveld aan de Hoofdstraat verloopt maar traag, vindt PvdA-raadslid Paul Witteman. En dat terwijl de situatie voor senioren en starters nijpend is. Hij wil van B&W hoe het ervoor staat.

Al in 2010 is er een voorbereidingskrediet door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het projectplan voor de locatie Langeveld, een gemeentelijk eigendom. De ontwikkeling ervan moest een gerichte bijdrage leveren aan nieuwbouw van betaalbare woningen voor met name starters en senioren in de huur- en koopsector, zo luidde destijds de opgave. Ook een voorbeeldproject voor een heel duurzame wijk moest het worden. In 2011 en 2012 startte een participatietraject onder aansturing van oud-wethouder John Stuurman, maar sindsdien is er weinig voortgang meer te vinden, constateert Witteman. In de recente voortgangsrapportage van ruimtelijke projecten is eveneens geen voortgang gemeld. "In Teylingen staan we voor een grote opgave voor de realisatie van betaalbare woningen. De locatie Langeveld moet een belangrijke bijdrage leveren. De gemeente moet actief aan de slag", is de mening van de PvdA'er en hij stelde vragen aan B&W hoe het nu na tien jaar met deze locatie zit. Vooral starters en senioren is de woonsituatie nijpend. Hij wijst naar de mogelijke steun van de provincie door het inzetten van een ‘Vliegende Brigade’ om te helpen bij het versneld realiseren van deze woningbouw. (NK)

'Ik ben blij dat ik weer een schaar in mijn hand heb'

De kapsalons mogen sinds maandag weer open. | Foto: MV Foto: MV

Teylingen n De telefoons stonden bij veel kappers, pedicures en en schoonheidsspecialisten meteen roodgloeiend, nadat vorige week bekend werd dat hun salons weer open mogen. Op maandag 11 mei was de eerste dag dat ze weer aan de slag gingen.

"Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik was vanmorgen voor de eerste klant gewoon een beetje gespannen." Linda van den Broek, mede-eigenaresse van Studio 1 Kappers in Sassenheim, ontvangt maandagmiddag net de volgende klant. Ze heeft een mondkapje op, de kapperszaak is bijna helemaal leeg. Er zit altijd wat tijd tussen de afspraken, zodat het niet te druk wordt. "We mogen één klant per 10 m2, dus in totaal kunnen we vier klanten en nog iemand 'in de kleur' tegelijkertijd binnen hebben."


Afspraak vooraf

De meeste zogenaamde contactberoepen, zoals diëtistes, masseurs, ergotherapeuten, kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures, opticiens, acupuncturisten en homeopaten, mogen weer aan de slag. Ook rij-instructeurs kunnen weer de weg op. De verruiming is mogelijk omdat de meeste klanten in deze sectoren uit de buurt komen. Zij hoeven dus niet met het openbaar vervoer.

Het kabinet kiest voor de verruiming, omdat de mensen met een contactberoep makkelijk de gezondheidsadviezen opvolgen. Ze moeten nog steeds zoveel mogelijk anderhalve meter aanhouden. Klanten kunnen alleen reserveren of vooraf een afspraak maken via telefoon of internet. Op de dag van de afspraak wordt klanten nog gevraagd of ze last hebben van een van de corona-verschijnselen. Is dat het geval, dan moet een afspraak verzet worden. Ook staat in veel salons de desinfecterende gel klaar voor klanten, om even hun handen te ontsmetten.


Even wennen

Linda knipt ondertussen verder. Veel klanten zijn blij dat de salon weer open is, merkt ze. "De telefoon stond meteen roodgloeiend. We zijn de komende week extra avonden open vanwege alle afspraken." De zenuwen waren trouwens snel voorbij vanmorgen. "Het eerst even wennen, maar we zijn goed voorbereid en al snel voelt het weer vertrouwd. En het is heerlijk om weer een schaar in mijn handen te hebben. Niet alleen de klanten zijn blij dat we weer open zijn, wij zijn dat zeker ook!".

Marente geeft tablet- en iPad lessen aan huis

Foto: E.v.d. Hoeven, Voorhout.

Regio n In deze tijd van thuisblijven is het fijn als ouderen hun wereld kunnen vergroten en via beeldbellen toch contact kunnen maken met familie. Om dit mogelijk te maken start Marente met Tablet- en iPad lessen aan huis. Een ervaren docent komt bij deelnemers thuis en leert hen alles wat ze willen weten. De lessen zijn een op een en geheel volgens de geldende richtlijnen van het RIVM.

Om de wereld van ouderen te vergroten start Marente met Tablet- en iPad lessen aan huis. Van beeldbellen met familie tot Facebook en buienradar tot online de krant lezen. In een paar lessen leren deelnemers thuis om te gaan met de iPad of Tablet en wordt hun wereld vergroot in deze tijd van thuis blijven. De lessen worden een op een gegeven door onze ervaren docent. Uiteraard houdt zij rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM en met uw veiligheid. Tijdstip en de geschikte dag wordt in overleg afgesproken. Het is eventueel ook mogelijk om de lessen te volgen op een Smartphone of iPhone.


Aanmelden kan bij Ledenservice Marente via telefoonnummer 071-409 32 23. Meer informatie over de lessen en (online) cursussen en uitstapjes staat op www.marente.nl/ledenvoordeel.

>In kleine kring herdenken

Voorhout n De herdenkingsplechtigheden op 4 mei zijn dit jaar heel anders verlopen dan oorspronkelijk voorgesteld. De Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en Historische Kring Voorhout (HKV) hebben in aanloop naar 75 jaar herdenking en viering intensief samengewerkt. Grote delen van die voorbereiding zijn in het water gevallen of zijn verschoven naar een later moment, zoals bijvoorbeeld naar volgend jaar. Omdat deze keer ook de herdenking in de Bartholomeuskerk en op het Raadhuisplein geen doorgang konden vinden, hebben beide verenigingen op initiatief van John Bakker gezamenlijk en in kleine kring stilgestaan bij de slachtoffers. Bij de vlag die halfstok hing op het complex van het Broederhuis Nieuw Schoonoord en bij het herinneringsmonument voor de gesneuvelde voormalige BNS-leerlingen werd hun lot herdacht (foto onder). Voorzitters Cok van Steijn (HKV) en Ton Wolvers (OVV) en de overste van de broedercongregatie, Theo Blokland, hebben hier bloemen gelegd. Na een gebed en een korte stilte werd gezamenlijk het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen. Ook bij het Kolping-monument, bij de ingang van het R.K. kerkhof, en bij de beide oorlogsgraven op de Nederlands Hervormde begraafplaats, zijn bloemen gelegd en werd een moment van stilte gehouden.

>Vrijheidsmaaltijd voor Warmondse senioren

Warmond n Vijftig deelnemers van de Zonnebloem Warmond ontvingen op 5 mei een gratis vrijheidsmaaltijd.

De Zonnebloem komt regelmatig bij de Oude School om activiteiten te doen. Er stond een etentje gepland vlak voordat de coronacrisis begon, maar dat kon niet doorgaan. Op deze manier wilde Robert en Els van Grieken, eigenaren van de Oude School, iets doen voor de ouderen, omdat ze -juist nu- niet vergeten mogen worden. Zij schreven de Zonnebloem in Warmond aan en vroegen of ze voor hun gasten een gratis maaltijd konden verzorgen. In een week tijd was de organisatie rond. De Warmondse Albert Heijn deed er een gratis kant toetje bij. Alle vrijwilligers van de Zonnebloem werden ingeschakeld om de 53 maaltijden op 5 mei rond te brengen.


Ook deelnemen aan de activiteiten van de Zonnebloem? Gratis aanmelden kan bij het secretariaat, Lia Smit, via 0252-232966.

>Kennismaken met voetbal bij Warmunda

Warmond n Warmunda organiseert op woensdag 20 mei van 13.30 tot 14.30 uur een instuif Ukkenvoetbal voor jongens en meisjes op het sportpark aan de Herenweg 92a.


Voor alle kinderen uit groep 1, 2 en 3 is een voetbalspeeltuin opgezet waar spelenderwijs kennis gemaakt kan worden met voetbal. In verband met de coronamaatregelen is het alleen mogelijk om mee te doen na aanmelding. Bel of app voor 17 mei naar Anja (06-33637570) of Karin (06-53392366). Na aanmelding volgt meer informatie, onder andere over de voorzorgsmaatregelen.


Deze kennismakingsactiviteit wordt samen met stichting de Combibrug georganiseerd.

15 / 18

17 / 18

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond (als het weer mag natuurlijk)? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 17 mei, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar: redactie@deteylinger.nl. Winnaar week 19: Silvia van der Kamp uit Lisse. De oplossing was: stamhouder.