De Teylinger

14 september 2016

De Teylinger 14 september 2016


Gegevens achterbleven in oude gemeentehuis

Warmond n Een filmpje waarop te zien is dat een journalist in de kluis van het voormalig gemeentehuis van Warmond aan de Herenweg nog documenten aantreft, heeft voor verontwaardiging gezorgd. Bij een nadere inspectie bleken nog 66 brieven met namen in de kluis te liggen. De gemeente verwacht in de loop van volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven of en wanneer eventuele betrokkenen geïnformeerd worden.

'Voormalig gemeentehuis zo lek als een mandje' kopt Omroep West vorige week dinsdag.Het bericht is geschreven naar aanleiding van een bericht op Twitter van Telegraaf-journalist Bart Mos. De onderzoeksjournalist stapt eerder die dag via de achterdeur het voormalig gemeentehuis van Warmond binnen. Het pand staat al sinds de fusie van Warmond, Voorhout en Teylingten tot de gemeente Teylingen in 2006 leeg. "De deur was gewoon open",verklaart Mos in een tweet zijn actie. De voorkant van het pand was wel al met hekken afgezet. De journalist filmt vervolgens hoe hij de deur van de kluis kan openen. De sleutel lag gelabeld in het kantoor ernaast. In het filmpje is te zien dat er nog documenten liggen.

Meer dan 60 brieven met naam

Medewerkers van de gemeente nemen op woensdag een kijkje. Zij melden dat er vooral papierafval in de kluis ligt, waaronder lege dossiermappen, acht kratten Staatscouranten en oude reclamefolders. Ook zijn er 66 brieven uit de periode voor 1989 waar een naam op staat. De inhoud is per brief bekeken. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) heeft de gemeente geadviseerd om de bevindingen te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is de gemeente ook in overleg met de IBD na of het nodig is de betrokkenen te informeren. "Momenteel wordt alles nog geïnventariseerd en brengen we in beeld om wat voor informatie in de brieven het precies gaat", zegt een woordvoerder van de gemeente. Zij verwacht in de loop van volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven over of en wanneer er betrokkenen op de hoogte worden gebracht. De oude floppydisks die zijn gevonden, worden momenteel ook nog onderzocht door de afdeling ICT van de gemeente. De gemeente heeft alle achtergebleven spullen uit het voormalig gemeentehuis inmiddels weggehaald.

In de toekomst voorkomen

Het bestuur van de gemeente neemt de verantwoordelijkheid en reageert: "Voorop staat dat er nooit spullen hadden mogen achterblijven. De gemeente streeft ernaar zorgvuldig om te gaan met informatie. Bij het afstoten van het pand is dit niet goed gegaan. Dit vinden we heel vervelend. We doen er alles aan om deze zaak zorgvuldig af te handelen en afspraken te maken om dit in de toekomst te voorkomen."

Volgend jaar bouw tunnel Noordelijke Randweg

Voorhout n B&W heeft ProRail de opdracht verleend voor de voorbereiding voor de nieuwe onderdoorgang onder het spoor tussen Leiden en Haarlem voor de Noordelijke Randweg Voorhout.

Door Nico Kuyt

ProRail is de enige die de onderdoorgang, als spoorwegbeheerder, mag realiseren. In de fase van voorbereiding wordt door ProRail de aanbesteding opgesteld en afspraken gemaakt tussen gemeente en ProRail over de realisatie en het beheer van de onderdoorgang. De gunning en uitvoering staat gepland tussen mei 2017 en april 2019. Het realiseren van de planning hangt ook af van de het tijdig kunnen verwerven van de benodigde gronden. Uitgangspunt is dat het bouwverkeer niet via het centrum van Voorhout rijdt. Verder wordt in de aanbesteding meegenomen dat de aannemer plaatsen schept voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De onderdoorgang krijgt led-verlichting waarvoor de stroom duurzaam langs de Noordelijke Randweg wordt opgewekt. Daarnaast komt er speciaal asfalt op de fietsbruggen zodat in de winter minder hoeft te worden gestrooid.

Oranje Proms op Kerkplein

Voorhout n Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn: op vrijdag 16 september begint om 20.30 uur het megamuziekspektakel Oranje Proms op het Kerkplein in Voorhout. Er zijn optredens van zes lokale solisten, harmonie St. Cecilia, een 150 leden groot projectkoor en de band. De toegang is gratis. De Oranje Proms wordt georganiseerd in het kader van het 70-jarig jubileum van de Oranje Vereniging Voorhout.

Vanwege de Najaarsfeesten is de Herenstraat afgesloten op donderdag van 19.00 tot 2.00 uur en van vrijdag 14.00 tot zondag 6.00 uur.

Mooie foto's van de Najaarsfeesten?

Teylingen n Lampionnenoptocht, tobbetje steken en natuurlijk de kermis. In Voorhout is het deze week feest! Omdat iedereen tegenwoordig wel zijn of haar telefoon bij zich heeft, is een foto zo gemaakt. De redactie van De Teylinger is daarom op zoek naar de leukste en gezelligste plaatjes voor op een speciale fotopagina.

Heeft u een mooie foto van de Najaarsfeesten? Stuur deze naar: redactie@deteylinger.nl en zet er bij wie er op staat en waar deze is genomen. Insturen kan tot en met maandag 12.00 uur.

n Concert op het water

Foto: Marieke

Warmond n Gefascineerd kijken de kinderen vrijdagavond naar de acrobaten van Jeugdcircus Atleta tijdens de Vaar-iété, een nieuw onderdeel van de Schippertjesdagen. Vanaf een boot kon het publiek vervolgens genieten van optredens van het Monward Consort bij de verlichte Broekdijkmolen en de afsluiter door 'Lady Gaga' bij de Koudenhoornbrug.

Foto: Esther Luijk

Blik op
de lokale
historie

Meer bezoek aan monumenten

Glasvezel niet zo in trek

Taalpunt met spreekuur

geloof n Parkdienst in Rusthoff

Glasvezel nog niet in trek

Teylingen n De marktvraag naar snel internet blijft nog laag. De consumentenafname in Sassenheim is nog niet 30 procent van de abonnementen. "Mensen hebben het nu nog niet nodig, maar dat gaat veranderen", zo maakte de ambtelijke dienst helder in een presentatie aan de raadscommissie Bestuur.

Door Nico Kuyt

Vorig jaar heeft Reggefiber glasvezel aangelegd in Sassenheim, maar het bedrijf heeft daar achteraf spijt van, want updaten van het koper was beter geweest. Daar kan een downloadsnelheid van 100mb worden gerealiseerd tegen lagere kosten. De vraag ligt nu voor wat in de rest van de gemeente gaat gebeuren. Er is een onderzoek opgestart naar de technische mogelijkheden. Meer dan 96 procent van alle adressen tot eind 2017 heeft de mogelijkheid om breedband af te nemen. Het buitengebied zit daar niet in. De TU Delft schat in dat in 2020 500mb nodig is per huishouden.

Als de ontwikkeling zo snel gaat, is ook upgraden van koper relatief snel achterhaald. Oplossingen door de lucht komen er ook aan. De techniek van vandaag kan morgen weer zijn ingehaald. Glasvezel is evenwel een toekomstvastere techniek, maar wordt nu vrijwel niet gevraagd. De gemeente kijkt welke rol Teylingen kan spelen voor snel internet. De gemeente heeft niet veel mogelijkheden iets te doen, dat zou staatssteun zijn, maar er zijn nog wel wat kleine stimuleringen mogelijk. Een raadsvoorstel is in de maak en zal binnenkort naar de gemeenteraad gaan. Het CDA, die destijds het initiatief voor breedband heeft ingediend, wees tijdens de presentatie op de daarin genoemde ontsluiting van het buitengebied. Breedband is wenselijk om de sociale cohesie te bevorderen. Gekeken kan worden of het voor een aantal gerichte locaties realistisch is. Hier ligt wel de vraag of de gemeente kan en wil bijdragen.

Gezondheidsmonitor

Teylingen n De GGD Hollands Midden start deze week met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. Dit is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 19 jaar) en ouderen, dat één keer in de vier jaar plaatsvindt. Ruim 51.000 inwoners van de gemeenten in Hollands Midden ontvangen hiervoor een vragenlijst.

Inwoners van Hollands Midden kunnen vanaf 12 september een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de Gezondheidsmonitor. Deelnemen kan door de vragenlijst digitaal of schriftelijk in te vullen. In deze vragenlijst staan onder andere vragen over lichamelijke en psychische gezondheid, mantelzorg, participatie en zelfredzaamheid. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; een computer selecteert steekproefsgewijs wie een vragenlijst ontvangt. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen dus geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen. Deelname aan de Gezondheidsmonitor is vrijwillig. De privacy van de gegevens wordt beschermd zoals dat in de Wet bescherming persoonsgegevens beschreven staat.

De GGD voert de Gezondheidsmonitor uit in opdracht van de gemeente en werkt hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De GGD Hollands Midden maakt in het voorjaar van 2017 de eerste lokale en regionale resultaten bekend.

Barensteel als verrassing op zeventigste verjaardag

Wethouder Kees van Velzen speldt Cees Colijn de Zilveren Barensteel op. | Foto: pr. Foto: pr.

n Zilveren Barensteel voor Cees Colijn

Voorhout n De feestzaal van Hotel-café-restaurant Boerhaave zat zondag vol met familie, vrienden en genodigden. Rond vijf uur meldde er zich plotseling een ongenode -maar welkome- gast. Wethouder Kees van Velzen had namens de gemeente Teylingen een klein maar waardevol cadeautje in zijn binnenzak meegenomen voor Cees Colijn.

Door Piet van Kampen

Het gezellige geroezemoes verstomde toen de bewindsman het woord nam. Daar stonden zij beiden zij aan zij. Twee markante Voorhouters, de wethouder en jarige job Cees Colijn. De ingetogen glimlachende jarige liet het allemaal over zich heen komen.

Willem-Alexander

In zijn speech somde Van Velzen op wat Colijn als vrijwilliger voor de gemeente, voor Foreholte en de Oranjevereniging allemaal betekende in de afgelopen jaren. Een waslijst van activiteiten. Toen onze koning – destijds nog prins Willem Alexander- in het huwelijk trad met Maxima stond er een enorme blikvanger in de tuin van de Agnes. Enkele jaren later toen er een kleine prins of prinsesje op komst was, wederom een joekel van blikvanger op dezelfde plek. Toen bekend werd dat het de kleine Amalia was, werd de tekst á la minute aangepast. Cees Colijn was de grote man achter deze projecten die zelfs landelijk nieuws waren en ruime aandacht kregen in De Telegraaf.

Gouden handen

Colijn heeft gouden handen en heeft zich als vrijwilliger zeer verdienstelijk gemaakt. De bouw van de kleedkamers bij v.v. Foreholte, het regelen van evenementen bij de club, wekelijks klussen voor de Oranjevereniging, inzetten voor het kindercorso, hand- en spandiensten voor de Bartholomeuskerk, de wandelvierdaagse, het is een scala aan activiteiten die hij op zijn conto heeft bijgeschreven.

In 2010 werd hij al 'Vrijwilliger van het jaar' en nu kwam deze gemeentelijke erkenning daar nog eens bij. Dik en dik verdiend.

Colijn zal zich deze bijzondere verjaardag nog lang heugen: "Ik ben blij verrast en zeer vereerd met deze onderscheiding".

Teylingen viert haar eerste 'Dag van de Democratie'

Burgemeester Breuer in gesprek met een inwoner tijdens het speeddaten. | Foto: Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Warmond n In Warmond is het op de tweede zaterdag van september sinds jaar en dag een drukte van belang als gevolg van de combinatie van de Schippertjesdagen en de Open Monumentendag. Een extra stop op het pleintje bij de pomp zou er op deze drukke dag vast wel inzitten, beredeneerde de gemeente. En zo werd besloten de allereerste Teylinger 'Dag van de Democratie' op en rond dit Warmondse pleintje te vieren. Op zaterdag 10 september streken talloze leden van de gemeenteraad en de burgemeester dan ook neer tussen de dagjesmensen om de democratie letterlijk wat dichter bij het publiek te brengen.

Door Mandy van Leeuwen

De 'Internationale Dag van de Democratie' startte in 2008 als een initiatief van de Verenigde Naties. In de afgelopen jaren kreeg het initiatief navolging op steeds meer plaatsen, zo ook in verschillende Nederlandse gemeenten. Teylingen organiseert dit jaar voor het eerst activiteiten ter gelegenheid van de 'Dag van de Democratie', met als doel inwoners meer te betrekken bij die democratie. "Het is belangrijk om mensen bewust te laten worden dat we in Nederland zo rijk zijn met de democratie," verklaart burgemeester Breuer.

Speeddaten

De burgemeester is dan ook hoogstpersoonlijk aanwezig om te speeddaten met inwoners uit Teylingen. Ze neemt zojuist met een inwoonster plaats aan een tafel in Kunstcafé De Oude School. De twee praten even over de democratie, waarna een probleem uit de wijk op tafel komt. Het laat direct zien dat de besproken kwesties nogal uiteenlopen: inwoners zoeken de burgemeester op voor een specifieke vraag, om te discussiëren of om gewoon even kennis te maken. "We zijn om één uur gestart. Het is nu half 3 en ik ben voortdurend in gesprek geweest," vertelt Breuer enthousiast.

Andere activiteiten

Naast Breuer zijn ook talloze gemeenteraadsleden aanwezig. In het Oude Raadhuis hebben enkele van hen het nog wat rustiger: "Er zouden nog wat meer mensen mogen komen, maar degenen die er zijn, zijn wel enthousiast". In het Oude Raadhuis kan de echt nieuwsgierige inwoner uitleg krijgen over het krachtenveld waarin de gemeentepolitiek zich afspeelt. Ook kan er een sensationele quiz gespeeld worden met vragen variërend van "Wat is een democratie?" tot "Wat voor monument is Vroenhof?". En zo maakt Teylingen op laagdrempelige en toch actieve wijze kennis met de 'Dag van de Democratie'.

Koffie op het buurtbankje

Sassenheim n BankjesCollectief opent het grootste huiskamercafé ter wereld, overal op de stoep. Het BankjesCollectief is een initiatief om elkaar op een laagdrempelige en vrolijkmakende manier te ontmoeten. Op zondag 18 september wordt het Bankjesseizoen groots afgesloten met de internationale BankjesDag. Er zijn al 99 bankjes aangemeld, waaronder het bankje 'Sassem Sundew' van Rolf en Bea van den Bosch op de Wilhelminalaan 10 in Sassenheim. Van 14.00 tot 17.00 uur serveren ze koffie, thee, fris en koekjes.

'Huishoudhulp op orde'

Teylingen n De ISD gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen voldoen bij de uitvoering van de hulp bij het huishouden aan de Wmo. Dat geldt voor de huidige hulp bij het huishouden en de nieuwe vorm van hulp bij het huishouden. Dit blijkt uit onderzoek van de FNV naar hulp in de huishouding.

Voor nieuwe klanten van de gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen geldt vanaf 1 oktober voor hulp bij het huishouden 'een schoon en leefbaar huis.' Voor bestaande klanten van Noordwijk gaat dit in vanaf 1 januari 2017 en voor bestaande klanten van Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen vanaf 1 april 2017. Voor Hillegom blijft de huidige hulp bij het huishouden bestaan.

Nieuwe trouwlocatie

Bruidspaar Bart-Jan Sipkes en Margot Beugelsdijk op weg naar het Paviljoen op Koudenhoorn. | Tekst en foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Warmond n Het bruidspaar Margot Beugelsdijk, geboren Warmondse en Bart-Jan Sipkes uit Aalsmeer hadden vrijdag een onvergetelijke huwelijksdag. Beter hadden zij het niet kunnen treffen. Het zomerse weer gaf een extra dimensie aan het feest op Koudenhoorn.

Het is het eerste huwelijk dat op de onlangs tot trouwlocatie benoemde Het Paviljoen op het eiland Koudenhoorn werd gesloten. Een mooie ambiance met veel groen en water zal vast nog vaker door bruidparen worden als bestemming voor de 'grote dag' worden gekozen. Dat het paar juist Het Paviljoen had uitverkoren is niet zo verwonderlijk, want de bruid is verzorgster op de aangrenzende kinderboerderij. Voor haar dus min of meer een thuiswedstrijd in een vertrouwde omgeving.

Bruidsparen hebben de keuze uit in totaal dertien locaties in Teylingen om elkaar het ja-woord geven.

Hagenaars aangehouden na inbraak in Dorpsstraat

Warmond n De politie heeft vrijdagochtend 9 september rond 6.30 uur wee mannen van 22 en 23 jaar uit Den Haag en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden op verdenking van inbraak in een café.

De politie kreeg de melding van een verdachte situatie op de Dorpsstraat. Drie personen in een auto hielden zich daar verdacht op en vervolgens werd gezien dat er werd ingebroken. Agenten wisten de twee Hagenaars op heterdaad aan te houden bij een café aan de Dorpsstraat. De 25-jarige verdachte lag in een auto op de Baan en werd eveneens aangehouden. De politie doet verder onderzoek.

Deuren gaan open op Open Monumentendag

Theo de Boer leidt bezoekers rond in de tuin van Huis ter Leede. | Foto's: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

n Verdubbeling van aantal bezoekers

Teylingen n Honderden monumenten in Nederland waren afgelopen weekend gratis te bezoeken tijdens de Open Monumentendag. Ook in Teylingen stonden zaterdag de deuren open van diverse monumenten. Geïnteresseerden konden onder andere een bezoekje brengen aan het Boerhaavehuis in Voorhout, de Broekdijkmolen in Warmond en Park Huis ter Leede in Sassenheim.

Molenaar Ben Hoogduin en zijn partner Mireille Snabel bij de Broekdijkmolen. Foto: Esther Luijk

Door Esther Luijk

Op gezette tijden werd door de tuinen van Huis ter Leede een rondleiding gegeven. Een uitzondering, want het park is bijna nooit voor bezichtiging toegankelijk. Tegelijkertijd konden de bezoekers ook een glimp opvangen van het gigantische huis waar het echtpaar De Boer in woont. Deze eigenaren leidden ook de groepen bezoekers rond door de bijna twee hectare grote tuin. Terwijl de bezoekers hun ogen uitkijken en door de 140 meter lange eikenlaan lopen, vertelt de Boer over de tuin en het huis. "Het huis is in 1662 gebouwd door twee rijke kooplieden uit Amsterdam. Je zag vaak dat er bij grote landhuizen van kooplieden ook een boerderij werd bijgebouwd, die ze konden verhuren. Het bleven kooplieden immers!"

De Boer en zijn vrouw wonen al ruim dertig jaar in het imposante huis, maar waren beslist niet de eerste bewoners. Door de jaren heen hebben er verschillende (edele) families gewoond en een tijdlang heeft het helemaal niet als woonhuis gediend. In en na de jaren dertig werd Ter Leede niet meer permanent bewoond, maar onder meer gebruikt als opleidingsinstituut van de Katholieke Gidsenbeweging in Nederland.

Meer belangstelling

Mede dankzij de openstelling van de tuinen van Huis ter Leede en het Oude Koningshuys is het aantal bezoekers tijdens de Open Monumentendag verdubbeld, denkt woordvoerder Wim Blom van de Stichting Oud Sassenheim." Veel belangstelling was er ook voor de, voor het eerst in de looproute opgenomen, St. Annakapel van het voormalige zusterhuis St. Anna en voor de iconen van bekende Sassenheimers in drie dorpskerken." Wie de fotowedstrijd 'Sosfotomonumentje' heeft gewonnen, maakt de stichting later bekend.

Droge voeten

Ook de Broekdijkmolen is een oud, imposant monument dat zaterdag en zondag opengesteld was voor bezoekers. Ben Hoogduin neemt zijn taak als vrijwilliger molenaar erg serieus en woont samen met zijn partner Mireille Snabel direct naast het monument.

'Het is net een panoramaschilderij'

Hoogduin: "Vroeger was deze molen verantwoordelijk voor het drooghouden van 250 hectare grond. Nu is dat nog maar zo'n 30 hectare, wat bestaat uit de golfbaan hiernaast en het weiland hiertegenover. Het is de bedoeling dat ik ervoor zorg dat die gebieden niet onder water komen te staan. Vooral in de natte periode, oktober tot april, is dat soms nog een hele klus".

De originele Broekdijkmolen is in 1840 tot 1862 gebouwd, maar heeft niet lang mogen bestaan. In 1972 ging hij door een storm in vlammen op. Een aantal jaar later werd de huidige, 23 meter hoge, Broekdijkmolen gebouwd, die sinds kort eindelijk de naam weer op de baard heeft staan: De Broekdijk. De Broekdijkmolen is vernoemd naar de Broek- en simontjespolder, waar de molenaar verantwoordelijk voor was.

Hoogduin en Snabel zijn zeer gelukkig met hun molenaarsbestaan. Hoogduin: "Molenaar is het mooiste beroep dat er is, lekker de hele dag buiten. Het liefst werk ik in de regen. Dan heb ik drie jasjes op een rij hangen en als de een doorweekt is, pak ik de volgende, heerlijk!" Snabel: "Ik zou echt niets anders meer willen. Ik woon heerlijk aan het water. Moet je kijken wat een uitzicht. Het is net een panoramaschilderij, en het is iedere dag weer anders."

Najaarsfeesten van start met duivenvlucht

Theo Onderwater ontvangt de Piet van de Hulst Trofee van OV-voorzitter Paul Jochemsz. | Foto Foto: pr.

Voorhout n Met de 36e Oranje Vlucht, gelost in Meer te België, startte zaterdag het eerste onderdeel van de 70ste Najaarsfeesten van de jubilerende Oranje Vereniging Voorhout.

Aangekomen in Meer zijn alle duiven vanaf 11.15 op de seconde nauwkeurig één voor één gelost met een tussentijd van 2 minuten. Na aankomst van de twee duiven per deelnemer is de gemiddelde snelheid nauwkeurig berekend via een ingewikkelde procedure.

De Piet van de Hulst Trofee gaat dit jaar naar Theo Onderwater. Zijn duif vloog 2464,46 meter per minuut. Onderwater heeft deze wisseltrofee een jaar lang in zijn bezit. Johan Jongbloed ontving de tweede prijs. Voor Wim en Ria van de Kooy was er de derde prijs.

Autopuzzelrit

Op de zaterdagavond trok de autopuzzelrit een recordaantal deelnemers van 93 teams. Organisator Hans Keuning en zijn hulptroepen zijn er in geslaagd om weer een spannende puzzelrit uit te zetten. In de kantine van voetbalvereniging Foreholte werd met spanning gewacht op de uitslag, die net na middernacht bekend werd gemaakt. Na de uitleg van de rit werden de prijzen uitgereikt door voorzitter Paul Jochemsz. Theo en Jan-Willem Arentshorst wonnen de eerste prijs in de Klasse A met gevorderden (200 strafpunten). Met 246 strafpunten zijn Liber en Mary Bontje tweede. Hans Bob Zwetsloot werden derde (270 strafpunten). In de beginnersgroep konden Sam Oosterveer en Lisanne Korpelshoek (184 strafpunten) de autopuzzeltitel ophalen. Henk en Jaap van Diermen werden tweede en Milene van Kampen en Esmee Teeuwen ontvingen de derde prijs. De aanmoedigingsprijs is uitgereikt aan Eric en Drahuska van der Veld (586 strafpunten).

Ringsteken

De zondagmiddag stond weer in het teken van het ringsteken. Op het terrein van Rijvereniging en Ponyclub 'De Voorruiters' probeerden zo'n 20 deelnemers te pony of paard en 34 deelnemers op tractoren zoveel mogelijk ringen te steken. Te pony/paard was de eerste prijs voor Marije Vendel. Zij versloeg, na barrage, Nikita Slingerland. Isabelle Gotz eindigde als derde. Bij het ringsteken op de tractor ging Gijs Pieters met de eerste prijs naar huis. Neil Knight werd tweede en Sjaak Ninaber derde.

Deze week zijn de Najaarsfeesten in Voorhout in volle gang. Voor het complete programma, kijk op www.oranjeverenigingvoorhout.nl. Stuur ook een mooie foto in: redactie@deteylinger.nl.

FNV houdt thema-avond over reorganisatie

Sassenheim n Lokaal FNV Bollenstreek organiseert op maandag 19 september van 20.00 tot 22.00 uur een gratis themabijeenkomst over reorganisatie en faillissement in Grand Café Graaf Jan, Jan van Brabantwerg 3 in Sassenheim.

Een reorganisatie binnen een bedrijf heeft altijd gevolgen voor jou als werknemer. De mogelijke consequenties zijn onder andere ontslag of herplaatsing. Wat kun je doen bij een reorganisatie? En wat is de rol van de ondernemingsraden, die onder andere adviesrecht hebben bij een reorganisatie? Een faillissement wordt soms misbruikt als reorganisatie-instrument. Ouderen en zieken moeten eruit en vaak zonder een sociaal plan. En soms ook volkomen onverwacht. Een doorstart met goedkopere werknemers tegen slechtere arbeidsomstandigheden? Als het bedrijf waar je werkt failliet gaat of als er een reorganisatie plaatsvindt binnen het bedrijf, heb je waarschijnlijk veel vragen over bijvoorbeeld je baan, pensioen en doorbetaling van loon. Rik van Steenbergen, Beleidsadviseur Kwaliteit van de Arbeid en Arbeidsrecht FNV, geeft een presentatie over deze onderwerpen. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden, bij voorkeur voor 16 september, kan op lokaalfnvbollenstreek@gmail.com. Graag naam, straat, woonplaats en telefoonnummer vermelden. Voor informatie, bel 088-5757611.

Megamuziekspektakel dankzij 'crowd'

Het muziekspektakel op het Kerkplein in Voorhout begint om 20.30 uur. | Foto: pr. Foto: pr.

Binnen negen dagen wist de organisatie van de Oranje Proms in Voorhout een crowdfunding campagne op te zetten, met ondersteuning van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen. Het resultaat is overweldigend en zorgt ervoor dat de show op vrijdagavond 16 september een groot spektakel wordt.

Als ze vrijdag in het publiek op het Kerkplein in Voorhout staat, denkt Antoinette Breedijk misschien nog even terug aan die hectische dagen in het voorjaar. De projectmanager was betrokken bij de eerste crowdfunding die door het fonds is begeleid. "Half april werd ik gebeld door de voorzitter van de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) met de vraag of ze in samenwerking met het Jacoba van Beierenfonds Teylingen een crowdfunding campagne kon starten. Ik vroeg welke startdatum ze in gedachte hadden. Dat bleek negen dagen later op Koningsdag." Ondanks de beperkte tijd, schoten Breedijk en de OVV uit de startblokken. " Ik weet nog dat ik dacht: 'Wow, dat is wel kort dag', maar waar een wil is, is een weg."

Betrokken supporters

Crowdfunding is een van de middelen van het Jacoba van Beierenfonds om initiatieven in Teylingen (financieel) te ondersteunen. Bij een crowdfunding kan iedereen via de actiewebsite geld geven en zo samen ervoor zorgen dat een initiatief zoals de Oranje Proms door kan gaan. Er zijn vier kenmerken die een project geschikt maken voor de digitale collectebus. Met een groep betrokken supporters en mensen die zich verbonden voelen met het project is aan twee voorwaarden voldaan. Ook is het van belang dat een initiatief concreet en urgent is. Tot slot moet er natuurlijk met veel enthousiasme campagne gevoerd worden. Aanmelden voor een crowdfunding kan via www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.

Feest voor iedereen

Op www.voorjebuurt.nl doneerden supporters en fans van de Oranje Proms op de eerste dag al tien procent van het streefbedrag. Uiteindelijk stond op de cheque, die in juli is uitgereikt, een bedrag van 10.105 euro, waarvan 1.500 euro door het Jacoba van Beierenfonds is gedoneerd.

Om 20.30 uur klinken de eerste noten van het muziekspektakel, maar voor Breedijk is het al geslaagd. "Voor ons is crowdfunding een belangrijk middel om te zien of er draagvlak is voor een project. De Oranjeproms '16 is een duidelijk voorbeeld is van een project met passie en lokale betrokkenheid. En je ziet, dan wordt het voor iedereen een feest."

Nieuw Taalpunt met spreekuur en café

Wethouder Kees van Velzen en directeur Hans Portengen snijden de taart en openen het nieuwe Taalpunt. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Een moeder leest iedere avond haar kinderen voor. Totdat zij zelf kunnen lezen en merken dat het verhaal wat ze horen, niet klopt met de tekst in het boek. Voor moeder een pijnlijk moment, want dan wordt duidelijk dat ze moeite heeft met lezen en schrijven. In de Week van de Alfabetisering is vrijdag het Taalpunt Teylingen in de bibliotheek in Sassenheim geopend. Een plek waar mensen met hun taalvragen terecht kunnen voor gratis hulp en advies.

Het Taalpunt is onderdeel van het Taalhuis, dat in Lisse is gevestigd. Eerder openden de Taalpunten in de bibliotheken van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout. Het Taalpunt Teylingen, gevestigd in de bibliotheek in Sassenheim, is de vijfde op rij. Wethouder Kees van Velzen is blij dat het informatie- en ondersteuningspunt nu ook in Teylingen zit. "We weten dat tien procent van de Nederlandse bevolking moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen. Dat is een flink aantal. Met alle wethouders uit de Bollenstreek hebben we eerder besproken hoe we de voorziening dichterbij kunnen brengen. De drempel moet omlaag. Zo willen we meer mensen bereiken. Want als je kunt lezen en schrijven, dan kan je jouw talenten beter benutten."

Taalspreekuur

Eline van de Visser verzorgt al in verschillende vestigingen het Taalspreekuur. "Er is vaak een enorme opkomst. Veel mensen hebben vragen, er staat zelfs een rij." Dat zijn naast Nederlanders die analfabeet zijn of moeite hebben met lezen en schrijven, ook mensen die later in Nederland zijn komen wonen. "De mensen die al enige kennis hebben van het Nederlands, koppelen we aan een taalcoach. Samen gaan ze aan de slag, bijvoorbeeld met het lezen van brieven van de Belastingdienst. We kunnen nog steeds taalcoaches gebruiken trouwens. Ook zij kunnen zich tijdens het spreekuur aanmelden."

Diegene die nog geen Nederlands spreken, verwijst De Visser door naar een onderwijsinstelling. Voor hen is onder andere het Taalcafé, dat gelijktijdig met het Taalspreekuur is. Daarin gaat het vooral om op een laagdrempelige manier de taal te oefenen tijdens een gesprekje of bij het spelen van een spelletje. Wanneer het eerstvolgende Taalcafé is, wordt binnenkort gecommuniceerd. Het Taalspreekuur is iedere vrijdag van 11.00 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Kerklaan 42 in Sassenheim.

Aanpak van asbestdaken voorbeeld voor regio

Teylingen n De aanpak van bodemvervuiling door verweerde asbestdaken zonder goten is een voorbeeldproject geworden voor de gemeenten in het gebied van de Omgevingsdienst West-Holland, een gebied dat loopt van Noordwijk tot Nieuwkoop en van Hillegom tot Voorschoten.

Door Nico Kuyt

Er is een lijst opgesteld met 200 locaties waar mogelijk asbestdaken aanwezig zijn. De eigenaren worden aangeschreven, waarna een gespecialiseerd bedrijf deze naloopt. Op basis van luchtfoto's is de verwachting dat circa 50 risicolocaties uit het onderzoek komen. Die moeten dan door de eigenaren worden gesaneerd, anders volgt handhaving. In de aflopen raadscommissie Ruimte bespraken de fracties een raadsvoorstel om geld voor al de onderzoeken vrij te maken. De commissie had hier geen problemen mee, wat de volksgezondheid staat op het spel. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad op 22 september. Daarna wordt er meteen gestart, zo maakte wethouder Arno van Kempen bekend. Er wordt gekeken of er noodzaak is voor eerdere maatregelen bij het ontdekken van precaire situaties. Hij gaf aan dat in regio van de omgevingsdienst Teylingen de enige is die het vlot aanpakt. "Alle collega's kijken met spanning uit wat dit oplevert. Het is een voorbeeldproject en ik heb al complimenten gehad. Wij hebben een voorbeeldwerking en gaan het daarom nu met voortvarendheid oppakken", besloot Van Kempen.

Geen extra woonboot

Warmond n De gemeente verleent geen medewerking aan de vervanging van een oude botenloods door een woonschip op Zijldijk 11.

De eigenaar heeft onlangs een principeverzoek ingediend. Het botenhuis is gelegen in de jachthaven en staat in een lint van recreatieve woonschepen en afgemeerde pleziervaartuigen. Renovatie van het vervallen botenhuis is volgens de eigenaar te duur en verhuur van een woonschip levert meer op. Het botenhuis werd al voor een deel verhuurd als recreatieve woning, maar hierover sloeg de handhaving toe. Dat gebruik past niet in het bestemmingsplan. Maar ook is de vervanging door een ark strijdig met het bestemmingsplan Buitengebied. Er is alleen een bedrijfsgebouw toegestaan en geen woonboot. Nog belangrijker is de strijdigheid met het conserverende beleid van de gemeente om het aantal ligplaatsen van woonschepen niet uit te breiden. Nieuwe ligplaatsen, grotere woonboten of ander gebruik is niet mogelijk. Er wordt daarom geen medewerking verleend aan het verzoek. (NK)

Preventiebijeenkomst winkelcriminaliteit

Teylingen n De gemeente, politie, brandweer, de TOV Sassenheim en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) houden op dinsdag 27 september een preventiebijeenkomst rondom winkelcriminaliteit. Deze bijeenkomst is bestemd voor ondernemers en medewerkers in de detailhandel. Tijdens deze interactieve bijeenkomst leren de deelnemers wat zij zelf kunnen doen om het risico op agressie, winkeldiefstal, afpersing of een overval kunnen verkleinen. De bijeenkomst wordt gehouden in De Oude Tol in Sassenheim en begint om 18.30 uur. Aanmelden kan tot 21 september via www.laatjenietovervallen.nl. De bijeenkomst is gratis.

Brullende motoren in Voorhouts bollenveld

De Thaise crew op bezoek in de Bollenstreek voor de actieserie 'The Golden Tulip'. | Foto: pr. Foto: pr.

teylingen n Iemand die vol gas door je bollenperken scheurt? Onder normale omstandigheden zou de betreffende bollenteler onmiddellijk de politie bellen. Maar déze motorrijders hebben toestemming. Het veld is één van de filmlocaties voor 'The Golden Tulip', een Thaise actieserie die volgend jaar in de huiskamers van meer dan 20 miljoen mensen gezien zal worden.

Door Esdor van Elten

Dat die film voor een deel in Teylingen geschoten wordt is voor een groot deel te danken aan bollenexporteur Richard Bonnet uit Nieuw Vennep. Bonnet is bekend met Thailand. Niet alleen exporteert hij er bollen naartoe, zijn bedrijf New Fashion Flowers heeft ook een vestiging in het Aziatische land en bovendien: zijn vrouw is Thaise. "En zij kent weer de vrouw van de regisseur Chalong Phakdiwichit. "De filmmaker is een grootheid in zijn land en mag zich 'National Artist of Thailand' noemen. Eind vorig jaar kwam hij met het verzoek of Bonnet hem kon helpen met het vinden van filmlocaties voor een actieserie die zich in Nederland zou afspelen: 'The Golden Tulip'. "Ze wilden actie op de bollenvelden."

Oeps, geen vergunning...

Bonnet richtte zich tot de gemeente Teylingen en bollenkweker Sam van Schooten om locaties en vergunningen te regelen, maar zocht ook in het oog lopende locaties elders, zoals Keukenhof en de Zaanse Schans. "Typisch in het oog lopende Nederlandse locaties." Voor de kapitale landhuizen in de film wendde Bonnet zich tot bevriende kwekers in Nieuw Vennep en 's Gravenzande. Ook het politiebureau in Hoofddorp, de Thaise Tempel in Purmerend en de supermarkt uit diezelfde plaats figureren in de film.

Schiphol

Verreweg het lastigst te regelen waren de opnamen op Schiphol. "Met de aanslagen van Brussel en Parijs nog vers in het geheugen waren zij uiterst terughoudend", aldus Bonnet. "Gelukkig kon ik via een vriend bij de Marechaussee toch bij de juiste mensen aan tafel komen."

Toen de 35 man sterke filmploeg in april voet op Nederlandse bodem zette was er even paniek: Zij bleken volledig onbewust van het feit dat je voor het gebruik van (toneel)wapens en voor het uitvoeren van actiestunts vergunningen nodig hebt. "Dat kennen ze daar niet." Bonnet wist stap voor stap, ook die horde te nemen en daarmee liep alles goed af. "Ik durf wel te zeggen dat zonder mij de film niet was doorgegaan."

Bollenpromotie

Of dat voor de film geldt moet natuurlijk nog blijken. 'The Golden Tulip' komt naar verwachting in februari uit en is inmiddels al aan negen andere landen verkocht. "Ik denk dat we door deze film meer Thaise toeristen mogen verwachten die de locaties van de film met eigen ogen willen zien. Dat is natuurlijk prachtige promotie voor de Bollensector en de Bollenstreek!"

Maak een proppenschieter

Warmond n Hoewel de thermometer nog zomerse temperaturen aangeeft, zie je de natuur zich toch beetje bij beetje opmaken voor een ander jaargetijde. De dagen worden korter, de bladeren aan de bomen krijgen langzamerhand een ander kleurtje en na een windvlaag kan je zo maar geraakt worden door vallende eikels en kastanjes.

Maar laten die gevallen eikels nu heel goed gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld een herfstproppenschieter. Daarom organiseert het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn (NOCK) voor iedereen van 8 jaar en ouder op zondag 18 september om 14.00 uur een een herfst-ontdekkingstocht. Na afloop knutselen de deelnemers een echte herfstproppenschieter.

Deelname kost 2,50 per kind. Leeftijd vanaf 8 jaar, onder begeleiding van een volwassene. Aanmelden via info@koudenhoornontdekken.nl aanbevolen. Kijk ook op www.koudenhoornontdekken.nl.

Boetseercursus in Het Trefpunt

Warmond n Dit jaar start op 26 september weer een cursus kleien in het Trefpunt. Er kan vrij gewerkt worden, maar er is ook begeleiding. De cursus is op tien maandagen van 19.30 tot 21.30 uur. Na een pauze in december, start een nieuwe tiendelige serie. Voor meer informatie, bel naar Clara Sikking op 071-3011109.

Wandeling bij Huys te Warmont

Warmond n De natuur voelen en ruiken, dat kan op vrijdag 16 septe,ber tijdens de natuurdialoogwandeling op het landgoed Huys te Warmont. Via de intuitie wordt contact gemaakt met de bomen en planten. Door oefeningen worden alle zintuigen geactiveerd om bewust waar te nemen.

De natuurwandeling is van 10.00 tot 12.15 uur en wordt begeleid door Anja van der Zwan (dierentolk) en Hilde Koudijs-Meijer (kruidenvakvouw). Meer informatie op www.natuurdialoog.nl.

Open atelier Noyense School

Sassenheim n De Noyense School, een collectief van 14 kunstschilders uit de Bollenstreek, Den Haag en Amsterdam, houdt op zaterdag 17 en zondag 18 september open atelier aan de Parklaan 130A in Sassenheim, een witte bollenschuur achter het parkeerterrein naast het Chinees restaurant. Getoond wordt zeer divers, voornamelijk figuratief, werk in verschillende technieken en materialen: aquarel, acryl, alkyd en klassieke olieverf. Bezoekers kunnen beide dagen komen kijken tussen 12.00 en 17.00 uur. Alvast benieuwd? Kijk op www.denoyenseschool.nl.

Crowdfunding voor Ex-Voto

Voorhout n In september bestaat jongerencentrum Ex-Voto in Voorhout 30 jaar. In oktober wordt dit gevierd met een maand lang activiteiten. Vanuit Ex-Voto is er een groep enthousiaste vrijwilligers hard aan het werk om dit een succes te maken. Fat Basterds, Grote Bram en Luuk's Vrijdagavondshow en niet te vergeten Hard Magni zullen de revue passeren in de jubileummaand. Voor al deze activiteiten is geld nodig. Op voorjebuurt.nl kan iedereen een bijdrage geven aan Ex-Voto's crowdfundactie. Als de 1000 euro wordt gehaald, verdubbelt het Jacoba van Beierenfonds dit bedrag. Donateurs krijgen, afhankelijk van het gedoneerde bedrag, cabaretkaartjes (inclusief diner), kaartjes of T-shirts van Hard Magni of een drankarrangement.

No Worries met thema Kermis

Voorhout n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier houdt op vrijdag 17 september is er van 20.00 tot 22.30 uur een 'No Worries'-avond in jongerencentrum Ex-Voto, Jacoba van Beierenweg 118b. No Worries is een activiteit voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren in de leeftijd 14 tot 18 jaar. De avond is in de sferen van de kermisweek, met ballengooien (met prijzen), stokvangen en kopspijkerspel behoren tot de activiteiten. Verder is er de mogelijkheid om karaoke te doen, te poolen, darten en of gewoon te chillen. Er is begeleiding aanwezig. Doel is ontmoeting en nieuwe contacten op te doen met andere (LVG)jongeren.. De entree is 3 euro, at is inclusief twee consumpties. Voor meer informatie, neem contact op Johan Braaksma via 0252-229952.

Schilderlokaal

Sassenheim n Het Schilderkunstlokaal verzorgt ruim tien jaar schilderlessen voor beginners en gevorderden in een atelier in 't Onderdak, op donderdag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.45 uur. Een schilderblok bestaat uit tien lessen onder deskundige begeleiding. Meer informatie op www.schilderkunstlokaal.nl.

Verrassende winst geeft The Bassets kickstart in competitie

Sassenheim n Na maanden voorbereiding mochten de rugbyers van The Bassets uit Sassenheim weer starten aan de competitie in de hoogste klasse van rugby Nederland, de Ereklasse. Op het programma stond gelijk al een wedstrijd van loodzwaar kaliber. The Dukes uit Den Bosch kwamen op bezoek in Sassenheim.

23         The Bassets

14         The Dukes

The Dukes spelen al jaren in de top en eindigde vorig jaar als verliezend finalist op de tweede plaats. De ploeg uit Den Bosch greep net naast de landstitel. The Bassets konden dus de borst nat maken voor de wedstrijd en het trouwe publiek ging er dan ook eens goed voor zitten.

Van Loon

Na enkele minuten spelen was iedereen met stomheid geslagen. Niels Kühn, in Sassenheimse dienst, scoorde uit een geoliede aanval en zette zo de eerste vijf punten op het scorebord, waarbij de jongeling Mark van Loon de extra twee punten door de palen schoot, 7-0. The Dukes waren gewaarschuwd, stroopte hun mouwen op en scoorde zo de gelijkmaker, 7-7. Op slag van rust kwamen The Bassets via het goede voetenwerk van Van Loon toch weer op voorsprong, 10-7.

Wapenfeit

Na de rust liepen The Bassets nog iets verder uit door een loepzuivere penalty van Van Loon te benutten, 13-7. De Bosschenaren lieten zich nog niet van de wijs brengen. Puur op kracht liepen zij door de Sassenheimse defensie, 13-14. Dit was meteen het laatste wapenfeit van die middag, terwijl The Bassets boven zichzelf uit stegen. Benjamin Blom stond nog niet koud in het veld en scoorde een fraaie vijf punter, 18-14 en Van Loon schopte ook nog eens vijf punten door de palen. The Dukes waren met stomheid geslagen toen de man in het zwart voor de laatste keer op zijn fluit blies om zo de wedstrijd te beëindigen. The Bassets wonnen zo dik verdiend met 23-14 en hebben daarmee als runner- up heel rugby Nederland wakker geschud. Op een sportieve manier laten zij zien dat zij een ploeg zijn om dit seizoen rekening mee te houden.

Op zaterdag reizen The Bassets naar het verre Middelburg om daar tegen Oemoemenoe aan te treden. De aftrap is om 15.00 uur.

Een prima start voor handbalsters Foreholte

Wendy Smits scoort in totaal negen keer in Eindhoven. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n In de eerste ronde van de Eerste Divisie hebben de handbaldames van Foreholte de lastige uitwedstrijd in Eindhoven tegen P.S.V overtuigend gewonnen.

20         P.S.V

30         Foreholte

Foreholte had moeite om in de competitie roes te komen. Tijdens de oefenwedstrijden werd veelal gewisseld, zodat de speelsters niet hele wedstrijden speelden. Nu werd er vanuit een basis gestart en werd er tactisch gewisseld. P.S.V. bleek vooral met hun manier van verdedigen een lastig te bespelen tegenstander. Er werd veel aan de Voorhoutse shirtjes getrokken en niet op de bal verdedigd. Daarbij was de Eindhovense aanval veelal onvoorspelbaar. Foreholte reageerde geregeld te laat op de verrassende schoten uit de tweede lijn. Aanvallend was het aan Wendy Smits te danken, dat Foreholte P.S.V. bij kon blijven, want zij profiteerde van de ruimte die gecreëerd werd door de goed bewegende cirkelloopsters . Niettemin werd Smits flink aangepakt door P.S.V., maar ging Foreholte wel met een kleine voorsprong (14-16) de rust in.

In de tweede helft een beter draaiend Foreholte. Gelijk na de rust moesten kort na elkaar twee speelsters van P.S.V. voor twee minuten naar de kant, zodat Foreholte de voorsprong kon uitbreiden naar 14-19. In deze tweede helft was het woord aan Dana Vincenten met in totaal 11 scores, waarvan 5 benutte penalty's. Ook in de verdediging was zij samen met Britt van Leyden een ware plaag voor P.S.V. Keepster Mayra de Boer keepte een prima tweede helft en de speelsters begonnen zich steeds beter in hun element te voelen. Na 15 minuten was het verschil nog steeds 5 scores (18-23), maar het laatste kwartier was Foreholte van grotere klasse. Het verschil werd uiteindelijk 10 doelpunten met een eindstand van 20-30. Op zaterdag 17 september volgt de tweede competitiewedstrijd in de Tulp in Voorhout, om 19.30 uur tegen Hellas.

Scores: Dana Vincenten (11), Wendy Smits (9), Marisha v.d. Geest (3), Lot van Kampen (2), Nikki vd Post, Naomi Hoogervorst, Lisanne Ruiter, Kim Schuurbiers en Mariska Poot (allen 1).

Eerste leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door Wout (groep 1/2a), Jelte (1/2b), Esmee (3), Pasmala (4), Nienke (5), Merlijn (6), Pleun (7) en Anne (8). | Foto: pr. Foto: pr

Sassenheim n Op basisschool De Startbaan is woensdag de nieuwe leerlingenraad geïnstalleerd. De kinderen in de verschillende groepen hebben kritisch gekeken wie hun groep dit schooljaar het beste kan vertegenwoordigen. Dit heeft geleid tot de volgende leerlingenraadsleden; Wout uit groep 1/2a, Jelte uit groep 1/2b, Esmee uit groep 3, Pasmala uit groep 4, Nienke uit groep 5, Merlijn uit groep 6, Pleun uit groep 7 en Anne uit groep 8.

De leerlingenraad bestaat uit één vertegenwoordiger per groep en komt ongeveer zes keer per schooljaar - of vaker wanneer daar aanleiding toe is - onder leiding van directeur Katja Verschoor bij elkaar. De leerlingenraad behartigt de belangen van alle leerlingen op De Startbaan. In de klas praten zij met de andere kinderen over hun wensen en ideeën. Deze zaken worden vervolgens besproken in de leerlingenraad ter advisering van het docententeam en de directie. Dus de leerlingenraad denkt mee over schoolse zaken en wordt betrokken bij beslissingen die de leerlingen aangaan.

Met onder andere het installeren van de leerlingenraad wil de school de leerlingen leren om een eigen mening te vormen, ideeën en meningen te verwoorden en al discussiërend samen een oplossing te vinden. De kinderen van de leerlingenraad introduceren dit schooljaar de leerlingenraad-brievenbus. Deze komt onder de spiegel in de aula te staan en daarin kunnen de kinderen van De Startbaan hun vragen aan de leerlingenraad makkelijk kwijt.

Winst voor hockeydames

Kirsten Bogerd scoort de eerste goal voor MHC Voorhout. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

Voorhout n Na een gedegen voorbereiding kwamen de hockeydames van MHC Voorhout goed uit de startblokken in de nieuwe competitie. Met een flitsend begin van de wedstrijd werd de promovendus uit de 4e klasse Ypenburg al snel op achterstand gezet en werd de voorsprong uitgebouwd naar een ruime winst.

5         MHC Voorhout

0         Ypenburg

De dames uit Voorhout begonnen sterk aan de wedstrijd. Ypenburg werd overdonderd. Binnen 2 minuten was het al raak. Sanne Dijkstra speelde de vrijstaande Kirsten Bogert aan op de rechterkant van de cirkel. Met een laag diagonaal schot scoorde zij het eerste Voorhoutse doelpunt in de competitie. Voorhout nam geen gas terug en na 5 minuten werd een strafcorner door Eveline Gordijn bekwaam afgerond en een 2-0 voorsprong stond op het bord. Na 20 minuten was het weer raak voor Voorhout. Dijkstra maakte een scrimmage uit een strafcorner behendig af. Zij pushte de bal hoog in het doel en de score werd naar 3-0 uitgebouwd. Ypenburg probeerde nog wel terug te komen in de wedstrijd, maar Mariska van Vliet hield met een paar reddingen haar doel schoon.

De start van de tweede helft was voor Ypenburg. Na 10 minuten herpakte Voorhout zich en kreeg weer controle over de wedstrijd. Na 20 minuten maakte Sanne Dijkstra een einde aan de illusies van Ypenburgse dames. Na de 4-0 scoorde ze ook haar derde doelpunt en bepaalde de eindstand op 5-0.

Foreholte pakt punt

Voorhout n De 'derby' tegen Roac in Rijpwetering-Oud Ade kreeg na twee goals bijna nog een verrassend einde. In de slotfase kregen beide ploegen nog een grote kans op de winst.

1         Roac

1         Foreholte

De wedstrijd ontvlamde direct. Roac schoot uit de startblokken met een enorme kans voor de jonge Djimmy Wagter. Foreholte-keeper Matthijs Guijt keerde met de benen het schot. Vervolgens waren het de Voorhouters die keihard terug sloegen. Een goed lopende aanval kreeg een mooi vervolg vanuit de voorzet van Christiaan Guijt waarna Sam Lemmers met het hoofd keeper Bob Brugman kansloos liet (0-1).

Daarna volgde een fase dat Roac nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker en de Voorhouters moesten terug. De paarszwarte kansen regen zich aaneen en de Roac'ers konden al die missers zichzelf aanrekenen, of keeper Matthijs Guijt stond in de weg stond. Foreholte kon daar alleen mogelijkheden tegenover stellen vanuit vleugelspitsen Christiaan Guijt en Rik Grondel, maar al met al was het een klein wonder dat de Voorhouters met de voorsprong de kleedkamer mochten opzoeken voor de rust.

In de tweede helft kwam Roac vanuit een kopbal van Djimmy Wagter na 12 minuten op gelijke hoogte (1-1). Dat het dicht bij elkaar lag was meer dan duidelijk, want heel veel scheelde het niet toen vlak voor de gelijkmaker, spits Lemmers zijn inzet zag stranden op keeper Brugman. Na de 1-1 gingen beide ploegen op zoek naar de voorsprong, waarbij de Roac-spelers net iets feller in de wedstrijd zaten. Aan de andere kant kwamen Guijt en Lemmers net iets te kort om te kunnen scoren, maar ook de aanvallers van Roac probeerden door te drukken. Tot aan het eind bleef het uitermate spannend op het Hertogpark, maar beide ploegen waren niet meer in staat om de bordjes op het scorebord te verhangen.

Schitteren in musical

Foto: pr.

Teylingen n Kinderen uit Teylingen staan op 24 en 25 september op het podium in de Leidse voorstelling 'Hutspot de Musical, een KlapStuk!'.

Lisa Alkemade (14), Chris Boersma (10) en Nina (11) en Teun (8) Meirink twijfelden geen minuut toen de schrijfster van het stuk, Rosanne Hogewoning, hen vroeg of ze mee wilden doen met de musical van musicalgroep De Hollandse Nieuwe. "Wij hebben al in meer musicals gespeeld en ook al in een paar van Rosanne en ik dans ook in Leiden", zegt Chris. "De laatste kindermusical heb ik ook geholpen met de choreografie", vertelt Lisa.

3 oktober

De kinderen maken Leidse grappen, zingen liedjes en ze spelen ook nog een historisch toneelstukje in de musical. Hutspot de Musical speelt zich af in een Leids buurthuis in de jaren 80. De volwassen bevolking moet plannen verzinnen rondom de meelfabriek en er moet een plan bedacht worden om 3 oktober te kunnen vieren want de kas is leeg. Ondertussen wordt er geruzied, geroddeld, gescheiden, getrouwd, gelachen en worden er vooral veel Leidse en Nederlandse liedjes gezongen.

Talent

Dat de kinderen veel talent hebben was voor Rosanne al snel duidelijk. Broer en zus Teun en Nina deden ook ervaring op bij een kindermusical gezelschap in de regio. Het is goed te merken dat ze allemaal al podium ervaring hebben" legt Rosanne uit. "Natuurlijk blijft het altijd spannend, maar dat geldt voor volwassenen net zo goed als voor kinderen. Je kunt zien dat ze er veel plezier in hebben en niet bang zijn". Teun is de jongste van het stel maar doet zeker niet onder voor zijn 'oudere collega's' uit de kindercast. "We hebben ook al repetities gehad met de grote mensen en de band" vertelt Nina. "En de regisseur zei toen dat de grote mensen een voorbeeld aan ons konden nemen" zegt Teun met een grote lach om zijn mond. Simone Nederstigt, die samen met Rosanne de kindercast klaarstoomt voor de voorstelling, beaamt dat de kinderen het zo goed doen. "Ze hebben zoveel talent, als ik een danspasje fout doe dan word ik direct verbeterd!"

Steun voor Zevensprong

Foto: pr.

Sassenheim n Marco Beijersbergen, voorzitter Rotary Sassenheim, schudt zijn collega Epco Boerema van De Zevensprong de hand waarmee - symbolisch - financiële steun én professionele expertise van Rotary leden gegeven wordt aan Stichting De Zevensprong. Met de financiële steun wordt er invulling gegeven aan projecten van De Zevensprong voor mensen met een verstandelijke beperking. Het geld is opgehaald met het Harbour Concert, dat in juli in het Voorhavenkwartier werd gehouden. Verder is er steun toegezegd om gebruik te mogen maken van de professionele expertise en het netwerk van de Rotary leden. Ook een steentje bijdragen? Kijk op www.stichtingdezevensprong.nl.

Europees kampioenschap

Sassenheim n Stan van Ruiten en Niek van Gent zijn geselecteerd voor het Europese Jeugdkampioenschap Waterpolo Onder 19, dat deze week wordt gespeeld in Alphen aan den Rijn en Den Haag. Beide waterpoloërs spelen voor Eredivisionist De Zijl uit Leiden en zijn ooit als pupil begonnen met waterpolo bij zv Sassenheim. Tot nu toe speelde het Nederlands team twee poulewedstrijden, die ze allebei wisten te winnen. Tegen Slowakije werd het maandagavond 9-5. Op dinsdag was de thuisploeg met 11-9 te sterk voor Spanje. Vanavond speelt Nederland de laatste wedstrijd in de poule tegen Servië.

Niels Langeveld leidt Eurocup

Foto: pr.

Sassenheim n Een sterke kwalificatie, een zege in de eerste en een zevende positie in de tweede race hebben autocoureur Niels Langeveld weer aan de leiding gebracht in het tussenklassement van de SEAT Leon Eurocup. Hoewel de Sassenheimer nog niet eerder op de Red Bull Ring reed, wist hij in de kwalificatie met een derde startplek de basis te leggen voor twee goede races. Met nog twee evenementen te gaan, volgend weekend op de Nürburgring en in november in Barcelona, heeft Langeveld nu acht punten voorsprong op zijn grootste concurrent voor de titel, de ervaren Noor Stian Paulsen.

Kalkman plaatst zich voor Texel

Warmond n Vincent Kalkman is tijdens het NK 100 kilometer in Winschoten als zevende geëindigd in een persoonlijk record van 09:22:53. Door het warme weer moesten van de 93 deelnemers, er 49 de wedstrijd staken. De Warmonder Kalkman heeft zich met zijn tijd rechtstreeks geplaatst voor de 120 kilometer van de Zestig van Texel, gehouden op Tweede Paasdag. Dat is een ultrarun die één keer in de twee jaar gelopen wordt op het Waddeneiland.

Wielrenner op podium

Sassenheim n Bij Wielervereniging Swift uit Leiden wordt van maart tot en met september iedere dinsdagavond een open wedstrijd georganiseerd. Er wordt gereden in twee categorieën: de A- en de B categorie. Per wedstrijd wordt aan de hand van de uitslag een klassement opgemaakt. Aan het eind van het seizoen wordt het eindklassement opgemaakt. Marcus Latten, wielrenner uit het team Wielinga Juweliers/Acanthus/Zandbergen eindigde als tweede in het eindklassement (rechts op de foto). Rijnsburger Joris Zandbergen ging er met de winst in het eindklassement vandoor.

sport/cultuur

Expositie 'Vis' bij Galerie De Pomp

Warmond n Bij Galerie De Pomp is tot en met 12 oktober een expositie te zien van vijf vrouwen met vijf verschillende kunstdisciplines, met als gezamenlijke thema 'VIS'.

Irene Hebly heeft gerookte makrelen van keramiek, ze hangen aan spietjes klaar om gegeten te worden. De "verse" en "gerookte" makrelen zijn gemaakt van Paperclay. Dit is klei gemengd met (papier) vezel, een oeroude techniek die tegenwoordig weer veel wordt toegepast. Ook zijn de makrelen verwerkt op schalen en is er gedraaid keramiek, rijkelijk gedecoreerd met mono printjes van vissen.

De vilten wandobjecten van Jeannine Limpens zijn voorzien van kleine visjes van porselein die als een school bij elkaar zwemmen. Zeedieren en zeewieren zijn de inspiratiebron en hun specifieke vormen heeft ze op een eigen manier verwerkt in vilt van sjaals, kussens tot krukjes.

Petra van Beelen laat met haar foto's, van de oude monumentale rokerij in Noordwijk, de sfeer van vroeger herbeleven. Zij houdt ervan om mooie sfeerplaatjes te maken en licht hieruit vaak een deel om de schoonheid van het detail te benadrukken. De foto's van vissen, boeien, netten en touwen zijn gedrukt op linnen en gevonden hout van het strand.

Kunstenaar Marijk Gerritsma heeft een schooltje makrelen geschilderd op houten paneeltjes. Ze vindt de blauwglanzende huid van de verse makreel prachtig en zo ontdekte ze dat elke makreel een eigen rugpatroon heeft. Als je dichterbij de schilderijen komt zie je dat de vissen uit verf bestaan, licht en glanzend tegen de donkere achtergrond. Ook zijn er een paar drieluiken, opgevouwen in een kistje. De vissen zijn geschilderd met acrylverf.

Voor het eerst zal Jacomien le Maitre zich aansluiten als vijfde 'vis vrouw'. Zij werkt veelal in staal. Voor deze tentoonstelling heeft zij bakens gemaakt van vierkant staal 8 mm. Ieder deeltje is op maat gezaagd en gelast. Zij maakt hiervoor gebruik van een MigMag lasapparaat. Deze installaties staan in de tuin geëxposeerd.

Galerie De Pomp, Dorpsstraat 38, is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.        

____________________________                        

Film: Whiplash

Sassenheim n In 't Onderdak draait op donderdag 22 september om 20.15 uur de film 'Whiplash' (2014). Hoofdrolspeler Andrew is een veelbelovende 19-jarige drummer en studeert aan een berucht conservatorium in Manhattan. Hij wordt uitgekozen om in de schoolband te spelen onder leiding van de beruchte muziekleraar Terence Fletcher, die omstreden methodes toepast om het beste uit zijn studenten te halen. Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang in het theater.

'Dag van de Ouderen voor alle senioren'

Teylingen n Jaarlijks organiseren de drie KBO-afdelingen in de gemeente Teylingen, in samenwerking met Welzijn Teylingen de 'Dag van de Ouderen', waarbij alle senioren woonachtig in de gemeente Teylingen welkom zijn. Op woensdag 5 oktober is de eerstvolgende editie.

Het wordt dit jaar een geheel verzorgd middagprogramma in Hotel Van der Valk in Sassenheim, dat begint om 13.30 uur. De gasten worden ontvangen met koffie/thee en een petit four. Om 15.00 uur volgt er een optreden van cabaretière Jacquelien de Savornin Lohman met haar voorstelling 'Jacquelien-op-maat'; deze dame is de oudste cabaretière van Nederland. Na vier cabaretprogramma's gooit de hoogbegaafde freule in 2016 het roer om. Voortaan levert zij cabaret-op-maat: haar altijd originele voetnoten bij de actualiteit in combinatie met een keuze uit haar vele liedjes. Het optreden eindigt om 17.00 uur

De kosten voor deelname aan 'Dag van de Ouderen' bedragen 10 euro. Dat is inclusief consumpties en vervoer. Voor vervoer van en naar Hotel van der Valk zijn bussen geregeld. Opstapplaatsen bevinden zich in Voorhout (Kerkplein), in Warmond (Trefpunt) en in Sassenheim (Jan van Brabantweg, 't Onderdak, bushalte Bernardus).

Aanmelden kan door een envelop met 10 euro en vermelding van naam en adres in de brievenbus te gooien bij Netty Havenaar, Kagerdreef 186 in Sassenheim, of bij Hans Boere, Julianalaan 27 in Voorhout of bij Cor van Winsen, Irenestraat 17 in Warmond of Tiny Wolvers, Herenweg 13 in Warmond.

Spectaculaire opening van het theaterseizoen

Vetkuiven en rock 'n roll bij de opening van het nieuwe seizoen in 't Onderdak. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Met een gezellige rock 'n roll-avond is zaterdag het theaterseizoen in Theater 't Onderdak in Sassenheim officieel geopend. Big Caz & the Bobs traden op met hun programma 'Vetkuif'. Met enthousiasme, een grote vetkuif en bijpassende kleding speelden zij allerlei bekende rock 'n roll nummers. Ook kreeg het publiek nog een lesje geschiedenis in het ontstaan van de rock 'n roll en de oorsprong van deze swingende nummers. Voor het publiek een feest van herkenning. Nummers van onder andere Elvis Presley, Chuck Berry, Fats Domino, Buddy Holly, Chubby Checker en de Every Brothers passeerden de revue. Op vrijdag 7 oktober treedt de Wereldbänd op met 'Släpstick', wat ook een ware ervaring zal worden. Kijk voor meer informatie onze nieuwe website www.hetonderdak.nl.

Viering in de bloemen

De gasten van de Zonnebloem Warmond genieten na afloop van de viering van een lekkere lunch. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Een aantal Warmonders bezocht vrijdag de oecumenische kerkdienst in de Protestantse kerk. De kerk was speciaal voor deze gelegenheid versierd met prachtige Zonnebloemen, van de bloemenkwekers Heemskerk en Does.

Hannie van Wieringen ontvangt de Gouden Zonnebloemspeld voor 25 jaar vrijwilligerswerk. | Foto: pr. Foto: pr.

De Warmondse afdeling van de Zonnebloem organiseerde de jaarlijkse bijeenkomst in het kader van de Ziekendag die in De Week van de Zonnebloem wordt gehouden. De dienst werd geleid door Pater Spruit en dominee van Welie-Kaai. Het Matthiaskoor, onder leiding van dirigent Marinus Links en pianiste Maria Meeuwenoord, liet zich van haar beste kant horen. De viering werd afgesloten met prachtig orgelspel, op het restaureerde Lohmanorgel, door Henny Visser.

Een groet aan veteranen

teylingen n Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek houdt 13 oktober het concert: Saluut! Een groet aan de veteranen, uitgevoerd door de Fanfare Bereden Wapens van de Landmacht en de zangeres Renee van Bavel. Het concert vindt plaats in Noordwijk in theater de Muze aan het Wantveld 2. Er zijn optredens om 15.00 uur en 20.00 uur. Voor veteranen en hun partner is de voorstelling gratis. Voor overige belangstellenden is de toegangsprijs 10 euro. Dit bedrag komt ten goede aan het Veteranen Ontmoetingscentrum in de Duin- en Bollenstreek aan de Hoofdstraat in Sassenheim. Na afloop van de avondvoorstelling zal de UN draag insigne Nobelprijs worden uitgereikt. Veteranen die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen dit kenbaar maken via: Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek info@vocdb.nl of 06-53155589. Meer info: www.veteraneninstituut.nl.

Inschrijving Kern met Pit

Teylingen n Kern met Pit is er voor iedereen met een goed idee voor zijn buurt; van een gemeenschappelijk moestuin tot educatieve natuurroute. Zo krijgen dromen steeds meer vorm en is realisatie binnen één jaar mogelijk. Als dat is gelukt, ontvangen de deelnemers het predicaat Kern met Pit en 1000 euro, te besteden aan het project.Dit jaar start de inschrijving op 1 september via www.kernmetpit.nl.

Gouden Zonnebloemspeld

Voorhout n Elk jaar bedankt de afdeling Voorhout van de Zonnebloem de vrijwilligers voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. Speciaal aan deze bijeenkomst was het feit dat Hannie van Wieringen haar 25-jarig jubileum als vrijwilligster vierde. Van Wieringen heeft niet alleen jarenlang gasten bezocht en hulp verleend, maar ook geregeld geassisteerd bij activiteitenvan de Zonnebloem. Voor die inzet is zij bedankt met lovende woorden, bloemen en met een gouden speld met oorkonde die werd uitgereikt door de voorzitter van de Regio Bollenstreek.

cultuur/welzijn

Foto: pr.

Verenigingen in Teylingen stellen zich voor

Van avondvierdaagse tot zwemvereniging

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Om te ontspannen, om te sporten, om vrijwilligerswerk te doen of om op een andere manier een steentje bij te dragen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in deze nieuwe rubriek 'Van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Organisatie: Stichting                 wereldwinkel Sassenheim

Opgericht: 1984

Aantal leden: 45 vrijwilligers

Wat is het doel van de wereldwinkel?

De wereldwinkel wil bevorderen dat producenten in ontwikkelingslanden een kans krijgen op een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Niet door ontwikkelingshulp maar door fair met elkaar te handelen. Het leuke is: door fair te shoppen draag je bij aan een eerlijker wereld. Wie wil dat nou niet?
In de wereldwinkel worden producten verkocht die - onder Fairtrade (eerlijke handel) voorwaarden - ingekocht zijn bij kansarme producenten in ontwikkelingslanden. Daarom noemen we de wereldwinkel ook wel Fairtrade kadoshop.

Een belangrijke Fairtrade voorwaarde is onder andere een eerlijke prijs betalen voor producten die de producenten in ontwikkelingslanden de ruimte geeft om zich op eigen kracht te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk dat er handel is met respect voor mens en milieu. Fairtrade is een vorm van handel waarbij gezocht wordt naar gelijkwaardigheid en partnerschap door de hele handelsketen.

Waarom is het leuk om er als vrijwilliger te werken?

Medewerkers van de wereldwinkel (wereldwinkeliers) werken niet alleen voor de 'goede zaak', maar vormen ook een gezellige groep. Bijvoorbeeld als ze samen winkeldienst draaien, meedoen in de inkoopgroep en het bemensen van een verkoopkraam. Enkele keren per jaar zijn er medewerkers avonden, waar niet alleen wordt bijgepraat over de gang van zaken in de winkel, maar ook tijd is voor gezellig samenzijn. En natuurlijk: je levert een bijdrage levert aan een iets betere wereld!

Wat is jullie ambitie?

Meer eerlijke handel en steeds meer Fairtrade producten.

Meer informatie is te vinden op:

De wereldwinkel is te vinden aan de Kerklaan 1 in Sassenheim. Voor contact met medewerkers in de winkel, bel naar 0252-215741. Voor meer informatie of aanmelding, bel naar Bart de Jong via 0252-215483 of mail naar bart.de.jong@wxs.nl. De wereldwinkel is ook online te vinden: www.wereldwinkelsassenheim.nl.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Parkdienst in Rusthoff

De jaarlijkse parkdienst is in Park Rusthoff en wordt gezamenlijk verzorgd door de kerken uit Sassenheim. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De Oranjevereniging en de gezamenlijke kerken van Sassenheim ontvangen zondagmorgen 18 september iedereen zeer gastvrij in park Rusthoff voor de dertiende editie van de parkdienst. Een mooie traditie om de najaarsfeesten in Sassenheim te starten met een oecumenische dienst in de open lucht midden in park Rusthoff. De dienst begint om 10.00 uur.

Gospelkoor Soul2Soul zal medewerking verlenen aan deze dienst. Vóór aanvang van de dienst zullen zij al te horen zijn en tijdens de dienst zullen zij ook optreden en de samenzang begeleiden. Pastoor Peter Owel van de Pancratiuskerk en dominee Tim Moll van de Protestantse Gemeente Sassenheim zullen de voorgangers zijn. Het thema van de dienst is 'Gastvrijheid'. Een thema dat veel mensen zal aanspreken in 2016, gezien de situatie in de wereld. Hoe gastvrij zijn wij in Nederland, in Sassenheim? De opbrengst van de collecte zal zijn voor de Stichting Syrische Vrouwen in Nederland. Initiatiefneemster van deze stichting is Araa al Jaramani, zelf vluchteling en in korte tijd zeer succesvol in Nederland geïntegreerd. Deze stichting verzorgt in Sassenheim, in buurtkamer SassemBourg van Welzijn Teylingen, cursussen Nederlands en integratie.

Nieuw dit jaar is dat de kinderen van de basisschool tijdens de dienst naar de Havenkerk gaan om daar met elkaar met het thema 'Gastvrijheid' bezig te zijn.

Bij slecht weer zal uitgeweken worden naar de Pancratiuskerk. Dit wordt gecommuniceerd via de websites van de Oranjevereniging en de kerken. Ook informeert de organisatie bezoekers bij de entree van Park Rusthoff.

Woensdag 14 t/m 21 september


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Parkviering in park Rusthoff. Bij slecht weer is deze viering in de Pancratiuskerk

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217) en Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, Parkdienst in park Rusthoff

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, Parkviering in park Rusthoff.

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger:Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. P. Verhoeff (Alkmaar)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: geen dienst, zondag 10.00 uur, oecumenische viering in de Protestantse kerk, voorgangers: Lia Spiegeler en dominee Kaai

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mw..ds. H.G.T. van Welie-Kaai

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur:eredienst o.l.v. Armand Lefeu, 19.00 uur, onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

'De dorstigen laven' in de Bartholomeuskerk

Voorhout n In december vorig jaar vond in de rooms-katholieke gemeenschap wereldwijd de opening plaats van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Gedurende dit jubeljaar dat tot 20 november duurt, organiseert de Parochie Sint-Maarten (Noordwijk-Noordwijkerhout-Teylingen) een aantal bijeenkomsten, waarop de 'Zeven werken van barmhartigheid' centraal staan. Elk van de zeven parochiekerken besteedt gedurende het jaar in toerbeurt bijzondere aandacht aan een van de zeven werken. De Noordwijkse kunstschilder Daniël Tavenier heeft elk van de zeven werken op schilderdoek gebracht.

Op zondag 18 september om 10.00 uur staat tijdens de viering in de Bartholomeuskerk in Voorhout het werk 'De dorstigen laven' centraal. Via het venster van barmhartigheid zal het betreffende schilderij worden getoond. Ook zijn de schilderijen "De doden begraven" en "Gevangenen bezoeken" te bewonderen. Tijdens de vieringen worden de activiteiten van de betreffende kerk rond het centraal staande werk nader toegelicht. Na de viering zijn de schilderijen nog veertien dagen in de kerk te zien.