De Teylinger

29 januari 2020

De Teylinger 29 januari 2020


Herdenken met Levenslicht

De lichtgevende stenen in het kunstwerk, zoals bij het Bestuurscentrum in Voorhout, staan symbool voor de impact van de Holocaust. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Voorhout n Het was op 27 januari 2020 precies 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt dit herdacht. Om stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Teylingen, is op drie locaties het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien. Om de paar seconden zien de aanwezigen stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

krolFoto

Fietsmaatjes niet naar finale

Warmond n Fietsmaatjes.NL, het landelijke project om fietsmaatjes in heel Nederland uit te rollen, heeft de finale voor Appeltje van Oranje net niet gehaald. Op donderdag 23 januari was de pitchdag, waarna de jury de tien finalisten koos.

"In het monumentale Fort Voordorp in Groenekan kwamen we met 38 sociale projecten, met elk twee vertegenwoordigers, bij elkaar om in vier groepen te pitchen. Van elke groep zouden drie projecten worden meegenomen in het juryberaad. Wij hadden ons zeer goed voorbereid en de pitch liep ook goed," vertelt Jan Burgmeijer van Fietsmaatjes. "Alle pitches waren van goede kwaliteit en de projecten waren zonder uitzondering ook heel mooi en bijzonder. Tot ieders verrassing kregen alle projecten in de lunchpauze ook nog 1.500 euro uitgereikt!".

Het thema van de Appeltjes van Oranje 2020 is 'Maatjes ben je samen'. Dankzij deze projecten kijken mensen naar elkaar om en hoeft niemand er alleen voor te staan.

Fietsmaatjes had een voorsprong, omdat zij vorige week de meeste publieksstemmen kregen. Dat leverde extra punten op om bij de laatste tien finalisten te komen. Burgmeijer: "Na de pitches ging de jury zich beraden. Aan het einde van de middag presenteerde Peter Douwes, directeur van het Oranje Fonds, de genomineerden. Tot onze grote teleurstelling zaten we daar niet bij." Toch treurt hij niet. "Na afloop konden wij geen duidelijke uitleg krijgen waarom wij niet gekozen waren. Maar daar gaan we zeker nog naar vragen, want we willen graag leren. Wij gaan ondanks deze teleurstelling weer door met ons mooie Fietsmaatjes-project. Wij danken nogmaals alle mensen die op ons gestemd hebben!".

Koningin Máxima reikt op zaterdag 23 mei de Appeltjes van Oranje uit aan de drie beste maatjesprojecten. De winnaars ontvangen een bronzen beeldje en 15.000 euro.

Gemeente-
secretaris stopt na de zomer

Huisartsen-
post mogelijk
's nachts dicht

Foto: pr.

Scojesa viert honderd jaar Welpen

Gebak en cadeaus voor jonge scouts

uitgeweid n 'Even helemaal met vakantie'

Plan om huisartsenpost 's nachts te sluiten

Voorhout n De huisartsenposten in de regio Zuid-Holland Noord hebben het plan om vanaf 2021 in de nachten samen te werken vanuit één locatie, in Leiderdorp. Dat betekent dat de posten in Voorhout en Alphen aan den Rijn 's nachts dichtgaan. In de avonden en in de weekenden overdag blijven alle drie de posten in de regio open. De aanpassing is mede ingegeven door een landelijk tekort aan triagisten. In juli wordt de definitieve beslissing genomen of het plan wordt doorgezet.

De zorg die de huisartsenposten nu in de nacht leveren verandert in het plan in de praktijk weinig, zegt Immie Boomgaardt, directeur van de samenwerkende HAP's in de regio, bestaande uit de DDDB (Doktersdienst Duin- en Bollenstreek) en de SHR (Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland, locatie Leiderdorp/Leiden/Alphen aan den Rijn). "Iedereen die in de nacht belt, krijgt de zorg die nodig is. Dat kan zijn door een telefonisch advies, door een bezoek van de huisarts thuis of men komt naar de huisartsenpost. Dat is volgens het plan vanaf volgend jaar, alleen voor de nacht, de locatie Leiderdorp. Als er in de nacht echt iets aan de hand is, dan is men in Leiderdorp direct op de goede plek omdat er een SEH, een ziekenhuis en een apotheek beschikbaar is."

Drie huisartsen

Door de huisartsenzorg vanuit één locatie aan te bieden, wordt het ook mogelijk om beter op zorgvragen in de nacht te anticiperen. "Al jaren werken wij met drie artsen in de nacht voor het hele gebied. Het komt nu soms voor dat ze alle drie tegelijk visites moeten rijden, waardoor er voor de triagist, die altijd eerst (telefonisch) de urgentie van klachten beoordeelt, geen direct aanspreekpunt is om binnenkomende spoedvragen te bespreken. In de beoogde nieuwe situatie blijft er altijd een huisarts op de huisartsenpost aanwezig en kan een extra huisarts worden opgeroepen." Door de nachtelijke huisartsenzorg te centraliseren, kunnen ook de triagisten, waaraan een tekort is, efficiënter worden ingezet.

Voor 90 procent van de inwoners in de regio blijft de HAP ook bij deze plannen binnen de landelijk vastgestelde aanrijdtijd van 30 minuten bereikbaar. "We hebben uiteraard extra aandacht voor mensen in onze regio voor wie het lastiger is om in de nacht naar de HAP toe te komen," aldus Boomgaardt. "Zo nodig legt de huisarts een visite af, roepen we bij grote drukte een extra arts op of springt de RAV, de regionale ambulancedienst bij. En als er echt spoed is, dan is 112 er."

Nachtposten dicht

Het centraliseren van de huisartsenzorg in de nacht in Leiderdorp betekent volgens de plannen dat de HAP's in Voorhout en Alphen aan den Rijn in de nacht dicht kunnen. In de avonden en in de weekenden overdag blijven alle drie de HAP's in de regio (Leiderdorp, Voorhout en Alphen aan den Rijn) open. De HAP in het LUMC in Leiden wordt verplaatst naar de locatie in Leiderdorp, bij Alrijne Ziekenhuis.

Tekort aan triagisten

Het landelijke tekort aan triagisten doet zich ook in de regio Zuid-Holland-Noord voor. Het probleem is afgelopen jaar nijpender geworden omdat er in de CAO Huisartsenzorg per 1 maart 2019 is vastgelegd dat er in de nacht twee triagisten aanwezig moeten zijn (in plaats van één). Door het centraliseren van de nachtzorg op één plek in de regio wordt het mogelijk de triagisten efficiënter in te zetten.

Meepraten

In de regio Zuid-Holland Noord wordt, onder regie van het ROAZ, samen met onder andere de ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, RAV en de zorgverzekeraars de komende tijd een regiovisie ontwikkeld voor de acute zorg. De plannen van de huisartsenposten worden getoetst aan deze regiovisie. Het bestuur van de samenwerkende huisartsenposten beseft goed dat zorgvuldige uitleg bij deze plannen nodig is. Ze willen met gemeenten en bewoners in gesprek. Ook de cliëntenraad denkt mee. Iedereen die mee wil praten over de huisartsenzorg in de nacht, kan daarvoor een afspraak maken via info@shrnet.nl of info@dddb.nl.

Gemeentesecretaris Covers stopt

Gemeentesecretaris Juul Covers (tweede van links) legt zijn functie na de zomer neer. | Foto: pr./Sven van der Vlugt Foto: pr./Sven van der Vlugt

n 'Ik denk dat ik met deze stap de organisatie verder help'

Teylingen n Gemeentesecretaris Juul Covers legt na de zomer zijn functie neer, na signalen waarin wordt gesproken over een energielek tussen gemeenteraad, college en organisatie.

Covers is sinds 2013 gemeentesecretaris in Teylingen. Door de ambtelijke fusie, op 1 januari 2017, is hij daarnaast ook directielid van HLTsamen. Tot 1 november 2019 was Covers ook voorzitter van de directie van HLTsamen. Eind vorig jaar is de functie gerouleerd en is de gemeentesecretaris van Hillegom hiervan de voorzitter.

In een persbericht op de website van de gemeente Teylingen schrijft Covers over zijn aanstaande vertrek dat hij 'zijn ogen niet wilt sluiten voor politiek-bestuurlijke signalen waarin wordt gesproken van een energielek tussen college, raad en organisatie'. Het woord 'energielek' komt niet van hemzelf, legt Covers desgevraagd uit. "'In de Omgevingsanalyse van november 2019 staat dat 'het interne samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie niet optimaal ontwikkeld is' en dat er sprake is van een 'energielek'. De gemeentesecretaris speelt een belangrijke rol in deze driehoek. Ik functioneer als schakel hierin. Juist omdat ik hart heb voor een goede organisatie en de gemeentelijke samenwerking binnen HLTsamen, zet ik deze stap. Het helpt onze organisatie niet als de politiek-bestuurlijke verhoudingen onder druk staan. Ik zie een personele wissel als een mogelijkheid voor nieuwe verhoudingen en een positieve impuls aan de samenwerking. Ik denk dan ook dat ik met deze stap de organisatie verder help."

Covers is als gemeentesecretaris adviseur van het college van B&W. Hij is geen bestuurlijk lid. Het college ziet het stoppen van Covers dan ook niet als het derde op rij, nadat eerder wethouders Brekelmans en Ten Boden al tussentijds afscheid namen. Er is geen reden voor zorgen, laat het college in een reactie weten. "De gemeentesecretaris maakt geen deel uit van het college, hij heeft geen zittingsduur, maar is een ambtenaar die is aangesteld. De twee wethouders hadden ieder hun eigen reden om hun functie neer te leggen. Met Marlies Volten hebben we een sterke wethouder terug, met veel ervaring in haar zestien jaar als raadslid. En naar een goede kandidaat voor de vacante wethouderspost wordt op dit moment gezocht." B&W benadrukt dat de samenwerking met Covers goed was. "Het college gaat hem zeker missen als adviseur en rechterhand. Voor zijn besluit om te stoppen met zijn functie hebben we respect."

De gemeente gaat de komende maanden op zoek naar een vervanger. Covers is nog tot na de zomer werkzaam. Hoe laat hij Teylingen achter? Covers: "Ik heb mij met hart en ziel ingezet voor de gemeente, haar inwoners en HLTsamen. Ik prijs me gelukkig met wat we de afgelopen jaren hebben bereikt, er is veel goed werk verricht. Ik merk ook dat ik de organisatie nu los kán laten, hoewel ik de mooie, persoonlijke contacten zeker ga missen".

'Zo beseffen ze hoe belangrijk het is om vrijheid door te geven'

Leerlingen van het Bolwerk krijgen het Veteranenboek van auteur Joep Derksen (r). | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Alle groep acht leerlingen van basisschool het Bolwerk uit Sassenheim ontvingen dinsdag 21 januari een gratis exemplaar van het Veteranenboek Teylingen. Joep Derksen, auteur en bestuurslid van de Stichting Zinsnede, overhandigde deze boeken, waarbij de leerlingen werden geïnformeerd, dat vrede voor hen weliswaar vanzelfsprekend is, maar niet als een vanzelfsprekendheid opgevat kan worden.

Het zijn namelijk de buren, ooms, tantes en soms zelfs broers of zussen van deze leerlingen, die naar verre landen uitgezonden worden om daar de vrede te handhaven. En juist door de kinderen hier over te vertellen, beginnen de veteranenverhalen voor hen ook te leven. Deze verhalen gaan over de ervaringen van de 32 mannen en vrouwen uit Teylingen, die zich in de afgelopen 75 jaar hebben ingezet voor het behoud van de vrede en veiligheid in landen over de hele wereld.

Donaties

Dankzij gulle donaties van de Kringloopwinkel Herenstraat 63 Voorhout en het Meerlandenfonds kon de Stichting Zinsnede 250 exemplaren van het Veteranenboek Teylingen uitdelen aan groep acht leerlingen. De afgelopen week waren de leerlingen van de basisscholen Het Bolwerk in Sassenheim en de Emmaus in Voorhout de gelukkigen.

De leerlingen reageerden enthousiast en bleven lezen in de spannende en onthullende verhalen. Zinsnede-voorzitter Teuntje van Delft: "Dat is precies de bedoeling. Deze verhalen van de tientallen dappere mannen en vrouwen zijn het waard om gelezen te worden. Zo beseffen de lezers, hoe belangrijk het is om vrijheid door te geven!''.

Nog meer boeken

De komende maanden krijgen nog vele andere groepen acht in Warmond, Voorhout en Sassenheim een bezoek van een bestuurder van de Stichting Zinsnede. Iedere leerling krijgt een door de auteur gesigneerd exemplaar van het Veteranenboek Teylingen, zodat het boek hopelijk een mooie plek in huis krijgt. Waarna zowel de leerlingen als hun ouders van de prachtige verhalen en foto's kunnen genieten. Voor meer informatie over het project, kijk op www.zin-snede.nl.

Vragen over passende woonvormen in gemeente

Teylingen n De ouder wordende mens zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt te laten blijven wonen, dat is het doel. Echter, op dit moment blijkt dat gemeenten niet in staat zijn de groter wordende groep ouderen daarin te voorzien. De regering heeft dan ook een Taskforce Wonen en Zorg ingesteld. Het legt evenwel voor Teylingen wat werk op. Het CDA heeft hierover vragen gesteld.

In het Werkplan van de Taskforce staat dat de gemeente uiterlijk eind 2020 een concrete analyse klaar heeft op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte. Deze analyse moet vervolgens worden vertaald in een woonzorgvisie. Met als uiteindelijk doel dat er in de gemeente passende woonzorgvormen gerealiseerd worden om het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis te dichten. De ambitie is dat eind 2021 de gemeente een 'wonen en zorgafspraak' heeft gemaakt met woningcorporaties, zorgaanbieders en zorgkantoor om te zorgen dat mensen veilig in hun woning en leefomgeving oud kunnen worden.

Er is volgens het CDA een beeld nodig voor de transformatie en nieuwbouw, de hoeveelheid en type woningen, benodigde voorzieningen in de wijk en een uitvoeringsplan. De fractie vraagt of B&W dit alles al in beeld heeft gebracht en een plan van aanpak heeft opgesteld om deze voor Teylingen binnen de gestelde termijnen tot een goed einde te brengen. Tevens welke relatie het heeft tot de gemeentelijke Woonvisie. De huidige Woonvisie loopt dit jaar af en B&W werkt nu aan het opstellen van een nieuwe. (Tekst: Nico Kuyt)

Motie CDA over Van Pallandt

Sassenheim n Het CDA dient op donderdag 30 januari in de gemeenteraad een motie in over de verkeersdoorstroming in de Bollenstreek. Er worden de komende tijd in de gemeenten aan de westzijde van Teylingen veel woningen gebouwd en het verkeer dat dit met zich meebrengt moet niet afgewenteld worden op Teylingen.

Aanleiding is het plan van de provincie voor het verbeteren van de doorstroming op de Van Pallandtlaan, nodig om de huidige files te bestrijden en de nieuwe snelbus (HOV) van Noordwijk naar Schiphol de ruimte te geven. Een eerder plan met turbo-rotondes en eventueel een fietstunnel stuitte op veel verzet van omwonenden. Zij vrezen overlast en aantasting van de leefbaarheid. De provincie en gemeente namen een pas op de plaats om het nog nader te bestuderen op aanpassingen en ligt nu op de tekentafel. Voor CDA-raadslid Sybrinne de Vries moet voor wat betreft het verkeer naar de regio gekeken worden en niet door een bebouwde kom. Zij is fel gekant tegen de plannen en dient in de raad een motie daartoe in. Het ligt eraan hoe de motie geformuleerd wordt, maar het geheel stoppen van de plannen, daarover hebben de fracties van de coalitie, een meerderheid, al aangegeven geen voorstander te zijn. Zij willen eerst het resultaat van de tekentafel en het overleg met alle betrokken afwachten. (NK)

Boezemcafé naar Oegstgeest

Jacqueline Eenens, initiatiefnemer Boezemcafé: 'Lotgenotencontact is heel belangrijk.' | Foto: Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

Warmond n Het Boezemcafé verhuist naar Oegstgeest. Waren de afgelopen jaren de bijeenkomsten voor vrouwen die getroffen zijn door borstkanker nog in Warmond, op woensdag 12 februari is het café bij Brasserie Hemels aan de Terweeweg.

Initiatiefnemer voor deze laagdrempelige ochtend is Jacqueline Eenens, borstkankercoach en ervaringsdeskundige. De sympathieke Oegstgeestse weet wat het is om met borstkanker geconfronteerd te worden, en hoe fijn het is om lotgenoten te ontmoeten. "Het ongedwongen samenzijn voelt voor velen al als een warm bad. De herkenning, het begrip, dat wordt als zeer waardevol ervaren. In het Boezemcafé is iedereen gelijk, en is één woord al genoeg om precies aan te voelen wat de ander bedoelt." Er zijn vier bijeenkomsten per jaar. Komend café is Trudie van Nieuwenhuizen te gast. Zij is onder andere gespecialiseerd in de begeleiding van vrouwen in de overgang.

Wie is de beste voorlezer?

Regio n Dertien voorleeskampioenen van basisscholen uit Teylingen, Lisse en Noordwijk gaan op zaterdagmiddag 1 februari de strijd met elkaar aan tijdens de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd.

In de bibliotheek in Lisse lezen alle deelnemers een fragment voor uit hun favoriete kinderboek. De kinderen zijn afkomstig uit de groepen 7 en 8. Op school wonnen zij de wedstrijd en zij zijn dan ook allen in het bezit van de titel 'Voorleeskampioen van de school'. Tijdens de eerste voorronde strijden deze kampioenen om een plek in een van de kwartfinales in maart. De winnaars van de kwartfinales gaan door naar de provinciale finale van Zuid-Holland op 8 april. De winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke finale.

De jury bestaat uit Lida Wickeren (oud-schooldirecteur), Eline Geursen (projectleider Educatie van de bibliotheek Bollenstreek) en Carolina Bongers (schrijfster van kinderboeken).

Topvrouwen

Sassenheim n Business Women Teylingen gaat eenmalig de samenwerking aan met korfbalvereniging TOP. In sporthal De Korf (Sportdreef 8a) is op zaterdag 15 februari een businessclub met als thema 'Topvrouwen'. Voormalig top-schaatsster Marianne Timmer komt spreken over presteren. De inloop is vanaf 17.00 uur. Na het buffet is rond 18.30 uur het gesprek met Timmer. Aansluitend kunnen deelnemers de wedstrijd TOP-PKC kijken. Deelname kost 17,50 euro. Aanmelden via BC@kvtop.nl.

Voorlichtingsstickers op brandweerwagens

Regio n Brandweer Hollands Midden gaat grote voorlichtingsstickers op haar brandweervoertuigen aanbrengen om brandveiligheidsvoorlichting te geven aan de burgers in de regio Hollands Midden.

Brandweerauto's komen overal en trekken de aandacht. Met voorlichtingsstickers wordt deze aandacht op een laagdrempelige manier gebruikt om burgers te bereiken. Met de voorlichtingsstickers wil de brandweer naast het oplossen van incidenten bijdragen aan het voorkomen van incidenten. Burgers bewust maken van risico's en van hoe ze de kans op een woningbrand, of de gevolgen daarvan kunnen verkleinen. In totaal zijn er vijf verschillende stickers. De stickers zijn voorzien van heldere afbeeldingen en teksten die luiden; 'Geef koolmonoxide geen kans!', 'Rookmelders redden levens!', 'Geef de brandweer de ruimte!', 'Wees voorbereid: maak een vluchtplan!' en 'WATT, voorkom brand door overbelasting!'. Daarnaast verwijzen de stickers naar de website www.brandweer.nl. Op deze site is alles na te lezen over wat we thuis zelf kunnen doen aan brandveiligheid en de veiligheid in de omgeving. Begin 2020 start het aanbrengen van de stickers op de voertuigen. Medio 2020 kan iedere inwoners in de regio Hollands Midden een brandweerauto met een voorlichtingssticker tegen komen.

Gemeente door met 'Recreatiepark Watertuin'

Teylingen n Enkele regeringspartijen willen het wonen op recreatieparken legaliseren. Op deze manier hopen zij de krapte op de woningmarkt te verlichten. B&W gaat evenwel door met het bestemmingsplan 'Recreatiepark Watertuin'.

Door Nico Kuyt

Op dit moment is er nog geen wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De regeringspartijen stellen een aantal eisen bij het toestaan van permanente bewoning op recreatieparken. Zo moeten de recreatiewoningen voldoen aan het bouwbesluit en geschikt zijn voor permanente bewoning. Daarnaast zou een eventuele regeling enkel gelden voor huidige vakantieparken om te voorkomen dat er nieuwe worden aangelegd speciaal voor permanente bewoning. Ook mogen bedrijven rond parken niet benadeeld worden door strengere eisen als gevolg van het toestaan van permanente bewoning. Het uitgangspunt is dat gemeenten uiteindelijk zelf mogen bepalen of en waar zij permanente bewoning wil toestaan. Op dit moment zijn er op basis van de nu beschikbare informatie één recreatiepark, één accommodatie en enkele vrijstaande recreatiewoningen welke bij een eventuele wetswijziging in aanmerking zouden kunnen komen, omdat het hier recreatiewoningen betreft. De overige recreatieparken waar B&W gaat handhaven zijn campings. Hier staan geen recreatiewoningen, maar bijvoorbeeld stacaravans.

Recreatiepark De Watertuin

Het bestemmingsplan 'Recreatiepark Watertuin' is op dit moment nog niet onherroepelijk als gevolg van een beroepszaak bij de Raad van State. Voor deze zaak is nog geen zitting ingepland. Pas als dit bestemmingsplan onherroepelijk is gaat B&W handhaven en kan geen rekening houden met een plan van regeringspartijen. B&W houdt de ontwikkelingen in de gaten en mocht het komen tot een dergelijke wetswijziging kan de gemeente beoordelen hoe zij hier invulling aan wenst te geven.

Gebak, limonade en cadeautjes

Adest Musica wil nieuwe uniformen aanschaffen en vraagt de gemeente na te denken over een bijdrage. | Foto: archief Foto: pr.

n Scojesa viert jubileum van honderd jaar Welpen

Sassenheim n De leden van Scojesa decoreerden zaterdag hun eigen feestgebak voor de viering van honderd jaar Welpen. Het is de groep met de langste historie binnen Scouting Nederland. Dat wordt gevierd, ook in Sassenheim. De groep bestaat deze zaterdag uit dertien welpen: vijf jongens en acht meisjes in de leeftijd van zeven tot elf jaar.

De Welpen vieren feest en wethouder Van Kempen viert dat mee. | Foto: Piet de Boer Foto: Piet de Boer

Door Piet de Boer

Erik Boonstra is een van de leiders. Hij is opgegroeid met de scouting en na zijn achttiende in de leiding gekomen. Scouting Jeugd Sassenheim (Scojesa) is in 1978 ontstaan door de fusie van de katholiek jongens- en meisjes-scouting. Toen is ook het rooms-katholieke etiket verdwenen. ''We hebben een open signatuur en zijn er voor iedereen''.

Geen wedstrijd

Elke zaterdag is er 'opkomst'. Dat is een echte scouting term, lacht Boonstra. Scouting is geen school en ook geen sportvereniging. De welpen dragen scoutingkleding, met een zakdoek om de nek bijeengehouden door een houten miniatuur klompje. Scouting leert kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid nemen, volgens Erik. Dat klinkt zwaar, maar dat gaat bijna vanzelf tijdens het spelen. Ook de leiding loopt in scouting outfit. De shirts voorzien van emblemen. Hoe meer vaardigheden je hebt, hoe meer lintjes op het shirt. ''Maar scouting is geen wedstrijd'', zegt leidster Sabine. ''Het moet vooral leuk zijn. Dat is het belangrijkste.''

Sociaal vaardig

''En je wordt sociaal vaardiger bij de scouting'', vult Erik aan. "Je leert samenwerken in een groep. Ook in mijn werk heb ik daar nog steeds voordeel van." Wethouder Van Kempen onderschrijft dat. Hij vindt de scouting waardevol omdat het breder is dan sportiviteit alleen. ''Scouting draagt veel bij aan de ontwikkeling van kinderen.''

Op de tafel liggen de cupcakes met natte, witte glazuur. ''Gelukkig geen roze'', gruwt Gaily. Ze houdt niet van die 'meisjeskleur'. Ze sprenkelt de suikerspikkels en suikerballetjes op haar gebakje. Dat moet snel, want anders plakt het glazuur niet meer. Daarna plaatst ze haar feestcake op de schaal met kaarsen. Dan even naar buiten om te spelen en daarna is het feest met limonade, gebak en voor iedereen een cadeautas met snuisterijen om mee naar huis te nemen.

Ingezonden: Geld uit Ondernemersfonds als eenmalige extra voor verenigingen?

Ingezonden n "Geachte leden van de gemeenteraad en het college van B. en W., in De Teylinger lazen wij een artikel over het restant-geld van circa twee ton van het Ondernemersfonds waar uw college en de gemeenteraad een herbestemming voor zal gaan zoeken.

De komende weken heeft uw college het voornemen om samen met de ondernemers in gesprek gaan hoe u samen met de ondernemers dit restant-geld wilt gaan besteden. Een mooi bedrag waarbij wij als Adest Musica eens over na zijn gaan denken hoe dit nu ten goede kan komen aan de gemeenschap van Teylingen.

Teylingen is een bruisende gemeente met veel mooie ondernemingen, veel prachtige verenigingen en organisaties en inwoners die bij veel van die mooie verenigingen betrokken zijn. Zou het niet mooi zijn om dit bedrag voor verenigingen, die in 2020 voor extra uitgaven staan, te bestemmen.

Als ik kijk naar onze vereniging Adest Musica staan wij dit jaar voor een bijzonder grote extra uitgave namelijk de aanschaf van nieuwe uniformen voor de Drum- en Showband, kosten 120.000 euro. Daar hebben we natuurlijk al jarenlang geld voor opzij gezet maar dan hebben we het financieel nog niet rond en moeten we extra acties voeren om het restbedrag bij elkaar te krijgen.

Wij zijn in Teylingen natuurlijk niet de enige vereniging die voor extra kosten voor bijzondere zaken dit jaar komt te staan.

Is het een idee om culturele en sportinstellingen de mogelijkheid te geven een aanvraag in te laten dienen voor een extraatje om de extra uitgave waar de vereniging in 2020 voor komt te staan wat verlichten? Aan uw college en de gemeenteraad om de voorwaarden voor de verdeling van de twee ton op te stellen en de aanvragen te beoordelen.

Dit pleidooi houd ik niet alleen voor Adest Musica maar ook voor andere verenigingen in "ons Teylingen".

Ik hoop dat u eens na wilt denken over dit idee om tot een goede besteding van het restant-geld uit het ondernemersfonds te komen."

Wim van Vliet,

voorzitter Adest Musica

Hooghkamer krijgt nieuw Gezondheidscentrum

Huisartsen Dick Koster en Carla Juffermans, apothekers Wouter Dessing en Karin Beuning en verloskundigen Sara Spruitenburg en Nicole Starink. Foto: pr.

Voorhout n Vanaf juni zal Gezondheidscentrum Hooghkamer in gebruik worden genomen op het Vivaldipark 1. Op vrijdag 24 januari ondertekenden Huisartsenpraktijk Hooghkamer, Verloskundigenpraktijk Voorhout en Apotheek Voorhout de contracten.

In het nieuwe gezondheidscentrum vestigen de huisartsen Dick Koster en Carla Juffermans, samen met verloskundigen Sara Spruitenburg en Nicole Starink en een nieuwe vestiging van Apotheek Voorhout. In hetzelfde gebouw zal ook de thuiszorg van Marente en een diëtistenpraktijk haar intrek nemen. | Foto: pr.

Staking op basisscholen in de regio

Regio n Tijdens de grote landelijke staking in het onderwijs, op donderdag 30 en vrijdag 31 januari, legt ook een groot aantal van de bijna 700 medewerkers van de 28 Sophia Scholen haar werkzaamheden neer. Ze vragen aandacht voor het verschil in salaris tussen basis en voortgezet onderwijs, de te hoge werkdruk en het lerarentekort. In de Duin- en Bollenstreek vinden meerdere stakingsacties plaats.

In Teylingen zijn basisscholen de Buitenplaats in Warmond, de Overplaats en de Startbaan in Sassenheim, en de Emmaüs en de Andreasschool in Voorhout de hele dag gesloten. De Rank in Sassenheim gaat deels dicht. De Springplank (Sassenheim) gaat na lestijd dicht.

Geen vrije dagen

Stakers niet gekort op loon, mits ze werken aan goed onderwijs in de toekomst. Het net aangetreden College van Bestuur (CvB) Omar Ramadan en Eveline Driest houdt geen loon in bij leerkrachten die gaan staken. "Wij waarderen medewerkers die doorwerken enorm, maar benadelen de collega's die het werk één of twee dagen neerleggen niet", aldus Omar Ramadan, voorzitter van het CvB. Wel heeft het CvB stakende collega's verzocht om zich die dagen in te zetten voor goed onderwijs in de toekomst. Het zijn geen vrije dagen.

Overbelasting

"Er is geen instelling die zo veel maatschappelijke impact heeft als de basisschool – acht jaar lang, vijf dagen per week, zes uur per dag", aldus Ramadan. "Een goede basisschool laat getalenteerde kinderen excelleren en biedt kinderen die weinig kansen van huis krijgen een fundament voor verder succes. Het is een nationale schande dat zoiets waardevols zo karig wordt bekostigd." Sophia Scholen bestrijdt het lerarentekort door de juffen en enkele meesters te verleiden vier of vijf in plaats van drie dagen per week te werken en een "fatsoenlijk salaris helpt daarbij."

Tientallen Sophia-medewerkers sluiten aan bij de grotere manifestaties in Amsterdam en Rotterdam. Veel collega's willen juist in de Duin- en Bollenstreek zichtbaar in gesprek met elkaar en het publiek.


Fietstocht

Een van de initiatieven betreft een fietstocht door de regio. De start vindt plaats op basisschool De Schapendel in Noordwijk. Leraren en leraressen rijden een route door de Duin- en Bollenstreek, waarbij steeds meer collega's aansluiten. Onderweg en tijdens de stops gaan zij met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen voor het onderwijs in de toekomst. De touwtjes, die iedere medewerker meebrengt, worden aan elkaar geknoopt, waarbij de symboliek duidelijk mag zijn.

Aan de fietstocht doen leraren van basisscholen de Rank, de Buitenplaats, de Andreasschool, de Regenboog en de Antoniusschool mee.

De fietsers gaan rond 13.30 uur via Sassenheim naar Voorhout. De bol touw die onderweg zal ontstaan, wordt aan het einde van de fietstocht rond 13.30 uur door naar verwachting 115 medewerkers aangeboden aan het CvB op het hoofdkantoor in Voorhout. "Als hart onder de riem, omdat het CvB ons steunt", geeft Evelijn Sanders aan, directeur van de Schapendel Noordwijk en samen met haar team initiator van de actie. "Samen zetten we onze schouders eronder".

Petitie tegen lerarentekort

Het team van de Prinsenhof in Noordwijkerhout voert actie in de dorpskern. De aandacht gaat uit naar het lerarentekort, wat het bieden van goed onderwijs steeds meer onder druk zet. Hierbij sluiten zij aan bij de petitie van Ouders van Nu.

'Verkorte route?'

Parkzicht-eigenaren Sierka en Arjan van Heeswijk en Esther van Beelen van Hartekind zijn blij met de opbrengst. | Foto: pr. Foto: pr.

Ingezonden n "Volgens mij zijn er bij de gemeente een paar mensen die weinig op hebben met verkeersstromen. Toen het station werd aangelegd moest er voor de bussen een viaduct verdiept worden wat veel geld heeft gekost. Op mijn vraag waarom de bussen niet allemaal via de Warmonderdam konden rijden was het antwoord "het is niet leuk voor de passagiers om heen en weer over hetzelfde stuk te rijden. Nu is er weer voor veel geld een ontzettend gevaarlijke fiets(?)trap gekomen. Volgens mij had het goedkoper én beter geweest als naast de autoweg op de groenstrook een fiets/wandelpad had gekomen. Bezint voor u begint gemeente Teylingen!"

André Streng,

Sassenheim

Schoonheidsbehandeling voor mensen met kanker

Regio n De campagne 'Geef een glimlach cadeau' wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd door Stichting Look Good Feel Better.

Deze stichting zet zich in om mensen met kanker te ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging. Dit doen ze onder andere door het geven van workshops in ziekenhuizen en persoonlijk advies en behandelingen door heel Nederland. Vanaf Wereldkankerdag, 4 februari, geven schoonheidsspecialisten door het hele land gratis ontspanningsmomenten aan mensen met kanker. Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig via de actiewebsite www.geefeenglimlachcadeau.nl.

In gesprek over ouderdom en sterven in de Bijbel

Sassenheim n In gesprek gaan over ouderdom en sterven aan de hand van passages in de bijbel. Op woensdag 5 februari is er een thema-bijeenkomst in de Havenkerk (Bijweglaan 4), die wordt geleid door pastor Hans van Wijk, geestelijk verzorger bij Marente.

Ouderdom is van alle tijden, ook de Bijbelse tijden. Als gelovigen van nu is het goed om met elkaar stil te staan bij en in gesprek te gaan over een aantal passages die in de Bijbel te vinden zijn over ouderdom en sterven. Aan de hand van een aantal vragen gaat pastor Hans van Wijk met de aanwezigen in gesprek over deze teksten en wat ons in deze teksten opvalt. De teksten zijn: Job 14:1-22, Psalm 23 en Deuteronomium 34:1-8.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Er geldt een eigen bijdrage van drie euro. De organisatie is in handen van de Commissie Vorming & Toerusting van de Raad van Kerken Sassenheim.

Tienduizend oliebollen voor stichting Hartekind

Voorhout n Tijdens de laatste dag van het jaar heeft stichting Hartekind rond de 10.000 oliebollen verkocht. De 1.290 euro opbrengst gaat naar dit goede doel.

Het is de derde keer dat met het kopen van oliebollen Hartekind wordt gesteund. De eerste twee keer moest de opbrengst gedeeld worden met andere goede doelen via de stichting Iedereen een Oliebol. Die stichting is opgeheven en dus besloot Arjan van Heeswijk, eigenaar van snackbar Parkzicht en bakker van de bollen, dat de opbrengst alleen naar Hartekind gaat. Ook de fooienpot in de snackbar leverde extra geld op. Esther van Beelen, moeder van twee Hartekindjes en actief voor Hartekind Voorhout, is blij met de steun. "Arjan is erg begaan met ons gezin en wil op deze manier bijdragen. De opbrengst gaat naar verder onderzoek."

Jaarlijks worden ongeveer 1.500 kinderen geboren met een hartafwijking, daarvan overlijden er elk jaar nog 150. Stichting Hartekind probeert door middel van het financieren van onderzoeken de levensverwachting voor kinderen met een aangeboren hartafwijking te vergroten. Daarnaast zijn de onderzoeken erop gericht om de kwaliteit van leven voor de mensen met een aangeboren hartafwijking te verbeteren.

Volksuniversiteit Teylingen verhuist naar schoolgebouw aan Diligence

De Volksuniversiteit huurt momenteel de Kastanjehof van de gemeente. | Foto: MV Foto: MV

Sassenheim n Het deels leegstaande schoolgebouw aan de Diligence wordt het nieuwe onderkomen van de Volksuniversiteit Teylingen Het is de bedoeling dat het huidige pand aan de St. Antoniuslaan voor het nieuwe cursusseizoen vrij komt voor de verkoop.

De gemeenteraad heeft in 2016 besloten meerdere gebouwen in Teylingen te verkopen. Zo werden al eerder de voormalig bibliotheek in Voorhout, de zes oude schoolwoningen van het Cluster en de oude Kompasschool in Sassenheim verkocht. Ook de Kastanjehof aan de St. Antoniuslaan werd aangewezen voor verkoop, alleen huurde de Volksuniversiteit Teylingen (VU) het gebouw nog van de gemeente. De VU verzocht de gemeente om een alternatief aan te bieden.

Opgeknapt

In de zoektocht naar een nieuwe locatie kwam de gemeente uit bij het schoolgebouw aan de Diligence. Een deel daarvan staat nog leeg. In het andere deel is een dependance van basisschool Het Bolwerk.

Het leegstaande deel wordt opgeknapt, zodat het geschikt is om in het nieuwe seizoen de cursussen te gaan geven. Het gebouw wordt volledig afsluitbaar gemaakt van de school. De gemeente verwacht geen problemen met parkeren, schrijft ze in een informerende brief aan de omwonenden.

Verkoop

De Kastanjehof gaat na de verhuizing in de verkoop. De gemeente wil dat in het gebouw woningen komen, net als in de Kompasschool, waar de werkzaamheden eind vorig jaar zijn gestart.

Het verhaal van Fritz Hirschfeld, slachtoffer van de Holocaust

Huize St. Agnes. | Foto: archief HKV

Voorhout n Het tijdelijke Holocaust monument is in Voorhout op zondag 26 januari onthuld. Met het monument dat tegelijk in 170 gemeenten geplaatst is, worden de 104.000 slachtoffers, Joden, Roma, Sinti en andersdenkenden, van het nationaal socialisme herdacht. Na de onthulling op het Raadhuisplein is in het Bestuurscentrum door Theaterschool Teylingen een korte voorstelling gegeven van het toneelstuk 'De jongen in de gestreepte pyjama'. Parallel heeft de Historische Kring Voorhout (HKV) een presentatie verzorgd over het leven van Dr. Fritz Hirschfeld, een Holocaust slachtoffer die ten tijde van de Duitse inval in Voorhout woonde.

Fritz Hirschfeld is op 22 oktober 1886 in Berlijn geboren. Hij dient zijn vaderland eervol in de Eerste Wereldoorlog en wordt onderscheiden met het IJzeren Kruis 1e klasse en het gewonden insigne. Fritz studeert rechten en na de oorlog wordt hij jurist in Berlijn. Hij is voorzitter van de rechtbank in Potsdam als in 1933 de nationaal socialisten de zogenaamde beroepswetten uitvaardigen. Die bepalen dat Joden geen functie in de rechtspraak meer mogen vervullen. Een uitzondering wordt gemaakt voor personen die in de Eerste Wereldoorlog aan het front gevochten hebben. Fritz blijft dus in functie. Echter in september 1935 volgen de rassenwetten en alle Joodse rechters verliezen nu hun baan. Per 1 januari 1936 is hij verplicht werkloos.

Het persoonsbewijs van Dr. Fritz Hirschfeld. | Foto: archief HKV Foto: pr.

Tijdens de Kristalnacht van november 1938 wordt Fritz gevangen genomen en hij verblijft twee weken in de politiegevangenis van Potsdam. Daarna koopt hij zich vrij door betaling van 38.000 Reichsmark (zo'n 155.000 euro) als boetedoening voor 'de vijandige houding van het Jodendom tegenover het Duitse volk'.

Dochter Aenne

Fritz verkoopt de woning in Berlijn waarin hij met vrouw en dochter woont aan een vriendin. Het echtpaar stuurt hun enige dochter, Aenne Dorothée met de 'Kindertransporte' naar Groot-Brittannië. Aenne verblijft in Noord-Ierland en is na de Duitse capitulatie tolk voor het Amerikaanse leger. Ze trouwt en noemt zich Dorothy Scott. Haar kinderen en kleinkinderen, de achterkleinkinderen van Fritz Hirschfeld wonen nu in Californië.

Te oud voor Brazilië

In februari 1939 dwingen de nazi's Fritz om het land te verlaten. Hij betaalt nog eens 35.000 Mark als Reichsfluchtsteuer en vertrekt naar Nederland. Zijn vrouw, die niet Joods is, is ernstig ziek en blijft achter. Via Amsterdam komt Fritz in Sluis terecht. Hier zijn tehuizen zowel voor R.K. als voor P.C. vluchtelingen. Fritz wil vanuit Nederland naar Brazilië emigreren. Hij mist die kans helaas omdat Brazilië alleen een visum verstrekt aan personen die jonger dan 40 jaar zijn.

Fritz gaat terug naar Amsterdam en via het Katholiek Comité voor Vluchtelingen (later Mensen in Nood genoemd) wordt hij begin 1940 naar huize St. Agnes in Voorhout gestuurd. Hier bewoont hij een zolderkamertje. Hij wordt, zoals het hoort, ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Voorhout. Tijdens de Duitse inval van 10 mei 1940 is hij een van de twee Joodse vluchtelingen die in de St. Agnes wonen. Hij komt hier in contact met Paula Teulings, onderwijzeres op de lagere meisjesschool. In 1941 gaan beide Joodse inwoners van St. Agnes naar een ander klooster van de zusters Franciscanessen van Veghel, St. Gertrudis in Nieuwkuijk bij Vlijmen. In die periode overlijdt mevrouw Hirschfeld in Berlijn aan kanker. Omstreeks die tijd wordt Fritz en zijn dochter Aenne de Duitse nationaliteit ontnomen.

Op transport gezet

In Nieuwkuijk musiceert Fritz, hij vertaalt historische documenten en hij heeft veelvuldig sociaal contact met de familie Teulings in Den Bosch. In augustus 1942 krijgen vier inwoners van het klooster in Nieuwkuijk opdracht zich te melden in het doorgangskamp Westerbork in Drenthe. Fritz verblijft hier tot 10 april 1943, de datum waarop hij een laatste ontroerende brief schrijft aan de familie Teulings. Hij meldt dat hij op transport gezet zal worden naar het model concentratiekamp Theresienstadt. In al die tijd blijft zijn Berlijnse vriendin hem met voedsel- en kledingzendingen ondersteunen.

Anderhalf jaar later, op 9 oktober 1944, Fritz Hirschfeld is waarschijnlijk zo verzwakt dat hij geen werk meer kan verrichten. Hij wordt dan naar het vernietigingskamp Auschwitz gestuurd. Twee dagen later wordt zijn moord gedocumenteerd.

_____________________________

Foto-tentoonstelling WOII

Op initiatief van het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, worden er momenteel in elke provincie foto's uit de Tweede Wereldoorlog geselecteerd. In Scheveningen waren onder meer vertegenwoordigers van de Historische Kring Voorhout (HKV) aanwezig om een keuze voor Zuid-Holland te maken. De gemaakte selectie van 25 foto's wordt aangeboden aan het NIOD en kan deel uit gaan maken van de nationale presentatie. Op 30 maart wordt de keuze van 100 foto's in de vorm van een tentoonstelling bekend gemaakt in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. In april, de maand van de vrijheid, reist een 'pop-up' tentoonstelling rond.

Voorhoutse IJsclub bloeit na 120 jaar nog steeds

Het bestuur van VIJC, v.l.n.r.: George Beukers, Martine Anemaet, Danielle van der Geest, Erik van der Veld, William van Kampen, Claus van der Zalm en Henk de Wit. | Foto: pr. Foto: pr./Anke Thoonen

Voorhout n De Voorhoutse IJsclub bestaat 120 jaar en is daarmee een van de oudste verenigingen van Voorhout. Op 10 december werd de 120ste algemene ledenvergadering gehouden in Café Restaurant Boerhaave, de opvolger van het Stationskoffiehuis.

Op 15 december 1899, werd in het Stationskoffijhuis aan de Herenstraat, de uitspanning van C. Paardekooper, de Voorhoutse IJsclub opgericht "tot het welzijn van de minvermogenden". Het loon van de baanvegers bedroeg in 1900 een dubbeltje per uur.

Er werden, tijdens de afgelopen ALV, traditiegetrouw weer talloze krentenkaters verloot. Naast traditie heeft het bestuur ook oog voor de toekomst. Net als bij andere ijsverenigingen loopt het ledental enigszins terug, maar nog steeds is de vereniging stevig in de Voorhoutse samenleving geworteld. Ondanks afnemende natuurijsdagen blijft het lidmaatschap lonend. Het doel van de vereniging is het stimuleren van de schaatssport tijdens een natuurijsperiode op een veilige landijsbaan. Mocht natuurijs dus uitblijven dan garandeert de Voorhoutse IJsclub toch ijs en wel in de schaatshal Leiden tijdens de voorjaarsvakantie. Leden kunnen dan op vertoon van het lidmaatschap een dagdeel schaatsen.

De Voorhoutse IJsclub is ook bezig om de bestaande samenwerking te intensiveren met haar zusterverenigingen in Warmond en Sassenheim. Zo organiseert de Warmondse IJsclub op maandag- en vrijdagavond schaatslessen voor recreanten in de Schaatshal Leiden. Leden van de Voorhoutse IJsclub krijgen korting. Naast haar winteractiviteiten is de Voorhoutse IJsclub medeorganisator van het Luchtkussenfestival en heeft een ondersteunende rol tijdens de najaarsfeesten. Ook wordt medewerking verleend aan Koningsdag en tal van andere activiteiten in het dorp.

Bijzondere doneeractie

Kees Veldboer en Anneke de Boer namen voor hun stichtingen de cheques in ontvangst van Ageeth van der Poll en haar zonen. | Foto: pr./S. vd Vlugt Foto: Sven van der Vlugt

REGIO n Stichting Ambulance Wens en Stichting Droomdag hebben woensdagmiddag op het Lisser gemeentehuis beide een mooie cheque in ontvangst mogen nemen van 1500 euro.

HLTsamen-medewerker Ageeth van der Poll uit Hillegom is de initiatiefnemer van de donatieactie. Haar man Ed overleed op 23 juli aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van melanoomkanker in zijn zenumstelsel. Dankzij beide stichtingen hebben Ageeth en haar zoons Jim en Jack onbetaalbare, mooie herinneringen aan Ed tijdens zijn ziekteproces. "Dit gaf ons positieve energie. Energie die we nodig hadden om door te kunnen gaan. We hebben in maart 2019 een geweldige Droomdag met het gezin mogen beleven dankzij Stichting Droomdag. Zowel tijdens de Droomdag en later tijdens de diploma-uitreiking van mijn oudste zoon hebben we gebruikgemaakt van Stichting Ambulance Wens. Zij zorgen ervoor dat iemand liggend toch nog ergens naar toe kan. Het voelt goed om door deze actie iets terug te doen. Zij hebben ons zeer dierbare en onbetaalbare herinneringen gegeven." Het geldbedrag is bijeengebracht door medewerkers van HLTsamen, Iveco Schouten Amsterdam en Utrecht en door familie en vrienden tijdens de uitvaart van Ed. De cheques werden op 22 januari overhandigd, op Eds geboortedag. Hij zou dit jaar 51 zijn geworden.

Marc de Hond speelt bijzonder theaterproject

Sassenheim n Presentator en theatermaker Marc de Hond heeft zijn theatervoorstelling 'Voortschrijdend Inzicht', die hij vanaf januari 2020 zou spelen, omgedoopt tot een bijzonder theaterkunstproject. Hij is aankomend voorjaar te zien in 29 theaters, waar hij per voorstelling wordt geïnterviewd over zijn leven. Op zaterdag 8 februari om 20.15 uur is hij te gast in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De Hond wordt geïnterviewd door Frenk van der Linden.

Bij Marc werd in 2019 blaaskanker geconstateerd. Hij onderging chemotherapie en liet zijn blaas verwijderen. Toen Marc drie jaar was verloor hij zijn moeder aan kanker en het enige wat hij van haar heeft, zijn foto's en een cassettebandje dat ze voor Marc heeft ingesproken en waar hij veel waarde aan hecht. Nu Marc zelf ziek is, wil hij iets soortgelijks maken voor zijn kinderen Livia en James.

Uiteraard wil hij heel erg oud worden, maar mocht de ziekte dat in de weg staan, wil Marc dat zijn kinderen, als ze daar ooit behoefte aan hebben, alles over hem te weten kunnen komen. Daarom worden de beste en leukste interviewers van Nederland benaderd om Marc stevig aan de tand te voelen in het theater. Alle 29 voorstellingen worden gefilmd zodat Marc's kinderen hem later kunnen bingewatchen.

De voorstelling begint met een optreden van Marc met een conference over het afgelopen jaar, daarna volgt een gesprek met de interviewer waarin elke avond een specifieke fase of gebeurtenis uit zijn leven centraal staat. Marc wordt gedurende de voorstelling verrast door diverse familieleden, vrienden en collega's. De winst van deze productie wordt gedoneerd aan een project ten behoeve van de bestrijding van blaaskanker. Kaarten kosten 17,50 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

Raìces Cubanas On Tour 2020

Sassenheim n Raìces Cubanas staat garant voor een swingende Cubaanse avond. Met een variatie aan muziekstijlen zoals salsa, son, bolero, guaracha, tumbao en latin-jazz wordt het publiek meegevoerd naar de traditionele Cubaanse muziek. Op zaterdag 1 februari om 20.15 uur staan ze in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Raìces Cubanas is een graag geziene gast in veel theaters. Naast een vast repertoire van wereldberoemde Cubaanse nummers, komt zij ieder seizoen met een verrassend nieuw repertoire van bekende Cubaanse composities en fusions met hedendaagse pop/rock/jazz muziek. Raìces Cubanas gaat terug naar het Cuba van vroeger en in de ogen van Cubanen wordt de groep als één van de beste vertolkers van de traditionele Cubaanse muziek beschouwd. In de nieuwe samenstelling voor het theaterseizoen 2020 wordt de groep uitgebreid van vijf naar zeven muzikanten en een zangeres. Allen zijn van geboorte Cubaans.

De zaal is deze avond ingericht met alleen statafels. Er zijn bij dus geen zitplaatsen. Tijdens de voorstelling is de bar in de foyer geopend. Kaarten kosten 21 euro en zijn te koop via www.hetonderdak.nl.

Bokkies vieren jubileum

Een selfie met Danny Froger tijdens zijn optreden bij het Bokkies-jubileumfeest. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Omdat de Bokkies dit jaar 22 jaar bestaan vierde carnavalsvereniging de Bokken op zaterdag 25 januari uitgebreid feest. De middag werd afgetrapt met een reünie voor iedereen die ook maar iets met de Bokkies te maken heeft gehad. Zaterdagavond was het daverende jubileumfeest Helemaal Hollands.

Natuurlijk waren veel oud Bokkies bij de reünie aanwezig, maar ook andere carnavalsverenigingen uit de Bollenstreek hadden de moeite genomen om de jarige Bokkies te komen feliciteren. De middag verliep zoals een gezellig verjaardagsfeest behoort te verlopen. De jarige trakteert en er werd gespeecht. Jan Regeer had voor deze gelegenheid een speciale Kuipzwam gemaakt waarin hij op een hilarische manier het ontstaan en het verleden van de Bokkies op de hak nam. De reünie werd ook voor John van Schooten een bijzondere middag. Hij werd namelijk verheven tot erelid der Bokken voor al het werk dat hij al sinds zijn jonge jeugd voor de Bokken, de jeugd en het bestuur heeft verricht.

De avond stond in het thema 'Helemaal Hollands' waar het massaal toegestroomde publiek werd getrakteerd op optredens van Danny Froger en John de Bever. Het was vooral Danny Froger die de sfeer perfect aanvoelde en het publiek bespeelde met zijn uitstraling, gezelligheid en geweldige meezingers. Het werd een fantastisch verjaardagsfeest. Het carnaval is in 2020 al vroeg gestart. Elke week zijn er al feesten, evenementen en activiteiten waarmee de Bokken feesten voor iedereen mogelijk maakt.

Bokkenbingo

Op vrijdag 31 januari is de grote Bokkenbingo. Om 20.00 uur gaan de deuren in Boerhaave open, de balletjes rollen om 21.00 uur. Voor de winnaars zijn echt grote prijzen zoals en Sonos systeem of een weekendje weg. Tijdens deze avond worden er vijf rondes bingo gespeeld, deelname kost 30 euro of 10 euro per ronde. Dit is anders dan vermeld in het magazine van de Bokken, een kleine rectificatie dus.

Verfrissend pianoduo Beth & Flo in Het Trefpunt

Elsbet Remijn en Claudette Verhulst toeren als Beth & Fo door binnen- en buitenland. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Het jonge pianoduo Beth & Flo concerteert op zaterdag 15 februari in Het Trefpunt (Herenweg 80) met de muziekvoorstelling Rachtime.

De dames Elsbet Remijn en Claudette Verhulst leerden elkaar kennen aan het conservatorium in Den Haag. De passie voor muziek was overduidelijk, maar ze vonden nog een gezamenlijke liefde, namelijk theater. Met deze combinatie maakten ze al diverse programma's en toerden door binnen- en buitenland. Op hun palmares staan onder andere het boks-concert Slaande ovatie en een concert speciaal voor baby's tijdens het Grachtenfestival. Een klassieke concert met werken van Rachmaninov, Gershwin en Saint-Saëns gelardeerd met een vleugje theater. Braaf op de pianokruk blijven zitten is er in ieder geval niet bij.

Kaartverkoop

Het concert begint om 20.30 uur en een kaartje kost 20 euro inclusief pauzedrankje. De verkoop loopt via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3). Ook is het mogelijk om van tevoren van een Valentijnsmenu te genieten. Meer op www.theaterhettrefpunt.nl.

Voorstelling Ollie Trollie

Sassenheim n Theater de Vliegende Koffer speelt op zondag 9 februari om 15.00 uur de jeugdvoorstelling Ollie en Trollie en Mannetje Lampekap in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Het optreden is geschikt voor kinderen vanaf drie jaar.

Ollie Trollie en Mannetje Lampekap is een sfeervol verhaal met grote poppen. Ollie Trollie komt graag bij oma Hillie Trol en vraagt dan het verhaal over Mannetje Lampekap voor te lezen. Dan gebeurt er iets heel ergs; het leeslampje van oma Trol is plotseling verdwenen. Wat nu? Hij gaat op zoek naar het verdwenen lampje en ook naar Mannetje Lampekap. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

Gratis naar Boerhaave

Regio n De stakingen van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs eind januari gaan door. Daarom is Rijksmuseum Boerhaave op donderdag 30 en vrijdag 31 januari de hele dag gratis te bezoeken voor kinderen en een begeleider. Avonturiers kunnen op expeditie in de doe-tentoonstelling 'Schateiland' (vanaf zes jaar). Voor hen die meer van getallen houden, is er de familietentoonstelling Spelen met wiskunde en Wiskunderoute (vanaf acht jaar). Kinderen ontdekken de wondere wereld van hun eigen lichaam met een ´dokterstas´ (acht tot twaalf jaar) of gaan op verkenningstocht langs de maan, de planeten en de sterren in de tijdelijke tentoonstelling Kosmos: Kunst & Kennis. Boerhaave is te vinden aan de Lange St. Agnietenstraat 10 in Leiden.

De hersenen gezond houden

Sassenheim n In het kader van de collecteweek van de Hersenstichting organiseert Bibliotheek Bollenstreek in samenwerking met Welzijn Teylingen de lezing 'Hoe houd ik mijn hersenen gezond? Deze lezing is plaats op woensdag 5 februari om 20.00 uur in de bibliotheek van Sassenheim (Kerklaan 42). Toegang voor leden bedraagt 5 euro, voor niet leden 6,50 euro.

Evensong in Julianakerk

Sassenheim n In de Julianakerk (Julianalaan 6) is op zondag 2 februari om 17.00 uur een Evensong, dat is een vesper in de stijl van de Anglicaanse Kerk. Zo'n viering heeft een vaste orde waarin een aantal teksten in elke Evensong terugkomt, zoals het Magnificat (de lofzang van Maria). Het koor 'Canticum Vocale' zingt onder leiding van Ad de Joode en Anton Doornheim speelt het orgel. Hendrik Betting is de voorganger. De Evensong is geen concert, maar een muzikale eredienst voor muziekliefhebbers.

Boekverkoop

Sassenheim n In de bibliotheek (Kerklaan 42) is weer een verkoop van afgeschreven jeugd- en volwassenenboeken en tijdschriften. De boeken kosten 50 eurocent per stuk, of 2 euro voor vijf boeken. De verkoop loopt tot 1 maart.

Foreholte wint derby van Teylingen

Stijn Vergeer wint goud bij de Jongens Mini. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Na afloop keken supporters en spelers van Teylingen elkaar vertwijfeld aan. Een kleine zestig minuten was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Het was uitsluitend wachten geweest op de openingstreffer van de Sassenheimers. Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Verduijn stonden juist zij met lege handen, terwijl heel Voorhout in polonaise vanaf het veld de kantine in verdween.

Sten Admiraal geeft de voorzet waaruit Rick Brabander de 1-0 maakt. | Foto: pr./Jeannette Kloet Foto: pr./Jeannette Kloet

Onmiddellijk na de start vloog de ploeg van trainer Lagendijk uit de startblokken. Met name aanvallende middenvelder Mike van der Zon sleurde de ploeg naar voren richting het doel van Matthijs Guijt. Zijn eerste schot werd weliswaar door de Voorhoutse doelman gekeerd maar zette de toon voor de gehele eerste helft. Foreholte werd op eigen helft vastgezet en de druk op het Voorhoutse doel was intens. Het regende, soms ook onnodige, hoekschoppen die van zowel de linker- als de rechterkant ook strak genomen werden door die zelfde Van der Zon.

Onder druk

De thuisploeg kwam niet verder dan met man en macht verdedigen en het opruimen van de bal richting het doel. De ploeg van trainer Bloemheuvel kon zich niet onder de druk van Teylingen uit voetballen en Teylinger-goalie Wessel Zonjee hoefde niet in actie te komen. Kenmerkend voor het duel en mooi om te zien waren de voortdurende lijf-aan-lijf duels tussen spits Sepehr Safi en centrale verdediger en debutant Job Mannaart. Safi werkte als een paard, maar kreeg van de verdediger geen enkele ruimte.

Meer grip

Na rust kwam Sam Witkamp voor Tim Gorter en Teylingen trok in het eerste gedeelte van de tweede helft de ingezette aanvallende lijn door. Opnieuw was er een grote kans voor Mike van der Zon, maar weer vond hij doelman Guijt op zijn weg. De Foreholte-aanvallers lagen aan de ketting bij hun verdedigers en spits Sam Lemmers kon niet worden bereikt. Door een kleine tactische aanpassing op het middenveld kreeg Foreholte wat meer grip op dat deel van het spel en kwam daardoor meer op de helft van Teylingen.

Corner-kunstje

De thuisploeg begon mogelijkheden te krijgen. Eerst was het Rick Brabander die vanuit een korte corner met Sten Admiraal zijn schot vanuit de vingertoppen van Zonjee via de lat over zag gaan. Daarna was het de beurt aan Admiraal die zijn inzet gesmoord zag worden in de verdediging. In de 57e minuut kreeg Foreholte een betwiste vrije trap op zo'n 18 meter van het doel die ogenschijnlijk op een knullige manier verprutst leek te worden. Maar toen half Teylingen even niet oplette ging Sten Admiraal met de bal richting de achterlijn. Zijn lage voorzet werd door Brabander diagonaal binnengeschoten (1-0). Tien minuten later moest centrale verdediger Kevin Driessen naar de kant met een blessure. Juist op dat moment herhaalden Brabander en Admiraal hun korte corner-kunstje, maar nu van de rechterkant. De opnieuw lage voorzet van Admiraal werd van dichtbij in het centrum van de verdediging door Sam Lemmers binnen getikt (2-0).

Strijd en passie

Natuurlijk was de wedstrijd nog niet beslist. Teylingen wisselde verse krachten in de wedstrijd. De spitsen probeerden door positiewisselingen de automatismen voor de Voorhouters lastiger te maken. Lemmers, die naar de rode kaart solliciteerde, werd door trainer Bloemheuvel preventief naar de kant gehaald. In de laatste fase wisten de Voorhouters het spel 'dood' te maken. Nog één keer moest Matthijs Guijt handelend optreden bij een gevaarlijke inzet van invaller Tommy Bemelman, maar daarna gingen de rood-witte armen in de lucht om vervolgens gelijk de handen van de tegenstander te gaan schudden. Het was een heuse derby geweest met strijd en passie binnen de lijnen en vieren in gezamenlijkheid daarbuiten.

Nederlandse titel voor zwemmers ZV Sassenheim

Robert Langeveld, Frank van Nobelen, Arjan Buijse, Rene de Bruin zijn Nederlands kampioen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Een groep enthousiaste masterzwemmers van Zwemvereniging Sassenheim nam deel aan de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen korte baan (ONMK kb) in Rotterdam. Ze werden Nederlands kampioen op de estafette 4x200 vrije slag.

De ONMK van afgelopen weekend zijn bedoeld voor volwassen wedstrijdzwemmers. Tijdens deze negentiende editie van de ONMK korte baan is er een recordaantal deelnemers in de leeftijd van 19 tot en met 92 jaar gestart. Vrijdagavond is door vier heren van ZV Sassenheim de estafette 4x200 vrije slag gezwommen. Zij zijn gestart in de categorie 160+. Een categorie wordt bepaald door de vier leeftijden van de zwemmers bij elkaar op te tellen. Er ontstaan dan categorieën als 80+ 100+ 120+ tot en met 240+. Bij de ONMK starten alle categorieën door elkaar.

Stabiele tijden

De concurrentie van de Sassenheimse heren startte in eerdere series, dus dat maakte de wedstrijd spannend tot aan het eind. Rene de Bruin opende de strijd met een mooie 2.21.16. Arjan Buijsse en Frank van Nobelen zwommen als tweede en derde zwemmer allebei een mooie 2.20. Robert Langeveld zwom als laatste en tikte aan met een tijd van 2.19.85. Gelijk was duidelijk dat de heren met deze stabiele tijden en een schitterende eindtijd van 9.22.80 de Nederlandse titel hebben behaald.

Andere afstanden

Op zaterdag en zondag zijn er ook diverse andere individuele zwemmers aan de start verschenen. Zo is er nog meegedaan op de 50 rug, 200 rug, 50 vrij, 100 vlinderslag en 4 x 50 wisselslag. Er zijn mooie tijden gezwommen, maar is er geen eremetaal meer gewonnen. Rianne Hofland (30+) en Eveline Meeuwissen (45+) kwamen nog heel dicht bij een bronzen medaille op de 200 rugslag, maar helaas was het snel niet snel genoeg. Beide dames eindigde op de vierde plaats in hun categorie.

Opnieuw verlies Ter Leede

Sassenheim n Ter Leede weet ook tegen Barendrecht de nul niet te houden. Op sportpark de Roodemolen maken de gasten gebruik van de kwetsbaarheid van Ter Leede bij standaardsituaties. Na negentig minuten voetbal staan de 0-3 op het scorebord.

Ter Leede start met Daan Prins weer in het doel, maar zonder de herstellende Robert Steemers. Bij Barendrecht staan Emilio Samsei en Ramy Salem in de basis voor de geschorste Jarik Dorst en de niet geheel fitte Tim Eekman.

Thuisploeg in de aanval

Het eerste wapenfeit is voor Ter Leede als Ian van Otterlo passt op de op links weglopende Joey van den Berg die een schot op doelman Van der Ploeg afvuurt. Hierna is het Marouane Bakour die ook op links doelman Prins op de proef stelt, maar die houdt net op tijd de benen gesloten. Even later hoopt Barendrecht op een penalty als Salem bij Darazzi binnen de zestien over de knie gaat, maar scheidsrechter Brito Roque wuift dit weg.

Ter Leede geeft Barendrecht in de eerste omwenteling redelijk partij, maar toch gaat het met een 0-1 achterstand de rust in door een treffer van Marouane Bakour in de 41ste minuut.

Nog meer doelpunten

Na de thee komen Robert Steemers en Jordly Petronia in het veld voor Limon en Mouchih en zij moeten al na zeven minuten toezien hoe Barendrecht de voorsprong uitbreidt. Op links mag Barendrecht na een overtreding van aanvoerder Boelee een vrije trap nemen en Peter de Lange doet zijn naam eer aan door in de doelmond hoog opspringend alle Ter Leede-verdedigers onder zich te houden en hij kopt hoog en onhoudbaar in de rechterhoek: 0-2.

Ter Leede zoekt de aansluitingstreffer en Toon Zwetsloot krijgt na een combinatie de kans, maar zijn schot gaat over. Barendrecht maakt gebruik van de ruimte geboden door het aandringende Ter Leede en na een corner van Steemers op links counteren zij in de 83ste minuut bekwaam. Emilio Samsei kan doorstomen en geeft de genadeklap (0-3).

Schaatser Vergeer districtskampioen

Warmond n De jongste rijders streden op zaterdag 25 januari om het kampioenschap van KNSB district Sassenheim. De Leidse IJshal was al vroeg vol met de bijna 100 schaatsers. Stijn Vergeer (WIJC) werd districtskampioen bij de Jongens Mini. Hij was zowel over twee ronden als over één ronde de snelste in zijn leeftijdscategorie.

Bij de district kampioenschappen voor Mini's (8 en 9 jaar) stonden er acht rijders van de Warmondse IJsclub aan de start. Bij de meisjes eindigde Iris Greefhorst, ondanks val, toch nog op een elfde plaats. Haar tweelingzus Josien werd veertiende. Mina Visser eindigde als twintigste en Kirsten van Evert stond op plek 42.

Bij de jongens werd Stijn Vergeer dus eerste, Floris Mingelen twaalfde, Cas Hogenboom negentiende en eindigde Just Fleurke op plek 24.

Stefanie Koot van de Warmondse IJsclub was geselecteerd voor het Nederlands Pupillen Toernooi in Groningen. In het eindklassement werd zij zeventiende. Mara Vergeer (STS-KGM) eindigde in deze wedstrijd bij de Meisjes pupillen B als achtste.

Sport kort

Redactie n Benieuwd naar het sportweekend in Teylingen? De wedstrijdverslagen staan vaak vanaf zondagavond al op www.deteylinger.nl. Ook een verslag insturen? Dat kan naar redactie@deteylinger.nl. De deadline voor de krant is iedere maandag om 12.00 uur.

TOP komt er niet aan te pas tegen DVO

Sassenheim n In de uitwedstrijd tegen DVO/Accountor ging de wedstrijd tot 6-6 gelijk op. Daarna nam DVO, nummer zeven van de ranglijst, de wedstrijd over en wist het met veel inzet en een zuiver schot de koploper te verslaan. TOP kon geen vuist maken en had geen antwoord op het goede en bevlogen spel van DVO.

Het goede nieuws was dat Celeste Split wel weer inzetbaar was, zij startte op de bank. De opstelling van TOP was ongewijzigd ten opzichte van de afgelopen drie weken. In een volgepakte sfeervolle sporthal begon DVO heel voortvarend door binnen drie seconden de eerste goal te scoren. Het antwoord was er al snel van Frank Mostard en Sanne Jousma. Dit was achteraf de enige keer dat TOP een voorsprong had in deze wedstrijd. Tot 6-6 was de wedstrijd in evenwicht, daarna begon de doelpuntenmachine van DVO onder aanvoering van topschutter Gert Jan Meerkerk te lopen. TOP had het verdedigend erg zwaar en was niet in staat zelf goede aanvallen te spelen. Daarbij had de ploeg ook wel pech in de afronding want zeker vier ballen stuiterden weer uit de korf.

DVO-dames op schot

DVO speelde met veel bezieling en elk doelpunt werd met luid gejuich gevierd. TOP oogde gelaten en liet verdedigend te gemakkelijk veel schoten toe. Het was alleen aanvoerder Mick Snel die zich in scorend opzicht kon onderscheiden, maar er moest teveel van zijn kant komen. In tegenstelling tot veel voorgaande wedstrijden waarin de TOP-dames dominant waren, waren het ditmaal de DVO-dames die met weinig kansen er met rust al zeven hadden gescoord. De kleedkamers werden met 16-11 opgezocht.

Onvoldoende

Waar normaal gesproken de kracht van TOP ligt om in de tweede helft met een goed (aangepast) plan de wedstrijd te kantelen, lukte dat in deze wedstrijd helemaal niet. Na de fraaie 16-12 van Snel met één hand, nam DVO het scoren weer over en het verschil werd groter. Het lukte TOP maar niet om in de wedstrijd te komen en zo werd al snel duidelijk dat de wedstrijd verloren zou gaan. Celeste Split was na haar blessure het scoren gelukkig nog niet verleerd en zij kon de laatste tien minuten nog wel iets aan de score doen, maar deze goals waren onvoldoende. De concentratie was totaal weg in de slotfase en zo kon DVO een ruime en zeer verdiende 28-21 overwinning boeken.

TOP-speler Frank Mostard analyseert op de website van de club de wedstrijd. "Vooral verdedigend ging het niet goed. In de eerste helft hadden we er al zestien tegen en dat waren er veel te veel. Natuurlijk, DVO schoot goed maar de fout bij ons was dat we veel te weinig druk op de verdediging gaven. Als je als team die vrijheid krijgt en je bent zuiver dan kom je helemaal lekker in de wedstrijd. Aanvallend vond ik dat we niet eens zo slecht begonnen maar het werd wel minder. Dan kun je nooit de wedstrijd draaien. Maar de eerste oorzaak was de slechte verdediging van ons". TOP blijft op de eerste plaats staan, maar de onderlinge verschillen worden wel kleiner.

Oranje Fonds zoekt vrijwilligers voor NLdoet

Regio n Het Oranje Fonds is op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor een ander tijdens NLdoet 2020. Op 13 en 14 maart organiseert het Fonds voor de zestiende keer de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op deze dagen zijn in heel het land duizenden activiteiten te vinden waarbij iedereen zich een dag(deel) belangeloos in kan zetten voor andere mensen. Aanmelden kan via www.nldoet.nl.

Of je nu van koken, tuinieren, klussen, schoonmaken of spelletjes spelen houdt, er is voor ieder wat wils tijdens NLdoet. Omdat er zo veel activiteiten in heel het land georganiseerd worden, is er altijd een te vinden die past. Denk aan het organiseren van een uitstapje voor ouderen of meedoen aan een spelletjesmiddag voor mensen met een beperking. Maar het is ook mogelijk mee te helpen bij het opknappen van een dorpshuis, het aanleggen van een buurtmoestuin of het schilderen van de hekken van een kinderboerderij.

Belangeloos iets doen

NLdoet is voor veel mensen een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. Het Oranje Fonds wil de deelnemers laten ervaren dat vrijwilligerswerk niet alleen heel fijn is voor degene die geholpen wordt, maar dat het ook heel leuk is voor de vrijwilliger zelf. Mensen beleven er plezier aan belangeloos iets voor een ander te doen, en doordat er een gigantische keuze aan activiteiten is, kan iedereen iets vinden dat bij hem of haar past. Daarnaast ziet het Oranje Fonds NLdoet als een ode aan de vele vrijwilligers die zich inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de Nederlandse samenleving. Zij maken het verschil in ons land.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld.

Verdiende overwinning voor handbalsters Foreholte tegen Quintus

Keepster Anne de Vries houdt op belangrijke momenten het doel schoon. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Foreholte kreeg vorige week nog klop van de koploper, maar daarachter is het op de plaatsen vier tot en met zeven spannend. Tegen Quintus pakte Foreholte wel de verdiende punten.

DVO-spits Gert Jan Meerkerk in de aanval tegen Mick Snel. | Foto: René van Dam Foto: pr./René van Dam

De start was niet voor de thuisploeg. Quintus kwam binnen drie minuten op 1-3 voorsprong. Ondertussen waren er al wat gele kaarten uitgedeeld en keerde de score in het voordeel van Foreholte na acht minuten. Het was hard werken voor ieder puntje, wat het spel ten goede kwam. Lang bleven de twee doelpunten voorsprong staan voor Foreholte, maar na 20 minuten kwam Quintus terug. De focus lag te veel bij de cirkelspeler waardoor de opbouwsters van Quintus tot scoren konden komen. Tot aan de rust bleef het gelijk op gaan. Met een ruststand van 15-15 wist Foreholte wel dat Quintus niet zomaar te verslaan was.

Vijfde plaats

De focus van Foreholte was na de rust gericht op het spel. Dat wierp zijn vruchten af en ze kwamen op vier punten voorsprong. Tijdstraffen konden Foreholte niet weerhouden om te scoren in ondertal (vier tegen zes spelers) en het verdedigend nog dichthouden. Daarnaast kwamen er een aantal mooie reddingen van keepster Anne de Vries. De thuisploeg liep uit naar een gat van vijf punten. Quintus wist het terug te brengen tot twee, maar zag Foreholte het laatste doelpunt van de wedstrijd scoren. De wedstrijdpunten bleven na de 31-28 overwinning dan ook in Voorhout. Foreholte stijgt door de overwinning naar de vijfde plaats.

The Bassets te laat bij de les tegen 't Gooi

Spelverdeler Mark van Loon op weg naar de doellijn. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n The Bassets wist grootmacht 't Gooi niet te verrassen. In Naarden verloren de bezoekers met 32-19.

In de eerste helft schoot 't Gooi uit de startblokken, terwijl The Bassets nog in zijn ritme moest komen. Bij 't Gooi liep het direct goed. Bij het bereiken van de rust stond de thuisploeg dan ook al met 22-0 voor. Dit gat was voor The Bassets te groot om nog voor een stunt te zorgen. In de tweede helft kwamen de Sassenheimers na wat tactische omzettingen beter in de wedstrijd. Ze wisten nog 19 punten te scoren, maar het verschil met 't Gooi was al te groot.

Op zaterdag 1 februari speelt The Bassets de thuiswedstrijd tegen Castricum.

Sportprijs: laatste week om sporters te nomineren

Teylingen n Jaarlijks belonen de gemeente Teylingen en de Stichting Sport Promotie Teylingen de sporthelden uit Voorhout, Warmond en Sassenheim met de Sportprijzen Teylingen. Nomineren voor alle categorieën kan tot en met vrijdag 1 februari.

De jaarlijkse sportprijs gaat naar de beste sportman, sportvrouw of sportploeg. Daarnaast wordt ook de Talentenprijs uitgereikt. De Talentenprijs is voor de beste sporter, sportster of sportploeg tot 18 jaar. Nomineren kan via www.sportcafeteylingen.nl.

Sportbegeleidersprijs

Daarnaast is de jury ook op zoek naar vrijwilligers of professionals die het sporten voor anderen mogelijk maken. Scheidsrechters, trainers, coaches; ook hun bijdrage is topsport. Personen nomineren voor de Sportbegeleidersprijs kan ook tot en met 1 februari via www.sportcafeteylingen.nl.

De uitreiking van de Sportprijzen Teylingen is op vrijdagavond 6 maart tijdens het speciale Sportcafé bij Dekker Warmond. De Sportprijzen worden georganiseerd door Stichting Sport Promotie Teylingen en de gemeente Teylingen.

Adest geeft algemene muzikale vorming

Sassenheim n Deze maand start Drum- en Showband Adest Musica met een nieuw opleidingsprogramma voor kinderen vanaf vijf jaar. De kinderen krijgen tijdens deze Algemene Muzikale Vorming spelenderwijs de beginselen van muziek, ritmiek en notenleer. Ook maken zij kennis met alle muziekinstrumenten binnen Adest Musica.

Bij dit speciaal op maat ontworpen les programma krijgen de kinderen in twee delen de Algemene Muzikale Vorming (AMV) aangeboden. In het eerste deel leren zij de verschillende waarden van de noten kennen en leren zij deze in diverse ritmes te spelen. In deel twee van de opleiding komen hier met behulp van een klokkenspel de toonhoogtes van de noten bij. Naast de algemene lessen krijgt ook ieder kind een stukje maatwerk aangeboden. Ieder kind krijgt dan les op zijn/haar eigen niveau. Na het doorlopen van beide delen en bij voldoende beheersing van de lesstof krijgen de kinderen een instrument naar keuze en kunnen zij doorstromen naar het Aspirantenorkest. De lessen worden gegeven door een professionele docent.

Iedere zaterdagochtend worden de lessen gegeven in ons clubgebouw 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De lessen zijn van 10.00 tot 10.45 uur. Voor meer informatie, bel naar Annet van Kesteren via 06-45620269 of stuur een e-mail naar adestkids@adestmusica.nl.

Vakantie

Nu ik niet meer werk, heb ik eigenlijk altijd vakantie. Of nooit meer, het is maar hoe je het bekijkt. Alles gaat wat trager. Dat kan ook, omdat ik meer tijd en minder energie heb. Ik haal die beide nog wel eens door elkaar: dan heb ik geen tijd en neem ik teveel hooi op mijn vork. Maar ik leer snel, gelukkig. Onthaasten, heb ik gemerkt, gaat het beste op de dagen dat de hond hier is. Hij is half van mij en half van onze dochter. Omdat we, toen zij uit huis ging, het er niet over eens konden worden welke helft nu van wie was, hebben we besloten de hond heel te laten en de tijd waarin we hem hebben, te verdelen. De hond pendelt sindsdien tussen haar huis en het onze. Kobus-ouderschap, noemen we het. Bij haar is-ie het liefst, dat moet gezegd. Maar om daar te komen moet hij twee trappen op en dat doen honden niet graag. Bij ons bivakkeert hij gelijkvloers, dat verzoent hem met z'n Warmondse dagen. Hier gaat hij 's morgens met mij naar het bos van Krantz. Een perceel ter grootte van een postzegel, maar helemaal een echt bos. Er lopen zoveel paden dat je makkelijk elke keer een andere wandeling kunt maken. Voor de hond maakt dat niet uit: honden zijn gewoontedieren. Op steeds dezelfde kruispunten loopt hij hardnekkig rechtdoor terwijl ik links of rechts wil. Soms krijgt hij z'n zin. Soms niet. Compromis is alles. Ik heb ontdekt dat ik in dat bos, met de hond, op m'n dooie gemak, even helemaal met vakantie ben. Sommige mensen zijn pas weg wanneer ze een weekendje op de Bahama's combineren met een dagje shoppen in New York. Anderen rusten niet voordat ze de toppen van de Himalaya hebben bewandeld. Hoe ver moet een mens gaan, om rust te vinden? Ach, je neemt jezelf overal mee naar toe. Zo loop ik daar, met m'n nog steeds een beetje te volle leven even opgevouwen in m'n binnenzak. Alsof het er allemaal niet is. Alleen ik en die hond. Vakantie voor de prijs van één half uurtje! Domweg gelukkig in de Bollenstreek. En het mooie is: dat kan ook gewoon in je eigen straat. Alles is immers veel, voor wie niet veel verwacht…

ehvanderweide

Een dierbare verloren

Voorhout n De Rafaëlgroep Voorhout organiseert op woensdag 5 februari weer een bijeenkomst voor mensen die in hun naaste omgeving een dierbare hebben verloren. Het thema is aanvaardering. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Roef naast de Bartholomeuskerk (Herenstraat 47). De inloop is vanaf 14.15 uur. Voor vragen, bel naar Lenny van Dam via 0252-230457 of Greet Hoek via 0252-216363.

Mocht het vervoer een probleem zijn, neem dan ook contact op met deze dames. Zij kunnen ervoor zorgen dat belangstellenden opgehaald en thuisgebracht worden.

Woensdag 29 januari t/m 5 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Vivace; voorganger: Pastor Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting; 17.00 uur Evensong, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, geen informatie

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, eucharistieviering, voorganger: Pastoor M. Straathof

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: pastor dhr. F. v.d. Louw (Heemskerk)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur, uur Eucharistieviering met Cadans, voorganger: Pastor Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A. Alblas

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn (Heilig Avondmaal)

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur eredienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra