De Teylinger

11 september 2019

De Teylinger 11 september 2019


Veilig het schooljaar door

Een wolk van zeepbellen steeg omhoog bij De Springplank | Foto: Piet de Boer)

sassenheim n De Springplank ligt beschut tussen de hoge flats van Sassenheim. Wethouder voor onderwijs Arno van Kempen spreekt de kinderen en ouders op het schoolplein toe. ''De scholen zijn weer begonnen''. Hij doet een oproep aan automobilisten en andere weggebruikers op te passen in het verkeer. Kinderen zijn kwetsbaar. Met deze actie willen school, gemeente en alle schoolkinderen dat aan iedereen laten zien en horen.

Door Piet de Boer

Wethouder Arno van Kempen benadrukt tijdens zijn bezoek dat uit onderzoek in Teylingen gebleken is dat voor bewoners veiligheid op de hoogste plaats staat. Daar hoort ook de verkeersveiligheid bij. ''Jullie moeten veilig naar school kunnen.'' Dat gaan de kinderen bekend maken, door bellen te blazen.

Exra alert

Veilig Verkeer Nederland (VVN) die de actie jaarlijks organiseert, wil dat basisschoolleerlingen en middelbare scholieren extra aandacht krijgen in het verkeer. ''Ieder jaar zien we in de ongeval-statistieken een piek in de weken na de zomervakantie. Met name onder fietsende scholieren.'' In Nederland komt na de zomervakantie elke dag een complete schoolklas op de eerste hulp terecht door verkeersongevallen. De actie is vooral een aansporing voor automobilisten om extra alert te zijn op schoolgaande kinderen in het verkeer.

Veiligheid prioriteit

Dorien van Doeveren, directeur van De Springplank, bevestigt dat veiligheid voor de school heel belangrijk is. Er is veel aandacht voor de verkeerseducatie in de lessen. Veiligheid heeft prioriteit, zegt Dorien. Conciërge Mees gaat het spandoek van de VVN-actie ophangen. ''Nee, ernstige dingen zijn hier nooit gebeurd.'' Hij lacht. Het is een veilige school. Mees nuanceert: ''De kinderen lopen naar school met hun ouders of worden gebracht met de auto. Het is een rustige buurt. Kijk om je heen. Als hij dan toch iets gevaarlijks moet noemen, dan is dat klimmen op het dak van de school door sommige kinderen.

Aftellen

Na de toespraak van directeur Van Doeveren en wethouder Van Kempen komt het blazen van zeepbellen. Zelfs de leerlingen van de hogere groepen kijken er verlangend naar uit. ''Ik tel af, roept Arno van Kempen. ''Laat de mensen in Voorhout, Sassenheim en Warmond weten dat de scholen zijn begonnen. Zijn jullie er klaar voor? 10, 9, 8 . . . . 3, 2, 1. En blazen maar!''

Een grote bellenmassa kiest het luchtruim.

Een stralend bruidspaar

We
wilden het beslist hier vieren

Drie nieuwe buitenbanen voor SVV

Afscheidhuis n "Symbolen geven diepte aan werk en leven"

Weesfietsen vinden nieuw onderdak bij goede doelen

Burgemeester Carla Breuer wijst de eerste vijf fietsen toe aan Repaircafé Teylingen. | Foto: PR

sassenheim n Bijna tachtig 'weesfietsen' heeft de gemeente op station Sassenheim gered van een roestig levenseinde. Vier goede doelen konden na loting de fietsen of onderdelen daarvan mee naar huis nemen. De gemeente draagt zo bij aan recycling en duurzaamheid.

Door Piet de Boer

De vehikels zijn op 1 mei losgeknipt bij station Sassenheim. Daarna stonden de wezen dertien weken in de opslag. Eigenaren konden toen alsnog hun vervoersmiddel terugkrijgen. De weesfietsen bleven weesfietsen. Op maandag 2 september werden ze verdeeld over vier goede doelen: Vluchtelingenwerk Teylingen, Crisisopvang kinderen 's Heeren Loo, Stichting Syrische Vrouwen Nederland (SVNL) en Repaircafé Teylingen (RCT). Burgemeester Carla Breuer leidde de verdeling. Eerst worden de 'goede' exemplaren verdeeld. De eerste vijf fietsen zijn voor het repaircafé. Een boa toont het papier aan de aanwezigen. Ton Wijsman heeft voor het café in totaal negen rijwielen kunnen bemachtigen en een aantal losse zadels. ''We verkopen ze voor een zacht prijsje zegt coordinator Lisa aan de telefoon. ''Ze brengen tussen dertig en zeventig euro op.'' Belangrijker is dat de medewerker met 'afstand tot de arbeidsmarkt' met de fietsen werkervaring opbouwt en zo weer aan het werk komt. Misschien wel als fietsenmaker.

Fietsende Syrische vrouwen

De Stichting Syrische Vrouwen Nederland (SVNL) heeft zijn hoofdkantoor in Sassenheim. Deze belangenorganisatie ontving een aantal damesfietsen. Door welwillende medewerking van Ton zijn de fietsen ter plekke, op de voormalige milieustraat aan de Menneweg, rijklaar gemaakt. Drie vrouwen konden daarna op de fiets met opgepompte banden naar huis. De overgebleven afdankertjes met minder kwaliteit worden meegenomen om onderdelen te oogsten. Wat dan nog overblijft wordt verkocht aan een oud-ijzerhandelaar.

Pilot met praktijkondersteuner jeugdhulp

TEYLINGEN n B&W gaat de gemeenteraad vragen om een praktijkondersteuner Jeugd (POH) in te zetten in Teylingen.

Door Nico Kuyt

Het plan is om de POH als pilot voor de duur van 2 jaar aan te nemen. Ongeveer 45 procent van de ouders meldt zich bij de huisarts als er psychosociale problemen zijn in het gezin. Die hebben echter vaak onvoldoende mogelijkheden om de problematiek vroegtijdig te onderkennen en adequaat te behandelen of gericht te verwijzen naar jeugdhulp. Huisartsen verwijzen hierdoor vaak rechtstreeks door naar dure specialistische jeugdhulp. Met de POH Jeugd komt de gemeente de huisartsen tegemoet om patiënten beter en eerder te signaleren, te diagnosticeren en kortdurend te begeleiden. De POH draagt bij aan het inzetten van zo licht mogelijke passende hulp en aan het beter en gerichter verwijzen naar de meest passende jeugdhulp. Daarmee is er sprake van een kwaliteitsverbetering. Ook verwacht de gemeente een besparing op de kosten van jeugdhulp.

Dag van de Democratie in Teylingen

sassenheim n Op zaterdag 14 september is de Dag van de Democratie. Ook de Teylingse gemeenteraad doet mee!

Wilt u kennis maken met de democratie, de politiek en weten hoe u invloed kunt uitoefenen? Kom dan op zaterdag 14 september tussen 10.00 en 14.00 uur langs op het marktplein in Sassenheim!
De gemeenteraad neemt beslissingen over Teylingen. Geef de gemeenteraad ideeën in ruil voor een kopje koffie. Voor kinderen is er een limonadekoe. Ondertussen hoort de gemeenteraad ook graag hoe u denkt over uw straat, buurt, wijk of de hele gemeente. De raadsleden vertellen u graag hoe inwoners invloed kunnen uitoefenen en wat een wethouder of raadslid doet. Inwoners met ambities in de politiek kunnen zich opgeven voor de cursus 'Politiek actief' of zich aanmelden voor 'Gast in de Raad'. Ook kunnen inwoners zich aanmelden voor het burgerpanel en meedenken over diverse onderwerpen in de gemeente.

Geen direct verval bollenschuur

VOORHOUT n Het feit dat de monumentale bollenschuur Reisen & Zonen aan de Loosterweg na de brand nog niet wind- en waterdicht is, levert op de korte termijn geen direct verval op aan het pand. Dit antwoordt B&W op vragen van het CDA.

Het CDA uitte de vrees dat de conditie van het rijksmonument uit 1925 door de gaten achteruit gaat, en wellicht geheel verloren dreigt te gaan. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten, meent B&W. "Het feit dat het pand op dit moment niet wind- en waterdicht is, levert op de korte termijn geen direct verval op aan het pand. Vanwege de ligging van de openingen in de gevel is de hoeveelheid regenwater die het pand binnenkomt gering. Ook wordt dit snel weer weg geventileerd. De openingen in de gevel zijn verder gunstig voor het weg ventileren van het nog in het pand aanwezige bluswater", zo luidt het antwoord. Met de eigenaar is afgesproken dat voor de herfst maatregelen worden genomen. De gevelopeningen worden dan dichtgezet, met behoud van spuivoorzieningen voor luchtcirculatie. Inmiddels is de eigenaar begonnen met het dichtzetten van de zijgevel van het pand. Ook moeten er werkzaamheden aan de binnenzijde gedaan worden met betrekking op het verwijderen van materialen waar veel bluswater in zit en oud 'nat 'verpakkingsmateriaal. De gemmente ziet hierop toe. Gemeente en eigenaar hebben over alles contact met de Rijksdienst. (Nico Kuyt)

Gewijzigd plan Hof van Liduina

WARMOND n B&W heeft vorige week besloten in principe medewerking te verlenen aan een gewijzigd plan voor het bouwen van 28 woningen op de hoek Endepoellaan-De Weiden, het Hof van Liduina.

Ontwikkelaar Vorm moet wel aantonen dat wordt voldaan aan de milieueisen voor stikstofdepositie en er dienen aanvullende afspraken met Vorm worden vastgelegd. Eerder heeft Vorm aangegeven de woningen niet te kunnen bouwen voor de met de gemeente afgesproken verkoopprijzen vanwege onder andere de gestegen bouwkosten. Om tot een oplossing te komen in deze impasse heeft Vorm voorgesteld de woningen in het plan vervangen door zogeheten 'Conceptwoningen'. Dit zijn huizen die goedkoper gebouwd kunnen worden. De verkoopprijzen gaan iets omhoog. Vorm diende een principeverzoek in, waarover B&W nu besloten heeft om in principe hieraan medewerking te verlenen. De welstandscommissie gaat in hoofdlijnen akkoord met het plan. Vorm gaat nu de plannen verder uitwerken voor de nog in te dienen omgevingsvergunning voor het gewijzigde plan. Voorafgaand aan de indiening zal een inloopavond worden gehouden voor omwonenden.
(Nico Kuyt)

Een stralend bruidspaar!

In hun nieuwe, prachtige nestje in Voorhout blikt het kersverse bruidspaar terug op een hele mooie dag. | Foto: PvK

teylingen n Jaarlijks stappen er een aantal geliefden met elkaar in het huwelijksbootje dat in de gemeente Teylingen ligt aangemeerd. Op weg naar een gelukkige toekomst met elkaar. Vorige week woensdag was er echter een bijzondere huwelijksceremonie. De burgemeester die in haar eigen gemeente trouwt. In paviljoen 'Sassennest' in Park Rusthoff schoven Carla Breuer en haar geliefde Erwin Koenen elkaar in het bijzijn van familie en enkele vrienden de trouwringen om. De bezegeling van hun relatie.

Door Piet van Kampen

Joost van Doesburg in het debat. Hij verlaat de gemeenteraad. | Foto: archief Foto: Nico Kuyt

Voor beiden is het niet de eerste keer dat het jawoord werd uitgesproken. Zowel Carla als Erwin hebben beiden twee kinderen uit een vorig huwelijk. Hetgeen niet wegneemt dat ook een nieuwe verbintenis zoals zo vaak voor komt tot een nieuw en mooi vervolg op de levensweg kan leiden. Zeker als de kinderen hier volledig achter staan. De zonen Mathijs en Wilbert van Erwin en zoon Jort en dochter Aimée van Carla staan dit ook en dat is een prachtige basis om een nieuwe toekomst tegemoet te gaan.
Voordat Carla Breuer Teylingen's eerste burger werd, bekleedde zij dit ambt in Werkendam. Bij haar eerste officiële 'optreden' had zij een speech voorbereid een gaf die tijdelijk even in bewaring aan de gemeentesecretaris Erwin Koenen. 'Het was de eerste blik in zijn ogen maar het deed mij toen verder niets' biecht Carla op. Pas later ontluikte er iets tussen die twee en de klik was er. Cupido deed zijn werk. Na haar ambtsperiode in Werkendam wachtte haar het werk aan de Teylingse winkel. Inmiddels was het stel erg aan elkaar gehecht en Erwin verhuisde mee naar de ambtswoning in Voorhout. Trouwplannen waren vooralsnog niet aan de orde. Tot aan het veel besproken moment op dinsdag 4 maart van dit jaar.

Nu echt

Het was tijdens de Boerenbruiloft van carnavalsvereniging De Saksen op 4 maart waar beiden als boerenbruidspaar voor waren uitgenodigd. Boer Geert Geesing en boerin Trude van Teylingen leefden zich helemaal uit in hun rol. 'Het was allemaal perfect georganiseerd' prijst Carla de organiserende Saksen. Na de 'ludieke trouwerij' volgde het feest in 't Onderdak en daar was voor de feestende menigte een onverwacht moment-suprème. Boer Geert ging door de knieën en vroeg zijn 'fakebruid' nu echt serieus ten huwelijk. De enigszins verraste boerin antwoordde met een spontaan 'ja natuurlijk' en vanaf dat moment volgden de voorbereidingen voor de écht grote stap. Missie 'Boer zoek vrouw' geslaagd. Overigens had hij haar natuurlijk allang gevonden. Exact een half jaar later traden zij NU ECHT in het huwelijk zoals op de bruidstaart stond.
In hun nieuwe, prachtige nestje in Voorhout blikt het kersverse bruidspaar terug op een hele mooie dag. 'Wij wilden dit feest beslist in onze prachtige gemeente vieren' benadrukt Carla. 'Het is hier echt geweldig' Daarom hebben wij voor Park Rusthoff als trouwlocatie gekozen en van het heerlijke diner in de Tulphoeve in Voorhout genoten' geniet het paar nog na. Op vrijdag volgde er een receptie in Grand Café Jan van Brabant in Sassenheim waar vele tientallen handen werden geschud en wensen in ontvangst werden genomen. 'Het waren bijzonder mooie dagen voor ons' blikt het echtpaar eensgezind en zeer voldaan terug. 'We hebben ook zoveel felicitaties via de social media en kaarten gehad, bloemen, cadeaus en gelukwensen die allemaal hartverwarmend waren.'Een onvergetelijke dag om met veel genoegen op terug te zien' spreekt de burgermoeder haar welgemeende dank aan iedereen uit.

Horrorhaan teistert Sassemse buurt

SASSENHEIM n Er is bij de gemeenteraad een klacht ingekomen over een wat krachtig kraaiende haan in het Sassemse Mecklenburg. B&W gaat de zaak nauwgezet bestuderen.

door Nico Kuyt

De bewoner heeft een brandmail gestuurd naar de gemeenteraad over de overactieve haan. Het staat als ingekomen stuk op de agenda van de raadscommissie Bestuur van 11 september. "De zomertijd is voor veel mensen een mooie tijd. Heerlijk vroeg de tuindeuren open en gezellig buiten zitten ontbijten, krantje lezen en genieten. Maar voor heel wat inwoners van Teylingen is het bovenstaande niet altijd te doen", zo schrijft de klager. "Zo hebben wij in de buurt een kraaiende haan die een geluidssterkte in onze tuin gemeten heeft van 80 Decibel (Db). Op diverse sites is te zien dat 70 Db als zeer storend wordt ervaren en 90 Db als schadelijk. Daar zit de herrie van de haan van onze buren dus tussen in. Uiteraard hebben we de buren aangesproken, maar zoals dit vaak geldt zijn deze mensen niet voor reden vatbaar. Ook de huurbaas waar onze buren het huis van huren hebben we aangeschreven. Ook van die kant geen belangstelling voor ons probleem."

Tot slot heeft de bewoner melding gemaakt bij de buurtagent. "Maar die meldt terug dat hij niet kan optreden omdat de geluidsoverlast van een haan niet is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Teylingen. Wel wist hij te melden dat dit probleem vaak oorzaak is van burenruzies, ook in Teylingen. Verder verwees hij door naar eventueel de rijdende rechter. Mijn verzoek, namens meerdere bewoners van de Mecklenburg trouwens, is eigenlijk vrij simpel. Neemt u alstublieft in de APV op dat kraaiende hanen die meer dan 60 Db aan geluid produceren verboden zijn in de bebouwde kom van de gemeente Teylingen", aldus de door de haan gekwelde schrijver. Wat B&W denkt over het ijverige dier, dat zal later blijken.

Bewoners willen onderzoek voor aanleg skeelerbaan

WARMOND n De Milieudefensie Leiden en omgeving en enkele bewoners aan de rand van de Leidse Merenwijk willen dat er vóór de aanleg van de skeelerbaan op het terrein van de Warmondse IJsbaan er een natuuronderzoek wordt uitgevoerd. Doet de gemeente dat niet, dan zullen zij een handhavingsverzoek indienen bij de provincie.

door Nico Kuyt

De groep heeft onlangs een brief gestuurd naar B&W. Zij wijzen erop dat zo´n onderzoek verplicht is. Dit is opgenomen in de Quick Scan Natuur Teylingen. Het onderzoek is onder andere noodzakelijk omdat er mogelijk geschikte verblijfplaatsen zijn voor vleermuizen of holenbroeders (strikt beschermde soorten). Daarnaast zijn er ook in dit deelgebied mogelijke locaties voor de pad, de bruine kikker en de rugstreeppad. Ook kunnen watergangen in het gebied gebruikt worden als migratieroute of foerageergebied door vleermuizen.

"Zouden de werkzaamheden toch beginnen, voordat het onderzoek daadwerkelijk is uitgevoerd, dan zouden wij ons genoodzaakt zien om een handhavingsverzoek bij de provincie in te dienen. Wij wijzen u nogmaals op het feit dat het betreffende gebied, in uw eigen Structuurvisie uit 2015 en in de Gebiedsvisie Veerpolder uit 2016 is omschreven als beschermde natuur. Het fungeert als groene buffer tussen Leiden en Teylingen; het groene hart loopt hier, tussen Leiden en Teylingen, verder door naar het westen en is juist hier op zijn smalst. Door de aanleg van de skeelerbaan zal deze groene buffer tot nul worden gereduceerd", zo schrijven zij aan B&W en wijzen verder op het brede verzet in de omgeving, uitspraken van de Vereniging betrokken Teylingers en van de Statenfracties van VVD en PvdA.

Gesteggeld

Over de komst van de skeelerbaan is jarenlang gesteggeld tussen gemeente, de ijsclub en de groep bewoners van de aanpalende huizen in Leiden. In januari spanden de bewoners een proces aan bij de Raad van State om de aanleg van de baan alsnog tegen te houden. Die verklaarde in februari het beroep ongegrond. De leden van ijsclub hebben begin augustus tijdens een ledenvergadering unaniem besloten om de baan aan te leggen ondanks de protesten.

Joost van Doesburg stapt uit de raad

TEYLINGEN n Na vijfenhalf jaar stopt Joost van Doesburg als raadslid voor de PvdA in de gemeente Teylingen.

door Nico Kuyt

Afgelopen zomer heeft hij voor zichzelf de balans opgemaakt of hij overal nog wel voldoende tijd en energie voor kan vrijmaken. Vorige heeft hij het bestuur van de PvdA en zijn fractiegenoten de uitkomsten medegedeeld, namelijk dat hij stopt raadslid. Hij heeft hiertoe een brief gestuurd naar burgemeester Carla Breuer.
Aan het begin van raadsvergadering neemt hij op 26 september afscheid van de Teylingse politiek. "Nu houdt dit avontuur voor mij op en kijk ik terug op een mooie tijd in de lokale politiek.
Ook kijk ik vooruit, want mijn strijd voor een eerlijkere en rechtvaardigere samenleving gaat onverminderd door. U hoeft geen speech van mij te verwachten want ik heb altijd alles wat ik wenste te zeggen reeds gezegd.
Ik wens de gemeente Teylingen, haar inwoners, de gemeenteraadsleden en het college bijzonder veel wijsheid, geluk en een beetje meer lef toe", aldus Van Doesburg.

Haven bij station Sassenheim maakt recreatief knooppunt compleet

sassenheim n Bij station Sassenheim realiseert de gemeente Teylingen een passantenhaven met medefinanciering van Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Na realisatie in 2020 is het recreatief transferium bij station Sassenheim compleet. Het wandelnetwerk en fietsknooppuntennetwerk lopen al langs deze P+R-locatie.

De aanlegplaats wordt achter het parkeerdek gemaakt, in de Zandsloot. Vanaf hier varen lage boten zo naar de Kagerplassen. In de haven komen 14 ligplaatsen.
De boten mogen maximaal enkele uren aanleggen (Kiss & Sail). Wethouder Marlies Volten is enthousiast over de passantenhaven: "Hiermee wordt ook over het water direct vervoer naar de Kaag en Leiden mogelijk."

Volgende zomer klaar

In september starten de werkzaamheden. Naar verwachting is de haven in de zomer van 2020 klaar voor gebruik. Tijdens de werkzaamheden draagt de aannemer zorg voor de verkeersveiligheid en beperken van eventuele overlast.

Aantrekkelijke verblijfsplekken

De passantenhaven wordt gerealiseerd vanuit het programma Leidse Ommelanden. In dit programma werken provincie Zuid-Holland en regiogemeenten samen aan duurzame stad-en landverbindingen en aantrekkelijke recreatieve routes.
Voor Teylingen vallen onder dit programma o.a. ook de wandel- en fietspaden in de Boterhuispolder, het Rondje Kaag, het wandelpad Roodemolenpolder, de Herontwikkeling Kagerzoom en de Ruïne van Teylingen.

Heerlijke middag ringsteken

voorhout n Afgelopen zondag 8 september stond het ringsteken te paard en met oude tractoren op het programma van de najaarsfeesten.

Met man en macht was er gewerkt om de rijbak vochtvrij te krijgen. De gegraven geulen hebben hun werk goed gedaan want onder ideale weersomstandigheden ging het ringsteken te paard om 13.00 uur van start. Met 11 deelnemers werd er als vanouds fanatiek gestreden om de prijzen. Een genot om te zien hoe de jonge deelnemers, zeer mooi uitgedost, zich van hun beste kant lieten zien. En zo waar ook nog menig ringetje wisten te steken. Terecht dat alle deelnemers uit handen van Kees van Rijk een welverdiende BRAVO-medaille omgehangen kregen. Nick en Mike Verdel vielen net buiten de prijzen en waren gedeeld 4e. Op de 3e plaats is geëindigd Gwen Boogaards met Bram. Tessa van Dijk wist 5 ringen raak te en te steken in 4 rondes. Dat was net niet genoeg. Zij werd 2e achter de mooi verklede Jelle van Duijn. Een terechte winnaar want hij had maar liefst 6 keer raak gestoken. De grote aanmoediging ging naar Kim Zwetsloot. Zij was met haar 3,5 jaar de jongste deelnemer met Topper. Ze deed het, verkleed als indiaan, niet onverdienstelijk want wist toch ook 2 keer raak te steken.

Tractoren

Om 15.00 uur ging het ringsteken met oude tractoren van start. Met 30 deelnemers een druk bezet veld van stekers. Dit jaar waren er 4 tractoren. Robbert, Bas, Leon en Dennis waren bereid gevonden om het parcours met de deelnemers rond te gaan. Er werd gereden over 3 ronden. Het beste totaal uit deze 3 ronden moest een winnaar opleveren. Er werd bijzonder goed gestoken want maar liefst 10 deelnemers hadden na 2 ronden de maximale score behaald. De laatste ronde en de uiterst kleine witte ring zou dus het verschil moeten maken. In deze ronde bleken 7 deelnemers over ijzersterke zenuwen te beschikken en staken beide keren raak. Bas Hijkoop en Jessica van Paridon hadden 6 keer raak gestoken en zouden gaan strijden voor de hoofdprijs en lieten 10 deelnemers achter die in de barrage moesten uitmaken wie met de bronzen medaille aan de haal zou gaan. Er moesten meerdere omlopen gereden worden en uiteindelijk bleek het Bram Piterse, die net voor Sjaak Ninaber en Stephan Hoogink het brons wegkaapte.


Maar het klapstuk en spektakel werd geleverd door Max en Jessica. De barrage duurde maar liefst 5 ronden lang. In de 5e ronde miste Max zijn 2e ring. Jessica rook haar kans schoon en ging onder grote opluchting met luid gejuich over de streep want zij wist beide ringen raak te steken en was daarmee de terechte winnaar. De drie kregen de prijzen uitgereikt door Kees van Rijk die hierbij werd geholpen door Stan Veens.

Jubileumjaar Crescendo Sassenheim officieel geopend

Huidige en oud-leden van Crescendo repeteren gezamenlijk voor 115-jarig jubileumconcert op 23 november. | Foto: PR

sassenheim n Op 4 september 1904 zag de Sassenheimse muziekvereniging Crescendo officieel het levenslicht. Nu, 115 jaar later, viert de hele vereniging samen met Teylingen de komende maanden feest. Afgelopen zaterdag werd het jubileumjaar officieel geopend door wethouders Arno van Kempen en Marlies Volgen in de Julianakerk in Sassenheim.

'Goed Gestemd' treedt op in Voorhout. | Foto: PR

Van heinde en verre kwamen huidige en oud-leden van Crescendo naar het 'thuishonk' aan de Julianalaan in Sassenheim om oude herinneringen op te halen, nieuwe te maken en natuurlijk muziek te spelen. "Jullie zijn een vereniging die er mag zijn; en daar zijn we trots op!", aldus wethouder Van Kempen tijdens zijn openingsspeech. Onder leiding van Dirk van der Niet, dirigent van het Groot Harmonieorkest van Crescendo, werkten alle drie de orkesten en oud-leden van Crescendo aan het muziekstuk 'High 5 for 115'. "Eventuele foutjes zullen we niet terugkoppelen aan het college", grapte wethouder Van Kempen. Het swingende werk 'High 5 for 115', speciaal gecomponeerd voor het 115-jarig bestaan door dirigent en muzikant Michel de Haas, zal tijdens het Jubileumconcert in Hotel Van der Valk Sassenheim op 23 november ten gehore worden gebracht. Kaarten voor dit concert zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Primera Sassenheim. Meer info: www.crescendosassenheim.nl.

Art gaat logeren in Trefpunt

WARMOND n Theatergroep Kijk Haar Nou komt op zondag 6 oktober met de kindervoorstelling Bart gaat logeren naar theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

Het gezelschap Kijk Haar Nou doet ook dit seizoen Het Trefpunt weer aan. Ditmaal spelen ze een voorstelling uit de Bart-reeks. Dit jongetje is dolblij, want hij mag een nachtje logeren bij oma & opa. In zijn koffertje zitten een pyjama, tandenborstel en natuurlijk zijn knuffel Poppelien. Maar nu het zover is, vindt hij het toch wel spannend. Wat moet je eigenlijk doen als je gaat logeren? Poppelien weet raad en helpt hem, zoals alleen poppen dat kunnen doen. Na afloop zijn er poffertjes voor alle bezoekers. De voorstelling begint om 15.00 uur. Een kaartje kost 8,50 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, 45 minuten voor aanvang aan de zaal of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Laatste kans inschrijven nieuw seizoen AMV

voorhout n De week na de najaarsfeesten start St. Cecilia met de AMV-lessen. Bij Algemene Muzikale Vorming leren kinderen van 7 tot 10 jaar blokfluit spelen, noten lezen, ritmes oefenen en muzikale kennis.

Een lesgroep bestaat uit 6 tot 8 leerlingen. In de tweede helft van het jaar introduceert de docent regelmatig een ander instrument tijdens de lessen. De kinderen krijgen de gelegenheid het instrument zelf vast te houden en hiermee geluid te maken. Na de cursus AMV bestaat de mogelijkheid eenvoudig door te stromen naar een ander instrument dat bij St. Cecilia gespeeld kan worden, zoals trompet, klarinet, saxofoon, dwarsfluit en bariton. De lessen AMV worden gegeven door Leroy van der Poel. Hij heeft zijn opleiding Docent Muziek afgerond aan het conservatorium in Den Haag. Een cursus AMV kost € 170,– per jaar, exclusief materiaal (blokfluit en lesboekje). De lessen starten in eind september. De lesdag is afhankelijk van het rooster van de docent. Inschrijven is mogelijk via het contactformulier op www.stceciliavoorhout.nl Voor vragen kunt u contact opnemen met Marleen van der Geer-Oomes via leerlingen@stceciliavoorhout.nl

Popkoor 'Goed Gestemd' in de Bartholomeuskerk

voorhout n Het alom bekende Voorhoutse Popkoor 'Goed Gestemd' pakt na de vakantie de draad weer op. Zondag 15 september (Open Monumentendag) is hun eerste optreden van het nieuw seizoen.

In de St. Bartholomeus zal het koor om 13.30, 14.30 en 15.30 uur optredens verzorgen. De toegang is vrij. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren naar het repertoire, die door het 76 leden tellende koor, met ondersteuning van de 'als je maar goed gestemd band' en geleid door dirigent Leendert-Jan Veldhuyzen, ten gehore zal worden gebracht.

Levend erfgoed bij Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder

Jessica van Paridon. | Foto: PR

WARMOND n In de Boterhuispolder is tijdens het Open Monumentenweekend ook levend erfgoed te bewonderen. Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder houdt zaterdag 14 september van 11 tot 16 uur een open dag met een boerenmarkt en diverse activiteiten.

Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder zet zich als Erkend Fokcentrum in voor het behoud van het inmiddels zeldzaam geworden oudhollandse runderras. Tijdens de open dag is er volop gelegenheid om de Lakenvelders te bewonderen en meer te horen over de lange historie van dit ras. Er is een boerenmarkt met lokale producten, een grote trampoline en er kunnen ritjes worden gemaakt met de ponykar.

De kudde is ook goed te zien vanaf het in de zomer geopende fietspad door het weidevogelreservaat in de Boterhuispolder. De kleinschalige Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder kiest nadrukkelijk voor agrarisch natuurbeheer. Vanuit een onlangs gerenoveerde 17e eeuwse turfschuur verkoopt familie de Willigen het duurzame Lakenvelder vlees van eigen boerderij. De Lakenvelder Boerderij is te vinden op Zijldijk 8 in Warmond, ook goed bereikbaar met het pontje over de Zijl.

Wandel door de Gouden Eeuw

warmond n Tijdens Open Monumentendag aankomend weekend is er ook weer een historische wandeling door Warmond op zondag 15 september. In deze speciale Jan Steen Editie nemen Anja Schrage en Astrid Hennekam de wandelaars mee door de Gouden Eeuw.

Er wordt op diverse locaties gestopt om even stil te staan bij een schilderij van de meester. Deze schilderijen zijn inmiddels op meerdere plekken in het dorp te vinden. Wat zei dat 'huishouden van Jan Steen' nou helemaal, was het een weerspiegeling van zijn leven of was Jan Steen meer een moralist? Op deze en andere vragen wordt dieper ingegaan en de wandelaar krijgt een kijkje in het Warmondse leven van de Gouden Eeuw. Hoe werd er geleefd, waar was men te vinden. Leuke weetjes uit die tijd op een interessante manier verteld.

De eerdere Jan Steen wandeling was zo populair dat Anja en Astrid er rekening mee houden de groep eventueel op te splitsen. De wandeling start zondag om 14:00 uur vanaf de Oude Toren, Laan van Oostergeest en duurt anderhalf uur. Aanmelden voor de wandeling via e-mail info@warmondaandekaag.nl of bij de VVV-winkel op de Gemeentehaven 3 of telefonisch via 071 301 0631.

"Symbolen geven diepte aan het werk en aan het leven"

Machtelt IJdo maakt een muurschildering vol symboliek. | Foto: EvE

Voorhout n Dit jaar is het tien jaar geleden dat het Afscheidshuis in gebruik werd genomen. Afgelopen maanden heeft het interieur een facelift ondergaan, inclusief een mooie, symbolische muurschildering. Op zondag 15 september is het Afscheidshuis open en kunt u het kunstwerk komen bekijken en de kunstenaar zelf ontmoeten.

Door Esdor van Elten

Maarten 't Hart komt vertellen over het monumentale LohmanorgelFoto: PR

In de tien jaar van haar bestaan hebben veel Voorhouters afscheid van hun overleden dierbare kunnen nemen in het Afscheidshuis. "Jaarlijks zijn er rond de dertig, veertig opbaringen", schat Wim Ouwehand , penningmeester van Stichting Begraafplaats Voorhout, in. De Stichting is verantwoordelijk voor begravingen in Voorhout en dus ook voor het Afscheidshuis. "Voordien werden overledenen opgebaard in Huize Agnes", herinnert Wim zich. "In 2006 is Huize Agnes gesloopt en om dat verlies op te vangen is het Afscheidshuis in het leven geroepen. Hier, op een unieke plek, middenin het dorp. Hoewel omringd door kerken zijn we echt algemeen van aard. Iedereen kan bij ons terecht. Onze stakeholders zijn, naast de Protestantse en Katholieke Kerk, ook de Gemeente Teylingen. Naast het Afscheidshuis is de Stichting ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats: "Gelukkig hebben we heel veel vrijwilligers die ons hierbij, en met tal van andere zaken, helpen", zegt Ouwehand dankbaar. Ook een begraafplaats is voortdurend in ontwikkeling: "Binnenkort gaan we het aantal urnenplaatsen uitbreiden. Er komen twee urnenmuren met in totaal 48 plekken bij." En ook het Afscheidshuis wordt up-to-date gehouden. "Het onderhoud was al prima in orde, dus er zijn geen grote ingrepen gedaan", zegt Wim over de vernieuwingen aan het Afscheidshuis. "Het is wel eigentijdser geworden, Er is nieuw meubilair aangeschaft en de verlichting is vernieuwd." Het is de bedoeling dat het Afscheidshuis huiselijkheid uitstraalt. "We zijn eigenlijk een verlengde huiskamer", legt Ouwehand uit. "De familie van een overledene kan hier in de periode tot de begrafenis de hele dag tot 's avonds 22.00 uur terecht. Dan is het goed om een prettige omgeving te creëren."

Voorhout vrij geïnterpreteerd

Onderdeel van het nieuwe interieur is een wandschildering. "Oorspronkelijk dachten we aan een fotowand of een schilderij", aldus Ouwehand. Om het idee vorm te laten krijgen wendde de Stichting zich tot Machtelt IJdo. De Voorhoutse kunstenaar studeerde aan de De Wackers Kunstacademie in Amsterdam en heeft een atelier in Leiden. Maar ze werkt ook op locatie: "Toen ik het hier zag wist ik dat het een muurschildering moest worden." Er volgden gesprekken met de stichting en het klikte. Dat is belangrijk, want een project als dit vraagt om vertrouwen." Machtelt bereidde zich grondig voor: "Dit is een bijzondere ruimte en mijn schildering moet daar echt iets aan kunnen toevoegen. Het was ook van het begin af aan duidelijk dat er iets Voorhouts in moest zitten." Het resultaat is een schildering vol symboliek: "Dat past bij een plek als dit. Symbolen geven diepte aan het werk, net zoals ze diepte geeft aan het leven."
Centraal in de schildering staan plekken die een Voorhouter meteen herkent: het Boerhaavehuis en de toren van de Sint-Bartholomeüskerk. "Torens fungeren als baken. En het is fijn om een baken in je leven te hebben", verduidelijkt Machtelt. Voor de meesten van ons minder herkenbaar, maar al even Voorhouts, zijn de bloemen en bomen in de schildering: "Elke boom die is afgebeeld, staat ook echt in het dorp", verzekert Machtelt.
Dat geldt ook voor de op de voorgrond staande 'Levensboom': "Die staat vast in de aarde. De takken staan voor de volgende generaties. Een van de takken tipt het water aan. Symbool voor verbondenheid met de overledene. Water heeft ook een prominente rol in de schildering: "Het stroomt er als het ware doorheen, op weg naar oneindigheid. Wie weet waar de stroom heen leidt? Het is net zo ongrijpbaar als het overlijden zelf." In het water schilderde Machtelt een paar zwanen: "Die staan voor liefde."

Monumentendag

Op de zondag van het Open Monumentenweekend, is het Afscheidshuis geopend en kunt u het vernieuwde interieur en de muurschildering komen bekijken. Machtelt zal zelf ook aanwezig zijn om uitleg te geven (en wellicht de laatste hand te leggen.) Het Afscheidshuis aan Herenstraat 51 is geopend van 12.00-17.00 uur.

Warmelda zoekt objecten voor WO2-tentoonstelling

Duitse soldaten trekken een V1-raketvliegtuig naar een stelling. De Duitsers wilden V1's ook vanaf Warmond op Londen afvuren;. | Foto: Bundesarchiv

warmond n De zomervakantie is nog maar net voorbij, maar het Historisch Genootschap Warmelda is al druk in de weer. Voor de viering van 75-jaar bevrijding (5 mei 2020) organiseert het genootschap volgend jaar namelijk een expositie met als thema "Warmond tijdens de Tweede Wereldoorlog".

Bij deze expositie zullen we vooral foto's van toen kunnen zien. De kiekjes van gemobiliseerde Nederlandse soldaten die, aanvankelijk, ontspannen op de Baan poseerden, zullen nog een glimlach opwekken. Maar andere foto's laten de ernst voor de oorlog zien: de gecrashte Lancaster in de Lakerpolder, de 'Waffenschein' van lokale NSB'ers, een model van de nooit afgebouwde V1-raketvliegtuig lanceerinstallatie, de legendarische SS-boom, en gelukkig uiteindelijk ook de bevrijding met geallieerde soldaten in de Dorpsstraat. En uiteraard zal er ook nooit eerder vertoond materiaal worden gepresenteerd. Zoals een reeks foto's van Duitse soldaten die, hoewel dat verboden was, in Warmond toch zijn gefotografeerd. Zeer zeldzaam materiaal!

links de gerenoveerde woning en rechts de te behouden historische bollenschuur. | Foto: PR

Maar het Historisch Genootschap Warmelda hoopt nog meer te kunnen laten zien. Heeft u of uw familie nog zaken in bezit die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben? Bijvoorbeeld oude foto's of documenten, rantsoenbonnen, typisch vaatwerk uit die tijd, of een oude helm of uniform? Het maakt niet uit wat, we lenen het graag! En kent u nog familieverhalen uit de oorlogsjaren, ook daar zijn we benieuwd naar. Neem contact per e-mail info@warmelda.nl.

Wethouder van Kempen reikt                         de HKV Restauratieprijs uit

voorhout n De restauratieprijs 2019 van de Historische Kring Voorhout (HKV) zal op zaterdag 21 september uitgereikt worden. Wethouder Arno van Kempen komt dan om drie uur bij Stan en Marjolein Uljee op bezoek om de onderscheiding te overhandigen.

De prijs toont de waardering van de HKV voor de renovatie van de voormalige bedrijfswoning op het adres Jacoba van Beierenweg 51 in Voorhout. De gerenoveerde woning van het ensemble is in de volksmond bekend als Van der Hulst – Bloemoord. De woning heeft nog veel originele details uit 1910. De HKV heeft ondersteuning gevraagd aan het Cultuur Historisch Genootschap Bollenstreek, die deze bekroning met de HKV restauratieprijs van harte onderschrijft. Wethouder van Kempen zal naar verwachting tijdens de prijsuitreiking uitgebreid stil staan bij de werkzaamheden die door Stan en Marjolein Uljee zijn uitgevoerd. Dat de HKV restauratieprijs dit jaar zal worden uitgereikt aan Jacoba van Beierenweg 51 te Voorhout is zowel een bekroning als een blijk van waardering voor het behouden en het zichtbaar houden van ons agrarische bollenverleden.

Herbestemmen & renoveren

Met deze erkenning hoopt de HKV dat er aanleiding is om ook de twee naastgelegen schuren, belangrijke bollenerfgoed, te herbestemmen en te renoveren. Er ontstaat momenteel een niet-agrarische lintbebouwing langs de Jacoba van Beierenweg met nieuwbouw. Die hedendaagse fraaie en vrijstaande woningen hebben geen directe relatie met het oorspronkelijke grondgebruik van de streek. Er is algemene steun voor het behoud van het agrarische bollenerfgoed langs de doorgaande wegen. Een juweel als de combinatie aan de Jacoba van Beierenweg 49-51 moeten we daarom koesteren.

Maarten 't Hart

warmond n Aan het programma van de Open Monumentendag in de Protestantse Kerk te Warmond op zaterdag 14 september is een optreden toegevoegd van Maarten 't Hart.

Hij zal tussen 13.00 en 14.00 uur uitleg geven over het monumentale Lohmanorgel (en wellicht bespelen). Ook signeert hij zijn nieuwe roman, 'de Nachtstemmer', De inspiratie daarvoor kreeg Maarten door de orgelstemmer van orgelrestaurateur Flentrop ,die ook het orgel in Warmond heeft gerestaureerd.

"Fijn, Ik mag weer aan het werk in Sassenheim"

Daniëlle aan het werk, samen met collega Monique Brandt. | Foto: EvE

Sassenheim n Op 17 september werkt Daniëlle Voet (39) precies vijf jaar bij Etos Hauwert in Sassenheim. Daniëlle heeft een verstandelijke beperking, maar dat weerhoudt haar er niet van om zichzelf nuttig te maken. En het team? Dat is ook blij met haar.

Door Esdor van Elten

In de bus onderweg naar Sassenheim vanuit haar woonplaats Hillegom kan Daniëlle zich echt al verheugen: "Ik mag weer naar de Etos." Niet om spulletjes te kopen, maar om te werken. Daniëlle maakt al vijf jaar deel uit van het team van Roniëlle Hauwert. Twee keer per week werkt zij in de winkel aan de Hoofdstraat. En het plezier straalt er van af als ze in de winkel bezig is met vakken vullen en spiegelen. "Ik maak ook schoon, ik veeg en ik help met de voorraad", vertelt Daniëlle met een grote lach op haar gezicht. Het liefst is ze toch in de winkel zelf bezig, want het contact met klanten vindt zij leuk. "Ik weet niet alles, maar als de vraag te moeilijk is dan roep ik gewoon een collega erbij." Het is niet Daniëlles eerste baan. Hiervoor werkte zij maar liefst twaalfeneenhalf jaar bij een winkel in Noordwijk. "Maar dat was wel een beetje ver reizen, en na zo'n tijd wilde ik wel eens wat anders", aldus Daniëlle. Ze besprak het met haar begeleider, Monique ter Veen. Zij werkt bij Stichting Raamwerk en fungeert naast begeleider ook als 'jobcoach'. "Daniëlle was er duidelijk over dat ze graag weer in een winkel wilde werken, en dan het liefst in Sassenheim", vertelt Monique. En dus liep Monique op een gegeven moment de winkel van Roniëlle in om te vragen of er misschien een plekje voor Daniëlle was. "Dat vond ik wel een uitdaging", herinnert Roniëlle zich. "Maar ik wist dat in een andere winkel ook iemand met een verstandelijke beperking werkte en dat beviel heel goed. Nadat ik het in het team besproken had besloten we met elkaar dat we het wilden proberen." Dat was een goede beslissing, blijkt al snel. Door haar beperking is Daniëlle natuurlijk niet voor alle werkzaamheden in te zetten, maar er is werk genoeg voor haar en wat ze doet, dat doet ze goed. Ze heeft ook hele creatieve manieren om met haar beperkingen om te gaan, merkt Roniëlle. "Zo vindt zij lezen best moeilijk en dat is lastig bij het uitpakken van de voorraad. Maar in plaats van te lezen kijkt Daniëlle naar de codes op de dozen, en dat gaat prima!"

Deel van het team

Twee andere dagen in de week werkt Daniëlle bij de dagbesteding van Stichting Raamwerk in Sassenheim. Daar doet zij 'licht industrieel werk', zoals dat heet. Toch vind ze het werk in de winkel leuker: "Hier heb je klanten. En het is ook minder druk om je heen." Monique snapt dat wel: "Daar is ze er ook gewoon één van velen. Hier is zij uniek zoals ze is. En toch gewoon een werknemer." "Ik vind de collega's leuk", voegt Daniëlle er aan toe. En dat is wederzijds: "We zijn allemaal erg blij met haar. Ze is echt deel van het team", benadrukt Roniëlle. "Ze is een meerwaarde voor de winkel. "En andersom is dit natuurlijk ook heel goed voor haar", voegt Monique er aan toe. "Doordat Daniëlle haar steentje bijdraagt groeit haar zelfvertrouwen en heeft ze meer plezier in het leven. Uiteindelijk wil iedereen toch gewoon nuttig bezig zijn." Het 5-jarig jubileum zal dinsdag 17 september niet onopgemerkt voorbijgaan, belooft Roniëlle. "Er komt in ieder geval taart!" Dat is, naast het werk, iets waar Daniëlle zich èxtra op gaat verheugen!

Kringloop Voorhout doneert weer

De Bokkies kregen een cheque van 1500, - | Foto: PR

voorhout n De zomervakantie is weer voorbij. Tijd voor de kringloopwinkel in Voorhout om weer te gaan doneren! Deze keer aan De Bokkies, jeugdafdeling van carnavalsvereniging de Bokken uit Voorhout.

De Bokken is in 1972 opgericht. In carnavalsjaar 1998 werd voor het eerst carnaval in Voorhout gevierd samen met jeugdraad van 11 'De Bokkies'. Dat betekent dat in 2020 'De Bokkies' 2 x 11 jaar= 22 jaar bestaan. Geheel in carnavalsstijl. De plannen voor het jubileumjaar zijn groots. Er is een commissie in het leven geroepen, die vanaf januari 2020 een heel aantal activiteiten organiseert samen met de Jeugd Clubs Voorhout en Scouting Boerhaavegroep. Een vossenjacht voor kinderen, een 11-Kamp, sportactiviteiten en een theatershow tijdens de kinderochtend. De samenwerking zorgt voor een grootschalige aanpak. Leuke dingen die de hele Voorhoutse jeugd van 4 tot (ongeveer) 16 jaar in actie kan brengen, want met elkaar spelen en sociaal contact is niet alleen leuk maar erg belangrijk. Joëlle van den Nouland zit in de 22 jaar Bokkies Commissie. Zij deed de aanvraag bij de Stichting Kringloop Herenstraat 63 Voorhout. "Wij organiseren deze activiteiten om de kinderen in Voorhout in het zonnetje te zetten", aldus Joëlle, "Wij willen dit jubileumjaar groots vieren met en voor de jeugd." De vrijwilligers van deze winkel staan natuurlijk achter deze plannen. In de vorm van een cheque is een bedrag van EUR. 1.500,-- uitgereikt, waarmee de commissie een groot deel van de organisatie kan bekostigen. De opbrengst van de kringloopwinkel in Voorhout wordt door middel van donaties teruggegeven aan lokale goede doelen. De winkel bekijkt welke aanvragen in aanmerking komen voor een gift. Ook een aanvraag doen voor uw vereniging, club of stichting? Lever een schriftelijk verzoek in bij de winkel in Voorhout, waarin u aangeeft voor welk doel de aanvraag wordt gedaan en waarvoor de donatie wordt aangevraagd. Vergeet ook niet uw contactgegevens te vermelden.

Start nieuw seizoen "ontmoeting aan tafel"

Er is weer een 'ontmoeting aan tafel'. | Foto:PR Foto: pr.

ingezonden n September en daarom de hoogste tijd om weer gezellig aan te schuiven voor een gezamenlijke maaltijd.

In juli heeft u in de krant kunnen lezen dat de pilot (samen eten voor alleenstaanden) omgezet kon worden in een structurele ontmoeting, iedere laatste zondag van de maand in de Witte Zaal van de Julianakerk. In dat stukje is nog niet naar voren gekomen, dat ook een derde 'buurvrouw', Til Nederstigt, al vanaf de start in februari actief meedoet als gastvrouw en elke keer het dessert voor haar rekening neemt. Daarnaast hebben we ook (mannelijke) vrijwilligers die voornamelijk in de keuken actief zijn met o.a. de afwas!

Meedoen?

Mensen die het leuk vinden om ook af en toe eens voor ons te koken, kunnen voor meer info bellen naar Wil de Ruijter (tel. 0252 210289) of Marijke van den Beld ( zie onderaan). Zij zijn van harte welkom!


Zondag 22 september is onze eerste ontmoeting en u kunt zich als gast hiervoor vanaf maandag 16 september, 16.30 uur telefonisch aanmelden bij Marijke van den Beld, tel. 0252-217024. U bent van harte welkom, wij hebben er weer zin in!

Het Havencafé opent haar deuren weer

sassenheim n Op 19 september gaat het nieuwe seizoen van het Havencafé van start.

Ook dit jaar is er elke 14 dagen op de donderdagmiddag een gezellig samenzijn voor iedereen. Er wordt een gratis kopje koffie of thee geserveerd met iets lekkers erbij. De traktatie wordt gebakken door de cliënten van het dagcentrum Tolhuis. Verder is er een activiteit waaraan vrijblijvend meegedaan kan worden. De activiteit is gratis, een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor de komende tijd staat er o.a. het maken van een 'zeegezicht' en een "medium tea" op het programma. Voor de middagen hoeft men zich niet aan te melden. Een keer in de maand kan er ook meegegeten worden met een heerlijke driegangen maaltijd. De kosten hiervoor zijn € 5,00. Inloop 17.00 uur, eten om 17.30 uur. Adres: Bijweglaan 4, Sassenheim. Aanmelden hiervoor kan bij Eef Vonk op de maandag voorafgaand aan de maaltijd vanaf 9 uur 's morgens. Tel. 0252- 221289. De maaltijden zijn op 19 september, 17 oktober, 14 november en 12 december.

Andere activiteiten:

19 september: zeegezicht

3 oktober: medium tea 14 november: sfeerlichtje

17 oktober: herfstactiviteit 28 november: bingo

31 oktober: gezelschapsspelletjes 12 december: kerstactiviteit

Hobby & Creamarkt Nieuw-Vennep

Creatieve sfeer in de Haarlemmermeer! In de 'Van Zantenhal' in Nieuw-Vennep wordt zaterdag 14 september van 9:30-16:30 uur de Grote Hobby- en Creamarkt georganiseerd.

Deze keer is de zaal weer gevuld met alles op het gebied van creatieve (vrouwen)hobby's. Op het Hobbyfestival vindt je materialen voor o.a. (3D)Kaarten, miniaturen, sieraden, scrapbooken, stempelen, ponsen, breien, haken, decopatch, beren, etc. Meer info:
www.dehobbymarkt.nl

Inloopspreekuur vrijwilligerswerk

Teylingen n Welzijn Teylingen organiseert iedere derde donderdag van de maand het Inloopspreekuur voor Vrijwilligers.

Op het inloopspreekuur wordt je persoonlijk geadviseerd, kun je vragen stellen over vrijwilligerswerk of samen met de adviseur kijken naar welke vacature het beste bij je past. Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 19 september 2019 van 18.30 tot 19.30 uur in de bibliotheek van Sassenheim, Kerklaan 42. Wie niet naar het inloopspreekuur kan komen kan een kijkje nemen op de online vrijwilligersvacaturebank. Daarin staan allerlei leuke vacatures van de 200 organisaties die in Teylingen actief zijn. Vrijwilligers kunnen zich aanprijzen door een eigen profiel aan te maken. Zie alle vacatures op: www.vacaturebankwelzijnteylingen.nl

Spelletjesavond en Geef om Gambia

voorhout n Op vrijdag 27 september organiseert de diaconie van de Kleine Kerk in Voorhout een spelletjesavond (vanaf 12 jaar).

De avond start vanaf 19.30 uur en iedereen is welkom. De entree is 3 euro, inclusief een welkomstdrankje met iets lekkers. Overige consumpties zijn met bonnen verkrijgbaar. Een bon kost 0,50 euro. Opgeven kan via diaconie@kleinekerk.nl. Alle opbrengsten van deze avond zijn voor Geef om Gambia.

Soul2Soul

sassenheim n Donderdag 12 september houdt Gospelkoor Soul2Soul Open Repetitie om nieuwe leden te werven. Mannen zijn extra welkom.

Het komend seizoen wordt toegewerkt naar het 10 jarig bestaan. Loop vrijblijvend ter kennismaking de Havenkerk binnen. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Verdere informatie: Rick van Caubergh 0622515195
www.gospelkoor-soul2soul.nl

Seniorenvereniging Teylingen ging weekje naar De Postelhoef

UItstapjes, Open Huis en veel muziek. Het was een geslaagde vakantieweek voor Seniorenvereniging Teylingen (Afdeling Voorhout) | Foto: PR

Ingezonden n Met 33 senioren vertrokken wij op 24 augustus voor een vakantieweek naar Hotel "De Postelhoef" in Luyksgestel. Daar werden we ontvangen met koffie en iets lekkers. De koffers werden naar de kamers gebracht en we konden ze uitpakken in de mooie kamers.

Nadat de tuinen bewonderd werden en het terras gebruikt werd, was het al tijd voor het diner. Een Hollands diner met soep, aardappeltjes, groente en jus en een gevarieerd toetje. 's Avonds bij de koffie werd er een film gedraaid over het ontstaan van het hotel; van manege tot familiehotel. Zondags na het ontbijt kwam 'Loos Alarm' met een muzikaal terrasconcert. Na de lunch werd er gefietst, gewandeld, gezwommen en genoten van de zon. 's avonds kwam er een valkenier met prachtige vogels.

Cok van Steijn van de Historische Kring Voorhout gaf een presentatie.| Foto: PR

Uitstapjes

De hele week, van maandag t/m. vrijdag gingen we met de in de middag, na de lunch, met de bus uitstapjes doen. Maandag op strooptocht door de acht-saligheden; acht plaatsjes bij de grens waar veel in vroeger tijd veel gesmokkeld werd. Dinsdag gingen we op safari met een ranger in de bus door Beekse Bergen. We maakten kennis met allerlei dieren. Woensdag gingen we de grens over naar het prachtige stadje Turnhout met een mooie kerk, een begijnhof met kapel, een lange winkelstraat en, niet onbelangrijk, een terras waar we een lekker ijsje of een koel drankje konden nuttigen. Op donderdag gingen we naar Hilvarenbeek, we bezochten het museum 'Dansant' met prachtige draaiorgels en er was prachtige dansmuziek. En er werd gedanst! Vrijdags brachten we een bezoek aan een alpacaboerderij, met een rondleiding van de eigenaar die vertelt over zijn passie voor deze dieren. De alpaca is kindvriendelijk dus voor ons, de ouderen, ook.

Muziek die harten raakt

De avonden waren gevuld met activiteiten. Maandagavond kwam zangeres Jolanda met een muzikale bingo, met meezingers, die wij ook wel kenden. Dinsdagavond werd er door ons een spelletjesavond georganiseerd: sjoelen, skip-bo, klaverjassen en bridge op zijn Amerikaans. Woensdagavond was er een optreden van troubadour Anouk Balins met herkenbare liedjes. Zij begeleidde zichzelf op de gitaar.

Open Huis

De donderdag was open huis bij Trees en Jan. Iedereen was uitgenodigd en iedereen was er nog ook! Met koffie en een drankje met zoutjes werd het huis bekeken. Het werd een gezellige Open Huis. Vrijdagavond verzorgde Tim Remie met prachtige, zelf geschreven luisterliedjes een optreden. Met zijn gevoelige stem en de rozen raakte hij menig vrouwenhart. Het waren gevarieerde middagen en avonden waar nog veel over gepraat zal worden. Een prachtig hotel, mooie kamers, prima ontbijt en lunch, Hollandse diners, goede bediening.

Speciale Mannendag bij De Zonnebloem, Afdeling Voorhout

voorhout n Op woensdag 4 september heeft de Zonnebloem afdeling Voorhout haar jaarlijks uitstapje gehouden met "alleen" alle mannen, die bij ons als gast staan ingeschreven.

Deze inmiddels jarenlange traditie wordt enorm gewaardeerd en is ieder jaar weer een feestje. Dit jaar was het de bedoeling om het net heropende Naturalis te bezoeken. Helaas kon dit om organisatorische redenen op het laatste moment niet door gaan. Gelukkig was Cok van Steijn van de Historische Kring Voorhout direct bereid om een presentatie te geven. In het kenniscentrum van de HKV zijn we gestart met een lekker kopje koffie met wat lekkers waarna Cok een uitgebreide presentatie met veel foto's heeft gegeven over allerlei bekende en belangrijke Voorhouters. Van (bollen) boeren tot burgemeesters en ook de geestelijken werden niet vergeten. Voor vele mannen een feest der herkenning en zelfs Cok kon zijn toch al zeer uitgebreide kennis vergroten door de aanvullingen die er vanuit de zaal gegeven werden. De HKV is 2x per maand te bezoeken om gezellig te kletsen of de indrukwekkende verzameling foto's en ander historisch materiaal te bekijken. Tot besluit zijn we naar café- restaurant Welgelegen gereden om daar onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig na te praten. Ondanks het "geïmproviseerde" uitje weer een geslaagde dag. Na afloop werden de gasten weer door vrijwilligers met de auto naar huis gebracht.

Dag van Ouderen in Teylingen

teylingen n Op vrijdagmiddag 27 september organiseert Seniorenvereniging Teylingen in samen-werking met Welzijn Teylingen de 'Dag van de Ouderen 2019', waarbij senioren woonachtig in de gemeente Teylingen welkom zijn.

Bij de ontvangst vanaf 13.00 uur staat de koffie/thee met iets lekkers al voor u klaar. Na een drankje wordt gestart met het programma.

Programma

13.30 uur Opening door de voorzitter.

13.35 uur Deze middag brengt het programma "Musical Parade" met songs uit klassieke musicals zoals Mary Poppins, Oliver en The Sound of Music en meer actuele producties zoals Meisje en het beest, Mamma Mia! etc. Met Musical Parade beleeft u een onvergetelijke middag.

14.15 uur Pauze en een tweede drankje en een hapje

14.45 uur tweede optreden van Franje

15.30 uur Pauze + derde drankje en een hapje

±17.00 uur Einde middag.

De zaal bevindt zich op de 1ste etage en is goed te bereiken vanuit de hal op de begane grond met een ruime lift. De kosten voor deze dag bedragen € 10,00 (incl. koffie, consumpties en vervoer). Bij binnenkomst worden drie consumptiebonnen uitgereikt.

Bussen

Voor vervoer van en naar Hotel van der Valk zijn bussen geregeld.

Opstapplaatsen:

Om 12.00 uur op het kerkplein in Voorhout

Om 12.00 uur in Warmond bij het Trefpunt en

Om 12.15 uur in Sassenheim bij de bushalte aan de Teijlingerlaan (vlakbij verzorgingshuis Sassembourg),
daarna 't Onderdak en de Bernardus.

Aanmelding is verplicht met gelijktijdige betaling vóór 20 september 2019:

In Voorhout: bij Hans, Boere, Julianalaan 27 of Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146

In Warmond: bij Corri van Wetten , Kloosterwei 204 en

In Sassenheim: bij Netty Havenaar, Kagerdreef 186

Informatiemiddag over Oren & Horen en Zorg & Zekerheid

sassenheim n Op maandagmiddag 23 september organiseert Seniorenvereniging Teylingen, afdeling Sassenheim een informatiemiddag voor alle senioren in Teylingen over oren & horen en over vergoedingen zorgverzekering.

Het eerste deel van de presentatie wordt verzorgd door een audicien van 'Oorwerk', de specialist op het gebied van horen gevestigd in gezondheidscentrum Sassembourg. Heeft u het gevoel dat u gesprekken in gezelschap moeilijker kunt volgen of dat u soms de bel of telefoon niet hoort? Of vinden mensen om u heen dat u vaak de tv of muziek veel te hard zet? Dan is het goed mogelijk dat u slechthorend bent. Maar ook in het verkeer is het belangrijk dat u goed kunt horen, dat is voor uw eigen veiligheid. De gehoorspecialist van Oorwerk zal u alles vertellen over het gehoor en gehooroplossingen.

Zorgverzekering

Het tweede deel wordt verzorgd door Zorg & Zekerheid over vergoedingen zorgverzekering. Ouderen en minder validen maken regelmatig gebruik van hulpmiddelen. Veel van deze hulpmiddelen komen voor een gedeeltelijke of zelfs volledige vergoeding in aanmerking vanuit de Basisverzekering of Aanvullende verzekering. Andere hulpmiddelen worden vanuit de gemeente (gedeeltelijk) vergoed. Dit maakt het soms wat ingewikkeld: want waar kan je nu terecht voor welk hulpmiddel? Tijdens dit tweede deel gaan we dieper in de mogelijkheden die er zijn om na te gaan of u recht heeft op een vergoeding voor hulpmiddelen vanuit uw zorgverzekering bij Zorg & Zekerheid.
Aanmelden is niet nodig. Toegang, koffie en thee zijn gratis. Locatie: Theaterzaal van 't Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40. Aanvang: 14.30 (zaal open 14.00 uur).

Verjaardagsmarkt bij WOOON

LEIDERDORP n Woonboulevard WOOON in Leiderdorp, organiseert zaterdag 21 september een verjaardagsmarkt. Tussen 10.00 en 17.00 uur zijn er diverse kramen en zijn er vanaf 11.30 uur optredens tijden Unity NL on Tour.

Op de markt is er een divers aanbod. Zo zijn er een aantal kramen met (woon)accessoires. Verder wordt er kleding aangeboden en verkoopt schrijfster Shanty Lepelaar haar boeken. Ook schoonheidsproducten zijn aanwezig en er is een kraam met dierenbenodigdheden. Het is nog mogelijk om een kraam te boeken voor de markt, dit kan via www.wooon-leiderdorp.nl. Tijdens Unity NL on Tour, zijn er optredens van onder andere Django Wagner, Ferry de Lits, Wesley Ponsen, Christa Kerdijk, Theodoor en Randy Blommaert. Tussen de optredens door zijn er leuke prijzen te winnen. Deze verjaardagsmarkt is de tweede markt die de meubelboulevard dit jaar organiseert.

Patrijzen in de picture

voorhout n Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond en vrijwilligersorganisatie 'De Groene Motor' organiseren op donderdagavond 12 september een avond waarin Jochem Sloothaak vertelt over zijn ervaringen met het beschermen van de Patrijzen in Noord-Brabant.

Ook is deze avond de afsluiting van telseizoen 2019 voor bollenvogels in de Bollenstreek en worden weer afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen. ANLV Geestgrond telt al 20 jaar bollenvogels op de bollenvelden. De avond wordt georganiseerd in De Willemshoeve aan de Jacoba van Beierenweg 132 te Voorhout. De avond start om 19:30 uur. U kunt u aanmelden voor deze avond bij Marleen van der Lee (M.vanderlee@degroenemotorzh.nl).

19 / 26

Groene Aanjagers van Teylingen deel 1: De buren van Buur Natuur!

In de serie Groene Aanjagers gaan we voor het project 'Groen Dichterbij Teylingen', een samenwerking tussen IVN Natuureducatie en de gemeente, op zoek naar de groene kracht van Teylingen.

voorhout n Enkele jaren geleden was van het voormalige natuurspeeltuintje aan de Lisdoddehof in Voorhout eigenlijk niets meer over, dan een vervallen en overwoekerde bende. Het was op een verjaardag dat de buren het er met elkaar over hadden en zo werd het idee geboren; laten we er samen weer wat leuks van maken! Bij toeval kreeg een van hen niet veel later een telefoontje van de gemeente, of ze misschien een idee hadden om met het stukje groen in hun buurt te doen.

Dat hadden ze zeker! De buren gingen met de gemeente in gesprek en kregen groen licht om hier aan de slag te gaan. Ze hebben toen samen de handen uit de mouwen gestoken om hier hun eigen buurttuin te maken, met de naam 'Buur Natuur'. De gemeente heeft de bewoners op weg geholpen. Onder andere door de oude begroeiing weg te halen, houtsnippers, aarde en worteldoek te leveren en de watertanks regelmatig te vullen.

een oase van groen middenin een woonwijk

Verzorgde uitstraling

Het is inmiddels drie jaar geleden dat deze club actieve bewoners aan de slag is gegaan en het resultaat mag er wezen! Als je de straat in loopt, zie je direct de gezelligheid die deze buurttuin uitstraalt. Een verzorgde uitstraling met een mooi hekje en een infobord, de forse picknickbank met genoeg plek voor tien, de bloemen en de planten en de kleine kids die lekker heen en weer lopen met hun gietertje en vers geoogste peren. Het is een oase van groen middenin een woonwijk. De buren oogsten hun eigen groente en fruit uit de tuin, waar ze lekkere dingen mee koken.

Sterker geworden

"Het is eigenlijk een verlengstuk van de buurt," vertelt Sandra Aanhane, een van de initiatiefnemers. "We besteden er veel tijd aan, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Het onderlinge contact in de buurt is hierdoor veel sterker geworden." In de tuin wordt door de bewoners lekker getuinierd, maar er is ook plek voor kinderpartijtjes en soms een gezellige buurtbarbecue. Op dat soort momenten ontmoeten ze weer nieuwe bewoners uit de wijk, die vervolgens ook met liefde komen helpen om de buurttuin leuk en gezellig te houden.

Burendag

Gertjan Pols en zijn vrouw Arianne zijn ook al sinds het begin betrokken bij Buur Natuur. Gert Jan vertelt: "Ieder jaar met Burendag pakken we weer wat grote klussen aan. Tijdens deze landelijke dag van het Oranjefonds is het mogelijk om wat budget hiervoor te krijgen." Aankomende Burendag, zaterdag 28 september, gaan ze er weer een gezellige dag van maken! Dit jaar worden de schapenhekjes verder afgemaakt, komt er een nieuw aardbeien systeem en worden er extra fruitbomen geplant. De buurttuin is het hele jaar door voor iedereen toegankelijk. En wie het leuk vindt om mee te helpen, is altijd welkom!

"Het onderlinge contact in de buurt is sterker geworden"

Oproep!

De buren van Buur Natuur willen dolgraag meer leren over de juiste manier van het snoeien van fruit. Zij zouden dan ook graag in contact komen met iemand die ze daar wat over kan vertellen! Kun jij ze helpen of weet je iemand? Mail dan naar j.aanhane@ziggo.nl.

Wie kan les geven over het snoeien van fruit?

Feest in Voorhout

Spelletjes, puzzels en puzzelritten kaarten en biljarten, en natuurlijk het traditionele Ringsteken. Tijdens de feestweek in Voorhout is er voor ieder wat wils. En het feest is nog niet voorbij!

Foto's: Gerard van Steijn

Tennissen tot de sneeuw valt

Wethouder Arno van Kempen en voorzitter Diego Wever (SVV) openen het hek naar de drie vernieuwde tennisbanen. | Foto: Piet de Boer

n Drie vernieuwde banen voor SVV

voorhout n Tennisvereniging SV Voorhout (SVV) heeft met subsidie van de gemeente drie tennisbanen kunnen vernieuwen. De nieuwe tennisbanen zijn bijzonder omdat deze ook in de winter bespeelbaar zijn. "Een wens van de leden", vertelt de jonge voorzitter Diego Wever. "Driekwart van de leden heeft aangegeven liever buiten te tennissen dan in een hal."

Bestuurslid Cees van Kampen (l) en voorzitter Herman van Gent. | Foto: PR

Piet de Boer

Op vrijdag 6 september openden wethouder Arno van Kempen en Diego Wever het hek van de nieuwe banen en ze speelden daarna een potje tennis. De voormalig basketballer Van Kempen gaf geen krimp tegen de veel jongere voorzitter. De wethouder heeft niet van te voren getraind. ''Als ik had geoefend zou ik nog beter zijn,'' zegt Van Kempen lachend. Hij sloot hiermee het project af om drie banen van SVV te renoveren met financiële steun van de gemeente Teylingen. De vereniging is daarmee beter voorbereid op de toekomst.

De Bonte Koe

SVV behoort tot een van de oudste tennisverenigingen in Nederland. In maart bereikte de club de eerbiedwaardige leeftijd van 66 jaar. Ondanks de tanende belangstelling voor deze sport, weet SVV zich goed te handhaven. Ook sportief spreekt men nog steeds een woordje mee. Vorig jaar behaalde de damesploeg het nationaal kampioenschap. SVV besteed veel aandacht aan het jeugdbeleid. Tegelijkertijd is SVV een familievereniging met veel ruimte voor gezelligheid. De club startte in 1953 met twee banen bij voormalig Café de Bonte Koe. Het café is clubhuis en kleedkamer. SVV verhuisde in 1965 naar de huidige locatie aan de Sportlaan. De leden konden vanaf die tijd hun partijtjes en wedstrijden spelen op drie gravelbanen. Het is het begin van een lange zoektocht naar de ideale tennisbaan voor SVV. In 1969 krijgt SVV twee mateco-banen. Hardcourt banen van kunststof. Weinig onderhoud was een belangrijk argument. De bevolking van Voorhout groeide en tennis wordt steeds populairder. Het werd in de jaren zeventig snel drukker langs de banen. ''Ik ben al vanaf mijn twaalfde jaar lid, misschien wel het langst van iedereen'', zegt voormalig bestuurder Dick van der Meer. Hij herinnert zich de taferelen uit die periode. Je moest in de jaren zeventig vaak lang wachten op een baan. ''Eens in de twee uur kon je een half uurtje spelen.''

Match Clay

Het kunststof op baan 4 en 5 bleek niet ideaal, maar bleef wel negentien jaar liggen. Het aanleggen van een nieuwe baan is kostbaar en moest met name door de leden en sponsors worden opgebracht. In 1999 verving SVV het kunststof weer door gravel. Onderhoud van gravelbanen vergt echter veel meer tijd en geld. Bovendien moet in de winter het tennispark dicht. In 2018 lijkt de ideale ondergrond toch gevonden te zijn. Match clay is het toverwoord. Deze klei-baan bestaat uit een bodem van poreus beton met daarop een tapijt met krullende vezels en een laagje gravel. Het gravel blijft tussen de krullen hangen en zorgt dat ballen niet te hoog stuiteren en spelers net als op gravel kunnen glijden zonder blessures op te lopen. Bovendien voert Match clay water snel af en kan het graveltapijt tegen koud weer en vorst. Ideaal om het hele jaar op te spelen. Diego Wever hoopt hiermee de leden op hun wenken te hebben bediend en dat tennisspelers, ook van andere verenigingen, SVV weten te vinden. Mensen hoeven's winters niet meer de zaal in. ''Er is maar een uitzondering'' zegt de voorzitter lachend. ''Als het sneeuwt kan er niet getennist worden. Dan wordt de Match claybaan te glad.''


Is het park nu af? Nee dat niet, zegt Diego. Er zijn nog twee banen zonder een Match claytapijt en de baanverlichting moet vernieuwd worden. In plaats van de energieslurpende halogeen lampen moet zo snel mogelijk energiezuinig en duurzaam ledlicht komen. Anders wordt het nieuwe wintertennis in de buitenlucht veel te kostbaar.

25 jaar Vrienden van Foreholte

Voorhout n De Vrienden van Foreholte bestaan dit jaar 25 jaar. Als supportersvereniging ondersteunen zij de voetbalvereniging op diverse manieren.

Jaarlijks worden er vanuit de Vrienden bijdragen geleverd aan de vereniging. Dit varieert van statafels op het terras, tot een bijdrage aan het nieuwe scorebord. Aangezien de Vrienden dit jaar 25 jaar bestaan en zij dit heugelijke feit met de hele vereniging willen vieren, is er dit jaar voor gekozen om aan álle teams van Foreholte een set ballen met het 25 jaar logo van de Vrienden ter beschikking te stellen. Daarnaast ontvangt ieder team een bidonrek met bidons vanuit de Vrienden. Namens de Vrienden van Foreholte, heel veel plezier ermee. Op een leuk en succesvol seizoen!

Handbaldames Foreholte winnen eerste wedstrijd in eerste divisie

voorhout n De voorbereiding op de competitie met veel oefenpartijen liep goed. Na 3 weken buiten op het strand getraind te hebben en 4 weken in de zaal stond de eerste wedstrijd van het seizoen ineens op de kalender. DSS Heemskerk was de eerste tegenstander van deze competitie.

Cirkelloopster Melanie Zwaan van HV Foreholte. | Foto: PR

DSS is een onvoorspelbare tegenstander is gebleken. De schutter maakte het de Voorhouters lastig en als die dan zelf ook aan het rommelen zijn; afspeelfouten, verkeerde beslissingen, dan laat je zo'n team bijblijven. Dat gebeurde ook tot 8-8. Hierna ging het gas er toch op bij Foreholte en ging de dekking meer grip krijgen op de afspeelballen naar de cirkel en op de schutter. Vanuit het goede verdedigen volgde een aantal snelle tegenaanvallen waardoor de voorsprong werd uitgebreid tot 3 doelpunten. Helaas kwam Foreholte we na de rust iet wat traag uit de startblokken. Gelukkig was deze dip na 5 minuten over. Wel was DSS weer teruggekomen tot 2 doelpunten. Het spel van DSS haalde niet het beste uit de Foreholtedames naar boven maar met veel vechtlust en goed verdedigen konden zij opnieuw de voorsprong uitbouwen. In de laatste 10 minuten werden goed gecreëerde kansen niet afgemaakt of werd er te haastig geschoten. Dit bracht DSS nog wat dichter bij maar de winst kwam hierdoor niet in gevaar.

De eindstand 26-30 is een mooie start van het seizoen met nog een aantal zaken waar we de komende trainingen aan kunnen werken om aanstaande zaterdag om 19.30 in de Tulp, tegen de Tukkers tot uitvoering te brengen.

SV Warmunda wint 12.500 euro

Warmond n SV Warmunda heeft in het televisieprogramma Echt Waar?!, dat afgelopen zaterdag werd uitgezonden op SBS6, 12.500 euro in de wacht gesleept voor haar vereniging.

Na een spannende strijd wist de voet- en handbalclub, die is aangesloten bij de VriendenLoterij, een kwart van de totale prijzenpot van 50.000 euro te claimen voor het verduurzamen van haar clubhuis. Matthieu van Winsen, voorzitter van SV Warmunda: "Het was leuk om de uitzending met elkaar mee te maken. En helemaal super dat we 12.500 euro bij elkaar hebben gespeeld. Het is een mooi beginnetje voor het verduurzamen van ons clubhuis. Daar moet nodig wat aan gebeuren, denk aan (dak)isolatie van de kleedkamers en materiaalhokken, LED-verlichting, zonnepanelen en een warmtepomp. Het is een mooi streven om dit volgend jaar af te hebben. Dan viert SV Warmunda haar 75-jarig jubileum!"

IJsclub start aanleg skeelerbaan

warmond n De laatste onderzoeken op het terrein van de Warmondse IJsclub in de Veerpolder voor de aanleg van de Skeelerbaan vonden half augustus plaats. Op vrijdag 13 september, de WIJC is niet bijgelovig, wordt begonnen met het inrichten van het bouwterrein, het leggen van rijplaten, plaatsen van een keet en dergelijke. Het echte graafwerk begint op maandag 16 september en duurt ongeveer een week waarna werkzaamheden voor riolering en drainage beginnen.
Eind september wordt gestart met het aanbrengen van schuimbeton en na enkele weken drogen en uitharden wordt het asfalt aangebracht. Als het weer mee zit is alles eind november klaar en kan de baan in principe gebruikt worden. De officiële opening is in het voorjaar.

Handel

Alles is handel. Overal is geld van te maken. Je moet het alleen willen zien. Slapend rijk worden is voor weinigen weggelegd, maar goed kijken en luisteren levert ook winst op. Predikanten zijn doorgaans niet zo geldbewust. Als reden geven zij dikwijls een Bijbeltekst op: geldzucht is de wortel van alle kwaad. In werkelijkheid zijn ze dikwijls een beetje naïef en laten zich financieel gezien knollen voor citroenen verkopen.

Maar ik geheel anders. Ik zie mijn voordeeltjes wel liggen. Op straat soms. Want toen ik laatst een rondje met de hond liep zag ik een buurman van twee straten verderop staan praten met een dame. Een jonger exemplaar dan zijn vrouw. Niks aan de hand. Ik groette vriendelijk en liep door. Hij riep me na. Of ik toch alsjeblieft niks tegen z'n vrouw wilde zeggen. Kijk, dan wordt mijn nieuwsgierigheid gewekt. Je weet het niet, immers? Zoals die koster die ik per app om een kleine gunst vroeg. Hij appte terug dat hij niks kon doen voor me, want hij was met z'n prinses aan het fietsen op de Veluwe. Waarop ik hem vroeg: weet je vrouw daarvan? Je weet het niet, hè? Wat die buurman mij nariep klonk gekscherend genoeg – maar er kon natuurlijk meer aan de hand zijn. Ik wilde best mijn mond houden, maar voor wat hoort wat. Dus vroeg ik hem wat het schoof. Verontwaardiging was mijn deel: dat had hij nou nooit achter een dominee gezocht! Ik moest hem teleurstellen: mijn schoorsteen moet ook roken. Toen ik verder liep, vielen er bij mij een heleboel kwartjes. Er kon nog meer geld gemaakt worden! Ik besloot in de loop van de nieuwe week bij zijn vrouw aan te bellen. Met een duidelijke boodschap: haar man bood me geld wanneer ik mijn mond zou houden over wat ik zag. De vraag is, wat zij zou bieden wanneer ik het haar alsnog zou vertellen. Met eurotekens in mijn ogen stond ik dus een dag of wat later aan de deur. Er werd niet opengedaan. Een voorbijganger wist te vertellen dat de buurman op vakantie was. Nu is de grote vraag: met wie?

egbert van der weide

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Oecumenische Parkviering in park Rusthoff


Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, Parkdienst Park Rusthoff, Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, Parkdienst Park Rusthoff


Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Parkviering Park Rusthoff, Sassenheim

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v/d Berg. bevestiging ambtsdragers


Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): 19.00 uur Eucharistieviering met Matthiaskoor, voorganger: Pater Wehlin

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. C. van Vliet (Rijnsburg)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Bram Oudenampsen

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 Armand Lefeu, 19.00 uur uur, Jan Zijlstra


Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 28 juli bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.


De oplossing van 4 september: FILMMUZIEK

De winnaar is: B. van Emmerik, Voorhout