De Teylinger

10 april 2019

De Teylinger 10 april 2019


Astronautenpak langs de A44

Kim Lian van der Meij, André Kuipers openen met onder andere burgemeester Breuer de Museumweek. Foto: pr./Jorrit Lousberg

SASSENHEIM n Astronaut André Kuipers opende samen met presentatrice Kim-Lian van der Meij op maandag 8 april de Nationale Museumweek naast de A44. Op het terrein van de McDonalds staat een gouden vergroting van André Kuipers' astronautenpak uit Space Expo, geheel in het thema van de museumweek: 'Ons echte goud'.

Door Lotte Zoet

Vanaf deze week is het bekendste ruimtepak van Nederland niet te missen voor een groot publiek: de hele week is het te bewonderen voor duizenden passanten op de A44 en in de trein ter hoogte van station Sassenheim.

André Kuipers: ''Ik voel mij erg vereerd dat ik hier mag zijn en dat mijn pak zo groot langs de snelweg en het spoor staat. Musea zijn heel belangrijk. Ze geven ons kennis over dingen uit het verleden en de toekomst. Het voelt een beetje alsof je een soort tijdreis aan het maken bent tijdens een museumbezoek.''

Kennis delen

Voor de opening waren basisschoolkinderen van de Molenwerf uit Heemstede uitgenodigd. Op de vraag waarom Kuipers astronaut is geworden, antwoordde hij: ''Ik vind het belangrijk om kennis op te doen over iets wat erg bijzonder is. Het heelal is natuurlijk heel ver weg, maar ondanks dat is het heel belangrijk. Het is van belang dat er wordt gekeken naar de aarde en hoe we die kunnen beschermen. Wij zijn bijvoorbeeld bezig geweest met een onderzoek om aardbevingen te voorkomen. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om naar de ruimte te gaan, de kans dat ik nog een keertje ga is klein. Ondanks dat, ben ik nog steeds druk bezig met onderzoeken en mijn kennis delen met zo veel mogelijk mensen.''

Pronken

De nationale museumweek is dit jaar van 8 tot en met 14 april. Heel Nederland staat dan in het teken van een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. Ruim 400 musea plaatsen gedurende deze week hun pronkstukken in de schijnwerpers. Deze musea doen allemaal mee op hun eigen manier: met speciale activiteiten of bijzondere programmering bijvoorbeeld rond een pronkstuk. | Foto: pr./Jorrit Lousberg

Opnieuw bezwaar horeca theekoepel

Warmond n De kleinschalige horeca in de theekoepel in Park Groot Leerust heeft van een buur opnieuw een bezwaar aan de broek gekregen. Net als tegen de pilot die in vorige jaren is gehouden. Het bezwaar richt zich nu tegen het verlenen van de vergunning voor de horeca voor de komende tien jaar.

De tienjarige vergunning heeft B&W verleend na het houden van enkele enquêtes onder omwonenden en bezoekers. Het bleek dat 'bijna' iedereen over de kleinschalige horeca tevreden is. Bijna, want de buurman blijft tegen. Vorige week hield de Bezwaarcommissie een hoorzitting over het protest. Met name gaat het om de vermeende parkeer- en geluidsoverlast. Bij het park zijn 14 parkeerplaatsen voor de fiets. Voor de auto zijn er bij de naastgelegen jachthaven Cieco vijf extra plekken gehuurd. Die zijn openbaar en zo voldoet het aan de parkeernorm. Maar de advocaat van de bezwaarmaker trekt het in twijfel. Aan de parkeernorm wordt naar zijn mening niet voldaan. Er kleven allerlei moeilijkheden aan het parkeren bij de buren en er dient naar zijn mening geparkeerd te worden op eigen terrein. Daarnaast valt de plaatsing van een toiletvoorziening buiten de vergunning, meent de advocaat. De ambtenaar wuift de aangedragen punten weg. Er wordt voldaan aan de regels. De commissie gaat het protest nu beoordelen en een advies geven aan B&W. (NK)

TOP steekt eerste bloem in Teylingse corsowagen

Teylingen n Traditiegetrouw wordt de start van de opbouw van de corsowagens voorafgegaan door de eerste steek. Dit jaar is de eer aan korfbalvereniging TOP/SolarCompleet.

Op woensdag 10 april gaan de steekdagen van start in de Klinkenberghal, met het steken van de eerste bloem in de Teylingse praalwagen door Ice, de mascotte van korfbalvereniging TOP/SolarCompleet, samen met voorzitter Ruud Westerbeek en trainer Jan Niebeek.

Tijden corso

Het Bloemencorso rijdt op zaterdag 13 april van Noordwijk naar Haralem. De doorkomsttijden in Teylingen zijn in Voorhout: 11.05 uur: Leidevaart ingang KTS, 11.15 uur: Centrum, 11.30 uur: Oosthoutlaan. In Sassenheim: 12.20 uur: Rotonde Oosthoutlaan-Rijksstraatweg, 12.35 uur: Hoofdstraat – Warmonderweg/A44, 14.00 uur: Vertrek Hoofdstraat – Partycentrum De Oude Tol, 14.20 uur: Rotonde Sassenheim – Noord.

Tijdens de steekdagen van 10 tot en met 12 april kan verkeershinder zijn op de Rijksstraatweg tussen de rotonde Warmonderweg en de rotonde Oosthoutlaan. Tijdens het Bloemencorso op 13 april is er tijdens de doorkomst van het corso op de aangegeven tijdstippen bij het kopje 'doorkomst Teylingen' verkeershinder. Kijk voor uitgebreide informatie op www.bloemencorso-bollenstreek.nl.

Kindercorso

Voorafgaand zijn in Teylingen ook de kindercorso's. Lees meer op pagina 21.

Uw corsofoto in de krant!

De redactie van De Teylinger is op zoek naar kleurrijke foto's van lezers. De mooiste foto's krijgen een plek in de eerstvolgende krant. Een of meerdere foto's insturen kan tot maandag 15 april 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl. Vergeet niet uw naam te vermelden!

Foto: Willem Krol

Voorzitter
over zijn
eerste corso

Feestje
van de
hele
Bollenstreek

Geen
verlichting
fietspad N444

TOP C1
Nederlands
kampioen

Uitgeweid n Horen, zien - en schrijven

Commissie praat over nieuwe inzameling afval

Teylingen n De raadscommissie Bestuur gaat op woensdag 10 april verder spreken over een nieuwe afvalinzameling om het scheiden bewuster te maken en te bevorderen. B&W heeft enkele scenario's opgesteld.

Door Nico Kuyt

De varianten verlopen in een toenemende mate van een beter scheiding. De scenario´s zijn verdeeld in eentje voor de laagbouw en de hoogbouw. In een eerste variant voor de laagbouw blijft de huidige inzameling ongewijzigd met uitzondering van de plastic, drinkpakken en blik (PMD). In plaats van zakken wordt deze ingezameld met mini -containers. Bij een tweede variant krijgt het restafval een kleine container, wellicht van 80 liter, zodat er minder in kan. De huidige grote van 140 liter verdwijnt. In een derde variant wordt de container voor het restafval minder vaak opgehaald, bijvoorbeeld een keer per vier weken in plaats van om de week. Bij een vierde variant krijgen de huishoudens helemaal geen container voor restafval meer, maar worden in de wijk ondergrondse containers daarvoor geplaatst. Bij een vijfde behouden de huishoudens hun huidige container voor restafval, maar wordt een betaling per aanbieding ingevoerd. Een zesde komen er ondergrondse containers voor restafval gecombineerd met betaling.

Binnen de genoemde varianten zijn nog extra opties en een mix mogelijk, zoals het inzamelen van het restafval naar eens in de vier weken, het niet overgaan tot minicontainers voor PMD en een inzamelen elke week van GFT in de zomermaanden. Ook het beschikbaar stellen van keukenemmertjes van 10 liter voor op het aanrecht en bio-zakjes voor GFT kan worden gedacht.

Hoogbouw

Ook voor hoogbouw zijn enkele scenario´s opgesteld. De eerste voorziet in ondergrondse containers voor PMD-afval en verzamelcontainers voor GFT-afval. In een tweede zijn er minder ondergrondse containers. Een aantal van de huidige wordt herbestemd voor PMD en een aantal voor papier. Bij de hoogbouw worden verzamelcontainers voor GFT geplaatst. Een derde variant is de eerste, maar wordt als extra een betaling ingevoerd. Een vierde is de tweede variant, maar met betalen. Als gewenning voor het niet meer ophalen van PMD en papier kan gekozen worden het aantal ondergrondse containers even nog niet verminderen en het ophalen voorlopig behouden. Er kan een container voor GFT bij de flat worden geplaatst met een slot. En er kunnen keukenemmertjes van 10 liter voor op het aanrecht en de biozakjes beschikbaar worden gesteld. Na de periode van gewenning volgt dan het herbestemmen van een aantal containers naar papier en PMD en zal de inzameling daarvan stoppen.

Na de bespreking wordt een aantal varianten verder uitgewerkt en gaat rond de zomer de gemeenteraad er weer over spreken.

Geen verlichting fietspad N444

Na het groot onderhoud kwamen klachten over het niet meer verlichten van het fietspad. | Foto: MV Foto: pr.

Voorhout n De provincie is niet van plan om alsnog verlichting te plaatsen bij het fietspad langs de Leidsevaart, maar heeft wel een extra belijning aangebracht.

Door Nico Kuyt

Na het groot onderhoud van de N444 kwamen bij de fractie van Trilokaal diverse klachten in over het niet meer verlichten van het fietspad. De gebruikers ervaren delen ervan als onveilig. De fractie stelde hierover vragen aan B&W en die verzocht vervolgens de beheerder van de weg, de provincie Zuid-Holland, om alsnog het licht aan te steken. Maar in een antwoord geeft de provincie aan hiertoe niet over te gaan. De provincie heeft het beleid dat buiten de bebouwde kom geen verlichting wordt gebruikt tenzij er een gevaarlijke situatie is. "Sinds het groot onderhoud is de gevaarlijke situatie op de N444 verdwenen en zagen wij ook geen reden meer om verlichting langs de weg toe te passen. Hierop zijn ook bij de provincie vele vragen binnengekomen en aan de hand van deze vragen is er voor gekozen om extra belijning naast het fietspad aan te brengen", zo schrijft de provincie. Er is nogmaals de bewuste afweging gemaakt om geen verlichting toe te passen. "Een van de extra redenen is dat, als we nu verlichting moeten plaatsen, kan dat niet alleen voor het fietspad, de hoofdrijbaan zal dan ook verlicht moeten worden. Als we alleen het fietspad verlichten, gaan automobilisten tijdens slecht weer, zoals een heftige regenval of dikke mist, de verlichting op het fietspad gebruiken als referentiepunt. Hierdoor bestaat het risico dat de auto's onbedoeld op het fietspad komen. Daarmee zien wij dus geen reden om af te wijken van ons huidige beleid", aldus de provincie.

Innovatie

Ook een reflecterende belijning past de provincie niet toe. Trilokaal had namelijk gewezen op innovatieve mogelijkheden voor een verlichting, zoals aan lichtgevende belijning, die zich overdag oplaadt en bij donker licht geeft. "Die lichtgevende belijning, zoals langs de N460, werkt maar een paar uur, daarna is de gloed ervan af en heeft het geen toegevoegde waarde meer. Daarom wordt deze techniek op dit moment nog niet breed toegepast. Hopelijk kunnen ze de effectiviteit nog verbeteren zodat de gloed er tot de volgende ochtend nog op zit. Tot die tijd passen wij liever reflecterende belijning toe," besluit de brief.

Kaartverkoop St.Cecilia gestart

Voorhout n De kaartverkoop voor drie evenementen in het jubileumjaar van muziekvereniging St. Cecilia is deze week van start gegaan.

Ter ere van het 100-jarig jubileum van de muziekvereniging is op 18 mei een jubileumtaptoe op het hoofdveld van Foreholte in Voorhout. Ook Adest Musica, St. Laurentius, Jong DVS, Flora Band en Amigo treden op. Er zijn tribune- en staanplaatsen beschikbaar. Het taptoeterrein is open vanaf 19.30 uur en jubileumtaptoe start om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 5 euro.

'Daarnaast zijn dit jaar ook de A-mee-zing 100 Party op 6 juli en het Muziektheater 'Cielke maakt muziek' op 7 juli in Sporthal de Tulp. Bestel tickets via de Ticketshop via www.stceciliavoorhout.nl of koop tickets bij één van de drie verkooppunten vanaf 9 april: Primera Voorhout, Duijnstee Sassenheim, Electro World IJsselmuiden Voorhout of via leden van de muziekvereniging.

Mortuarium

rectificatie n Vorig week stond het artikel 'Omwonenden niet gelukkig met plan voor bouw mortuarium' op de voorpagina van deze krant. De foto die erbij stond geeft een onjuist beeld van de situatie. Het mortuarium staat gepland achter de katholieke kerk aan de Herenweg 76 in Warmond, vlak naast de ingang van de tuin achter de pastorie. Die grond is eigendom van de kerk, en daar heeft voorheen een lokaal van basisschool De Waaier gestaan. Het is de bedoeling dat het een bescheiden gebouwtje wordt, met de ingang naar de kerk en de nabijgelegen tuin.

'Ik schrik van die berg vuil uit de Kagerplassen'

Erwin van Haastregt en Fred Kool overhandigen symbolisch een zak vuil aan wethouder Ten Boden en wijkregisseur Loes Massaro. Foto: Piet van Kampen

Warmond n Het is een bijna noodzakelijke traditie aan het worden. Vrijwilligers die een week voordat het vaarseizoen officieel wordt geopend met een aantal boten het water op gaan om 'het overschot van het losbandig leven' van anderen op te ruimen. Op zondag 7 maart gebeurde dit onder zonnige omstandigheden terwijl de eerste sloepen en andere boten over de Leede voeren.

Door Piet van Kampen

De jaarlijkse actie werd voor het eerst in samenwerking met de gemeente en de vrijwilligers van De Schippertjesdag georganiseerd. Vijf boten met ongeveer 90 vrijwilligers, waaronder ook kinderen, brachten hun trieste buit aan wal. Wethouder Rob ten Boden, die de eerste zakken symbolisch uit handen van Fred Kool, voorzitter van de stichting 'De Schippertjesdagen' en Loes Massaro, wijkregisseur in Warmond ontving: "Ik schrik van die berg vuil". Die berg was ruim 5 kubieke meter. "Gelukkig lijkt het iets minder dan voorgaande jaren," concludeerde Erwin van Haastregt die al jaren mee doet. De volgende boot meerde aan en hij ging direct weer helpen lossen. Onvoorstelbaar welke troep de mensen in de mooie natuur achterlaten. Chemische toiletten, een oude schuurdeur, autobanden, gasleidingen piepschuim, lege bierflesjes, veel melk-en vruchtensappakken, hout en uiteraard veel plastic om wat voorbeelden te noemen.

Goed voorbeeld

Ook Warmonder Arnout Zandvliet nam samen met een vriend en kinderen weer deel aan de strooptocht. "Het is mooi en nuttig om te doen en ook fijn dat er weer veel mensen mee doen. Voor kinderen is het belangrijk dat zij weten dat wij goed met het milieu om moeten gaan," sprak hij terecht. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Dat er iets minder vuil op een groot gedeelte van de Kagerplassen bij elkaar werd gevist is in ieder geval een sprankje hoop dat het de goede kant op gaat. Wie gaat dit vaarseizoen het leven beteren en meer respect tonen voor Moeder Natuur?

De officiële opening van het vaarseizoen is op vrijdag 12 april onder de Jeneverboom. | Foto: Piet van Kampen

Schot in skeelerbaan bij Warmondse IJsclub

Warmond n Als het bestuur van de Warmondse IJsclub (WIJC) akkoord gaat, besluiten de leden van de club medio mei over de afspraken met de gemeente en de VvE Karpers en Forellen over licht, geluid, parkeren en communicatie rond de nieuwe skeelerbaan op het veld van de club.

Door Nico Kuyt

De komst van een skeelerbaan wekte veel weerstand op bij de omwonenden van de Leidse Merenwijk die grenzen aan de Veerpolder. Er volgde een lange procedure van gesprekken, bezwaar en beroep die eindigde bij de Raad van State. Die verwierp op 6 februari 2019 het hoger beroep en daarmee zijn alle juridische hobbels geslecht.

Het heeft allemaal wat geduurd sinds de club de aanvraag deed in juli 2016, de economische situatie stond in die tijd niet stil en dat maakte het voor de club nodig om opnieuw offertes op te vragen en zich in te spannen het duurdere financiële plaatje rond te krijgen. Daarnaast is er een concept gebruiksovereenkomst en recht van opstal opgesteld met een raamwerk van afspraken. Die liggen nu ter beoordeling voor aan het bestuur van WIJC. Wanneer deze akkoord is zal het dat raamwerk voorleggen aan haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur verwacht dat dit medio mei is afgerond. Uiteindelijk stelt B&W de documenten definitief vast.

Naast de gebruiksovereenkomst en het recht van opstal gaat het daarbij ook over een subsidiebeschikking en een convenant tussen gemeente, de ijsclub en omwonenden.

Infoavond over verkeer N208 en N443

Sassenheim n De gemeente en de provincie Zuid-Holland organiseren op dinsdag 16 april een informatieavond over het verbeteren van de doorstroming op de N208 en N443 ter hoogte van de Van Pallandtlaan en Parklaan in Sassenheim.

Op drukke momenten is de doorstroming op de N208 en N443 ter hoogte van de Van Pallandtlaan en de rotonde bij de Parklaan niet voldoende. In de toekomst zullen door toenemende verkeersdrukte de vertragingen hier toenemen. De provincie en de gemeente hebben onderzoek gedaan naar deze doorstroming, nu en in de toekomst. Deze bevindingen en ideeën worden gedeeld tijdens de informatieavond. Ook worden meningen en ideeen van inwoners verzameld.


Het einddoel is een goede bereikbaarheid, doorstroming en veilige voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Uit onderzoek blijkt dat de verkeersdruk in 2030 een stuk hoger ligt dan nu. Dit ligt voor de hand gezien de woningbouw in de regio. Vanwege de toename van het verkeer zijn infrastructurele maatregelen nodig om de doorstroming te waarborgen. Het gaat dan om mogelijke aanpassingen aan de rotondes N208-N443 en N208-Parklaan. Deze maatregelen zullen impact hebben op omgeving van de Van Pallandtlaan. De informatieavond start om 19.30 uur en is in Graaf Jan (Jan van Brabantweg 3).

Officiële opening vaarseizoen

Warmond n Het Genootschap de Jeneverboom opent vrijdag 12 april het watersportseizoen onder de Jeneverboom aan de Warckerleede op de Kagerplassen. Naast Commissaris van de Koning Jaap Smit, zijn ok de burgemeesters van Teylingen, Kaag en Braasem, Leiderdorp en Oegstgeest te gast.

Tijdens de bijeenkomst wordt de Kaagwaterpenning uitgereikt. De Kaagwaterpenning is een ereprijs die jaarlijks wordt toegekend aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet om de watersport te promoten en het Hollands plassengebied meer bekendheid te geven.

Ook reikt de gemeente Teylingen, in samenwerking met de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, elk jaar de 'Sloepie-wisselprijs' uit aan een aanstormend talent uit de zeilsport. Eerder werd de prijs bijvoorbeeld al gewonnen door Marit Bouwmeester.

Beauty & Brains wint SassemKwizzt

Beauty & Brains wint de tweede editie van SassemKwizzt. | Foto: pr./Edwin van der Wijngaard Foto: pr./Edwin van der Wijngaard

Sassenheim n De tweede editie van SassemKwizzt is gewonnen door Beauty & Brains. Tijdens de feestelijke uitslagenavond, op zaterdag 6 april in Graaf Jan, bleek dat dit team de winnaar is van de cheque van 500 euro. De tweede plaats ging naar The Golden Nuggets, derde werd De Edele Delen.

In totaal deden honderd teams mee aan de grote dorpsquiz, die iets minder goed werd gemaakt dan vorig jaar, vertelt bestuurslid Ciska van der Geest. "Er zijn per categorie minder punten gescoord. Ook kregen we al door dat veel mensen deze quiz moeilijker vonden dan die van vorig jaar. Wat betreft het plezier maakte dat niet uit, veel mensen hebben met hun een team een leuke avond gehad!". Voor iedereen volgt volgend jaar een herkansing, want op vrijdag 20 maart 2020 is de derde SassemKwizzt. De inschrijving voor die editie is dit najaar.

Uw corsofoto in de krant!

Redactie n Het 72ste Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt op zaterdag 13 april ook door Voorhout en Sassenheim. De Teylinger is op zoek naar kleurrijke foto's van lezers. Van de corsowagens, luxe wagens tot aan de optredens. De mooiste foto's krijgen een plek in de eerstvolgende krant. Een of meerdere foto's insturen kan tot maandag 15 april 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl. Vergeet niet uw naam te vermelden!

Eikenhorstlaan aanwijzen voor GOM-woningen

Voorhout n B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om de bouwlocatie tussen de Eikenhorstlaan, Van den Berch van Heemstedeweg en Teylingerdreef aan te wijzen als gebied voor de realisatie van circa 60 woningen voor de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM).

Door Nico Kuyt

Door de afdrachten aan de GOM van 165.000 euro per kavel om op de locatie te mogen bouwen, genereert de GOM inkomsten voor het opschonen van het bollenlandschap elders. In het verleden is afgesproken dat de GOM in de streek op deze wijze de rechten van 600 Greenportwoningen in het buitengebied mag verkopen. Het oog als mogelijke locatie valt nu op het stuk grond nabij de Eikenhorstlaan. De 60 woningen in het dure segment levert de GOM tussen de 8 en 10 miljoen euro op. "Dit is daarmee de eerste grote locatie voor GOM-woningen in Teylingen. Doel van het realiseren van de GOM woningen is om een belangrijke bijdrage te leveren voor de noodzakelijke herstructurering van het bloembollencomplex alsmede om te voorzien in een specifieke woningbehoefte. Teylingen maakt deel uit van de Greenport Duin- en Bollenstreek met het bloembollencomplex als belangrijke economische drager. Ook is het bloembollencomplex bepalend voor het landschap. Terwijl de internationale concurrentie groter wordt, drukken ook andere ontwikkelingen als woningbouw, bedrijfsuitbreiding en verrommeling, door bijvoorbeeld leegstand, op het bloembollengebied. Herstructurering is daarom noodzakelijk. Met de 60 woningen wordt versneld uitvoering gegeven aan het volbrengen van de herstructureringsopgave en te werken aan het vitale landschap in Teylingen en de Duin- en Bollenstreek", zo motiveert B&W zijn besluit om de locatie de gemeenteraad voor te leggen. Als voorbeeld van eerder gerealiseerde herstructurering noemt B&W de sloop van ruim 11.000 vierkante meter bedrijfsopstallen aan de Torenlaan in Voorhout en het opruimen van de fundering en restanten van de in 2002 door brand vernietigde bollenschuur aan de Loosterweg-Zuid.

De bespreking over de 60 woningen gaat op maandag 15 april in raadscommissie Ruimte plaatsvinden. De gemeenteraad neemt vervolgens op 25 april een besluit. Overigens kan aan deze ontwikkeling geen invulling worden gegeven aan de gebruikelijke eis van 35 procent sociale woningen, zo geeft B&W aan. Evenmin aan een storting in het gemeentelijke bouwfonds voor sociale woningbouw om deze elders te realiseren. Dit omdat al aan de GOM een financiële afdracht gedaan moet worden.

Susanne Brom: tien jaar met passie voor uitvaartverzorging

'Het is vooral belangrijk om samen met nabestaanden rustig de tijd te nemen om alles naar de wensen te regelen.' Foto: pr.

n 'Het gaat niet om mij, het gaat om anderen'

Teylingen/zakelijk n Deze week, om precies te zijn op vrijdag 12 april 2009, begon Susanne Brom als zelfstandige uitvaartverzorgster. Een mooi, maar soms niet makkelijk beroep dat zij vanuit haar hart uitoefent. 'Het gaat niet om mij maar het gaat om anderen' vertelt zij. 'Ik ben dankbaar dat ik dit mag doen'.

Door Piet van Kampen

Dit beroep lijkt de aimabele Susanne op het lijf geschreven. Zij heeft altijd al iets met 'zorgen voor' gehad als coach, mediator, trainer en groepsleidster in de jeugdhulpverlening en bedrijfsmaatschappelijk werkster. "Ik heb ook ervaring opgedaan met het voeren van stervensbegeleidinggesprekken." Haar drive ging verder. Zij volgde een intensieve opleiding bij Stivu, tegenwoordig Docendo. Voor alle onderdelen in het beroep deed ze examen. Van alle momenten die er bij een uitvaart de nodige aandacht en zorg verdienen tot het regelen van de rouwkaarten aan toe. Met die gedegen opleiding in haar bagage ging Susanne werken bij een uitvaartonderneming in Haarlem.

Met de praktische kennis die zij daar op deed, besloot zij ook voor zichzelf te beginnen met Susanne Brom Uitvaartzorg. Nu tien jaar later blikt ze er met veel voldoening op terug.

Vertrouwen

Vol passie vertelt ze over haar beroep. "Het zijn voor de nabestaanden moeilijke dagen en je bouwt een vertrouwensband met hen op. Je staat dicht bij de mensen. Iedere familie heeft een eigen verhaal en daar ben ik dikwijls van onder de indruk. Ik mag er bij zijn en probeer ze alle aandacht en liefde te geven. Samen met de familie maak ik een draaiboek, hierdoor heeft de familie de regie en weet hoe de dag van het afscheid eruit ziet. Belangrijk is vooral om rustig de tijd samen met hen te nemen om alles naar de wensen te regelen. Kwaliteit is ook belangrijk in dit mooie werk," licht zij haar manier van werken toe.

Levenswijsheid

Susanne doet al het organiseren rondom een uitvaart zelf, samen met een team van medewerkers. Over haar ervaring: "Het moeilijkste is om de uitvaart van jonge mensen en kinderen te regelen".

Haar levensmotto is 'in het hier en nu leven en zoveel mogelijk met en voor elkaar doen'. Een mooie levenswijsheid. En vooral ook: "Mensen zouden niet over de ander moeten oordelen, achter elke keuze zit een reden."

Voor meer informatie, kijk op www.susannebromuitvaartzorg.nl. | Foto: pr.

Rouw van ouderen om verlies van partner

Sassenheim n Met het verlies van je partner op latere leeftijd verlies je ook het leven zoals het tot dan toe was. Na –in de meeste gevallen- tientallen jaren met elkaar doorgebracht te hebben komt een dag dat één van de twee er alleen voor komt te staan. Op zondag 14 april is het Rouw- en Verliescafé Over-Leven en staat de rouw van ouderen om het verlies van de partner centraal. Wat kan een welzijnsadviseur betekenen als je als op oudere leeftijd je partner verliest? Welke wegen kan men het beste bewandelen als er verlies aan zit te komen? Wie kan hierin nog meer ondersteunen? Wat als er geen mantelzorgers zijn? Deze en nog veel meer vragen over dit onderwerp kunnen tijdens deze bijeenkomst gesteld worden aan welzijnsadviseur Laura Methorst van Welzijn Teylingen.De bijeenkomst is in de bibliotheek (Kerklaan 42) en start om 14.30 uur. De toegang is gratis.

'Bloemencorso is het feestje van de hele Bollenstreek'

Willem Heemskerk (58) bekijkt dit jaar het 72ste Bloemencorso niet met familie en vrienden langs de kant van weg, maar als voorzitter van het naar eigen zeggen 'grootste lentefeest van Nederland'.

Foto: Willem Krol

"Dat je het gezicht van het Bloemencorso bent, dat krijg je er gratis bij. Maar ik ben gewoon één van de 1.500 vrijwilligers. Zo zie ik het ook. Zonder voorzitter rijdt er wel een corso, maar zonder alle vrijwilligers niet. Dan komt er geen hyacint op de wagens."

Willem Heemskerk heeft een uitgesproken mening over zijn nieuwe rol. In de drukke dagen voorafgaand aan het Bloemencorso, op vrijdag 12 en zaterdag 13 april, heeft hij tijd vrij gemaakt voor een interview. In de Klinkenberghal in Sassenheim, op de plek waar alle wagens klaar staan voor de eerste bloemen, vertelt hij over de afgelopen negen maanden. Het is niet geheel toevallig ook de plek waar vorig jaar de vraag kwam over het voorzitterschap. "Tijdens de opbouwdagen in april was ik hier vanuit de Rabobank. Toen werd de vraag gesteld of ik voorzitter van het Bloemencorso wilden worden. In maart had ik voor mezelf al besloten bij de bank weg te gaan, dus het was heel mooi dat dit op mijn pad kwam. Lang heb ik er niet over nagedacht. Bij het corso heb ik een gevoel, daar zet ik mij graag voor in. Het is erfgoed dat door de streek rijdt."

Uithangbord van het bollenvak

Grote schoenen

In juli vorig jaar wordt bekend dat de in Sassenheim woonachtige Heemskerk ('maar ik ben geboren in Noordwijkerhout en heb in Noordwijk, Lisse, Hillegom en Sassenheim bij de Rabobank gewerkt, dus noem mij maar een 'Bollenstreker') de opvolger is van de plotseling overleden Leo van der Zon. Die stond (en staat) bekend als Mister Corso. "Het zijn inderdaad grote schoenen, die ik heb aangetrokken. We kwamen elkaar regelmatig tegen in de streek. Leo was een bestuurder van omvang, met onder andere die zestien jaar voorzitterschap van het corso. Door zijn plotselinge overlijden, was er geen overdracht. Ik kan hem niets meer vragen. Dus stel ik die aan de andere bestuursleden. Het belangrijkste is wel dat het publiek niets van die wisseling merkt. Het blijft een authentiek mooi corso, daar moet je niet teveel aan willen veranderen."

Heemskerk is dus een echte Bollenstreker. Zijn vader was bollenkweker in Noordwijkerhout. Voorop bij zijn ouders op de fiets naar Sassenheim zag de kleine Willem het eerste Bloemencorso toen hij een jaar of vier was. "Mijn vader had bloemen op het land staan, maar maakte toch tijd om te gaan kijken. Het corso was een uiting van het bollenvak natuurlijk." Later verhuisde Heemskerk naar Sassenheim, ging daar ook regelmatig met zijn kinderen kijken. Ook hielp hij voor zijn werkgever Rabobank een aantal jaar mee met de corsowagen van de bank steken. "Dat is wel mijn eerste bijdrage geweest," lacht hij.

Professionalisering

Na zijn benoeming in juli is hij samen met het bestuur aan de slag gegaan. "Achter de schermen zijn we bezig met professionalisering, al blijft het vrijwilligerswerk. Dat is niet iets dat van mij afkomt, het bestuur is daar al langer mee bezig. Bij mijn aanstelling waren in het bestuur twee vacatures, die zijn inmiddels ingevuld.

Verder zijn we bezig met het vormen van commissies. Voorheen deden de bestuursleden heel veel zelf, maar dat is met een steeds groter wordend evenement niet meer te doen. Daarom zijn er drie nieuwe bestuursfuncties bij. We hebben een apart bestuurslid voor de verkoop. Het is helaas nog steeds niet zo dat we spontaan opgebeld worden door partijen dat ze mee willen rijden. Daar gaat tijd en energie in zitten.

We hebben plek voor achttien praalwagens, maar willen volgend jaar naar de twintig bijvoorbeeld. Ook voor meer luxe wagens is nog ruimte.

Ook willen we vanaf volgend jaar inzetten op jeugd en educatie, door de jeugd meer betrekken en hen te informeren over wat er gaande is in de streek waar ze geboren en getogen zijn. We hebben bijvoorbeeld al een lespakket ontwikkeld, dus ook op dat vlak zijn we goed bezig. Tot slot is voor de opbouwdagen hier in de hal een eventmanager aangesteld. De opbouwdagen zijn een evenement in een evenement, die kun je er niet zomaar bij doen. Daarmee bestaat het bestuur weer uit dertien personen. Naast dat bezoekers kunnen kijken naar het steken van de wagens, nog steeds onze hoofdactiviteit natuurlijk, wil je ze wel wat meer bieden. We willen ieder jaar meer kwaliteit leveren."

Nieuw ontwerpteam

In zijn eerste maanden kreeg de kersverse voorzitter ook te maken met een onvoorziene 'uitdaging', zoals hij het zelf noemt. De net aangestelde Lucinda van der Ploeg liet in december weten de opdracht voor de praalwagenontwerpen terug te geven vanwege persoonlijke omstandigheden. Het corso zat opeens zonder ontwerper. "Laat ik voorop stellen dat we het in de eerste plaats vervelend vonden voor Lucinda, daarna pas voor ons. Toch vind ik ook dat het kan gebeuren bij zo'n groot evenement. Met de nieuwe ontwerpers, de ervaren Jack van der Ende en Eric Pannenborg, zijn we erg blij. Zij verbinden zich voor langere tijd aan ons, voor zo'n drie jaar. Dat is goed voor continuïteit. Ook met hen gaan we kijken of en hoe we het nog efficiënter kunnen inrichten. Het blijft vrijwilligerswerk."

Uithangbord voor het bollenvak

Het zijn de gebeurtenissen achter de schermen, waarvan het publiek niets merkt. Zij genieten van een prachtig kleurrijk corso. Heemskerk merkt ook bij zichzelf dat hij veel dingen niet wist. "Vorig jaar stond ik langs de kant, geniet ik van het corso en ga weer naar huis. Ik realiseerde mij niet dat daar zoveel vrijwilligers aan gewerkt hebben. En dat het een economische waarde van 15 miljoen voor de streek heeft. Het corso is naast belangrijk voor het toerisme, ook belangrijk voor het vak. De optocht is het uithangbord van het bollenvak. Zo is het ook begonnen, en dat we willen heel graag weer terugbrengen. Ik vind nog steeds dat we onze roots niet mogen verloochenen. We komen bij het vak vandaan, we zijn hun ambassadeur. Ik vind wel dat dat aandacht nodig heeft. Je kunt niet volstaan met 'toeristische attractie', dat is echt tekort door de bocht. Ik vind het Bloemencorso het grootste lentefeest van Nederland. Dan laten wij ons zien. Het is een feestje van en voor de hele Bollenstreek."

Zijn vader is inmiddels overleden, maar moeder Heemskerk gaat met haar 89 jaar nog steeds kijken. "Mijn vader zou het geweldig gevonden hebben dat ik voorzitter ben. Mijn moeder vindt het ook geweldig. Ze vond het heel bijzonder dat ik het ging doen, maar het is een heel bescheiden mens. Ze loopt er niet mee te koop. Dat is wel mooi. Ze gaat kijken in Noordwijkerhout, daar woont ze. Ze zal er ongetwijfeld van genieten. En misschien dat ze nu ook iets anders naar het corso kijkt."

Het Bloemencorso rijdt op vrijdagavond 12 april in Noordwijkerhout. Dirk Kuijt verricht de officiële opening. Op zaterdag 13 april rijdt het corso van Noordwijk naar Haarlem. Het vertrek is een kwartier eerder dan voorgaande jaren, om zo ook eerder bij de Keukenhof te kunnen zijn, waar de meeste toeschouwers staan. Voorafgaand zijn de opbouwdagen in de Klinkenberghal, van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 april, waar bezoekers ook van harte welkom zijn. Kijk voor meer informatie op www.bloemencorso-bollenstreek.nl. | Foto: Willem Krol

n Adest Brass schittert in Koninklijk Theater Carré

Foto: pr.

Sassenheim n Adest Brass schittert sinds vorig jaar regelmatig aan het einde van de voorstelling 'Nu' van Claudia de Breij. De cabaretière zocht voor haar try-out in Leiden in 2018 een orkest om mee te doen. Marcus Kerpershoek, de dirigent van Adest Brass, kent Jeffry Heynemans die bij Claudia achter de schermen werkt. De klik was er direct en daardoor is Adest Brass regelmatig te gast in haar voorstelling.

In 2018 stond Adest Brass voor het eerst op het podium van De Leidsche Schouwburg en daarna ook in De Haarlemse Stadsschouwburg, De Meerse in Hoofddorp, het DeLaMar Theater in Amsterdam en tot slot Koninklijk Theater Carré. De twee voorstellingen in Carré waren snel waren uitverkocht, uiteindelijk werden nog vier avonden toegevoegd waardoor Adest Brass zes avonden achter elkaar in Carré stond.

Fanfare

Claudia's voorstelling gaat over dat ze op zich vrolijk is maar af en toe ook een beetje bang. Dat er oorlog komt en je dan moet schuilen. Je kunt erover zingen maar je kunt er ook iets aan doen. Ga je de golven van de geschiedenis te lijf zoals Willem van Oranje, Mahatma Ghandi of toch als Piet van de lokale fanfare uit het dorp van haar jeugd? Het feit dat de fanfare aan het eind van haar voorstelling echt op het podium komt wordt enthousiast ontvangen.

Scouts in actie

Foto: pr./Jeroen Mesman

Teylingen n De scouts van Scouting Paauw uit Wassenaar hebben dit weekeinde de scoutingwedstrijden voor de regio Hollands Midden gewonnen. Zowel de tweede als de derde plaats waren voor groepjes van de Kimball O'hara-groep uit Voorschoten. Vanaf vrijdagavond deden de ruim 300 tieners er alles aan om de felbegeerde punten binnen te slepen. Een maaltijd koken, themakleding, meedoen met alle spellen; overal konden punten mee verdiend worden. Scouting Scojesa uit Sassenheim eindigde als 29ste, de Boerhaavegroep uit Voorhout als 30ste en 32ste. | Foto: pr./Jeroen Mesman.

Bijzondere cheque van St. Matthias

Foto: pr.

Warmond n Tijdens het Koninklijk Concert heeft de jeugd van harmonie St. Matthias gecollecteerd voor het project 'de Vrolijkheid'. Hierdoor hebben kinderen van asielzoekers de kans om na schooltijd les te krijgen in dans, toneel en muziek. Op woensdagmiddag 3 april bezochten Ivan Tirion en bestuurslid Meriam Beljon namens St. Matthias het COA in Katwijk. Na een korte rondleiding van medewerkster Ingeborg Denessen, werd de symbolische cheque te overhandigen. Er is maar liefst 344,27 euro opgehaald. Van dit bedrag kunnen een aantal nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft worden en ook nog klei, verf en knutselspullen.

Jubilea bij Pankras

Foto: pr./Edwin van der Wijngaard

Sassenheim n Toneelvereniging Pankras heeft het afgelopen weekend twee jubilarissen gehuldigd. Jan Zwetsloot is 50 jaar lid van Pankras. Hij is zaterdag benoemd tot erelid. Zwetsloot speelde in vele toneelstukken, maar zijn mooiste rol vond hij die van goedheiligman. Hij droeg de mijter gedurende zo'n 35 jaar tijdens de intocht en vele huisbezoeken. De tweede jubilaris is Henny Went. Went is al 40 jaar decorontwerper en -bouwer bij Pankras. Hij is ook jaarlijks betrokken bij de Sinterklaasintocht. | Foto: Edwin van der Wijngaard

week in beeld

Kikker 'vliegt' in de bibliotheek

Marlieke Oord en Nicky Huisman van het Marnick theater lezen voor uit Kikker is Kikker. | Foto: MV Foto: pr.

n VoorleesExpress zoekt vrijwilligers

Sassenheim n "Die ken ik!" Enthousiast wijst een jongetje naar het boek 'Kikker is Kikker', een verhaal over de beroemde kikker van Max Velthuijs. De jongen is een van de bezoekertjes van de speciale voorleessessie van de VoorleesExpress. Het voorleesproject is nog op zoek naar nieuwe voorleesvrijwilligers.

Eigenlijk is de bibliotheek op zaterdag 6 april na 15.00 uur gesloten, maar voor de kinderen van de VoorleesExpress en hun ouders staat de deur wagenwijd open. Ze zijn uitgenodigd voor de voorleessessie door Marnick theater tijdens de leesbevorderingscampagne 'Geef een (prenten)boek cadeau'. "Door de voorstelling zien de kinderen ook buitenshuis en in groepsverband hoe leuk en belangrijk het is om met taal bezig te zijn," legt Elvira Vis, projectleider VoorleesExpress van de Bibliotheek Bollenstreek uit.

Eerder die dag is het Marnick theater al in de bibliotheken van Lisse en Oegstgeest geweest. In Sassenheim zijn twee vaders en twee moeders met hun kinderen naar de bibliotheek aan de Kerklaan gekomen. Een lage opkomst, maar dat deert de stemming niet. Als Kikker wil vliegen, doet het jongetje -gevraagd door de voorlezers- even voor hoe dat moet. Al fladderend gaat hij door de bibliotheek.

Creatief

De VoorleesExpress ondersteunt gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal. Twintig weken lang komt een vrijwilliger elke week bij het gezin thuis om voor te lezen, samen te lezen en taalspelletjes te doen. Zo breiden de kinderen hun woordenschat uit en ontwikkelen ze hun taalgevoel. Jannet Hielkema heeft als vrijwilligers voorgelezen, en is nu coördinator. Ze vond het voorlezen 'heel erg leuk'. "Ik heb de groei bij de kinderen gezien, waarbij de woordenschat veel beter werd. Bij een ander gezin praatte het meisje in het begin helemaal niet. Na twintig weken ging dat veel beter. Maar, aan de andere kant, moet je je ook niet als ideaalbeeld voorstellen dat je binnenkomt en dat alle kinderen meteen bij je op schoot kruipen. Ze hebben ook wel eens hun dag niet, even geen zin. Dan moet je creatief zijn en ze er toch bij betrekken. Zo heb ik wel eens met een onderbroek op mijn hoofd gezeten. Echt waar! Niet zomaar hoor, want het verhaal ging over onderbroeken," besluit ze lachend.

Voor alle kinderen

Vis geeft aan dat er dit jaar veel aanmeldingen van gezinnen zijn. Ze denkt dat het komt omdat de VoorleesExpress bekender wordt. "Ook weten scholen ons steeds beter te vinden. Basisscholen waar we al mee samenwerken, merken dat de kinderen door de één-op-één aandacht meer leesplezier krijgen. Ook zijn wij laagdrempelig, omdat we bij mensen thuis komen. Op die manier ondersteunen we scholen. Niet alleen kinderen met Nederlands als tweede taal, maar ook kinderen met Nederlands als moedertaal. Er zijn kinderen die technisch heel goed kunnen lezen, maar niet begrijpen wat er staat. Ook voor hen is de VoorleesExpress, om daar samen op een leuke manier op te oefenen."

Aanmelden

Door de vele aanmeldingen, zijn ook nieuwe vrijwilligers nodig. Zij kunnen het hele jaar door starten. "We zoeken voorlezers en coördinatoren. Help je graag kinderen die moeite hebben met taal? Ben je 18 jaar of ouder? En heb je twintig weken lang een uur in de week tijd? Word dan voorlezer bij de VoorleesExpress! Wil je wat meer doen en graag voorlezers begeleiden, dan is coördinator een leuke en uitdagende vrijwilligersfunctie."

De voorleessessie is inmiddels afgelopen. Er is gezongen en gelachen en de kinderen weten nu dat Kikker gewoon Kikker mag zijn. Hij kan niet vliegen, bakken of timmeren. En dat is goed. Iedereen is weer ergens anders goed in.

Voor meer informatie over de VoorleesExpress, neem contact op met Elvira Vis: bollenstreek@voorleesexpress.nl (071-5237351). Op www.bibliotheekbollenstreek.nl/vle staat meer informatie over de vrijwilligersfuncties en is direct aanmelden mogelijk.

Jacoba van Beierenfonds: 25.000 euro naar 21 lokale projecten

Teylingen n Het Jacoba van Beierenfonds heeft in 2018 in totaal 25.000 euro uitgekeerd aan 21 Teylingse projecten.

Tijdens de jaarvergadering in Van der Valk, op donderdag 4 april, praatte het bestuur van het fonds de 49 aanwezigen bij over het afgelopen jaar. Zo verlengden de gemeente en het Jacoba van Beierenfonds begin dit jaar de samenwerking voor opnieuw vier jaar. Ieder jaar draagt de gemeente 20.000 euro bij. Afgelopen jaar kwam daar ook nog 18.000 euro van het jarige Fonds1818 bij. Ook bedrijven kunnen een donatie doen, net als particulieren, die bijvoorbeeld als 'Graaf' of 'Gravin' een bijdrage van 250 euro per jaar leveren. Momenteel zijn er acht graven.

Tijdens de bijeenkomst vertelden drie initiatiefnemers over hun project. De Kunstweek Warmond kreeg een bijdrage van het lokale fonds, vertelde voorzitter Hans Goudsmit. Net als de Sound of Warmond van Margreet van Schie. Sylvia Hoogduin deed voor VoorhoutSchoon een aanvraag voor de financiering van materiaal. Samen met een groep vrijwilligers ruimt zij in Voorhout zwerfafval op.

Het Jacoba van Beierenfonds is voor en door Teylingers. Inwoners met initiatieven en projecten voor de Teylingse samenleving kunnen een aanvraag indienen voor maximaal 1.500 euro. In het eerste kwartaal van 2019 zijn in totaal 19 aanvragen binnengekomen. Initiatieven kunnen een aanvraag indienen via www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.

Kaagwater Jazz komt met spetterende tweede editie

Warmond n De officiële opening van het watersportseizoen op de Kagerplassen is op vrijdag 12 april. Traditiegetrouw is de openingsceremonie in handen van Genootschap de Jeneverboom voor een select gezelschap bij de bekende jeneverboom. Omdat watersport echter voor iedereen is heeft het genootschap vorig jaar aansluitend een jazz evenement georganiseerd in Warmond zelf: Kaagwater Jazz. De tweede editie wordt groter en professioneler. Het hele dorp staat in het teken van jazz.

Dat deze editie groot wordt, is wel duidelijk. Alle horecagelegenheden doen mee en er rijdt een treintje door het dorp, zodat iedereen op en af kan stappen bij de verschillende jazzlocaties. "Kaagwater Jazz moet je zien als een cadeautje aan de Warmonders en de mensen uit de regio die van jazz en gezelligheid houden", aldus Rolf de Vriend, één van de organisatoren.

Kaagwater Jazz begint op zaterdagavond 13 april bij Dekker Warmond, waar iedereen welkom is om zich mee te laten voeren met de prachtige klanken van Lick & Brains. Deze 18 man sterke bigband weet diverse stijlen te combineren tot een verfrissende mix.

Jazz in het dorp

Op zondagmiddag 14 april gaat heel Warmond los. De zeer afwisselende bandjes hebben ieder hun eigen stijl, zodat er voor elke jazzliefhebber iets bijzit. De professionele programmering ligt dit jaar in handen van Rolf Delfos en Alexander Beets. Het moge duidelijk zijn dat zij hun netwerk aan bekende namen en talenten inzetten en daarmee een fantastische line-up voor elkaar hebben gekregen. Aan de kinderen vanaf 7 jaar is ook gedacht. Zij kunnen een heuse jamsessie bijwonen en zelf muziek maken onder leiding van Coen Witteveen.

Droom

Kaagwater Jazz is eigenlijk ontstaan uit een droom. De oudere Warmonders herinneren zich ongetwijfeld nog wel het vroegere 'Jazz behind the Tol'. Al langere tijd wilde het genootschap en de horeca dat weer nieuw leven inblazen. Vorig jaar kon iedereen er al voorzichtig aan proeven en enthousiast worden; dit jaar wordt groots uitgepakt in de tweede editie. Verschillende enthousiaste Warmondse ondernemers ondersteunen het initiatief, evenals SENA, de Gemeente Teylingen en de Rabobank. Dankzij deze steun is het gelukt hier een gratis evenement van te maken.

Palmpaasstok versieren

Sassenheim n De gezinsmisgroep van de Pancratiuskerk organiseert op vrijdag 12 april van 15.30 tot 17.00 uur het versieren van een palmpaasstok in de bovenzaal van de pastorie.

Ouders moeten zelf zorgen voor een kruis van maximaal een meter hoog en voor de lekkere dingen die de kinderen eraan kunnen hangen. Handig is om dit in huishoudfolie of in een boterhamzakje te verpakken om mee te nemen en bijvoorbeeld cadeaulint op te hangen aan de dwarsbalk van het kruis.

De organisatie zorgt voor crêpepapier, punaises en plakband. Voor elk kind is er een zakje met tien chocolade eitjes en een broodhaantje. Als de stok klaar is, mogen de kinderen hem in de kerk laten staan.

Op zondag 14 april begint om 10.00 uur een gezinsviering in de Pancratiuskerk met kinderkoor Vivo. Daar worden de Palmpaasstokken gezegend. Aansluitend kunnen deelnemers meelopen in een optocht naar de Bernardus. Daar kunnen de kinderen de stok aanbieden aan één van de bewoners. Zij zijn daar elk jaar ontzettend blij mee.

In verband met de boodschappen wil de organisatie weten hoeveel kinderen er komen. Aanmelden (met naam, school en klas) kan tot en met woensdag 10 april via de mail stpks.gezinsmis@gmail.com of bel 0252-218101.

Kindercorso's kleuren de straten

Deelnemers kunnen tussen de 6 en 40 kilometer wandelen. | Foto: pr. Foto: Jan Luijk

n Fietsen versieren op vrijdag 12 april

Sassenheim/Voorhout n Het kindercorso gaat op zaterdag 13 april in zowel Voorhout als Sassenheim weer vooraf aan het Bloemencorso.

Op zaterdag is het kindercorso, voorafgaand aan het Bloemencorso van de Bollenstreek. | Foto: pr./Gerard van Steijn Foto: pr./Gerard van Steijn

Elk jaar kent het Kindercorso weer vele deelnemers met prachtig versierde driewielers, fietsen, tractoren, karren, buggy´s en kinderwagens. In de drukke Herenstraat ontvangen de kinderen veelvuldig applaus voor hun prachtige creaties. Het thema voor het Bloemencorso 2019 is ´Changing World´ en dat zie je ook in het kindercorso terug.

Fietsen versieren

Het kindercorso kan ook dit jaar gerealiseerd worden door een aantal Voorhoutse kwekers. Zij stellen hun bloemen beschikbaar. Kinderen kunnen deze gratis ophalen op vrijdag 12 april vanaf 15.30 uur bij de kraam van de Oranje Vereniging Voorhout op het grasveld bij het NS-terrein. De Oranje Vereniging Voorhout nodigt alle kinderen uit om bloemen op te halen en deel te nemen aan het kindercorso.

In Sassenheim kunnen kunnen de kinderen op vrijdag 12 april tussen 18.30 en 19.30 uur hun fiets versieren in Park Rusthoff en bij Speeltuin Beatrix (Vooruitgangdreef 1).

Optocht

In Voorhout vertrekt het kindercorso vanuit het Kievitspark om 10.45 uur. Dit jaar begeleiden Drumfanfare 'St. Cecilia' uit Voorhout, Show- en Marchingband Junioren 'Door Vriendschap Sterk' uit Katwijk , Marchingband 'Tamarco' uit Leiderdorp en Show en Marchingband 'Jong Flora' uit Rijnsburg de stoet.

In Sassenheim start het kindercorso om 11.00 uur ter hoogte van de apotheek in de Hoofdstraat. De jeugdband van Adest Musica begeleidt de jongste corsodeelnemers.

Jury

Een jury bepaalt in Voorhout welke kinderen een prijs verdienen voor hun creatie. De prijsuitreiking van het kindercorso is dit jaar om 14.00 uur in Café Restaurant 'Cheers'.

Bollenstreek lentewandeling lijkt traditie te worden

Sassenheim n Voor het derde jaar op rij organiseren een aantal gemeenteleden van de Protestantse Gemeente in Sassenheim een wandelevenement dat inmiddels een vaste plaats lijkt te hebben gekregen in de wandelagenda van de Koninklijke wandelbond. De eerstvolgende editie is op zaterdag 20 april.

Fervent wandelaar en organisator van het eerste uur Ruud Kappe kijkt enthousiast terug op de voorgaande twee edities, waarin in totaal tweeduizend deelnemers werden verwelkomd. "In de afgelopen jaren hebben we de Bollenstreek weer terug op de Nederlandse wandelkaart geplaatst. Daarvoor was onze kleurrijke en oer-Hollandse regio verstoken van een groot wandelevenement." Kappe vervolgt: "Met de organisatie van de Bollenstreek lentewandeling kan de meest bloemrijke regio van Nederland weer ontdekt worden door zowel de recreatieve als de langeafstandswandelaar. De routes variëren tussen de 65 en de 40 kilometer."

Afstanden

De organisatie biedt een scala aan wandelafstanden aan, te weten 65, 10, 15, 25 en 40 kilometer. Bij elke afstand worden prachtige vergezichten aangeboden over de hopelijk kleurig bloeiende en geurende bollenvelden. Ook voeren de wandelingen langs markante gebouwen die de Bollenstreek rijk is. Voor belangstellenden is een fraaie herinneringsmedaille verkrijgbaar.

Startlocatie

Voor de startlocatie mag gebruik worden gemaakt van het bedrijfsterrein van Deleeuw Flowerbulb Group aan de Rijksstraatweg 52 in Sassenheim. Op zaterdagochtend 20 april vanaf 7.30 uur kunnen de eerste wandelaars voor de 40 kilometer van start, daarna volgen de kortere afstanden. De organisatie is druk bezig geweest om het de wandelaars zo veel mogelijk naar de zin te maken, dit alles met behulp van plaatselijke ondernemers. De verwachting is dat het een gezellig, goed verzorgd wandelevenement gaat worden. Nu maar hopen dat de natuur zijn werk doet en gaat zorgen voor bloeiende bollenvelden. Voor meer informatie www.pgsassenheim.nl/lentewandeling.

Big Band Bollenstreek bruist in Het Trefpunt

WARMOND n Big Band Bollenstreek doet met een swingend programma vrijdag 3 mei het theater Het Trefpunt (Herenweg 80) aan.

De Big Band Bollenstreek is in de wijde omgeving van de Randstad voor menig jazz- en dansliefhebber een begrip. Niet zo verwonderlijk, want sinds de oprichting in 1978 heeft ze bij talloze gelegenheden opgetreden. Wat de leden van de band drijft is hun gezamenlijke passie voor muziek.

Het orkest bestaat uit zeventien enthousiaste, ervaren (meest amateur-) muzikanten en staat onder leiding van saxofonist/componist/arrangeur Adri van Velsen. Dat wordt genieten van 'Big Band Traditionals', lekkere dansmuziek en spetterende arrangementen van o.a. Caro Emerald, Aretha Franklin en Stevie Wonder.

De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 13,50 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, 45 minuten voor aanvang aan de zaal of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Orzán Trio brengt Muziek in Huis

Sassenheim n Het ensemble Orzán Trio geeft op maandag 22 april een gratis paasconcert in de Bernardus (Hoofdstraat 82).

Het klarinetensemble Orzán Trio, bestaande uit Alfonso Manzanera Rojo, Marco Danesi en Leire Ruiz Garcia, brengt een gevarieerd programma met werken van onder andere Couperin, Corelli, Mozart en Gershwin. Het repertoire omvat (eigen arrangementen van) klassieke muziek, jazz en populaire stukken.

De musici hebben gespeeld in verschillende orkesten en projecten als het Orquesta Sinfonica Conjunta de Sevilla, het ASKO Schoenberg Ensemble, het Nationaal Jeugd Orkest en het Schleswig Holstein Festival Orkes. Ook hebben ze deelgenomen aan masterclasses van bekende klarinettisten als Ralph Manno, Vicente Alberola, Eric Hoeprich en Olivier Patey. Sinds 2015 treedt het Orzán Trio ook op voor het concertpubliek van Muziek in Huis.

Het optreden is op verzoek van Bernardus georganiseerd door de Stichting Muziek in Huis. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Het R.C. Maagdenhuis, Stg. Elise Mathilde Fonds, Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds en particuliere donaties.

Het concert begint om 10.30 uur en duurt twee keer 30 minuten. De toegang is gratis.

Poppenkast: Een bijzondere Koningsdag

Als Jan Klaasen en Katrijn horen dat de koning hun dorpje heeft uitgekozen om Koningsdag te vieren zijn ze dolblij. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Een bijzonder poppenkastspel gespeeld door leden van toneelvereniging Cultuur Verheft op zaterdag 20 april om 14.15 tot 15.00 in de bibliotheek in Voorhout. Het verhaal wordt zowel in als buiten de poppenkast tot leven gebracht.

Als Jan Klaasen en Katrijn horen dat de koning hun dorpje heeft uitgekozen om Koningsdag te vieren zijn ze dolblij. Ze willen zich goed voorbereiden. Jan Klaasen gaat fanatiek trainen, omdat hij de allerbeste wil zijn met de sportieve spelletjes. Katrijn krijgt belangrijk bezoek van de burgemeester, maar of ze daar nou zo blij mee is? Er komt ook nog iemand bij haar op bezoek, maar dat mag ze niet aan Jan Klaasen vertellen. Ze heeft een groot geheim wat ze alleen met de kinderen deelt. Zouden zij dit geheim kunnen bewaren? Op Koningsdag, als de koning en de koningin met hun dochters al weer naar huis zijn vertrokken, mag Katrijn vertellen wat het geheim was. En het was echt héél bijzonder!

De kosten zijn 3 euro voor leden van de Bibliotheek Bollenstreek en 4 euro voor niet-leden. Kaarten zijn te bestellen in de bibliotheek of via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Alleen voor de kinderen is een toegangskaart nodig.

Concert Symfonie Orkest Bloembollenstreek

Voorhout n Het Symfonie Orkest Bloembollenstreek (SOB) geeft op zaterdag 13 april een voorjaarsconcert in de Bartholomeuskerk. Tijdens dit klassieke programma, onder leiding van dirigent Paul van der Reijden, zal de violiste Lisanne Soeterbroek het 3de vioolconcert van Saint-Saëns spelen.

De Nederlandse violiste Lisanne Soeterbroek is cum laude afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en ze heeft als soliste met veel orkesten opgetreden waaronder het Nederlands Filharmonisch orkest, het Nederlands Kamerorkest en het Nederlands Symfonieorkest.

Het concert begint met de ouverture uit 'Egmont', die door Beethoven is gecomponeerd om de Nederlandse edelman Lamoraal van Egmont te eren. De 'Prelude' is een modern stuk, en zoals dat vaak gaat in moderne stukken, worden hier geen gebeurtenissen, maar stemmingen en sferen beschreven. Wat dit stuk nog meer bijzonder maakt, is het feit dat het door Paul van der Reijden, de dirigent van het orkest, op jonge leeftijd is gecomponeerd; oorspronkelijk voor orgel en later door hem bewerkt voor orkest.

Het 3e vioolconcert is voor een bevriende violist van Saint-Saëns geschreven. Naast de virtuositeit die het concert vereist is het ook interessant om zigeuner, Italiaanse en Duitse muziekstijlen te horen. Tot slot speelt het orkest de 6e symfonie van Schubert: "De Kleine" in tegenstelling tot zijn 9e (en laatste) symfonie genaamd "De Grote". In deze Symfonie heeft Schubert twee verschillende muziekstijlen gecombineerd: de Italiaanse van Rossini en de Duitse van Beethoven en Haydn.

Het concert begint om 20.15 uur. Kaarten zijn voor 11,50 euro in de voorverkoop verkrijgbaar via www.symfonieorkest-bloembollenstreek.nl en voor 13 euro aan de zaal, die om 19.45 uur opent.

Publiek enthousiast over vermakelijk Matthias

Matthias toneel speelt ook aankomend weekend de voorstelling 'De Canadese invasie'.| Foto: pr./Henk Keijzer Foto: pr./Henk Keijzer

Warmond n De toneelgroep Sint Matthias speelde op vrijdag 5 april de komedie 'De Canadese invasie' uit de serie avonturen van de familie Bruinsma in Het Trefpunt.

De norse en lompe Sjef Bruinsma, gespeld door Bram van Leuveren, vindt in het stuk in zijn vrouw Truus en zoon Boris, gespeld door Els Versluys en Peter Krikke, twee medespelers die vanaf het begin af aan door het publiek werden omarmd en almaar meer waardering kregen voor de manier waarop zij hun typetje op de planken wisten te brengen. Na de kennismaking met de familie Bruinsma verschijnt de Canadese familie op het toneel, gespeeld door Saskia Neuijen en Marcel Vooren. De andere passanten die in huize Bruinsma voorbij kwamen waren fotograaf Henk, die een kamer komt huren en zijn zus Tineke, gespeeld door Christiaan MacKay en Esther van Leeuwen. Voorts is er dan nog het fotomodel Chantal, gespeeld door Mandy Oostdam en tot slot die 'troel van de overkant', gespeeld door Anne Schavemaker.

De voorstelling wordt door Matthias nog twee keer gespeeld op vrijdagavond 12 en zaterdagavond 13 april in Het Trefpunt (Herenweg 80). De toegangskaarten zijn verkrijgbaar voor aanvang aan de deur van het theater. Donateurs verkrijgen gratis toegang op vertoon van hun donateurskaart. De voorstelling begint 20.15 uur. Tijdens de pauze zijn er lootjes voor de loterij te koop om een deel van de voorstelling te financieren.

Paaseieren zoeken bij DVV

Sassenheim n Paaszaterdag is weer de start van een nieuw speeltuinseizoen. Op 20 april opent speeltuin DVV (Sporthoflaan) om 11.00 uur weer de poort en kunnen de kinderen op zoek naar verstopte eieren. De speeltuin is tot en met de herfstvakantie elke werkdag en zaterdag geopend. Voor de openingstijden of lidmaatschap , kijk op www.speeltuinverenigingDVV.nl.

Cursisten exposeren bij Volksuniversiteit

Sassenheim n De opening van de jaarlijkse cursistenexpositie van de Volksuniversiteit/Vrije Academie Teylingen (St. Antoniuslaan 24a) is op zaterdag 20 april om 16.00 uur. Elk jaar zijn de vele creatieve producten van amateurkunstbeoefenaars weer te bewonderen. Voor wie op zoek is naar een leuke plek om creatief bezig te zijn is deze expositie de perfecte gelegenheid zich te oriënteren om te kijken of er mogelijkheden liggen om zelf kunstzinnig bezig te zijn. Bij de Volksuniversiteit zijn er groepen die schilderen, beeldhouwen, keramiek maken, tekenen maar ook wordt er met stoffen gewerkt. De bezoektijden zijn zaterdag 20 april van 16.00 tot 18.00 uur, maandag 22 april van 14.00 tot 17.00 uur en woensdag 24 april van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 22.00 uur.

Oranjeconcert Kees Jan Visser

Voorhout n Kees Jan Visser speelt op vrijdag 26 april een Oranjeconcert in de Kleine Kerk (Dr. Aletta Jacobslaan 9). Sinds twee jaar componeert deze Voorhouter zijn eigen nummers op de piano, die voortvloeien uit verschillende emoties die in het leven voorbij komen. Onlangs heeft Kees Jan een aantal nummers uitgebracht op Spotify en andere muziekdiensten. Tijdens dit Oranjeconcert speelt hij eigen nummers, gecombineerd met bekende 'oranje melodieën'. De zaal gaat open om 19.30 uur, het concert start om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Havenfestival wordt zelfstandig evenement

Sassenheim n Na 30 jaar gaat het Sassenheimse Havenfestival verder als zelfstandig evenement. De organisatoren van het jaarlijks terugkerende live muziekfestival vonden het tijd voor verandering en hebben het Havenfestival losgekoppeld van het Koningsdagfeest. Het Havenfestival staat gepland op zondag 19 mei.

Door het verplaatsen van het Havenfestival is er ruimte ontstaan voor het nieuwe Koningsdagfeest 'Willem gaat los'. Op zaterdag 27 april is iedereen welkom om mee te swingen op de muziek van DJs4U. Het feest is van 14.30 uur tot 19.30 uur en is voor alle leeftijden vrij toegankelijk.

ESTO en Foreholte delen de punten

Voorhout n Foreholte had waarschijnlijk aan het eind van de negentig minuten het meeste recht op de drie punten gezien het niveauverschil, maar beide ploegen vertrokken met een punt richting de derde helft.

De ploeg van trainer Frank Bloemheuvel verscheen wel heel erg gemodificeerd aan de start met het duel tegen het laaggeplaatste ESTO uit Bodegraven. Sterkhouders als Jelle Veenvliet, Sam Lemmers, Tjeerd van der Zwaan, Sten Admiraal en Olle Roffelsen ontbraken en alleen Roffelsen zat op de wisselbank. Dat gaf overigens de gelegenheid aan Bloemheuvel om eerstejaars senior Jaap de Graaf in de basis te plaatsen op de sleutelpositie voor de Voorhoutse verdediging. Ook Guido Drewes en Casper Brabander verschenen weer aan de start.

Kansen

Foreholte speelde plichtmatig in het combinatievoetbal en was daarnaast uitermate slordig in de passing. Na een onoplettendheid in het centrum van de verdediging kon Kevin Duthler doorgaan op Foreholte-keeper Matthijs Guijt. Gelukkig plaatste Duthler de bal niet alleen over Guijt, maar ook over het Voorhoutse doel. In het verdere verloop kreeg het spel van beide ploegen een bedenkelijk hoog zomeravondvoetbal niveau. Schotkansen die de Voorhouters nog kregen werden respectievelijk door William van Vliet, Guido Drewes en Marouane el Idrissi betrekkelijk kansloos over geschoten.

Twee doelpunten

In de tweede helft hadden de Voorhouters verreweg het beste van het spel. Met de wind in de rug schoot Van Vliet in de tweede minuut opnieuw over, waarna het de beurt was aan Casper Brabander om vanaf de zestien meter lijn op aangeven van Jelle Geerlings keeper Donny Veenis twee keer achter elkaar betrekkelijk makkelijk te zien redden. In de 11e minuut was het ESTO dat na Voorhouts balverlies aan de linkerkant van het middenveld met drie passes Kevin Duthler vrij zette voor Matthijs Guijt. Duthler schoot prima binnen (1-0). Heel verrassend sloegen de Voorhouters onmiddellijk terug, want bij de eerste de beste aanval slingerde Jelle Geerlings de bal voor het doel, waarbij spits Toni Arroyo tot verbijstering van de ESTO-verdediging inclusief doelman Veenis de bal nog met een uitschuifbeen diagonaal over de doellijn liet hobbelen.

In het laatste half uur ging Foreholte op zoek naar de overwinning, maar tot hele grote kansen leidde dat nu ook weer niet. Opmerkelijk was wel dat de Voorhouters zich vaak in schietpositie wisten te brengen, maar dat het daaropvolgend schot van een bedroevend gehalte was. In de laatste vijf minuten ontwikkelde ESTO nog een soort van offensiefje, maar de Voorhouters hielden het hoofd koel en namen genoegen met het punt.

TOP verliest beslissende playoff

Fortuna kon blijven schieten, onder andere door de sterke rebound van de boomlange Mirjam Maltha (r). Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n Na het verlies in de tweede playoff-wedstrijd tegen Fortuna/Deltalogistiek is de regerend landskampioen TOP uitgeschakeld voor de finale om het landskampioenschap. Nadat vorige week de eerste playoff-wedstrijd werd verloren moest er gewonnen worden om nog een derde wedstrijd te kunnen spelen. TOP speelde met meer passie en inzet dan vorige week, maar dat was niet voldoende om te winnen. Fortuna had, na een wat moeizaam begin, de wedstrijd in handen en steeds als TOP aanhaakte scoorde de ploeg uit Delft. Na een 12-10 ruststand moest TOP zijn meerdere erkennen in Fortuna en met 22-17 eindigde het zaalseizoen. Na een succesvolle reeks van vier finales en drie opeenvolgende landstitels ontbreekt TOP op zaterdag 13 april in de finale in Ziggodome.

De opdracht vooraf was duidelijk: winnen en zo een derde beslissend duel afdwingen. In een mooie ambiance met twee fantastische supportersgroepen startte TOP prima en kwam met drie damesgoals (Sanne Jousma, Barbara Brouwer en Celeste Split) op een 2-3 voorsprong. TOP gaf verdedigend veel druk en maakte het Fortuna in de rebound moeilijk door mee te zakken en zo de ballen te onderscheppen, eigenlijk het spel dat Fortuna zelf zo graag speelt. Celeste Split verdedigde Fleur Hoek, die vorige week het verschil maakte. Hoek kwam maar tot één veldgoal. Bij Fortuna waren het de andere spelers die de scorende rol konden overnemen. TOP was de eerste tien minuten beter maar kon dat onvoldoende in de score uitdrukken. Het afrondingspercentage was daarvoor te laag. Vanaf 6-6 nam Fortuna het initiatief. Het lukte TOP niet onder de druk uit te komen en had daarbij ook wat pech. Steeds als TOP scoorde en de achterstand verkleinde, scoorde Fortuna en zo ging de rust in met een 12-10 achterstand.

Klok als tegenstander

Na rust scoorde Fortuna gelijk de derde damesgoal op rij en vanaf dat moment glipte de wedstrijd uit de handen van TOP. De klok werd daarbij de grootste tegenstander, want Fortuna vertraagde het spel enorm en had daarnaast door de rebound die als vanouds heerste lange aanvallen. Schoten die werden gemist, werden afgevangen en gelijk doorgespeeld op een vrijstaande speler en TOP was daar een aantal keer niet alert genoeg. Met een aantal goals kon Fortuna het gat vergroten naar vier doelpunten. Celeste Split werd van vak gewisseld om nog wat te forceren. TOP had daardoor wel wat meer rebound en meer aanvallen, maar de druk van Fortuna dwong TOP tot het maken van verkeerde keuzes. De druk kwam aanvallend veel bij aanvoerder Mick Snel te liggen en hij wist nog wel de 18-15 en 20-17 te scoren.

Landstitel niet verdedigen

De strijdlust bleef aanwezig, maar de wedstrijd kon niet meer worden gekanteld. Fortuna vierde iedere onderschepping en rebound en de laatste goal was typerend voor de twee playoff-wedstrijden: een lange Fortuna-aanval, geduld, rebound, goal. Eindstand 22-17 en een terechte finalist Fortuna, dat hiermee op herhaling mag in Ziggodome. Voor TOP is het seizoen door dit verlies voorbij en daarmee ook de mogelijkheid om de landstitel te verdedigen.

Voor TOP/SolarCompleet waren er ondanks het verlies nog wel twee feestjes te vieren: de C1 werd landskampioen en de A1 staat zaterdag 13 april wel in de Ziggodome om de finale om het landskampioenschap te spelen. Tegenstander is DVO A1 uit Bennekom. | Foto: pr./René van Dam

TOP/SolarCompleet C1 Nederlands kampioen

TOP/SolarCompleet C1 is de beste van Nederland. | Foto: pr./Maayke Brouwer Foto: pr./Maayke Brouwer

Sassenheim n TOP/SolarCompleet C1 is op zaterdag 6 april kampioen van Nederland geworden door in de finale Heerenveen C1 te verslaan.

Veel animo voor het grondgevechtentoernooi. | Foto: pr. Foto: pr.

TOP C1 plaatste zich ongeslagen voor het slot van de zaalcompetitie. Tijdens het toernooi in Wijk bij Duurstede steden de beste acht C-teams om het landskampioenschap. TOP C1 won de drie poulewedstrijden, waarna het zich kon opmaken voor de finale tegen de ongeslagen winnaar van de andere poule. In de finale bleek het team van coaches Job Ammerlaan en Fenna Jagtman veel te sterk voor opponent Heerenveen. Door de 11-6 overwinning mag de ploeg zich dit seizoen zaalkampioen van Nederland noemen.

Hollen door de Bollen

Regio n De zesde editie van Hollen door de Bollen heeft 25.619 euro opgebracht voor stichting Roparun.

Dankzij de steun van meer dan 160 vrijwilligers, AV De Spartaan, omliggende sportverenigingen, omwonenden, ondernemers en sponsoren konden op zondag 31 maart circa 1600 deelnemers, in de leeftijd van 4 tot 80 jaar deelnemen aan diverse wandel- en hardloop onderdelen vanaf atletiekvereniging Spartaan in Lisse.

Het was de zesde keer dat Team Bollenstreek, Roparun team 114, het evenement organiseerde om geld op te halen. Het team doet zelf van 8 tot en met 10 juni mee aan de Roparun. De start is in Hamburg.

Newaza toernooi brengt 290 judoka's op de mat

Voorhout n Sportschool Kaizen hield op zondag 7 april voor 290 judoka's in de leeftijd van zes tot en met elf jaar een groot newaza toernooi. Op dit toernooi mag er alleen gestoeid worden op de grond en kunnen er bij de jeugd alleen houdgrepen gemaakt worden.

"Geweldig om te zien hoe groot het judo in de streek is. Het is voor de achtste keer dat we dit toernooi organiseren en het blijft gewoon erg leuk om te doen. Aan dit toernooi doen judoclubs mee uit de directe omgeving. Uiteraard ben ik enorm afhankelijk van een hele grote groep vrijwilligers op zo'n dag. Dankzij hen kan ik een strak tijdschema hanteren en kunnen we op een dag als deze meer dan 1.100 judowedstrijden scheidsrechteren. Alle kinderen judoën in een poule. Hierdoor krijgen ze lekker veel wedstrijdjes en mogen ze flink aan de bak," vertelt trainer Johan Zagers. Aan het einde kregen alle deelnemers een mooi aandenken aan het toernooi. Komend weekend betreden de judoka's vanaf 12 jaar en ouder de mat om onderling uit te maken wie zich dit jaar 'newaza-kampioen' mag noemen.

Teylingen in slotseconde naast ROAC

Sassenheim n In een ietwat tamme pot voetbal heeft Teylingen een punt overgehouden aan het treffen met nummer twee ROAC. ROAC leunde achterover, Teylingen probeerde het spel te maken in de eerste helft. In de tweede helft was ROAC wat meer van zich afbeet en gevaarlijker was. Na de 0-1 in de tweede helft, was het Niels Rodenburg in de 95e minuut met een bekeken vrije trap die voor de gelijke eindstand zorgde.

Trainer Marc van Wonderen zag een wedstrijd met twee gezichten: "In de eerste helft maakten wij het spel, zonder hele grote kansen te creëren. Pas kort voor de rust was het Mark van der Vlugt met een goed schot vanuit de tweede lijn en Jaap Zwetsloot met een goede kopbal op de sluitpost van ROAC. Na de rust verloren we het initiatief, omdat ROAC meer van eigen goal af ging spelen. Het was jammer dat we 0-1 achter kwamen, maar ik denk dat we zeer verdiend de gelijkmaker maakten". Noodgedwongen moest de trainer drie keer wisselen: "Daan Heemskerk mocht maar een helft spelen en ook Mark van der Vlugt moest kort na de rust vervangen worden wegens fysieke ongemakken. Toen ook Rik Prange niet meer verder kon was ik al snel door mijn wissels heen. Jaap Zwetsloot moest hierdoor de 90 minuten volmaken, terwijl ook hij al weken op 80 procent moet spelen".

Veldoverwicht

Als gezegd, Teylingen creëerde niet veel voor rust, maar had wel een duidelijk veldoverwicht. ROAC koos voor een afwachtende variant, misschien te maken met de warme omstandigheden gistermiddag. Het kapot spelen van de Rijpse formatie lukte moeizaam, mede door de goede organisatie aldaar. Na de rust speelde ROAC meer naar voren toe en dat zorgde ervoor dat de tweede helft gelukkig niet zo slaapverwekkend was als de eerste. Het leverde een open wedstrijd op waarbij ROAC steeds sterker werd. Dat drukten zij een kwartier voor tijd uit in de score, middels een geplaatste kopbal van Sam van der Geest. Het startsignaal voor de Sassenheimers om meer risico´s te nemen. Die lef werd diep in de blessuretijd beloond middels een vrije trap van Niels Rodenburg. Door deze goal blijft Teylingen de aansluiting houden met nummer twee ROAC.

Een hogere positie op de ranglijst levert een gunstigere uitgangspositie op in de nacompetitie begin juni. Immers, thuiswedstrijden zijn aantrekkelijker om te spelen. Teylingen staat vijf punten achter, met nog vijf wedstrijden te spelen. Op zondag 14 april speelt Teylingen op bezoek bij Stompwijk, die dertiende staan op de ranglijst en nog volop tegen degradatie strijden.

74. 0-1, Sam van der Geest, 90+5. 1-1, Niels Rodenburg

Opstelling: Kharboutli, Heemskerk (46. Vooijs), van den Nouland, Dolieslager, Acimovic, Rodenburg, van der Vlugt (56. Ritzen), Prange (69. Witteman), Witkamp, Zwetsloot en de Ridder.

Ter Leede heeft titel nog in zicht na verlies koploper

Sassenheim n Ter Leede heeft zichzelf een goede dienst bewezen door met 1-0 te winnen van Capelle, terwijl koploper RKAV Volendam met 3-1 verloor bij Nootdorp.

Ian van Otterlo werd in de elfde minuut al matchwinnaar door het enige doelpunt van de wedstrijd te scoren. Ter Leede domineerde wel, maar kon de kansen niet verzilveren. Mike Boelee kreeg in de 90ste minuut nog rood en moest het veld verlaten. De overwinning kwam voor de Sassenheimers niet meer in gevaar.

Extra goed nieuws kwam vanaf het veld van Nootdorp, waar nummer één RKAV Volendam op bezoek was. De koploper verslikte zich in de nummer voorlaatst en verloor met 1-3. Nummer twee Ter Leede is daarmee de grote winnaar van het afgelopen voetbalweekeinde. Het verschil in de Hoofdklasse A is teruggebracht tot één punt. In de winterstop bedroeg de achterstand nog tien punten. Ter Leede krijgt op zaterdag 13 april op zijn beurt Nootdorp op bezoek op sportpark Roodemolen. De uitwedstrijd werd in december gewonnen met 0-2.

Nieuwe trainer

Vorige maand maakte Ter Leede bekend dat Steef Roodakkers volgend jaar aan het hoofd staat. Hij neemt de taken over van Henk Wisman. Roodakkers komt over van UVS uit Leiden.

Warmunda

Warmunda en MMO deelden de punten. Ouassim Bakari scoorde voor de rust voor de Warmonders uit een penalty. Na rust kon Warmunda de voorsprong niet vasthouden en maakte MMO gelijk.

Meest opvallende in de wedstrijd was het in de warming-up uitvallen van de keeper van MMO. Omdat de gasten geen reservekeeper mee hadden, werd 20 minuten gewacht op de invaller. Toen die er na de verstreken tijd nog niet was, besloot de scheidsrechter toch te starten.

Minioren Columbiaan zwemmen naar brons

De minioren behalen brons bij het nationale toernooi. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De minioren zwemmers van zwemvereniging de Columbiaan deden op zondag 7 april mee aan de finale van de Nationale Arena Club Meet in het Hofbad zwembad in Den Haag. De zestien snelste verenigingen uit Nederland streden om de grote beker; de Columbiaan nam de brozen mee naar huis.

De vereniging zwom 184 punten bij elkaar, wat zich vertaalde naar de derde positie. Tijdens een Club Meet zwemmen de minioren in teamverband, de tijden worden bij elkaar opgeteld. Degene die uiteindelijk de meeste punten heeft wint de bronzen, zilveren of gouden beker. De bronzen teambeker ging mee naar Voorhout en voor iedere zwemmers was er een herinneringsmedaille.

Jongste zwemmers

De minioren groep is de jongste wedstrijdgroep van de Columbiaan. Alle zwemmers zijn tussen de 8 en 12 jaar oud. In voorrondes hebben deze zwemmers zich bewezen en mochten meedoen aan deze finale. De winnaar mag zich voor dit seizoen de beste club van Nederland noemen.

The Bassets hard onderuit

Sassenheim n Voor de rugbyers van The Bassets is de laatste fase van dit seizoen aangebroken. Na een maand vrij af door een interlandperiode moeten ze in de resterende drie wedstrijden weer vol aan de bak.

Hoewel er niets meer te halen of te verliezen is, roept wel de sportieve plicht en dat is week in week uit een loodzware opgave. Met een blessuregolf is het voor het ad interim trainersduo Ripine en Tuiavii iedere keer sleutelen en dat was op zaterdag 6 april niet anders toen Waterland RC uit Purmerend op bezoek kwam. Het trouwe publiek fronste de wenkbrauwen en zag de bui al hangen. Alleen een wonder kon The Bassets behoeden voor een oorwassing. Alle spelers gaven dan wel honderd procent, maar Waterland was op alle fronten heer en meester. Bij vlagen zette The Bassets hun tegenstander onder druk, maar er was geen moment dat de winst van Waterland in gevaar kwam. Op de terechte eindstand van 15-58 was niets af te dingen.

Cheque voor rolstoel handbalteam

Vrijwilligers van Herenstraat 63 overhandigen de cheque aan het handbalteam. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het rolstoel handbalteam van Foreholte heeft op vrijdag 5 april een cheque van 1.000 euro ontvangen de vrijwilligers van kringloopwinkel Herenstraat 63.

Zoë de Ridder tussen de verdedigers van SEW. | Foto: pr. Foto: pr.

Met deze ondersteuning kunnen de rolstoelen die nodig zijn bij uitwedstrijden en clinics voor dit team op een verantwoorde manier vervoerd worden. Handbalvereniging Foreholte heeft sinds 2018 een rolstoel handbalteam bestaande uit acht personen, onder leiding van trainer Damon Jongeleen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het team traint iedere vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur in sporthal De Tulp in Voorhout.

Foreholte verliest van SEW

Voorhout n Foreholte heeft in de nacompetitie verloren van SEW. In sporthal De Tulp werd het 17-27 voor de bezoekers.

SEW staat een plek hoger dan de Voorhoutse ploeg, maar vol goede moed begon Foreholte aan de wedstrijd. Die zou echter snel omslaan, want SEW wist veel te scoren, tegenover vier gemiste zeven meters van de thuisploeg. Bij rust stond de ploeg van coach Erik van der Wel met vijf punten achter. In het tweede bedrijf ongeveer eenzelfde beeld. Foreholte kwam wel in kansrijke posities, maar kon niet scoren. Foreholte verliest opnieuw en moet de komende drie wedstrijden flink aan de bank voor handhaving.

Horen, zien – en schrijven

Een nieuwe columnist. Door een herschikking van kranten en mensen binnen het Verhagen-krantenimperium ben ik hierheen verhuisd. U bent daar niet in gekend. Betekent dat nu ook dat u als lezer niets in te brengen hebt? Geenszins! Wat is een column anders dan een spiegel met een twist? Wat is een column anders dan de leesbare helft van een dialoog tussen de stukjesschrijver en de lezer? Ik krijg geen letter op papier wanneer u allemaal stilletjes in uw huis blijft zitten. Vaak is dat voor u verkieslijker: geen gevaarlijk verkeer, geen overlast, geen hitte, regen of wind die je hindert, niets om je druk over te maken. De Franse filosoof Pascal had het goed gezien toen hij ooit zei 'al het ongeluk van mensen komt voort uit één ding: ze kunnen niet rustig stil blijven zitten in een kamer'. Maar dat is tegelijk het grote geluk van de columnist! U komt buiten, u onderneemt iets, u spreekt en handelt. En de columnist observeert en luistert. En slaat daarna genadeloos toe. Want laten we eerlijk zijn: veel van wat we zeggen en doen is ronduit hilarisch. En hoe ernstiger we het bedoelen en hoe serieuzer wij onszelf daarbij nemen, hoe lachwekkender het wordt. Iets daarvan hoop ik in dit hoekje van deze krant met u te delen, de komende tijd. Hoe dat in z'n werk gaat? Ik kom u tegen op straat, in een winkel of in de trein. Ik kijk en luister alleen maar. Nou ja, soms lok ik zelf iets uit. Maar dat hebt u niet door. U wordt bekeken, maar merkt het niet. En ik houd er het vergrootglas van de overdrijving voor. Soms haal ik wat ik zie een beetje uit de context. En dan verschuil ik me achter de vrijheid van de stukjesschrijver. Ik hoor en zie – maar zal niet zwijgen. Ik ga schrijven. Daar heb je verder niet veel voor nodig. Een pc. Enige vingervlugheid bij het typen. Een redelijke woordenschat en een goede redacteur. Een fijne neus. Een redelijk ontwikkeld gevoel voor humor. Een flinke portie geduld. Een vaardige hand. En natuurlijk een dikke duim…

                                         Ds. Egbert van der Weide

10 t/m 17 april

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor Vivo, voorganger: pastor P. Owel; 19.30 uur: Pasen in fragmenten door Kees Posthumus en celliste Joke den Heijer.

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag, geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. C. Affourtit

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Oecumenische viering - Palmzondag m.m.v. de Vrolijke Nootjes, voorgangers: Th. Blokland en dominee V.d. Berg

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, woord- en communieviering voorganger: B. Prins.

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds. L.Oort (Katwijk)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ramon Schaaf

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 14 april bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: EUROPEAAN.
De winnaar is: M. Salman uit Sassenheim.