De Teylinger

5 april 2017

De Teylinger 5 april 2017


Verrassing voor clubheld

Jaap Schaap wordt live in de uitzending van radio 538 verrast met 2.500 euro aan voetbalmateriaal. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Jeugdtrainer Jaap Schaap, al decennia vrijwilliger bij voetbalvereniging Ter Leede en naast een veelheid aan activiteiten vooral bekend als de grote animator achter het Ukken-voetbal, is afgelopen zondag uitgeroepen tot Radio 538 Clubheld.

Nadat Jaap enkele weken geleden door speler Jeffrey van der Lans (19) van Ter Leede bij het radiostation als kandidaat Clubheld was aangemeld, werd er massaal op hem gestemd.

Op zondag bleek hij de meeste stemmen te hebben en werd Jaap 's morgens thuis verrast door een bezorger van DHL die voetbalmateriaal kwam afleveren. Die bezorger bleek echter een vermomde medewerker van Radio 538 te zijn. Niet veel later cirkelde er een vliegtuigje boven Sassenheim met daarachter de tekst "Jaap, kom naar de club", waarna de jeugdtrainer werd gebeld door een radio dj van 538, die hem live in de uitzending vertelde dat hij de titel had gewonnen.

Trotse jeugdleden

Eenmaal op sportcomplex De Roodemolen aangekomen, waar heel veel trotse jeugdleden en ouders hun trainer stonden op te wachten, kreeg de compleet verraste Jaap het bij de titel Clubheld behorende oefenmateriaal ter waarde van 2.500 euro uitgereikt. De titel wordt een keer in de maand uitgereikt door het radiostation. "Helemaal geweldig," reageerde Jaap in de uitzending van 538-DJ Jens Timmermans. Er is ook gefilmd tijdens de verrassingsactie. Dat filmpje is binnenkort te zien op www.538.nl/clubheld.

Supervrijwilliger

Jaap Schaap is een van de bekendste mannen van de club. Hij werd op negen jarige leeftijd lid en na zijn spelersloopbaan, is hij actief training gaan geven. Schaap is onder andere al 25 jaar dé man van de Ukken van Ter Leede. Ook zette hij enkele jaren geleden de Euro League op, waarin jonge voetballertjes kennis maken met de wedstrijden. Daarnaast werkt hij vrijwillig als schoonmaker, loopt hij alle velden na en is tot slot ook nog een fanatieke kracht tijdens de voetbalvakantieweek.

Commissie gaat opnieuw spreken over cameratoezicht stations

teylingen n De gemeenteraad heeft vorige week nog niet besloten over de motie van de VVD en het CDA over het plaatsen van camera's bij de stations in Voorhout en Sassenheim. Deze week gaat de raadscommissie Bestuur er opnieuw over spreken.

Staande de raadsvergadering trok Marlies Volten (VVD) vorige week het agendapunt in. Het besluit werd uitgesteld om het nog eens in de commissie te behandelen, nadat B&W gegevens aanleverde over cameratoezicht en een bewaakte fietsenstalling. De indieners VVD en CDA wilden kijken of op basis daarvan de motie een aanpassing behoeft. B&W is inmiddels gekomen met een opsomming van de mogelijkheden voor een bewaakte fietsenstalling, zoals bij station Leiden, maar ook bijvoorbeeld eentje met een onbeheerde zelfservice, bewaakt door camera´s. Daarnaast is er nog de onbewaakte fietsenstalling, maar met een service van NS. Daar is alleen tijdens bepaalde openingstijden een beheerder aanwezig. Tenslotte is er de omhekte bewaakte stalling zoals van Biesieklette, waarvan er in Den Haag eentje is nabij het Centraal Station. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bewaken zo´n stalling. Voor de gemeente moet er rekening gehouden worden met een investering van ongeveer 85.000 euro per jaar voor zeven dagen per week gedurende de periode van de eerste tot de laatste trein. Het aanleggen aan de Sassenheimse zijde van het hek, hokje voor de beheerder en het verleggen van de kabels en leidingen kost daarnaast nog eenmalig 50.000 euro. (NK)

Beuken bij oude gemeentehuis moeten toch weg

Warmond n De beuken bij het voormalig gemeentehuis aan de Herenweg blijken ook na een tweede onderzoek niet te kunnen blijven staan. Eén beuk is ziek en één beuk heeft een beperkte levensverwachting door de bouwwerkzaamheden. Verplaatsen van de beuken bleek geen optie. Op vrijdag 24 maart zijn twee beuken gesnoeid en is er een ingekort. Dit was nodig voor de realisatie van de nieuwbouw op het terrein. Deze beeldbepalende bomen zouden in eerste instantie al bij de start van de bouwwerkzaamheden gekapt worden.

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Vereniging Betrokken Teylingers en bewoners is door de gemeente in de kapvergunning opgenomen dat er twee nieuwe beuken worden geplant. De afspraken hierover worden op papier vastgelegd. Om het aanzicht voorlopig zoveel mogelijk in stand te houden, blijven de twee beuken tot het broedseizoen 2018 staan.

N444 dit weekend afgesloten voor autoverkeer

Voorhout n Van vrijdag 7 april 20.00 uur tot maandag 10 april 05.00 uur is de N444 vanaf het Teylingen College (KTS) tot aan de Sportlaan afgesloten voor autoverkeer. Hiermee is ook het kruispunt op de Nagelbrug voor autoverkeer afgesloten.

Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de onderdoorgang en de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug. Dit blijft zo totdat ook het langzame verkeer gebruik kan maken van de nieuwe Nagelbrug.

De dokterspost Duin- en Bollenstreek in Voorhout blijft vanuit Katwijk bereikbaar via de Rijnsburgerweg en vanuit Noordwijk via de N444 (Van Berckelweg). Sportpark Elsgeest blijft bereikbaar via de rotonde bij de Geert Willem Sikkensweg en de A44.

Voorhout blijft bereikbaar via de Oosthoutlaan (zuidelijke richting) en de Jacoba van Beierenweg/Schoutenlaan (oostelijke richting). De Sportlaan blijft bereikbaar via N444 (zuidelijke richting). De omleidingen worden met borden aangegeven.

Adoptie oorlogs- monument door De Waaier

Warmond n Leerlingen van groep acht van basisschool Het Landtgoed dragen op woensdag 12 april de verzorging van het oorlogsmonument aan de Herenweg over aan groep zeven van De Waaier. De kinderen van beide scholen mogen eerst plantjes in de bloembakken planten, onder toeziend oog van burgemeester Carla Breuer. Daarna overhandigen de kinderen van 'Het Landtgoed' officieel een speciaal hiervoor bestemde met water gevulde gieter met het 4 mei logo aan de kinderen van 'De Waaier'. Na het begieten van de plantjes is de overdracht van de adoptie een feit. Groep zeven heeft aankomend jaar de taak om het monument en de omgeving netjes te houden en de planten te verzorgen.

De Zandtovenaar op Goede Vrijdag

Sassenheim n Op Goede Vrijdag, vrijdag 14 april, komt de Zandtovenaar naar de Pancratiuskerk (Hoofdstraat). Tijdens de dienst, die om 19.00 uur begint, zingt het koor Revoice uit Noordwijkerhout. Voorganger is diaken Bertijn Prins.

Handbalsprookje in Voorhout

Kampioen
en
promotie
Foreholte

Nieuwbouw Kinderburg niet naar raad

Jongerenwerk: veel meer dan bands en bier

Diamant n Bruidspaar Van de Ende - Janszen

Moties voor behoud van polders aangenomen

Sassenheim/Warmond n De gemeenteraad heeft vorige week unaniem de motie aangenomen van raadslid Bert van Leeuwen (CDA) voor het behoud van de polders rond de Kaag. Ook met algehele stemmen kreeg een motie van Joost van Doesburg (PvdA) steun voor het versterken van het leefgebied van de weidevogels.

Door Nico Kuyt

De agrarische bedrijven in de Kaagpolders hebben problemen rond onder andere de bedrijfsopvolging en economische ontwikkelingen. Er stoppen veel boeren en dat heeft gevolgen voor het landschap.

Balans

Wethouder Bas Brekelmans gaat nu een overleg aanjagen met de belanghebbenden in het gebied en andere overheden en organisaties om zo te komen tot een goede balans tussen de agrarische activiteiten, de natuur en de recreatie en zo deze polders een duurzame toekomst te verschaffen.

Weidevogels

Als aanvulling diende Van Doesburg een motie in voor het bevorderen van de weidevogelstand door bijvoorbeeld een andere agrarische werkwijze. Vele soorten weidevogels lopen in aantal zeer sterk terug. De fracties stemden alle ermee in. Fred Koot (D66) stelde nog voor om deze meteen maar breder te trekken naar de rest van de gemeente en regio.

De wethouder omarmde beide moties, maar gaat nog wel even kijken naar de kosten van de uitvoering om deze zo laag mogelijk te houden.

Gemeente kijkt naar meer gebruik sociale media

Teylingen n Een motie van VVD en CDA om te onderzoeken of het gebruik door de gemeente van nieuwe sociale media, als WhatsApp, Snapchat en Instagram, de communicatie met de inwoners naar een hoger plan kan tillen, kreeg een meerderheid in de gemeenteraad.

Door Nico Kuyt

Volgens de indieners kan het gebruik van Snapchat en Instagram dienen om doelgroepen te bereiken waarmee de gemeente nog moeite heeft, zoals bijvoorbeeld jongeren die deze twee veel gebruiken. En WhatsApp was vorig jaar het meest gebruikte sociale medium en stijgt nog steeds onder alle leeftijdsgroepen. Inwoners en gemeente kunnen ermee op een laagdrempelige manier met elkaar communiceren.

Digitale dialoog

De motie borduurt voort op een eerdere uit 2012 over het het toepassen van ´digitale dialoog´, wat ertoe leidde dat de gemeente op Facebook en Twitter ging zitten.

Overbodig

Vorige week vond de fractie van Trilokaal de nieuwe motie totaal overbodig, want die van 2012 dekte de lading ook al. De gemeente kijkt voortdurend naar nieuwe media voor het versterken van de communicatie en past die toe. Trilokaal stemde dan ook tegen. Dat deed eveneens de PvdA. Deze fractie had het volste vertrouwen in de professionals bij de gemeente op het gebied van communicatie om het geheel aan hen over te laten.

Instagram

De overige fracties konden, of zij nu vonden of de nieuwe motie overbodig was of niet, wel instemmen waardoor het een meerderheid vond. Sinds vorige maand, nog voor het aannemen van de motie, is gemeente reeds gestart met Instagram.

Studie naar nieuwbouw Kinderburg niet naar raad

Sassenheim n Wethouder Kees van Velzen krijgt deze maand nog niet een voorbereidingskrediet voor een onderzoek hoe breed in functie en groot in aantal leerlingen de herbouwde basisschool Kinderburg moet worden.

Door Nico Kuyt

De raadscommissie Welzijn schrapte het van de agenda van de komende raadsvergadering, waarin het besluit zou moeten vallen. Een meerderheid van de fracties vond het voorstel niet onderbouwd genoeg om een goed afgewogen besluit te nemen. Het ging uit om twee scenario's te onderzoeken. De eerste is een herbouw naar de huidige grootte van de school, wat schommelt tussen de 220 en 250 leerlingen. Een tweede een grootser plan voor de school, waaronder een Integraal Kindcentrum (IKC). Hierin werken school en een kinderopvang samen, een brede basisschool voor 0 tot en met 12 jaar. Er zou dan idealiter wel een school komen met tussen de 350 en 400 leerlingen.

In de commissie leefden nog vele vragen over het voorstel. Blijft het aantal leerlingen wel vrijwel constant, zoals de wethouder aangaf. Is door een rijksdienst niet een krimp van 7 procent verwacht? En wat voor gevolgen heeft een brede IKC voor de scholen in de omgeving? Wordt voor zo'n brede school het grotere aantal benodigde leerlingen wel gehaald? Alleen de PvdA en Trilokaal steunden het voorstel. Er worden in de buurt nog enkele wijkjes gebouwd, dus het leerlingenaantal blijft wel constant. Van Velzen gaf aan dat een IKC al bestaand beleid is. Zo is er de brede basisschool Andreas in Voorhout en de brede school in Warmond. Als het kan, wordt het gedaan. Maar dat moet juist onderzocht worden. En over het aantal leerlingen; er zal op maat worden gebouwd.

Een meerderheid van de commissie bleef kritisch en stelde voor het van de agenda te halen. Op dit moment wordt in de Bollenstreek een spreidingsplan opgesteld, waarin per dorp wordt gekeken naar een goede spreiding, grootte en hoeveelheid basisscholen. De fracties wilden die cijfers eerst zien en dan pas een besluit nemen. Naar verwachting wordt het plan de raadsleden in september voorgelegd. De herbouw van de Kinderburg staat gepland in 2020.

Gemeenteraad stemt voor bescherming beeldbepalende panden

Teylingen n Het initiatiefvoorstel van CDA en Trilokaal om beeldbepalende panden, die geen monument zijn, ook een bescherming te geven heeft, kreeg een meerderheid in de gemeenteraad. Eveneens een motie van D66 en VVD om als alternatief een integrale, brede Erfgoedvisie op te stellen met participatie.

Door Nico Kuyt

Het initiatief wil onder andere, naast de huidige monumenten, een lijst van beeldbepalende panden, die via het bestemmingsplan bescherming krijgen. Eigenaren die willen slopen moeten dan een vergunning aanvragen. Wethouder Bas Brekelmans had er wat moeite mee. Het wijzigen van het bestemmingsplan kan soms lang duren. Voor de eigenaren staan alle rechtsgangen open. Ook kunnen zij een vergoeding voor planschade indienen en dat is een risico, want hoeveel dat er gaan worden is niet te voorzien. Met de motie had hij minder problemen. Die vroeg om, als overkoepelend alternatief, een integrale visie van het totale culturele erfgoed. Dat kan bestaan uit voorwerpen, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen. Deze moet dan vóór 1 januari de raad voor een besluit worden voorgelegd.

Haast maken

Het CDA vond de motie overbodig, maar de bescherming van beeldbepalende panden moet er snel komen. De procedure om te komen tot een bestemmingsplan moet nu starten, anders loopt het veel vertraging op en worden nog meer panden gesloopt. Ook Trilokaal riep op tot haast. De VVD dacht anders. De gemeente moet een consequent en betrouwbaar beleid voeren. Er is een monumentenbeleid en straks een visie. Dan kunnen de zaken in één keer goed geregeld worden. Op zijn beurt stelde D66 dat het initiatief niet tot stand was gekomen op basis van een ordentelijke evaluatie van het huidige beleid. Het ontbrak aan een integrale visie op het totale culturele erfgoed met een adequaat participatietraject. De ChristenUnie was voor de brede visie, echter, ook voor het initiatief. Eerst dan maar starten met de beeldbepalende panden. Ook de PvdA kon beide ondersteunen. Volgens de fractie dwingt het initiatief B&W om echt iets te gaan doen. De gemeente is al een paar beeldbepalende panden armer. Straks kan er alleen gesloopt worden als er grote maatschappelijke redenen voor zijn.

Bij stemming bleek een minderheid van VVD en D66 tegen het initiatief te stemmen en eveneens een minderheid van CDA en Trilokaal tegen de motie, dus werden beide aangenomen. Alfred Pop, voorzitter van de Stichting Oud Sassenheim, kon tevreden zijn. Hij had vooraf aan de behandeling ingesproken namens de drie historische verenigingen in Teylingen en het initiatief had aangeprezen.

''De Kus' wordt Voorhouts symbool'

Siebe Stellingwerff met het ontwerp voor De Kus. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

n Rotary start crowdfunding voor beeld bij Nagelbrug

Voorhout n Voor het 25-jarig jubileum wilden ze iets bijzonders doen. In plaats van iets te krijgen, besloten de leden van Rotaryclub Voorhout de inwoners van Voorhout juist iets cadeau doen. Dit resulteerde in het plan 'Kunst voor Rotonde Nagelbrug'.

Door Esther Luijk

Het kunstproject bestaat uit twee onderdelen: plaatsing van het beeld 'De Kus' bij de rotonde en de beschildering van de fietstunnel. Plaatsing van het beeld staat gepland voor de herfst van 2017. Siebe Stellingwerff Beintema is lid van de Rotary en de trekker van het project. "Het beeld moet het nieuwe symbool van Voorhout worden," zegt hij. "Nu denken mensen bij Voorhout aan de stoplichten, waar ze altijd staan te wachten. Straks hoeft niemand meer te wachten en rijdt iedereen Voorhout zo voorbij. We hopen dat De Kus het nieuwe markeringspunt van Voorhout wordt."

Verbinding

De keuze voor de kunstenaar van het beeld was gauw gemaakt, volgens Stellingwerff Beintema. "Een tijd geleden heeft kunstenaar Joop van Egmond uit Rijnsburg bij de Rotary een lezing gegeven, dus het leek ons leuk als hij het zou kunnen maken. Ik ging naar zijn atelier en zag daar een schaalmodel van De Kus staan. Ik vond het direct het ideale beeld voor Voorhout. Het heeft een vriendelijke uitstraling en symboliseert de verbinding tussen de dorpen Rijnsburg, Oegstgeest, Noordwijk en Voorhout. Bovendien heeft het ook iets bloemigs, iets wat goed past bij onze streek."

Crowdfunding

Het roestvrijstalen beeld wordt geplaatst op de kade van de oude, intussen afgebroken, boerderij van Oostdam en wordt, inclusief granieten sokkel, 4,5 meter hoog. Het geheel komt op een paal die vier meter boven het wateroppervlak komt, zodat het gehele beeld boven de reling van de nieuwe brug uitsteekt.

Een deel van de kosten wordt door sponsors, de gemeente, de provincie en Rotary zelf betaald, voor het resterende bedrag schakelt de Rotary de hulp van de Voorhouters in.

Stellingwerff Beintema: "De Kus wordt niet het beeld van de Rotary, maar het beeld van Voorhout. We willen daarom de inwoners betrekken bij de realisatie ervan. Op vrijdag starten we een crowdfundingsactie, waarbij mensen via het internetplatform 'Voorjebuurt' een donatie kunnen doen. We hopen zo de resterende 8.500 euro bij elkaar te krijgen".

Meer informatie, een foto van het beeld en de mogelijkheid tot doneren is vanaf vrijdag te vinden op www.voorjebuurt.nl/dekus.

Beschildering fietstunnel

Stellingwerff Beintema ziet de actie vol goede moed tegemoet. "Iedereen die ik spreek, is enorm enthousiast over het beeld. Ik hoop dat we over het benodigde bedrag heen gaan met de inzameling. Als dat het geval is, kunnen we het resterende bedrag gebruiken voor het tweede project, de beschildering van de onderdoorgang door schilderes Judith van der Meer."

Bewoner betrapt inbrekers

Sassenheim n Een bewoonster van een woning aan de Vliegeniersweg betrapte woensdagmiddag 29 maart twee inbrekers in haar woning. Rond 12.15 uur kwam de vrouw thuis en trof twee vrouwen van de rond 28 jaar aan. Beide dames hadden een paardenstaart en één van hen droeg witte handschoenen. De daders zijn weggerend via de brandgang richting de Uiver. De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen aanvullende informatie melden via 0900-8844.

Handtekeningen voor Hoogvliet

Sassenheim n Bewoners van de Postwijk zijn een handtekeningenactie gestart voor het behoud van de Hoogvliet in hun wijk. De supermarkt aan de Koetsiersweg staat daar nu tijdelijk, tot 2019, maar verhuist daarna terug naar nieuwbouw aan het Hortusplein in het centrum. De bewoners vragen zich waarom dat nodig is en willen dat de politiek er nog eens kritisch naar kijkt. Eerder liet de gemeente al weten dat het niet gaat lukken, omdat met alle betrokken partijen al afspraken zijn gemaakt over de grond. Toch leggen de bewoners zich er niet bij neer. Afgelopen weekend werden in de supermarkt handtekeningen verzameld en er is een online petitie gestart op https://hoogvlietindepostwijk.petities.nl/.

Nestjes beschermd

Warmond n Vrijwilligers van het Natuur Ontdekking Centrum (NOCK) hebben op verzoek van de boeren Rene en Fer Vergeer nesten van grutto's en kieviten in de Hemmeerpolder van de ondergang gered. Door het natte weer van de voorafgaande weken was het nog niet mogelijk om mest uit te rijden en te injecteren. Een aantal kievit en grutto paren had echter al hun nest in het frisse lentegroen van de polder aangelegd en van eieren voorzien. Omdat er niet direct geschikt materiaal voorhanden was, werd besloten om de nesten uit te steken en onder het maaiveld weer terug te plaatsen. Na afloop werden de nesten weer op de oude hoogte teruggezet. Naar nu blijkt is dit experiment geslaagd, want acht van de tien nesten hebben het overleefd en zijn weer in gebruik genomen. De twee gesneuvelde nesten zijn van de kievit, die nu voor een tweede leg op gaat.

Inloop Hemels Voorhout

Voorhout n In het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout (HKV) is de unieke tentoonstelling Hemels Voorhout op de woensdag voor Pasen te bezichtigen. Het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat is woensdag 12 april van 14.00 tot 16.00 uur geopend. De tentoonstelling betreft bidprentjes, communieprentjes en -bord, foto's, kleding, stukken van de dragervereniging St. Barbara en relevante memoralia.

Alzheimercafé: Beschadigde brein

Voorhout n Het Alzheimer Café op maandag 10 maart heeft als thema 'Het beschadigde brein'. Het programma start om 19.30 uur.

Karin Schokker, docent gezondheidszorg, vertelt over het beschadigde brein volgens de theorie van dr. Anneke van der Plaats, geriater en schrijfster van onder andere "De wondere wereld van dementie". Er wordt als gevolg van onderzoek steeds meer bekend over de werking van onze hersenen. Door deze nieuwe inzichten begrijpen we steeds beter hoe de hersenen van een mens met dementie werken en kunnen we door het aanpassen van de omgeving onbegrepen gedrag beïnvloeden.

Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en geïnteresseerden. Het Alzheimer Café is in de Agneshove 81 in Voorhout. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

AgnesStaete zoekt vrijwilligers

Voorhout n In woonservicecentrum AgnesStaete (Kerkweg 4) organiseert ActiVite op maandag 10 april van 14.00 tot 15.30 uur een informatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk. Vrijwilligers helpen de bewoners van AgnesStaete met creatieve activiteiten, maar ook met eenvoudige spelvormen om in beweging te zijn. Ze ondersteunen bijvoorbeeld bij het koken op de groepswoningen. Er worden vrijwilligers gezocht die ongeveer twee uur per week willen helpen.

Hoe saai is de kerk?

Sassenheim n Is de kerk nog wel een plek voor jongeren? Het is er toch super saai? De taal die ze spreken, gaat het daar nog wel over het leven van vandaag? Wat valt daar nu te halen? Daar gaat het over in de jongerendienst, op 9 april om 10.00 uur in de Havenkerk aan de Bijweglaan 4. De toegang is gratis.

Antoniusschool viert verjaardag

Leerlingen Alexander Vester (r) geeft samen met zijn vader en opa het startsein voor de sponsorloop. Hij is de vierde generatie op de Antoniusschool. Ook de vier 'Hartekinderen', het goede doel van de loop, zijn bij de start. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Wie jarig is trakteert, en dat hebben ze op de Antoniusschool goed begrepen. De school bestond op 1 april (geen grap) precies 95 jaar. Een dag eerder werd er groot feest gevierd, met een sponsorloop, dans- en muziekworkshops en een nieuw schoollied. "Het was een ontzettend leuke dag," blikt directeur Dorien van Doeveren terug. "Alle kinderen waren zo fanatiek tijdens de sponsorloop; zelfs de jongsten -die net op school zitten- liepen mee. Veel ouders stonden ook langs de kant om ze aan te moedigen. In totaal hebben we 4000 euro opgehaald. Dat geld gaat voor een deel naar de stichting Hartekind. Wij hebben zelf vier leerlingen met een hartafwijking, dus dat is mooi doel. Van het resterende bedrag kopen we tablets voor op school." Van al dat rennen, dansen en zingen krijg je trek. Daar hadden ze op de Antoniusschool al op gerekend. De verjaardag werd afgesloten met een feestmaal: pannenkoeken!

Hollands Live in Holiday Inn

Wolter Kroes is een van de tien artiesten tijdens Hollands Live in Leiden. | Foto: pr. Foto: Cor de Mooy

zakelijk n Het grootste Hollandse café van Leiden gaat op 8 april weer open. Het Holiday Inn ECC opent haar deuren weer voor Hollands Live, een feest met tien topartiesten.

Er zijn optredens van Samantha Steenwijk, Frans Duijts, Frank van Etten, Helemaal Hollands, Mart Hoogkamer, Het Feestteam, Danny Braaf, Rein Mercha, Roy Donders en Wolter Kroes. De presentatie is in handen van de zingende presentator John Medley. Naast gewone tickets zijn er ook VIP tickets te verkrijgen. Vipgasten hebben een eigen ingang, een mooie plek, eten en drinken en een mogelijkheid om te zitten. Alle tickets zijn te bestellen via www.hollandslive.nl. Ook zijn er tickets te verkrijgen in Leiden (Panic fashion Stevenshof, Hendo Marnixstraat, Esso Huisman W.de Zwijgerlaan), Rijnsburg (Giant store van Giezen Brouwerstraat), Katwijk (Henny's Rits Badstraat 1) en Noordwijkerhout (Vlees&zo Havenstraat 15).

Nieuwe expositie in De Pomp

Warmond n Zes kunstenaars tonen hun werken de komende weken in Galerie de Pomp. De officiele opening is op zondag 9 april om 15.00 uur.

Loes Verbrugge werkt als beeldend kunstenaar en exposeert glasobjecten, die geïnspireerd zijn op de natuur. Corrie Huguenin schildert kleurrijke, verstilde landschappen om bij weg te dromen. Ivet Thunissen werkt met keramiek. Het werk is altijd figuratief met als onderwerp vrouwen, vogels, vissen en katten. Het schilderij "Wijze vrouwen van vrijheid van geest' van Hendrie Sassen staat symbool voor alle vrouwen op de wereld. Ook schilder Hubert van der Meij creëert prachtige kunstwerken. Hij gebruikt de ruimte en vrijheid als inspiratie. Geraldine Draaisma - Olsen werkt met klei. Haar keramiek is ook, net als het werk van de andere exposanten nog tot en met 10 mei te zien.

Galerie De Pomp is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De galerie is ook op Eerste en Tweede Paasdag geopend, van 13.00 tot 17.00 uur.

Keramiek en pastel in Oude Raadhuis

Warmond n Annemarie van der Vlist en Janneke Makkink exposeren vanaf woensdag 5 april tot en met 7 mei in Het Oude Raadhuis. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 9 april om 16.00 uur.

Janneke Makkink exposeert met beelden in keramiek. Uitgangspunt in haar werk is de architectuur in zijn meest eenvoudige vorm, waarbij ze zich laat inspireren door industriële bouwwerken en onderdelen daarvan. Afwisseling van geglazuurde en ongeglazuurde vlakken versterken de vorm.

Annemarie van der Vlist exposeert met schilderijen en pasteltekeningen. Zij volgde haar opleiding aan de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunst in Den Haag (1997). De laatste tijd zijn diverse natuurlijke landschappen het onderwerp, maar ook haar volkstuin is een grote inspiratiebron. Vaak worden er vele lagen over elkaar heengezet, om te bewerkstelligen dat harmonie, rust, en verstilling gezien worden.

De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

The Seventies Unplugged

Warmond n Pure 99 brengt op zaterdag 8 april een de 70's terug naar theater 't Trefpunt (Herenweg 80). Het leidt tot een muzikale zoektocht naar de mooiste akoestische popmuziek uit de 70's, vol legendarische songs van grootheden als Bob Dylan, Simon & Garfunkel en Cat Stevens. Het optreden begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 21 euro per stuk en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV te Warmond.

Paaseieren zoeken in DVV

Sassenheim n De Paashaas staat alweer te trappelen en heeft in speeltuin DVV weer eieren verstopt. Op zaterdag 15 april om 11.00 uur gaat de poort open en kunnen de kinderen komen zoeken. Deze paaszaterdag is meteen ook de start van een nieuw speeltuinseizoen. De speeltuin is tot en met de herfstvakantie elke werkdag en zaterdag geopend. Meer op www.speeltuinverenigingDVV.nl.

Kraampjes op braderie

Warmond n Bij Koningsdag in Warmond hoort een braderie en vrijmarkt. Gewoon met een kleedje op de grond proberen je spulletjes aan de man te brengen. Naast de vrijmarkt is er ook de mogelijkheid om via de Vereniging van Warmondse Feesten een marktkraam met luifel (ongeveer 3 meter breed) te huren voor 17,50 euro. Meer informatie via Anja Eulderink, tel. 0713018180 of fameulderink@hotmail.com.

Mozaïek workshop

Voorhout n Trudi Huigen en Tineke van Amsterdam van KuCo organiseren op zaterdag 15 april van 13.30 tot 16.00 uur een mozaïekworkshop met als thema 'lente' in de Bollenburcht (Teylingerlaan 13). Er is keuze uit tulp of narcis, met steigerhout als ondergrond. Deelname kost 20 euro. Aanmelden via trudihuigen@hotmail.com.

Lentefair

Sassenheim n De Lentefair is op zondag 9 april tussen 12.00 en 17.00 uur en verdeeld over het Voorhavenkwartier, Kerklaan en Boschplein. Tulpendames delen gratis zakjes bloemzaad uit en ook de paashaas komt op bezoek. Voor de kinderen is er een springkussen.

Anti kater sjoeltoernooi

Voorhout n Sjoelgilde de Blije Schijf organiseert voor de tweede keer een sjoelcompetitie in Boerhaave (Herenstraat 57). Op zondag 30 april kan heel Voorhout vanaf 14.00 uur komen sjoelen. Er is ruimte voor zo'n 50 deelnemers. De entree is gratis.

'In voor- en tegenspoed zorgen we voor elkaar'

Burgemeester Carla Breuer feliciteert het bruidspaar Van de Ende - Janszen. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Sassenheim n Al zestig jaar delen ze lief en leed. Afgelopen vrijdag vierde echtpaar Jan (85) en Betty (84) van de Ende - Janszen hun diamanten huwelijksjubileum. Burgemeester Breuer bezocht het bruidspaar in Sassenheim. Het grote feest vierde het stel met de hele familie bij hun dochter thuis en tijdens een rondvaart in Delft.

Door Esther Luijk

Eigenlijk was hun echte huwelijksjubileum al 5 maart. Op die dag trouwde het stel in 1957 voor de wet. Op 4 september dat zelfde jaar trouwden ze in de kerk. "We vieren het feest toch vandaag omdat nu al onze kinderen en kleinkinderen er zijn," zegt Jan. "De helft woont in Amerika zie je, en het is zo'n tien jaar geleden dat we allemaal bij elkaar waren. Ze zijn nu allemaal over gekomen naar Nederland voor de bruiloft van onze kleindochter, dus we vieren ook gelijk ons feest."

Het huwelijksfeest in 1957 was in Restaurant de Nachtegaal in Noordwijk, waar Betty woonde. Betty: "Er was een hele grote speeltuin bij, kan ik me nog herinneren. We gingen met de hele familie op de schommel, het was een erg fijne dag."

Molenaar

Het stel ontmoette elkaar via de zus van Jan, waarvan Betty een vriendin was. Jan woonde in Delft en had in Wageningen op school geleerd voor molenaar. Na hun trouwen gingen ze dan ook in een huisje naast een molen in Delft wonen: Molen de Pauw. Ze kregen vier kinderen en tien kleinkinderen.

Naar Amerika

De boeren waaraan Jan veevoer leverde verdwenen door stadsuitbreidingen en in 1976 ging de familie het geluk in Amerika zoeken. Jan richtte de Dutch Fence Company op en bouwde jarenlang hekken in het hete Houston, Texas. In 1991 kwam het echtpaar vanwege gezondheidsredenen terug naar Nederland. Twee van hun kinderen en vijf kleinkinderen bleven achter in Amerika.

'Geven en nemen'

Het geheim op een lang en gelukkig huwelijk is volgens Jan 'geven en nemen'. "Een man een man, een woord een woord", voegt hij toe. "In voor- en tegenspoed hebben wij voor elkaar gezorgd. Dat zou iedereen moeten doen."

Onafhankelijk


Wat is onafhankelijk? Wie kan er 100 procent zelf beslissen of handelen? Is een multimiljonair onafhankelijk of is juist een zwerver onafhankelijk? En waarom geef ik een voorbeeld waarbij het verschil in personen gemaakt wordt door geld?

Is een vrije geest niet het toppunt van onafhankelijkheid? Maar als degene met die vrije geest nou ergens in loondienst is, is hij of zij dan nog wel onafhankelijk? Of degene met een vrije geest heeft een hypotheek op zijn huis, wat zegt dat? Commercieel onafhankelijk werken, lijkt me ook niet mogelijk. "Ik zou deze jurk niet kopen, want uw kont komt er wel heel groot in uit." Dááááág klant....

De term onafhankelijk breng ik hier ter sprake omdat een van de pijlers van de democratie een onafhankelijke pers is. Maar weet u bijvoorbeeld hoe het werkt bij de parlementaire pers in Den Haag? Elke vrijdag is er een ministerraad. Onderwerpen zijn vooraf niet openbaar. Daar komt vrijdagmiddag dan altijd nieuws uit. Toch heeft elke vrijdagochtend een van de landelijke media al een primeur over wat er die dag besproken gaat worden door het kabinet. Hoe weten ze dat? Omdat er gelekt wordt. Journalisten zijn gek op lekken. Je scoort een primeur en dus punten als journalist. Maar de vraag is: waarom lekt iemand? Die heeft daar belang bij. Of die wil er op een bepaald moment wat voor terug. Een gunstige pers bij slecht nieuws? Veel aandacht vlak voor de verkiezingen? Je weet als nieuwsconsument bijna nooit wie er lekt, dus je weet ook niet wat voor wederdienst er tegenover staat. Een journalist zou nieuws dat gelekt wordt, uit het oogpunt van onafhankelijke journalistiek, niet moeten accepteren, maar dan snij je jezelf als journalist wel in de vingers.

En amicaal omgaan met politici, mag dat? Als lokale journalist sta ik met een raadslid langs het voetbalveld, barbecue ik op voetbalkamp met een wethouder, eet ik taart op een verjaardag samen met een directeur van een belangrijke stichting. Mag dat? De gemeenteraden beslissen over een groot deel van het geld waar ik mee betaald word. Kan ik wel heel stoer roepen dat ik onafhankelijk werk, maar per definitie is dat dus niet zo. Als ik een persbericht krijg van een bedrijf en er staat weinig of geen nieuws in, dan gooi ik het weg. Is dat bedrijf een belangrijke adverteerder, dan denk ik er nog eens over na.

Onafhankelijke pers, we roepen met z'n allen dat het belangrijk is. Maar het bestaat niet en het wordt steeds minder. Laten we dat eerst maar beseffen en wie weet gaan we er écht een keer voor.

Ard Zandbergen
Hoofdredacteur Bo
ard@bollenstreekomroep.nl

Cursus: overheidszaken digitaal

Sassenheim n Speciaal voor mensen die nog niet zo handig zijn met overheidszaken via internet te regelen, wordt in de bibliotheek (Kerklaan 42) de cursus Digisterker gegeven: 'Regel uw overheidszaken digitaal'. In kleine groepjes en onder begeleiding van docenten wordt er in eigen tempo stapsgewijs ervaring opgedaan met websites van de overheid.

Steeds meer zaken gaan tegenwoordig via internet. Of het nu gaat om het zoeken van werk, het aanvragen van huur- of zorgtoeslag of het doorgeven van een verhuizing. Voor veel mensen is dit niet zo vanzelfsprekend om dit gemakkelijk te kunnen regelen.

Deelnemers leren hoe ze informatie kunnen aanvragen bij de gemeenten, de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) en de Belastingdienst. Vaak is voor deze zaken een DigiD nodig. Als een deelnemer deze nog niet heeft, wordt geleerd hoe deze aan te vragen. Er wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en veiligheid.

De cursus bestaat uit vier lessen: dinsdag 11, 25, april, 2, 9 mei van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten voor deelname bedragen 20 euro (en 15 euro voor bieb-leden). Aanmelden kan aan de balie van de bibliotheek of via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Tijdens de cursus maken deelnemers gebruik van een laptop van de bibliotheek.


De cursus is alleen bestemd voor inwoners van de gemeente Teylingen. Deelnemers hebben enige ervaring met het gebruik van computer en internet. Met de cursus worden deelnemers vooral handiger in het gebruik van overheid websites.

Blokfluitfeest na muziekles

Sassenheim n Alle leerlingen uit groep vier van de vijf basisscholen van Sassenheim (de Rank, de Startbaan, het Bolwerk, de Springplank en de Overplaats) hebben afgelopen weken muzieklessen gekregen. In deze lessen leerden zij een aantal noten op de blokfluit. Ook leerden zij een blokfluitlied dat speciaal voor deze gelegenheid geschreven is. Op vrijdagmiddag 7 april om 17.45 uur zullen de kinderen een echt concert geven in de Julianakerk, Julianalaan 6 in Sassenheim, onder leiding van dirigent Erik Waerts. De toegang is gratis. Aan dit concert doen ook de leerlingen Algemene Muzikale Vorming (AMV) mee. Ten slotte zijn twee jeugdorkesten van Christelijke Harmonievereniging Crescendo Sassenheim van de partij: het Startersorkest en het Aspirantenorkest. Dit concert is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen.

Weer de wei in

Voorhout n De melkkoeien van Jaap en Klaas van Dijk gaan op zaterdag 8 april om 12.00 uur weer de wei in bij De Willemshoeve (Jacoba van Beierenweg 132b). De toegang is gratis.

Verhaal van bol tot tulp bij De Tulperij

Daan en Anja Jansze hebben samen het bloembollenbedrijf Adr. Jansze & Zn en de Tulperij.| Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Bloembollenbedrijf De Tulperij heeft vrijdag 31 maart de deuren geopend voor het vierde seizoen. Tot half mei worden er excursies en rondleidingen verzorgd tussen de bollen.

"De eerste groepen hebben zich al aangemeld" zegt Anja Jansze enthousiast. "Tijdens de rondleidingen vertellen we het verhaal van bol tot tulp en bieden we alle gelegenheid om de prachtige voorjaarsbloeiers op ons land te bewonderen. Ook kunnen er foto's tussen de tulpen en narcissen worden gemaakt. Afgesloten wordt met een kop koffie of thee in de nostalgisch ingerichte kas, terwijl intussen naar een film over de bollenteelt kan worden gekeken. En natuurlijk maak ik verse stroopwafels voor bij de koffie. Meer Hollands kan het niet."

Voorzitter Wim Ouwehand (r) ontvangt een cheque. | Foto: pr. Foto: pr.

Ambachtelijke wijze

Anja en haar echtgenoot Daan hebben samen het bloembollenbedrijf Adr. Jansze & Zn. dat gespecialiseerd is in de teelt van tulpen en narcissen. Het bedrijf is opgericht in 1927 en Daan vertegenwoordigt de derde generatie. "Het bloembollenbedrijf is een eenmansbedrijf." Eerder was er ook nog een broeierij aan verbonden, maar daarmee is Daan vijf jaar geleden gestopt. Hij legt zich volledig toe op de teelt van tulpen en narcissen. Omdat het bedrijf niet zo heel groot is, verricht Daan alle werkzaamheden op ambachtelijke wijze. "Ook het bollen pellen gaat bij ons in de zomer nog gewoon met de hand. Wij vragen hiervoor altijd scholieren."

Beleving

"Zowel Daan als ik vinden het heerlijk over dit mooie product te vertellen. En in het voorjaar is De Tulperij zo mooi dat het een geweldige beleving en een voorrecht is dat we er dagelijks in mogen werken en dit nu kunnen delen met de bezoekers. Ook vinden we het belangrijk toeristen erop te attenderen dat ze beter nu geen bloembollen kunnen kopen, omdat deze oude bollen niet zullen bloeien. Dat ze beter gezonde bloembollen kunnen bestellen die na de rooitijd in de zomer worden thuisgestuurd. Na het planten in oktober is de bloei in het voorjaar gegarandeerd."

Uitstervend beroep

Voor de rondleidingen moet wel altijd even vooraf worden gereserveerd. De duur van een rondleiding is een uur. Behalve dat dit leuk is voor toeristen, zijn ze ook heel geschikt voor familie- en bedrijfsuitstapjes of andere groepen. Workshops zijn ook mogelijk. "Daarnaast verzorgen we rondleidingen voor scholen. Wij vinden het belangrijk om het bollenvak op deze manier bij de jeugd te promoten. Bollenkwekers zijn een stervend beroep en dat is ontzettend jammer. Het is juist een geweldig beroep met veel afwisseling. Dat willen we de jeugd graag tonen. Het bollenpellen in de zomer helpt daar eveneens bij."

Rolstoelvriendelijk

De Tulperij is tevens rolstoelvriendelijk en daardoor ook zeer geschikt voor uitstapjes vanuit verzorgings- en verpleeghuizen. Parkeren is gratis en de bereikbaarheid is goed. Op de fiets is De Tulperij eveneens goed te bereiken en is het bloembollenbedrijf tussen de knooppunten 55 en 58 aan de Oude Herenweg gelegen. Meer informatie is te vinden op www.detulperij.nl.

Kinderen leren snel en veilig zwemmen bij zwemschool Swimstar

Zwemjuffen Ingrid van Gerven en Angelique Verpaalen (r). | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Dat zwemmen vooral leuk is, leren kinderen bij zwemschool Swimstar. Tijdens de lessen in het zwembad van de KTS is er veel aandacht voor de veiligheid en zelfredzaamheid, zodat kinderen (én hun ouders) op een veilige manier kunnen genieten van alle waterpret deze zomer. In mei start weer een nieuwe groep.

Zwemles is een van de belangrijkste lessen die een kind op jonge leeftijd kan volgen. Zeker nu de zon weer regelmatig schijnt en ouders en kinderen vaker naar het zwembad of het strand gaan. Zwemschool Swimstar is in januari gestart met zwemlessen volgens de speciale PADI Swim School methode.

Kleine groepjes

PADI Swim School is een nieuwe methode van leren zwemmen, die op een aantal punten verschilt van de reguliere zwemlessen, vertelt zwemjuf Ingrid van Gerven. "Tijdens de lessen wordt er ook veel aandacht aan zelfredzaamheid en veiligheid in en om het water besteedt." Daarnaast bieden de kleine groepjes meer mogelijkheden. "De methode leent zich uitstekend voor kinderen die om welke reden dan ook extra aandacht nodig hebben."

"Swimstar staat voor veiligheid, kwaliteit, individuele aandacht en plezier," gaat Van Gerven verder. "Wij geven zwemles aan kleine groepen kinderen vanaf 4 jaar. Iedere groep heeft zijn eigen zwemdocent en deze docent begeleidt de groep bij alle veiligheid- en zwemvaardigheden. Door deze manier van werken leren we de kinderen goed kennen en hierdoor zijn we in staat om onze manier van lesgeven aan te passen aan de behoefte van het kind." Alle docenten zijn gediplomeerd PADI Swim School zwemdocent en hebben de StarGuard Lifeguard certificering.

Beloningssysteem

Bij PADI Swim School wordt in de eerste weken veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid in en om het water. De lessen worden aangeboden in perioden van acht weken en er wordt gewerkt met een beloningssysteem. "De eerste les krijgen de kinderen een poster mee naar huis, waarop een grote ster staat afgebeeld. Deze ster krijgen de kinderen na het afronden van de eerste fase van het zelfredzaamheidsdiploma. Daarna verdienen de kinderen een kleine ster na het succesvol afronden van iedere volgende fase."

Na het behalen van het zelfredzaamheidsdiploma kunnen de kinderen zichzelf redden als ze in het water vallen én kunnen ze hulp verlenen zonder zichzelf in gevaar te brengen als ze iemand in het water zien. Hierna worden de volgende zwemslagen aangeleerd, steeds in periodes van acht weken: borstcrawl, rugcrawl/rugslag, vlinderslag en schoolslag. Gemiddeld haalt een kind in zeven of acht periodes van acht weken zijn zwemdiploma. De uitvoeringsvereisten van dit diploma zijn gelijkwaardig aan het C-diploma.

Lessen starten in mei

Vanaf zondag 7 mei starten er twee nieuwe groepen waarin plaats is voor zes kinderen. Er start een groep van 16.00 tot 17.00 uur en een groep van 17.00 tot 18.00 uur. Vervolgens start er iedere acht weken een nieuwe groep. De lessen zijn in de KTS, Leidsevaart 4 in Voorhout. Aanmelden of meer informatie? Kijk op www.swimstar.nl of stuur een mail naar info@swimstar.nl.

Jacoba van Beierenfonds keerde 24.550 euro uit in 2016

Teylingen n Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen heeft vorig jaar in totaal 24.550 euro gedoneerd aan initiatieven in Teylingen.

Tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst, presenteerde het bestuur van het fonds op woensdag 29 maart de resultaten van het eerste volledige jaar. "We zijn trots op wat we al gedaan hebben," zegt voorzitter Wim Ouwehand. In totaal kreeg het lokale fonds 29 aanvragen, waarvan er 18 initiatieven een bijdrage ontvingen.

Het fonds voor Teylingen is eind 2014 officieel opgericht en draaide in 2016 het tweede volledige jaar. Naast de tevredenheid, ziet Ouwehand ook punten waar nog aan gewerkt moet worden. "Belangrijk is de zichtbaarheid; dat iedereen in Teylingen het fonds kent. Daarnaast willen we ook dat mensen een aanvraag durven doen. De drempel moet zo laag mogelijk zijn."

Tegenover de aanvragen, staan de inkomsten. Tot en met 2018 heeft de gemeente een jaarlijkse toezegging gedaan voor een bijdrage van 20.000 euro. Ouwehand: "Het is onze uitdaging om de geldpot vol te houden. Niet alleen door de gemeente, maar ook door (eenmalige) schenkingen van inwoners of bedrijven. Zij kunnen bijvoorbeeld Vrienden van het fonds worden."

Aanvragen

Het jaar is voor aanvragen opgedeeld in vier periodes. Op 1 augustus sluit de eerstvolgende aanvraagperiode. Inwoners met een initiatief kunnen dat voor die tijd aanmelden via www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl. Op de website is ook meer te vinden over het schenken van een bedrag.

Project BOOST! zet gezond eten en sporten voor jongeren op de kaart

Teylingen n Als ouder ken je het wel; gezond eten op een bepaalde manier presenteren zodat de kinderen het opeten. Ook benoem je dat sporten goed voor ze is, maar waarom eigenlijk? Jongerenwerk Welzijnskwartier te Teylingen geeft, in samenwerking met andere organisaties, antwoord op de waarom-vraag met het BOOST! project. De eerste activiteit is op donderdag 6 april.

Project BOOST! is speciaal voor jongeren van 10 tot en met 14 jaar. Aan de hand van vijf leuke, maar leerzame activiteiten gaan de jongeren aan de slag.

Kijkje in de keuken

De eerste donderdag bestaat uit een speurtocht in bibliotheek Sassenheim. Verder nemen we een kijkje in de keuken bij Cafe Graaf Jan waar we veel over voeding te weten komen. Vervolgens gaan we squashen bij Dekker Warmond, knallen in de sportschool van Thea Hoogervorst en sluiten wij af met een bootcamp op het eiland Koudenhoorn in Warmond.

Iedere donderdag

De activiteiten van BOOST zijn op op donderdag 6, 13 en 20 april en op 11 en 18 mei. Ze duren van 16.00 uur tot 17.30 uur.

Deelname is gratis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar richardgrimbergen@welzijnskwartier.nl. Voor meer informatie, stuur een appje naar jongerenwerker Richard Grimbergen, 0610704075. Of kijk op https://www.facebook.com/JongerenwerkTeylingen/.

21 / 28

Jongerenwerk is bands en bier allang voorbij In de jongerencentra Fascinus in Sassenheim en Ex-Voto in Voorhout draaide het vroeger vooral om de bands, maar nu is de taak van de jongerenwerker veelzijdiger. 'We werken ook preventief en helpen jongeren op het juiste pad te blijven.' Tijd voor een hernieuwde kennismaking.

De jongerenwerkers in Teylingen, v.l.n.r.: Anique van der Klauw, Johan van Weeghel, Jeroen Lubbers, Richard Grimbergen en Johan Braaksma. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Ontspannen zitten ze op de zwart leren banken die in Fascinus staan. Het jongerencentrum is uitgestorven op donderdagochtend. "Niet zo gek", zegt Richard Grimbergen, "dat krijg je als je de avond ervoor ook aan het werk was." Samen met zijn collega's Jeroen Lubbers, Johan Braaksma, Johan van Weeghel en Anique van der Klauw vormt hij het team voor de jeugd in Voorhout, Warmond en Sassenheim.

Jongerenwerk in Teylingen wordt sinds 2011 uitgevoerd door Welzijnskwartier in de jongerencentra Fascinus (Sassenheim) en Ex-Voto/@Hok (Voorhout). De van oorsprong Katwijkse organisatie is daarnaast ook in Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout actief. Maar de bands en het bier, die zijn er wel vanaf, zegt Braaksma. "Het is nog een beetje het imago dat eraan kleeft. Vroeger was dat ook zo. Toen was de gedachte: geef die jongeren een plekje waar ze elkaar kunnen ontmoeten en dan is het goed. Dat is veranderd. Er zijn natuurlijk nog wel optredens, maar dat is niet waar het om draait."

'Ons werk is veelzijdiger geworden'

Preventie

Van Weeghel knikt instemmend. Net als zijn collega (en naamgenoot) is hij al ruim tien jaar aan het jongerenwerk verbonden. "Er is de afgelopen jaren veel veranderd, zowel in de opdracht van de gemeente, maar ook vanuit onszelf. We zijn steeds meer overgegaan van groeps- naar individuele begeleiding, bijvoorbeeld met talent coaching. Vroeger verwees je jongeren door bij praktische problemen. Nu help je ze zelf om alles weer op de rit te krijgen." Braaksma: "Er is ook meer aandacht voor onderwerpen zoals alcohol en drugs. Samen met preventiepartners kijk je nu of je er iets aan kunt doen. Dat was vroeger veel minder het geval. Of denk aan ons Bully-project over pesten. Nu wordt er meer van de jongerenwerkers verlangd".

Koken in de Bernardus

De activiteiten in Teylingen zijn in twee leeftijdsgroepen opgedeeld. Richard Grimbergen en Anique van der Klauw organiseren de activiteiten voor de groep tien tot veertien jaar. Ze gaan langs basisscholen om kennis te maken en over het programma te vertellen. Zaalvoetbal, graffiti en op bezoek bij de burgemeester in het kader van 'Later als ik groot ben' komen aan bod. Richard: "We vinden het ook belangrijk om buiten het jongerencentrum te komen. Zo koken we bijvoorbeeld op maandagavond met een groepje in de Bernardus. Onwijs leuk om te doen, want de jongeren koken dan voor de bewoners. Zo verbinden we de ouderen en de jeugd met elkaar". Binnenkort start ook het project 'Boost!', waarin de focus op gezond eten en sporten ligt.

Daarnaast hebben de jongerenwerkers ook een signalerende functie. Ze zien vaak als snel als een tiener ergens mee zit. De eerste reactie van een tiener is dan vaak een verwerende, zegt Anique. "'Je snapt het toch niet, jij hebt het niet meegemaakt' zeggen ze dan vaak. Maar dat is juist onze kracht. Veel van de dingen waar de tieners tegenaan lopen, hebben we zelf ook meegemaakt. Scheidingen of het overlijden van iemand. Als ze dat eenmaal weten, zorgt dat soms voor openheid."

Vrijwilligers

Voor jongeren vanaf 14 jaar zijn er weer andere activiteiten. Betrokkenheid en activeren zijn heel belangrijk. "We vragen ze mee te helpen als vrijwilliger. Zo kan je er af en toe eentje lostrekken uit een groepje. Dan hoeft hij zich even niet extra stoer te gedragen, maar betrek je ze bij anderen," legt Jeroen Lubbers uit. Hij is sinds kort aan de slag in Fascinus en heeft een poel van 30 vrijwilligers. "We proberen ze bij veel dingen te betrekken. Daarnaast heb je ook jongeren die zelf iets willen organiseren. Laatst kwamen twee jongens binnen die met Koningsdag bij het skatepark iets willen organiseren. Ze gaan zelf flyeren en promotie maken. Hartstikke leuk, want daar zijn wij ook voor."

De straat op

Naast alle activiteiten, gaan de jongerenwerkers ook zelf de straat op om in contact te komen met de jongeren in Teylingen. Van Weeghel: "We gaan naar plekken waar overlast is gemeld, maar werken tegelijkertijd ook preventief door zelf een praatje met de jongeren aan te knopen en horen wat er speelt. " Jongeren zitten steeds eerder op straat, zegt Braaksma. "We proberen het vanaf tien jaar al op te pakken, dan kunnen we preventief werken. Dan zitten ze op de basisschool en luisteren ze nog naar hun ouders. Dat is het moment om kennis te maken met jongerenwerk."

Over weerstand bij ouders vanwege het oude imago merken de jongerenwerkers af en toe nog wel eens iets. "We zien wel dat zodra ouders hier een keer zijn geweest, ze er anders over gaan denken. We proberen ouders er ook bij te betrekken, bijvoorbeeld door hun kinderen de laatste kookworkshop voor hen te laten koken. Dan raak je met een moeder of vader in gesprek en zie je het beeld veranderen."

Talent coaching

Met alle hobby's en het huiswerk van jongeren tegenwoordig, kan je de vraag stellen of er voor jongerenwerk nog wel plek is. Is het nog wel nodig? En hoe kan je zien dat het succesvol is? Braaksma: "Het blijft mensenwerk, dus echt resultaten meten is lastig. Het is geen straatje leggen, zeg ik altijd maar. Er is wel een voorbeeld uit Rotterdam waar ze jaren geleden de financiering van het jongerenwerk hadden stopgezet. Dat heeft er toen voor gezorgd dat er meer problemen op straat kwamen. Er is toen besloten om het jongerenwerk toch weer terug te laten komen."

Het Jongerenwerk biedt sinds kort ook talent coaching aan, een begeleidingstraject waarin een jongere een op een wordt begeleid om zijn of haar leven weer op de rails te krijgen. "Dat kan zijn een dag- en nachtritme, of werkervaring, of toch zorgen dat iemand die dreigt vast te lopen op school, toch doorzet." Op dit moment zijn er twaalf deelnemers, waaronder enkele jonge statushouders. Allemaal krijgen ze begeleiding om te zorgen dat hun problemen onder controle blijven en opgelost worden.

Vijf procent met problemen

In Teylingen gaat het met veel jongeren goed, benadrukken de jongerenwerkers tot slot. Braaksma: " We zijn er met name voor die vijftien procent waar het even niet lekker loopt. Dat kan thuis zijn, of op school. Wij noemen ze de 'ongeorganiseerde jeugd'. Die willen niet bij een sportvereniging horen. Zij willen buiten hangen, hebben andere interesses of hebben het thuis zwaar. Daarvan komt tien procent wel op zijn pootjes terecht. De vijf procent die over blijft, heeft het echt zwaar. Ook voor hen zijn wij er. Ze kunnen met ons praten, overleggen, we helpen ze en sturen ze bij waar nodig. Jongerenwerk is voor een groot deel preventief. Het doel is om te voorkomen dat de jongeren uiteindelijk in de hulpverlening terecht komen. Natuurlijk lukt dat niet altijd, maar soms wel". Jeroen heeft dat zelf ervaren: "Tijdens mijn afscheid in Rijnsburg kreeg ik van een jongen een brief. Hij was heel stil en was niet goed in zijn emoties verwoorden. De scheiding van zijn ouders en het alcoholmisbruik in het gezin, kon hij niet bespreken. Op school ging het niet zo lekker, maar hebben we bijsturing gegeven. Hij heeft ze vmbo-diploma behaald en zit nu op MBO. Ook heeft hij weer contact met zijn vader. Het is goed om te zien dat hij alles weer goed op de rit heeft". De jongerenwerkers knikken. Dat zijn de momenten waarvoor zij hun werk doen.

n Nieuwe tenues Oranje Vereniging

| Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De bestuurs-en commissieleden van de Oranje Vereniging Voorhout kwamen zondag 2 april bijeen om het nieuwe tenue te presenteren aan de sponsoren. Een afvaardiging van de organisatie van het Luchtkussenfestival en van sponsor ING waren hierbij aanwezig. Voorzitter Ton Wolvers bedankte de sponsoren voor hun bijdrage en de kledingcommissie voor hun werkzaamheden om tot deze kostuumkeuze te komen. Het nieuwe tenue straalt gastheerschap uit en dat zijn de leden van de Oranje Vereniging natuurlijk bij de diverse activiteiten die ze organiseren. | Foto: pr.

n Directeur De Overplaats neemt afscheid

| Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Directeur Jan Verwater nam afgelopen vrijdag 31 maart op zijn 65ste verjaardag op onvergetelijke wijze afscheid van 'zijn Overplaats'. Hij werd 's morgens samen met zijn vrouw buiten bij de basisschool verwelkomd. Liedjes, versjes en toneelstukjes werden tijdens twee vieringen opgevoerd rondom het thema 'Wij gaan op berenjacht', het lievelingsboek van de afscheidnemende directeur. Ook het zakdoekenlied mocht niet ontbreken. Een lied waar meester Jan zelf menig collega mee verraste bij zijn of haar afscheid. 's Middags volgde de afscheidsreceptie voor de ouders en kreeg hij namens de oudercommissie een naambordje aangeboden die binnenkort wordt opgehangen op het nieuwe pannaveldje. Na afloop reisde het team af naar de Kaag, waar meester Jan ooit zijn onderwijscarrière begon. Wie Verwater opvolgt, is nog niet bekend. Annemiek van Leeuwen is voorlopig waarnemend directeur. | Foto: pr.

Snelwinkelen

| Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De afgelopen jaren schenkt supermarkt Plus van Dijk in Voorhout altijd 1 minuut gratis winkelen aan de kerkenveiling Paveivo van de Bartholomeuskerk. Op vrijdag 17 maart mocht de familie de Haan de gekochte minuut verzilveren. Gerrit en dochter Willemiek shopte in totaal 338,53 euro aan boodschappen bij elkaar. Tot slot was er bij de finish van het 'snelwinkelen' ook nog een bloemetje van supermarkteigenaar Joop van Dijk. | Foto: pr.

Hart van Hooghkamer opgeleverd

| Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De eerste van de in totaal 73 sociale nieuwbouwappartementen van het woongebouw Hart van Hooghkamer zijn maandag 3 april opgeleverd. De heer Rademaker is één van de eerste gelukkigen die de sleutels van zijn gloednieuwe appartement in ontvangst mocht nemen: "Ik werk hier in de buurt. Als ik op mijn balkon sta, dan zie ik zo mijn werkplek in Voorhout. Ik hoop hier nog vele jaren met plezier te wonen." | Foto: pr.

Monumentale bomen Overbosch

| Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De bezoekers van het Overbosch weten al lang, dat er veel bijzondere bomen staan in dit historische bos. Maar een aantal van deze bomen zijn nu ook officieel aangemerkt als 'monumentaal'. De Moerascipres (Taxodium distichum) stond al op deze lijst, maar dankzij het initiatief van de Stichting Vrienden van het Overbosch zijn hier nog eens vijf bomen bijgekomen. Het gaat om de Treurbeuk (Fagus sylvatica 'Purpurea pendula'), een Oosterse plataan (Platanus orientalis), Zomereik (Quercus robur), Beuk (Fagus sylvatica) en een Gewone Plataan (Platanus x hispanica). De bomen zijn bijgeschreven in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. | Foto: pr.

Welkom voor vijf nationaliteiten

| Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De week van 3 april is een internationale week voor het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Vwo-leerlingen uit klas 4 krijgen hun uitwisselingsmaatje uit diverse Europese landen op bezoek. Er komen 23 Finse leerlingen, 22 Italiaanse leerlingen, 20 Roemeense leerlingen, 17 Zweedse leerlingen en 25 Duitse leerlingen. Hugo van der Graaf, coördinator internationalisering, heette op het Leerplein de leerlingen welkom. | Foto: pr.

Boekpresentatie en bestuurswisseling bij Warmelda

| Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Voorzitter André van Noort stopt als voorzitter van het Historisch Genootschap Warmelda. Van Noort was sinds 2001 voorzitter en draagt de voorzittershamer over aan Warmonder Aad Boer. Hij blijft wel nog als bestuurslid actief.

| Foto: pr. Foto: pr.

Tijdens de ledenvergadering werd ook het nieuwe boek 'Heren van Warmond en Woude' van auteur Mathieu Fannee gepresenteerd. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan de nietsvermoedende Jaap van Grieken, een directe afstammeling van een van de oude heren van Warmond. Het boek, dat mede mogelijk is gemaakt door het Jacoba van Beierenfonds en Stichting Professor van Winter Fonds is te koop bij Boek Kado Enzo, de VVV en op warmelda.nl. | Foto: pr.

week in beeld

Foreholte wint van uitgekleed DVV

Voorhout n Als de DVV Delft met hun basisspelers had kunnen spelen, dan was de ploeg een geduchte tegenstander voor Foreholte geweest, maar de ploeg die trainer Oscar Laguna Burgos zondag binnen de lijnen en op de bank kon brengen, had nog weinig te maken met een representatief elftal. Foreholte had na een uiterst magere maand maart maar één opdracht: drie punten binnenhalen.

Met Mink Schinkelshoek en Joost Verhart in de basis greep Foreholte vanaf de aftrap het initiatief in de wedstrijd. Rik Grondel vond vanuit een vrije trap keeper Klaas van Balen nog in de hoek, maar in de 10de minuut kon Tom Bleijswijk binnen tikken na een mooie actie van Christian Guijt aan de rechterkant (1-0). Alvorens Foreholte de score verder kon uitbouwen, maakte DVV Delft duidelijk dat ze nog wel degelijk meededen in de wedstrijd. Eerst moesten de Voorhoutse verdedigers de bal vanuit de eerste corner maar liefst twee keer van de lijn halen, even later was het spelverdeler Tim Steenks die buiten bereik van keeper Guijt de bal vanaf 25 meter op de kruising schoot. Foreholte antwoordde onmiddellijk via mooie aanvallen over de vleugels. Op het half uur schoot Rik Grondel diagonaal binnen vanuit opnieuw een voorzet van de rechtervleugel (2-0).

Opnieuw moest Tjeerd van der Zwaan de wedstrijd verlaten en Navabi kwam in de wedstrijd waardoor Roy Dickhoff terugzakte naar de positie van centrale verdediger. Delftenaar Rick den Toom schoot tweemaal een kansrijke vrije trap in de roodwitte muur en spits Cekdar Atay had de bal na een voorzet van Tim Steenks voor het inkoppen, maar bleek daar nauwelijks toe in staat.

Door het centrum

Kon DVV Delft Foreholte in de eerste helft nog enigszins bijhouden, na rust was het betrekkelijk snel gebeurd. Het Delftse centrum leek nog in de kleedkamer te zitten toen in de 46ste minuut Sejad Navabi zich dwars door het midden wrong om vervolgens tegen keeper Van Balen aan te schieten. Vanaf de keeper verdween de bal toch nog in het doel (3-0). In een bijna identieke situatie ging de uitblinkende Bas Jongbloed dwars door de verdediging en de bal langs Van Balen (4-0).

Toch geen monsterscore

Het was voor trainer IJzendoorn het sein om de terugkerende Lucas Wiering en Toni Arroyo vroeg in de wedstrijd te brengen. Het leek er even op dat de Voorhouters op weg waren naar een monsterscore. Het speelveld was groot en voor de dertigers van Delft nauwelijks meer te belopen. Delfttrainer Laguna Burgos wisselde z'n drie tieners in de wedstrijd, de Voorhouters drongen nog wel aan, maar de wedstrijd was gespeeld. Zo ook voor scheidsrechter Gossen die de wedstrijd precies op negentig minuten en zonder gele kaarten affloot.

TOP wint en staat in korfbalfinale

Mick Snel was, net als Nick Pikaar, goed voor 10 doelpunten. | Foto: pr./Rene van Dam Foto: pr./Rene van Dam

Sassenheim n TOP heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de finale van de Korfbal League. In een best-of-three serie rekende de Sassenheimers in twee duels af met LDODK. De Friese ploeg verloor vorige week al ruim in Sassenheim, en kon ook de tweede wedstrijd in Gorredijk geen vuist maken. TOP won zaterdagavond met 29-34 en staat op zaterdag 8 april in Ziggo Dome in Amsterdam.

Voor beide ploegen stond de druk er vooraf goed op. LDODK moest winnen om nog een derde wedstrijd af te dwingen, voor TOP zou winst betekenen dat er rustig naar de finale toegewerkt kan worden zonder een derde wedstrijd op dinsdagavond. Het begin van de wedstrijd is voor LDODK, dat op 5-1 komt. TOP blijft rustig en trekt de stand gelijk (5-5), via goals van Celeste Split, Nick Pikaar en twee keer Mick Snel. De aanvoerder zou de wedstrijd eindigen met tien goals.

Via Andre Zwart komt LDODK op 6-5 en het is meteen de laatste keer dat de thuisclub voor staat. Op 7-7 mist Pikaar een strafworp voor TOP, maar zijn vakmaatje Paul Anholts maakt het foutje goed door de 7-8 alsnog binnen te schieten. Een minuut later scoort Pikaar van verder weg wel en het eerste gat is geslagen (7-9). Tot aan de rust behoudt TOP de controle en loopt uit naar 7-12. In die fase schiet Snel met scherp en is ook Anholts met een doelpunt belangrijk voor zijn ploeg. Met de ruststand 9-12 staat TOP al met één been in Ziggo Dome.

LDODK komt terug

Na rust schiet Diana van der Vorst de 10-12 binnen en even heeft LDODK de hoop op een stuntje. Lang kunnen de Friezen er niet van genieten, want Celeste Split zet het verschil weer op drie (10-13). In de fase erna stokt de doelpuntenproductie bij TOP en kan de thuisclub profiteren. Via voormalig TOP-speler Friso Boode wordt het 13-14, maar Split zet de twee verschil weer op het bord (13-15). LDODK komt terug tot 15-15.

Belangrijke goal Jousma

Pikaar helpt de Friese finaledroom echter om zeep met twee belangrijke goals 15-17. Nadat hij de ploegen op drie verschil heeft gezet (16-19) is het over en uit voor de thuisclub. Split scoort nog maar eens (16-20) en Sanne Jousma zet na een goede actie de ploegen op vijf verschil (16-21). TOP heeft de controle in de wedstrijd terug en laat die ook niet meer los. Daniel Harmzen onderstreept zijn goede vorm met twee goals achter elkaar, de 25ste en 26ste voor TOP. Ook Snel is nog niet klaar en maakt de 21-28. Nick Pikaar schiet de dertigste binnen (21-30) en onderstreept zijn vorm met nog twee goals (24-32). Andre Zwart scoort nog tegen uit een strafworp (25-32), maar de wedstrijd is dan natuurlijk allang gespeeld. Snel en Pikaar meldden zich nog een keer voorin en dat resulteert beide keren in een doelpunt (25-33 en 26-34). LDODK mag in de slotminuten nog wat doelpunten maken.

Vijfde finale

TOP plaatst zich voor het vierde jaar op rij voor de finale. Drie keer eerder werden de Sassenheimers al landskampioen. Na de winst in 2011, won TOP ook in 2014 en 2016. Alleen in 2015 werd verloren.

De ploeg van Jan Niebeek lijkt nu precies op tijd in vorm voor de finale in Ziggo Dome op zaterdag 8 april, waarin of PKC uit Papendrecht of Blauw-Wit uit Amsterdam de tegenstander is. Deze ploegen speelden gisteravond nog tegen elkaar.

Hockeybollenderby onbeslist

Een scrimmage voor het doel van Hisalis. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Hockeyburen MHC Voorhout en Hisalis hebben de punten gedeeld in een echte Bollenstreekkraker.

Beide teams vechten voor lijfsbehoud in de 3e klasse en de punten waren zeer belangrijk.Voorhout begon slap aan de wedstrijd en Hisalis pakte de eerste 10 minuten het initiatief. Daarna was het Voorhout die beter in de wedstrijd kwam. De Voorhoutse dames kregen mooie kansen om op voorsprong te komen, maar door goede reddingen van de keepster uit Lisse bleef de nul op het scorebord. Aan de andere kant kreeg de keepster van Voorhout, Mariska van Vliet het niet zo druk en beide teams gingen de rust in met een 0-0 stand. De tweede helft gaf hetzelfde beeld. Een open wedstrijd in een hoog tempo. Het spel golfde heen en weer, maar beide verdedigingen stonden als een huis. Spannend tot het einde, maar scorend vermogen zat er van beide kanten deze zondag niet in.

Forwodians houdt zicht op plek twee

Voorhout n Forwodians moet alles nog winnen om bij de bovenste twee in de poule te eindigen. Tegen Das uit Delft zette de basketbaldames alvast een goede stap.

Nadat beide teams niet tot een goede aanval komen weet Lotte van der Hulst in de tweede minuut de nul van het scorebord te halen. Forwodians is sterker en sluit de eerste periode af met 20-12. Tijdens de tweede periode komt Das vaker tot scoren, maar maakt ook meer fouten. Dat zorgt er voor dat Forwodians vaker aan de vrije worp lijn staat. Zeneb Mansour Baker scoort beide vrije worpen (35-29). In de derde periode komt de Voorhoutse ploeg op stoom en scoort in totaal 21 punten. Forwodians loopt verder uit met een tussenstand van 56-35. Ook in de laatste periode is het duidelijk dat de winst niet meer uit handen wordt gegeven. Onder andere Fenny van de Nouland, Betsy van der Hulst en Els Nouwens brengen de eindstand op 74-46.

The Bassets wint in Zeeland

Sassenheim n In Middelburg stond een zwaar gehavend The Bassets tegenover de thuisclub Oemoemenoe. De Zeeuwen konden het niet bolwerken tegen de gemotiveerde bezoekers.


Rugbyclub The Bassets draait een prima seizoen. Al voor de kerstdagen speelde zij zich veilig door zich te plaatsen in de kampioenspoule en konden daardoor al niet meer degraderen uit de ereklasse. The Bassets is al verzekerd van nog een seizoen ereklasse. Toch was de wedstrijd in Zeeland niet voor niets, want de rugbyers uit Sassenheim wilde de vijfde plaats vasthouden. Oemoemenoe had het plan opgevat die plek juist te veroveren. Veel van die ambitie kwam er niet terecht, want The Bassets bleek veel sterker. Door het continue gebeuk op de Zeeuwse defensie en gesmeerde aanvallen kon een score niet uitblijven. Al voor de rust zaten The Bassets op rozen, 3-24. De tweede helft werd een herhaling. Bij The Bassets leek deze middag alles te lukken. Op de einduitslag van 10-52 was dan ook niets af te dingen.

Op zaterdag 15 april reist The Bassets naar Hilversum om het op te nemen tegen regerend landskampioen RCH.

Twee punten voor heren VCS

Sassenheim n Nog altijd is het eerste herenteam van Volleybalclub Sassenheim niet zeker van handhaving in de promotieklasse. Elke wedstrijd is weer een nieuwe mogelijkheid om punten te pakken. Zo ook de wedstrijd tegen Thor uit Bergambacht, afgelopen donderdag in de Wasbeek. Thor staat op een veilige vierde plek, zonder uitzicht op promotie. VCS bezet de achtste plaats.

Dat het voor Thor nergens meer om ging, was goed te zien in de eerste twee sets. VCS maakte dankbaar gebruik van de vele service- en aanvalsfouten van de tegenstander. VCS liet zelf weinig liggen, dankzij een stabiele passing en verdediging. Het resultaat was duidelijk: 25-22 en 25-17 voor de ploeg uit Sassenheim. In de derde en vierde set begon Thor zorgvuldiger te spelen. Vooral de midden- en driemeteraanvaller ontpopten zich tot kwelgeesten voor de blokkering en verdediging van VCS. Na de derde set moest VCS het bovendien doen zonder libero Martijn Boersma, waardoor de stabiliteit in het achterveld afnam. Thor liet zien dat het niet zomaar vierde staat en won set drie en vier met 23-25 en 20-25. De beslissende set was het wederom spannend; Thor trok ternauwernood aan het langste eind: 14-16.

Teylingen van A tot Z

| Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Naam vereniging: Rode Kruis - Afdeling Duin- en Bollenstreek

Opgericht in: Rode Kruis Nederland in 1867

Aantal leden in Duin- en Bollenstreek: 35

Wie zijn we en wat doen we?

Het Rode Kruis, afdeling Duin-en Bollenstreek, met kantoor in Sassenheim bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers, werkzaam in de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk, Hillegom, Lisse, Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond) en Oegstgeest.

Als afdeling verzorgen wij de eerste hulp inzet bij diverse plaatselijke evenementen, zoals de Schippertjesdagen, de Tulpenrally, het Bloemencorso, Open dag Estec en sportevenementen. Maar ook daarbuiten bij grootschaliger evenementen

We geven diverse EHBO cursussen in- en extern en trainen senioren en mantelzorgers op het gebied van zelfredzaamheid.

Waarom is het een fijne vereniging?

Je maakt onderdeel uit van een grote nationale hulporganisatie met veel enthousiaste en vakkundige mensen. Via nieuwsbrieven, de website, thema-avonden, inspiratiedagen en sociale media worden de vrijwilligers regelmatig geïnformeerd over alle activiteiten van de organisatie. Er zijn mogelijkheden om zelf een EHBO opleiding te volgen. Ook zijn er gezellige informele bijeenkomsten met een drankje en eten.

Wat is jullie ambitie?        

De afdeling Duin- en Bollenstreek heeft de ambitie om bij nog meer evenementen en organisaties EHBO hulp te kunnen verlenen en mensen te interesseren voor het volgen van één van onze cursussen zoals bijvoorbeeld de kennis van eerste hulp aan baby's en kinderen in huis.

Ook willen we ons team uitbreiden met nieuwe vrijwilligers, waarbij we vooral op zoek zijn naar belangstellenden die hun talent en tijd willen inzetten voor een maatschappelijke organisatie en anderen mensen willen helpen.

Meer informatie: stuur een bericht naar info@rodekruisbollenstreek.nl.

Ook in deze rubriek? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

Varend voetveer geen 1 aprilgrap

De heere Schouten is weer in de vaart. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond/Leiden n Vorige week werd aangekondigd dat het antieke voetveer De heere Schouten op zaterdag 1 april weer in de vaart zou worden genomen. Deze aankondiging werd door velen aangemerkt als een geslaagde 1 aprilgrap. Niets is echter minder waar: het vaarseizoen over 't Joppe is écht begonnen.

Het in 1908 vervaardigde voetveer De heere Schouten is vanaf vorig weekeinde weer in de vaart over 't Joppe. Men kan instappen voor een wandeling over de dijk langs de Zwanburgerpolder, de ideale broedplaats voor kievit, gans, scholekster, tureluur en grutto. Je kan op twee plaatsen aan boord gaan van het antieke salonbootje; in Warmond bij de hoofdsteiger op het recreatie-eiland Koudenhoorn, te bereiken via de parkeerplaats Gemeentehaven bij het VVV-kantoor. Ook kan je aan boord gaan op de Tengnagel, het eiland dat te bereiken is vanuit de Leidse Merenwijk. De prijs voor de vaartocht bedraagt twee euro; kinderen t/m zeven jaar gaan gratis mee.

Het door vrijwilligers bediende voetveer vaart in april elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 10 en 16.30 uur; vanaf mei komt daar ook de woensdag bij. Meer informatie op www.zwanburgerroute.nl.

Fun(d) racing levert 10.000 euro

Sassenheim/Zandvoort n Rotaryclub Sassenheim organiseerde op donderdag 30 maart op het circuit van Zandvoort een race evenement voor de kinderafdeling van het Spaarne Gasthuis. Prachtig weer, snelle auto's, enthousiaste deelnemers én een totale opbrengst van 10.000 euro.

Voorzitter van Rotaryclub Sassenheim Marco Beijersbergen overhandigde de cheque aan Klaas-Jan Gorter van de Vrienden Spaarne Gasthuis. Gorter: "Wat een geweldig bedrag voor onze kinderafdeling!" Op de kinderafdeling verblijven kinderen voor langere tijd om te herstellen van zware operaties. "Om die periode voor de kinderen aangenamer te maken is er behoefte aan iPads, webcams en Xboxen. De apparatuur wordt gebruikt voor dagelijks vermaak, maar ook het contact met de familie thuis wordt hiermee mogelijk. We zijn de Rotary Sassenheim erg dankbaar dat zij dit evenement hebben georganiseerd voor dit goede doel."

Racen met Niels Langeveld

Deelnemers reden tegen betaling in een BMW3 of in de eigen auto - waaronder een Ferrari's, McLaren, Westfield en Austin Martin, 5 heats van 20 minuten op het geweldige circuit van Zandvoort. Tussen het racen door kon men karten of meedoen aan een behendigheidsproef. De beste coureur won een unieke ervaring: 20 minuten racen over het circuit als bijrijder van Sassemer én Europees kampioen Seat Leon Eurocup Niels Langeveld.

Woensdag 5 t/m 12 april

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Vivo

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, jongerendienst, voorganger: S. Bieuwenga (student)

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering m.m.v. kinderkoor "de Vrolijke Nootjes", voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Eucharistieviering met Papillon, voorganger: Pastor Owel; woensdag 12 april 19.00 uur: Boeteviering

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds.H.G.T van Welie –Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Fokke Kooistral

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond; zondag 10.00 uur eredienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

KBO-middag: Snuffelen aan het Amsterdam van vroeger en nu

Sassenheim n Bij de KBO Sassenheim is op maandag 10 april om 14.30 uur de voorstelling 'Snuffelen aan het Amsterdam van vroeger en nu' te zien. De voorstelling is voor alle senioren van Teylingen en is in zaal 5/6 van 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A).

Op een luchtige belicht Gerard Vertallen de historie van Amsterdam. Veel verschillende zaken komen in deze voorstelling voorbij: een stukje historie, een kroegentocht langs een aantal opmerkelijke cafés, beroepen van vroeger die uit het straatbeeld zijn verdwenen, het muzikale Amsterdam, historische gebouwen met een verhaal, een wel héél komisch bezoek aan de 'masseur', de Jordaan en de standwerkers Je hoeft niet per sé een Amsterdams hart te hebben om hier veel plezier aan te beleven. De toegang is gratis.

Passieconcert in Pancratiuskerk

Sassenheim n De samenwerkende kerken in Sassenheim en Warmond zingen op zondag 9 april tijdens het Passieconcert in de Sint Pancratiuskerk. Het optreden begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. Een projectkoor verleent medewerking aan dit concert. Het koor staat onder leiding van Menno Hoekstra en wordt begeleid door Gerda Peters aan het orgel. Koralen uit de Mattheus Passion worden afgewisseld met gezangen, meditatieve teksten en instrumentale muziek.