De Teylinger

2 oktober 2019

De Teylinger 2 oktober 2019


"Kiezen voor veilig en dichtbij"

Paul van Heel overhandigt de handtekeningen van kinderen, ouders en leerkrachten aan burgemeester Carla Breuer. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

VOORHOUT n De gemeenteraad vond het voorstel voor het geld voor de komst van twee tijdelijke lokalen voor drie jaar op het sportveld van de Andreasschool aan de Rembrandtlaan nog niet rijp voor besluitvorming en heeft het teruggegeven aan B&W.

door Nico Kuyt

Vooraf aan de bespreking in de raad kwamen drie insprekers en een volle publieke tribune nog pleiten voor de uitbreiding en de noodlokalen. Marielle Bakker onderstreepte namens het schoolbestuur de verwachtte stijging van het aantal leerlingen. Met de uitbreiding kan de Andreas autonoom groeien voor kinderen voor Voorhout-west.

Niet wenselijk

Esther Oudshoorn, de directeur van de school legde de vinger op het feit dat het niet wenselijk is dat de kinderen verplaatst worden naar de school op de Distelweg. Dan moeten zij de Herenstraat oversteken en dat is absoluut niet wenselijk. Paul van Heel sprak namens de ouders en kinderen in en beklemtoonde dat de ouders kiezen voor veiligheid en dichtbij. Hij overhandigde een petitie van meer dan 450 handtekeningen van kinderen, ouders en leerkrachten voor de noodlokalen en de uitbreiding. De bedoeling is om twee tijdelijke leslokalen voor de periode van maximaal 3 jaar op het bestaande sportveld te plaatsen. En in de tussentijd een van vier leslokalen op de 1ste verdieping van het bestaande gebouw van de Andreasschool te realiseren. Er wordt nu gebruik gemaakt van het kinderdagverblijf en de speelzaal voor lessen en dat is niet wenselijk. Voor de tijdelijke huisvesting en voorbereiding vroeg B&W circa 250 duizend. Maar hier hikte een meerderheid van de gemeenteraad tegen de uitgave voor maar 3 jaar. Zijn er geen alternatieven? Meer creatieve oplossingen, een stukje lopen. Er staan elders in Voorhout lokalen leeg. Voorhout is relatief klein en dus geen probleem om elders op te lossen, zoals de Distelweg waar 2 lokalen over zijn. Zo´n tijdelijke huisvesting is een kapitaalvernietiging en niet de investering waard en het geld is maar een keer uit te geven. Zoeken naar een structurele oplossing is beter.

Teruggezonden

Wethouder Arno van Kempen bestreed de mogelijkheid van de lege lokalen elders omdat daar andere plannen voor zijn, maar overtuigde de gemeenteraad niet. Er werd getwijfeld over de volledigheid van het raadsvoorstel en werd door een meerderheid teruggezonden naar B&W voor aanscherping, om nog wat te onderzoeken, zoals of vrije lokalen zijn. B&W komt terug met een nieuw voorstel in de raadscommissie.

Lustrum voor burgemeester Carla Breuer

Als
inwoner ga ik nooit meer weg

Nieuwe leden in de
politieke arena

Ingrid
Langeveld doet
geheimzinnig

Kinderboekenweek n Met een boek 'op reis'

Nieuwe leden betreden politieke arena

Johanna (Joanne) de Mooij legt de eed af als nieuw burgerraadslid voor de ChristenUnie. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

TEYLINGEN n In plaats van Joost van Doesburg (PvdA) is de Sassemer Paul Witteman in de raad aangetreden. Ook was er een wisseling bij de ChristenUnie. Johanna (Joanne) de Mooij vervangt tijdelijk Shari van den Hout.

door Nico Kuyt

Paul Witteman is geen onbekende in politiek Teylingen. Hij liep als burgerraadslid al voor de PvdA door het circus van de volksvertegenwoordiging met zijn liefde voor boekhoudkundige cijfers die velen het begrip oversteeg. Een partij met weinig zetels mag namelijk in de commissies zich vertegenwoordigen met iemand van de kieslijst die niet gekozen is. Deze heeft in de gemeenteraad evenwel geen stemrecht. Maar Witteman is nu opgeschoven in vaart der raadslieden. Hij neemt de plaats in van Joost van Doesburg die afscheid nam. Witteman kon gelijk aan de bak, want hij hield in de afgelopen raadsvergadering na zijn installatie gelijk al zijn maidenspeech. Zo snel is nog zelden vertoond.

Burgerraadslid

Johanna de Mooij moet nog even wachten op zulk een geluk. Zij werd nu nog slechts benoemd als burgerraadslid voor de ChristenUnie. In ieder geval voor de rest van de huidige raadsperiode. Haar voorgangster Shari van den Hout kampt tijdelijk even met haar gezondheid, alhoewel haar veelvuldige tweets nog steeds voluit bloeien en haar bemoeienis met het politieke leven niet door enige hindernis door haar wordt gestuit.
Het valt wel op dat de ChristenUnie toch heel veel vrouwen voor het politieke leven weet te motiveren en daarvan mogen er best wel meer komen.

Afscheid van Van Doesburg

In de afgelopen raadsvergadering heeft burgemeester Carla Breuer de Jacoba van Beierenpenning overhandigd aan scheidend raadslid Joost van Doesburg (PvdA). "Een bevlogen raadslid. Een man die het tegenspreken tot kunst verhief. En in het debat menig collegaraadslid tot wanhoop bracht." Dat zijn een aantal kwalificaties van de PvdA'er.
Maar Joost van Doesburg legde zijn raadslidmaatschap neer. Het gezin, het werk en dan nog raadslid, het viel niet meer te combineren. "Dat je wilde stoppen maakte ons niet blij, maar niet verbaasd", sprak PvdaA-fractievoorzitster Sandra en noemde hem een paradijsvogel. Wel eentje met wat stugge veren, want stijl en inhoud daar waren zij samen het vaak tamelijk oneens.
Echter, "Niet zijn soms grote mond, maar de grote drang voor mensen die het moeilijk hebben telt. Kwetsbare mensen. Dat gevecht ging je niet uit de weg", besloot zij en bedankte hem voor zijn inzet.
Ook burgemeester Carla Breuer memoreerde zijn ongezouten mening en het genieten van het politieke spel waar de zaken danig op scherp werden zet. Het debat was wel soms belangrijker dan de inhoud, soms theatraal, maar discussies werden niet ontlopen, zoals die van ´de zwarte Piet niet´.

Geen laatste woord

Voor zijn raadswerk kreeg hij de Jacoba van Beierenpenning. De gevulde raadszaal moest echter zijn laatste vurige pleidooi missen. Joost zag af van een laatste woord.

Publieksprijs KAVB voor onderbroek met gaten

Bollen planten op het schoolplein. | Foto Piet de Boer

voorhout n De leerlingen van de Rooms Katholieke Basisschool Antonius uit Voorhout kunnen hun geluk niet op. Zij wonnen tientallen zakjes bloembollen met de actie van de KAVB. Maandag 30 september werden een vierkant, cirkel en driehoek beplant met narcissen, tulpen en hyacinten. Het is de publieksprijs voor een onderbroek. De leerlingen begroeven een onderbroek in de moestuin van de school en haalden na een paar maanden een gatenbroek naar boven.

Piet de Boer

Vele zakken narcissen-, tulpen- en hyacintenbollen zijn naar Voorhout gebracht. Bollen die straks in het voorjaar met vele vormen en kleuren de speelplaats zullen versieren. Leerlingen scheuren de zakjes open en plaatsen de bollen in plantenbakken op het plein.
Anderen bekijken het etiket en lopen naar de plantplek bij het hek. ''Deze vind ik mooi'', zegt een jongen met donker haar. Hij toont het plaatje van paarse dubbele tulpen op de plastic zak en gaat snel aan de slag.

Soil Your Undies

In navolging van een Canadees initiatief (Soil Your Undies) is de bodemtest dit jaar ook in Nederland georganiseerd. Bollenkwekers tonen hiermee aan dat bollengrond een groot vermogen heeft organische materialen af te breken en terug te geven aan de bodem. Dat gebeurt door schimmels, bacterien, maar ook door micro-organismen. De bollensector wil met de actie aandacht vragen voor de betekenis van een gezond bodemleven op agrarische bedrijven, maar ook voor volkstuinen. sportvelden, parken en particuliere tuinen.

Grote respons

De respons is verrassend groot dit eerste jaar zegt de woordvoerster van de KAVB. Niet alleen honderd percelen van bollenkwekers, maar ook op een golfbaan, moestuinen en volkstuintjes zijn in april katoenen onderbroeken de grond in gegaan. In juni en juli kwamen de broekresten vaak na enig bodemonderzoek weer uit de grond. De onderbroek die het meest verwoest was, lag in de grond bij Klaas Hogervorst uit Noordwijkerhout. Daarme won hij de prijs voor de beste bollengrond in Nederland. Zijn prijs was de opgegraven onderbroek vereeuwigd in plexiglas. Klaas voorzag op zijn beurt maandag de Antoniusschool, van bollen die meteen de grond in gingen. De KAVB organiseert volgend jaar de tweede Soil Your Undies Challenge. De broek van Klaas Hogervorst wordt in 2020 de wisseltrofee.


Afval rapen met de hond

Hond Joy met de opbrengst van een wandelronde speuren naar afval.

Honden en hun eigenaren inzetten als troef in de strijd tegen achtergelaten rommel, die onze leefomgeving aantast. Hoeveel schoner en veiliger kan onze wereld zijn, wanneer miljoenen mensen élke dag afval oprapen… Gewoon, wanneer ze toch buiten zijn met hun viervoeters… Dat beeld vormt de missie van 'Enjoy Cleaning Up', die wij volledig omarmen.

BEK VOL MET BLIK

Boegbeeld en oprichter van deze vrijwilligersclub is Alex van Eck. Tijdens het wandelen rapen hij en zijn honden altijd afval op.
Bas en Joy speuren dan naar blikjes, plastic flesjes en drinkpakjes. "Alleen die dingen mogen ze in hun bek nemen. Dat heb ik hen geleerd voor hun veiligheid", vertelt Van Eck. Daarbij duiken de labradors niet alleen in de struiken, maar ook in het water.
Het afval rapen dient meerdere doelen. Het drietal zorgt structureel voor een schoner milieu. Wat zij doen, draagt echter ook bij aan hun fysieke en mentale welzijn. Van Eck: "Het houdt ons natuurlijk fit en gezond. Heel bijzonder is echter, hoe de band tussen mij en mijn honden is verdiept. We zijn een hecht team geworden, met zoveel plezier samen."

OP DE FOTO MET RUTTE

Inmiddels zijn Van Eck en zijn honden beroemdheden. Ze waren o.a. welkom bij premier Rutte. Met foto's en filmpjes van alle belevenissen, hoopt de hondenvriend nog meer baasjes en honden te enthousiasmeren hetzelfde te doen. Bij o.a. Martin Gaus Hondenschool Katwijk/Zoetermeer kan elke hond leren op commando, veilig, te apporteren en op te ruimen.

HONDEN-HELDEN

Vanuit de hele wereld staan inmiddels 300 honden als 'Lokale held' geportretteerd op www.enjoycleaningup.com. Ieder baasje dat afval raapt – met of zónder hulp van zijn hond – kan zijn viervoeter(s) via de website aanmelden.
Hondlief Lenny hoort daar dus ook bij, namens mij, beaamt Van Eck. Wij zijn geen uitzondering.
In Teylingen en omgeving zijn heel veel 'anonieme helden' actief, die niet alleen hondenpoep, maar ook ander achtergelaten vuil oppakken. Aanmelden, dus!

VOOR HET OPRAPEN

Heeft u een hond, wilt u opruimen en heeft u materiaal nodig? Mail ons.
Via de gemeente Teylingen mogen wij afvalpakkers verstrekken. Een schone leefomgeving ligt voor het oprapen! Voor iedereen. Want zonder hond opruimen, kan natuurlijk ook.
U bent van harte welkom. Bij ons, 'Voorhout Schoon', 'Jutters Katwijk/Noordwijk' en andere afvalpakkers in de regio.

Kinderboekenweek: 'Reis mee!'

teylingen n De Kinderboekenweek is dit jaar van 2 t/m 13 oktober en staat in het teken van vervoer.

De bibliotheek heeft een spectaculair programma waarin kinderen worden meegenomen door een tijdreiziger en er is een spannende voorstelling van het Marnicktheater.

De Tijdreiziger

Tijdens de Kinderboekenweek neemt een tijdreiziger de kinderen mee in een verhaal waarbij de tijdmachine een belangrijke rol speelt. Hij neemt de kinderen mee naar zijn wereld in de toekomst, maar hij is ook geïnteresseerd in de wereld waarin de kinderen leven. Namelijk het verre verleden.

Voorhout,
Woensdag 2 oktober 14:30-15:30 uur
Sassenheim,
Maandag 7 oktober 16:00-17:00 uur

Ezel & Leeuw kwijt in de tijd

Een zoektocht op zolder leidt tot een onverwachte gebeurtenis waarbij Ezel & Leeuw elkaar kwijt raken in de tijd. En elkaar weer terug vinden is nog niet zo makkelijk... Ezel & Leeuw kwijt in de tijd wordt gespeeld door Het Marnicktheater. Het is een interactieve spannende voorstelling met spelletjes en liedjes voor kinderen van 5-8 jaar.

Voorhout:
Zaterdag 5 oktober 14:15-14:45 uur
Sassenheim:
Zaterdag 5 oktober 13:00-13:30 uur
Warmond:
Zaterdag 12 oktober 13:15-13:45 uur

Kaarten voor de theatervoorstelling kosten € 2,50 voor leden en € 3,00 voor niet-leden. De kaarten zijn te bestellen via www.bibliotheekbollenstreek.nl of in de bibliotheek. De toegang voor de Tijdreiziger is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

Leestips Kinderboekenweek 2019

teylingen n Op 2 oktober start de Kinderboekenweek: dé jaarlijkse Boekenweek voor kinderen. Dit jaar is het thema Reis mee! en daarom geeft Débora Neys, communicatie medewerker in de bibliotheek Bollenstreek, deze keer drie leestips die gaan over reizen en vervoer. Goede reis!

Charlotte Dematons:
De gele ballon

In dit prachtige, gedetailleerde kijk- en zoekboek wordt je meegenomen op wereldreis.
Op elke pagina reist een aantal gasten mee: een gele ballon, een blauwe auto, een fakir op een vliegend tapijt en een boef. Door het zoeken naar deze figuren ontdek je op elke pagina leuke grapjes en details. Je raakt niet uitgekeken.

Annie M.G. Schmidt:
De A van Abeltje

Wanneer Abeltje, Laura, juffrouw Klaterhoen en meneer Tump naar de kermis gaan, verdwijnt Laura op mysterieuze wijze. Met een huifkar gaan de vrienden naar haar op zoek. Onderweg komen ze bijzondere mensen tegen en beleven ze spannende avonturen.
Door de originele wendingen in het verhaal en het fijne taalgebruik is dit boek een tijdloze klassieker.

Floor de Goede:
Ik ben bij de
dinosaurussen geweest

Ga mee op reis met de dinosaurussen. Als je goed kijkt, zie je dat er veel grappen zijn verstopt op de rijk geïllustreerde pagina's. Een origineel prentenboek met veel fantasie, waarin kinderen op een leuke manier leren over verschillende soorten dinosaurussen. Het boek is voor jongens en meisjes van alle leeftijden, die geïnteresseerd zijn in dino's.

Extra tip:
Bibliothecaris Katja Terpstra:
Gideon Samson
en Milja Praagman (illustraties):
Ik wil een paard

Met Ik wil een paard hebben Zilveren Griffel-winnaar Gideon Samson en Zilveren Penseel-winnares Milja Praagman voor het eerst hun krachten gebundeld. Dit vrolijke verhaal gaat over Bobbie, die een fiets voor haar verjaardag krijgt.
Maar Bobbie wil geen fiets, ze wil een paard. Er zit niets anders op dan ruilen. Krijgt Bobbie dan toch zo haar paard?

Kinderboeken in de kringloopwinkel

Sassenheim n Van 2 t/m 13 oktober is de Kinderboekenweek. Omdat de afdeling boeken in Op Dreef beschikt over een enorm grote afdeling kinderboeken, mag de kringloopwinkel uiteraard niet achterblijven.

Naast deze reguliere afdeling is er daarom tijdens de kinderboekenweek tevens een tafel vrij gemaakt om een greep uit dit ruime assortiment te presenteren. Deze tafel vindt u nabij de entree van de boekenafdeling. Het thema van kinderboekenweek is "Reis mee" Wil je reizen op de step, in de auto, op de fiets, in een tractor of een taxi. Kies je toch liever voor een reis met een luchtballon, een vliegtuig of een ruimteschip, je kan het zo gek niet bedenken of in de winkel zijn er boeken over op voorraad. Voor de kleintjes zijn er voorlees- pop-up- en verhalenboeken. Ook volop keuze voor beginnende en meer ervaren lezers. Er zijn vele planken vol boeken over dinosaurussen, school- en voetbalverhalen. Over vriendjes en vriendinnetjes, reisverhalen en de fantastische en spannende verhalen van Jules Verne. Voor liefhebbers en verzamelaars is er een kast met kinderboeken van plm. 75 jaar oud. Tevens een verzameling "Kinderboekenweekgeschenken" van heden tot jaren her. Alle boeken in uitstekende staat en vanaf 50 eurocent per stuk. De gehele opbrengst gaat uitsluitend naar goede doelen. Kringloopwinkel Op Dreef is gevestigd op de Kagerdreef 90 te Sassenheim en is op zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.

OBS de Achtbaan op reis

De kinderen gentoen van het verhaal van de Boekenbus. | Foto: PR

voorhout n Afgelopen vrijdag werd door de leerkrachten van locatie Beukenrode de Kinderenboekenweek officieel geopend.

Het verhaal van de Boekenbus, een bus vol boeken die helaas pech onderweg kreeg was een genot voor de kinderen om naar te kijken. Er werden allerlei manieren bedacht om te bus te repareren, uiteindelijk kwam Tijmen ( leerling) op het idee om uit de bus een boek over reparatie te halen en gelukkig kon Meester Jeroen, de buschauffeur uit het verhaal, geholpen door juf Marianne ( de werkman) weer op weg zodat iedereen weer nieuwe boeken kon uitkiezen in de Boekenbus. Om de Kinderboekenweek 2019 te openen, mochten de twee jongste leerlingen van de Achtbaan van de locatie Beukenrode een slinger in het thema 'Reis je mee' vasthouden en de oudste leerling van de Achtbaan mocht deze slinger na aftellen doorknippen. Komende weken wordt er veel gelezen, is er een boekenmarkt waarbij leerlingen hun boeken kunnen verkopen voor weinig geld en worden de voorleesrondes gehouden in de klas. De kinderboekenweek wordt afgesloten met de Kinderboekenvoorleeswedstrijd waarbij van elke klas een leerling op het podium mag voorlezen.

kinderboekenweek

52 bijzondere plaatjes uit Teylingen

Winkeliers Petra Planjer, Willem Westerbeek en Julietta de Best, met kalendermaker Kees Ligtvoet.| Foto: EvE

teylingen n Ontdek de mooiste plekjes van Teylingen, gewoon in je eigen huis. Met de nieuwe Teylingen Weekkalender 2020

De Zwanburgermolen in Warmond, het voormalig openluchtbad in Sassenheim, Park Overbosch in Voorhout, maar ook het Bloemencorso van de Bollenstreek en het Luchtkussenfestival. Fotograaf Kees Ligtvoet fotografeerde niet alleen pittoreske plekjes in Teylingen, maar ook bekende activiteiten. Het resultaat is een fraaie schrijfkalender die te koop is bij Primera in Voorhout, Boek, Kado en Zo in Warmond en The Read Shop in Sassenheim. "Het is leuk dat de kalender in iedere kern verkrijgbaar is", vindt Ligtvoet. "Ik heb ook geprobeerd om alle dorpen mooi te vertegenwoordigen in de kalender. Met verrassende leuke plekken, waarvan zelfs de lokale bewoners soms nauwelijks weten dat het er is of waar je zo aan voorbij loopt."

Handig

Dat er interesse is in de nieuwe kalender, blijkt al in de eerste week. "Wij hebben al een flinke bestellijst", vertelt Petra Planjer van Kado en Zo. En ook uit Voorhout komen positieve berichten, zo meldt Julietta de Best van Primera. "Ik heb hem op de balie liggen", aldus Willem Westerbeek van The Read Shop. "Er komen leuke reacties op. Mensen vinden het ook handig dat je er op kunt schrijven."
Bovendien zijn een aantal vaststaande evenementen in 2020, zoals het Luchtkussenfestival, de Kortebaandraverij en de Najaarsfeesten alvast ingevuld.
De kalender is in een beperkte oplage verkrijgbaar, dus wees er snel bij. Hoewel... "Ik vind het ook prima om nog een tweede druk te maken", aldus Ligtvoet.

Up2Stage treedt op tijdens Halloween in Park Rusthoff

Up2stage speelt 'The Wiz'| Foto: PR

sassenheim n Ook dit jaar organiseert de Evenementencommissie van Park Rusthoff een spetterend Halloweenfeest op zaterdag 26 oktober 2019. Zet deze datum alvast in je agenda. Het park zal worden omgetoverd tot landgoed Rusthoff vol met zijn enge bewoners.

Kaarten kosten ook dit jaar weer 3,50 euro en zijn vanaf zaterdag 5 oktober 2019 verkrijgbaar bij The Read Shop, Primera en IJs- en Snackpaleis Parkzicht. Aan de poort worden geen kaarten verkocht. Het feest wordt georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar. Zij hebben alleen toegang met een geldig kaartje èn onder begeleiding van een volwassene. (Groepen) kinderen zonder begeleiding hebben helaas geen toegang. Op het griezelige spookeiland worden weer allerlei activiteiten voor de jongste kinderen georganiseerd. En voor de oudere kinderen die meer aandurven is de buitenring van Park Rusthoff gereserveerd. Daar houden zich allerlei griezels, spoken enz op. En moeten zij proberen de moordenaar te vinden van de gravin.

Schudden en beven

Dit jaar zal musicalgroep Up2stage als eindshow het park laten schudden en beven met hun komende show 'The Wiz' die zaterdagavond 23 en zondagmiddag 24 november 2019 opgevoerd op het podium van het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Hiervoor zijn kaartjes te koop vanaf begin oktober. Musicalgroep Up2Stage is een jonge, enthousiaste amateur groep, onder leiding van ervaren docenten en versterkt door vele betrokken vrijwilligers. De spelers (van 10 tot 30 jaar oud) acteren, zingen en dansen dit jaar een aantal fragmenten uit deze show speciaal voor de jonge kinderen bij het Halloweenfeest. De musical gaat over een meeslepend verhaal waarin een jong meisje, Dorothy, een avontuurlijke reis beleeft in een magisch land: het Land van Oz! Dorothy ontmoet onder andere de vrolijke, gekke fee Acadabra, die haar op weg probeert te helpen in Oz. Ook zijn er de kleurige inwoners van het Land van Oz: de Kleintjes. Helaas loopt Dorothy ook in de val van de gemene heks Sasdista, en haar leger met de vreselijke Kwaaie apen! Hoe gaat dit avontuur aflopen? Een spannend deel van dit magische avontuur kan je beleven tijdens Halloween.

Vrijwilligers gezocht

De Halloweenorganisatie is nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Ben jij ouder dan 16 jaar en heb je zin om bij het grootste en griezeligste feest van Sassenheim te helpen? hulp is nodig bij opbouw en afbreken, begeleiden van griezelige spelletjes, figurant spelen voor het spel in buitengebied (kostuums aanwezig), schminken of koffie/thee/limonade schenken, Meld je aan via halloweenrusthoff@gmail.com . of bel Monique Geertsen 06-47149098. Met jouw hulp kunnen we de komende jaren nog van Halloween in Park Rusthoff genieten.

Def Americans : Johnny Cash at San Quentin

sassenheim n Johnny Cash at San Quentin (1969) is net als zijn voorganger at Folsom Prison een bijzonder ruwe en rauwe registratie van een optreden van Johnny Cash in een zwaarbewaakte gevangenis.

Tijdens de tweede uitvoering van zijn net geschreven song over San Quentin brak er nog net geen gevangenisopstand uit volgens ooggetuigen. Het was ook de plek waar Cash een songtekst uit zijn koffertje liet halen om vervolgens met zijn band voor de 1e keer "A Boy Named Sue" te spelen. Tijdens het optreden werden Cash en zijn band bijgestaan door Carl Perkins, the Carter Sisters en de Statler Brothers. 50 Jaar later brengt Def Americans Johnny Cash Tribute het legendarische gevangenis concert van The Man in Black naarSassenheim. De zaal is deze avond ingericht met zowel zitplaatsen als statafels. U heeft bij deze voorstelling geen gegarandeerde zitplaats. Kaarten kosten € 24,00. Aanvang : 20.15 uur. Theater t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40A in Sassenheim.

Halloween in Voorhout

voorhout n Alle kinderen kunnen komen griezelen in het winkelgebied van Voorhout!

Kom verkleed en laat je gratis schminken bij het Kerkplein op zaterdag 26 oktober van 14.00 tot 17.00 uur. De professionele schminkers van Bibi Grime staan dit jaar weer klaar om prachtige creaties te maken. Of vind je glittertattoos leuker? Die zijn er ook weer dit jaar. Vervolgens mogen de kinderen griezelen langs alle winkels in het winkelgebied van Voorhout om snoep op te halen. Tot dit winkelgebied behoort de Herenstraat, Jacoba van Beierenhof en het Oosthoutplein. Kom verkleed en kom op tijd, want OP=OP!

Taallessen geven op de basisschool

Leerlingen uit klas 2 tvwo spelen spelletjes in het Engels, Duits en Frans met groep 8 op De Startbaan. | Foto: PR

sassenheim n "Leuk, grappig, spannend, sommige dingen waren lastig", zo reageerden 26 september de leerlingen van groep 8 van basisschool De Startbaan

Op de Dag van de Talen speelden leerlingen van de tweede klas tweetalig onderwijs van het Rijnlands Lyceum Sassenheim met hen spelletjes in verschillende talen zodat spelenderwijs Engelse, Duitse en Franse woordjes geleerd werden. In totaal gingen 35 Rijnlandse leerlingen naar 8 groepen 8 in de regio, als het mogelijk was bezochten zij hun oude basisschool. Zo kwam het dat Elke uit klas tto 2 terug was op De Startbaan: "Ja, ik werd herkend hoor door leerkrachten en een paar leerlingen. Dat was leuk, ook leuk om de school terug te zien. Met drie andere klasgenoten en een leerling uit de vijfde klas van tweetalig vwo en een taaldocent lieten we zien hoe leuk het is om een taal te leren. We gebruikten daarbij allerlei spelletjes, zoals kwartetten in het Frans, memory in het Duits en domino, bingo, pictionary en snakes&ladders in het Engels." "We kregen een warm onthaal in de klas", vertelt M. Gans, docent Frans van het RLS. "Een geslaagde les", vult Frans van der Meij, leerkracht groep 8 van De Startbaan aan, "dat komt zeker ook door het enthousiasme van de Rijnlandse leerlingen, dat werkte enorm aanstekelijk."

Najaarstentoonstelling Galerie De Pomp

warmond n Er is weer een nieuwe, zeer gevarieerde tentoonstelling van vier verschillende exposanten te zien in Galerie De Pomp. Te zien zijn onder andere de veelal door de natuur geïnspireerde sieraden van Liesbeth IJdo. Deze zijn naast metaal ook gemaakt van allerlei materialen zoals email, hout, gedroogde bloemen of etsjes. Daarnaast exposeert Conny Ostendorf zowel abstracte als figuratieve schilderijen Haar motivatie is om via beeld emotie over te brengen op de toeschouwer. Stan van Belkun, geboren te Warmond in 1961, is beeldend kunstenaar. Zijn werk is abstract expressief met als basis olie- en waterverf. Toeval is een leidend principe en geeft aanleiding tot verbeelding tot op het niveau van de kleinste details. Water is, ook vanuit zijn sportverleden, de inspiratiebron. Inka Doornkate toont keramische collages, zilveren sieraden. De keramische collages,van Inka bestaan uit kneedbaar materiaal. Voornamelijk klei en porselein. Daarnaast gebruikt ze ook vilt of metaalklei (zilverklei). Bijna altijd is ze, op de één of andere manier, bezig met combinaties. En daarbij vooral ook met contrasten. Deze contrasten kunnen heel uitgesproken maar ook heel subtiel zijn. Openingstijden: woensdag t/m vrijdag 15.00 - 17.00 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur, zondag 13.00 - 17.00 uur.

Nominatie Tim Kruik Hairstudio

sassenheim n Lise Smit, werkzaam bij Tim Kruik Hairstudio is opnieuw genomineerd voor de L'oreal Professionnel Colour Trophy.

Dit is het 110e jubileumjaar van L'Oréal Professionnel en dat versterken ze met de filosofie "La French, Art of Hair Coloring". French at core, elegante kleurresultaten voor iedere vrouw. Een unieke benadering op het gebied van haarkleuring, een filosofie die het gebruik van meerdere tinten stimuleert voor een gepersonaliseerd en Frans elegant resultaat. Lise is op dit gebied een ware expert en gaat ook geregeld mee met Tim Kruik bij het geven van educatie in kapsalons door het hele land. Tijdens een professionele fotoshoot hebben de finalisten, in samenwerking met een make-up artist, de kleurcreaties optimaal in beeld gebracht. Tim Kruik is ontzettend trots op haar: "De passie van Lise ligt echt in het kleuren, en dat is ook te zien in haar werk. Ze geniet ervan om voor elke klant een unieke en passende haarkleur te creëren. Deze nominatie is een pluim op haar werk!" Jij kunt nu stemmen op haar werk:
www.lorealprofessionnel.nl/colour-trophy

Degene met de meeste stemmen in combinatie met de puntentelling van de internationale professionele vakjury komt als winnaar uit de bus. Dit word bekend gemaakt op 28 oktober 2019 in Nieuwegein. De winnaar is dan ook gelijk verzekerd van deelname in de wereldwijde Style & Colour Trophy.

IVN-wandeling Huys te Warmont

warmond n Op zondag 6 oktober om 11.00 uur geven de gidsen van IVN Leiden een excursie in het landgoedbos van Huys te Warmont. U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen over dit fraaie landgoed. De herfst is al volop zichtbaar in het bos. U kunt dat zien aan de vele paddenstoelen die alweer te bewonderen zijn. Bomen en struiken leveren weer bessen en zaden in grote hoeveelheden, heerlijk voer voor de vele trekvogels uit het hoge noorden die hier komen overwinteren. Ook beginnen de eerste bladeren al van kleur te verschieten. En mogelijk zien we de laatste vinders nog op zoek naar nectar. Start: ingang Herenweg 139, Warmond. Parkeren (vlakbij) aan de Beatrixlaan. Voor verdere informatie over Huys te Warmont en activiteiten van IVN Leiden:

www.ivn.nl/leiden.

Vroege Vogels in Park Rusthoff

sassenheim n Op zondag 6 oktober wordt er in Park Rusthoff weer een rondleiding gegeven voor en over Vroege Vogels.

Onder de deskundige leiding van Willem Jan Hooijmans kunnen liefhebbers en nieuwsgierigen komen kijken en luisteren naar de bijna 30 verschillende soorten vogels, die het park bevolken. U wordt verwacht om 8.00 uur bij het paviljoen middenin het park. Alle ingangen van het park zullen op dit vroege tijdstip al open zijn. Een verrekijker is handig om mee te nemen. De rondleiding duurt een uurtje, daarna kunt u genieten van een kopje koffie of thee met versnapering in het paviljoen.
Deze activiteit inclusief koffie en lekkernij van de Evenementencommissie van Park Rusthoff is gratis.

"Niet alleen burge- meester, maar ook moeder en buurt- genoot"

Vijf jaar is Carla Breuer inmiddels burgemeester van Teylingen. Een goed moment om terug en (een beetje) vooruit te kijken. "Als ik op Twitter iets over de afgelopen jaren zou schrijven, zou ik er een smiley bij zetten."


Door Esdor van Elten

Ik wil laten zien dat we een moderne en innovatieve gemeente zijn

Vijf jaar burgemeester van Teylingen alweer. Vind u het nog een beetje leuk?

Zeker! De tijd is omgevlogen. Ik kijk tevreden en ook wel trots terug op de afgelopen vijf jaar. Niet zozeer trots op mezelf, maar wel op deze gemeente en de mensen die zoveel goede dingen ondernemen. Er zit zoveel kracht in onze dorpen en ik zie het als één van mijn belangrijkste taken om die kracht vorm en richting te geven. Als burgemeester ben je in de eerste plaats een katalysator. Ik moet zorgen dat het motortje loopt. Door mensen samen te brengen, te stimuleren en te verbinden. Daarom ben ik ook zo graag aanwezig bij allerlei Teylingse gebeurtenissen, van het bezoeken van bruidsparen tot bedrijfsjubilea, en van evenementen tot tentoonstellingen. Dat zijn zaken die belangrijk zijn voor onze inwoners en daar ben ik dan graag bij. Slechts enkele mooie voorbeelden van de kracht van Teylingen zijn de redders van de Brandweer, de vrijwilligers van de Oranjevereniging, de (innovatieve) ondernemers, muziekverenigingen.

U ziet uzelf vooral als verbinder?

Het gaat niet alleen om verbinden, maar ook om het in goede banen leiden van zaken. Zeker als er zaken zijn waarbij de gemoederen op kunnen lopen, zoals bij de APV wijziging van Koudenhoorn, is dat heel belangrijk. Je neemt een beslissing waar veel mensen betrokken bij zijn. Dan is het mijn taak om als een soort crisismanager de goede stappen te zetten en het proces te bewaken. Daarnaast heb je als burgemeester natuurlijk ook je eigen takenportefeuille.

Wat beschouwt u als uw speerpunten binnen die portefeuille?

Dat verschilt gedurende de omstandigheden, maar ik denk dat drie punten voor mij de afgelopen jaren erg belangrijk zijn geweest. Ten eerste, Teylingen meer op de kaart zetten. Ten tweede de HLT samenwerking met Lisse en Hillegom en ten derde de veiligheid.

Om met dat eerste te beginnen: staat Teylingen na 13 jaar echt op de kaart?

Ik denk dat dat eigenlijk nog wel beter kan. In het land zie je dat Teylingen als gemeentenaam nog steeds niet heel bekend is. Dat heeft deels een positieve reden: de drie dorpen op zichzelf zijn stuk voor stuk een sterk merk.

Er is nog geen Teylingse eenheid?

Moet dat? Het laatste wat ik zou willen is dat de drie dorpen die samen Teylingen vormen een uniforme eenheid zouden moeten zijn. Er zijn verschillen en die mogen er ook zijn. Sterker nog, juist in die verschillen zit vaak de kracht. De eigenheid is wat de kern tot een gemeenschap maakt. Ik wil dus vooral juist de kracht van het eigen verenigingsleven in de verschillende kernen stimuleren. Binnen de gemeentegrenzen is die verscheidenheid dus een kracht. Daarbuiten mogen we Teylingen als gemeentenaam nog wel beter promoten. Door bijvoorbeeld actiever te worden in de landelijke vakbladen en op social media. We kunnen ook het logo van Teylingen bekender maken.

Wat wilt u dan voor het voetlicht brengen?

Ik wil laten zien dat we een moderne en innovatieve gemeente zijn. Dat doen we deels al door bijvoorbeeld de promoties van Johnny en Lou. We maken bewust gebruik van moderne middelen als Facebook, Twitter en Instagram. We gebruiken die media ook om weer te communiceren met onze inwoners. Via Whatsapp bijvoorbeeld. Of ons Digipanel. Daardoor raken mensen betrokken. We hebben de cursus Politiek Actief en het project Gast in de raad. Uit die activiteiten komen ook weer nieuwe raadsleden voort. Waar ik ook graag de nadruk op wil leggen is dat we een transparante gemeente zijn. Met een duidelijke begroting en transparante processen. Dat geldt ook voor mijn eigen functioneren. Ik gebruik bijvoorbeeld graag Twitter om te laten zien wat ik doe. En de inwoners kunnen zo ook gemakkelijk contact met mij maken. En tenslotte laat ik ook graag de creativiteit die we hier hebben.

Misschien moet u Lisse en Hillegom er meteen maar bij promoten?

Dat zijn ook prachtige gemeentes! Maar nee, het is geen Teylingen en één gemeente worden is niet het uitgangspunt van HLTsamen. Want ik vermoed dat je daar op doelt. De ambtelijke fusie is bedoeld zoals de naam het uitdrukt: samenwerken. En daar voor de drie gemeentes het optimale uithalen.

En is dat een beetje gelukt?

Toen we met HLTsamen begonnen waren er een aantal belangrijke doelen waarbij we ook wilden dat de mensen er in negatieve zin niks van merken. Dat was een behoorlijke uitdaging, niet in het minst omdat we natuurlijk drie kritische colleges en gemeenteraden hebben die het allemaal nauwlettend in de gaten houden. En voor een gemeentelijke organisatie die zo ontstaat is het ook wennen om drie verschillende gemeentes te bedienen. Dit jaar verschijnt de tussenevaluatie, dus dan moet blijken in hoeverre we daar in geslaagd zijn. Ik kan daar zelf nu niet op vooruit lopen.

Veiligheid is misschien wel uw belangrijkste taak...

Veiligheid is wat mensen bezighoudt. Inwoners willen in het donker veilig over straat en overdag veilig kunnen oversteken. Dat zijn de zichtbare elementen. Maar inwoners en ondernemers moeten er ook zeker van kunnen zijn dat er ondergronds niet allerlei onguurs speelt. Met het plan dat we eind dit jaar gaan presenteren hopen we een grote slag te maken als het gaat om integraal veiligheidsbeleid en ondermijning. De kracht van dat plan komt ook weer voort uit samenwerking: we willen als college, de raad, de inwoners, de ondernemers en de professionals op veiligheidsgebied meenemen in het proces. Want het plan, dat is maar papier. Uiteindelijk zijn het de mensen in Teylingen die die plannen echt gestalte moeten geven.

Hoe is uw relatie met de raad en het college?

Zowel met het eerste college als met het huidige is het prettig samenwerken. En dat geldt wat mij betreft ook voor de raad. Natuurlijk, in de arena is er verschil en daar ontstaat het debat. Daarbuiten wordt er echter ook goed samengewerkt, en daar waar nodig probeer ik de verbindingen te smeden en te onderhouden. Aan het begin van deze periode zijn we bij elkaar gaan zitten om een soort De Teylinger te maken. Met als onderwerp: wat willen we de komende vier jaar bereiken? Uit die voornemens zijn allerlei werkbesprekingen voorgekomen en we en merken dat het werk voor de gemeenschap efficiënter wordt.

U hebt nog een jaar te gaan in deze ambtstermijn, en daarna?

Toevallig heb ik begin oktober een gesprek met de Commissaris van de Koning. Zelf zou ik me graag voor een nieuwe termijn in willen zetten. Ik ben beschikbaar. Maar daar moet de raad uiteindelijk over adviseren, niet ik. En hoe die beslissing ook uitvalt, als inwoner ga ik hier niet meer weg.

U voelt zich thuis?

Ja! Teylingen en ik passen bij elkaar. en dat geldt niet voor mij alleen, maar ook voor mijn man en de kinderen. Ik merk dat ik hier niet alleen in mijn ambt mag zijn, maar ook als mens. Ik ben ook partner van, moeder, buurvrouw en buurtgenoot, niet alleen 'mevrouw de burgemeester'. Dat schept een prettige balans!

Geheimzinnig boek Ingrid Langeveld

Ilse Langeveld doet nog geen boekje open over de titel van haar nieuwste werk. | Foto: PvK

sassenheim n Het schrijven zit Ingrid Langeveld (55) in het bloed. 'Vroeger schreef ik al over de natuur maar er is nooit iets mee gedaan. Ik ben een laatbloeier' lacht zij fijntjes. Deze 'laatbloeier' presenteert op woensdag 9 oktober om 19.30 uur haar vijfde boek. Over de titel doet zij nog geheimzinnig.

Door Piet van Kampen

Het stokoude echtpaar Paul Vincents (109) en Barbera Jansen (106). | Foto: PR

Schrijven is haar lust en haar leven. Wekelijks schrijft zij voor regionale weekbladen maar haar grote passie is het schrijven van boeken. 'Het is een pure hobby van mij'. Het eerste literaire werk wat van haar hand kwam was 'Kilometers' en de inspiratie hiervoor deed Ingrid op in de natuur. Fietsend en al want zij heeft al heel wat kilometers achter de pedalen.
In haar tweede boek 'Boerenpraat' is zij in de geschiedenis gedoken van met name boerderijen in en om Sassenheim. Het bloed van een boerendochter kroop waar het niet gaan kon. Dat waren eigen initiatieven en ideeën. Haar derde pennenvrucht was een opdracht van de Gebroeders van der Mey, de Sassenheimse vleeswarengroothandel. De titel van dit boek luidde 'Ontstaan vanuit het niets'. Over de titel van haar nieuwste uitgave doet zij nogal geheimzinnig. 'Laat het een verrassing voor de mensen zijn' zegt zij met pretoogjes.

Goud van Sassenheim

Over de inhoud is zij overigens openhartig. Ingrid beschrijft hoe in vroeger tijden in en om de Molenstraat en de haven volop bedrijvigheid heerste. Vanuit de haven werd er veel verscheept naar het achterland. Op een markant pand in de Molenstraat is in de gevel een tekst ingemetseld die aan die tijd doet herinneren. Sassenheimsche Motorreederij. N.V. De jachthaven van Jonkman was in ontwikkeling, de gashouder stond er en in de stoomgraanmolen van Cornelis van Nieuwkerk werd er meel gemalen. Daaruit is de naam Molenstraat voort gekomen. 'Hier lag het fundament van de groei van Sassenheim, het goud van Sassenheim. 'Er woonden veel ondernemers in die tijd en veel van hen hadden elders in hete dorp een bedrijf' vertelt de schrijfster die veel informatie uit archieven, een eerder bescheiden boekje over dit gebied en interviews met huidige bewoners en voormalige bewoners heeft ingewonnen. Ook bezocht zij websites en won informatie bij Erfgoed Leiden.

Collectorsitem

Het interessante document dat zij in eigen beheer uitgeeft bevat maar liefst 232 pagina's voorzien van veel historische en meer recente foto's. Een collectors item voor veel Sassenheimers die er 25 euro graag voor over zullen hebben. Na 9 oktober is het boek te koop bij The Read Shop in de Hoofdstraat of bij haar te bestellen op telefoonnummer 0252- 216451.

SOS doet interessante vondst

sassenheim n In het archeologisch depot van de provincie Zuid-Holland in Alphen aan de Rijn zijn de botjes teruggevonden van het in 1795 begraven hondje Sasje. De botjes zijn in 2003 bij archeologisch onderzoek in een hondengrafje gevonden bij het Oude Koningshuys.

De SOS kwam de overblijfselen op het spoor door een afbeelding van een naamplaatje in het boek Het Oude Koningshuys. Het naamplaatje werd aangetroffen in een stenen grafje.

Koningshuys

Sasje leefde van september 1783 tot oktober 1795 en was het hondje van het echtpaar Bosé, dat destijds in het Oude Koningshuys woonde. De gedenksteen van zijn baas, de heer Jan Jacob Bosé, ligt in de vloer van de Dorpskerk, aldus SOS bestuurslid Aad van der Geest. De botjes van het hondje zijn met enkele houten spaanders van zijn kistje afgelopen donderdag overhandigd aan de SOS. Dat gebeurde tijdens een archeologische avond in De Coy. Tijdens deze avond werd ook het rapport gepresenteerd over het bodemonderzoek, dat in 2003 plaatsvond nabij de locatie waar nu de Xenos is gevestigd. Het boek over het Oude Koningshuys verschijnt op 13 november. Inschrijven kan nog via de website van Oud Sassenheim.

Inloop

Tijdens de komende inloop op donderdagmorgen 3 oktober zullen, naast de gebruikelijke presentatie van "Kent u ze nog, de Sassemers", nader ingegaan worden op wat de SOS van plan is met Sasje. Foto's van de botjes en de volledige schedel zullen worden getoond. Zeker is al dat het hondje centraal komt te staan tijdens de nationale archeologiedag op 12 oktober. Dan vindt er een workshop plaats in De Coy.

Oude Sassemers

Tijdens de Inloop kan van 10.00 tot 12.00 uur en 's middags van 14.00 tot 16.00 uur ook de expositie 'Sassenheim van vóór 1920 worden bezocht', met onder meer het huisje van de klepperman (nachtwaker en omroeper) en tekeningen van rond 1790 van het zeer oud geworden Sassenheimse echtpaar Vincents - Jansen.

Tweede editie huiskamerfestival Warmond dubbel zo groot

Cabaretière Kirsten van Teijn

Warmond n Na de succesvolle eerste editie in 2018 organiseert de Kunstweek Warmond dit jaar opnieuw het huiskamerfestival kKik. Op zondagmiddag 10 november worden zes huiskamers in het dorp omgebouwd tot minitheatertjes: twee keer zoveel als vorig jaar. Cabaret, muziek en vertellingen vormen de belangrijkste ingrediënten voor de optredens.

Vorig jaar werd de Kunstweek Warmond voor het eerst afgesloten met het huiskamerfestival kKik (kleinKunst in de Kamer). De reacties van publiek, artiesten en huiskamereigenaren waren enthousiast. De kaartjes waren snel uitverkocht, daarom pakt de kunstweek het nu groter aan: met dubbel zoveel huiskamers en artiesten. Het publiek ziet drie voorstellingen van een half uur. Tussendoor is er tijd voor een drankje bij de horeca, daarna gaan de bezoekers weer naar het volgende optreden. Dat gebeurt in principe te voet, maar voor sommige trajecten is vervoer per boot geregeld.

Tobbetje steken

Verrassend programma

Bezoekers kunnen kiezen uit twee programmablokken. Blok A bestaat uit cabaretière Kirsten van Teijn, zanger/liedschrijver Siebe Palmen en verhalenverteller Harpert Michielsen. Kirsten van Teijn speelt een deel uit haar voorstelling 'Nobel', waarin ze met veel humor vertelt over een hardwerkend ondernemersgezin achter een gouden façade. Als het plaatje maar klopt, het gazon strak gemaaid is en de ramen blinken. Siebe Palmen brengt verhalende liedjes waarin pop en kleinkunst harmonieus samengaan. Uitgerust met alleen een heldere, trefzekere stem en zijn gitaar doet hij iets bijzonders met het publiek: hij zet ze aan het denken en laat ze vergeten tegelijk. Acteur Harpert Michielsen, die ook geschiedenis studeerde, voert zijn publiek in een wervelende vertelling mee naar het Amsterdam van de negentiende eeuw. De grachten zijn open riolen, cholera heeft vrij spel, de bevolking lijdt honger. Dan komt de armenarts Samuel Sarphati, die de stad letterlijk uit de stront trekt.

Vileine teksten

Wie kiest voor Blok B, ziet cabaretière Lonneke Dort, muzikaal trio De Breek en de Jazzperados. Lonneke Dort wordt geprezen om haar prikkelende kijk op grote thema's en haar vileine, droogkomische liedteksten. In haar programma 'Na de lieve vrede' pleit ze ervoor de confrontatie aan te gaan, in plaats van deze uit angst te mijden. De Breek bestaat uit Steef Hupkes, Sander van Munster en David Pino. Ze brengen Nederlandstalige indiefolk met een hoofdrol voor samenzang, in de stijl van Crosby, Stills & Nash. Voor hun liedjes lieten ze zich inspireren door het leven in het oude dorp Nieuwendam – inmiddels opgeslokt door Amsterdam-Noord. De Jazzperados spelen oude stijl jazz. Op het repertoire van deze ervaren band staan zowel nummers uit de Amerikaanse school als uit de Britse jazztraditie. De sound is stevig, maar lichtvoetig. Ze brengen hun nummers met veel energie en humor, waardoor het publiek na het optreden de huiskamer opgewekt verlaat.

Voorhout een halve eeuw geleden

voorhout n De Historische Kring Voorhout (HKV) beschikt over een film met historische beelden van het dorp. Deze documentaire van twee uur is destijds gemaakt door de Karel Huijts (1904-1988) en Antoon van Kampen (1916-1981) en laat Voorhout zien in de periode tussen 1938 en 1966.

Een kaleidoscoop aan beeldmateriaal met korte stukjes over bijvoorbeeld het binnenhalen van burgemeester van Berckel in 1938 zowel als zijn uitgeleide in 1946. Maar ook de ontvangst van een latere opvolger, burgemeester Smolders in 1956. Verder beelden van de mobilisatie, de vordering van paarden tijdens de oorlogsjaren en het vertrek van de soldaten. Boerderij Rijnoord is in beeld met de van den Berch van Heemstedeweg. De jeugd vist bij de Nagelbrug waar een zandschuit voorbij vaart. De vroegere jaarlijkse bejaardentocht vertrekt vanaf de Prof. Nolenslaan. De kermis is vastgelegd met de ronde van Voorhout, stoelendans, tonknuppelen, ringrijden en tobbetje steken. We zien de 'vliegende pater Vergouwen' van Schiphol vertrekken naar Nieuw Guinea. Ook aanwinsten voor de plaatselijke middenstand komen voorbij. Een groot aantal onderwerpen tonen een interessante doorsnede van het toenmalige dorpsleven.
De HKV zal deze historische film vertonen tijdens de eerstvolgende inloopmiddag op 9 oktober. Het kenniscentrum van de HKV aan de Bonekruidstraat zal vanaf twee uur open zijn. Dan wordt de film dus ook gestart die ongeveer tot vier uur zal duren. Voor elke rechtgeaarde inwoner van Voorhout een prachtige kans om de gebeurtenissen en de omgeving te zien zoals die er toen uitzag.

Columbiaan

Bent u niet zo geïnteresseerd in Voorhout van vroeger, dan is er natuurlijk de tentoonstelling van de jubilerende zwemvereniging De Columbiaan om te bezoeken. Verder is er de bibliotheek met een schat aan boeken betreffende Voorhout, de omliggende dorpen en de Duin- en Bollenstreek. In de fotoboeken kunt u een deel van het beeldmateriaal vinden waarover HKV beschikt. Maar bij een kopje koffie of thee kunt u altijd ook dorpsgenoten treffen, anekdotes uitwisselen, verhalen vertellen of er naar luisteren.

erfgoed & cultuur

Samenwerken bij tuinproject in Sassenheim

sassenheim n Vorige week vrijdag heeft Present een tuinproject gedaan bij een kwetsbare mevrouw in Sassenheim.

Op zich niet uniek ware het niet dat hier sprake was van een unieke samenwerking tussen het 'Wijkservicecentrum in de buurt', twee stagiaires van MBO Rijnland en Stichting Present Bollenstreek.
De twee stagiaires hebben samen met twee cliënten van het Wijkservicecentrum de tuin van mevrouw ontdaan van onkruid en rommel. Mevrouw was zeer ingenomen met het eindresultaat en heeft daarnaast een hele gezellige middag gehad met de jongens en de twee meiden.

Het 'Wijkservicecentrum in de buurt' wordt vanuit het Steunpunt van het Raamwerk aan de Johan Dixstraat gerund door Manon van der Zwet en Eefje Visser; "Het doel van het Wijkservicecentrum is om mensen in de buurt van Sassenheim-Teylingen te helpen met projecten waar bewoners wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Daarnaast willen we leuke activiteiten gaan organiseren voor de buurt. We doen dit samen met onze cliënten en stagiaires van het MBO Rijnland. We werken hierbij ook samen met Present Bollenstreek omdat zij via de Maatschappelijke Organisaties projecten binnenkrijgen waar wij aan kunnen meewerken".

Rob Gremmee van Present Bollenstreek geeft aan dat de inzet van cliënten en stagiaires van het Buurtcentrum een welkome aanvulling is van de groep vrijwilligers waar Present mee werkt. "Dit is nu het derde project dat wij met het Buurtcentrum hebben gedaan en het resultaat is zeer positief. Voor de cliënten is het leuk om bezig te zijn voor anderen, het geeft een stuk waardering en is goed voor hun zelfvertrouwen. Door de begeleiding van de stagiaires heeft het Buurtcentrum nu meer mogelijkheden om cliënten in te zetten. De bewoners vinden het ook prachtig dat de cliënten bij hen aan de slag gaan".

Arbeidscoach Tess speurt naar kansen voor statushouders

teylingen n Tess van der Zee was eerder dit jaar vrijwilliger op Lesbos, het Griekse eiland waar heel veel vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden vast zitten. Dat raakte haar. 'Ik kwam terug en besefte dat ik meer wilde doen en daarvoor niet naar Griekenland hoef, aangezien er in Nederland ook veel te doen valt.

Tess van der Zee is actief binnen het VIP-traject (Vluchtelingen Investeren in Participeren) dat VluchtelingenWerk ook in Teylingen uitvoert. VIP begeleidt statushouders richting een stageplek of baan. Tijdens het traject leren de statushouders in groepslessen van alles over de Nederlandse arbeidsmarkt, over hoe solliciteren hier gaat en hoe een cv er uit moet zien. Alle deelnemers worden daarnaast gekoppeld aan een arbeidscoach zoals Tess, die helpt bij de verdere persoonlijke begeleiding. VluchtelingenWerk Teylingen is op zoek naar meer vrijwilligers die zich een paar uurtjes per week als arbeidscoach voor onze cliënten willen inzetten. Belangrijkste in de begeleiding, vindt Tess van der Zee, is om het simpel en praktisch te houden. "Ik kijk graag eerst naar de mogelijkheden in hun vakgebied vrijwilligerswerk te gaan doen. Bij onbetaald werk is het opeens veel minder erg als iemand minder goed Nederlands spreek"', aldus Tess. Via vrijwilligerswerk kunnen, zo is de ervaring van Tess, nieuwkomers ervaring opdoen, een nieuw netwerk opbouwen en aan hun taal werken.

Naast arbeidscoaches zoekt VluchtelingenWerk Teylingen - gevestigd in Centrum 't Onderdak, Gouverneurlaan in Sassenheim - ook vrijwilligers die aan de slag willen als juridisch begeleider, administratief medewerker of maatschappelijk begeleider. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.vluchtelingenwerk.nl of u kunt contact opnemen met Rosa Brink, teamleider VluchtelingenWerk Teylingen: rbrink@vluchtelingenwerk.nl.

DJ workshop Jaimy Lorenzo in Ex Voto

voorhout n Op woensdag 9, 16 en 23 oktober organiseert het jongerenwerk van Welzijnskwartier een beginners DJ workshop in jongerencentrum Ex Voto. Wil jij de nieuwe Martin Garrix of Armin van Buuren worden en ben je tussen de 10 en 14 jaar? Dan is dit echt iets voor jou! De workshop wordt gegeven door Jaimy Lorenzo. Jaimy zelf is zelf het lichtende voorbeeld van nieuw talent. Hij heeft namelijk al diverse optredens achter zijn naam staan, waaronder de Dancefair (jaarbeurs Utrecht) en heeft in het voorprogramma gestaan van Famke Louise. De workshop is van 15.00 tot 16.00 uur op aangegeven dagen. Kosten zijn € 7,50 voor de hele cursus. Te betalen bij aanvang van de activiteit. LET OP! wees er snel bij, want er is een gering aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan bij johanbraaksma@welzijnskwartier.nl of stuur een app naar 0636184030 met je naam, adres en telefoonnummer. Jongerencentrum Ex Voto is te vinden op de Jacoba van Beierenweg 118b te Voorhout. Voor meer informatie over onze activiteiten: www.ex-voto.nl.

Straatkunst in de Marsstraat

De kinderen van de Marsstraat deden erg hun best de straat te versieren met mooie tekeningen. | Foto: PR

sassenheim n Afgelopen zaterdag 21 september vierden de bewoners van de Marsstraat dat hun straat dit najaar 15 jaar bestaat.

De kinderen versierden de straat. Daarnaast was er een gezellige buurt barbecue.

15 Jaar geleden werd de Marsstraat gebouwd op het voormalige terrein van de snackfabriek van Postma.

Bloembollenactie Boerhaavegroep

voorhout n Zaterdag 5 oktober vindt de jaarlijkse bloembollenactie van de Scouting Boerhaavegroep Voorhout plaats.

Tussen 10.00 uur en 15.00 uur gaan de jeugdleden langs de deuren van Voorhout en verkopen zij met veel plezier krokussen, tulpen, narcissen en blauwe druifjes. Vlak voor de winter is een perfect moment om de bollen te planten. Zo heeft u uw tuin klaar voor het voorjaar en draagt u daarnaast bij aan het voortbestaan van onze club.

Meer info: www.boerhaavegroep.nl/bloembollenactie.

Sonate 1.0 viert burendag

Niet alleen de grote mensen staken de handen uit de mouwen...| Foto: PR

Voorhout n Zaterdag 28 september staken de buren van de Narcis en Iris in Voorhout de handen uit de mouwen om de speeltuin in de straat verder te verfraaien.

Terwijl de papa's en mama's hun handen uit de mouwen staken en een speelbank plaatsten, konden de kinderen lekker springen in het springkussen dat deze dag in de speeltuin stond opgesteld. Voor koffie met wat lekkers werd natuurlijk ook gezorgd zodat naast hard werken en spelen er ook nog tijd was om even bij te kletsen. Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Deze dag in Sonate werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Teylingen.

Kerstwandeling wint 2e ronde

teylingen n Het initiatief van de eerste Kerstwandeling op 22 december 2018 door het park Rusthoff in Sassenheim wint de tweede ronde van de Teylinger Prijs voor vrijwilligers. De Kerstwandeling werd georganiseerd door de werkgroep Kerstwandeling, een initiatief van de Jongerenraad van de Protestantse Gemeente Sassenheim en de Oranjevereniging Sassenheim. Kent u een onderscheidende activiteit binnen Teylingen die absoluut beloond moet worden? Kijk snel naar de voorwaarden en meld die activiteit aan met het aanmeldfomulier www.welzijnteylingen.nl. De sluitingsdatum is 31 oktober.

Informatiemiddag Palliatieve Zorg

Sassenheim n Op 12 oktober, de Dag van de palliatieve Zorg, organiseert Hospice Duin- en Bollenstreek samen met Marente een informatiemiddag over palliatieve zorg voor belangstellenden uit de regio.Er worden deze middag diverse thema's behandeld; het tijdig spreken over het levenseinde en wensen daarover niet alleen in eigen kring bespreken maar ook met de huisarts. Wat zijn de waardes in uw leven en hoe belangrijk zijn die bij het levenseinde? Wat is er mogelijk in de laatste levensfase, thuis of in het hospice en hoe ondersteunt de informele zorg (vrijwilligers) hierbij de formele- of professionele zorgverlener? De bijeenkomst wordt gehouden in de Tuinzaal van Zorgcentrum Bernardus aan de Hoofdstraat 82 te Sassenheim. De inloop is vanaf 13:30 uur. Het programma duurt van 14:00 tot 16:00 uur. Meer info: www.hospiceduinenbollenstreek.nl. De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Aanmelden gewesnt via Hospice Duin – en Bollenstreek: 0252-227139 of info@hospiceduinenbollenstreek.nl.

Rafaëlgroep

voorhout n De Rafaëlgroep Voorhout organiseert woensdag 9 oktober 2019 weer een bijeenkomst voor mensen die in hun naaste omgeving een dierbare verloren hebben. Deze middag zal het thema zijn: "Zoveel herinneringen". De bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Roef naast de Bartholomeuskerk, Herenstraat 47 te Voorhout. Koffie en thee staan voor u klaar om 14.15 uur. Als u vragen heeft over de bijeenkomst of over de Rafaëlgroep Voorhout, kunt u bellen met: Lenny van Dam telef.nr.: 0252-230457 of Greet Hoek tel. 0252-216363. Als het vervoer voor u een probleem is, kan de organisatie u op 9 oktober ophalen.

Rozenkrans gebed

sassenheim n Oktober is Maria maand. In deze maand kunt u weer iedere donderdag de rozenkrans bidden in de Maria kapel van de St. Pancratius kerk in Sassenheim. De serie begint op 3 oktober om 19.00 uur en de deur is open vanaf 18:45 uur. De volgende data zijn 10, 17, 24 en 31 oktober. De gebeden zullen worden begeleid door de gebedsleider Aat van Kapel.

Mantra zingen

voorhout n Op maandag 7 oktober is er van 19.30 tot 21.30 uur een matra-workshop onder leiding van Ellen Spaargaren en Saskia Azier in de kapel van De Roef (naast de Bartholomeuskerk in Voorhout). Een mantra is een enkel woord, een zin of soms een gedicht dat wordt gezongen om je gedachten tot rust te laten komen. Het zingen van mantra is een eenvoudige manier om te mediteren. Je wordt gedragen door de woorden die gezongen worden. Meer informatie en inschrijven: www.palliam.nl. De bijdrage is € 5,-.

Foreholte Dames 2 verslaat Gemini

Anne de Vries redt Foreholte verschillende keren door goed keeperswerk. Ze stopte zelfs een strafworp. | Foto: PR

voorhout n Afgelopen zaterdag was het aan Dames 2 van HV Foreholte om het spits af te bijten in de eerste competitiewedstrijd thuis gespeeld in sporthal De Tulp.

De Dames 2 van Foreholte hebben een flinke verjongingskuur doorgemaakt. In de voorbereiding op de training is vooral gewerkt aan het eigen spel van HV Foreholte, de dekking compact en snel contact met de schutters. Dat liep in het begin wat stug. Er werd te weinig gesteund waardoor de opbouwers van Gemini ruimte kregen om hun spel te spelen. Na wat omzettingen en gesprekje in de rust werd dit echter goed omgezet en kon Foreholte hun eigen spel spelen. Een aantal snelle tegenaanvallen van HV Foreholte zorgde voor een mooie voorsprong en HV Foreholte won de eerste competitiewedstrijd met 22-18.

Dames 1

Na deze wedstrijd mocht Dames 1 aan de bak. Het publiek, mooi om te zien dat een avondje handbal veel doet in Voorhout, kreeg een spannende pot te zien. De tegenstander PSV die twee jaar terug nog in de eerste divisie speelde had al vijf punten in de competitie te pakken. Foreholte wist dus dat het een gelijkwaardige tegenstander zou zijn. Net als de HandbalSter van de week zag het er naar uit dat de dames positief zenuwachtig waren. Daardoor was de start wat onwennig maar dit kwam misschien omdat de afspraken die gemaakt waren op de training niet helemaal nagekomen werden. Na wat aanwijzingen kreeg HV Foreholte meer grip op de aanval van PSV. Dit zorgde voor een voorsprong in het voordeel van HV Foreholte. Na de rust werd duidelijk dat PSV afgesproken had om de tegenstander indien binnen bereik steviger aan te pakken. Daar tegenover moest van de kant van Foreholte meer beweging komen in de aanval en verdedigend niet verzwakken. Dit gebeurde ook niet maar de verdedigende acties werden niet altijd beloond. Het werd 25-25 door hard werken, een punt gewonnen.

TOP/SolarCompleet verliest

Sassenheim n In de uitwedstrijd tegen het nog ongeslagen KZ/Thermo4U uit Koog aan de Zaan is het TOP/SolarCompleet helaas niet gelukt de punten mee te nemen.

Een wedstrijd met twee gezichten, want na een slechte eerste helft waarin weinig lukte, herpakte de ploeg van coach Jan Niebeek zich op knappe wijze in de tweede helft. De achterstand van 5-11 werd omgezet in een 14-14, maar een strafworp in de laatste seconden van de wedstrijd betekende de tweede keer op rij toch verlies. De goede tweede helft liet wel zien waar de ploeg weer toe in staat is en dat geeft vertrouwen voor de laatste veldwedstrijd die alweer volgende week wordt gespeeld.
De aanval van TOP/SolarCompleet had in de eerste helft veel last van de wind, maar dat was niet de enige oorzaak van de zeer magere score. TOP speelde gewoonweg niet goed genoeg, had veel te weinig de rebound, ging de fysieke duels te weinig aan en de kansen die er zeker wel waren werden niet benut of kwamen weer uit de korf. De voorsprong voor KZ bij rust van 11-5 was dan ook niet meer dan verdiend. Na rust stond een totaal ander TOP in het veld. Met de wind in de rug werd er beter samengespeeld, meer overlegd en wat nog belangrijker was, er werd gescoord. De laatste fase van de wedstrijd was spannend. TOP knokte voor iedere bal en met name Sanne Jousma en Barbara Brouwer waren belangrijk met onderscheppingen. Het was Jousma die haar inzet beloonde met de 14-14. Een punt leek nog het maximaal haalbare, maar net als vorige week kreeg TOP in de slotseconden een strafworp tegen die werd benut. Zo verloor TOP weer nipt de wedstrijd, maar op basis van de goede tweede helft kan weer verder gebouwd worden. Met 4 punten uit 4 wedstrijden staat TOP nu in de middenmoot.

Jan Lammers en de F1 op Zandvoort

Niels Langeveld praat de avond aan elkaar. | Foto: PR

warmond n Op dinsdag 8 oktober organiseren Stichting Sport Promotie Teylingen en Business Platform Teylingen een uniek Sportcafé met als gast autocoureur Jan Lammers.

Jan Lammers | Foto: PR

De insteek is de droom van Jan Lammers om als directeur van Dutch Grand Prix Zandvoort samen met zijn team de Formule 1 weer naar Nederland te halen. Hoe doe je dat en hoe is dat als dat lukt? Hoe ga je om met de enorme uitdagingen zoals de 1,2 miljoen aanvragen voor tickets en de infrastructuur? Kortom, actuele onderwerpen waarbij de bezoekers een boeiende avond te wachten staat. Teylinger Sportheld en FIA World Touring Car Cup coureur Niels Langeveld praat de avond aan elkaar. De bijeenkomst start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en is bij Dekker Party en Sport, Veerpolder 14 in Warmond. Na afloop is er volop gelegenheid elkaar te spreken tijdens een informele borrel. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle ondernemers, leden van de politiek en besturen van (sport)verenigingen uit Teylingen. In schrijven voor deze bijeenkomst kan via backoffice@bpteylingen.nl. Vol is vol!

Dankzij Tandartspraktijk J.H. Oort en SPTL kunnen hockeyers veilig spelen

Voorhout n Op 20 september organiseerde Tandartspraktijk J. H. Oort uit Voorhout in samenwerking Sport Preventie Tandletsel (SPTL) een speciale 'Hapavond' bij MHC Voorhout.

Een mooie sport, hockey. Maar ook weer niet geheel ongevaarlijk. Een harde bal. Een verkeerde manoeuvre met de stick en voor je het weet heb je een flinke blessure. Daarom wordt hockeyers altijd aangeraden beschermende maatregelen te nemen. Een bitje is zo'n maatregel. Een goed passend bitje beschermt je gebit. Omdat iedere kaak en ieder gebit anders is, gaat het hier altijd om maatwerk. Daarom organiseerde Tandartspraktijk J. H. Oort uit Voorhout in samenwerking SPTL een speciale 'Hapavond' bij MHC Voorhout, waar de sporters zich een gebitsbeschermer konden laten aanmeten. "Wij waren als praktijk aanwezig voor het maken van de gebitsafdrukken en het geven van voorlichting", vertelt Isaac-Jan Oort, sinds 6 jaar praktijkmanager van de praktijk. De deelnemers konden bij de medewerker van SPTL een kleur bitje, kiezen, variërend van zwart tot logo's en allerlei variaties. Daarna kregen ze een formulier en een zakje waarmee ze naar ons konden komen. Wij maakten vervolgens een afdruk. Deze wordt naar SPTL gestuurd en 3 weken later zijn de bitjes klaar.", gaat Oort verder. SPTL is een organisatie die zich gespecialiseerd heeft op het vervaardigen van op maat gemaakte gebitsbeschermers. De organisatie SPTL heeft onder meer tot doel om de sporters bewuster te maken over de toename van tandletselrisico's door sporten. "Wij zijn van mening dat de gebitten van sporters onnodig veel risico lopen, omdat men zich er simpelweg niet van bewust is, daarom is er deze maand ook extra aandacht voor de publiekscampagne "tand eruit, tand erin", een actie van de beroepsorganisatie KNMT om mensen bewust te maken van de EHBO op tandheelkundig gebied." Bij MHC is het in ieder geval goed geregeld: "Dit is een mooie manier waarop de MHC Voorhout, onze praktijk en de Sport preventie tandletsel met elkaar samenwerken.", besluit Oort.

Teylingen en Laakkwartier delen de punten

sassenheim n In een matig schouwspel heeft Teylingen een punt overgehouden in de confrontatie met Laakkwartier. In een wedstrijd waarin de Sassenheimers amper een kans wisten te creëren, maakte spits Sepehr Safi de 1-0 waarin Hafid Laari kort voor tijd de verdiende 1-1 wist binnen te tikken. Een terechte gelijkmaker, want deze wedstrijd verdiende geen winnaar.

Dat vond ook middenveld Dani Hoogkamer na afloop van de wedstrijd: ´De eerste helft was al heel mak van beide kanten, wat resulteerde in 0 kansen. De tweede helft was er in ieder geval meer strijd, maar zonder goed voetbal. De weersomstandigheden (regen en harde wind) maakte het ook erg lastig om te spelen. De 1-0 kort na rust kwam dan ook uit het niets en dit was met een beetje geluk." Teylingen, startend met dezelfde elf als vorige week, wisselde kort na rust twee keer. Dirk Zwetsloot en nieuwkomer el Ghamarti kwamen in de ploeg voor Sam Witkamp en Mike van der Zon. El Ghamarti, afkomstig uit Almere, liet zien over kwaliteiten te beschikken, maar grossierde gistermiddag in balverlies. De goal kwam kort voor de wissels tot stand uit een indirecte vrije trap die voor de voeten kwam van Safi en die alweer zijn vierde treffer liet aantekenen in twee wedstrijden. Laakkwartier drong aan sinds de 1-0 en in het slot van de wedstrijd was Laari attent bij een voorzet vanaf de zijkant. Volgende week speelt Teylingen wederom een thuiswedstrijd, ditmaal tegen Oliveo uit Pijnacker. Het is voor Teylingen te hopen dat Tim Gorter, die geblesseerd uitviel, snel weer terug zal keren. Op het oog zag het er niet best uit.

Billard artistique

Voorhout n Voormalig Nederlands kampioen kunststoten Rob Scholtes was door de BV Agnes uitgenodigd om zijn vaardigheden te komen vertonen. Ondanks een wat tegenvallende belangstelling konden de aanwezigen zich vergapen aan wat er zoal mogelijk is op een biljartlaken. Doorschiettrekstoten, zweepslagtrekstoten, zware kopstoten (bij deze sport is dat niet strafbaar), je kon het zo gek niet bedenken of het kwam voorbij. Ondanks dat Scholtes al vele jaren niet meer actief is in deze discipline wist hij zijn gehoor te boeien door voorafgaand aan de te maken carambole uitleg te geven hoe de ballen moesten lopen, wat voor de meesten al te ingewikkeld was. Het was in ieder geval een activiteit die voor herhaling vatbaar is.

sport & actief

Herfst

Veel mensen houden niet van de herfst. Ze worden er somber van. Te donker, te nat. Ik daarentegen ben een echte herfstfan. De herfst is vooral het jaargetijde van de neus. Het begint ermee dat je de eerste keer 's avonds buiten komt en die typische geur ruikt: een beetje kruidig, een beetje branderig, een beetje scherp. Je weet het meteen: herfst!

De lucht ruikt naar aarde: natte bladeren, mos en champignons. Het schemert vroeg, dus steek ik een kaarsje aan. Die hoeven dan wat mij betreft geen geur te hebben. Speculaas daarentegen ruikt weer heerlijk. Nooit smaken ze lekkerder dan bij een kop koffie in de late namiddag, lampen aan, gordijnen dicht. Twee graag, met een beetje boter ertussen. Zodra en zolang het kan raap ik elke dag wat kastanjes. Die van gisteren zijn zomaar verschrompeld. Geen kleur is zo herfstig als de kleur van versgevallen kastanjes. Of het moet die van chrysanten zijn. De bolchrysanten die de tuincentra al in augustus verkopen, kunnen me niet bekoren: te vroeg voor een goed herfstgevoel. Maar de geur van spinchrysanten in oktober…
Het mag best wat waaien en grijs zijn. Een beetje regen doet mij niks. Ik zeg: een beetje. De herfst kent ook een opeenstapeling van bijzondere dagen: m'n verjaardag bijvoorbeeld. En daarna achter elkaar Hervormingsdag, Allerheiligen en Allerzielen, Sint-Maarten. Ik ken mensen die zich bij de aankomst van Sinterklaas in Nederland uitgebreid met pepernoten en chocolademelk voor de tv posteren. Dat gaat mij om allerlei redenen te ver, maar de belangrijkste is wel dat de Sint een uitgesproken ijsheilige is.
De discussie over de precieze kleur van z'n gevolg hoort dan wel weer bij deze tijd van het jaar. Al geloof ik dat sommige mensen zich daar het hele jaar druk over kunnen maken…. Maar het leuke is dat de herfst op tijd ook weer plaats maakt voor de winter. Als Nederlanders die in de tropen wonen klagen over het gebrek aan seizoenen moeten wij toch niet zeuren dat we ze hebben? Leve de herfst!

egbert van der weide

Zonde van de zusters

sassenheim n Toneelvereniging Pankras speelt het blijspel Zonde van de zusters.

Klooster Parc is een klooster wat haar deuren heeft opengesteld om mensen kennis te laten nemen van het "rijke katholieke leven." Zo kun je er kloosterkaas en kloosterbier kopen en meedoen aan de doopvontbingo. Natuurlijk ontbreekt het niet aan het (wekelijkse) wonder. Helaas verkeert het klooster financieel in zwaar weer omdat de belastingdienst het klooster is gaan zien als een soort pretpark en wordt het ook als zodanig aangeslagen. Moeder Overste en Pastoor Breukelmans zullen alle zeilen moeten bijzetten om het hoofd boven water te kunnen houden. Gelukkig is er hulp op komst van een nieuwsgierige journalist en een Poolse zuster, maar of dit nou zoveel uitmaakt... Zonde van de zusters gaat op 12 oktober om 20:00 uur in première. Er zijn ook nog voorstellingen op zondag 13 oktober en 19 en 20 oktober. Allen in het theater 't Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 in Sassenheim.

Kaarten kosten €7,50 en zijn te bestellen vanaf woensdag 9 oktober.
Op zaterdag 12 oktober en zondag 13 oktober, telefonisch van 19.30 – 21.30 uur : tel. 06 22573514.
Op zaterdag 19 oktober en zondag 20 oktober telefonisch van 19.30 – 21.30 uur: tel. 06 22823805.
De telefoonnummers zijn bereikbaar op 9, 10, 15, 16 en 17 oktober. U kunt ook kaarten bestellen via kaarten@pankras.nl Geef in de e-mail aan met hoeveel personen u wilt komen en op welke datum. U krijgt een bevestiging van uw reservering. De zondagen zijn matineevoorstellingen en beginnen om 14.00 uur.


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor. Voorganger: pastoor M. Straathof

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: 6 oktober 19.00 uur Taizédienst Ds. T. Moll m.m.v. Oecumenisch Kleinkoor.

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, Bevestiging ambtsdragers Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. C. Affourtit


Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering. Voorganger Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, Israëlzondag, voorganger: ds. J.W. v/d Berg


Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 5 oktober 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Ojé Koor. Voorganger M/. Straathof en J. Lamberts.

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. R. de Ridder

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 en 19.00 uur uur, Jan ZijlstraWilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 6 oktober bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van 25 september is LICHTKRANT

De winnaar is: Elas Roelandse, Sassenheim