De Teylinger

5 december 2018

De Teylinger 5 december 2018


Politie pakt Voorhouter op om illegaal vuurwerk

Voorhout n Agenten hebben donderdag 29 november 175 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen tijdens een controle van 23 adressen in de regio. In Voorhout hield de politie een 47-jarige man uit Voorhout aan. Agenten vonden professioneel en illegaal vuurwerk in zijn woning en vermoeden dat de man hierin handelt. De man zit vast en wordt gehoord.

Op verschillende adressen zijn vier verdachten aangehouden. Bij twee adressen kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) om de aangetroffen explosieven veilig te stellen. Illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk en daarom treedt de politie hard op tegen verkopers en kopers.

In een woning in Honselersdijk vonden agenten genoeg illegaal vuurwerk om een complete gevel uit de woning te blazen. In een woning in Noordwijkerhout troffen agenten naast illegaal vuurwerk ook diverse verboden wapens aan - luchtdrukwapens, een ploertendoder en pepperspray - en een geïmproviseerde pijpbom. Specialisten van de EOD lieten de pijpbom gecontroleerd tot ontploffing brengen. Een 42-jarige man uit Noordwijkerhout is aangehouden.


In Katwijk nam de politie een grote partij illegaal vuurwerk in beslag. In Leiderdorp vonden agenten op een zolderkamer 30 kilo vuurwerk, waaronder nitraten, mortierbommen en lanceerbuizen. Een 35-jarige man uit Leiderdorp is aangehouden.n Vijf miljoen bezoekers

Foto: pr.

Sassenheim n Zwembad de Wasbeek heeft op vrijdag 30 november de vijf miljoenste bezoeker verwelkomd. Jeantine van Rangelrooij uit Warmond ontving een jaar lang gratis zwemmen. Het huidige zwemcomplex werd in februari 1992 geopend. Vanaf toen is de teller gaan lopen, tot de vijf miljoen van vorige week. Lees meer op pagina 15.

Roep om licht op fietspad N444

Voorhout n Het jongste lid van de gemeenteraad, Martijn van Duijvenbode (Trilokaal), wil dat B&W de provincie aanspoort iets te doen aan de gebrekkige verlichting langs de N444 tussen de rotonde Nagelbrug en de A44. Lees meer op pagina 7.

De jarige Annie Vrijburg ontvangt, samen met haar dochter, wethouder Rob ten Boden op haar honderdste verjaardag. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

Annie bereikt magische grens

100 jaar
worden
is gewoon doorgaan

Bergen ideeën voor toekomst Ruïne

Oproer over openbaarheid rond OFT

Raad n Wethouder onder vuur over 'schoffering'

Fietspaden extra onder de loep na aannemen motie

Teylingen n Met de kleinst mogelijke meerderheid van slechts één stem heeft de gemeenteraad de D66-motie van Fred Koot aangenomen over het maken van een meer verbrede gemeentelijke 'Actieplan Fiets'.

Door Nico Kuyt

Begin volgend jaar start de schepping van het actieplan. Het wordt samen met de inwoners uitgewerkt en bekijkt waar de mensen fietsen, hoeveel ongevallen waar plaatsvinden en met welke oorzaak, hoe het fietsen te stimuleren valt, veiliger wordt en welke innovaties toegepast kunnen worden. De motie roept nu B&W op om een breder plan te trekken, dan alleen het voorgenomen verduurzamen en veiliger maken van het huidige fietspadennetwerk. Er mag wel fors geïnvesteerd worden in de verbetering én de nieuwe aanleg van een fijnmazig hoogwaardig netwerk. Goede en veilige fietsverbindingen bevorderen het gebruik ervan, dat is zeker van belang met de toename van de e-bike. Voor de verbetering is volgens Koot ook substantieel geld beschikbaar, zoals bij de provincie en fonds Ommelanden.

Financiën

De gemeenteraad stemde op 8 november over de motie, maar toen staakten de stemmen. Er ontsproot destijds een behoorlijk stevige discussie met Gerben Dijkstra (CDA) over de financiën. De motie zou hierover geen duidelijke begrenzing aangeven. CDA en VVD stemden tegen en met een score van 12-12 staakten de stemmen. Volgens de regels moet dan in de eerstvolgende vergadering opnieuw worden gestemd. En vorige week verzekerde Koot dat alleen het al toegewezen budget om het actieplan op te stellen door B&W kan worden gebruikt. Iedere cent meer moet voor een besluit in de raad terugkomen. Dat haalde het CDA over de streep. De fractie van Trilokaal, die op 8 november nog vóór de motie stemde, bleek ineens een ommezwaai te hebben gemaakt. En daarmee werd het nog spannend. Maar ondanks de tegenstemmen van VVD en Trilokaal werd het 12-11 en de motie nipt aangenomen. Eén VVD-raadslid was afwezig vanwege ziekte, anders hadden de stemmen opnieuw gestaakt. Met zo'n smalle marge rijpt de verwachting dat het fietsplan volgend jaar nog wel tot verdere scherpe discussies zou kunnen leiden.

De jarige Annie Vrijburg ontvangt, samen met haar dochter, wethouder Rob ten Boden op haar honderdste verjaardag. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

Annie Vrijburg bereikt magische grens

n 'Honderd jaar worden is gewoon doorgaan'

Sassenheim n Het is weinigen gegeven om de honderd jarige leeftijd te mogen bereiken. Als je dan ook nog zo vitaal van geest bent zoals Annie Vrijburg- van Dijk is dit een prachtige mijlpaal in een mensenleven. Zeker ook als er nog de nodige humor aanwezig is. Annie blies op vrijdag 30 november honderd kaarsjes uit op de taart.

Door Piet van Kampen

Annie werd in Lisse geboren en komt uit een gezin van vijf kinderen. Haar vader verdiende de kost als melkboer. Op latere leeftijd ontmoette zij plaatsgenoot Henk Vrijburg en tijdens een dansles ontwaakte het liefdesvlammetje. De romance leidde het stel naar het huwelijk op 13 januari 1949. Hieruit werden drie kinderen geboren. Het paar werd tevens de gelukkige grootouders van drie kleinkinderen die het levenslicht zagen.

In de bollen

Het destijds nog jonge stel betrok een woning aan de Burchtstaat in Sassenheim. Toen hun huis door renovatie- en sloopwerkzaamheden niet meer beschikbaar was, verhuisde ze naar de Bijweglaan. Nadat een en ander in de Burchtstraat gereed was keerde het gezin daar weer terug.

Echtgenoot Henk verdiende de kost, zoals zo velen in deze regio, in de bollen. Moeder Annie voedde de kinderen op en haar grote passie was handwerke . Daarnaast loste zij graag zo af en toe een puzzeltje op. In de jaren dat Henk nog leefde, maakten zij samen graag een Rijnreisje of brachten een bezoek aan een museum zoals het Kröller-Möller museum. Het was een heerlijke afleiding in het dagelijkse leven.

Binnenste Buiten

In 1996 overleed Henk en Annie vond haar onderdak in Mariëngaarde in Warmond. Sinds twee jaar woont de eeuweling in Sassembourg in Sassenheim. "Ik heb het hier naar mijn zin want ze zorgen goed voor mij. Het is alleen jammer dat er nu alleen nog maar mensen komen wonen die ziek zijn, dus ik heb niet zoveel aanspraak meer als vroeger," betreurt zij. De televisie brengt echter uitkomst. "Ik kijk graag naar het programma Binnenste Buiten. Dat vind ik wel erg leuk. De dagen zijn wel langm want ik ben altijd al om half acht wakker en dat weten ze hier. Daarom komen ze mij altijd als eerste helpen," zegt Annie met een beminnelijke glimlach.

Bloemen en bonbons

Wethouder Rob ten Boden, in de functie van loco-burgemeester die haar verwende met een bos bloemen en een doosje bonbons, luistert aandachtig mee en gaat ook een aangenaam gesprek met haar aan. Ten Boden komt er achter dat het een vrouw is van de gestampte pot. Oftewel gewoon van lekkere Hollandse kost houdt. Haar geheim van honderd worden? "Nou gewoon doorgaan," is haar korte maar veelzeggende antwoord. Op naar 101? "We zien het wel, als het vanzelf gaat."

Cursus 'Positief Leven!' bij Welzijn Teylingen

Voorhout n Stress, piekeren, spanning, ontspanning, je negatief voelen: Hoe herken je het bij jezelf en hoe kan je er (anders) mee omgaan? Leer het tijdens de cursus "Positief Leven" georganiseerd door Welzijn Teylingen in samenwerking met GGZ Rivierduinen. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 11 december in de Agneshove.

Tijdens de cursus krijgen deelnemers handvatten, ontspannings- en mindfullnesoefeningen om met stress, spanning en piekeren om te gaan.

Ze leren hoe ze veerkrachtiger worden in plaats van altijd maar sterk te moeten zijn en hoe ze een positiever gevoel over zichzelf kunnen krijgen.

De cursus is vijf weken achtereen gesloten op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur in Voorhout, Agneshove 89. Er is ruimte voor maximaal acht personen en de cursus kost 7,50 euro per deelnemer.

Cursusdata

De cursus is op dinsdag 11 december en 18 december 2018, 8 januari, 15 januari en 22 januari 2019.

Aanmelden kan tot 7 december via de website agenda op www.welzijnteylingen.nl. Telefonisch aanmelden of meer informatie: Welzijn Teylingen 0252 231805.

Bergen aan ideeën over toekomst Ruïne van Teylingen

Veel bezoekers laten hun ideeën achter op de schrijftafels. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Een veelheid aan ideeën borrelden op tijdens de inloopavond in Sassembourg over een mogelijke toekomst van de ruïne van Teylingen. Er ligt nog geen vastgelegd plan en alles kon op woensdag 28 november dan ook worden geopperd. En het ging alle kanten op. Van een behoud van het huidige slot tot een dak erop en lekker feesten met een vette horeca erbij. Het wordt nog een kluif voor de gemeente om uit deze brij de gewenste toekomst te kiezen.

Door Nico Kuyt

Aan belangstelling ontbrak het vorige week niet. En gezellig werd het ook. Een ontmoeten van oude bekenden. Maar over wat er met de ruïne moet gebeuren, daar verschilden duidelijk de meningen. De oudste bezoekster van de avond met 93 jaar vond een klein beetje meer reuring wel passend voor het oude slot. Maar anderen wensen dat het binnen de muren volop gaat bruisen. Is het geen mooie plek voor Panorama Tulipland? En dan met werkplaatsen met oude ambachten. Of een historische jachtwerf, dat is ook leuk. Een congrescentrum? Moet het een aantrekkelijke trekpleister worden zoals het Keukenhof? Maar dat gedoe willen we niet hier, werpt een andere bezoeker de kont tegen de krib. Maar wat er ook gebeurt, geen aantasting van de bollengrond, vreest een aanwezige agrariër. De zichtlijnen op het slot moeten wel behouden blijven of zelfs versterkt worden, denken een aantal bezoekers.

Parkeren

Je kan de ruïne wel opleuken, maar denk wel aan het verkeer, zo uiten enkele bezorgde buurtbewoners. Parkeren in de dorpskern en niet bij de ruïne, eist een ander. Wat te denken van leenfietsen bij station Sassenheim voor de route naar het kasteel en terug, werpt een derde een idee in de groep.

Doe er een glazen dak op, dan kunnen we er evenementen in houden. En daarbij een flinke horeca, want dat hoort bij al dat feesten, verlekkerde een levensgenieter zich alvast. Bouw het kasteel helemaal af in de oude stijl, bedenkt een meer radicale bezoeker. Een ander deel van het publiek gruwt bij al die gedachten. Hou het rustig. Behoud het oude karakter. Misschien met een mooie tuin. En doe wat middeleeuwse evenementen en educatie aan de scholen. Dat is wat nu al gebeurt. De slotgracht is weer uitgediept, de grond ernaast geworpen en leerlingen gaan graven naar oude schatten in die hoop aarde. Dat is leuk. Geen poeha. De eigenaar van de burcht, de landelijke stichting Monumenten Bezit, koestert eveneens het behoud van het huidige. Vooral om de ruïne heen liggen de mogelijkheden, maar hou het daarbij.

Geen fratsen

Alfred Pop van Stichting Oud Sassenheim wil in ieder geval dat de ruïne onaangetast blijft als icoon van de regio en zo als trekpleister blijft fungeren. Hij zou graag de historische tuincontouren willen terug zien, zoals die rond 1800 bestonden. Een uitkijktoren zou nog kunnen, maar geen fratsen zoals een glazen dak of commerciële exploitatie binnen de burcht. Wel een herbouw van de vroegere historische gebouwen buiten de ring geschikt voor bewoning en een bescheiden parkomgeving met herstel van oude watergangen. En een expositieruimte voor telers, tuinders en tuinarchitecten met historische siertuinen en parken.

De politiek moet nu een uitspraak gaan doen over de mogelijke richting over het spagaat over het oude hoopje steen. Dat wordt nog een hele klus. "Voor die keuze, daar worden wij voor betaald", verklaart wethouder Arno van Kempen. Hij is inmiddels in overleg met diverse partijen, waaronder de commercie, om de oude burcht eventueel in de vaart der volkeren voort te stoten. Begin volgend jaar komt hij met een voorstel naar de gemeenteraad.

Te leven

Op de avond konden de aanwezigen ook de enquête invullen die de gemeente heeft uitgezet. Samen met het burgerpanel hebben vele honderden dat gedaan. De ruïne blijkt behoorlijk te leven. Maar één aanwezige had wel een heel somber oordeel over al die plannen. "Luchtfietserij".

Wat de politiek over alles denkt, zal binnenkort blijken. Sinds de geboorte van Teylingen in 2006 is er al gepraat over plannen wat te doen met de ruïne. Vele uren aan raadsvergadering zijn er inmiddels aan gewijd. Of er nu uiteindelijk een beslissing komt?

Taalhuis zoekt nieuwe taalcoaches

Regio n Aan het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek zijn nu meer dan 200 taalvrijwilligers verbonden. In de Bollenstreek zijn toch nog een flink aantal anderstaligen die graag met een taalcoach in gesprek gaan. Daarom wil Bibliotheek Bollenstreek meer taalvrijwilligers kunnen koppelen aan lokale anderstaligen.

Het Taalhuis vraagt continu - en deze periode in het bijzonder - aandacht voor taalcoaching; het oefenen van de Nederlandse taal door anderstaligen met vrijwilligers. Het Taalhuis maakt daarbij gebruik van de campagne 'Wil jij met mij in gesprek?'. In video's beschrijven migranten hun passies waarover ze graag met Nederlandssprekenden in gesprek gaan. Doel van de video's is bewustwording over wat mensen verbindt: in gesprekken over gedeelde hobby's kun je elkaar echt ontmoeten. De video's zijn te bekijken op www.bibliotheekbollenstreek.nl/taalhuis. En wil iemand vervolgens taalvrijwilliger worden, dan kan hij/zij zich aanmelden bij het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek.

Aanmelden

Op dit moment zijn er in Nederland zo'n 15.000 vrijwilligers elke week in gesprek met 28.000 anderstaligen. Maar er zijn meer dan 600.000 anderstaligen die door hun taalniveau onvoldoende kunnen meedoen in de samenleving.

Enthousiaste, vrijwillige taalcoaches kunnen zich aanmelden bij het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek. Een taalcoach heeft wekelijks een taalontmoeting met iemand die moeite heeft met de Nederlandse taal. Samen oefenen zij op een informele manier de taal. Meer informatie is te vinden op www.bibliotheekbollenstreek.nl/taalhuis.

Roep om licht op fietspad N444

Voorhout n Het jongste lid van de gemeenteraad, Martijn van Duijvenbode (Trilokaal), wil dat B&W de provincie aanspoort iets te doen aan de gebrekkige verlichting langs de N444 tussen de rotonde Nagelbrug en de A44.

Afgelopen oktober 2018 is door de provincie het weggedeelte verbreed en ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Er is nu meer afstand tussen het fietspad en hoofdrijbaan en er is een geleiderail geplaatst tussen de weg en de trekvaart. De maximumsnelheid is verhoogd naar 80 kilometer per uur. Op zich een mooie verbetering, echter de provincie wil de nadelige effecten van verlichting op de flora, fauna en lichtvervuiling tegengaan en verlicht het fietspad niet.

Bij Van Duijvenbode komen diverse signalen van inwoners dat zij zich in het donker onveilig voelen en slecht zicht hebben in het donker. Op de fiets wordt men enigszins verblind door de verlichting van de auto's, maar ook de knik vlak voor de Nagelbrug is niet gemakkelijk te zien en de lantaarnpalen in dit stuk staan niet aan of werken niet. Hij vraagt nu B&W om bij de provincie aan te kaarten en zich sterk maken voor een verlichting of een ander innovatief middel, zoals lichtgevende belijning. Overdag laden ze op en wanneer het donker is, geven ze licht. (NK)

Centrum krijgt bijdrage provincie

Teylingen n De provincie stelt 200.000 euro beschikbaar voor winkeliers, ondernemers en gemeenten om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter te maken en leegstand tegen te gaan.

Eerder dit jaar konden de centra van middelgrote gemeenten een aanvraag indienen. Nu zijn de kleinere gebieden aan de beurt en kunnen tussen 17 september en 14 december een aanvraag indienen. CDA-raadslid Peter Scholten heeft over het versterken van het winkelgebied vragen aan B&W gesteld en wil weten met redenen omkleed of de gemeente Teylingen al gebruik heeft gemaakt van deze regeling of dat zij hiervan nog gebruik gaat maken.

De gemeente is juist druk doende om een centrumvisie op te stellen. (NK)

Afsluiting Rijnsburgerweg

Voorhout n De Rijnsburgerweg is op woensdag 12 december van 9.00 tot 17.00 uur ter hoogte van huisnummer 15 afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren.

De afsluiting is nodig vanwege onderhoud uit aan de gemeentelijke pompinstallatie die in de weg ligt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Heemskerk Riooltechniek.

Wandelpad in polder

Sassenheim n De gemeente organiseert op woensdag 12 december om 19.30 uur een informatieavond over het ontwerp van het wandelpad door de Roodemolenpolder.

Met het project 'droomdemolenpolder' (2014) onderzocht de gemeente welke wensen en mogelijkheden er zijn voor de inrichting van de Roodemolenpolder als groene buffer tussen Voorhout en Sassenheim. De inzet was het streven naar een hogere ruimtelijke kwaliteit, een toename van de beleefbaarheid met behoud van het rustige open agrarische karakter van het gebied en het versterken van de biodiversiteit. Na een interactief proces zijn drie droomvisies uitgewerkt waarin de polder groen blijft en tegelijk beter beleefbaar wordt.

Wandelpad

Met de inbreng van om- en aanwonenden is nu gekozen voor een plan wat inzet op een wandelpad rondom de polder. Het pad gaat deels over bestaande wegen en wordt deels nieuw aangelegd. Het plan voorziet in meer (weidevogel-) natuur in de polder. Buiten het broedseizoen is de poldernatuur beleefbaar via een boerenwandelpad door de polder.

Inzage

Van 10 december tot en met 17 december is het mogelijk via de teylingen.nl/wandelpadroodemolenpolder het ontwerp in te zien en te reageren. Inbreng wordt meegenomen in de uitwerking naar een definitief en technisch ontwerp.

Uitreiking Teylinger Trofee

Teylingen n Wie wint de Teylingen Trofee 2018? Op donderdag 6 december reikt wethouder Arno van Kempen de prijs uit aan een van de drie genomineerden.

De stichtingen Speelplaats De Geest, Prince/Princess Foundation en Lopen tegen Kanker maken kans op de hoofdprijs van 1.000 euro en een kunstwerk. Eerder wonnen zij al de Teylingen Prijs, waar een bedrag van 250 euro aan verbonden is.

Aanmelden

De Teylinger Prijs wordt door Welzijn Teylingen uitgereikt aan vrijwilligers met een goed project of initiatief vanuit een vereniging of een groep buurtbewoners. Voorwaarde is dat het project meerwaarde moet hebben voor de lokale samenleving. Iedereen mag een project of activiteit nomineren. Drie keer per jaar kiest de jury een winnaar van de Teylinger Prijs. Deze drie winnaars dingen automatisch mee naar de hoofdprijs aan het einde van het jaar: de Teylinger Trofee.

Winnaars

De uitreiking is tijdens het jaarlijkse feest voor vrijwilligers in Teylingen. Vorig jaar werd de trofee uitgereikt. De vrijwilligers van het schooltuinproject in Park Rusthoff mochten toen de hoofdprijs in ontvangst nemen.

Schooltuin in Park Rusthoff is koploper in duurzaamheid

Het nieuwe schuurdak is gemaakt van het hout van de watercipressen, die gerooid zijn in de St. Antoniuslaan. Foto: pr.

n Bijna 150 basisschoolkinderen aan de slag

Sassenheim n Nu het tuinseizoen weer voorbij is, hebben de kinderen van schooltuin Park Rusthoff de tuintjes winterklaar gemaakt met compost van eigen tuinafval. Deze duurzame aanpak is ook zichtbaar in het nieuwe dak van de schuur, dat gemaakt is van het hout van de bomen die eerder werden gerooid in de St. Antoniuslaan.

Naast natuurlijk tuinieren staat duurzaamheid al twintig jaar hoog in het vaandel bij de vrijwilligers van schooltuin Park Rusthoff. Toen het schuurdak dan ook aan vervanging toe bleek, ontstond het idee om een nieuw dak te maken van planken die gezaagd zijn uit de stammen van de watercipressen die gerooid zijn in de St. Antoniuslaan, naast het park. De planken zijn door de vrijwilligers behandeld met pure lijnolie om de levensduur te verhogen en vervolgens op het dak gespijkerd. Zelfs de oude, onbehandelde schaaldelen die van het dak af kwamen en bedekt waren met mos en paddestoelen zijn opnieuw gebruikt als omheining van de composthoop. Duurzamer kan het niet.

Klaar voor de winter

De schooltuinvrijwilligers kijken terug op een prachtig seizoen voor bijna 150 basisschoolkinderen. Een seizoen waarin de tomaten het buiten bijna nog beter deden dan binnen, een seizoen van heel veel water geven, mooie lessen, veel bloemen en veel te grote courgettes.

In september wordt dat seizoen afgesloten met groentesoep van zelfverbouwde groente, waarna de leerlingen in de herfst nog een keer terugkomen om op te ruimen, uitgelaten de struiken boerenkool te oogsten en de tuin klaar te maken voor de winterrust. De grond wordt bedekt met bladeren en stengels die op de tuin groeiden. Hierdoor heeft het weer minder invloed op de grond en kan het bodemleven doorgaan. Ook compost wordt op de tuin aangebracht, gemaakt van tuinafval dat de kinderen eerder zelf hebben verwijderd.

Na het opruimen heeft de schooltuingroep even rust, maar ze denken nu alweer na over het komende schooltuinjaar met weer 150 nieuwe leerlingen die een halfjaar lang leren wat er nodig is om duurzaam bloemen en groenten te kunnen kweken. | Foto: pr.

Van een bruiloft kwam een bruiloft

Het bruidspaar Dwarswaard krijgt bezoek van burgemeester Breuer. Foto: Piet van Kampen

Voorhout n Het is dinsdag 27 november als het diamanten paar Rien Dwarswaard (84) en Lenie Dwarswaard- Deelstra (81) in een aangenaam gesprek terugblikken op hun huwelijk. Gesloten op de dag waarop zij 60 jaar geleden elkaar in hun beider geboorteplaats Anna Paulowna de ringen omschoven. De verbintenis voor het leven.

Door Piet van Kampen

Het diamanten paar vertelt volop. Hoe tijdens Koninginnedag in Breezand de eerste schuchtere blikken naar elkaar werden geworpen. "Er kwam nog niets uit", glimlacht de bruid. "Pas een paar jaren later werd het echt". Dat gebeurde tijdens een met vrienden en vriendinnen een gezellige avond in het dorp. "Hij knipoogde naar mij," weet Lenie nog maar al te goed/ Rien vond haar "wel een leuke meid". Rien, die al in de bloembollen werkte, zag in haar de juiste bloem en er bloeide iets moois. Tijdens een bruiloft in de familie waar de beide jongelieden aanwezig waren, begon de liefdesvlam pas echt te branden. Van een bruiloft kwam een bruiloft. Het paar werd de gelukkige ouders van Nellie, Arie, Marjan en Esther en gezegend met acht kleinkinderen.

Bloembollen

Rien's leven stond in het teken van bloembollen. Hij bekleedde diverse functies tot aan de VUT leeftijd. Hun eerste eigen woning stond in hun geboortedorp, later verhuisde het paar met de eerste twee kinderen naar Julianadorp waar de andere twee het levenslicht zagen. Jaren later verhuisde het gezin naar Voorhout, waar Rien bij de firma Jacob. L. van Reisen in dienst trad. Lenie had een sociaal hart en bracht als vrijwilligster veel huisbezoeken en was actief voor het vluchtelingenwerk. Ook vulde zij haar tijd met creatief handwerken, terwijl de heer des huizes muzikaal was aangelegd. Als koorzanger en achter zijn eigen orgel bracht hij menig uurtje door. Daarnaast was zijn volkstuintje een hobby. Hun voorkeursland voor een fijne vakantie was Duitsland.

Hoogtepunten

"Hoogtepunten zijn er altijd in het leven, maar de ene dag is de andere niet," filosofeert Rien wijselijk. Voor echtgenote Lenie waren het met name de geboorte van de kinderen en kleinkinderen. Een bijzondere dag was echter op 22 september, toen het paar met de kinderen en kleinkinderen een dagje Anna Paulowna 'deden' en hun geboortedorp bezochten. Het werd op foto vastgelegd in een mooi naslagwerk. Uit alles blijkt dat het een (h)echtpaar is waarbij de liefde nog steeds bloeit. "Anders hadden wij hier niet gezeten," merkt Rien veelbetekenend op. "We houden veel van elkaar," bevestigt Lenie nog maar eens. Het huwelijksjubileum werd met familie in Boerhaave gevierd.

n Blijft er nog tijd over om te werken bij Cultuur Verheft?

Ietsiepietsie (Leanne van Brummelen) leert het pietenvak van vader Patsaldreo (Aloys Standaert).| Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het najaar stond in teken van overuren maken bij toneelvereniging Cultuur Verheft. De verhouding tussen werken en hobby is totaal uit balans, schrijft voorzitter Anja Jansze. 'Maar als je de reacties van volwassen inwoners van Voorhout hoort en het enthousiasme van de kinderen ziet, dan smelt je en dan wil je het voor het volgende jaar nog weer mooier en grootser.'

"De laatste voorstelling, 'God van de slachting', was nog maar net geweest, toen alles alweer klaar stond voor een voorstelling voor de jongste inwoners van Voorhout. Een andere groep toneelleden hebben zich voorbereid om een familievoorstelling rondom Sinterklaas op de planken te brengen." Met 'Ietsiepietsie Pietje' werd zang, dans en veel humor gecombineerd, onder de regie van twee nieuwe enthousiaste regisseurs: Monica Hoogink en Anja van der Spek. Twee keer een volle zaal en kinderen die hoorbaar actief betrokken waren bij het toneelstuk. En dan zijn er nog heel veel leden die zich inzetten om alle sinterklaasbezoeken in Voorhout te verzorgen. Het Sinterklaashuis werd bedacht, die een make-over heeft gekregen op de Herenstraat 122a. "Wat een opkomst! Het leeft in Voorhout: dankbare kinderen, blije gezichtjes, ouders die het waarderen en uitspreken dat ze het zo leuk vinden dat we dit doen."

Cultuur Verheft heeft maar heel even rust, want op 10 december starten de repetities voor het voorjaarsstuk 'In de Goot'. Meer op www.deteylinger.nl.

Sint bij Zonnebloem Warmond

Foto: pr.

Warmond n Sinterklaas en zijn Pieten bezochten op donderdag 29 november De Oude School, waar een groot gezelschap Zonnebloemgasten zat te wachten op hun komst. De stemming zat er goed in, zodat de Sint een warm welkom wachtte. Hij had voor menigeen een persoonlijk woordje. Het Rad van Avontuur zorgde voor de nodige spanning. En er werd volop gesnoept van het lekkers dat op tafel stond. Uiteindelijk ging iedereen met een aardig presentje naar huis. De Zonnebloem waardeert dit gebaar van roeiclub Caatje, die de sponsoring van deze feestelijke middag voor haar rekening nam.

Bingo!

Foto: pr.

Sassenheim n De Goedheiligman heeft natuurlijk een druk programma deze dagen. Toch vond hij ook nog even tijd om bij de Zonnebloem Sassenheim langs te gaan. Daar assisteerde de Sint bij de bingo. Tussen de rondjes door was er tijd voor een drankje, een hapje en bijpraten. De dames en heren van mondorgelclub Excelsior zorgden voor een afwisselende muzikale bijdrage, waarmee enthousiast werd meegezongen.

Ook op de gastenlijst van Zonnebloem Sassenheim? Neem dan contact op met secretaris Gerard van der Horst via 0252-214759 of mail naar gonengerard@gmail.com.

'Hoor wie klopt daar kinderen'

Foto: pr.

Voorhout n De kleuters van basisschool Emmaüs hebben vorige week de bewoners van de Agnesstaete getrakteerd op een liedjesspektakel. Samen met opa Cor Verlaan, op accordeon, zongen ze meerdere sinterklaasliedjes. En niet alleen de leerlingen zongen uit volle borst, ook de aanwezige ouderen genoten volop van dit bijzondere optreden. Een hartverwarmende opwarmer richting pakjesavond.

Cadeaudozen voor de Voedselbank

Foto: pr.

Regio n Bij basisschool De Waterval in Lisse stonden de afgelopen weken in het teken van het thema 'geld'. Daarin maakten de leerlingen kennis met begrippen als veel en weinig, en armoede en rijkdom. Om het concreet te maken, is de kinderen gevraagd om cadeautjes mee te nemen en die vervolgens in een versierde doos te doen. De dozen zijn op donderdag 29 november officieel overhandigd aan Greet, vrijwilliger bij de voedselbank in Lisse. De cadeaudozen worden verdeeld over de gemeente Lisse, Hillegom en Teylingen.

Sint in beeld

Raad in oproer over openbaarheid rondom Ondernemersfonds

CDA'er Peter Scholten (links) poogt tijdens een schorsing de tegenpartij te overtuigen. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

TEYLINGEN n Is de gemeente in overtreding met de wet door geen openheid van zaken te geven rond het Ondernemersfonds (OFT)? Het CDA stelde vragen, maar B&W wil het antwoord onder de deksel houden. Anders zou het de rechtszaak schaden die de gemeente voert met de OFT. In de afgelopen raadsvergadering bracht het tot een climax.

Door Nico Kuyt

Het CDA had onlangs vragen had gesteld over het OFT. B&W wilde met de betrokken ondernemers tot een schikking komen en een overeenkomst sluiten, maar heeft dit weer ingetrokken en de procedure bij de rechtbank doorgezet.

Geheimhouding

Het CDA kreeg antwoord, maar B&W legde er meteen de geheimhouding op, omdat openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. Vervolgens is het de regel dat in de eerste vergadering van de gemeenteraad die geheimhouding wordt bekrachtigd. Normaliter een snelle hamerslag, maar vorige week liep het heel anders. Het werd een wel heel bijzondere raadsbehandeling.

Er is geen deugdelijke onderbouwing voor geheimhouding, vond Frans Nederstigt (ChristenUnie). In de wet Openbaarheid van Bestuur is het geen uitzondering om het besloten te houden. Peter Scholten (CDA) werd eveneens gekweld door de onduidelijkheid waarom. Don Verhoeff (GroenLinks) vond die geheimhouding ook helemaal niks en Joost van Doesburg (PvdA) wees eveneens naar het wetboek. De informatie moet gewoon openbaar zijn.

"Gedurende het proces in het openbaar praten, dan loop je risico's en dat willen wij niet. Het kan de uitslag negatief beïnvloeden en er zitten financiële risico's aan", stelde wethouder Bas Brekelmans. Dit tot ongenoegen van de fracties van de oppositie. Het is niet in lijn van de wet en als 30 personen er al vanaf weten ligt het toch al op straat, wierp Nederstigt tegen.

Betreuren

Na een schorsing en weer een bespreking toog de gemeenteraad naar de raadzaal voor een besloten bijeenkomst om over de inhoud te praten. Naar verluidt ging het daar stevig aan toe. Zo zou Scholten zich bijzonder boos hebben gemaakt na driemaal vragen en driemaal hetzelfde antwoord van wethouder Bas Brekelmans. Hoe dan ook, bij de stemming bleven de partijen van de coalitie, VVD, D66 en Trilokaal, achter B&W staan. En dat is een meerderheid. In een stemverklaring betreurden de fracties van de oppositie de gang van zaken zeer.

Van de coalitie verklaarde Dion Piket (Trilokaal) er eveneens een grote moeite mee te hebben. Maar hij ging wel mee met de geheimhouding. Met veertien stemmen voor en negen tegen werd deze opgelegd.

Gemeenten: Snel gedoogsituatie rond Schiphol beëindigen

Regio n Schiphol heeft op donderdag 29 november de Milieu Effect Rapportage (MER) gepubliceerd. Deze publicatie leidt vooral tot discussies over de toekomst, waarbij Schiphol verder wil groeien. Het is echter niet wenselijk om over de toekomst van Schiphol te praten als de handhaving van de huidige afspraken nog niet goed geregeld is, vinden gemeenten verenigd in 'Cluster Zuid-West'. Ook de gemeente Teylingen is onderdeel van dit cluster.

De gemeenten roepen minister Cora van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat, op om de MER te gebruiken om snel een einde te maken aan de gedoogsituatie van Schiphol. Al bijna tien jaar kan de minister eventuele overtredingen van de milieuregels van Schiphol niet handhaven omdat die regels niet vastliggen in de wetgeving.

MER vertraagd

De gemeenten zijn van mening dat de voorliggende MER voldoende informatie biedt om de huidige situatie met 500.000 vluchten wettelijk vast te leggen. De MER is al twee jaar vertraagd, waardoor Schiphol regels kan overschrijden zonder dat de minister kan handhaven. De gemeenten willen dat die situatie nu snel wordt beëindigd en willen de MER gebruiken om nu de afspraken wettelijk vast te leggen. De discussie over mogelijke groei van Schiphol kan dan in een later stadium plaatsvinden.

Nachtvluchten

Het Cluster Zuid-West bestaat uit Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen.

In de betrokken gemeenten is veel overlast van vliegtuiglawaai van Schiphol. Dat geldt ook in de nacht, omdat de nachtvluchten van en naar Schiphol voor een groot deel worden afgehandeld op de Kaagbaan. De geluidhinder in de nacht leidt tot slaapverstoring, gezondheidsklachten en ernstige overlast voor de inwoners van deze regio. Schiphol heeft de afgelopen jaren het afgesproken maximale aantal vliegtuigbewegingen in de nacht overschreden.

Toekomst

De Omgevingsraad Schiphol (ORS), waar de gemeenten ook in vertegenwoordigd zijn, zal op korte termijn over de MER adviseren aan de minister. De discussie over eventuele groei moet nog gevoerd worden en zal gezien de uiteenlopende standpunten nog lang gaan duren.

Het nu al vastleggen van een toekomstscenario is nog niet mogelijk, mede omdat er in de MER nog geen voorkeursvariant is vastgelegd.

HKV: Educatie sleutel voor succes van Ruïne

Voorhout n De plannen voor en rond de Ruïne van Teylingen worden stapje voor stapje ingevuld. De Historische Kring Voorhout (HKV) is daarbij uitgesproken voorstander van een toegankelijke, lerende en inspirerende uitvieringuitvoering. De geschiedkundige ontwikkelingen ter plaatse moeten zoveel mogelijk zichtbaar en aanschouwelijk worden voor scholieren, toeristen en onze inwoners in het algemeen. Door een koppeling van Jacoba met de lokale cultuurhistorie kan de Voorhoutse ringburcht een belangrijk marketinginstrument zijn voor de gemeente Teylingen, aldus HKV.

Duin- en geestgronden strekten tot tweehonderd jaar geleden over grote stukken van Voorhout en omliggende gemeenten. Otto Anne Graaf van Bylandt was bewoner van het landgoed Bergendaal op de noordwestelijke hoek van Loosterweg en 's Gravendamseweg. Otto Anna was ook maire (burgemeester) van de gemeenten Sassenheim en Voorhout toen die tijdens de Franse tijd gezamenlijk bestuurd werden. De echtgenote van deze graaf, dochter van een rijke Leidse lakenfabrikant, kocht tijdens haar leven vele bunders duingrond. Daarbij behoorde ook het gebied van en rond de ringburcht van Teylingen.

Na hun overlijden verviel de erfenis aan neven en nichten die de bezittingen lieten veilen.

Van Reisen en Speelman

Kort na 1857 beginnen de nieuwe eigenaren met het afzanden van de duin- en geestgronden. Namen van grootgrondbezitters als Van Reisen, Speelman en Van den Berch van Heemstede dateren van deze periode. Het afzanden gebeurt met de hand en na het graven van zogenaamde zandsloten. Het duinzand gaat met zandschepen naar de steenfabriek en naar de steden voor nieuwbouw en wegenbouw. Wat na afzanding achterblijft, blijkt veelal puike bollengrond.

In beeld

Deze geschiedkundig belangrijke ontwikkeling van onze streek wil HKV graag in beeld gebracht zien. Met een kunstmatig gemaakt stukje duingebied, met een vaarsloot en daarin een zandvlet en een beeld van afzanding met behulp van kiepkarren.

Het gebied direct rond de ringburcht kan ingericht worden als bollenveld. Daarin kunnen bezoekers in het seizoen zien hoe bollen met plantrol en truffel met de hand geplant worden. In de zomer worden de bollen ook weer handmatig gerooid, met mankracht gezeefd en in manden vervoerd.

Samenwerking

Voor al deze activiteiten kan samenwerking gezocht worden met ter zake actieve en deskundige partijen. De Keukenhof, de Rijks Middelbare Tuinbouwschool, het museum de Zwarte Tulp en de plaatselijke Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) zijn allen potentiële partners.

In het voorjaar, het bloeiseizoen, de zomer, het rooiseizoen en het najaar, het plantseizoen kunnen zowel toeristen als inwoners kennisnemen van de ontwikkelingen en werkwijzen zoals die vroeger gangbaar waren.

Goede bereikbaarheid

Met een goede bereikbaarheid voor langzaam verkeer, (e-)fietsers, brommers, scooters en wandelaars, kan de ruïne en directe omgeving zo uitgroeien tot een sieraad van Teylingen en de Bollenstreek, besluit de HKV.

Wethouder onder vuur over 'schoffering'

Teylingen n In een mail hebben de fracties van de oppositie in de de raadscommissie Ruimte, het CDA, de PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, een protest gestuurd naar B&W, een wel heel uitzonderlijk verschijnsel.

Door Nico Kuyt

Wethouder Bas Brekelmans had tot ongenoegen van de fracties tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte de zaal voor het einde verlaten en is daarna niet meer teruggekeerd. De dag daarop gebeurde het ook bij de raadscommissie Bestuur. Vragen bleven daardoor in de lucht hangen.

'Eens maar nooit weer'

"Wij accepteren deze handelwijze van de wethouder, of van welk collegelid dan ook, niet," schrijven de partijen uit de oppositie. "Wij zien dit als een schoffering en minachting van de commissie en de leden daarvan. Voor ons behoort een dergelijke handelwijze van wethouder Brekelmans tot de categorie van `eens, maar nooit weer`.

B&W én elk van zijn leden afzonderlijk, zijn voor het door het college gevoerde bestuur verantwoording verschuldigd aan de lokale volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad. Een wethouder kan alleen daarom al niet onaangekondigd voortijdig de vergadering van de commissies of de gemeenteraad verlaten op een moment dat hem of haar dat goed dunkt. Natuurlijk kunnen er bijzondere omstandigheden zijn, van zakelijke of persoonlijke aard, die leden van het college nopen om voortijdig de vergadering te verlaten. Daarvan dient dan echter vooraf mededeling te worden gedaan met het verzoek aan de commissie of de gemeenteraad om verlof daartoe. Hetzelfde geldt in het geval dat een B&W-lid zich door een ander van B&W wil laten vertegenwoordigen.

Wij zijn over de handelwijze van wethouder Brekelmans zeer ontstemd en zullen, zoals gezegd, een dergelijk optreden van welk lid van het college dan ook in het vervolg niet meer accepteren en agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, die daar dan een oordeel over kan uitspreken."

Schriftelijke verklaring

De fracties willen van de wethouder een schriftelijke verklaring en een verzekering van B&W dat deze gang van zaken niet meer voor zal komen.

Geen wettelijke mogelijkheden om bouwverkeer te weren

Bij de ingang van de Rietschelftlaan hangt een bord om bouwverkeer te weren. | Foto: MV Foto: MV

TEYLINGEN n De gemeente heeft naar eigen zeggen een aanzienlijke inspanning gepleegd rond het vrachtverkeer over de Teylingerlaan om de overlast daarvan richting Overteylingen en het Campoterrein te minimaliseren. Er was alleen geen beter alternatief aanwezig dan het huidige.

Door Nico Kuyt

Dat antwoordt B&W op vragen van raadslid Sybrinne de Vries (CDA) na klachten van omwonenden. Er is een overeenkomst getekend in 2008. Daarin zijn afspraken gemaakt over een inrijverbod voor vrachtverkeer, paaltjes voor wegversmallingen, een verzoek aan de politie voor snelheidscontroles en het aanpassen van verkeersborden op de N443. Daarnaast zijn nadere afspraken gemaakt over het bouwen van twaalf woningen op het voormalige Campoterrein. "Deze oplossing en afspraken hebben voor het overgrote deel gewerkt, maar zijn nooit honderd procent waterdicht", antwoordt B&W. Ook onlangs is nog gesproken met de buurtbewoners over vrachtwagens die zich niet aan de regels houden. Daarbij is onder andere gekeken naar de mogelijkheden als een fysieke afsluiting, inrijverbod en éénrichtingsverkeer. Aan al deze maatregelen kleven weer andere bezwaren: vrachtwagens die de wijk toch inrijden en dan gevaarlijk achteruit er weer uit moeten, een veel grotere verkeersstroom door Hoofdstraat, Noord/Teijlingerlaan, en de bereikbaarheid van bedrijven die in de omgeving gevestigd zijn. "De conclusie van deze gesprekken was dat er geen beter alternatief is dan de huidig genomen maatregelen," aldus B&W.

Bekeuringen geseponeerd

Er zijn in de periode na ondertekening van de overeenkomst door de politie in een tijd van acht maanden metingen verricht. Daarna is dit niet gecontinueerd omdat bekeuringen bij overtredingen geen stand hielden bij de politierechter, want de bekeuringen werden geseponeerd. De beperking tot inrijden voor vrachtwagens wordt niet door de gemeente gehandhaafd, omdat hiervoor geen wettelijke middelen voorhanden zijn, want het bestemmingsverkeer is toegestaan.

Volgens de projectleider van de aannemer zijn er vanaf februari 2019 tot heden een kleine 700 zware transportbewegingen geweest. In deze periode zijn 30 meldingen vanuit het buurtschap ontvangen over hinderlijke transportbewegingen.

Teylingen bouwt lekker door

Teylingen n De gemeente onderzoekt of een zetje in de rug van de provincie sommige bouwprojecten binnen haar grenzen beter klaart. Maar over het algemeen bouwt Teylingen lekker door. Dat antwoordt B&W op vragen die raadslid Robin Konings (VVD) onlangs stelde.

Door Nico Kuyt

Konings wil flink gas op de hijskraan zetten. Woningen zijn nodig. En de provincie stelt mankracht en geld beschikbaar voor het versnellen ervan. Er zijn wel voldoende plannen, maar het bouwtempo moet omhoog. Teveel tijd blijft zitten tussen het plannen en de uitvoering. Er is een vliegende brigade beschikbaar met planeconomen tot energiedeskundigen en er is een financieel zetje in de rug, zoals voor een bodemsanering of infrastructuur. Genoeg reden voor Konings om samen met de provincie het pedaal diep in te drukken.

in gesprek

En ook B&W ziet er wel iets in. "Voor een aantal omvangrijke en complexe projecten die binnenkort van start gaan, zoals de ontwikkeling van de stationslocatie en Nieuw Boekhorst in Voorhout, gaan wij graag in op de uitnodiging van de provincie om in een gesprek te verkennen of het aanbod voor onze gemeente mogelijkheden biedt. Ook zullen wij de provincie betrekken bij het verkennen van oplossingen voor specifieke opgaven, zoals de tijdelijke huisvesting van spoedzoekers of de implementatie van duurzaamheids- en energieoplossingen in projecten. Los van de eventuele mogelijkheid tot personele of financiële ondersteuning, zien wij in elk geval grote meerwaarde in het delen van kennis en spiegelen van ervaringen", aldus B&W.

1.600 woningen

In Teylingen zijn volgens B&W voldoende plannen om aan de woningbehoefteramingen en de bevolkingsprognoses tegemoet te komen. Voor de periode 2017-2029 staan circa 1.600 woningen gepland, waarvan circa 1.100 in de periode tot 2022. Grote plannen zijn de Schoonzorgseweg (72), Hooghkamer (417), Overteylingen (130), Mariengaerde (107) en Langeveld (70).

Betaalbaar

De discussiepunten met ontwikkelaars betreffen met name de bouw van sociale en betaalbare woningen, parkeernormen en de duurzaamheidsambities. Over het algemeen lukt het de gemeente om hier contractuele afspraken over te maken. In de meeste gevallen vindt de afhandeling van bouwaanvragen tijdig plaats. Door de toename van het aantal kan het voorkomen dat een procedure iets langer duurt dan gewenst. Vooral de afhandeling van zienswijzen vraagt veel tijd, ook vanwege de vereiste zorgvuldigheid. "Voor de lopende projecten is er geen sprake van knelpunten als bodemsanering, infrastructuur, of een capaciteitstekort waarvoor de provincie een helpende hand kan bieden. Maar voor een aantal nieuwe projecten en specifieke opgaven gaan wij graag het gesprek aan met de provincie om de mogelijkheden te verkennen. Overigens heeft het expertteam woningbouw zich onlangs gemeld met de vraag naar de stand van zaken van ontwikkeling van de stationslocatie Voorhout. De projectleider die binnenkort start, zal hierover de contacten leggen."

Overbosch krijgt duizenden stinsenbollen

De fa. Punt plant de bollen in 't Overbosch. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het Overbosch is verrijkt met maar liefst 15.000 stinsenbollen en stinsenplanten. Hiermee komt de Provincie Zuid-Holland een van de gemaakte afspraken na.

De onderhandelingen tussen de Provincie Zuid-Holland en de Stichting Vrienden van het Overbosch over de compensatie voor de komst van de turborotonde duurden ruim anderhalf jaar. Maar langzamerhand worden de resultaten zichtbaar in en bij het historische Overbosch.

Eerder verscheen al 1600 m2 aan nieuwe bosnatuur bij de nieuw aan te leggen Noordelijke Randweg; het Klein Overbosch. Ook het prachtige nieuwe natuurlijke wilgentenenhek rondom het Overbosch is betaald door de provincie.

Fleurig

Vorige week is een nieuwe compensatieafspraak uitgevoerd: in het Overbosch zijn niet minder dan 15.000 stinsenbollen en stinsenplanten in de grond gestopt. Professionele tuinders hebben de juiste plaatsen uitgezocht en hierdoor wordt het Overbosch in het komende voorjaar fleurig als nooit tevoren. Door de jaren heen verspreiden stinsenbollen zich, dus de kleurenpracht zal ook in de toekomst het Overbosch verrijken.

Bij- en vlindervriendelijk bloemenveld

Ook het komende jaar krijgt het Overbosch nog nieuwe aanvullingen. Zo wordt het huidige weideveld omgetoverd tot een bij- en vlindervriendelijk bloemenveld.

Compensatie voor aanleg turborotonde bij Nagelbrug

Eerste spel Monopoly Voorhout uitgereikt

Joop van Dijk krijgt het eerste spel uitgereikt van Sint, Piet en Mr. Monopoly. | Foto; pr./Jan Loos Foto: pr./Jan Loos

Voorhout n De eerste editie van Monopoly Voorhout is op vrijdag 30 november uitgereikt. Initiatiefnemer Joop van Dijk ontving het allereerste officiële exemplaar uit handen van Sinterklaas. Het spel is sinds 1 december exclusief verkrijgbaar bij Plus van Dijk.

Het spel is op maat gemaakt en heeft een volledig Voorhouts karakter. Niet alleen de straten, stations en nutsbedrijven zijn vervangen, ook de vormgeving van het spel en de inhoud van de Kans- en Algemeen Fondskaarten zijn volledig afgestemd op Voorhout.

Het spel is ontwikkeld door Plus van Dijk in samenwerking met Identity Games.

Krokus of kermis

De straten in het spel lopen van de goedkope Herenstraat tot de dure Krokus. Andere bekende namen zijn onder meer het Luchtkussen Festival en de Voorhoutse Kermis. Ook een instelling als Sporthal de Tulp heeft een plekje gekregen op het speelbord.

Eerder konden Voorhouters en andere geïnteresseerden hun favoriete straten inbrengen via de speciale Facebookpagina.

Symbolische eerste paal 'Wonen in Poelmeer'

Wethouder Bas Brekelmans slaat de eerste paal in het project 'Wonen in Poelmeer'. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Warmond n Veel ruimte om te bouwen is er niet in Warmond, maar aan de Hyacintenlaan was er nog een plekje vrij door de sloop van een oude villa. Genoeg ruimte om vier nieuwe prachtige villa's te bouwen. De eerste paal van het project 'Wonen in Poelmeer' werd op vrijdag 30 november door wethouder Bas Brekelmans met een voorhamer de grond in geslagen.

Door Piet van Kampen

De inmiddels vrijwel gesloopte oude villa dateert uit 1970. Alleen de meterkast en een aantal oude leidingen moeten nog worden verwijderd.

Jeroen Krijt, de vorige bewoner, ziet samen met betrokkenen belangstellend toe hoe Brekelmans symbolisch het eerste houten paaltje de grond in jast waarna de kinderen van de toekomstige bewoners de andere paaltjes te lijf gaan.

Trampoline

Een van de gezinnen die al een stulpje heeft gekocht is de familie Regeur. Zij zullen binnen een jaar verhuizen naar hun nieuwe stek in een mooie rustige omgeving. "We zijn er lang mee bezig geweest," zegt de enthousiaste vrouw des huizes. Ook de zonen Nicky en Alex zien het helemaal zitten. Alex: "Het wordt een fijn huis en we krijgen een trampoline".

Te koop

De villa's worden gebouwd door aannemer A.G.J.C. van Breda uit Sassenheim. De architectuur van de in de jaren '30 stijl te bouwen villa's was in creatieve handen van Ab Veerbeek. Een ruime oppervlakte van ca. 700 m behoort de nieuwe bewoners toe. Er is nog een villa te koop bij makelaar Graal uit Leiden.

De potentiële koper zal wel diep in de buidel moeten tasten want zo'n mooie stulp kost een slordige anderhalf miljoen. Maar dan heb je ook wat. Dat de huizen duurzaam worden gebouwd spreekt tegenwoordig haast vanzelf. Gasloos is de toekomst. Opvallend is dat de gesloopte villa door de ouders van Jeroen van Breda, de aannemer van het bouwproject, is gebouwd. Een brokje nostalgie dus. Als alles mee zit worden de woningen voor volgend jaar rond Kerstmis opgeleverd. Het eerste grote feest in een riante, grote woning.

Zwembad Wasbeek bereikt mijlpaal met vijf miljoen bezoekers

Joost van Bergen en Henegouwen. | Foto: pr. Foto: Willemien Timmers

Sassenheim n Een prijs winnen terwijl je nietsvermoedend naar het zwembad gaat. Het overkwam de Warmondse Jeantine van Rangelrooij (46) op vrijdag 30 november, toen ze tijdens haar zwembadbezoek verrast werd met het bericht dat zij de vijf miljoenste zwemmer is van sport- en recreatiecomplex Wasbeek.

"Ik was eigenlijk aan de vroege kant!". Jeantine van Rangelrooij kan het rond kwart voor elf nog steeds niet helemaal geloven. "Als ik dit aan mensen vertel, gaan ze keihard lachen. Ik win nooit wat!," lacht de Warmondse. Even daarvoor is ze bij binnenkomst 'aangehouden' door algemeen manager STIWA Hans van der Linden. "Ik schrok en dacht dat ik een bekeuring kreeg ofzoiets, omdat ik mijn auto misschien niet goed geparkeerd had", lacht de Warmondse. Van der Linden heeft juist goed nieuws: zij is de vijf miljoenste bezoeker.

Jeantine van Rangelrooij (m) wordt gefeliciteerd door (v.l.n.r.) Josan Zoetemelk, Hans van der Linden en wethouder Brekelmans. | Foto: MV Foto: MV

Van Rangelrooij krijgt een persoonlijk welkom, een mooie bos bloemen, taart en een jaar lang gratis zwemmen bij sport- en recreatiecomplex Wasbeek. "Dat is een prijs die goed van pas komt. Ik kom uit een echte zwemfamilie. Mijn moeder en schoonmoeder deden fanatiek aan zwemmen. Mijn negenjarige dochter Dominique is lid van Zwem Vereniging Sassenheim. Ik zwem sinds zo'n twee jaar zo'n twee keer in de week. Daar kan ik heel erg van genieten. Het is heerlijk ontspannen en de sfeer is hier altijd goed."

Op 28 februari 1992 was de officiële opening van sport- en recreatiecomplex Wasbeek. Met onder andere een subtropisch recreatiebad, een stoombad, een interactieve glijbaan met 3D waterscherm en een olympische wedstrijdbad, biedt het complex zowel vermaak als sportieve activiteiten aan jong en oud. Ook personeel vierde een klein feestje: ook voor hen stond een stukje taart klaar.

Jubilerende muziekschool Bergen Muziek breidt uit naar Warmond

regio n Dit jaar bestaat de Oegstgeester muziekschool Bergen Muziek vijf jaar. En ook al is het aantal leerlingen exponentieel gegroeid, de passie voor het doorgeven van de liefde voor muziek is niet minder geworden bij Joost van Bergen en Henegouwen.

Door Willemien Timmers

Al langer gaf Van Bergen en Henegouwen drumles, maar in 2013 trok hij de eerste externe docent aan, en vormde zich een muziekschool. "Zelf kon ik voor mijn kinderen niet de muziekles vinden die ik zocht, en ik merkte dat andere ouders ook op zoek waren. Ik had, na mijn afstuderen aan het Rotterdams Conservatorium in 1994, jaren ervaring opgedaan bij een gemeentelijke muziekschool in Noord-Holland, en leerde daar vooral hoe ik het niet aan wilde pakken", zegt hij met een lach. "Niet afhankelijk zijn van subsidies of eindeloos vergaderen over dingen die er niet toe doen, maar muzikale ervaring doorgeven en ondernemerschap tonen. Bovendien wilde ik leerlingen ook samen laten spelen in ensembles of bands."

In de vijf jaar van zijn bestaan groeide Bergen Muziek naar vier locaties, meer dan driehonderd leerlingen en meer dan twintig docenten. Zij geven de lessen voor inmiddels twaalf verschillende muziekinstrumenten. Ukelele-les is vanaf september ook aan het aanbod toegevoegd. En de groei is er nog niet uit: "Zolang we docenten en locaties kunnen vinden die aan onze kwaliteitseisen voldoen, bouwen we graag verder. Wel willen we het persoonlijke contact met de leerlingen blijven waarmaken".

Warmond

In januari van 2019 worden de eerste lessen van Bergen Muziek gegeven in theater Het Trefpunt in Warmond. "Uit de eerste reacties van ouders blijkt dat in Warmond behoefte is aan een centrale plek waar degelijk muziekonderwijs gegeven wordt. We gaan er alles aan doen om dat vorm te geven."

Joost van Bergen en Henegouwen is naast ondernemer nog steeds muzikant. Regelmatig treedt hij als drummer op. "Ik voel mij tot beiden aangetrokken. Zowel de vaardigheden van muzikant als die van ondernemer waren onmisbaar om Bergen Muziek van de grond te krijgen."

Wie het cello-ensemble en het Bergen Popkoor van Bergen Muziek live wil meemaken is op 27 januari welkom in het Koetshuis van Kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest. Meer op www.bergenmuziek.nl.

Start reservering tribuneplaatsen corso

Regio n Met publiekstribunes aan de Rijksstraatweg 52 in Sassenheim en aan de Heereweg 345 bij 'De Loft' in Lisse voorziet het Bloemencorso van de Bollenstreek sinds enkele jaren de corsoliefhebber van een mooie plek. Online reserveren van tribuneplaatsen kan vanaf deze week via www.bloemencorso.store.

Vanaf het begin zijn de publiekstribunes van het Bloemencorso van de Bollenstreek een succes. Om ervoor te zorgen dat het corsobestuur zich volledig op het corso zelf kan richten, verzorgen Kees Noort en Bart Sosef, bekend van 'De Loft', de exploitatie van de publiekstribunes. Uiteraard doen zij dit met de nodige corsopassie. Kees Noort: "Het is geweldig leuk om te doen. De overdekte tribunes zijn voorzien van een flinke hoeveelheid zitplaatsen en bieden een fantastisch uitzicht op het voorbijtrekkende corso. Een parkeer- en toiletvoorziening en catering zijn aanwezig. Als extra zorgt het Bloemencorso van de Bollenstreek voor een speaker, die tijdens de doorkomst van het corso een toelichting geeft op de deelnemers. Dat maakt van het corso een nog grotere beleving!".

Lunch en rondleiding

Voor corsoliefhebbers die er helemaal een feestje van willen maken is er ook nog de mogelijkheid een tribuneplaats uit te breiden met een educatieve corsolunch en een rondleiding door de bollen of bij een bollenkweker onder begeleiding van een gids. Reserveer wel tijdig, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Corso 2019

De 72ste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek heeft het thema Changing World. De praalwagens zijn hierop geïnspireerd. Het verlichte corso rijdt op vrijdagavond 12 april in Noordwijkerhout. Op corsozaterdag 13 april rijdt het corso zijn meer dan 40 kilometer lange tocht van Noordwijk naar Haarlem en passeert het onderweg de publiekstribunes.

Inloopochtend bij Stichting Oud Sassenheim

Sassenheim n De Stichting Oud Sassenheim organiseert op donderdag 6 december vanaf 10.00 uur een inloopochtend in het eigen kenniscentrum De Coy (Kagerdreef 72).

Tijdens de inloop wordt om 10.30 uur een versie vertoond van de beeldpresentatie 'Kent u ze nog, de Sassemers'. SOS-vrijwilligers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Op de tafels liggen fotoboeken, waarin naar hartenlust kan worden gekeken.

Foto's scannen

Van de Werkgroep Historie zijn er altijd vrijwilligers aanwezig; aan hen kunnen bezoekers hun vragen stellen over van alles wat met de geschiedenis van Sassenheim te maken heeft. Ook is het mogelijk om foto's te laten scannen. De Beeldbank van de SOS bevat inmiddels 16.000 afbeeldingen.

Woordenboek

De Werkgroep Genealogie werkt continue aan het verbeteren van het Sassenheims Biografisch Woordenboek, een digitale beeldbank met foto's van oud-Sassenheimers. Tijdens de inloop kunnen er ook weer rouwkaarten en geboortekaartjes worden aangeboden of gesproken worden met vrijwilligers die bezig zijn met het opschonen van het archief.

Ook de expositie 'Openbaar vervoer in de Bollenstreek' is te bezichtigen. Deze expositie kan ook 's middags worden bezocht van 14.00 tot 16.00 uur. De film over de Blauwe Tram wordt op verzoek vertoond. Tot slot staat het bestuur belangstellenden te woord over actuele zaken, zoals de plannen rondom villa Rusthoff, de gemeentelijke visie over Immaterieel erfgoed en de SOS-visie over de toekomst van de Ruïne van Teylingen.

Geen bijdrage Regio Deal voor bollenpolder

Regio n In de zomer van 2018 kwamen ruim veertig bestuurders, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, agrariërs en ambtenaren bij elkaar voor de bollenpolder van de toekomst. De inzet was een Regio Deal met het Rijk om de Hogeveensepolder in Noordwijkerhout te ontwikkelen voor de toekomst. Inmiddels werken veel partijen samen om dit doel te bereiken, maar zonder Regio Deal met het Rijk.

Het rijk stelt eenmalig 950 miljoen euro beschikbaar voor zogenoemde Regio Deals. Een Regio Deal is een partnerschap tussen het Rijk en de regio om regionale opgaven aan te pakken. Afgelopen zomer ontving het Rijk 88 aanvragen. Twaalf voorstellen worden nu verder uitgewerkt in Regio Deals. Daar zit de bollenpolder van de toekomst daar niet bij. De samenwerkende partijen blijven zich echter inzetten voor een toekomstbestendige Hogeveensepolder.

Toekomstbestendig

Inmiddels zitten de initiatiefnemers van de aanvraag voor een Regio Deal, de Economic Board Duin- en Bollenstreek, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), het hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond met elkaar aan tafel om ook zonder de impuls van het Rijk samen te werken aan de Bollenpolder van de Toekomst. Een brede coalitie van publieke en private partijen investeert de komende jaren in ieder geval 22,5 miljoen in het toekomstbestendig maken van het bollenlandschap. Zij maken onder meer werk van herverkavelen, onderzoek naar vermeerdering en bloei, voldoende en kwalitatief goed water, een rijke biodiversiteit en meer recreatieve routes.

Nationaal belang

De Duin- en Bollenstreek kenmerkt zich door de bollenvelden van kwekers die hun bloemen en bollen er veredelen, telen en verhandelen. De regio is van groot belang voor Nederland. Voor toeristen is het een kennismaking met het iconische Hollandse bollenlandschap, op korte afstand van Amsterdam.

De Greenport Duin- en Bollenstreek is een belangrijk economisch cluster. Meer dan 60 procent van de totale wereldhandelstromen in de bollensector verlopen via deze Greenport.

De regio staat voor de opgave om het bollenlandschap toekomstbestendig te maken. Concurrerende claims leggen hun beslag op het schaarse land. Bollentelers willen het land gebruiken voor hun teelt, bewoners en toeristen om te recreëren, maar ook natuur en milieu hebben een belang bij de streek. Het maakt de opgave om het bollenlandschap toekomstbestendig te maken complex.

Smeets bij Boekenborrel

Mart Smeets bezoekt Sassenheim op vrijdag 21 december. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Sportjournalist Mart Smeets is op vrijdag 21 december te gast tijdens de boekenborrel bij boekhandel Wagner. Hij vertelt daar over zijn nieuwste boek 'Afzien'.

Mart Smeets is al een halve eeuw sportjournalist. Of het nu om schaatsen, wielrennen, tennis, voetbal, basketbal, honkbal, football, zwemmen of golf gaat, Smeets schrijft er bevlogen verhalen over, gebaseerd op zijn eigen ervaringen tussen de sporters en zijn ongeëvenaarde parate kennis.

In Afzien neemt hij de lezer mee naar de voor Nederland zo succesvolle Winterspelen in Zuid-Korea; naar de topprestaties van Dumoulin, Kruijswijk, Froome, Geraint Thomas en Yates in Giro, Tour en Vuelta; en naar de verbluffende solo van Anna van der Breggen bij het WK vrouwen. Hij volgt tennisster Kiki Bertens bij haar doorbraak naar de wereldtop maar ziet de herfst voor Federer intreden, hij is ontroerd door de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden en ziet Max Verstappen steeds beter worden en hij legt uit waarom de basketballers LeBron James en Michael Jordan onvergelijkbaar zijn.

Gratis toegang

Mart Smeets (1947) werkte va 1973 tot 2016 voor Studio Sport. Nu werkt hij onder andere voor EenVandaag Radio en voor Ziggo Sport en schrijft hij, naast boeken, diverse columns.

Smeets geeft geen lezing, maar gaat met bezoekers in gesprek. De borrel begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden via bkhwagner@planet.nl.

Nieuwe voorzitter

Frans Biemond (l) overhandigt de voorzittershamer aan Philip van der Post. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Philip van der Post is de nieuwe voorzitter van de Warmondse IJsclub. Na afloop van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, op vrijdag 30 november, kreeg hij de voorzittershamer overhandigd van Frans Biemond.

Van der Post was al vice-voorzitter en daarnaast een van de organisatoren van de jaarlijkse Poldercross. Sylvia Kok neemt in het bestuur de portefeuille 'Skeelerbaan' op zich. Medio januari 2019 is de zitting van de Raad van State over het bezwaar van een groep uit de Merenwijk tegen de gemeente Teylingen over de omgevingsvergunning. De uitspraak zal zes weken later bekend zijn.

Het voorstel van een van de leden voor de aanleg van een kleiner skeelerplein werd slechts door drie leden gesteund. De meerderheid wil dat het bestuur de bestaande plannen doorzet.

'Lagere OZB voor verenigingen'

Teylingen n Sportclubs, scouting- en speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI's zouden volgens het raadslid Peter Scholten (CDA) niet langer het hoge OZB-tarief voor bedrijven in rekening worden gebracht, maar het lage OZB-tarief voor woningen.

Sinds de Tweede Kamer vorige maand het amendement Omtzigt heeft aangenomen kan de gemeente hiervoor kiezen. Voor Scholten is het onrechtvaardig dat een vrijwilligersorganisatie een OZB-tarief betaalt hoger dan een gewoon huishouden. Deze organisaties zijn in zijn ogen van belang voor de sociale cohesie in de gemeente en wil deze onder het lage OZB-tarief brengen. Hij heeft hierover een vraag bij B&W neergelegd. (NK)

Laatste keer Boerhaave

Voorhout n De tentoonstelling '350 jaar Herman Boerhaave' is op woensdag 12 december voor de laatste keer te zien in het kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout (Bonekruidstraat 13).

De tentoonstelling over de beroemdste Voorhouter aller tijden is tijdens de inloopmiddag, tussen 14.00 en 16.00 uur, te bezoeken. De medicus, botanicus, scheikundige en anatoom Herman Boerhaave is op Oudejaarsdag 1658 in de pastorie van de Hervormde Gemeente in Voorhout geboren. Op Nieuwjaarsdag 1659 is hij gedoopt in de Kleine Kerk, door zijn vader, de predikant Jacobus Boerhaave. In de Oosthoutzaal is een schat aan informatie over Boerhaave uitgestald. Bankbiljetten en postzegels met zijn portret tonen aan dat Herman voor heel Nederland van belang is geweest. Boerhaaves motto was 'Simplex sigillum veri' - 'Eenvoud is het kenmerk van het ware'.

In de eerste maand van volgend jaar wordt een nieuwe tentoonstelling ingericht. Dan is ook de eerstvolgende inloop.

Bingo en film

Sassenheim n KBO Sassenheim organiseert op maandag 10 december een filmmiddag. 'Cocoon', over vier ruimtewezens keren terug naar de aarde, begint om 14.30 uur. De kerstbingo is op donderdag 13 december. Om 14.30 uur start de eerste van de in totaal drie rondes. Beide activiteiten zijn in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Van Ek op regionale CDA-lijst

Regio n Leden van CDA Zuid-Holland hebben op donderdag 29 november, tijdens bijeenkomst in Oegstgeest, het startschot gegeven voor de campagnes voor de Staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019. In het bijzijn van CDA-leider Sybrand Buma en staatssecretaris Raymond Knops zijn de kandidatenlijsten. Op de veertiende plaats voor de Staten-verkiezing staat Hans van Ek uit Warmond.

Nieuwe expositie in De Pomp

Warmond n Het werk van zes kunstenaars is vanaf donderdag 6 december te zien in Galerie de Pomp (Dorpsstraat 38).

De exposanten zijn Herma Ardesch (acryl hout - doek),
Christina Lobeau (gemengde techniek), Pim Rusch (topografie zwart-wit), Mieke Bijkerk-Hanse (engelen glas), Annelien van Kempen (engelen zeeglas) en Pieter de Vogel (kandelaars en kerstboomversiering van keramiek).

Galerie de Pomp (Dorpsstraat 38) is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De officiële opening is op zondag 16 december van 15.00 tot 16.00 uur.

De galerie is ook open tijdens de kerstmarkt op zondag 16 december tussen 11.00 en 16.00 uur en ook op Tweede Kerstdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Het werk is tot en met 9 januari 2019 te zien.

End of the year TOP 2000 Rock Hits in 't Onderdak

Van Beukenstein speelt classic rock zoals het bedoeld is. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Van Beukenstein Classic Rock staat op vrijdag 21 december om 20.15 uur in theater 't Onderdak met een Ultimate Classic Rock Tribute.

In 'End of the year TOP 2000 Rock Hits' speelt Van Beukenstein alle grote hits. Een klein eerbetoon ook aan de vorig jaar plotseling overleden leadzanger Cees Bergman.

Liefde voor muziek

Van Beukenstein bestaat uit vijf muzikanten die hun sporen hebben verdiend in de meest uiteenlopende muziekstijlen, maar uiteindelijk zijn teruggekeerd naar de plek waar ze het liefst zijn. De liefde voor muziek is wat ze bindt. Dat willen ze je laten horen en zien met als enig doel het publiek terug te brengen naar de decennia toen Rock nog met een hoofdletter werd geschreven.

Statafels

De zaal is deze avond ingericht met zowel zitplaatsen als statafels. Dus er is bij deze voorstelling geen gegarandeerde zitplaats. Tijdens de voorstelling is de bar in de foyer geopend.

Kaartverkoop

Kaarten kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, Primera Sassenheim of aan de zaal op de dag van de voorstelling, 45 minuten voor aanvang. Voor meer informatie, neem contact op via 0252-225874 (maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 10.30 uur bereikbaar).

Kamerkoor Oegstgeest zingt in Protestantse kerk

Warmond n Het Kamerkoor Oegstgeest geeft op zondag 16 december een kerstconcert in de Protestantse Kerk (Herenweg 82) in Warmond.

Het Kamerkoor staat onder leiding van Sarah Elias en zingt onder andere de Fantasia on Christmas Carols van Vaughan Williams en de Messe Brève van Gounod. Ook solisten Sarah Elias (sopraan), Moritz Kellner (bariton) en Niek van der Meij (orgel) treden op. Het Backer-ensemble zorgt voor de instrumentale begeleiding en een intermezzo. Het concert wordt afgesloten met een samenzang van kerstliederen.

De entree bedraagt 10 euro, kinderen vanaf 12 jaar betalen 5 euro. Bezoekers jonger dan 12 jaar krijgen gratis entree. Toegangskaarten zijn te koop vanaf een half uur voor aanvang van het concert bij de kerk of bij de koorleden.

Dubbel optreden Warmonds Joppekoor

Warmond n In de komende decembermaand verzorgt het Warmondse Joppekoor twee kerstoptredens in Teylingen. De entree is beide keren gratis.

Op woensdagmiddag 12 december om 14.30 uur treedt het koor op in de Julianakerk (Julianalaan 6) in Sassenheim. Daarbij worden voor de pauze liedjes uit het normale shanty-repertoire ten gehore gebracht, terwijl het programma na de pauze speciale kerstliederen omvat.

Op zaterdagavond 15 december begeleidt het Joppekoor de jaarlijkse Kerstsamenzang in de Sint Matthiaskerk in Warmond. Deze viering begint om 19.00 uur.

Het Warmonds Joppekoor staat weliswaar bekend als een zeemansliederenkoor, maar zij verzorgen ieder jaar weer hun kerstoptredens waarbij naast een aantal bekende kerstliederen ook minder bekende vertolkt zullen worden, waarvan 'Oh Holy Night' een mooi voorbeeld is.

Jaarlijkse kerstconcert harmonie St. Cecilia

Het kerstconcert in de Bartholomeuskerk is jaarlijks een sfeervol samenzijn. | Foto: pr. Foto: pr.

VOORHOUT n Het jaarlijkse kerstconcert van muziekvereniging St. Cecilia is op zaterdag 22 december om 20.00 uur in de Bartholomeuskerk (Herenstraat 47). Het orkest wordt afgewisseld door solistes Lynn van Werkhoven en Anne van Kesteren.

Op het programma van het orkest en dirigent Paul Martens staan onder andere verschillende medleys van kerstmuziek. Het genre loopt uiteen van klassieke muziek tot swingende kerstsongs. De bezoekers kunnen ook meezingen met bekende kerstliedjes. De presentatie is in handen van Jan-Piet Does.

Bezoeken de Kerstman en -vrouw ook dit jaar weer Kerstival? | Foto: pr. Foto: pr.

Het programma van het kerstconcert duurt tot ongeveer 21.45 uur. De toegang tot het concert is gratis, de deuren gaan om 19.30 uur open. Reserveren is niet mogelijk, vol is vol.

Levende kerststal bij Kerstival Sassembourg

SASSENHEIM n In woonservicecentrum Sassembourg (Jan van Brabantweg 1) is op vrijdag 8 december van 11.00 tot 16.00 uur het jaarlijks terugkerend Kerstival. Afsluitend ontsteekt wethouder Rob ten Boden de lichtjes in de kerstboom op het plein.

Bij het Kerstival is van alles te doen voor jong en oud, zoals kerst knutselen, met de Kerstman op de foto en kraampjes met lekkers. De toegang is gratis.

Nieuw dit jaar is de levende kerststal op het plein. Daarnaast kunnen gezondheidsvragen gesteld worden aan bijvoorbeeld de tandarts van Tandheelkunde Centrum Sassembourg of Oorwerk.

Lichtjesfee

Aan het einde van Kerstival worden de lichtjes van de grote kerstboom om 16.00 uur ontstoken. De wethouder doet dit samen met de lichtjesfee en de kinderen van Trias. De boom is voorzien van led-verlichting.

Kerstvoorstelling voor kinderen

WARMOND n Vrolijk Theater komt op zaterdag 15 december om 15.00 uur kerst vieren in Het Trefpunt (Herenweg 80) met een christelijke kindervoorstelling.

De buikspreekpoppen Paula en Bongo vertellen het eeuwenoude kerstverhaal; de geboorte van Jezus. onderweg gebeurt er van alles en gaat er ook weleens iets mis. Een voorstelling vol goocheltrucs, spanning en humor. De voorstelling is voor kinderen vanaf vier jaar en de toegang is gratis.

Kerstmarkt bij Bartholomeus

VOORHOUT n De jaarlijkse kerstmarkt in Voorhout is dit jaar op zondag 16 december van 11.00 uur tot 16.30 uur op het plein voor de Bartholomeuskerk (Herenstraat 47).

Op de markt staan zo'n 30 verschillende kramen met diverse (handgemaakte) kerstartikelen, oud-Hollandse ambachten en winterse hapjes en drankjes. Ook zijn er leuke activiteiten voor kinderen, zoals voorstellingen, een boekenmarkt en muzikale optredens.

De kerstmarkt wordt dit jaar voor de twaalfde keer gehouden. De organisatie is in handen van de St. Bartholomeus parochie in nauwe samenwerking met de Oranjevereniging Voorhout en diverse sponsoren.

Film: Nocturnal Animals

Sassenheim n Het is bijna twintig jaar geleden dat Susan Morrow haar eerste man verliet. Op een dag ontvangt ze een manuscript van haar ex-man. Het verhaal doet bij Susan herinneringen naar boven komen over haar eerste huwelijk en confronteert haar met een ongemakkelijke waarheid over zichzelf. De film 'Nocturnal Animals' is op donderdag 20 december om 20.15 uur te zien in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De toegang bedraagt 5 euro.

Rondsnuffelen op kerstmarkt

SASSENHEIM n In de Bernardus (Hoofdstraat 82) is op donderdag 13 december van 10.30 tot 16.00 uur een Knusse Kerstmarkt. Er zijn verschillende kraampjes voor kerstcadeautjes, boeken, bloemen en nog veel meer. Ook staat er een poffertjeskraam in het Binnenhof. De toegang is gratis.

Drie keer goud bij marathon

Lucas de Waaij in de aanval voor de Sassenheims ploeg. | Foto: pr.

Warmond n Patricia Koot, Yves Vergeer en Loesanne van der Geest zijn in hun klassen op zaterdag 1 december kampioen geworden tijdens de Zuid-Hollandse Kampioenschappen in Den Haag.

De wedstrijd begon met het Gewestelijk Kampioenschap Marathon voor de junioren. Na 15 ronden reed Patricia Koot (WIJC) als eerste over de finishlijn, gevolgd door Chloé Hoogendoorn uit Woubrugge en Veerle van Koppen uit Poeldijk (3e).

Rianne Heemskerk (brons) en Loesanne van der Geest (goud) zorgen voor twee medailles voor WIJC. | Foto: pr. Foto: pr.

Tom Leltz (WIJC) werd bij de heren junioren tweede, de winst moest hij laten aan Roy Hoogendoorn uit Boskoop. Derde werd Max Bergsma (jun.C) uit Oudenhoorn.

Ronde voorsprong Van der Geest

Loesanne van der Geest (WIJC en marathonploeg Nedflex) was de snelste bij de dames, gevolgd door Demi Vollering uit Berkel en Rodenrijs en op plaats drie Rianne Heemskerk (WIJC). Deze marathon over 30 ronden werd afgelegd met een gemiddelde snelheid van 37,4 km/u. Van der Geest finishte met een ronde voorsprong.

Vergeer de sterkste

Bij de heren won Yves Vergeer (WIJC en marathonploeg Okay Fashion&Jeans) van zijn medevluchters Roel Boek en nummer drie Jan-Willem Broos. Kees Heemskerk (WIJC en marathonploeg Groenehartsport.nl) werd vijfde. Deze wedstrijd ging over 60 ronden.

NK Afstanden voor junioren

Tijdens de selectiewedstrijden op zondag 2 december hebben Remco Langemaire en Socha Zuiderduin zich geplaatst voor deelname aan het NK afstanden voor Junioren op de 3 kilometer. Yves Vergeer zal tijdens dat NK ook op de 3 kilometer aan de start verschijnen, hij was al eerder geplaatst. Het NK Afstanden wordt op 15 en 16 december in Enschede verreden.

Dubbele winst voor Dames VCS

Sassenheim n Na punten te hebben gemorst in de uitwedstrijden tegen Gemini-Kangeroes en Kratos, zet VCS dames 1 de zegereeks gelukkig weer voort.

Vorige week werden er in verband met de bekercompetitie wederom twee wedstrijden gespeeld. Beide wedstrijden wordt gebruik gemaakt van invalster Chanique Haegens uit dames 2 op de libero-positie.

Op maandagavond 26 november ontving VCS Delta dames 2 in de bekercompetitie, en speelt een zo goed als perfecte wedstrijd. De speelsters zijn stuk voor stuk alert, er worden meerdere sterke serviceseries afgeleverd, bijna alle ballen worden van de grond afgehouden en er wordt gevarieerd gevolleybald. Zeer terecht was de 3-0 winst.

Ook donderdag 29 november tegen Aspasia domineert VCS deze reguliere competitiewedstrijd. Passer-loper Denise van Goeverden speelt dan weer haar eerste rally's mee, na er een tijdje uit te zijn geweest in verband met zwangerschap. De setstanden (25-23, 25-19, 25-18 en 25-12) geven wel weer dat VCS volledig de controle had. Deze week hebben de dames gelegenheid om hun koppositie verder te verstevigen in de uitwedstrijd tegen de nummer 3, Timios (Boskoop).

The Bassets hard onderuit tegen DSR-c

Sassenheim n Na een interlandperiode gingen de rugbyers van The Bassets weer het veld op. Tegen DSR-c begon de ploeg van Phil Leck goed, maar kwam daarna de achterstand niet meer te boven.

Na een periode van drie weken moest The Bassets het opnemen tegen de jarige studenten van DSR-c in Delft. Met deze oudste rugbyclub van Nederland, die dit jaar honderd jaar bestaat, heeft The Bassets een goede vriendschappelijke band, maar tijdens wedstrijden is daar niets van te zien of te merken.

The Bassets begon furieus aan de wedstrijd en denderde in rap tempo door de vijandelijke linies heen. De eerste punten stonden op het bord, 0-5. De supporters die de kou en nattigheid hadden getrotseerd kregen het er spontaan warm van. DSR-c liet zich niet van hun stuk brengen en trok de trukendoos open en namen de gehele regie van de wedstrijd in handen. De jonge ploeg van Bassets-trainer Leck werd op alle fronten afgetroefd. De effectiviteit van de studenten was zo scherp dat op de einduitslag van 47-11 niets op af te dingen was. Dit verlies kwam als een mokerslag aan, net voor de wedstrijd tegen titelkandidaat Diok.

Ter Leede JO10 prolongeert titel in de Hoofdklasse

Job, Thymen, Sam, coach Steven, Mats, Floris, keeper Tijs en Chrisayro Mendoza zijn kampioen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Ter Leede is zaterdag ten tweede malen kampioen geworden van de Hoofdklasse JO10 door een 7-1 overwinning op UVS.

Vorig jaar promoveerde de ploeg van trainer Steven van Hartevelt nog naar deze koningsklasse van jeugd onder 10. Prompt schreven ze de voorjaarscompetitie op hun naam. In de najaarscompetitie dit jaar speelt niet alleen Voorschoten'97, maar ook enkele grootmachten uit de Bollenstreek op dit hoge niveau. Alleen op de Middelmoors op bezoek bij Rijnsburgse Boys verspilde Ter Leede punten. De andere ontmoetingen werden allemaal gewonnen. Na 114 doelpunten kon het team zich opmaken voor de kampioenswedstrijd.

Kampioenswedstrijd

In het eerste kwart van de kampioenswedstrijd was de spanning om te snijden. Degradatiekandidaat UVS wilde duidelijk niet meewerken aan het Sassemse feestje. Na tien minuten opende spits Job de score en kwam de voetbalmachine van Ter Leede pas goed op stoom. UVS werd op sommige momenten overklast en moest zeven doelpunten incasseren. Ter Leede kroonde zich net als vorig seizoen tot kampioen van de hoofdklasse.

Na het laatste fluitsignaal was coach Steven zichtbaar geëmotioneerd. In de winterstop zal hij namelijk afreizen naar down under. Hij vervolgt zijn trainers avontuur bij de Socceroos van Gold Coast Knights in Queensland Australië.

Autocoureur Langeveld over ambities waarmaken bij Sportcafé Teylingen

Sassenheim n 'Hoe kun je je ambities waarmaken?' Op die vraag geeft autocoureur Niels Langeveld antwoord tijdens het eerstvolgende Sportcafé, op dinsdag 11 december om 17.15 uur bij voetbalvereniging Ter Leede.

In het tweede Sportcafé van dit seizoen staan ambities centraal. Een onderwerp voor zowel sporters als ondernemers. Niet voor niets organiseren de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) en Sportpromotie Teylingen eenmalig samen de bijeenkomst. Het Sportcafé is tegelijkertijd ook de eindejaarbijeenkomst van de TOV.

Doelen bereiken

Welke ambities heb je eigenlijk? En hoe ga je als vereniging of ondernemer ervoor zorgen dat je je doelen bereikt? Niels Langeveld weet daar alles van. In zijn tweede seizoen in de TCR Germany eindigde de Sassenheimer als derde. Een mooie podiumplek, maar Langeveld wil meer. Kampioen worden is zijn doel, net zoals hij dat voorgaande jaren in andere race-klassen al werd. Langeveld, ook Teylinger Sportheld, vertelt in het Sportcafé over zijn ambities en hoe hij iedere keer weer de stap omhoog weet te zetten. Ook tegenslagen horen daarbij.
Voorafgaand belicht bestuurslid en gastheer Kees Luijk de ontwikkelingen binnen Ter Leede. Wethouder Bas Brekelmans vertelt over enkele lopende zaken op gemeentelijk sportgebied.

Inloop en start

De inloop is vanaf 17.00 uur in het clubgebouw van Ter Leede, Roodemolenweg 10 in Sassenheim. Het programma start rond 17.15 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 18.30 uur. Sportpromotie Teylingen verzoekt gasten en geïnteresseerden op tijd aanwezig te zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie op www.sportcafeteylingen.nl.

Warmunda verliest

Warmond n Het lek is nog niet boven bij Warmunda. De Warmonders verloren met 3-0 van koploper DIOS. Eind november werd trainer Ayhan Gargili nog op non-actief gezet. De chemie met de club zou ontbreken. Tegen de koploper lukte het Warmunda niet om te stunten. Door het verlies staan de Warmonders op de gedeelde laatste plaats in de derde klasse.

Ter Leede won met 4-2 van DFS Opheusden. Voor rust leek de buit al binnen (3-0), maar na een rode kaart kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd. Jim Gilissen zorgde voor de bevrijdende 4-2.

Foreholte verliest door eigen doelpunt

Voorhout n Foreholte verloor uiteindelijk van de koploper in de 2e klasse C. Vooraf was een dergelijk resultaat wellicht wel ingecalculeerd, maar na vijfennegentig minuten haalde heel TAC'90 opgelucht adem en verdween de ploeg van Frank Bloemheuvel 'wat zurig' naar de kleedkamer.

De best voetballende ploeg van de 2e klasse C opende de wedstrijd door de aanval te zoeken. Foreholte had zich terdege voorbereid en speelde vanuit de organisatie behoedzaam, met inzet en dicht bij elkaar. De roodwitte formatie wachtte af wat TAC'90 zou proberen te bewerkstelligen. Het was dan ook een enorme domper toen reeds na zes minuten TAC'90 de score openbrak. Aan de rechterkant verspeelde Olle Roffelsen de bal, die vervolgens door verdediger Andrew Stokkel voor het doel werd gebracht. Onder druk speelde Tjeerd van der Zwaan de voorzet achter Foreholte-keeper Matthijs Guijt (0-1).

De Voorhouters herpakten zich en gaven verder in de eerste helft nauwelijks meer iets weg. Tweede domper was dat aanvoerder Sten Admiraal zonder druk een liesblessure opliep en het veld moest verlaten voor Marouane El Idrissi. Zonder verdere wissels begonnen de ploegen aan de tweede helft, waarbij Foreholte met de wind mee naar de kantine zou spelen. De Voorhouters namen het initiatief, brachten het fysieke aspect in de wedstrijd en TAC'90 ging daar in mee. Op zich was dat een onverstandige keuze, want daarmee verdween het gevaar uit de aanval van de ploeg uit Den Haag. Foreholte reeg de kansen op de gelijkmaker niet aaneen, maar naarmate het einde naderde hing de 1-1 wel steeds meer in de lucht. De Voorhouters drongen steeds meer naar voren en hoopten tegelijkertijd dat de beslissende treffer niet aan de andere kant zou vallen. Dat gebeurde niet, hoewel Randall Labordus de bal met een boogje op de bovenkant van de lat liet vallen en even later liet ook Mohammed Achalhi keeper Guijt kansloos, maar zijn lob daalde over de kruising.

Kansen

Foreholte moest inmiddels alle zeilen bijgezetten op weg naar het doel van Giovanni Spaan. De eerste corner na rust ging rechtstreeks tegen de lat, Toni Arroyo kopte duikend de bal ruim naast het doel en de ingebrachte Sam Lemmers zag zijn voorzet aan Arroyo en Christian Guijt voorbijgaan. Diezelfde Guijt kreeg nog de beste kans toen zijn inzet eindigde op de vuisten van Spaan.

In de absolute slotfase stuitte rechtsachter Stokkel nog één keer op keeper Matthijs Guijt. Diezelfde Guijt trok in de dying seconds mee naar voren, maar hoe de Voorhouters ook probeerden, de mannen van winnende coach Mario Koswal bleven overeind en gingen met de drie punten van het veld. 'Zuur', zo karakteriseerde trainer Bloemheulvel de nederlaag voor zijn jongens en inderdaad, gezien de energie en passie die er in deze wedstrijd gesmeten was een te billijken kwalificatie. Aan de andere kant, er was ook niet zomaar een ploegje naar de Elsgeest gekomen.

Teylingen wint wederom in blessuretijd

Sam Witkamp zorgt voor de eerste twee doelpunten. | Foto: pr./Peer Compeer Foto: pr./Peer Compeer

Sassenheim n 'De allerlekkerste overwinning tot nu toe!', sprak trainer Marc van Wonderen euforisch na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen ESTO (4-3). In een knotsgek duel, waarin er aanvankelijk niks aan de hand was voor de Sassenheimers, keerde Teylingen een achterstand in blessuretijd om in een driepunter.

In de beginfase had Teylingen de controle en kwam het via tweemaal Sam Witkamp identiek op voorsprong. Er werd in een vroegtijdig stadium druk gezet, de bal werd veroverd en Witkamp kon twee keer hard uithalen en doeltreffen. De definitieve nekslag leek te volgen, maar die bleef wonderwel uit. Nog voor rust kwam ESTO terug in de wedstrijd dankzij Jesper den Besten en even later een penalty van Wouter-Jan Bos. Verdedigend laat Teylingen de laatste weken teveel steken vallen, wat ervoor zorgt dat het vaak drie of vier goals moet maken om een wedstrijd winnend af te sluiten.

Nederlaag lijkt in de maak

Na de rust werd het veldspel er niet beter op en tot overmaat van ramp scoorde Bos z'n tweede van de middag. Zijn indraaiende corner vloog in één keer achter de verbouwereerde doelman Tarek Kharboutli. In de fase hierna probeerde Teylingen het met goede wil, zonder enorm grote kansen te creëren. Een nederlaag tegen de laagvlieger leek in de maak, totdat Jaap Zwetsloot mocht aanleggen vanaf elf meter. De topscorer faalde niet en heel Teylingen ging er nog eens goed voor zitten. In de derde minuut van de extra tijd was het invaller Wesley Ritzen die, met een beetje geluk, raak schoot en zo de gevierde man was.

Aansluiting

Een moeizame, maar daardoor wel een lekkere en belangrijke overwinning. Hierdoor houdt Teylingen aansluiting met de top vier. In de laatste twee weken tot de winterstop krijgt het Stompwijk op bezoek, om vervolgens te eindigen bij ROAC. Vier of zes punten zou een goed tussenrapport opleveren voor de Sassenheimers.

'Schrikken van persoonlijke fouten'

Trainer van Wonderen was blij en kritisch tegelijk: "De persoonlijke fouten moeten er echt uit. Als je ziet wat er allemaal aan dat penalty moment vooraf gaat, dan schrik je je dood. Dat is vijfde klas niveau. Ik ben daarentegen wel tevreden over de veerkracht en het geloof houden in een resultaat. Dat wordt dan toch beloond en dat is niet voor het eerst dit seizoen".

21. 1-0, Sam Witkamp, 22. 2-0, Sam Witkamp, 32. 2-1, Jesper den Besten, 39. 2-2, Wouter-Jan Bos (pen.), 71. 2-3, Wouter-Jan Bos, 90+1. 3-3, Jaap Zwetsloot (pen.), 90+3. 4-3, Wesley Ritzen

Opstelling: Kharboutli, Dofferhoff, Dolieslager, van den Nouland, Heemskerk; Rodenburg (75. Prange), van der Vlugt, van Wijk; Witkamp (75. Ritzen), Zwetsloot en de Ridder.

TOP wint eenvoudig van promovendus Deetos

Sanne Jousma was op schot en scoorde vier keer. | Foto: pr./René van Dam Foto: René van Dam

Sassenheim n In de uitwedstrijd tegen het gepromoveerde DeetosSnel uit Dordrecht had TOP weinig moeite om te winnen.

Tegenstander DeetosSnel had het vorige week LDODK heel verrassend moeilijk gemaakt en nipt verloren net 24-23. TOP was dus gewaarschuwd voor het gepromoveerde DeetosSnel dat met alle inzet en middelen de wedstrijden ingaat. Ook deze wedstrijd werden vooral de fysieke duels niet geschuwd en de uitstekend leidende scheidsrechter moest de spelers af en toe toespreken. Het was TOP dat hier het minste moeite mee had en rustig bleef spelen en de kansen zoeken.

Alle spelers scoren

DeetosSnel kwam nog wel op een 1-0 voorsprong, maar daarna nam TOP het initiatief in de wedstrijd. Vanaf 2-2 werd de voorsprong langzaam uitgebreid door veel TOP damesgoals. Halverwege de eerste helft schommelde de voorsprong steeds tussen de vijf en zes doelpunten. Aanvoerder Mick Snel was weer prima op schot en met nog twee seconden op de schotklok schoot hij TOP naar een 13-19 ruststand. Toen stonden alle spelers al op het scoreformulier.

Dames maken verschil

TOP speelde gemakkelijker en maakte minder fouten. Het grote verschil zat hem echter, net als vorige week tegen DVO, in het scorend vermogen bij de dames. Bij DeetosSnel kwam de topaanvalster tot geen enkele goal door uitstekend verdedigend werk van Celeste Split en daarnaast vielen er maar drie damesgoals te noteren. Daar stonden maar liefst veertien damesgoals van TOP tegenover, waarbij het percentage van 67 procent voor vier doelpunten van Sanne Jousma extra opviel.

Slordig

Het sierde DeetosSnel dat zij geen moment de wedstrijd lieten gaan, ieder duel werd aangegaan en er werden mooie en lange aanvallen gespeeld. De afronding en regelmatig de passing waren het grootste manco. Het benutten van de strafworpen die TOP soms te gemakkelijk tegen kreeg, deed DeetosSnel wel foutloos. TOP kon het zich veroorloven in fases slordig te spelen en een periode niet te scoren. Bij 17-20 leek het even of DeetosSnel zou aanhaken, maar de tweede goal van Paul Anholts maakte daaraan een einde. Jet Hendriks kreeg vervolgens teveel ruimte en kon heerlijk op twee benen in twee achtereenvolgende aanvallen raak schieten.

Groot gat

Er waren toen nog twaalf minuten te spelen. De time-out voor TOP volgde op een doelpuntloze periode bij 18-23. Nick Pikaar was gelijk hierna trefzeker. Met de vierde goal van Barbara Brouwer, een prachtige goal van Mick Snel (zijn zevende) op aangeven van Frank Mostard en eveneens de vierde treffer van Sanne Jousma was de voorsprong met acht doelpunten (20-28) het grootst. De wedstrijd was hiermee definitief gespeeld, maar DeetosSnel benutte de laatste minuten van de wedstrijd nog uitstekend door vier keer te scoren. Zo kwam de eindstand van 24-28 op het scorebord. Een gemakkelijke overwinning voor TOP, dat mee blijft doen in de top van de Korfbal League.

Makkelijke winst Ter Leede

Sassenheim n De krachtsverschillen in de landelijke Topklasse bij het Vrouwenvoetbal zijn dit jaar groot. Door het wegvallen van en aantal beloften teams van BVO's heeft er een versterkte promotie plaatsgevonden, waardoor meerdere teams duidelijk moeten wennen aan het hogere niveau.

Ter Leede Vrouwen speelde zaterdag 1 december tegen een van de gepromoveerde teams, Stedoco uit Hoornaar. Al direct na het beginsignaal van de prima leidende scheidsrechter, werd duidelijk dat er sprake zou zijn van een eenzijdige wedstrijd. Stedoco trok zich terug en Ter Leede kon naar hartenlust combineren tot de rand van het strafschopgebied van de tegenstander. De eerste kansen konden nog door een prima doelverdedigster worden gepareerd, maar Kitty Susan kan voor de pauze twee bressen schieten in de muur van Stedoco (2-0).

Ruime zege

Na de rust was de tactiek van Ter Leede iets gewijzigd. De Sassenheimse ploeg liet Stedoco meer uit de verdediging kome, waardoor er meer ruimte ontstond achter de laatste lijn van de gasten. Zonder dat zij hierdoor echt gevaarlijk werden, kon Ter Leede haar combinatie spel beter uitvoeren en via de snelle vleugelspeelsters werd het doel van Stedoco onophoudelijk bestookt. Via Kimberley Vermeij, Romy van Beelen en Kitty Susan (twee doelpunten) liep Ter Leede uit naar een 6-0 eindstand. Rechtsbuiten Kim Zethof was met vier afgemeten assists ook belangrijk voor Ter Leede.

Succesvolle clubactie Columbiaan

Dankzij de lotenverkopers (onder) en de ondernemers die superloten kochten, heeft de Columbiaan extra te besteden tijdens het jubileum. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n In de aanloop naar het jubileumjaar van zwemvereniging De Columbiaan hebben de zwemmers Grote Clubactie-loten verkocht. En met succes, in totaal werden er ruim 1.100 loten verkocht.

De Columbiaan gaat komend jaar een zeer feestelijk jaar tegemoet; zij bestaan 50 jaar en dat gaat goed gevierd worden. Daarvoor is geld nodig. De topverkopers van de loten, Dax , Caroline, Milou, Britt en Emma, verkochten samen maar liefst 362 loten en verdienden daarmee mooie prijzen. Er werden ook superloten verkocht aan onder andere Van Schooten Bouwmaterialen en Schildersbedrijf van Kesteren en GBI van Dijk. En nu maar hopen dat er prijzen vallen op deze loten.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 9 december bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week was lastiger in te vullen. Het bracht enkele trouwe puzzelaars ertoe om de compleet ingevulde puzzel in te sturen. De winnaar is: T. Wieleman - Lamme uit Sassenheim.

5 t/m 12 december

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: woord- en communieviering, voorganger: WoCo groep

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen viering

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. C. Affourtit

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Eucharistieviering m.m.v. het Middenkoor, voorganger: Th. Blokland.

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: B. Wehlin

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. J. Smit (Oegstgeest)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Jan Wolsheimer

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra