De Teylinger

26 februari 2020

De Teylinger 26 februari 2020


Geschilderde stoeptegels als herinnering aan onze vrijheid

De oorlogs- en vrijheidstegels worden in april in de Herenstraat geplaatst. | Foto's: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Oranjevereniging Voorhout (OVV) en de Historische Kring Voorhout (HKV) werken aan meerdere projecten in verband met de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid op 4 en 5 mei. Een daarvan is het plaatsen van speciale stoeptegels in de Herenstraat. Op die manier komen zoveel mogelijk mensen in contact met de boodschappen die de tegels uitdragen.

De stoeptegels zijn onderdeel van een van de projecten waarin lokale en regionale kunstenaars aan de slag gaan met de groepen zeven en acht van de basisscholen in Voorhout.


Met de leerlingen van groep acht worden verhalen en gedichten geschreven die betrekking hebben op de verschrikkingen van de oorlogsperiode en de vrijheid die we sinds 1945 mogen genieten.


Een verhaal vertellen

De jongeren van groep zeven maken kunstwerken onder leiding van kunstschilders. Met kunst kan een verhaal worden verteld en een boodschap overgebracht. Met dit project wordt de jeugd gevraagd om na te denken over de oorlog en de onvrijheid die dat met zich meebracht. Maar ook over de mogelijkheden en kansen van het leven in vrijheid. Met behulp van internet kan nu kennis genomen worden van alles wat van interesse is en contacten gelegd worden met wie je maar wilt. Klasgenoten die recent uit een oorlogsgebied gevlucht zijn maken dat bewustzijn nog indringender.


Antoniusschool

Op de Antoniusschool is onder leiding van Sonja van Egmond gekozen voor het beschilderen van stoeptegels. Na een korte inleiding is de jongeren gevraagd om een sleutelwoord te kiezen met betrekking tot oorlog of vrede. Om deze woorden te vertalen naar beeld is door de kinderen nagedacht over bijpassende symbolen. Daarna is er eerst een schets gemaakt. Tijdens een volgend lesuur zijn de schetsen omgezet in schilderingen op tegels. De beperkingen van de vierkante tegel vragen soms om een uitsnede van een beeld, waardoor de boodschap ook krachtiger kan worden.


Medio april

De beschilderde stoeptegels zullen medio april in de Herenstraat geplaatst worden. Daarmee zal een herinnering aan de oorlogsjaren en de wens dat zich die nooit meer zullen herhalen, zichtbaar zijn voor elke voorbijganger.

Vragen over zwerfafval
rond station

Stormachtig carnaval
in beeld

uitgeweid n Achter het behang

wethouder Arno van Kempen, POH jeugd Voorhout Judith Wiltenburg, Frans Zonneveld, POH Jeugd Warmond Nicoline Sieval en Carola van Maris. Foto: pr.

Nieuwe
aanpak voor hulp jongeren

Sneller naar de juiste                         hulp

Teylingen wijst provincie op plicht van opvang

Teylingen n B&W heeft een brief naar de provincie gestuurd om te wijzen op de wettelijke zorgplicht van Zuid-Holland voor gewonde wilde dieren.

Door Nico Kuyt

De gemeente heeft eenmalig 4.000 euro beschikbaar gesteld voor de Dierenambulance en Vogelasiel. Hiertoe had de gemeenteraad vorig jaar om gevraagd. Beide instellingen kampen met enige tekorten. De gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van opvang voor verdwaalde huisdieren, in ieder geval waar een eigenaar valt te vermoeden, en dat is ook geregeld. Maar het duinkonijn, vos en reebokje vallen daar niet onder. De provincie is de hoeder van de wilde dieren, maar de bekostiging is naar verluidt door Zuid-Holland nog niet met de Dierenambulance en Vogelasiel geregeld. B&W heeft nu een brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten om toch op de wettelijke plicht te wijzen en ondersteuning te bieden voor de noodzakelijke zorg aan het wilde dier. De gemeente is niet van plan om de kosten voor de opvang van gewonde of verdwaalde wilde dieren op zich te nemen.

>Ingezonden: 'Steile trappen'

Ingezonden n "“Meer iets voor de Amstel Gold Race of voor een bootcamp” kopte De Teylinger boven het zoveelste stukje over de trappen bij het viaduct van de Warmonderweg.

Deze en andere uitspraken werden gedaan door raadsleden die de put hadden kunnen dempen voordat het kalf verdronken was. Want voor welke gebruiker bieden deze trappen eigenlijk voordeel?

Voor zover ik dat kan zien, is dat alleen voor de wandelaar die komend van Motel Sassenheim naar het station wil en visa versa. En zelfs deze wandelaar is via de de Jagtlustkade en de Wasbeeklaan nauwelijks langer onderweg. En loopt hij in het voorjaar over het Oosteinde en de Wasbeeklaan dan kan hij ook nog genieten van de bollen.


Het is fijn te horen dat raadsleden van alle partijen zo begaan zijn met de veiligheid van deze wandelaar. Maar het was beter geweest als ze hem hadden gevraagd of hij op deze trappen zat te wachten. De besparing hadden ze kunnen inzetten voor de veiligheid van iedereen op de doorgaande route."


Hennie Rutting,

Warmond.

>Business Platform en Business Women gaan samenwerking aan

Teylingen n Business Platform Teylingen (BPT) en Business Women Teylingen (BWT) gaan samen optrekken om zo hun beider missies te kunnen versterken en meer ondernemers te gaan bereiken in Teylingen.

"Alleen kom je ver, samen kom je verder! Dit is de kern van de beoogde ‘vrijage’ tussen het BPT en het BWT," schrijven de partijen in een persbericht. "Samen nog meer ondernemers in Teylingen bereiken en enthousiasmeren mee te doen! Vanuit de gebundelde krachten kunnen we nog meer meters maken op het vlak van duurzaam en succesvol ondernemen. Elkaar stimuleren en ook nog meer van elkaar leren, daar gaat het om! Zo kunnen de beide groepen nog meer floreren! Ondernemers in Teylingen kunnen daar tijdens onder andere netwerkbijeenkomsten, masterclasses en events hun voordeel mee doen"

Voorlopig behouden beide platforms hun zelfstandigheid. De samenwerking zal plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid. In 2020 zal duidelijk worden of BWT onder de vlag van het BPT verder zal gaan.


>Bingo voor Team Bollenstreek

Regio n Team Bollenstreek houdt op zaterdag 14 maart een grote bingo in Tripodia (Hoornesplein 155) in Katwijk. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan Stichting Roparun. Team Bollenstreek doet al vele jaren mee met de Roparun, de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam en sinds enkele jaren ook van Bremen naar Rotterdam. Het team zamelt met de race geldt in voor mensen met kanker. Vorig jaar, bij de vijftiende deelname, werd in totaal 61.243 euro opgehaald. Hollen door de Bollen, het (hard)loopevenement van Team Bollenstreek, is op zondag 5 april. Meer op www.roparun.nl.

Veel zwerfafval rond station komt van buiten het gebied

Uit steekproeven blijkt dat 99 procent van het aangetroffen zwerfafval afkomstig is van buiten het stationsgebied. Foto: MV

Sassenheim n "Het is ieders verantwoordelijkheid om zijn afval netjes in een afvalbak te deponeren of mee te nemen naar de eerstvolgende bak. Blijkbaar is het gedrag lopend of fietsend richting station Sassenheim anders dan gewenst", zo antwoordt B&W op vragen van CDA-raadslid Sybrinne de Vries.

Door Nico Kuyt

De Vries stoorde zich aan het niet tijdig legen door McDonald’s van de afvalbakken en daardoor ontstaan van zwerfafval op, bij en in de omgeving van station Sassenheim. Maar dat kan B&W niet bevestigen. "Uit steekproeven van onze buitendienst is niet gebleken dat de afspraken niet worden nagekomen. Sinds maart 2019 is er contact met diverse partijen (NS & McDonald’s) over meldingen die worden gedaan omtrent 'zwerfafval' en constateringen vanuit het Team Uitvoering. In afstemming met betrokken partijen wordt er alles aan gedaan om zwerfafval te voorkomen. Uit de reguliere steekproeven die worden gedaan door het Team Uitvoering in de afgelopen weken blijkt dat 99 procent van het aangetroffen zwerfafval juist afkomstig is van buiten het stationsgebied. Momenteel is er contact met deze partijen om tot een oplossing te komen voor een schoon stationsgebied. Er zijn onlangs in ieder geval nog extra afvalbakken geplaatst om het aanwezige zwerfafval tegen te kunnen gaan", aldus B&W.


Afspraken

De NS zorgt voor de afvalbakken op het station. McDonald’s voor de afvalbakken rondom het stationsgebied, die zijn specifiek voor deze partij ontwikkeld en geplaatst. Het overig (zwerf)afval wordt na meldingen door het gemeentelijke Team Uitvoering opgehaald. Er is afgesproken dat de McDonald’s één keer per week de afvalbakken leegt en het zwerfafval rondom deze bakken meeneemt. Er is niet gebleken dat McDonald’s de afspraken onvoldoende nakomt.

Geen boete

B&W kan overigens geen sancties opleggen. De gemeente kan verder alleen afspraken maken op het grondgebied van Teylingen. De oprit en berm naar de A44 zijn gedeeltelijk eigendom van het Rijk.


| Foto: MV

Koning Lear voor basisscholen

Voorhout n Alle leerlingen van de groepen zeven acht van de Voorhoutse basisscholen hebben samen op dinsdag 18 februari de voorstelling 'Koning Lear' in het Trefpunt in Warmond bekeken. Verteltheater met als inspiratiebron het beroemde verhaal van Shakespeare. Het verhaal gaat over een koning met drie dochters. De koning was zo oud dat hij de kaarsjes van zijn verjaardagstaart niet meer uit kon blazen. Hij besloot om zijn rijk over de dochters te verdelen. Welke dochter moest welk deel krijgen? En spraken zijn dochters de waarheid? Het verhaal over waarheid en verzoening werd door Joris Lehr met veel humor, spanning en verbeeldingskracht verteld met als attribuut slechts een dik touw. In de klas waren de kinderen al voorbereid op het verhaal en ook na afloop van de voorstelling is er in de groepen nagepraat over deze bijzondere voorstelling. De voorstelling is onderdeel van het programma Kunstmenu. Alle basisscholen in Voorhout maken gebruik van het Kunstmenu programma dat wordt aangeboden door Kunstgebouw uit Rijswijk.

>Sacrament van de zieken

Sassenheim n In de Tuinzaal van de Bernardus (Hoofdstraat 82) is op zaterdag 7 maart om 10.30 uur een eucharistieviering. De viering staat in het licht van onze opgang naar het Paasfeest. Pastors Owel, Wehlin en Van Wijk zijn de voorgangers. Gemengd Koor St. Pancratius verzorgt de muziek.

Tijdens deze viering is er de mogelijkheid om het sacrament van de zieken te ontvangen: een bijzonder teken van troost en bemoediging op de levensweg en in het dagelijkse leven. Graag dit van tevoren even doorgeven aan Marjo van der Zanden via 0252-211568 of stuur een e-mail naar sintpancratius@parochiesintmaarten.nl. Aansluitend aan de viering is er een gezellig samenzijn.

>Collecte voor Jantje Beton

Voorhout n De Stichting Jeugd en Jongerenwerk Voorhout SJJV, verzorgt al vele jaren de Jantje Beton collecte in Voorhout. Tussen 2 en 7 maart komen de vrijwilligers van de Voorhoutse Jeugd knutselclub (JCV) en Vakantie Evenementen Teylingen (VET) aan de deur met de collectebussen. De helft van de opbrengst gaat naar Jantje Beton, de andere helft wordt verdeeld onder deze twee clubs. Zij verzorgen het hele jaar door activiteiten voor kinderen in het dorp.

'Met positieve ondersteuning problemen laagdrempelig aanpakken'

Wethouder Arno van Kempen, POH jeugd Voorhout Judith Wiltenburg, Frans Zonneveld, POH Jeugd Warmond Nicoline Sieval en Carola van Maris. | Foto: pr. Foto: pr.

n Jongeren krijgen sneller de juiste hulp

Teylingen n Een onbekommerde jeugd is helaas niet iedereen gegeven. Veel kinderen en jongeren in Voorhout en Warmond kampen met allerlei problemen. Dan kan het gaan om somberheid, ADHD, een hoge schooldruk of de nasleep van een scheiding. Nu nog worden deze kinderen en jongeren door de huisarts doorverwezen naar de GGZ in de regio, maar dan komen ze vaak op de wachtlijst terecht. Met de nieuwe Praktijk Ondersteuner Huisartsen-Jeugd krijgen de kinderen en jongeren (en hun ouders) voortaan de hulp die ze nodig hebben.

Het aantal kinderen en jongeren, dat extra ondersteuning nodig heeft in Warmond en Voorhout ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Ongeveer tien procent van de kinderen en jongeren hebben voor kortere of langere tijd behoefte aan wat extra ondersteuning. Een deel van deze groep krijgt ondersteuning vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het andere deel wordt verwezen naar de GGZ. Omdat de capaciteit bij de GGZ-instellingen beperkt is, komen nu nog veel kinderen en jongeren op de wachtlijst te staan. Hierdoor duurt het soms lang voor ze daar geholpen kunnen worden.


Helpen in vroege fase

Dat kan zo niet langer, besloten wethouder Arno van Kempen, Frans Zonneveld (voorzitter van Wijksamenwerkingsverband Voorhout en Warmond) en Carola van Maris (Wijkmanager van het Wijksamenwerkingsverband Voorhout en Warmond). Juist door kwetsbare kinderen en jongeren al in een vroege fase te helpen, wordt voorkomen dat de situatie steeds erger wordt. Zo ontstond het idee voor het aanstellen van een ‘Praktijk Ondersteuner Huisartsen Jeugd’. Nicoline Sieval is op 1 januari als POH-Jeugd begonnen in Warmond en sinds diezelfde dag zit Judith Wiltenburg voor de kinderen klaar in Voorhout. Nicoline en Judith werken ook al bij huisartsenpraktijken in Warmond en Voorhout.


Carola van Maris: ,,Met deze positieve gezondheidsondersteuning kunnen we de problemen waar de kinderen en jongeren tot 18 jaar mee zitten laagdrempelig en lekker dicht bij huis oppakken. Via de huisarts kan een afspraak gemaakt worden.’’


Agressie, depressie, burn-out

Deze extra zorg voor de jeugd gaat niet om lichamelijke problemen, zoals een gebroken been. Het gaat er juist om, dat kinderen en jongeren geholpen worden die met zichzelf in de knoop zitten. Dat uit zich bijvoorbeeld in een agressieve houding, depressie of burn-out. Soms komt dat, omdat ze zo in elkaar zitten, maar regelmatig wordt het ook veroorzaakt door externe factoren. Zoals een hoge schooldruk of een nog niet verwerkte scheiding door de ouders.


Gratis hulp

De steun van de POH-Jeugd kost de ouders geen geld. De kosten worden betaald door de zorgverzekering en ook is er subsidie van de gemeente Teylingen. Judith en Nicoline staan de kinderen bij. “Het belang van de jeugd staat voorop. We willen graag met kinderen en jongeren in gesprek om te onderzoeken wat er aan de hand is. We kunnen zelf kinderen en jongeren in behandeling nemen, maar ook toe leiden naar andere zorg.”

Wethouder Arno van Kempen ondersteunt de komst van de POH-Jeugd van harte. “Met veel plezier en verwachting ondersteunt de gemeente dit initiatief waarmee meer jeugdigen door de inzet van snelle en passende hulp een kans krijgen om weer die dingen te doen die mensen van die leeftijd horen te doen!”


Spreekuren

Meer informatie is te vinden op de website: www.zorggroepvoorhout-warmond.nl. Judith heeft iedere woensdag spreekuur in het CJG (Raadhuisplein 3 in Voorhout) en Nicoline is elke maandagmiddag bereikbaar in de huisartsenpraktijk aan de Dorpsstraat 51 in Warmond.

>VVD: 'Nog geen standpunt ingenomen over parkeren op kerkplein'

Teylingen n In de beeldvormende commissievergadering over de centrumvisies voor Warmond, Voorhout en Sassenheim is de indruk gewekt dat de fractie van de VVD alle parkeerplaatsen wil schrappen op het Kerkplein in Sassenheim, maar dat beeld klopt niet, schrijft de partij in een persbericht.

De extra vergadering voor alle drie de commissies was bedoeld om alle raadsleden gelijk te schakelen qua informatie over het proces en de plannen. De VVD heeft deze avond als zeer waardevol ervaren en vindt dat de verschillende centrumplannen goed zijn opgepakt door het college.


Raadslid Frank Beijk: “De VVD is enthousiast over een kerkplein bij de dorpskerk van Sassenheim, zonder geparkeerde auto’s. Ook omdat dit zal leiden tot minder autoverkeer door de Hoofdstraat. Maar de VVD is nog niet zover om nu al een definitief standpunt in te nemen. Zo moet er ook goed worden bekeken wat dit doet voor de bereikbaarheid van de winkels”.

Fractievoorzitter Monique de la Rie: “Over de plannen die nu gepresenteerd zijn moeten wij ons als fractie nog buigen. Voor ons is onder andere nog onvoldoende duidelijk hoe diverse belanghebbenden erin zitten en hoe de diverse belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Wat het mooist lijkt, is misschien nog niet de beste oplossing. Als dat plaatje compleet is, zal de VVD fractie haar finale standpunt bepalen”.


>Belastinghulp voor FNV-leden

Teylingen n Ook dit jaar kunnen FNV-leden in Teylingen hun belastingaangifte laten invullen door de vrijwilligers van de invulservice. Leden kunnen op de dinsdagavonden 3, 10 en 17 maart vanaf 19.30 uur terecht in de kantine van Forholte (Sportlaan 10, Voorhout). En op woensdagavonden 4, 11, 18 en 25 maart kunnen vanaf 19.30 uur in de kantine van Teylingen (Roodemolenweg 8, Sassenheim). Telefonisch een afspraak maken via het FNV Contactcenter 088-3680368 van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Of maak de afspraak digitaal via: www.afspraakmakenfnv.nl. In Voorhout kan men ook bellen naar 06-38186883 (dinsdag en woensdag tussen 19.30 en 20.30 uur) of mail naar fnv.belasting.bollestreek@gmail.com.. In Sassenheim bellen leden naar 06-16249017 (tussen 19.00 en 20.30 uur).

11 / 20

n Lokale kunstenaars zetten zich in voor 'Kunst doet leven'

'Doos van Pandora' (l) van Anja Ruikes-Alkemade en het werk van Lisette Hogewoning. | Foto's: pr. Foto: pr.

Regio n Kunst Doet Leven is een terugkerend evenement waar meer dan 80 beroeps- en amateurkunstenaars exposeren in het DUNAatelier in Katwijk. De kunstwerken worden per opbod via internet geveild en de opbrengst gaat dit jaar naar Alzheimer Nederland. Ook Lisette Hogewoning en Anja Ruikes-Alkemade dragen belangeloos hun steentje bij en schenken een kunstwerk.

Kunstenares Lisette Hogewoning uit Sassenheim: "Ik vind het belangrijk om hieraan mee te werken. Alzheimer is een nare ziekte. Als we met de opbrengst van de veiling kunnen bijdragen aan het onderzoek naar een medicijn, dan geeft mij dat een goed gevoel". Zij stelt een van haar bekende collage-kunstwerken ter beschikking. Anja Ruikes-Alkemade laat 'Doos van Pandora', een kunstwerk van raku gestookt, veilen.


Het werk van Lisette Hogewoning van Mixed-up Art. Foto: pr.

De werken worden eerst geëxposeerd in het DUNAatelier van zaterdag 29 februari tot en met zondag 22 maart en via internet geveild. De opening is op zaterdag 29 februari. Om 16.00 uur opent de Amsterdamse kunstenaar Raymond Huisman op persoonlijke wijze de expositie.


Het DunaAtelier (Boulevard Zeezijde 31, Katwijk) is open rijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De veiling start op zondag 1 maart en sluit op 22 maart om 17.00 uur. Een bod uitbrengen kan via www.kunstdoetleven.nl.

week in beeld

>Een moestuin op het schoolplein

Regio n Kinderen zitten steeds meer binnen, terwijl de voordelen van buitenlessen zich keer op keer bewijzen. Op dinsdag 7 april, tijdens Nationale Buitenlesdag, geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Buiten les krijgen is namelijk niet alleen erg leuk voor de leerlingen, het heeft veel positieve effecten op het gebied van leerprestaties en sociale vaardigheden IVN Zuid-Holland en Jong Leren Eten Zuid-Holland lanceren in het kader van de Nationale Buitenlesdag de ‘ontwerpwedstrijd voedselplek’. Scholen uit Zuid-Holland maken kans op de realisatie van hun zelf ontworpen plek voor voedselonderwijs ter waarde van 1.000 euro.


Ontwerpwedstrijd

De ‘ontwerpwedstrijd voedselplek’ vraagt scholen creatieve ideeën in te dienen die het schoolplein omtoveren tot een plek voor ontdekkend voedselonderwijs. Vijf scholen ontvangen uiteindelijk een bedrag van 1.000 om de plek ook echt te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een moestuin, eetbare haag of leifruit op het plein. Op het schoolplein kunnen kinderen ontdekken hoe voedsel groeit. Een startpunt voor een gezonde leefstijl. Alleen scholen die ook meedoen met de Nationale Buitenlesdag maken kans. Zij kunnen hun ideeën indienen via www.ivn.nl/voedselplekzuidholland.

Concert Crescendo in het teken van vriendschap

Crescendo ontmoet haar 'vrienden' in de Julianakerk voor een jubileumconcert. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het tweede grote concert ter ere van het 115-jarig jubileumjaar van Harmonievereniging Crescendo Sassenheim staat in het teken van vriendschap. Op zaterdag 21 maart is Crescendo Meets Friends in de Julianakerk (Julianalaan 4).

Tijdens het Crescendo concert brengen ‘friends’ dans-, sport- en yogacentrum Total Move uit Sassenheim/Hillegom, Popkoor Goed Gestemd uit Voorhout, professioneel pianiste Geertje Nooitgedagt en het Groot Harmonieorkest van Crescendo een avondvullend programma dat in het teken staat van zowel lichte, bekende muziek, zoals Bohemian Rhapsody, en grootste klassieke werken zoals Une Belle Histoire. Een uniek moment om drie verschillende genres op één podium te zien.


Kaarten kosten in de voorverkoop 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. Aan de zaal kosten ze respectievelijk 12,50 en 7,50 euro. Kaarten zijn te koop bij Primera Sassenheim of via www.crescendosassenheim.nl.

>Monopoly in Trefpunt

WARMOND n Cabaretier Nabil Aoulad Ayad komt met zijn voorstelling Monopoly op zaterdag 21 maart om 20.30 uur naar theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

Aoulad Ayad was in 2015 finalist van het Leids Cabaret Festival. Inmiddels is hij veelvuldig te zien geweest in de theaters en op televisie. In deze tweede voorstelling is het thema geld. Hij onderzoekt wat er met je gebeurt als je (te)veel geld hebt. Word je er gemeen, dom of zelfs gek van? In deze show zingt en danst hij, speelt hij piano en demonstreert zijn niet geringe kundigheid van human beatboxing. Nabil zet al zijn talent in om het thema geld vanuit alle hoeken, met veel humor en fijnzinnige zelfspot, over het voetlicht te brengen.


Een kaartje kost 18 euro inclusief pauzedrankje. De verkoop loopt via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Gratis theorieles voor scooter en auto in Fascinus

Sassenheim n Jongerencentrum Fascinus en Rijschool Zwanenburg bieden gratis theorielessen voor brommer, scooter, motor en auto. Hoewel de theorielessen in het jongerencentrum plaatsvinden, zijn de lessen voor iedereen toegankelijk. Iedereen die zijn of haar theoriekennis wil ophalen is welkom. De eerste les is op dinsdag 10 maart van 17.00 tot 18.30 uur in Fascinus (Van Alkemadelaan 14).

Door middel van de theorielessen willen O.J.C. Fascinus en Rijschool Zwanenburg Sassenheimse jongeren en iedereen die behoefte heeft aan extra zekerheid een steuntje in de rug geven.


De theorielessen zijn bedoeld als extra ondersteuning bij het leren. Deelnemers die leren voor een examen, zullen thuis ook de theorieboeken moeten doornemen. De theorielessen bestaan uit een combinatie theorievragen voor de brommer, scooter, motor en auto. In elke les komen de verschillende voertuigen aan bod. Het traject bestaat uit een reeks van drie lessen die om de week worden gegeven in Fascinus. Dit traject zal na afloop weer worden herhaald.


De samenwerking tussen het jongerenwerk en de rijschool is ontstaan door de vraag vanuit jongeren om extra hulp en uitleg bij het leren van theorie voor voertuig theorie-examens. Instructeur Cees Zwanenburg gaf gehoor aan deze oproep. Naast instructeur is Cees actief vrijwilliger bij Veilig Verkeer Katwijk. Ook geeft hij gratis theorielessen in JVC de Schuit in Katwijk. Wie nog meer behoefte heeft aan extra uitleg, kan hier op de andere dinsdag terecht.


De theorielessen vinden om de week plaats vanaf dinsdag 10 maart. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie , neem contact op met een jongerenwerker van Fascinus via 06-21456208.

Kijk mee met de dj tijdens Imperium

Voorhout n Naast de dj staan kan tijdens de eerstvolgende Imperium, op zaterdag 29 februari in Ex-Voto ( Jacoba van Beierenweg 118b). Tijdens dit techno feest is er op Boiler room set-up, waarbij bezoekers over de schouder van de dj kunnen meekijken. Het concept van House Plaza & Technobunker 2.0 komt met de Techno line-up DJ Y-NØT (Falsive Records, Black bore Records), LEXXRRR Texchnohouse, Raven4), GENERIS (houseplaza & Technobunker2.0) en BERDEN (Black snake, Zeca, Wittstock Records). De zaal gaat open vanaf 21.00 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 10 euro via www.ex-voto.nl, aan de deur 12,50 euro.

>Film: 'Call Me By Your Name'

Sassenheim n In november werd de film 'Call me by your name' nog vanwege een technische storing afgebroken. Nu is de film opnieuw te zien in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Op donderdag 5 maart om 20.15 uur draait opnieuw het verhaal van de zeventienjarige Elio, die samen met zijn ouders de zomer doorbrengt op het Italiaanse platteland. Wanneer Oliver, een knappe Amerikaanse onderzoeksassistent, naar Italië komt om samen te werken met Elio’s geleerde vader, vindt hij dit erg intrigerend. Elio verzint van alles om tijd door te brengen met Oliver, en daagt hem uit. Er ontstaat een erotische spanning tussen de twee, en zodra het flirten eenmaal leidt tot een zowel speelse als betekenisvolle eerste zoen zijn ze meteen onafscheidelijk. De entree bedraagt 5 euro.

>Sprong in de historie

Voorhout n Zwemvereniging de Columbiaan is opgericht in 1969. Tot zaterdag 29 februari is de tentoonstelling 'Sprong in het diepe. Een halve eeuw de Columbiaan' bij de Historische Kring Voorhout (Bonekruidstraat 13) te bezoeken.

Naast de vele bijzondere bekers en trofeeën liggen medailles, foto's, documenten en bijzondere voorwerpen in het Kenniscentrum van de HKV. Daaronder valt bijvoorbeeld de "Denemarken-beer", een gevulde sporttas en een van de eerste zwemdiploma's. De paspoppen dragen clubkleding. De complete serie met clubbladen ligt ter inzage.

De expositie is te bezoeken op woensdag 26 februari van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 29 februari van 10.30 tot 12.30 uur. De toegang is gratis.

Veel schaatsmedailles voor STS en WIJC

Yves Vergeer wordt tweede op de 5 kilometer. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim/Warmond n Schaatsclubs STS-KGM en de Warmondse IJsclub (WIJC) kunnen trots zijn op hun pupillen. Het afgelopen weekend regende het zowel nationaal als internationaal medailles.

Zeven schaatsers van STS-KGM stonden aan de start van het Nederlands Kampioenschap Supersprint over twee keer 100 meter en twee keer 300 meter in Amsterdam. Onder veel wind, zware omstandigheden en wit ijs wist STS-KGM na de 100 meter al drie Nederlands kampioenen af te leveren. Sterre van Schaik sprintte op de 100 meter naar de winst bij de C-junioren in een tijd van 11.23. Dit was tevens een clubrecord dat op naam van Pien Hersman stond. Ward Dielissen wist in een spannende strijd met 0.01 sec te winnen bij de C-junioren en verbeterde zijn eigen clubrecord in 10.49 en werd Nederlands kampioen 100 meter. Hij snelde op de 300 meter naar een geweldig clubrecord van 25.33, behaalde hiermee zilver, en stond op de tweede plaats voor het eindklassement.


Hersman kampioen

Op eerste jaars B-juniore Pien Hersman stond dit weekend geen maat. Zij reed het 28 jaar oude baanrecord van Tonny de Jong uit de boeken in een razend snelle 10.89. Dit was gelijk een clubrecord en de Nederlandse titel 100 meter. Het sprintkanon uit Lisse wist daarnaast alle vier de afstanden ruimschoots te winnen en werd ook Nederlands kampioen op de 300 meter in 26.51. Dit deed ze eveneens in een baanrecord en clubrecord. Daarmee won de pas 16-jarige Lissese het klassement en werd Pien Nederlands kampioen Supersprint.


Debutanten bij de C-junioren Shelley Blaauw en Laura Linssen schaatsten een mooi NK met een persoonlijk record op de 100 meter. Ook Marije van der Spek deed dat. Bowien van der Spek moest haar NK vanwege rugklachten staken.


'Historische prestatie'

Trainer Martin Hersman was op een gegeven moment de tel kwijt van het aantal titels en medailles :”Dat wij hier met zeven schaatsers aan de start staan was al uniek. Overal zag je blauwe STS jasjes. Maar dat we dan zoveel overwinningen en medailles pakken op dit sprint NK is helemaal bijzonder. Iedereen schaatst een persoonlijk record op de 100 meter op de enige onoverdekte baan in Nederland. Wij kunnen alleen maar trots zijn op onze schaatsers en genieten van deze historische prestatie”.


WK-zilver

Het wereldkampioenschap allround en het WK afstanden voor junioren werden dit weekend verreden in Tomaszów Mazowiecki in Polen. Yves Vergeer van de Warmondse IJsclub reed op de 5000 meter naar 6.39.58. Het persoonlijke record is ook meteen een nieuw WIJC-clubrecord. De Rus Daniil Aldoshkin reed de beste tijd, 6.36.17, en was dus eerste, de zilveren medaille was voor Yves en brons was voor de Amerikaan Casey Dawson die finishte in 6.40.33. Op zondag trad Yves met Harm Visser en Jarle Gerrits aan voor de ploegenachtervolging. Ze zetten een tijd van 3.55,88 op de klok en wonnen daarmee brons. Bij de mass start ging Vergeer onderuit, waardoor hij samen met zijn maatje Harm Visser een kans op een medaille in rook zag opgaan.


Grand Prix

De laatste drie wedstrijden om de KPN Grand Prix zijn verreden op het zee-ijs in Luleå in het noorden van de Botnische Golf in Zweden. Lisa van der Geest kwam zaterdag op het podium voor de zilveren medaille, Iris van der Stelt in de finale wedstrijd op zondag voor de bronzen plak. Lees meer op www.deteylinger.nl.

>Rolstoelhandbal is niet alleen voor invalide sporters

Voorhout n “In een rolstoel is het voor mij wel mogelijk om te handballen, dat maakt voor mij het leven leuker.” Het zijn één van de uitdrukkingen die je kan horen wanneer je komt kijken bij het rolstoelhandbal in Voorhout. Foreholte heeft sinds vorig jaar een eigen rolstoelhandbalteam en zijn op zoek naar nieuwe leden via een clinic.


Zaterdagochtend 7 maart van 10.30 tot 12.00 uur is er een clinic door de spelers en staf van het rolstoelteam van Foreholte in sporthal De Tulp. Iedereen is welkom om kennis te maken met de sport.


Daniëlle Damen is een van de ‘trekkers’ van het bijzondere initiatief. Handbalvereniging Foreholte startte als eerste club in de Bollenstreek met rolstoelhandbal. “Dit is mogelijk gemaakt door een aantal partijen. Zo hebben we subsidie van Fonds 1818 gehad voor de aanschaf van meerdere rolstoelen, een bijdrage voor het vervoer van de kringloopwinkel uit Voorhout, maar ook van een plaatselijke fietsenmaker die voor ons de rolstoelen wil onderhouden."


Kar trekken

Hierna vertelt de Lisserse hoe het idee is ontstaan. “Na het meedoen van een clinic in december 2018 heb ik samen met drie andere personen om de tafel gezeten en bedacht dat dit echt iets is wat we missen in de Bollenstreek. De eerste reden is dat het mij enorm leuk leek om dit op te zetten en de tweede reden is dat het ook iets voor mij is, want ik heb een incomplete dwarslaesie en kan geen valide sport meer beoefenen. Rolstoelhandbal is namelijk niet alleen geschikt voor invalide personen, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld versleten knieën. Op deze manier kan iemand toch blijven handballen”.


Nihil

De verschillen tussen het reguliere en aangepaste handbal zijn nihil. “De handbalregels zijn nagenoeg gelijk maar het is bijvoorbeeld niet toegestaan om met je voeten devloer aan te raken, de keeper mag de benen niet gebruiken en de teams zijn gemengd. Je speelt het spel met zes personen inclusief de keeper. Verder wil ik benadrukken dat het voor iedereen vanaf 16 jaar geschikt is, zo lang je een bal kunt gooien en vangen en jezelf kunt voortbewegen in de rolstoel.”


Aanmelden

Er wordt wekelijks getraind op vrijdagavond van 17.30 tot 18.45 uur Het spelen van wedstrijden behoort ook tot de mogelijkheden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de clinic via rolstoelhandbal@hvforeholte.nl. "De eerste maand is gratis, zodat je echt kunt inschatten of deze sport bij je past. Iedereen is welkom.”

>Foreholte wint

Voorhout n In het weekend van de carnaval had de handbalbond besloten wedstrijden te laten spelen in de eerste divisie. De dames van Foreholte moesten zondag aan de bak tegen Velo. Vanaf het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat er een groot verschil was in kwaliteit van de teams. Al snel kwam Foreholte op voorsprong. Kansen werden gecreëerd en benut en verdedigend was het goed te zien dat samenwerken van Foreholte zorgde voor een paarse muur. Afspraken gemaakt op de training, zowel aanvallend als verdedigend, werden goed uitgevoerd. Dit resulteerde in een voorsprong voor Foreholte van acht punten met de rust. Na de rust leek Foreholte even te verslappen door een aantal keren de kansen niet af te maken. Maar daar waar er in andere wedstrijden geprobeerd werd om het aanvallend op te lossen gingen de dames het in dekking terugverdienen. Zo pakte Foreholte de wedstrijd weer op en scoorden de teams eigenlijk om en om. De wedstrijd werd met 22-32 gewonnen.

Vespers in de Veertigdagentijd

SASSENHEIM n Iedere dinsdagavond, tussen dinsdag 3 maart en dinsdag 7 april, is er een vesper in de Pancratiuskerk (Hoofdstraat 188). Deze worden geleid door pastor P. Owel. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren tot 19.45 uur.

De Veertigdagentijd is voor veel gelovigen een periode van soberheid. De invulling daarvan is heel divers: bewuster omgaan met voedsel, lezen van bepaalde geschriften of in de drukte van alle dag een vesper bezoeken. In de vespers staan bezoekers stil bij het boek van de Psalmen, het gebedenboek bij uitstek dat gelovigen van alle tijd raakt. Naast het lezen en bidden is er uiteraard ook ruimte voor stilte.


De vespers in de Veertigdagentijd worden georganiseerd door de Commissie Vorming & Toerusting van de Raad van Kerken Sassenheim.

>Slotavond Koning of Profeet

Voorhout n De slotavond van de vierdelige serie 'Koning of Profeet' is op maandag 2 maart. Kunsthistorica Camee van Blommestein is te gast in De Verdieping (Aletta Jacobslaan 1).

Camee van Blommestein laat aan de hand van beelden zien hoe kunstenaars zich door de eeuwen heen hebben laten inspireren door deze Bijbelse verhalen. Van Jeroen Bosch , Rembrandt en Chagall en veel andere kunstenaars in de tussen liggende perioden. De bijeenkomst begint om 20.00 en duurt tot 22.00. De zaal is vanaf 19.30 open. De entree bedraagt 5 euro. Aanmelden is niet nodig.

>Retraite: 'De morgen komt'

Regio n Diaken Jan Lamberts start op woensdag 26 februari om 13.30 uur bij Palliam (Nieuwe Zeeweg 75, Noordwijk) de Ignatiaanse 40-dagenretraite. Elke retraite is een innerlijke reis. Onder leiding van Diaken Lamberts zal op vijf woensdagsdagen van 13.30 tot 15.00 uur alle online toegestuurde gebedsmateriaal worden besproken en met elkaar verder worden verdiept. Inschrijven kan bij www.palliam.nl.