De Teylinger

8 april 2020

De Teylinger 8 april 2020


Pannenkoeken aan de deur

Lieke Juffermans (l) kwam met het idee om de pannenkoeken te bezorgen. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Men neme 70 ouderen op 51 adressen, 17 jongeren en heel veel pannenkoeken. Op zaterdag 4 april ging de gezamenlijke maaltijd in de Sint Matthiaskerk niet door, maar het alternatief was niet minder smakelijk en vooral hartverwarmend.

Eigenlijk zou het een gezellige maaltijd na de Palmpasendienst van de Matthias parochie zijn. De jongeren van de katholieke en de protestantse kerk zouden samen gaan bakken en vervolgens de pannenkoeken aan de ouderen uitserveren. Een bijeenkomst waarbij jong en oud een praatje maken en samen een leuke tijd hebben. Toen bleek dat dit niet kon vanwege de geldende maatregelen, werd eraan gedacht om het etentje af te gelasten. Lieke Juffermans had echter een beter idee. Zij stelde voor om de pannenkoeken bij alle ouderen langs te brengen.


Belrondes

Dat idee wilden de leiding van de M25 groep en de leiding van de Protestante Gemeente graag ondersteunen. Zij namen de algehele organisatie op zich. Mevrouw van Moorsel is, onder aanvoering van haar dochter Elly, gaan bellen voor de Matthias-parochie en ook voor de Protestantse Gemeente werd een belronde gedaan.

Genoeg mix?

Het leverde 51 adressen op waar 70 ouderen graag de pannenkoeken in ontvangst wilde nemen. Zeventien jongeren hadden wel oren naar het bakken en deden graag mee.


Daarna begon de organisatorische puzzel, met allereerst de vraag of er genoeg pannenkoekenmix of bloem in de supermarkt zou zijn. Door de hamsterpraktijken van de laatste weken werd het nog even spannend, maar met behulp van de plaatselijke AH werd het opgelost.


Vervolgens kregen alle tieners een adressenlijst, pannenkoekenmix én een protocol hoe zij de pannenkoeken moesten afleveren. Na het bakken werden de pannenkoeken ingepakt en op de kaartjes met een algemene tekst, konden ze ook zelf nog iets schrijven. Vervolgens gingen de bakkers op weg, werden de pannenkoeken aan de deur gehangen en daarna aangebeld. Dit keer geen hand als bedankje, maar zwaaien op afstand. Het is anders, maar niet minder hartverwarmend.

Elf inwoners in het ziekenhuis

Teylingen n Elf inwoners uit Teylingen liggen op dit moment, dinsdag 7 april, in het ziekenhuis door een besmetting met het coronavirus. Het RIVM publiceert dagelijks nieuwe cijfers over het aantal ziekenhuisopnames per gemeente. Eerder werd het aantal besmettingen bekend gemaakt, maar daar is de GGD vanaf gestapt. Zij controleren niet iedereen meer op corona, alleen mensen in de risicogroep.

>Krant dag later

Redactie n In verband met Pasen ligt De Teylinger volgende week een dag later in de bus: op donderdag 16 april in plaats van op woensdag 15 april. De deadline voor het aanleveren van kopij is ook een dag verschoven (dinsdag 14 april 9.00 uur). Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl.

Acht linden zorgen voor beroering

Huisartsen Roel Blanken (l) en Chris Mos (r) feliciteren de 100-jarige mevrouw Van Kampen. Foto: pr.

Huisartsen komen
feliciteren

Mevrouw
Van
Kampen
100 jaar

Volgende stap naar Nieuw Boekhorst

uitgeweid n Iedereen groet elkaar

>Acht linden aan de rode loper zorgen voor beroering

n Stichting Oud Sassenheim: waakzaam bij bomenkap Park Rusthoff

Sassenheim n Het plan van stichting Beheer Park Rusthoff om acht bomen te kappen aan de rode loper bij de ingang van de hoofdentree van Park Rusthoff heeft bij de stichting Oud Sassenheim (SOS) de wenkbrauwen doen fronsen. De SOS is in contact getreden met de beheerder van Park Rusthoff en de gemeente. De bomenkap van de acht linden is nog niet aan de orde. De aanvraag is nog niet compleet en moet ook ter advisering voorgelegd worden aan de erfgoedcommissie van de gemeente.

Er worden hoge eisen gesteld aan de aanvraag omdat het park een gemeentelijk monument is. Daar is de beheerder van Park Rusthoff zich ook bewust van. De bomen vormen nu geen gevaar. De SOS zal hameren op een uitvoerig bomenonderzoek.De alertheid van de SOS wordt ingegeven door de recente geschiedenis van het park. Residence Rusthoff, gelegen aan het park naast de rode loper, is nu bijna voltooid. Tegen de komst van dit appartementencomplex heeft de SOS zich destijds fel verzet, met name omdat in eerste instantie een niet passend gebouw werd voorgesteld dat zich ook nog uitstrekte over een strook grond van het park. SOS-voorzitter Alfred Pop: “We moesten toen echt wel aan de bel trekken. Gelukkig heeft de bouwer, mede door druk uit de politiek, het ontwerp toen ingetrokken”.


Eerst afwachten

De SOS-voorzitter hoopt dat het nu niet zover hoeft te komen. De voorgenomen bomenkap voedt de gedachte dat het te maken heeft met Residence Rusthoff, zo schrijft voorzitter Pop. "Uit een eerste consultatie blijkt dat dat niet direct het geval is. De SOS gaat dat verder onderzoeken en wacht nu eerst het nieuwe ontwerp van de rode loper en het herbeplantingplan af. Een historisch onderzoek hoort daar onderdeel van te zijn."


'In feite hebben beide stichtingen het beste voor met het park'


Totaalplaatje

De levensverwachting van de huidige bomen is belangrijk, maar Pop stelt ook dat het ook kan gaan om het totale plaatje. De SOS is het met de beheerder van Park Rusthoff eens dat het gebied aan een renovatie toe is. Of de oude linden daarbij moeten sneuvelen is voor de SOS nog een vraag. “Nu lijkt de rode loper op een stuk gatenkaas door de reeds gekapte bomen. Dat is niet fraai en als het geheel onderhanden wordt genomen moet je dat aspect wel meenemen”, aldus Pop, die fasering ook nog niet zo’n slechte optie vindt.


Overleg

De SOS wacht tot de documentatie voor de erfgoedcommissie compleet is en zal daarin haar advies uitbrengen. Ondertussen hoopt de SOS op goed overleg met de beheerder van het park: “In feite hebben beide stichtingen het beste voor met het park. We hebben grote waardering voor alle vrijwilligers daar”. De SOS is afgelopen week meerdere malen benaderd door verontruste Sassenheimers. “Begrijpelijk”, aldus de SOS-voorzitter: “Het is de vertrouwde entree van het park die zo’n zeventien jaar geleden is aangelegd bij de laatste revitalisering tussen de reeds bestaande rijen lindebomen van meer dan honderd jaar oud”.

Welzijn Teylingen start Buurthulpcentrale

Teylingen n Voor de duur van de coronacrisis heeft Welzijn Teylingen de Buurthulpcentrale Teylingen in het leven geroepen. Via deze website kunnen vraag en aanbod elkaar vinden. Organisaties en inwoners kunnen hun aanbod plaatsen, en inwoners kunnen een hulpvraag (al of niet anoniem) plaatsen. Daarmee wil Welzijn Teylingen onderlinge hulp binnen de eigen gemeente ondersteunen.

Er zijn veel hulpsites online. De meeste zijn landelijk, en vele verwijzen weer door naar de plaatselijke organisaties. Ook op Facebook bieden veel mensen hun aanbod aan. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is nu dus de Buurthulpcentrale Teylingen gestart.


Hulp vragen

Welzijn Teylingen houdt de site in de gaten, maar aanbieders en vragers kunnen elkaar in principe rechtstreeks benaderen. Om vraag of aanbod te plaatsen, dient men eerst een profiel aan te maken. Mensen die niet actief op het internet zijn, kunnen hun mantelzorger, misschien een hulpverlener of anders Welzijn Teylingen vragen om te helpen. Zij kunnen dan ten behoeve van de betreffende inwoner de hulpvraag stellen op het platform.


Meer dan alleen coronahulp

De website blijft actief zolang de coronacrisis voortduurt; de vragen of het aanbod hoeven niet per se met de corona-situatie te maken te hebben.


Praktische tips

Behalve de Burenhulpcentrale heeft Welzijn Teylingen op haar website ook een verzamelpagina gemaakt van praktische tips en ideeën, links naar video’s of websites, of andere nuttige onderwerpen die in de huidige omstandigheden kunnen helpen om de thuissituatie houdbaar en zo prettig mogelijk te maken.


Heeft u een initiatief of actie of activiteit die past op deze pagina, mail dan naar info@welzijnteylingen.nl of bel 0252-231805.

>Krediet voor voorbereiding ontwikkeling Nieuw Boekhorst

Voorhout n De raadscommissie Ruimte kan leven met het krediet van circa een half miljoen voor de start van de ontwikkeling van de bouw van de nieuwe woonwijk Nieuw Boekhorst. Er klonk vorige week wel een oproep voor betaalbare en sociale woningen die in deze nieuwe wijk van Voorhout zouden moeten komen.

Door Nico Kuyt

Er is een enorme vraag aan woningen, en nu Hooghkamer in de afronding is, kan gelijk worden doorgegaan met de buurwijk Nieuw Boekhorst. Juist in deze moeilijke tijd de planontwikkeling in gang houden, zo legde wethouder Marlies Volten de plannen de raadscommissie Ruimte voor. En de commissie kon zich hierin vinden om het krediet aan B&W te verlenen.

Meer sociale huurwoningen

Wel stelden enkele fracties nog wat vragen over het aandeel sociale en goedkope woningen. Het is nu de gelegenheid om wat achterstand weg te werken, meende Trilokaal. Een idee dat GroenLinks, PvdA en ChristenUnie deelden.


Nieuwe voorzieningen

Ook werd door D66 en GroenLinks opgeroepen om niet de fout te maken met Hooghkamer door geen voorzieningen in de bouw van de wijk op te nemen. Wethouder Marlies Volten zegde toe de vinger aan de pols te houden. Er zal gelet worden op de verscheidenheid van woningen, groen, duurzaamheid en de voorzieningen. Gekeken wordt wat er nodig is aan scholen, sport, buurtwinkel of buurtcentrum. "Dat is in Hooghkamer niet gedaan, maar wij willen nu een strakke regie houden", aldus de wethouder.

Herdenkingstijdschrift in de bus bij alle Voorhouters

Een deel van de cover van het gratis tijdschrift, waarop de 29 slachtoffers staan afgebeeld. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De komende dagen wordt bij alle woningen in Voorhout een bijzonder tijdschrift bezorgd. ‘Opdat We Niet Vergeten’ is een speciale uitgave van het tijdschrift Dwars Op, dat normaal gesproken drie keer per jaar alleen bezorgd wordt bij de leden van de Historische Kring Voorhout.

Deze keer is er een uitgave waarin in het kort de geschiedenis beschreven staat van de, voor zover bekende, 29 oorlogsslachtoffers die bij hun leven een binding met Voorhout gehad hebben. Op het monument staan op het Raadhuisplein alleen de namen van de slachtoffers die ten tijde van hun overlijden in Voorhout woonden. Maar veel meer personen verloren hun leven. Geboren in Voorhout, maar elders wonend toen ze slachtoffer werden ven het geweld. Ook slachtoffers die niet in Voorhout geboren zijn, maar hier wel hun jeugd hebben doorgebracht. En in enkele gevallen van mensen die hier noch geboren zijn en noch gewoond hebben, maar op het grondgebied van de voormalige gemeente Voorhout zijn omgekomen.

Sommigen waren niet eens ‘in gevecht’ – al streed in die tijd iedereen in zekere zin voor de eigen vrijheid. Anderen kwamen op voor de vrijheid van allen en moesten die moed met de dood bekopen. Deze verhalen laten ons zien hoe kostbaar vrijheid is. Hoe gewone mensen gebukt gingen onder de onderdrukking. En hoe hun leven zomaar een noodlottige wending kon nemen.


Herdenkingen afgelast

Met de crisis waarin we momenteel verkeren, krijgen degenen die hun leven gaven tijdens de bezetting en de strijd om onze vrijheid helaas niet de aandacht die ze verdienen. Vrijwel alle activiteiten rondom 75 jaar herdenking en bevrijding zijn op een laag pitje gezet of afgelast.


OVV helpt

Door onder meer de hulp van de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) kan deze Dwars Op, met een oplage van 7.000, toch op een verantwoorde manier worden verspreid. Zo wordt er recht gedaan aan het ultieme offer dat deze slachtoffers van oorlog en geweld gebracht hebben.

Vanaf het eerste weekend van mei is deze Dwars Op ook digitaal in te zien via www.hkv-voorhout.nl/publicaties/do-inzien kan dan ook de korte geschiedenis van de slachtoffers gelezen worden.

Omroep MAX in Keukenhof

Lisse n Omdat Keukenhof dit jaar niet open kan, hebben MAX en de directie van Keukenhof besloten de kijker alsnog mee te nemen naar naar het park, om tóch al het moois met iedereen te kunnen delen. Deel 1 van MAX door Keukenhof is te zien op zaterdag 11 april om 17.05 uur op NPO 1, met dronebeelden van het park en reportages van Jan Slagter. Wanneer deel 2 wordt uitgezonden is nog niet bekendgemaakt.

>De groetjes doen aan opa en oma!

Redactie n Vorige week stond in deze krant een pagina vol met lieve, vrolijke berichtjes van vooral (achter)kleinkinderen aan hun opa's en oma's. Ook zorgverleners werden in het zonnetje gezet. De redactie heeft na afloop veel leuke reacties ontvangen en ook al een aantal inzendingen voor de komende week.


Daarom bieden we aan alle lezers opnieuw de gelegenheid om gratis iemand te verrassen met een leuke foto (minimaal 200 kb) en een korte tekst (maximaal 23 woorden). Stuur deze uiterlijk maandag 13 april om 12.00 uur in naar redactie@deteylinger.nl. De foto's met bericht verschijnen in De Teylinger van woensdag 15 april. Er zijn geen kosten aan verbonden, plaatsing gaat op volgorde van inzending.

Ondernemers uit de streek vragen minister om hulp

REGIO n Gemeenten en ondernemers uit de Duin- en Bollenstreek roepen minister Wiebes op om ondernemers te helpen met het betalen van hun huur of pacht. Er wordt te weinig verdiend om aan alle verplichtingen te blijven voldoen. Omvallen dreigt.

Nu de pijlers van de economie van de Duin- en Bollenstreek door de coronacrisis onderuit gehaald zijn, geven de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk en Noordwijk, en hun ondernemersorganisaties een noodsignaal af. Er wordt te weinig verdiend. Pachten en huren brengen de bedrijven actief in de sierteelt, het toerisme en andere sectoren, nog verder in het nauw.


Brief met een oproep

Daarom werd een brief gestuurd aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. De oproep: tref net zo’n regeling voor ondernemers als de regeling die getroffen wordt voor burgers die huren. Dat geeft de nodig lucht. “Vanzelfsprekend denken wij graag mee in de uitvoering van mogelijke aanvullende regelingen en nemen wij vanuit onze eigen rol maatregelen waar nodig”, aldus de ondertekenaars. Enkele delen uit de brief:


'Geachte heer Wiebes,

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor een noodsignaal van de ondernemers in de Duin- en Bollenstreek. Zij maken zich grote zorgen over (naderende) pacht- en huurachterstanden met mogelijke gevolgen als uitzettingen en leegstand. Begrip van de verpachters en verhuurders blijkt in lang niet alle gevallen aanwezig en/of mogelijk. De economie van de Duin- en Bollenstreek wordt hard geraakt door de coronacrisis. Twee van onze pijlers, namelijk toerisme en de topsector sierteelt, vallen vrijwel stil. Vraaguitval, personele en logistieke problemen zorgen voor enorme druk op cashflow op korte termijn en bestaanszekerheid op de lange termijn (...) Veel ondernemers zitten reeds in een financieel moeilijke positie door de substantiële omzetdalingen of zien dit de komende weken en maanden op zich af komen. De colleges in de Duin- en Bollenstreek hebben veel begrip voor deze ondernemers, zeker voor diegenen in de retailsector die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor de Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (...) We zijn erg blij met uw beslissing om de doelgroep voor de Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren uit te breiden ten behoeve van de non-food sector. Wij vragen u om ook de komende periode rekening te blijven houden met deze doelgroep, die weliswaar niet direct getroffen wordt door verplichte sluiting van de winkels, maar wel indirect door de enorme terugloop van de omzet.'


Ondertekenaars zijn onder meer de EBDB, Greenport, KHN, Bedrijfsleven Bollenstreek en gemeenten.

>Parkeren bij Mariëngaerde blijft pijnpunt

Warmond n Het parkeren rond de nieuwe functie van Mariëngaerde in Warmond blijft de raadscommissie Ruimte beroeren. Tijdelijk wordt het aan de achterzijde opgelost, maar er is in de politiek toch de roep om het in de plannen beter in te passen, het liefst ondergronds.

Door Nico Kuyt

In Mariëngaerde komen 107 appartementen. In januari gingen de eerste appartementen in de verhuur, tegelijkertijd met het indienen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning.


Maar de parkeersituatie is moeilijk rond het monumentale pand. Er is sprake van parkeren in het groen, maar dat stuit op diverse protesten. De fractie van GroenLinks diende een motie in over de ontwikkelingen rond het Groot Seminarie Warmond. Dit omdat er vergunning voor de ombouw was ingediend. Er lagen met name vragen over de parkeerscenario’s en of er voldoende parkeerplaatsen komen voor de nieuwe bewoners. Wethouder Marlies Volten was het eens dat er omtrent het parkeren een uitdaging ligt, maar die is niet onmogelijk. Tijdelijk is er gelegenheid aan de achterkant.


Ondergrondse garage

Het CDA drong aan om toch te kijken naar ondergronds parkeren, een visie waar bijna alle fracties zich aansloten. Niet zomaar de mooie groene oprijlaan opofferen, vond de ChristenUnie. Je kan het maar een keer goed doen, er gaan werkers hun busje stallen, waarschuwde de fractie Piket. De wethouder zegde toe dat er een groot parkeeronderzoek komt.


Er wordt nu gekozen voor een tijdelijke parkeeroplossing en definitieve volgt later. Maar GroenLinks werkt aan een nieuwe motie om die in te dienen. Het parkeren blijft zo een politiek pijnpunt.

>Panorama Tulipland heeft toch nog geen nieuw onderkomen

Regio n Museum de Zwarte Tulp had tot eind maart de kans om het pand Heereweg 331 in Lisse te verwerven. Het bestuur heeft moeten vaststellen dat hiervoor niet op tijd de benodigde financiering rond te krijgen was. Als gevolg hiervan is de aankoop van dit pand definitief van de baan.

Het niet doorgaan van de aankoop is zonder meer een tegenvaller en een teleurstelling. De toekomstambities zijn nog in januari van dit jaar herbevestigd en naar buiten gebracht. Kort gezegd is het streven om meer hoogwaardige, bollengerelateerde kunst naar het museum te halen en Panorama Tulipland publiek toegankelijk maken. Daarbij zou de Zwarte tulp ook de naam veranderen in Holland Tulip Museum. Het bestuur ziet in de tegenvaller echter geen reden om de ambities bij te stellen.

Verjaardagsbloemen voor honderdjarige

Huisartsen Roel Blanken (l) en Chris Mos (r) feliciteren de 100-jarige mevrouw Van Kampen. | foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Mevrouw Van Kampen mocht dinsdag 31 maart haar honderdste verjaardag vieren. Maar voor het eerst sinds decennia kon dit vanwege het coronavirus niet in een horecagelegenheid, omringd door haar familie. Om begrijpelijke redenen moest ook de burgemeester verstek laten gaan, al ontving Van Kampen wel de digitale felicitaties. Toch kreeg Van Kampen alsnog bezoek op haar feestdag. Haar huisartsen, Chris Mos en Roel Blanken besloten haar een hart onder de riem te steken. En ze brachten een verjaardagsvisite aan de eeuweling; uiteraard met alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Het werd enorm gewaardeerd door de jarige job. (Tekst: Met dank aan Joep Derksen)

Pluche beren

Teylingen n De redactie ontving het volgende bericht van Pauline de Boer: "Ik heb een gedicht gemaakt, om misschien te plaatsen, als opkikker."

Een pluche hart in het raam, aan een wit shirt met kant.

Als eerbetoon, aan álle hulpverleners, ziekenhuis medewerkers, politie thuiszorg, brandweer, en alle ándere mensen, door het hele land.

Ongelooflijk trots op al dat harde werken, dag in dag uit.

En maar hopen op herstel...hoe lang nog.

Angst, verdriet, het is er allemaal.

Zwaar worden we allemaal op de proef gesteld, sommige door verlies van een dierbare. Kinderen niet naar school. Ouderen die eenzaam zijn.

En toch... samen komen we er doorheen. Geef elkaar liefde en steun waar het kan

Hoe en wanneer, de tijd zal het leren.

De tijd, waarin onze vensterbanken, vol staan met pluche beren.

>TOP schenkt tête-à-têtes aan zorginstellingen

Sassenheim n TOP/SolarCompleet schenkt 7.500 potjes met tête-à-têtes aan zorginstellingen in Sassenheim en in de streek.

Bij de Sassenheimse korfbalvereniging is ieder voorjaar de tête-à-tête-actie, waarbij de opbrengst van de verkoop van de potjes met bloemen naar de club gaat. Ook basisscholen en andere verenigingen buiten Teylingen verkopen dan ook voor hun eigen kas.


Een actie die normaal gesproken goed loopt, maar ook hier gooit het coronavirus wat roet in het eten. Daarom besloot het bestuur om een flink aantal potjes te doneren. De bewoners en het verzorgend personeel van zowel de Bernardus als in Sassembourg kregen in totaal 500 potjes om te verdelen.


De Willem van den Bergh Stichting van 's Heeren Loo in Noordwijk kreeg vorige week 5.000 plantjes. De dagbesteding is voor cliënten gesloten, waardoor veel van hen thuis moeten blijven. De tête-à-têtes worden de komende tijd in de tuin en op het terrein geplant. Later deze week ontvangen het Raamwerk in Noordwijkerhout en Katwijk ook nog eens 2.000 potjes.

Livestream bij Protestantse gemeente

Sassenheim n Gewone kerkdiensten zijn niet mogelijk zolang de coronacrisis duurt. De diensten van de Protestantse Gemeente Sassenheim kunnen nu ook via een live videostream rechtstreeks gevolgd worden.


In de Stille Week zullen de diensten komen vanuit de Dorpskerk. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag om 19.30 uur en op Stille Zaterdag om 21.30 uur. Verder zal er iedere zondag om 10.00 uur vanuit de Julianakerk een ochtendgebed worden verzorgd. Op www.pgsassenheim.nl is de link te vinden.

>Paasvieringen bij Sint Maarten

Teylingen n Alle vieringen van de parochie Sint Maarten zijn alleen online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1676-St-Matthias. Zelf meebidden is mogelijk door de liturgie op te zoeken in de agenda op parochiesintmaarten.nl: Witte Donderdag 9 april om 19.00 uur: Eucharistieviering, Goede Vrijdag 10 april om 15.00 uur: Kruisweg bidden, Zaterdag 11 april om 21.00 uur: Paaswake.