De Teylinger

27 mei 2020

De Teylinger 27 mei 2020


Horeca gedeeltelijk weer open

Vanaf volgende week mag de horeca, zoals in de Herenstraat, gedeeltelijk weer open. | Foto: MV Foto: MV

TEYLINGEN n Gesprekken tussen B&W en de horeca zijn gaande over de mogelijkheden voor het realiseren van een uitbreiding van de terrassen onder de maatregelen van corona. Op Tweede Pinksterdag mogen de terrassen weer in gebruik genomen worden. Ook restaurant en cafés mogen weer gedeeltelijk open.

Door Nico Kuyt

Op 1 juni mogen de terrassen weer open. Er geldt geen maximum voor het aantal personen, maar aan een tafel geldt wel anderhalve meter afstand tot elkaar. Behalve voor mensen uit hetzelfde huishouden.

Het is onder de noodmaatregelen toch wat ingewikkeld, zo constateert Frans Nederstigt (ChristenUnie). De ruimte is beperkt door het houden van een anderhalve meter afstand. Op enkele plaatsen is die er gewoonweg niet. Zoals de Herenstraat in Voorhout, zo hield hij de raadscommissie Bestuur voor en vroeg B&W om te kijken of er niet iets aan gedaan kan worden. Zelf stelde hij als idee voor om in de zomermaanden op bepaalde tijden, zoals in het weekend, een tijdelijke afsluiting van de Herenstraat te realiseren. Dan krijgen de ondernemers meer ruimte hun terras wat te spreiden en hebben iets meer armslag. Positief staan tegen initiatieven, dat was naar zijn oordeel geboden, want de horeca is hard geraakt. Wethouder Marlies Volten kon Nederstigt melden dat inmiddels het overleg is gestart met de ondernemers in de horeca. Daaruit moet duidelijk worden wat mogelijk is en wat niet, want het is niet eenvoudig. Het verruimen hangt ook samen met onder andere de Algemene Plaatselijke Verordening, het gemeentelijk beleid rond het parkeren en de vergunningen. Burgemeester Carla Breuer wees op haar beurt op de sociale media die de gemeente in Teylingen inzet. Er zijn door het virus gewoonweg een aantal praktische dilemma's ontstaan, zoals onder andere deze van meer mensen op de openbare weg en de terrassen. "Iedereen kan suggesties indienen. Wij hebben gezegd tegen de ondernemers: verenig u. Misschien een stukje van de buren? Die gesprekken zijn allemaal gaande", aldus de burgemeester.


Restaurants en cafés

Restaurants en cafés mogen op 1 juni ook open vanaf 12.00 uur, met maximaal 30 gasten en verplicht vooraf reserveren.

uitgeweid n 'Vroeger was niet alles beter'

Gemeente
verliest zaak over OFT

Kledingbank verwelkomt klanten terug

Foto: MV

De lesbanken
in op
1,5 meter

Ook het sociale aspect is belangrijk

Fietstrap straks alleen nog voor voetgangers

Teylingen n De fiets zal geweerd worden om de steile trap te nemen die ligt aan beide zijden van het viaduct ter hoogte waar het Oosteinde overgaat in de Warmonderweg. De fietser zou zo snel van en naar het station Sassenheim kunnen komen, maar het is te gevaarlijk. De voetganger mag er wel gebruik van maken.

Door Nico Kuyt

In oktober vorig jaar zijn de trappen feestelijk in gebruik genomen. Maar er kwamen direct al klachten. Eén van de trappen bleek zo steil dat het een olympische prestatie bleek om deze met een fiets aan de hand te slechten. Omhoog was er geen duwen aan en omlaag was de fiets enkele meters eerder beneden dan de bereider. En voor een ebike was het al helemaal niet te doen.


Aangespoord door de klachten ging een delegatie van raadsleden in februari met gevaar voor eigen leven beide trappen maar zelf eens met fiets beproeven. En deze waaghalzerij overtuigde politiek Teylingen meteen dat er wel heel snel iets aan gedaan moest worden, want na een worsteling eindelijk onderaan gekomen te zijn en duchtig badend in het angstzweet, kwalificeerde zij de hachelijke ervaring als: 'veel te steil', 'het is niet te doen', 'hoe bedenk je dit', 'iets voor de Amstel Gold Race' en zelfs 'mooi voor een bootcamp'.


Goten eruit

Wethouder Heleen Hooij heeft sinds haar aantreden de plek van de zeer sportieve beproeving eveneens bezocht. Of zij de beklimming en daling eveneens heeft geprobeerd met haar fiets aan de hand is niet bekend, maar na overleg met haar collega's in B&W werd wel snel besloten tot een straffe maatregel om de veiligheid voor de inwoners te waarborgen. De goten gaan eruit, zo hield zij de raadscommissie Bestuur voor. Voetgangers kunnen nog gebruik maken van de trap, die kunnen best wel veilig op de treden stijgen en neerdalen, maar niet de fietser. En het heeft geen zin om alleen de zeer steile trap voor de fietser te bannen, want er is boven geen gelegenheid om over te steken. Dan maar voor allebei de trappen de goot weg, zo is de meest praktische oplossing. De fietser zal dus iets moeten omrijden.

Gemeente verliest hoger beroep over Ondernemersfonds

Teylingen n De rechter heeft in het hoger beroep het bedrijf Clair Optiek in het gelijk gesteld over het geschil rond het ondernemersfonds. Zij had dit aangespannen tegen de gemeente. De uitspraak sleept meteen de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) mee in een overwinningsroes.

Door Nico Kuyt

Het ondernemersfonds is al sinds de eerste instelling ervan door de gemeenteraad in 2014 een hoofdpijndossier gebleken waar geen pil meer uitkomst bood. Het had zo mooi kunnen worden om het bedrijfsleven een positieve injectie te geven, en in andere gemeenten is dat ook gelukt, maar niet in Teylingen. De ondernemers waren diep verdeeld. Er volgde een afsplitsing van de Teylingen Ondernemersvereniging (TOV) naar de VOT. Het gevecht werd tot in de raadzaal gevoerd. Het ondernemersfonds ging na twee jaar ter ziele.


Emotioneel dossier

Afgelopen 1 januari volgde de liquidatie. In 2016 en 2017 is door een verhoging van de OZB op niet-woningen behoorlijk wat tonnen geld gevloeid in het fonds, de overgebleven 250.000 euro na liquidatie vloeide terug naar gemeente. "Een emotioneel dossier", vatte wethouder Marlies Volten het passend samen in de raadscommissie Bestuur van vorige week.


Rechtszaken

Een bedrijf had beroep ingesteld tegen het fonds bij de rechter, maar werd ongegrond verklaard. Bij een hoger beroep bij het gerechtshof viel het anders uit. Nu was het hof niet tegen het heffen op zich, het was in zijn ogen niet willekeurig of onredelijk, maar het struikelblok zat hem in de zogeheten 'retributie'. De agrarische sector, recreatie en toerisme en nog enkele andere bedrijven zagen geen voordeel in het fonds, dus werd een regeling getroffen waarbij zij de verhoging van de OZB op een later tijdstip weer terug zouden krijgen. Dat leidde tot twee verschillende tarieven, waarvoor de wet in formele zin geen ruimte biedt, zo oordeelde het gerechtshof. Het tast het gelijkheidsbeginsel aan.


Ook lagen er vraagtekens bij een rechtmatige uitvoering daarvan door het ondernemersfonds. Een leger aan advocaten van beide partijen is inmiddels op de uitspraak gedoken. De klager mag inmiddels door de uitspraak van het gerechtshof zijn extra betaalde OZB terug gaan verwachten. Het maakt de weg vrij voor ook anderen.


De juridische adviseurs van de gemeente beraden zich de komende tijd op een vervolg na het verlies van de gemeente bij het gerechtshof van het hoger beroep. Daarbij wordt ook gekeken welke mogelijkheden open staan om met alle partijen tot een passende oplossing te komen.


Regeling

Het advocatenkantoor van Clair Optiek is nu bezig om zoveel mogelijk bedrijven bijeen te krijgen om eveneens een teruggaaf te eisen, waaronder de ondernemers van de, van de Teylingen Ondernemersvereniging (TOV) afgescheiden, Vrije Ondernemers Teylingen (VOT). Nu is het zo dat, als bedrijven, destijds geen bezwaar of beroep hebben ingesteld tegen de aanslagen, deze onherroepelijk vaststaan. Een procedure bij de zogeheten bestuursrechter, die gaat over alles tussen overheid en burger, is voorbij. Maar er is ook nog de burgerlijke rechter, die gaat over (rechts)personen onderling. Het advocatenkantoor wil zo'n procedure nu aanspannen als de gemeente geen regeling treft.


Succes betwijfeld

Maar in een memo aan de gemeenteraad vraagt B&W zich af of de ondernemingen die procedure nog met succes kunnen voeren en verwijst naar een eerdere uitspraak van de Hoge Raad. Zowel de rechter als het hof hebben de verordening OZB niet onverbindend verklaard en daardoor kunnen, naar inschatting van de gemeente, de geheven belastingen niet met succes via de burgerlijke rechter worden teruggevorderd, maar geeft tegelijk aan dat, gelet op de literatuur, een definitieve onweerlegbare conclusie niet is te trekken. "De mogelijkheid dat de teveel betaalde OZB via een civielrechtelijke procedure met succes kan worden gevorderd, blijft dus (theoretisch) bestaan", aldus de memo.


De komende tijd beraadt de gemeente zich op de verschillende mogelijkheden die nog openstaan, zoals niets doen, of een beroep bij de Hoge Raad en verder welke mogelijkheden open staan om met partijen tot een passende oplossing te komen.

>De Paraplu heropent in nieuw pand in Herenstraat

Voorhout n De Paraplu -winkel met een missie- gaat verhuizen naar de Herenstraat 92. Op dinsdag 2 juni openen daar de deuren van de winkel die van pop-up is uitgegroeid tot een blijvertje.

In februari werd bekend dat de Paraplu dient te verhuizen uit het pand van de voormalige drogisterij. Daarmee kwam een einde aan de pop-up fase. Piet Overduin: "Bestuur en vrijwilligers waren het snel eens: de Paraplu gaat door! Maar waar en hoe? Het werd de voormalig speelgoedwinkel aan de Herenstraat. Weliswaar kleiner, maar goed gelegen in de nabijheid van grote en veelbezochte winkels. Door een eigen huurcontract is de Paraplu nu een blijvertje."

De stylistes gaven het groene licht en maakten een mooi inrichtingsplan. Een nieuwe vloer werd gelegd, muren geverfd, wanden en kasten geplaatst, bijzondere panelen gebouwd en dat met vele vrijwilligers. Het assortiment is niet veranderd: goede tweedehands kinder- en dameskleding, cadeaus met een verhaal en interieurartikelen. De Paraplu heeft geen commercieel doel, herhaalt Overduin. "Onze missie leeft in de harten van vrijwilligers en blijft onveranderd: geen winst, maar een goede ontmoeting.

Op dinsdag 2 juni opent de Paraplu voor het eerst haar deuren voor het publiek. De openingsdagen zijn van dinsdag tot en met zaterdag. Uiteraard gelden voor de bezoekers de huidige RIVM-maatregelen.

>Zingeving met Palliam: 'Eenzaam en samen één'

Regio n Zingeving is een belangrijk thema in onze samenleving. Het raakt aan geluk, en daarmee meteen ook aan ongeluk. Maar wat is het eigenlijk? Zingeving gaat over wat zin geeft aan je leven. Het gaat over bewust worden en bewust zijn van je drijfveren in het leven. Palliam, netwerk in de Duin- en Bollenstreek voor zingeving en levenskunst, heeft in mei elke maandag, woensdag en vrijdag om 10.00 uur een online bijeenkomst. Zo’n P-eye duurt slechts een half uur. Er is een gevarieerd programma, met voor iedereen wel iets interessants.


Met ‘Beter wordt het niet’ gaat filosoof/theoloog Gerko Tempelman op vrijdag 29 mei in hoe de oude Griekse filosofen omgaan met onzekerheden, waardoor je meer innerlijke rust kunt ervaren. Op maandag 1 juni, zal Frank Kazenbroot als geestelijk verzorger in een ziekenhuis over zijn recente ervaringen vertellen: ‘Eenzaam en Samen Eén’.

Inschrijven kan via de website www.palliam.nl. Je ontvangt daarna een linkje voor de online bijeenkomst. Palliam wil met dit initiatief omzien naar iedereen die dat op prijs stelt.

Kledingbank Teylingen kan -aangepast- deuren openen

De Kledingbank krijgt een andere inrichting vanwege de coronamaatregelen. | Foto: archief Foto: pr.

Sassenheim n Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de crisis die daarna in maart is ontstaan, moesten de vrijwilligers van de Kledingbank helaas de werkzaamheden staken en de deuren sluiten. Na verruiming van de maatregelen begin mei, is door het bestuur en vrijwilligers de wens uitgesproken om de deuren weer te openen. Op donderdag 4 juni gaan de deuren weer open.

Kledingbank Teylingen is een winkel, waar mensen die om wat voor reden niet in staat zijn kleding te kopen, terecht kunnen. In de winkel, die door vrijwilligers wordt gerund, wordt kleding en schoeisel gratis verstrekt. Door de coronamaatregelen moesten in maart de deuren dicht.


Nadat in mei de maatregelen werden verruimd, zijn het bestuur en vrijwilligers om tafel gaan zitten om te bespreken hoe dat aan te pakken. Het uitgangspunt hierbij was een veilige situatie scheppen voor cliënten en vrijwilligers.


Looprichtingen en plexiglas

De afgelopen week is er door een aantal vrijwilligers hard gewerkt aan het 'coronaproof' maken van de winkelruimtes. Onder ander door een aparte in- en uitgang en een gedwongen looprichting. De werkplekken waar de vrijwilligers de cliënten te woord staan, zijn voorzien van plexiglasplaten.


Er zijn te volgen richtlijnen en is er een hygiëne protocol opgesteld. Deze zijn voor alle cliënten die de kledingbank bezoeken beschikbaar. In de winkel en op het buitenterrein bij de Kledingbank geldt natuurlijk ook de anderhalve meter-regel. Van cliënten en vrijwilligers wordt gevraagd deze regels in acht te nemen.


Dinsdag en donderdag open

Op donderdag 4 juni om 13.00 uur heropent de Kledingbank de deuren weer voor de uitgifte van kleding en schoeisel. Wekelijks is de Kledingbank open op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur en op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.


Vanaf dinsdag 2 juni kan er weer kleding en schoeisel gebracht worden. In goed gesloten zakken kan het in de containers, die buiten op de aangegeven plaats staan, gedeponeerd worden.

Raad praat over herbenoeming burgemeester

Teylingen n De gemeenteraad van Teylingen gaat op woensdag 3 juni in een extra besloten vergadering praten over een eventuele herbenoeming van burgemeester Carla Breuer. Dat meldt Omroep Bo op de website.

Breuer werd in september 2014 voor zes jaar benoemd tot burgemeester van de gemeente Teylingen. Omdat deze periode over enkele maanden afloopt moet de gemeenteraad besluiten of zij voor een nieuwe periode van zes jaar wordt herbenoemd. Daartoe is een vertrouwenscommissie samengesteld die onder meer bestaat uit alle fractievoorzitters van de raad. Deze commissie zal een advies uitbrengen over de herbenoeming, waarna de gemeenteraad een besluit neemt. Dit dient te gebeuren in een besloten vergadering, waarvoor de gemeenteraadsleden bij elkaar moeten komen. Het is niet toegestaan om deze vergadering digitaal te laten plaatsvinden. Om de extra vergadering mogelijk te maken zullen de 25 raadsleden, met inachtneming van anderhalve meter afstand, verspreid worden over de begane grond van het Bestuurscentrum in Voorhout.

>VDB vraagt financiële steun

Regio n De stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek ziet zich genoodzaakt de huur van het eigen ontmoetingscentrum in Sassenheim op te zeggen als er geen financiering door gemeenten komt.

Dat laat het bestuur weten aan de vijf gemeenten. De financiering door defensie en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg stopt per 1 januari 2021 omdat defensie vindt dat gemeenten moeten bijdragen. De veteranenstichting heeft in februari alle gemeenten hier al over geïnformeerd. Ze vraagt per gemeente 1750 euro per jaar waarmee ze de jaarlijkse kosten van in totaal 12.000 euro kunnen opbrengen. De Veteranenombudsman heeft al laten weten zich ernstig zorgen te maken mocht het ontmoetingscentrum verdwijnen. Zij helpen namelijk ook veteranen met een hulpvraag.

Drukte op Koudenhoorn, cirkels in gras voor afstand

Warmond n Tijdens Hemelvaartsdag was het erg druk op zowel Koudenhoorn als de Strengen. De gemeente ontraadde daarop mensen om naar de recreatieplekken te komen. Er zijn geen boetes gegeven, maar wel officiële waarschuwingen uitgedeeld. In de komende weken komen er aanvullende maatregelen.

Op de zonnige donderdag 21 mei waren vier toezichthouders, een Boa en politie te water om alles in goede banen te leiden. Zij gaven rond half twee aan bij de gemeente dat mensen ontraden moest worden om naar Koudenhoorn te komen. Ook bij de Strengen zijn nieuwe recreanten geweerd.


Voorafgaand was een plan van aanpak gemaakt, waarbij het monitoren op en het tegen van drukte onderdelen waren. Ook in de parkeerplaats afgezet met hekken en waren slechts de helft van de aanleg-lekken voor boten beschikbaar. Toch bleef het erg druk. Bij Koudenhoorn werd daarop besloten om met toegangsdosering te werken: eerst mensen van het eiland af voordat er nieuwe gasten op het eiland konden.


Het water op

Het mooie weer lokte ook veel liefhebbers het water op. Het wemelde dan ook van de bootjes op Het Joppe. Dat ging meestal goed, laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Veel mensen hielden zich aan de regels en hielden netjes afstand tot elkaar. Maar ook hier waren er boten waar mensen bij elkaar zaten die niet uit een huishouden kwamen en geen anderhalve meter afstand hielden."


Aanvullende maatregelen

De gemeente laat weten om, nu de kans op mooi weer groter wordt, aanvullende maatregelen te treffen. Zo worden er als proef deze week cirkels in het gras van het recreatie-eiland aangebracht, zodat voor bezoekers zichtbaar is wat anderhalve meter is. Ook is de helft van het parkeerterrein beschikbaar. Bij de ingang van zowel Koudenhoorn als de Strengen wordt vanaf het begin een toegangsdosering toegepast. Er is een sluiting op het moment dat daardoor grote aantallen mensen gaan wachten. Ook is er extra inzet van toezichthouders en politie.


De woordvoerder laat verder weten: "Uiteraard blijven wij mensen oproepen om zich aan de regels te houden voor hun eigen gezondheid en de gezondheid van de ander. En voor ieder die al een officiële waarschuwing gehad heeft wordt er doorgepakt naar het schijven van een boete. We volgen de richtlijnen van het RIVM en het Kabinet. Zolang de anderhalve meter-maatschappij geldt, controleert en handhaaft de gemeente hierop om voor iedereen een veilige buitenruimte te houden."

>NatuurBingo rondom het huis

Regio n Om de natuur te ontdekken hoef je niet per se naar een natuurgebied. Ook rond je huis is natuur. Om dat te ontdekken hebben de boswachters van Natuurmonumenten een Biodiversiteits-Bingo voor kinderen gemaakt.

Op dit momenten is het nodig dat wij veel thuis blijven. De ideale gelegenheid om je eigen tuin, balkon of buurt onder de loep te nemen. Is jouw leefomgeving ook voor dieren, planten en bomen een goede leefomgeving? Om je hier een handje bij te helpen hebben de boswachters van Natuurmonumenten een NatuurBingo gemaakt. Als je alle planten en dieren vindt, dan ben je al goed op weg naar een biodiverse omgeving. De NatuurBingo-kaart staat op www.natuurmonumenten.nl/nieuwkoop-natuurbingo.


Hoe groen is jouw tuin?

Natuurmonumenten wil graag weten hoe groen de Nederlandse tuinen zijn. Zij heeft daarvoor een Nationaal Tuinonderzoek voor kinderen en volwassenen. Kijk op www.natuurmonumenten.nl.

>Vlaggen op 4 juni

Regio n Vanwege de coronacrisis zijn de centrale eindexamens dit jaar geschrapt en is op grond van de resultaten van de schoolexamens bepaald wie geslaagd is. De meeste middelbare scholieren weten inmiddels of ze hun diploma gehaald hebben. Op donderdag 4 juni organiseert het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) in afstemming met het ministerie van Onderwijs. Cultuur en Wetenschappen (OCW) een nationale dag waarop geslaagde scholieren hun vlag uit kunnen hangen.

Ook basketballers naar buiten op plein van KTS

Wethouder Arno van Kempen geeft de eerste buitentraining op het schoolplein van de KTS. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Basketbalvereniging Forwodians kan nog niet binnen trainen, maar de jeugdleden kunnen wel naar buiten. Op vrijdag 22 mei kwam wethouder Arno van Kempen langs bij de eerste buitentraining van de jongens onder 12 jaar.

Van Kempen: "Na acht weken van sport verbieden wordt het tijd dat er meer perspectief geboden gaat worden. We moeten voorzichtig blijven, maar ook langzaam maar zeker gaan kijken naar wat juist wel kan. We moeten stappen terug gaan doen naar het normaal. Sporten is daarbij belangrijk en de sociale contacten ook. Forwodians is een goed schoolvoorbeeld van hoe je dit doet."


Op het plein van de KTS staan vier baskets. Het plein is ook groot genoeg om met anderhalve meter afstand van elkaar te sporten en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Forwodians is de KTS dankbaar dat ze daar gebruik van mogen maken. Zwemvereniging de Columbiaan stelt hun clubhuis ter beschikking zodat de vereniging hun ballen, trainingsmaterialen en ontsmettingsmiddelen kan opslaan.


Protocol

Op de website van Forwodians is het hygiëneprotocol terug te vinden. Tijdens de trainingen zijn er toezichthouders aanwezig die op letten dat alles goed verloopt. De trainers krijgen een clinic met tips hoe ze deze anderhalve meter trainingen vorm kunnen geven. En Van Kempen, die zelf jaren training heeft gegeven bij Forwodians, pikte een paar minuten van trainer Peter Vlaar, om zelf met de jongens een oefening te doen.


Iedereen die geïnteresseerd om mee te sporten, dus ook leden van MSV of de voormalige Jump, kunnen dit doen door zich aan te melden via tc@forwodians.nl.

>Veiligheid 5G nauwlettend in de gaten gehouden

Teylingen n Voor wat betreft de gezondheid komt het erop neer dat het nieuwe 5G-netwerk, net als de huidige mobiele netwerken, moet voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden, zo geeft B&W in een schrijven aan de gemeenteraad aan, nadat zorgen zijn geuit door diverse organisaties en inwoners.

Door Nico Kuyt

In 2020 zullen de eerste veilingen plaatsvinden van frequenties voor het 5G-netwerk in Nederland. Aanbieders treffen uitgebreide voorbereidingen om met de uitrol hiervan aan de gang te gaan. De gemeente heeft hierin slechts een beperkte rol bij de ontwikkeling van het 5G-netwerk. Op basis van de Telecomwet ontwikkelt de gemeente geen netwerken, die taak is voorbehouden aan marktpartijen.


Landelijke veiling

Dat geldt dus ook voor het nieuw aan te leggen 5G-netwerk. De vergunningen daarvoor worden via een landelijke veiling aan de markt gegund. De gemeente is gehouden mee te werken aan de aanleg van netwerken, weliswaar onder voorwaarden. Dit heeft met name betrekking op de aanleg van ondergrondse netwerken en de plaatsing van antennes, al dan niet met een vergunning. Op die manier kan de gemeente wel regie voeren over de wijze waarop een netwerkinfrastructuur in de openbare ruimte wordt ingericht, maar een gemeente kan dat niet tegenhouden, zo concludeert B&W.


Gezondheid

Er is op dit moment veel aandacht voor mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van straling van het nieuwe 5G-netwerk. De landelijke overheid stelt normen aan antennestraling op basis van nationaal en internationaal onderzoek. Dat is het enige hanteerbare uitgangspunt voor de marktpartijen en gemeenten.


De GGD geeft aan dat in de blootstellingslimieten, door het toepassen van een marge, rekening wordt gehouden met de onzekerheden in het wetenschappelijk onderzoek. Als de blootstelling ónder de daarvoor geldende limieten blijft, zijn mensen voldoende beschermd tegen de nu bekende effecten. Het gaat dan om lokale opwarmingseffecten van het lichaam. "Door beperkingen in de toegepaste onderzoekstechnieken kan niet worden uitgesloten dat gezondheidseffecten kunnen optreden die pas na langere tijd kunnen worden vastgesteld of die zeldzaam of minder ernstig zijn. Het 'kennisplatform elektromagnetische velden' houdt nieuwe wetenschappelijke informatie daarom voortdurend in de gaten", aldus de GGD.

Brandje in 't Overbosch geblust

Foto: pr.

Voorhout n De brandweer heeft zaterdagavond 23 mei een brandje in 't Overbosch kunnen blussen. Een aantal boomstammen stonden in brand. De stichting Vrienden van het Overbosch heeft aangifte gedaan.

Joep Derksen, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Overbosch, laat in een reactie weten: "Dankzij het alerte optreden van enkele bezoekers van het Overbosch kon een brandje rond 20.00 uur snel beteugeld worden. Het is aan de oplettendheid van andere bezoekers geweest, dat erger is voorkomen. Zij belden de brandweer en politie, die direct in actie kwamen.’’

Met water uit de Leidsevaart blust de brandweer de brandende boomstammen. | Foto: pr. Foto: pr.


Niet eenvoudig

Met aangepast materieel pompte de brandweer water uit de Leidsevaart om de aangestoken boomstammen te blussen. Dat bleek nog niet zo eenvoudig, aangezien deze grote stammen, die al tientallen jaren op een plek achter het bruggetje op de grond lagen, totaal vermolmd waren. Maar door het goede werk van de blusgasten kon voorkomen worden, dat het vuur oversloeg naar de rest van het Overbosch. Derksen: "We danken het snelle en goede optreden van de brandweer en politie.’’ Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Overbosch heeft aangifte gedaan. De politie gaat camerabeelden bekijken. De dader(s) kunnen zich tot die tijd vrijwillig melden bij de politie.

>Druk van gemeente op ProRail voor bewaakte fietsenstalling bij station

Sassenheim n Wethouder Marlies Volten blijft, naar eigen zeggen, heel hard duwen aan ProRail voor een spoedige realisatie van de bewaakte fietsenstalling bij station Sassenheim.

Door Nico Kuyt

Vorige week klonken er zorgen in de raadscommissie Bestuur over de voortgang van de komst van de stalling. Deze gaat zorgen voor een vermindering van de diefstal van fietsen bij het station. Elders zijn al zulke stallingen gerealiseerd, zoals bij de stations Leiden en Den Haag. Twee toezichthouders zijn van 7.00 tot 19.00 uur aanwezig. De planning was om de stalling voor de zomer nog te realiseren, maar hierover klonken bij raadslid Reny Wietsma (CDA) twijfels. Onlangs werd tussen onder andere ProRail en de gemeente een overeenkomst tot co-financiering ondertekend en het project is nu overgenomen door ProRail.


De wethouder verwacht evenwel dat het railbedrijf nog wel even de tijd nodig heeft. Het gaat nu ingepland worden. "B&W wil ook actie. Wij blijven ProRail heel hard duwen", wilde zij aan de commissie nog wel kwijt.

25 / 28

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond (als het weer mag natuurlijk)? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 31 mei, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar: redactie@deteylinger.nl. Winnaar week 21: Henny v.d. Burg. De oplossing was: stripheld.