De Teylinger

3 juni 2020

De Teylinger 3 juni 2020


'Onderwijs is meer dan achter een scherm zitten'

Lisa met haar klasgenoten in het praktijklokaal. Op de achtergrond directeur Ton de Groot. | Foto: Piet de Boer Foto: Piet de Boer

Voorhout n De leerlingen van de KTS zijn weer naar school. Het gebouw is opnieuw ingericht en beplakt met witte pijlen en lijnen voor de looprichting. Bij elke toegangsdeur staat een pompje met ontsmettingsschuim. Directeur Ton de Groot vertelt op dinsdag 2 juni tevreden te zijn over de eerste ochtend op de middelbare school.

Door Piet de Boer

De leerlingen krijgen vijf dagen les en als er teveel leerlingen in zijn voor een lokaal wordt de groep gesplitst en krijgt een deel digitaal thuis-onderwijs. Na drie uur les mogen de leerlingen naar huis en komt de middaggroep. Aankomst en vertrek is per klas gereguleerd. Elke groep heeft een eigen fietsenstalling afgezet met dranghekken en voorzien van klassen-bordjes.


In de school geldt eenrichtingsverkeer en zijn looproutes aangebracht. Leerlingen moeten achter elkaar lopen en dienen zoveel mogelijk rechts te houden en altijd anderhalve meter uit elkaar. Ook in de klas. De docenten wisselen na elke les van klaslokaal. Dit om zo min mogelijk mogelijk bewegingen in het gebouw te hebben.


Instructiefilmpje

Het Rijnlands Lyceum in Sassenheim opent ook weer de deuren gedeeltelijk voor de leerlingen. Daarnaast volgen zij ook nog steeds thuis digitaal les. In het gebouw in Sasenheim zijn de inmiddels bekende voorzorgsmaatregelen genomen: aparte in- en uitgangen, desinfectiegel bij elk lokaal en de aula blijft gesloten. Het Rijnlands maakte voor de leerlingen een instructiefilmpje met daarin meer informatie over hun eerste lesdag.


'Normale' lessen

Ton de Groot loopt bij de KTS ontspannen door de rustige gangen en groet docenten die in de deuropeningen staan, klaar om van lokaal te wisselen. Veel docenten werken thuis en geven digitaal les. De omslag naar onderwijs op afstand is soepel gegaan zegt Ton. "Maar het kan het echte onderwijs niet vervangen." Onderwijs is meer dan achter een beeldscherm zitten. Daarom is de KTS toch weer open gegaan voor 'normale' lessen. Vooral het praktijkonderwijs laat zich namelijk lastig digitaliseren. Als voorbeeld laat hij de in aanbouw zijnde uitbreiding zien. Straks kunnen ze hier buiten metselen. In een naburig lokaal staat de klas van Lisa fruit te snijden. Lisa draagt een mondkapje vanwege de hygiëne. Praten is daardoor lastig. ''Ja, ik ben blij''. Ze kan weer praktijklessen volgen en ziet haar klasgenoten weer in het echt. Ze glimlacht boven haar mondkapje met haar ogen.


Sociale leven hervat

Het sociale leven op school is belangrijk voor leerlingen, vindt De Groot. Ze hebben elkaar lange tijd niet echt gezien en gesproken. Dat sociale aspect van onderwijs kan door de openstelling weer een plek krijgen. De eindexamen leerlingen zijn al vrij. Zij krijgen woensdag de uitslag te horen. Dan kunnen de vlaggen uit. Voor de andere leerlingen is vrijdag 16 juli de laatste schooldag.


En de wat brengt de nabije toekomst? De Groot: ''Er komen ongeveer 180 nieuwe leerlingen. We groeien opnieuw. Maar hoe we dat gaan organiseren met die anderhalve meter weet ik nu nog niet.'' Hij hoopt dat corona-richtlijnen bij aanvang van het nieuwe schooljaar, in september, niet meer nodig zijn.

Hogere kosten Noordelijke Randweg

Voorhout n De kosten voor de Noordelijke Randweg Voorhout vallen hoger uit dan is begroot. Er zou sprake te zijn van een miscalculatie.

De aanleg van de Noordelijke Randweg omvat een nieuwe verbinding voor autoverkeer inclusief fietspaden, kunstwerken en de aanleg van een ecologische verbindingszone tussen de randweg en de Haarlemmertrekvaart. Wethouder Marlies Volten moest vorige week de raadscommissie Ruimte melden dat het ingehuurde bureau een miscalculatie heeft gedaan en de kosten hoger zullen uitvallen. Op basis van de huidige stand van zaken worden de kosten geraamd op 31,5 miljoen euro, waardoor een aanvullende dekking nodig is van 5 miljoen. De stijging wordt verklaard door onder andere de hogere kosten grondverwerving, ophoogmateriaal ter hoogte van de aansluiting op de N444. de fietsbrug en -tunnel en de stijging van de prijzen. De wethouder erkende dat het een fors bedrag is, maar niet uit het oog mag worden verloren dat deze weg voor Voorhout veel goeds brengt en de belasting op de Herenweg zal doen afnemen. De fracties in de commissie spraken hun teleurstelling uit, maar trokken de conclusie dat de weg gewoon nodig is. Er moet wel lering uit worden getrokken. Zij konden instemmen met het verstrekken van het krediet. (NK)

>'Nog geen terras bij Sassennest'

Sassenheim n In tegenstelling tot eerdere berichten, mag het terras bij het Sassennest in Park Rusthoff nog niet open. Dat zei wethouder Marlies Volten vorige week na vragen van de Fractie Piket tijdens een informatieve sessies voor fracties in de gemeenteraad. Lees meer op pagina 11.

Terrassen weer open

Even
wennen:
'alles is
        anders'

Kagerbuurt
als eerste
aardgasvrij

Meer dan
300 vragen
over rotondes

uitgeweid n Ik droom van huwelijken die doorgaan

Zonnig Pinksterweekend zorgt voor drukte in Teylingen

De cirkels in het gras op Koudenhoorn moeten de anderhalve meter zichtbaar maken. | Foto: MV Foto: MV

Teylingen n Het zonnige Pinksterweekend zorgde voor veel drukte op Koudenhoorn in Warmond. Het recreatie-eiland werd een aantal keer tijdelijk afgesloten. De raadsleden werden vorige week geïnformeerd over de tijdelijke maatregelen om grote drukte tegen te gaan.

'Koudenhoorn afgesloten' staat op het grote digitale bord bij de toegang naar het parkeerterrein op de Gemeentehaven. Het is zondagmiddag 31 mei en het is druk op het eiland. De handhavers op de brug houden met een klikker bij hoeveel mensen het eiland op en af gaan. Rond 14.00 uur meldt de gemeente dat het er vol is. Er wordt niemand meer toegelaten, tenzij er weer plukjes bezoekers besluiten het eiland af te gaan. Ruim twee uur later is Koudenhoorn weer toegankelijk. Maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag, verloopt volgens hetzelfde scenario.


“Bij wijze van proef worden op Koudenhoorn cirkels in het gras aangebracht zodat de anderhalve meter ook zichtbaar is. Daarnaast is slechts de helft van het parkeerterrein beschikbaar, zodat automobilisten ontmoedigd worden te komen. Zo blijven de recreatieterreinen beschikbaar voor omwonenden. Verder wordt er bij de ingang van beide recreatieterreinen vanaf het begin gemonitord," liet de gemeente voorafgaand aan het Pinksterweekend weten. Vorige week, tijdens een informatieve sessie van de gemeenteraad, merkte burgemeester Carla Breuer op dat het gebruik van de openbare ruimte in de gemeente aan het toenemen is. "De anderhalve meter wordt niet door iedereen onderschreven. Dat was te verwachten, maar we proberen te motiveren."


Sassennest

In diezelfde bijeenkomst werd ook gesproken over het Sassennest in Park Rusthoff. Ondanks een eerdere aankondiging mag het terras nog niet open. Het valt niet onder de versoepeling van de maatregelen die sinds 1 juni geldt. Wethouder Marlies Volten verklaarde vorige week verbaasd te zijn, liet zij na vragen van de fractie Piket weten. Burgemeester Carla Breuer voegde toe dat het hier gaat over een zogenoemde para-commerciële instelling en ziet niet hoe het nu zou kunnen. De versoepeling treft alleen de gewone commerciële horeca.

Vernieuwde website Adest

Sassenheim n Adest Musica heeft de eigen website vernieuwd.

Sinds donderdag 28 mei komen bezoekers van www.adestmusica.nl op de vernieuwde website. Dat was nodig, omdat de oude website niet goed via een mobiele telefoon of Ipad te gebruiken was. Daarnaast was het systeem verouderd en niet meer makkelijk te updaten naar de huidige eisen die aan een website worden gesteld door gebruikers. Naast de vernieuwing aan de externe kant van de website wordt de komende weken ook voor de leden een intern netwerk geïnstalleerd. Via een inlogcode kunnen leden straks alle informatie over de vereniging opzoeken. Formulieren, nieuwsbrieven, achtergrondinformatie, dit alles zal straks voor alle leden makkelijk in “Mijn Adest” te vinden zijn.


De vernieuwde website is volledig in eigen beheer door een groep enthousiaste Adest leden ontworpen.

>Live Masterclass Business Women

Teylingen n Business Women Teylingen organiseert op maandag 15 juni de gratis online masterclass 'Duurzaamheid en jouw bedrijf'. Anke Schüttemeyer laat samen met gast Yvonne van der Hulst (winnaar Duin en Bollenstreek Duurzaamheidsprijs 2019) zien, waar en hoe ondernemers kunnen beginnen. Ze helpen met tools meer inzicht te krijgen in de kansen en mogelijkheden voor duurzaam ondernemen, maar helpen ook te zien waar dreigingen en zwakke punten zitten.


Voorafgaand, om 19.30 uur, is een live sessie met burgemeester Carla Breuer. Zij wil graag weten hoe het met de ondernemers gaat in deze tijd. Aansluitend is de workshop die tot ongeveer 21.30 uur duurt. Aanmelden via

businesswomenteylingen@gmail.com. Deelname is gratis.

>Alzheimer- telefoon

Regio n Het Alzheimer Café is dicht, maar mantelzorgers en familieleden van thuiswonende mensen met dementie kunnen zeven dagen per week van 9.00 tot 23.00 uur een luisterend oor vinden via de Alzheimer telefoon: 0800-5088. Op dementie.nl en alzheimernederland.nl worden dagelijks tips gegeven hoe te handelen in deze coronatijd.

>GGD: Aantal overmatige drinkers daalt geleidelijk

Teylingen n De cijfers van Teylingen voor wat betreft alcohol en roken verschillen nauwelijks met het gemiddelde van de regio. Het overmatig drinken daalt geleidelijk.

Dit blijkt uit een informatieve sessie die de raadscommissie Welzijn vorige week voerde met met de adviseurs publieke gezondheid van de GGD. Bij de volwassenen ligt de consumptie van alcohol hoog. Vooral voor de oudste groepen leven de meeste zorgen.


Jongeren

Onder de 14- en 15-jarige scholieren op de twee voortgezette scholen in Teylingen geven 3 op de 10 aan wel eens te hebben gedronken. Als ze drinken, drinken ze soms ook meteen veel, het binge-drinken. Er is geen verschil tussen jongens en meisjes. Er is de laatste tijd heel veel te doen rond het gebruik van lachgas, maar het gebruik is heel laag, de omvang niet heel groot. Het drugsgebruik is veelal het meest onder de groep jongeren die ook rook en drinkt. Ze vervelen zich en gaan over tot iets anders. Bijna 4 op de 10 beweegt onvoldoende. Ruim een derde is ontevreden met zijn of haar gewicht. Verband ermee is een intensief internet-gebruik, zo'n drie uur of meer per dag.


Sportverenigingen rookvrij

Onder de fracties in de commissie leefden nog diverse opmerkingen. Zo stelde de fractie Piket voor de sportverenigingen rookvrij te maken. De PvdA wees op het belang van de ouders. Praten is oké, maar regels zijn belangrijk. Regels stellen en handhaven met name de jonge puberteit, om te voorkomen dat zij hun hele leven gaan drinken en roken.


Basisscholen

De ChristenUnie vroeg zich af waarom er geen voorlichting op de basisscholen is over roken en drinken. De adviseurs meldden evenwel dat er een programma voor was van het instituut Trimbos, maar dat werkte averechts en daarom gestopt. Het wekte namelijk soms juist belangstelling op. (NK)

Vaar mee op de Hylke Tromp

Warmond n Onder het motto “De Hylke Tromp is er voor iedereen” nodigen de vrijwilligers van de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond iedereen uit om eens een avond of een middag mee te zeilen met deze bekende Warmondse platbodem van meer dan een eeuw oud.

Deze traditionele platbodem vaart niet tijdens zware wedstrijden – er is ook een grote groep vrijwilligers die de boot gebruikt voor recreatiesport en tochten voor goede doelen. Een tocht met de Hylke Tromp over de mooie Kagerplassen is natuurlijk een bijzondere belevenis.


Vaaragenda

De vaaragenda voor de komende tijd staat op de website en daar kan iedereen ook reserveren voor een keer 'Lekker Zeilen Met De Hylke Tromp'.De beschikbare data zijn: zaterdag 13 juni, dinsdag 16 juni, zaterdag 12 juli en vrijdag 17 juli.


Acht gasten per keer

De Hylke is veertien meter lang en dus ruim genoeg voor bemanning en veel gasten, maar in verband met de corona-anderhalve meter wordt nu gevaren met maximaal acht gasten per keer.


Deze tochten worden ’s avonds en in het weekend georganiseerd en duren telkens zo’n 2,5 uur. Dit zijn geen luie rondvaarten, integendeel van de gasten wordt actief meezeilen verwacht. Dus assistentie bij het hijsen en strijken van de zeilen, bij het bedienen van de zwaarden en bij het sturen.


Cheque

Van de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van 12,50 euro per persoon. De Hylke Tromp is in prima conditie, maar het onderhoud is een kostbare zaak. Daar worden ook fondsen voor aangeschreven. Onlangs heeft Fonds 1818 een gift van 2000 euro gedaan voor een nieuw grootzeil. Dat zeil kost 4.000 euro.


Gratis voor goede doelen

De Hylke is overigens voor goede doelen kosteloos beschikbaar. Aanvragen voor tochten voor goede doelen zijn welkom via info@hylketromp.nl. Meer informatie over de historie van de boot en de vaarkalender zijn te vinden op www.hylketromp.nl.

Nog 114 woningen in Hooghkamer te bouwen

Voorhout n De komende tweeënhalf jaar worden er in Hooghkamer nog 114 woningen gebouwd. Daarvan zijn 56 sociale huurappartementen van woningstichting Stek.

Door Nico Kuyt

Hooghkamer is sinds 2008 in uitvoering en kent een lange looptijd. Vorige week kreeg de raadscommissie Ruimte een uitleg van projectleider Frits Schreiner over de huidige stand van zaken. Alles is nu bouwrijp gemaakt. In totaal komen er 882 woningen te staan. Door herschikking konden er nog vijf woningen in de categorie sociale koop extra worden ingepland. Er komen 251 sociale huur en 43 sociale koop, dat is onder de 200.000 euro, samen 33 procent. Daarnaast 47 goedkope koop, onder de 225.000 euro, dat 5,3 procent.


De Noordelijke Randweg Voorhout is vertraagd, maar dat is een project dat los staat van Hooghkamer. Daar is een wijkontsluitingsweg. In 2022 wordt Hoogkamer financieel afgewikkeld.

>Musicalster treedt thuis op

Sassenheim n Musicalster Nienke Latten uit Sassenheim speelt al anderhalf jaar Jasmine in de Duitse versie van de musical Aladdin. Ook zij moest abrupt stoppen met de shows door de coronamaatregelen in ons buurland. Nienke besloot om niet te stil te blijven zitten, maar een show vanuit huis te organiseren. Op vrijdag 5 juni treedt ze online op met haar eerste solovoorstelling, waarin ze onder musicalnummers uit Wicked, Rent, Frozen en Sister Act zingt. Nienke sluit af met haar eerste zelfgeschreven nummer. Het optreden begint om 19.00 uur. Online toegangskaartjes zijn verkrijgbaar via www.artgerecht-agentur.com/tickets.

Test op corona nu voor iedereen beschikbaar

Regio n Iedereen met milde klachten die op COVID-19 kunnen wijzen, kan zich sinds 1 juni laten testen. De coronatest is gratis.

Inwoners kunnen bellen als ze milde klachten hebben die lijken op een verkoudheid. Daarbij gaat het om een loopneus, niezen, keelpijn, spierpijn, hoesten, verhoging en plotseling verlies van geur en smaak. Bij deze klachten is het belangrijk dat mensen in thuisquarantaine blijven tot de uitslag van de test bekend is, om zo te voorkomen dat ze anderen besmetten.


Om een test op COVID-19 aan te vragen, kunnen inwoners bellen naar het landelijk coronatest afsprakennummer: 0800-1202. Dat is elke dag tussen 8.00 en 20.0 uur bereikbaar. Het is belangrijk om het eigen BSN (Burger Service Nummer) bij de hand te houden.


De call-agent stelt vervolgens een paar vragen over de klachten. Daarna maakt hij een afspraak bij een testlocatie in de buurt. Bellers krijgen dan de tijd en plaats waarop de test wordt uitgevoerd te horen. De test wordt zo snel mogelijk uitgevoerd, bij voorkeur de volgende dag al. De dichtstbijzijnde testlocaties in deze regio zijn de drive-in bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp en een walk-in in Katwijk.


Sommige mensen kunnen vanwege hun gezondheid niet naar een testlocatie komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die in een zorginstelling wonen. In dat geval komt de GGD bij hen langs om de test af te nemen.


Test in auto

De coronatest wordt in de auto afgenomen bij de testlocatie. Neem een ID kaart, paspoort of rijbewijs mee. Tijdens het afnemen van de test blijft de patiënt in de auto zitten. Het afnemen van de test duurt in totaal ongeveer vijf minuten.


De testuitslag volgt binnen 48 uur. Geteste inwoners moeten thuisblijven tot hun testuitslag aan ze bekend is gemaakt.

>Meer jeugdhulp- en opvoedhulp ingezet

Teylingen n Bij de jeugdzorg laat een aantal leeftijdscategorieën binnen de ambulante jeugdhulp laten een toename zien, zo blijkt uit de jaarrapportage over vorig jaar.

Door Nico Kuyt

Uit de rapportage blijkt dat de instanties die verwijzen naar jeugdhulp lijken te veranderen. Het percentage verwijzingen vanuit de huisarts lijkt iets af te nemen. De verwijzingen vanuit de Jeugd- en gezinsteams (JGT) nemen juist wat toe. Echter, er is een afname zichtbaar van het aantal jeugdigen met hulp van het JGT. Ook wordt er meer verwezen vanuit de medisch specialist. Deze verwijst jeugdigen vooral toe naar GGZ ambulant en de Jeugd- en Opvoedhulp ambulant. De jeugdarts verwijst vaak als eerste door naar het JGT. Er is een stijging in de leeftijdscategorie 4-11 jaar bij jeugdigen met jeugd- en opvoedhulp. Dit zou verklaard kunnen worden door de verbeterde samenwerking tussen de JGT’s en het onderwijs. In de forensische GGZ is een toename zichtbaar van het aantal 17-jarigen. Het aantal verwijzingen vanuit het JGT zou een verband kunnen hebben met de lokale projecten rondom Jeugd- en Veiligheid. Zo is er bijvoorbeeld de Zorg- en Veiligheidstafel, waardoor jeugdigen beter in beeld komen. De gemeente heeft een pilot ingezet om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren en het jeugdhulpverbruik af te laten nemen. De jeugdhulp is een grote kostenpost voor de gemeente. Het betreft ongeveer 9 miljoen euro.

>Papier-expo in De Pomp

Warmond n Galerie de Pomp opent de deuren. Tot en met 1 juli is de expositie 'Papier' te bezoeken. De daaraan gekoppelde Papiermarkt is dit jaar geannuleerd.

Twaalf exposanten tonen hun papierkunst in de galerie, waar overigens wordt gevraagd om met niet meer dan twee personen tegelijk een bezoek te brengen. Bij drukte wordt gevraagd op het plein - op gepaste afstand- te wachten.


Deelnemers zijn Anna Breimer (collages), Jetty van den Burgh (papier maché), Teska van Dijk (pentekeningen ingekleurd met aquarel), Annette van het Erve (boekvouwkunst), Lisette Hogewoning (collages), Lieke van Herk (dieren van papier maché), Conny Kuipérie (3D objecten papier), RéNoo (bewerkt papier), Miriam Ooms (bewerkt papier), Margriet v. Schaik (origami, handgemaakt Japans papier) en Anja Serlie (gemengde techniek). Lees meer over alle deelnemers op www.deteylinger.nl.


Kunst voor goed doel

Bijzonder zijn ook de collages van de overleden Dorine Wetter Kools. Zij exposeerde vroeger regelmatig bij Galerie de Pomp. Toen ze wat ouder werd, maakte ze zich zorgen over haar werk, en belde galerie-eigenaresse Clara Sikking met de vraag om het maar naar de kringloop te brengen. Een gedeelte van dit werk is nu te zien. Het wordt verkocht voor een klein prijsje, in de map In stock. De opbrengst gaat naar Stichting Laak Theater Den Haag.


Galerie de Pomp (Dorpsstraat 38) is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Het anderhalve meter-terras

Foto: MV

De terrassen zijn sinds 1 juni weer open. Maar wel mét een aparte ingang en uitgang, desinfectiepompjes bij de toegang en soms een tijdslot om het kopje koffie te drinken. Veel horeca-eigenaren hebben van de gemeente toestemming hun terrassen tijdelijk of na 18.00 uur uit te breiden.

Foto: MV
Foto: MV
Foto: MV
Foto: MV
Foto: MV

versoepeling maatregelen

Online omzien bij Palliam

Regio n Dat buren, familie of vrienden een beetje op elkaar letten en van elkaar weten wat er speelt lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Juist in deze tijd kan er behoefte zijn aan een korte ontmoeting met iemand die je iets nieuws vertelt over een onderwerp dat je na aan het hart ligt. Om je op te laden met nieuwe ideeën of om een andere kijk te krijgen op wat je bezig houdt. Palliam, netwerk in de Duin- en Bollenstreek voor zingeving en levenskunst, heeft geregeld online bijeenkomsten. Deze duren slechts een half uur. Er is een gevarieerd programma, met voor iedereen wel iets interessants.


Op maandag 8 juni van 19.00 tot 19.30 uur gaat Vaticaanwatcher Hendro Munsterman in op de effecten van de pandemie voor de kerk. Is dit het einde van de consumptiekerk en gaan we weer echt geloven?

Op woensdag 10 juni van 10.00 tot 10.30 vertelt rouwtherapeut Anne Remijn over hoe te rouwen in tijden van corona.


Inschrijven kan via www.palliam.nl. Je ontvangt daarna een linkje voor de online bijeenkomst. Ook al zijn ze op afstand, door deze bijeenkomst zullen deelnemers nabijheid ervaren. Palliam wil met dit initiatief omzien naar iedereen die dat op prijs stelt.

>Adamas Inloophuis start weer op

Regio n De deuren van Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep zijn vanaf 2 juni weer gedeeltelijk open. Het inloophuis is een plek voor mensen en kinderen die geconfronteerd worden met kanker.


Er is vanaf deze week weer ruimte voor één op één gesprekken, een gesprek met mensen uit dezelfde huishouding, kleine lotgenotengroepen en buitenactiviteiten.

“Ontzettend fijn dat we weer heel beperkt gasten kunnen ontvangen” zegt Annelies Osinga, leidinggevend coördinator Adamas. “De afgelopen maanden hebben we met alle gasten minimaal een contact gehad via de telefoon en konden we ze onder andere yoga en creatief schrijven aanbieden via online platforms. De behoefte voor een goed gesprek met een vrijwilliger en/of andere lotgenoten in het huis was groot, bleek uit de enquête. Zodoende hebben we besloten om Adamas op een kier te zetten met inachtneming van alle RIVM-regels." Meer informatie op www.adamas-inloophuis.nl.

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond (als het weer mag natuurlijk)? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 7 juni, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar: redactie@deteylinger.nl. Winnaar week 22: G. van der Wolf uit Hillegom. De oplossing was: buideldier.