De Teylinger

23 november 2016

De Teylinger 23 november 2016


Meer namen op het monument

Kees den Elzen, John Bakker en Jos Warmenhoven bij het monument. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Voorhout n De Historische Kring Voorhout maakt zich sterk om de lijst namen van de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog compleet te krijgen. Nu prijken er op het monument op het Raadhuisplein slechts zes namen van hen die voor het volk en vaderland het leven lieten. Dat doet – met alle respect voor de helden die wel genoemd worden- geen recht aan hen die tot op heden nog onvermeld zijn gebleven.

Door Piet van Kampen

Namens de Historische Kring Voorhout maken Kees den Elzen, John Bakker en Jos Warmenhoven zich sterk om de ontbrekende namen alsnog op het oorlogsmonument geplaatst te krijgen. De gemeente Teylingen waardeert dit initiatief en staat er welwillend tegenover.

Den Elzen: "Ook aan de niet vermelde slachtoffers moet recht worden gedaan. Wij hopen dan ook voor 4 mei van het volgend jaar ons onderzoek te kunnen voltooïen, zodat ook de mannen die destijds in Voorhout woonden of geboren zijn ook hun plekje op het monument krijgen". John Bakker vult hem aan: "Ook zij die nog niet op het monument vermeld staan moeten door middel van hun naam toch ook een gezicht krijgen".

Het klinkt wellicht wat abstract 'een gezicht krijgen', maar de intentie van de mannen die er zich voor inzetten om voor de nabestaanden een tastbare herinnering te geven is duidelijk. Ook de niet genoemden behoren met hun naam op het monument vermeld te worden.

Accuraat

De heren gaan accuraat te werk en willen dat alle details kloppen. Naast de nu zes op het monument vermelde namen ontbreken er nog elf, weten ze. Over die elf personen ontvangen ze graag extra informatie als een soort dubbele controle.

Het gaat om Gerrit Jacob van Rheenen (geboren 1917), Leendert Noort (1920), Cornelis, Jacob Petrus van der Zon (1908), Boudewijn Jan Jacob Timmers (1917), Andries de Groot (1880), Engelina Geertruida van Schooten (1895), Cornelis Colijn (1905), Albertus Johannes Lestraden (1922), Johannes van Kempen (1924), Petrus Johannes van Dijk (1914), Antonius Wilhelmus van Hemert (1875), Johannes Antonius Zoet (1920), Wilhelmus Johannes Hoek (1923), Johannes Mattheus de Groot (1914), Eduard Jan Muller (1903), Nicolaas Lambertus Hermans (1926) en Gerardus Jacobus Bel (1926).

Oproep

"Wij willen de lijst van vermeldingen op het monument graag volledig maken en daarbij doen wij ook een beroep op de Voorhoutse bevolking," benadrukt Den Elzen. De uitgangspunten die het gedreven trio voor ogen heeft zijn duidelijk. Ten tijde van het overlijden moeten de gesneuvelden in Voorhout woonachtig zijn geweest. Of zij er geboren zijn doet niet ter zake. Het gaat erom dat ook zij die voor het volk en vaderland sneuvelden ook worden herdacht.

Alle informatie omtrent de nog niet vermelde slachtoffers is welkom en kan worden aangemeld bij Kees den Elzen, 0252-348707. Of mail naar info@hkv-voorhout.nl.

Mantelzorgcafé: Jonge mensen met dementie

Warmond n In het Belevingscentrum in Marienhaven is op vrijdag 25 november van 10.00 tot 11.00 uur het mantelzorgcafé, georganiseerd voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie. De bijeenkomst staat in het teken van elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Contact met lotgenoten staat centraal, waarbij het mogelijk is om ervaringen uit te wisselen.

Angelique Werba, Teamleider Welzijn en Louise Koster, Maatschappelijk Werker zijn betrokken bij het mantelzorgcafé. Zij zullen om de beurt of samen aansluiten. Dit mantelzorgcafé is iedere laatste vrijdag van de maand.

Ook langskomen? Vriendelijk verzoek om vooraf even aan te melden bij Angelique Werba, Teamleider Welzijn, via Angelique.Werba@marente.nl.

Start verhuur nieuwbouw Hooghkamer

Voorhout n In de nieuwe wijk Hooghkamer bouwt woningcorporatie Stek 73 sociale huurappartementen. Alle driekamerappartementen zijn gelijkvloers en ongeveer 80 m2 groot. Vanaf deze week tot en met 6 december kunnen geïnteresseerden zich inschrijven via WoningNet Holland Rijnland. Mensen met een minimaal gezamenlijk inkomen tussen de 30.000 (voor alleenstaanden vanaf 22.000 euro) en maximaal 35.739 euro per jaar komen in principe in aanmerking voor deze nieuwbouwwoningen. De huurprijzen variëren van 625 tot 710 euro per maand. De servicekosten bedragen 27,50 euro per maand.

Lezing over Jeroen Bosch

Sassenheim n Camée van Blommestein verzorgt op maandag 28 november een lezing over de schilder Jeroen Bosch. Dit jaar is het 500 jaar geleden dat deze Bossche kunstenaar stierf. Eerder dit jaar trok de tentoonstelling in het Noordbrabantsch Museum in Den Bosch al meer dan 400.000 bezoekers. De lezing is in de Julianakerk, Julianalaan 6 in Sassenheim en begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 3 euro.

Foto: pr.

De
Verhalen-
karavaan

Ik gun iedereen zo'n straat

Gemeente
trekt lessen
uit renovatie

Commissie buigt zich over bomen

Sinterklaas n Warm welkom in Warmond

Gemeente trekt lessen uit renovatie school

De renovatie van De Springplank heeft meer gekost dan begroot, maar iedereen is tevreden over het resultaat. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

n Meer financiële zekerheid inbouwen

Teylingen n De gemeente heeft geleerd van de renovatie van basisschool De Springplank in Sassenheim. Voortaan wordt bij zulke projecten budget gereserveerd voor het onverwacht aantreffen van asbest, zo valt te lezen in de evaluatie van de renovatie.

Door Nico Kuyt

De werkzaamheden aan de De Springplank waren de eerste renovatie van een schoolgebouw in Teylingen. Bovendien uniek in Nederland en een pionierswerk. De keuze voor renovatie is voordeliger geweest dan nieuwbouw, maar in de evaluatie concludeert de gemeente dat met name ten aanzien van het budget ermee wijze lessen zijn geleerd. De overschrijding van het geld kwam vooral doordat er onverwacht asbest werd aangetroffen en er gesaneerd moest worden. De aanwezigheid ervan was een tegenvaller die het project vertraagde. Het te laag begrote bedrag voor de renovatie was gedurende het hele project een struikelpunt. Het tekort aan geld leverde telkens opnieuw discussies op over wie wat moest betalen. De gemeenteraad had rond de 1,37 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar de kosten kwamen uiteindelijk uit op circa 1,5 miljoen euro. Hiervan heeft het schoolbestuur, de Sophia Stichting, zo'n 117.000 euro voor haar rekening genomen.

Tevreden

Maar het uiteindelijke behaalde resultaat daarmee is iedereen tevreden en zeer goed te noemen en dat voor een pilot, zo stelt de evaluatie. Er staat nu een mooi, toekomstbestendig en duurzaam schoolgebouw. Het energielabel is van G naar D gegaan en de school voldoet overwegend aan de 'Frisse scholen klasse'.

Achtbaan

De Achtbaan aan de Beukenrode in Voorhout wordt in 2017 gerenoveerd, maar dat is een uitzondering. Voor de nabije toekomst verwacht de gemeente geen renovaties.

In 2020 vindt de nieuwbouw van de Sassemse Kinderburg plaats. Hier is niet gekozen voor renovatie omdat het gebouw geen groot nieuw gedeelte kent en nieuwbouw in dan beter is dan renovatie.

Loket voor snel internet

Teylingen n B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om voor de periode 2018-2020 25.000 euro beschikbaar te stellen voor de inrichting van een serviceloket voor snel internet.

Snel internet zijn aansluitingen met een downloadsnelheid van tenminste 100 Mb. Deze wordt evenwel nog weinig afgenomen door de consumenten. En wanneer de kosten hoger zijn dan de baten zal de markt niet zorgen voor een 100 procent gebiedsdekkend netwerk. De gemeente kan hier niet zomaar geld in pompen, vindt B&W. Er gelden regels voor staatssteun en het betreft geen nutsfunctie met algemeen belang. Het realiseren ligt daarom bij de leveranciers en afnemers. Maar onderzoek toont aan dat meer dan 96 procent van Teylingen in principe eind 2017 kan beschikken over een aansluiting met snel internet via glasvezel, coax of opgewaardeerde koperverbindingen. De 3,9 procent aan overige adressen vallen in de zogeheten witte gebieden, waar de komende drie jaar geen snelle verbinding beschikbaar is. Het betreft vooral het buitengebied van Teylingen, waaronder veel recreatievoorzieningen.

Geen rol

De gemeente ziet voor zichzelf geen rol bij de aanleg en exploitatie van commerciële netwerken. Snelle verbindingen zijn er nu al of komen eraan via minimaal één aanbieder, behalve dan voor de witte gebieden. B&W wil wel bedrijven en bewoners daar ondersteunen door middel van een loket voor vragen en begeleiding van bewoners- en andere initiatieven. (NK)

Iets meer leerlingen verzuimden school

Teylingen n Van de 6130 Teylingse schoolplichtige jongeren in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar werden in het schooljaar 2015-2016 door de scholen 167 meldingen van verzuim gedaan, tegenover 187 het jaar ervoor. Maar deze daling betrof wel meer leerlingen, namelijk 134 tegenover 125 het jaar ervoor. De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

De stijging in Teylingen van het aantal leerlingen met verzuim werd veroorzaakt doordat de gemeente in 2015-2106 relatief meer mbo-leerlingen had dan het vorige schooljaar. Het verzuim onder mbo'ers is nu eenmaal hoger dan bij de andere schoolsoorten. Als er door de school een verzuimmelding is gedaan, onderzoekt de leerplichtambtenaar of er inderdaad sprake is van ongeoorloofd verzuim. Vervolgens worden leerling en ouders uitgenodigd voor een gesprek. Er worden afspraken gemaakt om het verzuim te stoppen of besloten hulpverlening in te schakelen. Houdt het verzuim aan en is dat verwijtbaar, dan kan de leerplichtambtenaar de leerling doorsturen naar Bureau Halt of een proces-verbaal opmaken.

Soort verzuim

Onderverdeeld naar soort verzuim was er sprake van 10 leerlingen met luxe-verzuim, zoals het op vakantie gaan buiten de schoolvakantie zonder toestemming van school. Voor 52 leerlingen was het spijbelverzuim. Dat is herhaaldelijk te laat komen of afwezig zijn, waarbij er geen achterliggende problematiek is waarom wordt verzuimd. Hiervoor kan als sanctie een Halt-maatregel worden opgelegd. Voor 46 ging het om signaalverzuim, waarbij onder andere problemen binnen de familie ten grondslag liggen. Het mbo maakt geen onderscheid tussen spijbel- en signaalverzuim en bij elkaar opgeteld ging het daar om 59 leerlingen. Het merendeel is door de leerplichtambtenaar afgesloten met een waarschuwing.

In het schooljaar zijn 14 van de 17 scholen in Teylingen door de ambtenaar bezocht en bij alle was de verzuimregistratie op orde. (NK)

Postzegelvereningen vieren jubileum met speciale zegels

Het ontwerp van Sterre van Vugt staat op de winnende postzegel (inzet). | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim/Warmond n Het feest bij de filatelisten in Teylingen: de Postzegelverzamelaars vereniging Sassenheim bestaat 60 jaar en Postzegelvereniging Warmond van 55 jaar oud vieren samen hun jubilea. Speciaal voor die gelegenheid is een bijzonder setje postzegels uitgegeven.

Voor een van de drie postzegels werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder alle basisscholen in Teylingen. Vanuit De Waaier in Warmond en De Overplaats in Sassenheim ontving de organisatie enthousiaste reacties én in totaal twintig tekeningen om uit te kiezen.

Foto: pr.

Ruïne van Teylingen

Tijdens het jubileumfeest, vorige week zaterdag in het Warmondse Trefpunt, werd de winnaar van de ontwerpwedstrijd bekend gemaakt. De tekening met de Ruïne van Teylingen, gemaakt door Sterre van Vugt, is gekozen voor op de postzegel. Voor de winnares, in het dagelijks leven leerlinge op de Overplaats, was er een oorkonde en natuurlijk een setje postzegels. De tweede prijs ging naar Esmee Huisman (de Waaier), zij tekende het ooievaarsnest in Warmond. De molen en bollenvelden van Helena Kraus (de Overplaats) werden beloond met een derde plaats. Een bijzondere vermelding was er voor Floor van Welle. Haar tekening is gebruikt als basis voor de jubileumposter.

Wethouder Kees van Velzen had overigens de eer om, samen met beide voorzitters, Otto Knottnerus (Warmond) en Theo Gozeling (Sassenheim), het eerste jubileumvelletje te onthullen.

Velletjes te koop

Het postzegelvel kost 10 euro per stuk exclusief verzendkosten. De zegels zijn ook los te koop en zitten dan in een mapje van drie zegels (4 euro).

De velletjes postzegels zijn te bestellen bij Ben Doornekamp via 0252-216740 of stuur een bericht naar bgd194500@gmail.com. De postzegels zijn op te halen tijdens de clubavonden van beide verenigingen. In Sassenheim is dat iedere derde maandag van de maand in het clubgebouw van de Postduivenvereniging 'De Blauwband' 5 Meiweg 5 in Sassenheim. Postzegelvereniging Warmond zit iedere vierde dinsdag van de maand in het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond.

Digitaal formulier maakt Teylingen minder goed bereikbaar

Teylingen n Uit een onderzoek naar de digitale bereikbaarheid van Nederlandse gemeenten blijkt dat Teylingen niet slecht scoort, maar door het ontbreken van een rechtstreeks e-mailadres op de gemeentewebsite staat het niet bij de 109 gemeenten die goed uit de test komen.

Alle gemeenten kregen via e-mail of een online formulier een vraag over de regels rond het kappen van een boom. Teylingen heeft geen e-mailadres op de website staan, maar een online vragenformulier, waarmee ze minder toegankelijker voor burgers zijn. Volgens Peter van de Wijngaard van 'Wij Verdienen Beter' dat het onderzoek verrichte, is het nadeel van zo'n formulier dat burgers vaak verplicht zijn gegevens in te vullen die voor het beantwoorden van de vraag niet relevant zijn. Vullen ze bepaalde gegevens niet in, dan kan het formulier niet verzonden worden. Op een aantal van die formulieren is ook maar weinig ruimte om een vraag te formuleren.

Teylingen is niet de enige die van zo'n online formulier gebruik maakt. Uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten van Wij Verdienen Beter blijkt dat 76 gemeenten op hun website enkel nog een formulier hebben staan voor burgers om online contact op te nemen. Dit is een toename van 13 procent ten opzichte van 2015 van gemeenten die niet meer bereikbaar zijn per e-mail.

Binnen twee werkdagen

Teylingen hield zich bij de beantwoording van de vraag wel keurig aan de e-mailgedragslijn voor overheden: binnen twee werkdagen werd de vraag beantwoord. De gemeente vroeg ook geen onnodige informatie, een BSN-nummer of inlog via DigiD. Wat de gemeente Teylingen goed doet, is dat ze bij beantwoording een neutrale aanhef gebruikte voor de vragensteller. De e-mail was gestuurd door Charlie van der Horst, een gefingeerde naam waarbij in het midden bleef of die persoon een vrouw of man is. Een correct aanhef is dan: Geachte heer, mevrouw, of: Geachte Charlie van der Horst.

O, kom maar eens kijken...

Foto: Peter Schipper

Warmond n Wie dacht dat Sinterklaas na de intocht in Maassluis even met de benen omhoog kan zitten, heeft het mis. De Goedheiligman bezoekt namelijk standaard een week na aankomst de kinderen in Warmond. In Park Groot Leerust was het onthaal afgelopen zaterdag, ondanks de kou, warm te noemen. Sint schudde, met de Hoofdpiet aan zijn zijde, alle Warmondse kinderen de hand. Ondertussen lieten de andere Pieten kunstjes zien. En zelfs burgemeester Carla Breuer waagde zich even op een eenwieler. De rondrit die volgde, eindigde in Het Trefpunt, waar ruim honderd kinderen het Sinterklaasfeest vierden. En zoals het hoort bij de Goede Sint, vergeet hij ook de ouderen niet. Zijn bezoek sloot hij af met een rondgang langs de bewoners van Marienhaven.

Ronde Tafel verrast Hospice

Teylingen n De Ronde Tafel Bollenstreek organiseerde in het najaar een feestavond waar iedereen welkom is, mits een kaartje gekocht. Voor de opbrengst van de feestavond wordt altijd een goed doel uitgezocht. De opbrengst van de Glamour en Glitter party 2016 is geschonken aan het Hospice Duin- en Bollenstreek Sassenheim. De voorzitter ontving een cheque van 10.781,80 euro.

Sloop oude gemeentehuis

Warmond n Het voormalig gemeentehuis van Warmond aan de Herenweg wordt in de eerste maanden van 2017 gesloopt, laat ontwikkelaar H&F Ontwikkeling weten. De voorbereidingen voor de bouw van een appartementencomplex zijn al in volle gang. De architect en de constructeur zijn begonnen met hun werkzaamheden. Het streven is in januari/februari te starten met de sloop van het gemeentehuis. Het glas-in-loodraam met het wapen van Warmond is inmiddels uit het pand verwijderd en geschonken aan Historisch Genootschap Warmelda. Het nieuwbouwproject met de naam Laurier bestaat uit een appartementencomplex met daaronder een parkeerkelder.

Schoen zetten in bibliotheek

Teylingen n Kinderen kunnen tot en met woensdag 30 november bij de bibliotheken van Sassenheim, Voorhout en Warmond een vouwschoen ophalen om die thuis in elkaar te knutselen, te versieren en hun naam erop te zetten. De schoentjes kunnen tot en met woensdag 30 november gezet worden in de bibliotheek. Sinterklaas stopt in elk (vouw)schoentje een cadeautje. De schoentjes kunnen weer opgehaald worden op vrijdag 2 en zaterdag 3 december.

Entertainment belangrijk onderdeel van Bloemencorso

Acteurs krijgen een belangrijke rol tijdens het Bloemencorso. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Stichting Bloemencorso Bollenstreek is op zoek naar acteertalent van 18 jaar of ouder, dat het leuk lijkt om op een praalwagen te acteren tijdens het Bloemencorso in april.

"Wij zoeken talenten die het leuk vinden om te acteren op de praalwagens tijdens het corsoweekend," zegt René Nieuwenhuizen enthousiast. Hij neemt vanuit het corsobestuur het onderdeel entertainment voor zijn rekening. "De praalwagens in het Bloemencorso van de Bollenstreek zijn een combinatie van prachtige bolbloemen, bloemenarrangementen en acteurs waarmee we het corsopubliek graag verrassen. Binnen het corsothema Dutch Design heeft elke praalwagen zijn eigen thema en in samenspraak met het nieuwe corso ontwerpteam Esther en Pieter van Waardenburg zorgen we voor nog meer dynamiek. Bijvoorbeeld door hieraan een extra muziekbeleving toe te voegen met populaire muziek en acteurs die op de praalwagens een actieve rol spelen tijdens het corso. Op die manier creëren we nog meer interactie en beleving richting corsopubliek."

Vernieuwing

Corsovoorzitter Leo van der Zon vult aan dat met de toevoeging van entertainment op de praalwagens een volgende vernieuwingsslag wordt gemaakt. "Percussiegroepen die meereden in het corso en kleine acteer- en muziekprojecten op de praalwagens van Haarlem hebben de afgelopen corso's al laten zien dat het publiek hier warm voor loopt. Een reden te meer om dit nog verder door te trekken. Behalve dat we het corsopubliek hiermee langs de route verrassen, is het de bedoeling dat de muzikale toevoegingen en acteertalenten ook op zondag in bloemenstad Haarlem hun opwachting maken als de praalwagens hier worden tentoongesteld. Voor het publiek een extra gelegenheid om foto's en unieke selfies te maken."

Aanmelden

Het Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt vrijdagavond 21 april feestelijk verlicht door Noordwijkerhout, op zaterdag 22 april van Noordwijk naar Haarlem en op zondag 23 april staan de praalwagens opgesteld in bloemenstad Haarlem. Corsoacteurs sluiten aan bij het corsovrijwilligerslegioen en treden tijdens de corsoweek meerdere keren op voor een internationaal miljoenenpubliek. Voor meer informatie, mail naar entertainment@bloemencorso.info.

Voor iedereen

Foto: pr.

Column n "Ja, maar dat vinden de inwoners van de Bollenstreek ook leuk." Die reactie krijg ik nog weleens als een vrijwilliger van de omroep aandacht wil besteden aan een onderwerp van buiten de Bollenstreek. Als je die grens overgaat, kan je ook aandacht besteden aan de nieuwste attractie in de Efteling. Dat vinden Bollenstrekers ook leuk.

Nee, wij houden ons aan de wettelijke opdracht om ons te richten op de vijf gemeenten in de Bollenstreek. Toch hebben we ook aandacht besteed aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat deden we dan door scholieren uit de Bollenstreek te laten horen die een presentatie hadden gehouden over Clinton en Trump. Het is natuurlijk wel de kernvraag bij het draaien van een omroep. Wat wil de kijker/luisteraar/bezoeker graag horen, zien en lezen? Die vraag beantwoorden we elke dag, keer op keer. Het raadslid vindt de raadsvergadering belangrijk, de voetballer de wedstrijd van het eerste team, de cultuurliefhebber een voorstelling in het theater. Moeilijkheid daarbij is dat wij ons moeten richten op vijf gemeenten, alle leeftijden en alle onderwerpen. Hoe doe je dat? We werken op de site bijvoorbeeld met edities, zo kan je dus kiezen voor de gemeente van je interesse. Op primetime bieden we programma's voor een heel brede groep. In de avonduren laten we dan programma's voor specifieke doelgroepen horen. Religieuze programma's zitten op zondagochtend en jongeren moeten op zaterdagavond de radio aan zetten. En natuurlijk om je heen kijken wat er leeft. Dan is het handig om 140 vrijwilligers te hebben. Die komen op verjaardagen, bij de bakker of staan ergens langs de lijn. Zij zijn onze informanten. En ervaring is ook handig. Hondenpoep is altijd een goed onderwerp, politiek moet je goed vertalen anders haken mensen af. Eigenlijk willen we aan iedereen in de Bollenstreek heel veel aandacht besteden. Dat kan in de praktijk helaas niet en daarom moeten wij ook keuzes maken en soms 'nee' zeggen... Wilt u horen wat we met uw nieuws of evenement allemaal kunnen doen? Neem gewoon contact op. De kans op een 'ja' is altijd groter dan een 'nee'.

Ard Zandbergen,
hoofdredacteur BO

Meester Bart signeert

Foto: pr.

Sassenheim n De meest populaire meester van Nederland komt op zaterdag 17 december naar Sassenheim. Meester Bart signeert 's middags zijn nieuwste boek 'Meester Bart op zijn best'.

Meester Bart is mateloos populair. Zijn columns in Trouw worden gretig gelezen door jongeren en volwassenen en zijn social media ontploft bijna na elk bericht dat hij post. Geen wonder dat Meester Bart genomineerd is voor Beste Social Award als Beste BN'er.

Hij is met recht dé meester van Nederland.

In 'Meester Bart op zijn best' staan niet eerder gepubliceerde stukken, zijn beste columns én als kers op de taart een nieuw kort autobiografisch verhaal. Voor iedereen die niet genoeg kan krijgen van deze inspirerende, authentieke meester!

De signeersessie is tussen 13.15 en 14.00 uur in boekhandel Wagner (Hoofdstraat 181). De toegang is gratis.

Surprise Denktank in het Repair Café

Teylingen n Het Repair Café opent de deuren weer op zaterdag 26 november van 13.00 tot 16.00 uur. Het café heeft sinds vorige maand een vaste stek, de JoJo aan het Hortusplein 14. Vrijwilligers gaan aan de slag om te kijken of ze oude apparaten kunnen repareren. De reparaties tijdens de bijeenkomsten zijn gratis, maar een donatie wordt erg op prijs gesteld om in de onkosten te kunnen voorzien. Ook de weggeefwinkel is geopend. het concept is eenvoudig: de spullen in de winkel zijn gratis mee te nemen.

Als extra is er zaterdag de Surprise Denktank, voor iedereen die gestrand is tijdens het maken van een Sinterklaassurpirse. Vrijwilligers van het Repair Café denken graag creatief mee om te zorgen dat er op 5 december iets moois ter tafel verschijnt.

Het bed van Sinterklaas

Voorhout n Sinterklaas is weer in Nederland. Hij neemt zijn tijdelijke intrek in de bibliotheek van Voorhout. Het lijkt hem heel gezellig om de Voorhoutse kinderen in zijn kleine, maar gezellige zit/slaapkamer te ontvangen.

Het Sinterklaashuis is niet altijd open, maar wel op zaterdag 26 november van 10.30 tot 11.30 uur, woensdag 30 november van 14.30 tot 15.30 uur en op vrijdag 2 december van 16.00 tot 17.00 uur. Natuurlijk zijn er ook Pieten. Wie weet hebben ze nog iets lekkers zich. Sinterklaas heeft er nu al zin in om de kinderen te ontmoeten.

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor Cultuur Verheft is van harte welkom.

Ook thuis een bezoek ontvangen van de Sint, kijk dan even op www.cultuurverheft.nl.

Sint bezoekt speeltuin

Sassenheim n Op woensdagmiddag 30 november bezoeken de Sint en zijn pieten weer speeltuinvereniging Beatrix. Er is een leuk spelletjesparcours, helemaal in de Sinterklaas stijl. Alle kinderen zijn welkom.

De kosten bedragen 5 euro per kind. De deuren van het clubhuis aan de Vooruitgangdreef 1 gaan om 14.00 uur open. Deelname kan alleen na aanmelding via secretariaat@speeltuinbeatrix.nl (voor 26 november) en betaling.

'Ik gun iedereen zijn eigen Molenstraat'

'Wat een leuke straat is dit', stelde burgemeester Carla Breuer afgelopen zomer vast tijdens de jaarlijkse buurtbarbecue in de Sassenheimse Molenstraat. Daarom ging ze nog een keer terug om te spreken met de bewoners die drie jaar geleden een boek samenstelden over de straat: Jennifer Bontje, Kees-Jan Prins en Ingrid Langeveld.

Foto: pr.

Aan de grote tafel van Jennifer Bontje bladert Carla Breuer door Het leven van de Sassemse Molenstraat en Molendwarsstraat. Inwoners vertellen in het boek hoe ze in de straat zijn beland en halen herinneringen op. De burgemeester wil graag weten of het inderdaad zo'n gezellige straat is. Dat beamen de drie. Kees-Jan: 'Het is leuk wonen hier, sociaal. Mensen zeggen elkaar gedag, zwaaien naar elkaar. Er zijn veel verschillende soorten huizen en daarmee ook veel verschillende bewoners. Jong en oud wonen door elkaar.'

Ook Jennifer roemt de sfeer in de straat. 'Er zitten vaak mensen op een bankje voor hun huis en er zijn buurtborrels. Mijn man zit bij de brandweer. Als hij opgepiept wordt, brengt hij onze dochter bij onze buurvrouw. Op onze beurt letten wij een beetje op de buurvrouw: zij is al wat op leeftijd.'

Mooie herinneringen

In 1980 kocht Kees-Jan samen met zijn vrouw het huis van zijn schoonouders in de Molenstraat. 'Een paar jaar geleden is mijn vrouw overleden, maar ik woon er nog met veel mooie herinneringen. Ik ben niet van plan weg te gaan: ik ga het zo maken dat ik hier oud kan worden.'

Ingrid was blij dat ze in 1996 haar bovenwoning kon verruilen voor een woning in de Molendwarsstraat. 'Als boerendochter miste ik de ruimte. Ik viel voor het karakter van het huis: oud en nostalgisch. En voor dat leuke kleine straatje, met maar vier huizen.'

Jennifer komt uit Sassenheim en kende de Molenstraat nog uit haar jeugd. 'Vroeger speelde ik hier in de straat bij een vriendinnetje. Ik vond het zo mooi dat ze daar deuren in de kamer hadden – een kamer en suite dus – en nu hebben we ze zelf! We zijn hier in 2011 komen wonen. En de moeder van mijn vriendinnetje woont hier ook nog steeds in de straat.'

Toen ze er nog maar net woonde, kreeg Jennifer de vraag of ze mee wilde helpen bij het organiseren van de barbecue. Kees-Jan was een van de mede-organisatoren: 'Door die samenwerking en het feest dat erop volgt, leren oude en nieuwe bewoners elkaar snel kennen. En door nieuwe mensen te betrekken, voorkom je dat zo'n barbecue elk jaar op dezelfde manier wordt georganiseerd.'

Anekdotes

Jennifer kwam met het idee om oude foto's en anekdotes te verzamelen, die ze in de feesttent konden ophangen. Ze klopten aan bij transportbedrijf Wesseling, dat tot begin jaren tachtig een garage had in de Molenstraat. 'Van hen kregen we een stapel foto's mee. En ook van buurtbewoners kregen we steeds meer verhalen en foto's', vertelt Jennifer.

Bewoners roemen straat om knusse sfeer

Aanvankelijk was het idee voor alle bewoners van de straat kopieën te maken. Maar toen de stapel verhalen steeds groter werd, bedachten ze dat het een boek moest worden. Ze betrokken Ingrid bij het project – en via haar de Molendwarsstraat. Ingrid werkt als journaliste voor lokale kranten en schreef een boek over boerderijen in Sassenheim. Die ervaring kwam van pas. 'Sommige buurtbewoners vonden het moeilijk om iets op papier te zetten. Daar zijn we langs geweest om hun verhalen op te tekenen', vertelt ze. Zoals dat van de oudste bewoonster van de straat: een dame van negentig jaar. Jennifer: 'Toen zij nog jong was, had haar vader in deze straat een huis gekocht voor haar zus. Ze vertelde ons dat hierachter vroeger een bos was. Via een plank over de sloot ging ze het bos in, samen met de kinderen van haar zus. Later is ze zelf in dat huis komen wonen.'

Veel meer vraag

Toen het boek klaar was, bleek de vraag veel groter dan verwacht. 'Het idee was dat het een boek voor en door de Molenstraters zou zijn, maar het groeide uit tot iets groters. Ook oud-bewoners hadden interesse. En wanneer ze aan de deur kwamen om het boek te halen, kwamen ze met hun eigen verhaal', vertelt Kees-Jan. Jennifer: 'Er kwam zelfs een brief van oud-bewoners uit Australië! Ze schreven dat ze vroeger altijd bij Wesseling voor speelden, daar stond toen een rozenstruik.'

Door de eerste druk van honderdvijftig exemplaren zijn ze inmiddels heen. Er is al een wachtlijst voor een nieuwe druk. Kees-Jan: 'Als het er genoeg zijn, dan kunnen we een herdruk gaan maken. Misschien ook met de nieuwe verhalen erbij: daar zijn we nog niet over uit.'

De burgemeester krijgt het aller-allerlaatste exemplaar aangeboden. 'Geweldig', vindt ze. Ze wil graag een handtekening van de samenstellers. Bij zijn krabbel schrijft Kees-Jan: Ik gun iedereen zijn eigen Molenstraat.

Wilt u een verhaal delen over de Molenstraat of Molendwarsstraat of uw belangstelling kenbaar maken voor een herdruk? Laat het weten via Molenstraatsassenheim@gmail.com.

Verhalenkaravaan

Bezwaarcommissie buigt zich over bomen

De twee monumentale beuken in de tuin van het voormalige gemeentehuis dreigen gekapt te worden. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n De Vereniging Betrokken Teylingers is tegen de kap van de twee monumentale rode beuken in de tuin van het voormalige gemeentehuis op Herenweg 109. De bomen zijn aan het einde van hun levensverwachting, zo vindt de ontwikkelaar van het toekomstige appartementencomplex op deze plek. B&W heeft een kapvergunning afgegeven. Vorige week hield de Bezwaarcommissie een hoorzitting over het betwiste groen.

Door Nico Kuyt

Volgens de woordvoerder van de Betrokken Teylingers, voormalig raadslid Hans Goudsmit, zijn de bomen monumentaal en gezichtsbepalend. Zij vallen naar zijn mening onder het beschermd dorpsgezicht. Hij bestrijdt dat zij zijn aangetast door de honingzwam. Eén van hen toont zelfs groeispleten. Hun boomkenner heeft naar de bomen gekeken en kon geen zwammen ontdekken. Goudsmit wil een onafhankelijk onderzoek naar de bomen, omdat de vorige in opdracht van de ontwikkelaar was uitgevoerd. Hij geeft aan dat bomen pas geveld mogen worden als de veiligheid in het geding is en dat is hier niet het geval. De bomen kunnen nog jaren mee. Daarna kunnen zij vervangen worden door een herplant.

Aftakeling

De gemeente vindt echter dat het voor de lange termijn beter is de bomen nu te kappen en te vervangen door nieuwe exemplaren van 'formaat'. Voortschrijdend inzicht heeft de ontwikkelaar doen besluiten een onderzoek te plegen naar de staat van de bomen. Hieruit kwam naar voren dat één beuk in een aftakelingsfase zit en de ander door de bouwwerkzaamheden ook versneld in deze fase terecht zou komen. Het kappen en herplaatsen is het beste. De ambtenaar wijst erop dat de monumentencommissie een positief advies heeft gegeven op de aanvraag van de kapvergunning.

Aanvullend benadrukt het team van de ontwikkelaar dat beuken heel kwetsbaar zijn bij bouwactiviteiten. Om één boom van de twee te vervangen is ook geen optie, want het nieuw invallend licht beschadigt de overgebleven boom. Met de nieuw herplante bomen kan het weer jaren mee.

Honingzwam

Er is wel degelijk honingzwam, geeft de deskundige van de bouwer aan. Het begint als een wortelschimmel die niet te zien is. Het werkt zich dan richting stam en uit zich dan pas in bloeiende vruchtlichamen. Het onderzoek toont de symptomen van de schimmel, als bladeren die klein blijven, groeischeuten die kort zijn en dood hout. Het is binnen een paar jaar afgelopen met de bomen.

Kaalslag

Goudsmit blijft bij zijn mening en benadrukt dat een kap niet nodig is. Er is geen gevaar voor de veiligheid. Nieuwe bomen zijn minder monumentaal dan de oude beschermde bomen. Ook voor andere bomen in Warmond zijn er wensen om te kappen. Je krijgt zo een kaalslag in het dorpsgezicht. In een weerwoord stipt de gemeente aan dat er nu de kans is om goede bomen op deze plek te krijgen. Als dat na zeven jaar moet plaatsvinden is er een bij het appartementencomplex een vereniging van eigenaren en dan valt het nog maar te bezien.

De Bezwaarcommissie gaat zich nu over de bomen buigen en geeft B&W een advies of het protest tegen het verstrekken van de vergunning door B&W gegrond is.

Eerste (en laatste) herfststorm

Op het fietspad achter de A44 (ter hoogte van de Kagertuinen) heeft de wind vrij spel. Meerdere bomen zijn door de storm als luciferhoutjes geknakt. | Foto: Geeri Bakker Foto: Geeri Bakker

Teylingen n De eerste en laatste herfststorm van 2016 trok zondag 20 november over het land.

Het bleek een venijnige depressie die via het Kanaal, ten westen van het land langs, naar het noorden trok. Het resulteerde in nat en onstuimig herfstweer met hier en daar windstoten tot ongeveer 80 kilometer per uur. Aan de kust was het stormachtig met rond het middaguur een draaiende wind naar zuidwest kracht 6-8 die uitmondde in een zuidwesterstorm, met windkracht 9-10. Hulpdiensten draaiden op volle toeren. In Voorhout rukte de brandweer uit naar de Taxushaag, gelegen in de nieuwe wijk Hooghkamer, voor stormschade aan dak of gevel. In Warmond moest een tak uit een boom aan de Herenweg worden geknipt. Groter was de schade aan de Oranje Nassaulaan, daar werd een omgevallen boom van de weg verwijderd.

Mediatheek RLS genomineerd

Sassenheim n Een recordaantal leerlingen nomineerden dit jaar hun schoolmediatheek voor de Nationale Mediatheek Trofee 2016, voorheen de Prijs voor de Beste Leesomgeving.

Een deskundige jury stelde uit de inzendingen een shortlist samen van drie genomineerden. Het Rijnlands Lyceum in Sassenheim is een van de drie genomineerden. Samen met De Bodde in Tilburg en het Farel College in Amersfoort maakten ze kans op de hoofdprijs: een boekenpakket ter waarde van 1000 euro. Op dinsdagmiddag 22 november is tijdens de Dag van het Literatuuronderwijs de winnaar bekendgemaakt. Hierover leest u volgende week meer in De Teylinger.

Eerste Hulp bij Smartphone en Tablet

Sassenheim n Eerste Hulp Bij Smartphone en Tablet (EHBST), hoe handig is dat? Op donderdag 1 december kan iedereen die vragen heeft over zijn smartphone of tablet terecht in de bibliotheek. Daar geven jongeren van het jongerenwerk van Welzijnskwartier een workshop EHBST.

Veel jongeren krijgen van vader, moeder, opa of oma de vraag of ze even kunnen helpen met hun smartphone of tablet Een groep jongeren van het jongerenwerk van Welzijnskwartier heeft speciaal voor deze mensen een workshop ontwikkeld. De deelnemers krijgen een presentatie te zien over de meest voorkomende vragen. Na deze presentatie worden de overige vragen van de deelnemers een op een door een jongere beantwoord.

Het workshopteam bestaat uit tien enthousiaste jongeren. Dit team heeft jongeren met expertise van verschillende types besturingssystemen en apparaten zoals Apple (IOS), Android en Windows.

De workshop is om 16.00 uur in de bibliotheek, Kerklaan 42 in Sassenheim. Deelname kost 5 euro per persoon. Aanmelden kan door te mailen naar jeroenvandervoort@welzijnskwartier.nl of te bellen met 06-43019444 (bij geen gehoor graag voicemail inspreken).

Optreden voor Opkikker

Teylingen n Musicalschool Singing Stars uit Voorhout viert haar jubileumjaar met optredens voor de Stichting Opkikker. Op zondag 18 december zingen ze van 14.30 tot 16.00 uur 'Christmas Carols' in het restaurant van theater/bioscoop Floralis, Floralisplein 69 in Lisse. Kaarten kosten 5 euro en zijn vanaf begin december verkrijgbaar via singingstars@live.nl. De opbrengst gaat in zijn geheel naar Stichting Opkikker. Deze stichting verzorgt zo'n 2000 keer per jaar een Opkikkerdag voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten ze niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje.

VCS dames pakken verdiend punt

Sassenheim n Dames 1 van Volleybalclub Sassenheim speelde vorige week thuis in De Wasbeek een uitmuntende wedstrijd tegen Kalinko. Anders dan de vorige wedstrijd tegen Jupiter, waarin de pit iets te vaak wegebde, lukte het de dames dit keer bijna de hele wedstrijd om focus en vechtlust vast te houden. Enkel op servicedruk heeft het team het een aantal maal laten liggen.

Het team van Kalinko heeft een aantal goede speelsters die hoger gespeeld hebben en het team speelt een snel spelletje volleybal dat een positieve uitwerking heeft op het presteren van de dames van VCS. Verdedigend stond alles op scherp en er vielen weinig ballen onnodig op de grond. Alleen in de derde set liep Kalinko uit en verflauwde de verdediging bij VCS iets, waardoor het team uit Scheveningen de derde set nog wat ruimer naar zich toe trok dan de eerste twee (22-25, 22-25,15-25).

Deze wedstrijd bewees echter opnieuw dat VCS beschikt over een hecht eerste damesteam dat voor elkaar en de winst wil vechten. De dames hebben gestreden voor wat zij waard waren met als beloning de vierde set met 25-22 op conto van VCS.

Foreholte Veiling levert 73.480 euro op

Voorhout n Nadat veilingmeesters Theo van Werkhoven en Jan Piet Does een bos pioenrozen onder de hamer brachten, ging de Foreholte veiling op vrijdag van start.

In de vier uren die daarna volgde werd er een keur aan artikelen en belevenissen geveild. De wedstrijden Benfica-FC Porto en Manchester United-Bournemouth waren gewilde prijzen, maar ook Ajax-Sparta, Dagje Brabant, eten bij de voorzitter en de kaartjes voor de Lion King waren zoals verwacht de publiekstrekkers en droegen dan ook substantieel bij aan het uiteindelijke resultaat.

De Foreholte veiling is er dan ook in geslaagd om naast een prachtig resultaat iedereen een gezellige avond te bezorgen. Dit jaar werd deze extra opgesierd door de aanwezigheid van Edwin van der Sar en Stan van Bladeren. Laatstgenoemde veilde eigenhandig een gesigneerd shirt van Kasper Dolberg. Ook dit jaar werden de winnende lotnummers bekend gemaakt van de Grote Foreholte Loterij – die onlosmakelijk verbonden is aan de veiling – met als hoofdprijzen; een gevulde gereedschapskist, een tablet en een scooter. Deze (loterij)opbrengst van 10.500 euro brengt het resultaat van deze avond op 73.480 euro.

Handbaldames boeken moeizame zege

Dana Vincenten in actie tegen DSS. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Foreholte had het knap lastig in Heemskerk tegen laagvlieger DSS. De thuisploeg was gebrand op een stunt tegen de Voorhoutse topper.

Foto: pr.

22         DSS

29         Foreholte

In de eerste helft begon Foreholte niet al te sterk. DSS was dan ook in staat bij te blijven. De Voorhoutsen misten kansen op scores door onder andere diverse keren op paal en lat te gooien. Ook breaks verliepen niet goed door foutief te passen. Halverwege de eerste helft was het 5-5. Foreholte maakte het zichzelf erg moeilijk en vergat om een aanval goed op te zetten. Er werd teveel voor eigen kansen gegaan. Door enkele breaks nog wel te verzilveren konden de dames uit Voorhout met een kleine voorsprong gaan rusten (8-11). Foreholte had 29 doelpogingen nodig voor deze 11 scores.

Afstand nemen

Ook in de tweede helft bleef de nummer twee van de ranglijst naar haar vorm zoeken. DSS schroefde het tempo weer wat op en met name in de verdediging deden zij een tandje erbij. Door te veel in de Heemskerkse verdediging te duiken, liepen de aanvallen vast bij Foreholte. Het lukte maar niet flink afstand te nemen van DSS. Halverwege was het 15-20 en via 18-22 en 19-26 werd het uiteindelijk 22-29.

Scores: Wendy Smits en Marisha vd Geest (beiden 6), Saskia Kolster (5), Dana Vincenten (4), Kim Schuurbiers en Malu Oud (beiden 2) en Naomi Hoogervorst, Ramona Vink, Melanie Zwaan en Marlen Arroyo (allen 1).

Op zaterdag 26 november komt Hercules uit Rijswijk op bezoek in de Tulp. De wedstrijd start om 20.45 uur.

TOP verliest spannende openingswedstrijd

TOP speelt de openingswedstrijd in een uitverkochte sporthal De Korf. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n Dat TOP de openingswedstrijd in de Korfbal League tegen PKC speelt, is bijna traditie aan het worden. Net als voorgaande jaren wonnen de bezoekers, maar dat het resultaat niets zegt over een eventuele finale aan het einde van de competitie, dat weten ze in Sassenheim maar al te goed.

20         TOP

23         PKC

Omdat TOP en PKC elkaar al jaren in de finale treffen, worden ze automatisch als eerste aan elkaar gekoppeld in het openingsweekend. De landskampioen heeft daarin het thuisvoordeel, iets waar TOP vaker van heeft kunnen genieten dan PKC. De bezoekers verloren immers in 2011, 2014 en afgelopen voorjaar de finales. Alleen in 2015 waren de rollen omgedraaid en mocht PKC zich landskampioen noemen.

Met alle kennis uit het verleden en de daarmee hooggespannen verwachtingen was het wellicht een tegenvaller. Gelukkig kon de opening van het seizoen tussen beide ploegen ook als gewone wedstrijd gezien worden. Die was niet goed maar in de tweede helft wel spannend. PKC won met 20-23 en is daarmee de eerste koploper.

Spannend komt terug

Dat de spanning nog terugkwam, was de grootste verdienste van TOP. Bij rust had de thuisploeg immers met 7-12 achter gestaan. Het aantal tegengoals was eigenlijk nog wel redelijk maar die interpretatie viel in het niet bij de absoluut onvoldoende zeven eigen treffers. "Het draaide niet", stelde TOP-coach Jan Niebeek kort. "We maakten te makkelijk fouten en het ontbrak aan de echte wilskracht om dat op te lossen". "We hadden een open gesprek in de rust over wat er niet goed ging en dat hielp", gaf Niebeek als verklaring voor de toch nog interessant wordende tweede helft. Niebeek wisselde debutante Sanne Jousma en bracht Michelle Rozenbroek in. Hij zorgde zo ook dat Jet Hendriks bij Celeste Split kwam te staan. Het scoreverloop had er wel aanleiding toe gegeven. Ruim een kwartier bleef PKC op een veilige marge maar van 15-19 werd het 19-19. PKC pakte alsnog drie punten en de eindstand werd 20-23.

Potentie

Het was nog geen wedstrijd op topniveau en in deze vorm moeten andere ploegen in de League hoopvol zijn dat er ook tegen TOP en PKC punten te halen zijn. Wie nauwkeuriger keek, zag echter dat er een enorme potentie in de ploegen schuil ging. Dat die er nog niet uitkwam, was geen teleurstelling maar juist een goed en passend begin van het nieuwe Korfbal League-seizoen. TOP kan op zaterdag de eerste punten gaan bijschrijven in de uitwedstrijd tegen AW/DTV. De Amsterdammers verloren dit weekend nipt in Nijeveen.

Prijzenregen voor Return

Sassenheim n Turnvereniging Return kijkt terug op geslaagde weekenden waarin heel wat medailles in de wacht werden gesleept.

Op zaterdag kwamen de turnsters van de selectie in actie tijdens de springwedstrijd van Rayon Zuid-Holland Noord in Zoetermeer. Het team 8 tot 12 jaar deed voor het eerst mee en pakte de eerste plek op de Pegasus, de tweede plaats op de plankoline kast en de derde plaatsen op de lange mat en trampoline. Het team 10 tot 16 jaar deed ook mee op vier onderdelen en behaalde op de lange mat de eerste plek. Op de andere onderdelen werd zilver behaald. In totaal ging Return naar huis met twee keer goud, vier keer zilver en twee keer brons.

Een week eerder mochten de meiden van Jong Talent in actie komen tijdens de springwedstrijd in Den Haag. Zij gingen naar huis met de derde prijs.

Columbiaan zwemt goede Clubmeet

Foto: pr.

Voorhout n De voorrondes voor de landelijke finales van de Clubmeet zijn dit weekend gezwommen. Bij de finale is er maar plaats voor de snelste 16 verenigingen van Nederland. De twee snelste van de voorronde per regio, plaatsen zich voor de finale.

De Columbiaan begon prima aan de wedstrijd met een overwinning op de eerste estafette. Vele persoonlijke records volgden tijdens de wedstrijd. Kleine persoonlijke records van 0.05honderdsten tot zelfs 15 seconden. Mila Kemperman verbeterde haar oude tijd op de 50m schoolslag met maar liefst 15 seconden. Ook Dobbe Kruit was goed op wel, hij verbeterde zijn tijden over drie starts met 23 seconden. Verder waren er toptijden voor Onno Roeleveld en Kimberly Ruiter op de 100m borstcrawl. 1:12.90 om 1:14.71. Kimberly was ook supersnel op de 50m vlinderslag met haar 36.12. Boele Böhm zwom naar twee overwinningen, Casper Hoogervorst won zilver op de 50 vlinder en 100 wisselslag, en Gioia Remkes pakte zilver op de 100m wisselslag.

De wedstrijd werd afgesloten met nog twee estafettes waarop de Columbiaan weer ijzersterk zwom met super tussentijden. De Columbiaan startte de wedstrijd met twee volle teams van 18 zwemmers. Het tweede team, met veelal beginnende zwemmers, werd knap veertiende in al dit zwemgeweld. Het eerste team werd derde en moet dus nog een paar dagen afwachten of ze met die tijd bij de snelste vijf tijden van Nederland horen. Binnenkort weten ze of ze hun Nederlandse titel van vorig seizoen mogen verdedigen.

Lisa van der Geest tweede in marathon

Lisa van der Geest (l) wordt geklopt door Elma de Vries. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De landelijke marathonrijders schaatsten dit weekend op de ijsbaan in Haarlem. Bijna een thuiswedstrijd voor de deelnemers van de Warmondse IJsclub.

Lisa van der Geest (WIJC en marathonploeg MKBasics.nl) stond in het KPN marathonklassement tien punten achter de nummer een, haar ploeggenote Lollobrigida. Deze kon haar plaats niet verdedigen omdat zij vanwege World Cup verplichtingen in het Japanse Nagano was. Elma de Vries stond negen punten achter Lollobrigida. Vooraf werd dus al een strijd verwacht tussen De Vries en van der Geest om het oranje pak, teken van de eerste plaats in het marathonklassement.

Groep in de aanval

De wedstrijd pakte iets anders uit; bij de eerste ontsnapping waren zowel De Vries als Van der Geest actief en met twee andere dames, Anne Tauber en Loes Adegeest, namen ze een voorsprong. Het kwartet werd echter ingerekend en daarna ging een grotere groep in de aanval. Elma de Vries zat ook bij deze ontsnapping, maar Lisa van der Geest leek de slag te missen. Corina Strikwerda, de nummer vijf van het klassement, zat ook in deze ontsnapping die kansrijk leek te zijn. Maar het was juist Strikwerda's marathon-ploeggenote Janneke Ensing die met een lange krachtinspanning het peloton terug bracht. Het was weer één grote groep.

De Vries op laatste meters sneller

Ensing forceerde vervolgens zelf de beslissende ontsnapping waarin, naast Anne Tauber, opnieuw Van der Geest en De Vries meegingen. Het viertal bouwde de voorsprong maar langzaam uit, maar van de achterblijvers kwam er geen directe dreiging. Samenwerkend kwam de kopgroep niet tot een ronde voorsprong, maar het was wel duidelijk dat zij gingen sprinten om de zege. Op de bel ging Janneke Ensing aan, maar haar versnelling werd opgevangen door Lisa van der Geest. Op het laatste rechte stuk kwam Elma de Vries nipt voorbij Van der Geest en pakte zo zowel de dagzege als het Oranje leiderspak. Ensing legde beslag op de derde plaats, terwijl Tauber als enige uit de kopgroep naast het podium greep.
Lisa van der Geest behoudt het witte pak als leidster van het Jongerenklassement.

Iris van der Stelt (WIJC en MK Basics) finishte als vijfde en Loesanne van der Geest kwam als 35ste van de 62 deelnemers over de streep. Bij de heren TOPdivisie finishte Leander van der Geest op de 26ste plaats.

Voorbarige aankomst platte kar bij Teylingen

Overmoedige zwarte Pieten arriveren bij RKVV Teylingen op een platte kar met de ‘Cup met de grote oren’. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Traditioneel is er begin oktober een uitnodiging naar Madrid gestuurd voor een voetbalwedstrijd van de Pietenteams van Sinterklaas tegen de jongste jeugd van voetbalvereniging RKVV Teylingen. De technische staf is na lang beraad met Sinterklaas op deze uitnodiging ingegaan.

Foto: pr.

Op zaterdag is het om half elf een groot gedrang bij de speciale bus-parkeerplaats op sportcomplex De Roodemolenpolder. Alle kinderen hebben zich daar verzameld om de bus uit Madrid met daarin de voetbal-Pieten, op te wachten. De verbazing is groot als aan het einde van de weg geen bus, maar een tractor de bocht door komt. Dan wordt duidelijk wat de tractor achter zich aan trekt: een heuse platte kampioenskar, volgeladen met overmoedige, juichende Zwarte Pieten! De kinderen om mij heen snappen er niets van, de wedstrijd is nog niet eens gespeeld en deze Pieten denken dat zij al een ruimschootse overwinning in de pet hebben! "Dat gaat echt niet gebeuren hoor," zegt een spelertje. "Nee joh, wij maken die Pieten gewoon in!," is de stellige reactie van zijn teamgenoot.

De Pieten klauteren van de platte kar en terwijl Sint vriendelijk verwelkomd wordt door jeugdvoorzitter Pieter Kniest, rent een groot deel van de Pieten met de kinderen al naar het veld. Het weer laat zich helaas van zijn meest herfstachtige kant zien, want de wind raast over het veld en de regen striemt in de gezichten. De spelers laten zich hierdoor niet uit het veld slaan en laten zien dat de techniektrainingen die zij wekelijks krijgen van SoccerSkills hun vruchten afwerpt. Hun skills blijken namelijk stukken beter dan die van de Madrileense tegenstanders. Zelfs de trucs van de Pieten kunnen niet voorkomen dat zij uiteindelijk met een nederlaag van het veld stappen.

" Dit is de derde keer dat ik Sinterklaas als jeugdvoorzitter mag verwelkomen bij Teylingen," vertelt Kniest. "De jaren daarvoor beleefde ik dit feest meer als 'vader-van' en was het vooral gewoon een enorme leuke happening, nu zie ik van nabij hoeveel tijd en energie de dames van de activiteitencommissie in dit feest steken. En keer op keer weten zij er weer iets heel bijzonders van te maken!"

Hooijmans Zonwering sponsort The Bassets

Sassenheim n Enkele weken geleden ontving Frank Hooijmans van Hooijmans Zonwering uit Noordwijkerhout Rick van Wees in de showroom. Van Wees is de verantwoordelijke persoon voor de sponsoring van eredivisie- rugbyclub The Bassets.

Hij vertelde dat The Bassets geïnteresseerd waren in een rolluik voor het tassenhok: wanneer spelers op zaterdag gespeeld hebben, kunnen ze het hok met een rolluik afsluiten. Als de verantwoordelijke voor het wassen van de wedstrijdtenues de tassen ophaalt, kan hij het rolluik openen en de spullen meenemen. Later in de week worden de gewassen tenues weer teruggelegd en wordt het luik gesloten. De zaterdag na levering ontvingen de medewerkers van Hooijmans Zonwering een uitnodiging voor de wedstrijd. Voorafgaand kregen de medewerkers een rondleiding door het clubhuis en de kleedkamers. Vanaf de speciale balkonplaats voor sponsoren hadden ze goed zicht op het wedstrijdverloop en krijgen ze tijdens de wedstrijd uitleg over de spelregels van het rugby.

Amour in 't Onderdak

Sassenheim n De film 'Amour' draait op donderdag 24 november om 20.15 uur in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A).

De Oostenrijks-Franse dramafilm uit 2012 onder regie van Michael Haneke werd onderscheiden met een Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes, kreeg een Oscar voor beste buitenlandse film en de prijs voor beste film, beste regie, beste actrice en beste acteur bij de 25ste Europese Filmprijzen.

Georges (Jean-Louis Trintignant) en Anne (Emmanuelle Riva) zijn in de tachtig. Ze zijn fatsoenlijke, gepensioneerde muziekdocenten. Hun dochter Eva (Isabelle Huppert) woont in het buitenland met haar gezin. Op een dag krijgt Anne een beroerte waardoor de liefdesband binnen de familie danig op de proef wordt gesteld.

Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang in het theater.

Rotary plant honderden bollen in Park Rusthoff

Leden van de rotary planten bollen in Park Rusthoff. | Foto: pr./Jisk Koopman Foto: pr.

Sassenheim n De weersomstandigheden waren afgelopen zaterdag niet echt optimaal voor de geplande klus in Park Rusthoff. Ondanks dat alles waren de leden van de Rotary Sassenheim en de Parkklussers naar het park gekomen om gezamenlijk de klus te klaren. Rond de klok van 10.30 uur waren ze echter in Het Sassennest te vinden om te genieten van een vers kopje koffie en een gebakje.

Tijdens het koffiehalfuurtje hield Ronald van de Graaf, voorzitter van Stichting Beheer Park Rusthoff een kort woordje: "Het is leuk met elkaar zo bezig te zijn. Ik ben oprecht trots op dit team". Apotheker Danusia Hendrikzs liet de aanwezigen kennis maken met een speciaal verband dat bij ongelukken tijdens werken in het park goed van pas kan komen. Voorzitter Van de Graaf was bereid om 'slachtoffer' te spelen.

Even later leek het weer wat op te knappen en de buiten wachtende modderige laarzen werden aangedaan om het werk te hervatten. Er moesten immers nog heel wat narcissenbollen, geschonken door de Firma Leenen, de grond in. Onder leiding van Gerard Rutgrink, afdeling Groen, zocht men zijn of haar "werkplek" op. De schoppen gingen de aarde in en zo raakten de volle bollenkratten steeds leger. De planters hadden het duidelijk naar hun zin en werkten prima samen. Jisk Koopman liet namens de Rotary grinnikend weten: "Ja we zijn gewoon een enthousiaste groep. Dat geldt voor de leden van de Rotary en natuurlijk ook voor de Parkklussers"

Heel Sassenheim bakt...kersttaart

Sassenheim n Iedereen die van bakken houdt kan meedoen met de eerste editie van 'Heel Sassenheim bakt...een kersttaart' in de Bernardus. Tijdens de kerstmarkt op donderdag 15 december worden de taarten beoordeeld. De beste drie bakkers ontvangen een cadeaubon.

Deelnemen doe je door je van te voren aan te melden bij Anneke Pleij, gastvrouw bij de Bernardus. Stuur een e-mail met daarin naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar anneke.pleij@marente.nl o.v.v. Kersttaart.

Deelnemers bakken een taart voor zes personen en leveren deze op 15 december tussen 13.00 en 14.00 uur in. De jury, onder andere bestaande uit teamleider Willem Vogels en een bewoner van de Bernardus, gaat vanaf 15.30 uur de taarten beoordelen. Om 16.00 uur is de prijsuitreiking.

Warmond Winter Night

Warmond n De tweede editie van Warmond Winter Night is op vrijdag 25 november van 19.00 tot 22.00 uur in Het Trefpunt aan de Herenweg. Een winterfeest voor families uit de gemeente Teylingen en omliggende plaatsen. Ze kunnen ideeën opdoen voor de feestdagen in december: van Sinterklaas tot Oud en Nieuw.

Tijdens de Winter Night zijn er activiteiten, demonstraties en proeverijen. Ook krijgen bezoekers diverse attenties aangeboden. Aan het einde van de avond is er een tombola, waar mooie prijzen zijn te winnen.

De officiële opening wordt om 19.15 uur verricht door burgemeester Carla Breuer van Teylingen. Het evenement wordt georganiseerd door Warmondse middenstand, zorgverleners, kunstenaars en non-profitorgansisaties als Welzijn Teylingen.

Herfstlicht

Vlammend geel en woest het licht.

Een paarsrode vuurgloed.

Rokerig ondergaand de zon.

De schoonheid van verval.

Overvalt de schaduw.

De stille onrust, die de dagen kleurt,

ruikt naar bladeren die dodelijk verstillen.

Alles draagt de kiem van vernietiging.

Dagen zijn gehuld in licht weemoedige stemming.

Een andere dimensie van tijd.

Ingebedde stilte.

Heeft het gevoel mijn verstand verloren?

Kijk ze mij aan één stuk aan?

Als een vreemdeling uit een schemergebied.

De weemoed overvalt mij, de ontsteltenis.

Het gevoel van lichte, blije kalmte,

kijkt ze door ogen die gesloten zijn.

Alsof zij al afscheid aan het nemen is.

Ad Blomsteel.

Ad Blomsteel is woonachtig in Sassenheim en was van 2008 tot 2010 de Teylinger dichter.

n Ambacht terug in de bakkerswinkel

Wesley Ammerlaan (m) samen met de medewerkers van de winkelbakkerij in de Herenstraat in Voorhout. | Foto: fbps/Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Voorhout n Echte Bakker Ammerlaan opende zaterdag haar winkelbakkerij in de bestaande winkel in de Herenstraat in Voorhout. Hiermee haalt Ammerlaan het ambacht terug in de winkel.

Vanaf zaterdag komen er elke ochtend verse desembroden uit de steenoven. 's Middags lijkt het meer op een chocolaterie. Wesley Ammerlaan bemant de winkelbakkerij samen met Bradely Ketelaar en Mike Sinteur. Hij vertelt waarom Ammerlaan voor dit concept kiest: "Naast de kwaliteit en klantvriendelijkheid kunnen wij op twee manieren het verschil maken. De ene is echt verse producten maken, maar dan ook echt vers. Niet afbakken maar echt de verschillende degen verwerken en bakken. Het tweede is de puurheid. Met meel, water en zout maken wij heerlijke desembroden. Chocolade en fruit vormen samen smakelijke bonbons. Met vakmanschap, kwalitatief hoogstaande grondstoffen, een goede oven en geduld heb je geen rare stofjes nodig. Kortom: Wij zijn echt. Bij ons gaat het erom wat het is, en niet waar het op lijkt. En dit is pas het begin."

Geslaagde winkeldag

Foto: pr.

Voorhout n Achttien gasten en evenveel vrijwilligers hebben vorige week donderdag genoten van de jaarlijkse winkeldag van de Zonnebloem Voorhout. In Lisse konden de shoppers hun hart ophalen. Iedere gast had zijn eigen vrijwilliger mee, eventueel te helpen bij het doen van aankopen. Om 15.00 uur werd er door de meesten genoten van een kopje koffie met wat lekkers erbij. Twee uur later werden de rolstoelen weer opgehaald door de Vegro, waarna de gasten en hun vrijwilligers vertrokken naar een restaurant in Sassenheim om daar de shopdag af te sluiten met een heerlijk driegangendiner. | Foto: pr.

Jong & oud

Foto: pr.

Sassenheim n In het kader van project 'Jong & Oud' zijn leerlingen van groep 5 en 6 van de OBS Het Bolwerk in Sassenheim op bezoek geweest in het verzorgingshuis van de Bernardus om de kijken hoe oudere mensen daar wonen en leven. De kinderen konden onder andere een kijkje nemen in een huiskamer op een afdeling, de wasserij en de linnenkamer. In het restaurant konden ze met de bewoners of medewerkers een praatje maken en vragen stellen. De tovertafel (op de foto) en de geheugentrainer waren natuurlijk ook leuk uit te proberen. | Foto: pr.

Jurkjes voor Afrika

Foto: pr.

Voorhout n Vorige week arriveerden bijna 200 handgemaakte jurkjes en broekjes in Ghana. Ook zijn er meer naar Kameroen onderweg. Dit is mogelijk gemaakt met het project Little Dresses for Africa, waarvoor inmiddels 25 vrouwen in Sassenheim, Voorhout aan meedoen. De vrouwen naaien het hele jaar door kleding; deze maand zullen ook via Actie Schoenendoos meer dan 200 jurkjes en broekjes naar Sierra Leone worden verscheept. Ook meehelpen? Bel met Liz Wassenaar op 0252 - 211133.

Polonaise bij de Bond van Ouderen

Foto: pr.

Voorhout n Wie jarig is, trakteert en dat is aan de Bond van Ouderen in Voorhout wel besteed. Om het 40-jarig lustrum te vieren, werd vorige week een dag lang feest gevierd. Na de dankdienst in de Bartholomeuskerk gingen de 120 aanwezigen naar De Verdieping voor koffie met gebak. Hierna volgde de lunch en voordat Sjaco begon met zijn optreden werd er geproost op het lustrum. Gedurende ongeveer twee uur werden de aanwezigen vermaakt met mooie liedjes uit de jaren '60 en '70. Zelfs de polonaise werd nog even ingezet. Het bestuur en alle vrijwilligers kijken terug op een zeer geslaagde dag. | Foto: pr.

week in beeld

Cursus penningmeester

Teylingen n Binnen iedere stichting of vereniging gaat geld om, soms relatief veel geld. De in- en uitgaande gelden moeten zo duidelijk mogelijk worden verantwoord. De penningmeester heeft tot taak alles netjes te administreren, en regelmatig verslag te doen aan het bestuur en aan de kascommissie. Daarvoor hoef je echt geen boekhouder of accountant te zijn om penningmeester te zijn voor een vereniging of stichting.

Stichting Welzijn Teylingen biedt een cursus aan die deelnemers praktische informatie biedt en bijpraat over het penningmeesterschap.

De cursus bestaat uit twee avonden. Op dinsdag 29 november wordt van 19.30 tot 22.00 uur gesproken over de functies en taken van de penningmeester en de inrichting en efficiënt voeren van de administratie.

Op dinsdag 6 december wordt gesproken over de jaarrekening en bestuur verslag, de kascommissie en andere onderwerpen zoals verzekeringen, ANBI, subsidies, fondsen en btw. Ook deze bijeenkomst is van 19.30 tot 22.00 uur.

Voor penningmeester of degene die penningmeester willen worden voor een vereniging of stichting geeft deze cursus een goede basis. Er is ook ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden kan via de website agenda van Welzijn Teylingen www.welzijnteylingen.nl of bel naar 0252 231805.

Wereldwinkel nieuw inzamelpunt voor kurk

Sassenheim n Kurk is goed her te gebruiken in allerlei producten. Weggooien is zonde en daarom is er in de Wereldwinkel Sassenheim vanaf deze maand een inzamelpunt voor kurk van flessen.

Binnenzolen vormen slechts een van de mogelijkheden voor een tweede leven van de kurk. Kurkvloeren en kurkisolatieplaten zijn veel grotere markten. Vanwege hygiënische voorschriften kunnen de kurken niet opnieuw worden gebruikt voor wijnflessen.

Isolatie

In spouwmuren aangebracht, blijkt kurk uitstekend warmte te isoleren. Kurk is een duurzame (want vernieuwbare) grondstof, die uitstekend kan worden hergebruikt.

Brandwerend

Het materiaal is ook prettiger om mee te werken dan de sterk irriterende glas- en steenwolvezels. Bovendien is kurk goed brandwerend. Om die reden kan het ook beter niet in de afvalverbrandingsinstallatie worden aangeboden.

Kurkeik

Behalve aan afvalpreventie, kan het hergebruik van kurk bijdragen aan minder intensieve exploitatie van de bossen met kurkeiken in Portugal, Spanje en Italië. Pas na twintig jaar kan de bast van een kurkeik worden geschild zonder dat de boom het loodje legt. Vervolgens duurt het minimaal twaalf jaar voordat de boom voldoende is hersteld om weer kurk te leveren.

Inleveren

Wereldwinkel Sassenheim levert graag een bijdrage aan het hergebruik van kurk. Inleveren kan in de winkel aan de Kerklaan 1 in Sassenheim. Voor meer informatie, bel 0252-215741 of kijk op www.wereldwinkelsassenheim.nl.

SOS-erepenning

Tiny Waasdorp en Jan Brouwer ontvangen de SOS erepenning van voorzitter Alfred Pop. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Onder luid applaus van de meer dan 250 aanwezigen is tijdens de dia-avond van de Stichting Oud Sassenheim de SOS-erepenning uitgereikt aan oud-bestuurslid Jan Brouwer en actief Werkgroeplid Tiny Waasdorp-Lascaris. Beiden ontvingen ook een oorkonde.

Jan Brouwer kreeg de eervolle onderscheiding vanwege zijn vertrek uit het bestuur, na 18 jaar de functie van penningmeester te hebben uitgeoefend. Tiny Waasdorp ontving de erepenning vanwege het feit dat zij al 15 jaar actief lid is van de werkgroep Historie en 10 jaar van de werkgroep Genealogie. Daarnaast verricht zij al vele jaren een aantal belangrijk taken binnen de stichting.

Van avondvierdaagse tot zwemvereniging

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam: Vereniging de Zonnebloem

Opgericht in: 1963 (afdeling Voorhout) en 1967 (afdelingen Sassenheim en Warmond)

Aantal vrijwilligers: 100

Wie zijn we en wat doen we?

In 1949 is de Zonnebloem opgericht, een landelijke vereniging, met in de loop der jaren steeds meer plaatselijke afdelingen. Deze afdelingen richten zich - zoals staat in de landelijke doelstelling - op mensen met een fysieke beperking.

Een groot aantal vrijwilligers bezoekt op gezette tijden een gast. Zo'n bezoekje kan bestaan uit het drinken van een kopje koffie, samen -al dan niet in een rolstoel- een wandeling maken of een boodschap doen. Het gaat erom dat er contact is tussen de vrijwilliger en de gast, dat een luisterend oor en/of hulp wordt geboden. Het zijn waardevolle en gezellige ontmoetingen.

Ook worden diverse activiteiten georganiseerd; gemiddeld één keer per maand, de ene keer groter dan de andere keer en wisselend van karakter. Bijvoorbeeld een bezoek aan De Keukenhof of het strand van Noordwijk, aan een toneelvoorstelling of een pannenkoekenboerderij, een high tea of een spelletjesmiddag.

Om de gasten te vervoeren wordt soms gebruik gemaakt van een touringcar met een rolstoellift of van taxibusjes, maar meestal worden de gasten vervoerd in de auto's van de vrijwilligers. Dit is vooral een financiële keuze om de uitjes betaalbaar te houden, maar betekent wel een verantwoordelijke inzet van de vrijwilligers.

De afdelingen worden niet gesubsidieerd. De inkomsten bestaan uit donaties, de deelnemersbijdragen en de opbrengst van de jaarlijkse loterij. Ook staan we soms op de braderie met een Zonnebloemkraam en vormt de verkoop van de bekende envelopjes (met prijs?) een aanvulling op de afdelingskas.

Waarvoor doen we het?

De vrijwilligers zetten zich in voor de gasten en doen er alles aan om het ze naar de zin te maken. We doen het voor de glimlach op het gezicht van de gast die bezoek krijgt en de dankbaarheid die niet altijd wordt uitgesproken, maar wel wordt gevoeld. Maar ook voor het gevoel van voldoening als een uitje succesvol is verlopen en iedereen weer veilig thuis is afgeleverd. Soms vermoeiend maar heel betekenisvol.

Wat is onze ambitie?

Onze doelstelling is en blijft het bij elkaar brengen van mensen met een fysieke beperking met de vrijwilligers om gezamenlijk te genieten.

Het aantal gasten neemt de laatste jaren toe. Dat betekent dat er meer vrijwilligers nodig zijn, die helaas moeilijk te vinden zijn. Een samenwerking tussen de drie afdelingen van De Zonnebloem ligt dan ook voor de hand. Een goed voorbeeld biedt de Katholieke Bond van Ouderen waarvan de afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond, een bestuurlijke fusie zijn aangegaan. Een bestuurlijke fusie tussen de Zonnebloemafdelingen is lange termijn denken, maar intensivering van de samenwerking tussen de afdelingen is één van onze ambities.

Aanmelden en meer informatie

Afdeling Sassenheim: Gerard van der Horst tel. 0252-214759 e-mail: goengerard@gmail.com;

Afdeling Voorhout: Dineke van der Meijden tel. 0252-215173 e-mail:dvandermeijden10@gmail.com;

Afdeling Warmond: Lia Smit tel. 0252-232966 e-mail:liasmit1957@hotmail.com

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl.

Woensdag 23 t/m 30 november


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: jongerenviering, voorstellen vormelingen, voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217) zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Moll (Koffie)

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, 1e advent, voorganger: ds. C. Affourtit

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Golden Harvest, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met Papillon, voorganger: Pastoor Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Prof. Dr. J. Muis (Utrecht)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): geen informatie

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: kinderwens-dienst o.l.v. Jan Zijlstra

Rafaëlbijeenkomst

Voorhout n De Rafaëlgroep Voorhout organiseert woensdag 30 november weer een bijeenkomst voor mensen die in hun naaste omgeving een dierbare verloren hebben. Het thema is 'Ik blijf je naamm zeggen'. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Roef naast de Bartholomeuskerk, Herenstraat 47 in Voorhout. Koffie en thee staan voor klaar vanaf 14.15 uur. Voor vragen over de bijeenkomst, neem contact op met Leny van Beek (0252-216382) of Greet Hoek (0252-216363). Ook zijn ze bereikbaar via rafaelgroepvoorhout@gmail.com.

Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden. Neem hiervoor ook contact op via bovenstaande telefoonnummers.